Bản Tin Văn Bản Mới 24/02/2021 08:06 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 20/02 - 23/02/2021

24/02/2021 08:06 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 20/02 - 23/02/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (08/02/2021) Quyết định 268/QĐ-BGTVT phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2021 đối với các Tổng công ty, Công ty do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đại diện chủ sở hữu
2. (05/02/2021) Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025
3. (03/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
4. (03/02/2021) Kế hoạch 436/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
5. (29/12/2020) Quyết định 2409/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Kạn
6. (04/09/2020) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2020 về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2025
7. (28/07/2020) Công văn 6114/VPCP-DMDN năm 2020 về rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp nhà nước và sắp xếp, xử lý tài sản công do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (24/06/2020) Quyết định 1797/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Đầu tư
1. (18/02/2021) Công văn 151/UBDT-CSDT năm 2021 về hướng dẫn Quyết định 703/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (05/02/2021) Quyết định 327/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang năm 2021
3. (05/02/2021) Quyết định 94/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh Kon Tum
4. (05/02/2021) Quyết định 326/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang năm 2021
5. (03/02/2021) Quyết định 292/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang năm 2021
6. (02/02/2021) Quyết định 272/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang năm 2021
7. (01/02/2021) Quyết định 244/QĐ-UBND về phân công thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2021
8. (01/02/2021) Kế hoạch 22/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
9. (29/01/2021) Kế hoạch 19/KH-UBND thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2021
10. (28/01/2021) Quyết định 219/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang năm 2021
11. (28/01/2021) Quyết định 220/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang năm 2021
12. (25/01/2021) Quyết định 198/QĐ-UBND năm 2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
13. (20/01/2021) Quyết định 89/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
14. (19/01/2021) Quyết định 104/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh An Giang
15. (19/01/2021) Kế hoạch 41/KH-UBND về Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2021 tỉnh An Giang
16. (18/01/2021) Quyết định 166/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do tỉnh Khánh Hòa ban hành
17. (10/12/2020) Quyết định 4686/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
18. (08/12/2020) Quyết định 1779/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
19. (07/12/2020) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố Hà Nội
20. (15/10/2020) Quyết định 1944/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu (lựa chọn nhà đầu tư) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
21. (24/08/2020) Quyết định 1860/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án tăng cường đầu tư cơ sở vật chất thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Sơn La ban hành
22. (13/08/2020) Chương trình hành động 07/CTr-UBND năm 2020 đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh Cà Mau ban hành
23. (16/07/2020) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
24. (13/07/2020) Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Phước ban hành
Thương mại
1. (22/02/2021) Quyết định 221/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quyết định 200/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (19/02/2021) Quyết định 220/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-A, huyện Yên Phong do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (19/02/2021) Chỉ thị 06/CT-TTg về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (09/02/2021) Quyết định 375/QĐ-UBND về Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
5. (05/02/2021) Quyết định 95/QĐ-UBND về Chương trình hành động về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
6. (05/02/2021) Quyết định 165/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn
7. (03/02/2021) Chỉ thị 01/CT-UBND về tổ chức thực hiện tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang
8. (03/02/2021) Kế hoạch 23/KH-UBND năm 2021 thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Việt Nam - Campuchia của tỉnh Kiên Giang
9. (02/02/2021) Quyết định 260/QĐ-UBND công bố danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021
10. (02/02/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND về tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
11. (27/01/2021) Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025
12. (14/01/2021) Quyết định 93/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025
13. (31/12/2020) Thông tư 57/2020/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện do Bộ Công thương ban hành
14. (29/10/2020) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm do tỉnh Cà Mau ban hành
15. (21/10/2020) Quyết định 2002/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
16. (20/10/2020) Quyết định 1986/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
17. (02/10/2020) Quyết định 1859/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch Khuyến công địa phương năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
18. (03/09/2020) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2020 thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu của tỉnh Cà Mau
19. (10/07/2020) Chương trình 03/CTr-UBND năm 2020 về khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025
20. (23/06/2020) Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Xuất nhập khẩu
1. (03/04/2020) Công văn 2164/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng khai báo "Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9" do Tổng cục Hải quan
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (22/02/2021) Công văn 427/TCT-TTHT năm 2021 về giới thiệu điểm mới và triển khai Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
2. (08/02/2021) Công văn 4989/CTHN-TTHT năm 2021 về hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (08/02/2021) Công văn 4860/CTHN-TTHT năm 2021 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (08/02/2021) Công văn 4863/CTHN-TTHT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng phi dự án ODA không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (08/02/2021) Công văn 4991/CTHN-TTHT năm 2021 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Bảo hiểm
1. (02/02/2021) Công văn 296/BHXH-CSYT năm 2021 hướng dẫn quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (18/02/2021) Quyết định 155/QĐ-KTNN năm 2021 quy định việc kiểm tra, đối chiếu tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
2. (25/01/2021) Thông tư 09/2021/TT-BTC về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (17/02/2021) Công văn 1066/VPCP-KTTH năm 2021 về kinh phí giải quyết lao động dôi dư khi dừng chuyển đổi Đoạn quản lý đường bộ II do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (09/02/2021) Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
3. (14/01/2021) Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (29/12/2020) Quyết định 3046/QĐ-UBND năm 2020 về trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người có công với cách mạng, đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và kinh phí đi thăm chúc Tết Tân Sửu năm 2021 do tỉnh An Giang ban hành
5. (28/12/2020) Thông tư 15/2020/TT-BLĐTBXH về danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 41 ngành, nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (28/12/2020) Thông tư 16/2020/TT-BLĐTBXH về định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
7. (16/12/2020) Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2020 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8. (19/10/2020) Quyết định 1980/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
9. (14/08/2020) Hướng dẫn 489/HD-UBND năm 2020 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
10. (13/08/2020) Quyết định 1555/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định 1467/QĐ-UBND
11. (11/08/2020) Quyết định 2233/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương
12. (04/08/2020) Quyết định 1467/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
Công nghệ thông tin
1. (08/02/2021) Quyết định 262/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
2. (03/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Trung tâm dữ liệu tỉnh Bạc Liêu
3. (02/02/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu số các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
4. (01/02/2021) Quyết định 228/QĐ-UBND năm 2021 về mã định danh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang
5. (06/01/2021) Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (31/12/2020) Quyết định 67/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
7. (30/12/2020) Quyết định 2374/QĐ-BTTTT năm 2020 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2021-2025
8. (30/11/2020) Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2020 về công tác thông tin đối ngoại năm 2021 do tỉnh Cà Mau ban hành
9. (04/11/2020) Quyết định 2141/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước do tỉnh Cà Mau ban hành
10. (03/11/2020) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Cà Mau ban hành
11. (08/10/2020) Công văn 3187/BHXH-CNTT năm 2020 về thực hiện dịch vụ công của Ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
12. (02/10/2020) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2020 truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Bất động sản
1. (22/02/2021) Công văn 209/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (19/02/2021) Quyết định 121/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
3. (19/02/2021) Kế hoạch 607/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
4. (18/02/2021) Quyết định 118/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kom Tum
5. (18/02/2021) Kế hoạch 590/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
6. (29/01/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang
7. (19/01/2021) Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
8. (08/12/2020) Nghị quyết 21/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội
9. (25/09/2020) Quyết định 1811/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt phương án đơn giản hóa để triển khai thực hiện đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
10. (19/08/2020) Quyết định 1593/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
11. (17/08/2020) Quyết định 1572/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
12. (08/07/2020) Nghị quyết 111/NQ-HĐND thông qua bổ sung, điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
13. (30/06/2020) Quyết định 2498/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 1382/QĐ-UBND do tỉnh Thanh Hóa ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (07/08/2020) Quyết định 1514/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Luật sư và Tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
Bộ máy hành chính
1. (23/02/2021) Chỉ thị 02/CT-BYT về công tác quốc phòng, an ninh trong Ngành Y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
2. (18/02/2021) Quyết định 233/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Chỉ thị 43/CT-TTg về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
3. (18/02/2021) Công văn 412/BTP-TCCB năm 2021 về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tư pháp ban hành
4. (17/02/2021) Nghị quyết 557/NQ-HĐND năm 2021 về điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất)
5. (17/02/2021) Quyết định 410/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
6. (09/02/2021) Kế hoạch 27/KH-UBND về công tác tư pháp năm 2021 do tỉnh Kiên Giang ban hành
7. (08/02/2021) Kế hoạch 501/KH-UBND thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
8. (08/02/2021) Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng giải quyết và quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
9. (05/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2007/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Khánh Hòa
10. (05/02/2021) Thông tư 17/2021/TT-BCA quy định về quản lý, bảo quản, bão dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
11. (04/02/2021) Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa
12. (04/02/2021) Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
13. (04/02/2021) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
14. (03/02/2021) Kế hoạch 15/KH-UBND về tổ chức thực hiện phương án tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
15. (29/01/2021) Quyết định 253/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dịch vụ du lịch khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
16. (29/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động và tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
17. (29/01/2021) Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
18. (28/01/2021) Quyết định 184/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
19. (28/01/2021) Quyết định 183/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
20. (28/01/2021) Kế hoạch 18/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Kiên Giang ban hành
21. (27/01/2021) Nghị quyết 556/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Kiên Giang
22. (27/01/2021) Quyết định 233/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021
23. (27/01/2021) Quyết định 161/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi quản lý, giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
24. (25/01/2021) Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh An Giang
25. (22/01/2021) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Hưng Yên ban hành
26. (22/01/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
27. (21/01/2021) Quyết định 124/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang
28. (20/01/2021) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
29. (20/01/2021) Quyết định 187/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tỉnh Khánh Hòa
30. (19/01/2021) Quyết định 105/QĐ-UBND về chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
31. (19/01/2021) Chỉ thị 114/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
32. (19/01/2021) Kế hoạch 40/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021
33. (19/01/2021) Quyết định 178/QĐ-UBND về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Khánh Hòa năm 2021
34. (19/01/2021) Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở xây dựng tỉnh An Giang
35. (19/01/2021) Quyết định 182/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
36. (19/01/2021) Quyết định 183/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
37. (19/01/2021) Quyết định 181/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
38. (18/01/2021) Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
39. (14/01/2021) Thông tư 05/2021/TT-BCA quy định về hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
40. (13/01/2021) Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
41. (12/01/2021) Quyết định 86/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa
42. (11/01/2021) Quyết định 41/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
43. (08/01/2021) Quyết định 59/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 1589/QĐ-UBND về độ mật đối với từng loại tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa
44. (07/01/2021) Kế hoạch 08/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh An Giang ban hành
45. (04/01/2021) Quyết định 09/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
46. (04/01/2021) Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa
47. (02/12/2020) Quyết định 2304/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính đặc thù bị bãi bỏ trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
48. (30/11/2020) Quyết định 2291/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy sản áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
49. (19/11/2020) Quyết định 2205/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
50. (13/11/2020) Quyết định 2186/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 718/QĐ-UBND
51. (06/11/2020) Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử giải quyết đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Thư viện cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
52. (30/10/2020) Quyết định 2083/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
53. (22/10/2020) Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (mầm non) áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
54. (21/10/2020) Quyết định 1997/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
55. (16/10/2020) Quyết định 1962/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
56. (12/10/2020) Quyết định 1910/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau
57. (12/10/2020) Quyết định 1451/QĐ-UBND năm 2020 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
58. (05/10/2020) Quyết định 1867/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
59. (02/10/2020) Quyết định 1858/QĐ-UBND năm 2020 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016-2021
60. (01/10/2020) Quyết định 1851/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
61. (25/09/2020) Quyết định 1813/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
62. (25/09/2020) Quyết định 1814/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
63. (25/09/2020) Quyết định 1800/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
64. (24/09/2020) Quyết định 1788/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
65. (24/09/2020) Quyết định 1789/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
66. (24/09/2020) Công văn 5035/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và 108/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành
67. (22/09/2020) Quyết định 1778/QĐ-UBND năm 2020 công bố thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cà Mau
68. (22/09/2020) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2020 về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; tuyển sinh quân sự năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
69. (22/09/2020) Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình
70. (15/09/2020) Quyết định 1741/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
71. (14/09/2020) Quyết định 1738/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
72. (12/09/2020) Quyết định 2830/QĐ-BQP năm 2020 về Kế hoạch xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng ban hành
73. (09/09/2020) Quyết định 1876/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ
74. (04/09/2020) Quyết định 1678/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
75. (04/09/2020) Quyết định 1679/QĐ-UBND năm 2020 công bố thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
76. (04/09/2020) Quyết định 1676/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
77. (01/09/2020) Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
78. (31/08/2020) Quyết định 1651/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
79. (28/08/2020) Quyết định 1642/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
80. (24/08/2020) Quyết định 1620/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
81. (24/08/2020) Quyết định 1622/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Sức khỏe sinh sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
82. (20/08/2020) Quyết định 1609/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu giá tài sản/Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
83. (13/08/2020) Quyết định 1545/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
84. (12/08/2020) Quyết định 1536/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
85. (10/08/2020) Quyết định 1527/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
86. (10/08/2020) Quyết định 1526/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
87. (07/08/2020) Quyết định 1511/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau công bố tại Quyết định 1293/QĐ-UBND
88. (06/08/2020) Quyết định 1478/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Quản lý chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau công bố tại Quyết định 1293/QĐ-UBND
89. (08/07/2020) Quyết định 1714/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
90. (07/07/2020) Quyết định 639/QĐ-UBND năm 2020 về Tiêu chí đánh giá về xã, phường, thị trấn, khu dân cư, đơn vị mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum
91. (25/06/2020) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
92. (23/06/2020) Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
93. (12/06/2020) Công văn 4699/VPCP-KSTT năm 2020 triển khai Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
94. (12/05/2020) Quyết định 1058/QĐ-UBND năm 2020 công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải được giao tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
95. (07/04/2020) Quyết định 654/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng
Vi phạm hành chính
1. (25/01/2021) Quyết định 238/QĐ-UBND về Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Trách nhiệm hình sự
1. (25/01/2021) Kế hoạch 695/KH-UBND năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Tài chính nhà nước
1. (22/02/2021) Quyết định 753/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. (19/02/2021) Công văn 1108/VPCP-KTTH năm 2021 về sử dụng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (08/02/2021) Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp thực hiện mua sắm tập trung hàng hóa y tế trên địa bàn tỉnh An Giang
4. (05/02/2021) Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
5. (05/02/2021) Quyết định 93/QĐ-UBND về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
6. (04/02/2021) Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập và tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7. (02/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kèm theo Quyết định 20/2017/QĐ-UBND
8. (25/01/2021) Quyết định 226/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
9. (21/01/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
10. (20/01/2021) Quyết định 01/CT-UBND về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
11. (15/01/2021) Quyết định 68/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021
12. (12/01/2021) Quyết định 85/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13. (25/12/2020) Quyết định 5112/QĐ-UBND năm 2020 về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố Đà Nẵng
14. (07/12/2020) Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2019
15. (13/08/2020) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
16. (07/08/2020) Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2020 về tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 tỉnh Cà Mau
17. (12/06/2020) Công văn 7077/BTC-VI năm 2020 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ kinh phí cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đóng trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương do Bộ Tài chính ban hành
18. (02/06/2020) Công văn 3033/BYT-KHTC năm 2020 về xây dựng kế hoạch và bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi đã được bố trí từ ngân sách Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số cho giai đoạn 2021-2025 do Bộ Y tế ban hành
19. (22/05/2020) Công văn 121/TANDTC-KHTC năm 2020 về lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (19/02/2021) Quyết định 276/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn 2021-2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (08/02/2021) Quyết định 100/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đến năm 2035
3. (18/01/2021) Quyết định 119/QĐ-UBND năm 2021 về phân công các tổ chức, cơ quan tham gia xây dựng nội dung đề xuất phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
4. (14/01/2021) Quyết định 92/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2040, định hướng đến năm 2050
5. (17/11/2020) Quyết định 2197/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi, bổ sung Tiêu chí về giao thông và thủ tục hành chính của Bộ Tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019-2020, kèm theo Quyết định 1419/QĐ-UBND
6. (13/10/2020) Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quy định tiêu chuẩn xét, công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025
Giao thông - Vận tải
1. (18/02/2021) Công văn 1345/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo 26/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (18/02/2021) Công văn 195/TTg-CN năm 2021 về điều chuyển quốc lộ 2B tỉnh Vĩnh Phúc thành đường địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (20/01/2021) Quyết định 119/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh do tỉnh An Giang ban hành
4. (04/11/2020) Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2020 thực hiện Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Cà Mau ban hành
5. (08/10/2020) Quyết định 1884/QĐ-UBND năm 2020 về khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Giáo dục
1. (08/02/2021) Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2021 về hướng dẫn đánh giá, chấm điểm, xếp loại đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2. (01/02/2021) Kế hoạch 396/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do tỉnh Kon Tum ban hành
3. (21/01/2021) Quyết định 200/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
4. (11/01/2021) Kế hoạch 03/KH-UBND năm 2021 thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 1 (2020-2025)
5. (31/12/2020) Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (31/12/2020) Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (30/10/2020) Quyết định 2089/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án Sắp xếp, phát triển mạng lưới trường học trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
8. (17/09/2020) Quyết định 2669/QĐ-BGDĐT về xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành, nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2020 do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (10/09/2020) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh
Tài nguyên - Môi trường
1. (23/02/2021) Quyết định 1355/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Bộ Y tế
2. (23/02/2021) Chỉ thị 03/CT-BYT về triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong Ngành y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
3. (20/02/2021) Công văn 1135/VPCP-NN năm 2021 về kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (19/02/2021) Quyết định 216/QĐ-TTg năm 2021 về Quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (09/02/2021) Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp giữa Vườn Quốc gia Phú Quốc với các sở, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan tư pháp và chính quyền địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và bảo tồn biển do tỉnh Kiên Giang ban hành
6. (09/02/2021) Công văn 185/TTg-CN năm 2021 về rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời ở nước ta do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (04/02/2021) Quyết định 90/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum năm 2021
8. (20/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 20/2007/QĐ-UBND
9. (18/01/2021) Kế hoạch 473/KH-UBND về triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
10. (31/12/2020) Quyết định 68/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
11. (09/11/2020) Quyết định 2160/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Cà Mau 05 năm giai đoạn 2015-2020
12. (02/11/2020) Công điện 35/CĐ-TW năm 2020 về chủ động ứng phó với bão số 10 và tình hình mưa lũ còn diễn biến hết sức phức tạp do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn điện
13. (17/10/2020) Công điện 27/CĐ-TWPCTT năm 2020 về tập trung ứng phó mưa lũ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn điện
14. (16/10/2020) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2020 về quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Cà Mau
15. (16/07/2020) Quyết định 1332/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
16. (18/05/2020) Công văn 2696/BYT-MT năm 2020 về đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch do Bộ Y tế ban hành
Thể thao - Y tế
1. (23/02/2021) Quyết định 1353/QĐ-BYT năm 2021 sửa đổi "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2" tại Quyết định 5481/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành
2. (23/02/2021) Công văn 1096/BYT-MT năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại nơi làm việc do Bộ Y tế ban hành
3. (23/02/2021) Công văn 1089/BYT-MT năm 2021 về tiếp tục triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW do Bộ Y tế ban hành
4. (22/02/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
5. (22/02/2021) Quyết định 539/QĐ-UBND năm 2021 về thiết lập các vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo phòng dịch bệnh Covid-19 thành phố Hải Phòng ban hành
6. (22/02/2021) Công văn 1074/BYT-TB-CT năm 2021 về tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh đảm bảo chất lượng trang thiết bị y tế phòng chống dịch do Bộ Y tế ban hành
7. (22/02/2021) Quyết định 1347/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
8. (20/02/2021) Thông báo 11/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 92)
9. (04/02/2021) Kế hoạch 25/KH-UBND về hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
10. (28/01/2021) Quyết định 243/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
11. (09/10/2020) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau
12. (26/06/2020) Kế hoạch 341/KH-UBND triển khai hoạt động đáp ứng phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020
Quyền dân sự
1. (12/12/2020) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về nâng cao chất lượng công tác lý lịch tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Văn hóa - Xã hội
1. (23/02/2021) Công văn 375/LĐTBXH-TE hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (19/02/2021) Công văn 356/LĐTBXH-BĐG về hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (18/02/2021) Quyết định 98/QĐ-UBDT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II) do Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (17/02/2021) Kế hoạch 581/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
5. (10/02/2021) Quyết định 122/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
6. (08/02/2021) Quyết định 350/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2021
7. (04/02/2021) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2021 tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
8. (11/01/2021) Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025
9. (31/12/2020) Kế hoạch 256/KH-UBND năm 2020 về thực hiện công tác dân số thành phố Hà Nội năm 2021
10. (31/12/2020) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2020 về chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (30/12/2020) Quyết định 2472/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn
12. (24/12/2020) Quyết định 3004/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh An Giang
13. (23/11/2020) Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
14. (15/10/2020) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2020 thực hiện kết luận 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do tỉnh Cà Mau ban hành
15. (13/10/2020) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2020 thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
16. (09/10/2020) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2020 thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 do tỉnh Cà Mau ban hành
17. (22/09/2020) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2020 hành động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Cà Mau
18. (08/09/2020) Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025
19. (03/08/2020) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
20. (27/07/2020) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2020 về hành động thực hiện "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030" của tỉnh Cà Mau
Lĩnh vực khác
1. (15/01/2021) Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025
2. (14/01/2021) Quyết định 74/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật trong Quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. (12/01/2021) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2021 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ biện pháp phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân do tỉnh Khánh Hòa ban hành
4. (21/10/2020) Quyết định 1999/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 1874/QĐ-UBND quy định tạm thời về điều kiện nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5. (16/10/2020) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2020 về chủ động thực hiện giải pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
6. (12/06/2020) Quyết định 2166/QĐ-BNN-TCCB năm 2020 về Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông Trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,142

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn