Bản Tin Văn Bản Mới 03/03/2021 08:33 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 27/02 - 02/03/2021

03/03/2021 08:33 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 27/02 - 02/03/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (01/03/2021) Công văn 1296/VPCP-NN năm 2021 về quán triệt; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (11/12/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2020-2025
3. (08/12/2020) Quyết định 3540/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
4. (24/11/2020) Quyết định 4309/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Chỉ thị 10/2015/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới
5. (01/09/2020) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025
6. (10/04/2020) Kế hoạch 4023/KH-UBND năm 2020 về triển khai hoạt động áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025
7. (03/04/2020) Kế hoạch 1071/KH-UBND năm 2020 triển khai Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Kon Tum ban hành
8. (27/03/2020) Quyết định 826/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trê​n địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025
Đầu tư
1. (01/03/2021) Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2021 triển khai Nghị quyết 1213/NQ-UBTVQH14 về chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Chính phủ ban hành
2. (27/02/2021) Công văn 1281/VPCP-CN năm 2021 về xử lý thông tin Báo Lao động điện tử phản ánh về cơ chế đấu thầu đối với các dự án điện mặt trời quy mô lớn do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (26/02/2021) Quyết định 282/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (26/02/2021) Quyết định 276/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án khu công nghiệp Hoàng Mai I, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (26/02/2021) Quyết định 283/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thái Hòa - Liên Sơn - Liên Hòa (khu vực II- giai đoạn 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (25/02/2021) Chỉ thị 4/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
7. (23/02/2021) Công văn 958/BKHĐT-TH năm 2021 báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (20/02/2021) Công văn 1129/VPCP-CN năm 2021 về bổ sung Dự án nhà máy nhiệt điện sinh khối Bắc Kạn vào Quy hoạch phát triển điện lực do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (09/02/2021) Quyết định 158/QĐ-HĐTĐNN năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước ban hành
10. (09/02/2021) Kế hoạch 60/KH-UBND thực hiện Đề án Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai năm 2021
11. (08/02/2021) Chương trình 88/CTr-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 306/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
12. (08/02/2021) Công văn 725/BKHĐT-TH về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
13. (06/02/2021) Quyết định 484/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 1939/QĐ-UBND về quy định trình tự, thủ tục thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấm dứt dự án đầu tư theo Luật đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
14. (03/02/2021) Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt kế hoạch đầu tư chiến lược phát triển chuỗi giá trị Dong riềng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2023
15. (01/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về lựa chọn chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
16. (26/01/2021) Công văn 642/VPCP-KTTH về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
17. (19/01/2021) Kế hoạch 148/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Lai Châu ban hành
18. (14/01/2021) Chỉ thị 01/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
19. (30/12/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh
20. (11/12/2020) Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025
21. (20/11/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức chi đầu tư phát triển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
22. (20/11/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
23. (28/02/2020) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2020 về triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
24. (05/12/2019) Nghị quyết 158/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Thương mại
1. (27/02/2021) Công văn 1282/VPCP-CN năm 2021 về Nghiên cứu thông tin Trang điện tử Financial Time nêu về nguyên liệu thô toàn cầu đang đứng trước siêu chu kỳ tăng giá, nhờ sức bật của kinh tế toàn cầu ở thời kỳ hậu Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (26/02/2021) Thông báo 32/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (24/02/2021) Chỉ thị 3/CT-UBND về tổ chức thực hiện tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Lào Cai
4. (23/02/2021) Công văn 1095/BYT-MT năm 2021 về kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp do Bộ Y tế ban hành
5. (22/02/2021) Công văn 1155/VPCP-KTTH năm 2021 về kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về chống độc quyền, tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (22/02/2021) Quyết định 183/QĐ-BKHĐT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 2289/QĐ-TTg Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (09/02/2021) Quyết định 650/QĐ-BCT về Biểu giá chi phí tránh được năm 2021 do Bộ Công thương ban hành
8. (05/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu
9. (04/02/2021) Kế hoạch 48/KH-UBND thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Lào Cai năm 2021
10. (04/02/2021) Quyết định 279/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hóa chất và lĩnh vực Công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
11. (29/01/2021) Quyết định 112/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu năm 2021
12. (13/07/2020) Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau
13. (31/12/2019) Quyết định 62/2019/QĐ-UBND quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
14. (17/06/2003) Chỉ thị 11/2003/CT-UB thực hiện Quyết định 80/2002/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng do tỉnh Bình Phước ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (26/02/2021) Công văn 930/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu dây chuyền máy móc phục vụ sản xuất phân bón do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (26/02/2021) Nghị quyết 24/NQ-CP năm 2021 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử do Chính phủ ban hành
3. (26/02/2021) Công văn 929/TCHQ-TXNK năm 2021 về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu là dụng cụ truyền máu, lọc máu do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (26/02/2021) Thông tư 17/2021/TT-BTC năm 2021 sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (24/02/2021) Công văn 898/TCHQ-TXNK năm 2021 hướng dẫn làm thủ tục xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (24/02/2021) Công văn 895/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (23/02/2021) Công văn 883/TCHQ-TXNK năm 2021 về đề nghị tái giám định mẫu do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (23/02/2021) Công văn 880/TCHQ-TXNK năm 2021 xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (22/02/2021) Công văn 850/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng “Thuốc thú y Ecotraz 250” do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (22/02/2021) Công văn 855/TCHQ-TXNK năm 2021 về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ New Caledonia do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (22/02/2021) Công văn 856/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Thuốc thú y do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (19/02/2021) Công văn 843/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả lời vướng mắc về việc cách hiểu mã hàng 3004.20.71 do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (18/02/2021) Công văn 814/TCHQ-TXNK năm 2021 về Thông báo kết quả phân loại đối với Đá xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (05/02/2021) Công văn 698/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng Sô cô la Ferrero Rocher do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (02/02/2021) Công văn 513/TCHQ-CNTT năm 2021 về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (01/02/2021) Công văn 474/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (29/01/2021) Công văn 464/TCHQ-TXNK năm 2021 vướng mắc về trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (29/01/2021) Công văn 466/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (29/01/2021) Công văn 454/TCHQ-PC năm 2021 về việc mức phạt hành chính đối với Doanh nghiệp chế xuất khi kê khai lại mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (27/01/2021) Công văn 398/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện công tác kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (25/01/2021) Công văn 342/TCHQ-TXNK năm 2021 về cưỡng chế theo đề nghị của cơ quan thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (25/01/2021) Công văn 343/TCHQ-TXNK năm 2021 về phối hợp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (25/01/2021) Công văn 349/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (08/02/2021) Công văn 4864/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (04/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
3. (27/01/2021) Công văn 3446/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (22/01/2021) Công văn 331/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (22/01/2021) Quyết định 108/QĐ-UBND đính chính về thể thức và kỹ thuật trình bày tại Phụ lục kèm theo Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
6. (31/12/2019) Quyết định 4531/QĐ-UBND năm 2019 về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Bảo hiểm
1. (26/02/2021) Thông báo 441/TB-BHXH về Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của quý II năm 2021 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (25/02/2021) Thông báo 427/TB-BHXH năm 2021 về Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu cho người nước ngoài do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (27/01/2003) Quyết định 08/2003/QĐ-UB về phê duyệt khung giá dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và ngày điều trị của các bệnh, nhóm bệnh điều trị tại bệnh viện điều dưỡng, phục hồi chức năng của tỉnh được bảo hiểm thanh toán do tỉnh Gia Lai ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (25/02/2021) Quyết định 161/QĐ-KTNN năm 2021 về Quy chế làm việc của Vụ Pháp chế do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
2. (24/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN về Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
3. (08/02/2021) Quyết định 131/QĐ-KTNN năm 2021 về thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực VII
4. (08/02/2021) Quyết định 132/QĐ-KTNN năm 2021 về thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực VIII
5. (08/02/2021) Quyết định 133/QĐ-KTNN năm 2021 về thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực IX
6. (08/02/2021) Quyết định 134/QĐ-KTNN năm 2021 về thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực XII
7. (08/02/2021) Quyết định 135/QĐ-KTNN năm 2021 về thành lập Phòng Kiểm toán ngân sách 3 thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực XIII
8. (08/02/2021) Quyết định 136/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực VII
9. (08/02/2021) Quyết định 137/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực VIII
10. (08/02/2021) Quyết định 138/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực IX
11. (08/02/2021) Quyết định 139/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực XII
12. (08/02/2021) Quyết định 140/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực XIII
Lao động - Tiền lương
1. (17/02/2021) Quyết định 508/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục và phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2. (07/02/2021) Công văn 894/BYT-MT về tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
3. (03/02/2021) Kế hoạch 43/KH-UBND thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động tỉnh Lào Cai năm 2021
4. (13/01/2021) Hướng dẫn 06/HD-UBND năm 2021 về nội dung thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND
5. (12/11/2020) Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (26/02/2021) Quyết định 279/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (25/02/2021) Quyết định 151/QĐ-BNV năm 2021 về phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nội vụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
3. (05/02/2021) Quyết định 53/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh phiên bản 2.0
4. (04/02/2021) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2021 về Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương đang còn hiệu lực thi hành theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP do tỉnh Lào Cai ban hành
5. (29/01/2021) Kế hoạch 34/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai năm 2021
6. (19/01/2021) Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2021 về phát triển Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
Bất động sản
1. (27/02/2021) Công văn 1285/VPCP-NN năm 2021 về điều chỉnh cơ chế sử dụng đất trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (25/02/2021) Công văn 231/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (24/02/2021) Quyết định 64/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”
4. (24/02/2021) Quyết định 65/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”
5. (04/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
6. (04/02/2021) Kế hoạch 49/KH-UBND về triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
7. (01/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất tại dự án đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
8. (18/01/2021) Kế hoạch 131/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
9. (08/01/2021) Quyết định 12/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2021
10. (27/08/2020) Công văn 10420/BTC-QLCS năm 2020 về giao đất, thu hồi đất thuộc trụ sở làm việc do Bộ Tài chính ban hành
11. (03/06/2020) Quyết định 1503/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2020 trên địa bàn các huyện: Duy Xuyên, Phú Ninh, Thăng Bình, Bắc Trà My và thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
12. (19/03/2020) Quyết định 898/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Sở hữu trí tuệ
1. (26/03/2020) Kế hoạch 946/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 1068/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 do tỉnh Kon Tum ban hành
Bộ máy hành chính
1. (01/03/2021) Công văn 793/BNV-BCĐ về hướng dẫn một số vướng mắc trong Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
2. (26/02/2021) Quyết định 277/QĐ-TTg năm 2021 về danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (26/02/2021) Quyết định 103/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Địa phương II do Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (25/02/2021) Quyết định 192/QĐ-BXD năm 2021 về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) thuộc Bộ Xây dựng
5. (25/02/2021) Quyết định 102/QĐ-UBDT năm 2021 về tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
6. (25/02/2021) Công văn 174/UBDT-TCCB về lập hồ sơ tinh giản biên chế năm 2021 theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành
7. (25/02/2021) Công văn 172/UBDT-KHTC về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
8. (23/02/2021) Công văn 1438/QLD-KD năm 2021 triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg do Cục Quản lý Dược ban hành
9. (23/02/2021) Công văn 453/BTP-VĐCXDPL năm 2021 về rà soát, đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
10. (23/02/2021) Hướng dẫn 20/HD-VKSTC năm 2021 về hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
11. (23/02/2021) Quyết định 286/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
12. (22/02/2021) Quyết định 280/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
13. (21/02/2021) Quyết định 325/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang
14. (19/02/2021) Công văn 667/BNV-VP hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
15. (19/02/2021) Công văn 666/BNV-VP hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
16. (17/02/2021) Kế hoạch 364/KH-UBND về công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021
17. (09/02/2021) Quyết định 465/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quản lý
18. (09/02/2021) Công văn 623/BNV-CTTN năm 2021 kiện toàn Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
19. (09/02/2021) Kế hoạch 356/KH-UBND năm 2021 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025
20. (08/02/2021) Quyết định 106/QĐ-BNV năm 2021 về cho phép đổi tên Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam thành Quỹ Từ thiện Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Từ thiện Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
21. (05/02/2021) Kế hoạch 312/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
22. (05/02/2021) Công văn 362/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2021 về tổng kết 08 năm thi hành Nghị định 111/2013/NĐ-CP và 56/2016/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành
23. (04/02/2021) Quyết định 258/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang
24. (04/02/2021) Kế hoạch 350/KH-UBND về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2021
25. (03/02/2021) Kế hoạch 67/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
26. (02/02/2021) Kế hoạch 282/KH-UBND về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 tỉnh Lai Châu
27. (02/02/2021) Kế hoạch 65/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
28. (01/02/2021) Kế hoạch 60/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
29. (01/02/2021) Nghị quyết về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
30. (01/02/2021) Kế hoạch 270/KH-UBND về thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021
31. (29/01/2021) Kế hoạch 29/KH-UBND về duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2021
32. (28/01/2021) Văn bản hợp nhất 249/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành
33. (25/01/2021) Hướng dẫn 192/HD-UBND năm 2021 thực hiện công tác cử tuyển trên địa bàn tỉnh Lai Châu
34. (25/01/2021) Kế hoạch 194/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021
35. (25/01/2021) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre
36. (25/01/2021) Kế hoạch 416/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Bến Tre ban hành
37. (23/01/2021) Quyết định 71/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang
38. (23/01/2021) Quyết định 61/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự đối với các Sở, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
39. (23/01/2021) Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang
40. (23/01/2021) Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
41. (23/01/2021) Quyết định 65/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang
42. (23/01/2021) Quyết định 66/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang
43. (23/01/2021) Quyết định 67/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang
44. (23/01/2021) Quyết định 68/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang
45. (23/01/2021) Quyết định 69/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Y tế tỉnh Bắc Giang
46. (23/01/2021) Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang
47. (23/01/2021) Quyết định 64/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Thanh tra tỉnh Bắc Giang
48. (22/01/2021) Văn bản hợp nhất 200/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
49. (20/01/2021) Kế hoạch 161/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do tỉnh Lai Châu ban hành
50. (13/01/2021) Kế hoạch 8/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Lào Cai ban hành
51. (07/01/2021) Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
52. (05/01/2021) Kế hoạch 03/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
53. (30/12/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
54. (11/12/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND thông qua mô hình tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách đối với Dân quân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
55. (03/11/2020) Công văn 4069/BTP-VP về báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
56. (09/10/2020) Quyết định 1751/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
57. (31/07/2020) Quyết định 1437/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
58. (28/07/2020) Quyết định 1413/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
59. (16/06/2020) Quyết định 2425/QĐ-UBND năm 2020 công bố mới thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh
60. (10/03/2020) Chương trình 64/CTr-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 42-CT/TU về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
61. (24/02/2020) Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Vi phạm hành chính
1. (01/03/2021) Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi
2. (19/01/2021) Kế hoạch 21/KH-UBND quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
3. (31/12/2019) Kế hoạch 2176/KH-UBND năm 2019 về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Trách nhiệm hình sự
1. (26/02/2021) Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021 do Ban Chỉ đạo 138 Ngành kiểm sát nhân dân ban hành
Tài chính nhà nước
1. (26/02/2021) Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2021 về ký Hiệp định Hợp tác tài chính 2016 giữa Việt Nam - Đức do Chính phủ ban hành
2. (26/02/2021) Quyết định 275/QĐ-TTg năm 2021 quy định cơ chế tài chính đặc thù của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (25/02/2021) Quyết định 203/QĐ-BXD về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2021
4. (25/02/2021) Kế hoạch 429/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Lai Châu ban hành
5. (24/02/2021) Công văn 974/BKHĐT-KTĐN năm 2021 về tiếp nhận các nguồn tài chính quốc tế để thực hiện đầu tư cho hạng mục an sinh xã hội, phát triển kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (24/02/2021) Công văn 1115/BYT-TB-CT năm 2021 về bảo đảm cung ứng và cập nhật thông tin chính xác về giá vật tư, thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm có liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
7. (08/02/2021) Thông tư 13/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
8. (08/02/2021) Quyết định 25/QĐ-TANDTC-KHTC về công bố công khai điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 1) do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
9. (05/02/2021) Công văn 99/AIDS-ĐT năm 2021 về cấp thuốc ARV và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người bệnh trong tình hình dịch COVID-19 do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
10. (03/02/2021) Quyết định 236/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do tỉnh Bắc Giang ban hành
11. (27/01/2021) Quyết định 419/QĐ-UBND năm 2021 về giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
12. (04/01/2021) Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Kon Tum
13. (13/12/2020) Nghị quyết 41/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lai Châu ban hành
14. (11/12/2020) Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Ninh
15. (11/12/2020) Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 153/2018/NQ-HĐND quy định mức quà tặng đối với người có công với cách mạng; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
16. (09/12/2020) Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021
Xây dựng - Đô thị
1. (26/02/2021) Quyết định 203/QĐ-HĐQHQG năm 2021 về Kế hoạch lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chủ tịch Hội đồng quy hoạch Quốc gia ban hành
2. (23/02/2021) Quyết định 228/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (04/02/2021) Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
4. (03/02/2021) Quyết định 133/QĐ-UBND năm 2021 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa địa bàn tỉnh Lai Châu
5. (07/05/2020) Quyết định 1040/QĐ-UBND năm 2020 về giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, xây dựng các đề xuất phục vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
6. (17/02/2020) Quyết định 761/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt "Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội"
Giao thông - Vận tải
1. (01/03/2021) Công văn 1670/BGTVT-ATGT năm 2021 về tăng cường triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (26/02/2021) Công văn 1571/BGTVT-VT năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (25/02/2021) Thông báo 554/TB-BCĐ năm 2021 hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 cho người lái xe do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành
4. (23/02/2021) Công văn 1468/BGTVT-CYT năm 2021 về đảm bảo lưu thông hàng hóa thuận lợi và an toàn phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (22/02/2021) Công văn 410/SGTVT-QLVT năm 2021 về dừng hoạt động vận tải hành khách du lịch, xe buýt và xe taxi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
6. (22/01/2021) Kế hoạch 22/KH-UBND về kiểm tra, xử lý xe ô tô vi phạm quy định về tải trọng, kích thước thành thùng và vi phạm trật tự an toàn giao thông năm 2021 do tỉnh Lào Cai ban hành
7. (20/01/2021) Kế hoạch 160/KH-UBND về năm an toàn giao thông 2021 do tỉnh Lai Châu ban hành
8. (15/01/2021) Quyết định 162/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2026
Giáo dục
1. (27/02/2021) Công văn 571/SGDĐT-CTTT năm 2021 về cho học sinh trở lại học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
2. (27/02/2021) Công văn 572/UBND-KGVX năm 2021 về cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
3. (26/02/2021) Công văn 557/SGDĐT-CTTT năm 2021 về chuẩn bị điều kiện để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
4. (25/02/2021) Quyết định 626/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương
5. (23/02/2021) Công văn 23/CĐGD năm 2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay do Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (19/02/2021) Kế hoạch 127/KH-BGDĐT về tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (09/02/2021) Quyết định 712/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn và Tiếng Đức - Ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (28/01/2021) Hướng dẫn 227/HD-UBND năm 2021 về đánh giá, chấm điểm, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh Lai Châu
9. (28/01/2021) Kế hoạch 228/KH-UBND về thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021 do tỉnh Lai Châu ban hành
10. (24/02/2020) Quyết định 525/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình Nhà vệ sinh trường học giai đoạn 2020-2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
11. (21/01/2020) Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2020 về Biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông do tỉnh Kon Tum ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (25/02/2021) Công văn 823/BTNMT-TCMT năm 2021 về tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (23/02/2021) Quyết định 526/QĐ-UBND năm 2021 công bố hiện trạng rừng tỉnh Lào Cai, năm 2020
3. (19/02/2021) Công văn 200/TTg-CN năm 2021 bổ sung Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện Thanh Hóa vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (19/02/2021) Công văn 202/TTg-CN năm 2021 về báo cáo kết quả rà soát điện mặt trời đã hoàn thành thẩm định toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (08/02/2021) Công văn 672/BTNMT-TCMT về tăng cường công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Âm lịch năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (01/02/2021) Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2021 về thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
7. (22/01/2021) Kế hoạch 21/KH-UBND về quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lào Cai ban hành
8. (11/12/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND18, về quan điểm và nguyên tắc đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn và ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2016-2020
9. (18/09/2020) Quyết định 2455/QĐ-BCT năm 2020 phê duyệt bổ sung Dự án thủy điện Long Hà vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Bộ Công thương ban hành
10. (30/07/2020) Quyết định 1372/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020
11. (03/04/2020) Chỉ thị 02/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do thành phố Đà Nẵng ban hành
12. (16/01/2020) Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 56-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do tỉnh Quảng Nam ban hành
13. (25/04/2019) Công văn 161/LĐCP năm 2019 về giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thể thao - Y tế
1. (26/02/2021) Kế hoạch 206/KH-BYT triển khai công tác quốc phòng, an ninh của Bộ Y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
2. (26/02/2021) Công văn 649/BCĐ-CV năm 2021 hướng dẫn bàn giao, quản lý người sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành
3. (26/02/2021) Công văn 556/SYT-NVY năm 2021 về tăng cường báo cáo dịch bệnh COVID-19 theo Thông tư 54/2015/TT-BYT do Sở Y tế tỉnh Hải Dương ban hành
4. (26/02/2021) Công văn 1175/BYT-DP năm 2021 thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng nguy cơ do Bộ Y tế ban hành
5. (26/02/2021) Thông báo 82/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 94)
6. (23/02/2021) Thông báo 12/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 93)
7. (18/02/2021) Công văn 565/TTKSBT-KHNV năm 2021 hướng dẫn tạm thời về thời gian cách ly và số lần xét nghiệm cho người được cách ly tại các khu cách ly tập trung do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (17/02/2021) Công văn 488/BCĐ-PCD năm 2021 hướng dẫn đánh giá chỉ số nguy cơ lây nhiễm trong doanh nghiệp và xét nghiệm COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành
9. (14/02/2021) Thông báo 08/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 89)
10. (10/02/2021) Thông báo 07/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 88)
11. (05/02/2021) Công văn 140/KCB-QLCL&CĐT năm 2021 báo cáo về việc triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
12. (05/02/2021) Kế hoạch 52/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
13. (29/01/2021) Quyết định 117/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
14. (01/03/2020) Kế hoạch 587/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 tỉnh Kon Tum
Quyền dân sự
1. (26/02/2021) Quyết định 269/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch triển khai Đề án "Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả" do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (01/03/2021) Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
2. (01/03/2021) Công văn 533/UBQGVTE-VP năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em do Ủy ban Quốc gia về trẻ em ban hành
3. (26/02/2021) Công văn 560/UBND-NCPC năm 2021 về tăng cường phòng, chống vi phạm về tiếng ồn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (26/02/2021) Công văn 33/CĐBTP-BNC hướng dẫn tổ chức Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 năm 2021 do Công đoàn Bộ Tư pháp ban hành
5. (25/02/2021) Công văn 165/UBDT-CSDT năm 2021 về Kế hoạch triển khai Kết luận 92-KL/TW do Ủy ban Dân tộc ban hành
6. (25/02/2021) Quyết định 718/QÐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch sản xuất các Chương trình phục vụ đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
7. (24/02/2021) Công văn 551/BVHTTDL-PC năm 2021 về phân công thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
8. (09/02/2021) Thông báo 27/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (09/02/2021) Kế hoạch 114/KH-BGDĐT năm 2021 về tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10. (09/02/2021) Kế hoạch 62/KH-UBND thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” Quyết định 898/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
11. (08/02/2021) Quyết định 113/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Làm vườn Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
12. (24/01/2021) Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2021 về thu thập tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
13. (13/01/2021) Kế hoạch 28/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2021
14. (25/03/2020) Kế hoạch 451/KH-UBND năm 2020 về giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Quảng Bình thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030
15. (05/03/2020) Quyết định 764/QĐ-UBND năm 2020 về phân chia cụm, khối thi đua thuộc thành phố Hồ Chí Minh
16. (27/02/2020) Kế hoạch 562/KH-UBND năm 2020 tiếp tục thực hiện Chương trình 76-CTr/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kế hoạch 71-KH/TU về thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội do tỉnh Kon Tum ban hành
17. (06/02/2020) Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2020 về công nhận điểm du lịch trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Lĩnh vực khác
1. (27/02/2021) Công văn 1286/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, đánh giá việc hợp tác với Indonesia trong lĩnh vực thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (26/02/2021) Quyết định 794/QĐ-BNN-TCTS công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác (đợt II năm 2021) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (26/02/2021) Công văn 1177/BNN-TY năm 2021 về chỉ đạo tổ chức thực hiện và tổng kết Chương trình Quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (09/02/2021) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 về phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lào Cai
5. (05/02/2021) Kế hoạch 315/KH-UBND về xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Lai Châu năm 2021
6. (11/12/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về kiện toàn, củng cố mạng lưới chăn nuôi và thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
7. (25/03/2020) Kế hoạch 930/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Kế hoạch 398/KH-BNN-TY do tỉnh Kon Tum ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,794

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn