Bản Tin Văn Bản Mới 20/02/2021 09:11 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 17/02 - 19/02/2021

20/02/2021 09:11 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 17/02 - 19/02/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (09/02/2021) Quyết định 222/QĐ-BTP về Kế hoạch triển khai hoạt động năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp ban hành
2. (08/02/2021) Công văn 4858/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (03/02/2021) Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2021 về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
4. (03/02/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, “Doanh nhân tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Đầu tư
1. (18/02/2021) Nghị quyết 20/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN do Chính phủ ban hành
2. (17/02/2021) Quyết định 210/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thuận Thành I do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (17/02/2021) Quyết định 212/QĐ-TTg năm 2021 về Chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quốc Tuấn - An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (08/02/2021) Quyết định 180/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Liên Hà Thái (GREEN iP-1) phân khu bắc, hạng mục: khu công nghiệp, tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (04/02/2021) Công văn 907/VPCP-CN năm 2021 về nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang theo Quyết định 994/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (03/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
7. (03/02/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương
8. (25/12/2020) Thông tư 09/2020/TT-BKHCN quy định về các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
9. (09/12/2020) Quyết định 2361/QĐ-UBND năm 2020 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Cà Mau ban hành
10. (09/12/2020) Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Cà Mau ban hành
11. (09/12/2020) Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Cà Mau ban hành
12. (08/12/2020) Nghị quyết 506/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
13. (07/12/2020) Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội
14. (07/12/2020) Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2020 về phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội
15. (16/10/2020) Công văn 6842/BKHĐT-TH năm 2020 về phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
16. (04/08/2020) Công văn 5006/BKHĐT-TH năm 2020 về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thương mại
1. (05/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về quy chế trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2. (04/02/2021) Công văn 159/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (04/02/2021) Công văn 158/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (04/02/2021) Công văn 156/TTg-CN năm 2021 về Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (04/02/2021) Công văn 157/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (03/02/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
7. (27/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định 04/2012/QĐ-UBND
8. (14/01/2021) Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang
9. (12/01/2021) Hướng dẫn 51/HD-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 58/2020/NQ-HĐND về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây cam sành trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025
10. (17/08/2020) Công văn 6066/BCT-ĐB năm 2020 về xây dựng Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA và các văn bản thông báo hướng dẫn thực thi cam kết do Bộ Công Thương ban hành
11. (27/12/2019) Quyết định 3859/QĐ-BCT năm 2019 về rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ Trung Hoa và Đại Hàn Dân quốc do Bộ Công thương ban hành
12. (27/12/2019) Quyết định 3860/QĐ-BCT năm 2019 về rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Hoa do Bộ Công thương ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (17/02/2021) Công văn 1215/QLD-KD năm 2021 về nhập khẩu thuốc chưa có Giấy đăng ký lưu hành để đáp ứng nhu cầu cấp bách cho phòng, chống dịch bệnh do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (09/02/2021) Quyết định 477/QĐ-BCT năm 2021 về áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp tạm thời đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3. (05/02/2021) Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 1968/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
4. (04/02/2021) Công văn 658/TCHQ-TXNK năm 2021 về khai thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu Nghị định 57/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (02/02/2021) Công văn 547/TCHQ-TXNK năm 2021 về thông báo ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (08/02/2021) Công văn 4859/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu dầu nhờn để bán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (08/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về bảng giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà trên địa bàn tỉnh Hà Giang
3. (05/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021
4. (05/02/2021) Công văn 377/TCT-DNNCN năm 2021 về đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
5. (03/02/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND về giảm phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
6. (02/02/2021) Công văn 546/TCHQ-TXNK năm 2021 xử lý vướng mắc Luật quản lý thuế năm 2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (29/01/2021) Công văn 3935/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn đối với phân chia lợi nhuận hợp đồng hợp tác kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (29/01/2021) Công văn 3937/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (28/01/2021) Công văn 3720/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (28/01/2021) Công văn 3618/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (28/01/2021) Công văn 3721/CTHN-TTHT năm 2021 về áp dụng hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam - Hà Lan đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (28/01/2021) Công văn 3722/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ tư vấn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (28/01/2021) Công văn 3619/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi phí hưu trí doanh nghiệp trích nộp cho nhân viên được Công ty mẹ nước ngoài phái cử sang Việt Nam làm việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (27/01/2021) Công văn 3452/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (27/01/2021) Công văn 3455/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định chi phí được trừ đối với khoản chi trả người bán ở nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (27/01/2021) Công văn 3453/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế đối với khoản phải trả cho cá nhân do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (27/01/2021) Công văn 3457/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
18. (27/01/2021) Công văn 3448/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn kê khai thuế tại chi nhánh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (27/01/2021) Công văn 3450/CTHN-TTHT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
20. (27/01/2021) Công văn 3451/CTHN-TTHT năm 2021 về việc đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (27/01/2021) Công văn 3454/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ liên quan đến phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (26/01/2021) Thông tư 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Bộ Tài chính ban hành
23. (09/12/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND về phí thăm quan Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
24. (09/12/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về phí thăm quan di tích lịch sử Căn cứ Rừng Sác, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
Lao động - Tiền lương
1. (03/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
2. (03/02/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Công nhân tiên tiến tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
3. (03/02/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
4. (28/01/2021) Quyết định 82/QĐ-UBND năm 2021 công bố 03 quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
5. (27/01/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 27/2020/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với ấp đội trưởng, khu đội trưởng; trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân trên địa bàn tỉnh Long An
Công nghệ thông tin
1. (03/02/2021) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 458/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” do tỉnh Ninh Bình ban hành
2. (26/01/2021) Quyết định 185/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
3. (21/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất Chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (28/12/2020) Quyết định 2479/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau, phiên bản 2.0
5. (10/09/2020) Công văn 3485/BTTTT-THH năm 2020 về đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Bất động sản
1. (03/02/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND về thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020-2024
2. (20/01/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND về phân cấp nhiệm vụ chi từ nguồn thu bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An
3. (13/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
4. (31/12/2020) Quyết định 695/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
5. (31/12/2020) Quyết định 61/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 52/2019/QĐ-UBND về Đơn giá nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất để bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
6. (23/12/2020) Nghị quyết 532/NQ-HĐND năm 2020 về Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Dịch vụ pháp lý
1. (31/12/2020) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2020 về công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2021
Bộ máy hành chính
1. (18/02/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật
2. (18/02/2021) Quyết định 226/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch xác minh tài sản, thu thập năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định 130/2020/NĐ-CP
3. (17/02/2021) Quyết định 211/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (15/02/2021) Quyết định 207/QĐ-TTg năm 2021 triển khai thi hành Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (09/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 03/2020/QĐ-UBND
6. (08/02/2021) Quyết định 92/QĐ-UBDT về Kế hoạch hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
7. (08/02/2021) Quyết định 93/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tạp chí Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
8. (05/02/2021) Thông tư 11/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 161/2014/TT-BTC quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính do Bộ Tài chính ban hành
9. (05/02/2021) Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Phòng Chính sách Dân tộc thuộc Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
10. (05/02/2021) Quyết định 42/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
11. (04/02/2021) Quyết định 90/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Ủy ban Dân tộc ban hành
12. (03/02/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
13. (03/02/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
14. (03/02/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
15. (03/02/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao” trong lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
16. (03/02/2021) Quyết định 38/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
17. (03/02/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng Công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
18. (03/02/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
19. (03/02/2021) Kế hoạch 20/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Ninh Bình ban hành
20. (30/01/2021) Kế hoạch 22/KH-UBND về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
21. (29/01/2021) Quyết định 86/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
22. (28/01/2021) Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
23. (28/01/2021) Kế hoạch 17/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
24. (27/01/2021) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Cà Mau ban hành
25. (25/01/2021) Quyết định 162/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
26. (22/01/2021) Kế hoạch 10/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 của tỉnh Cà Mau
27. (21/01/2021) Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y tế, An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
28. (19/01/2021) Kế hoạch 24/KH-UBND thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp năm 2021 do tỉnh Hà Giang ban hành
29. (12/01/2021) Nghị quyết 1190/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Đắk Nông do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
30. (12/01/2021) Nghị quyết 1191/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
31. (12/01/2021) Nghị quyết 1188/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về thành lập thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
32. (12/01/2021) Nghị quyết 1189/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về thành lập phường Quỳnh Lâm và phường Trung Minh thuộc thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
33. (11/01/2021) Quyết định 46/QĐ-UBND năm 2021 về phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021
34. (11/01/2021) Quyết định 110/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
35. (31/12/2020) Quyết định 2527/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Cà Mau
36. (31/12/2020) Quyết định 2108/QĐ-UBND năm 2020 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
37. (31/12/2020) Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
38. (31/12/2020) Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do tỉnh Tuyên Quang ban hành
39. (31/12/2020) Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2020 thi hành pháp luật và kiểm tra, xử lý trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2021
40. (31/12/2020) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
41. (31/12/2020) Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2020 thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
42. (31/12/2020) Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2020 về công tác xây dựng, ban hành; tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát; hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 do tỉnh Cà Mau ban hành
43. (29/12/2020) Quyết định 1616/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
44. (28/12/2020) Quyết định 2473/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Cà Mau năm 2020-2021
45. (21/12/2020) Quyết định 2322/QĐ-UBND năm 2020 đính chính về thể thức và kỹ thuật trình bày tại một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
46. (21/12/2020) Nghị quyết 1149/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
47. (17/12/2020) Nghị quyết 1124/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
48. (17/11/2020) Kế hoạch 127/KH-UBND về Cải thiện và nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cà Mau năm 2020 và những năm tiếp theo
49. (19/10/2020) Công văn số 1792/TTCP-KHTH năm 2020 về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021 do Thanh tra Chính phủ ban hành
50. (08/09/2020) Quyết định 1686/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xây dựng áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
51. (11/08/2020) Công văn 2910/BTP-VĐCXDPL năm 2020 về thông báo nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 do Bộ Tư pháp ban hành
52. (22/05/2020) Quyết định 791/QĐ-GDĐT-TC năm 2020 về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hồ Chí Minh
53. (21/05/2020) Thông tư 03/2020/TT-BNG bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành
54. (25/12/2019) Công văn 6183/VKSTC-V14 năm 2019 giải đáp vướng mắc về pháp luật về dân sự, hành chính do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (12/02/2021) Quyết định 69/QĐ-UBND về công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk
2. (04/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
3. (04/02/2021) Công văn 160/TTg-CN năm 2021 về cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho Bộ Giao thông vận tải để tham gia góp vốn vào Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (30/01/2021) Quyết định 30/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5. (20/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về thực hiện Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND quy định phân bổ nguồn vốn xổ số kiến thiết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Long An ban hành
6. (31/12/2020) Quyết định 2103/QĐ-UBND năm 2020 công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
7. (30/12/2020) Quyết định 2497/QĐ-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán, phân bổ dư toán ngân sách năm 2021; Quyết toán ngân sách năm 2019; Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Cà Mau ban hành
8. (30/12/2020) Quyết định 3557/QĐ-UBND năm 2020 về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Khánh Hòa
9. (24/12/2020) Quyết định 4817/QĐ-UBND năm 2020 về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Long An ban hành
10. (09/12/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND về mức chi hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
11. (09/12/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, tại cộng đồng và tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
12. (09/12/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
13. (09/12/2020) Quyết định 2363/QĐ-UBND năm 2020 về giao dự toán chi ngân sách năm 2021 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh Cà Mau
14. (08/12/2020) Nghị quyết 508/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Kiên Giang ban hành
15. (08/12/2020) Nghị quyết 507/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Kiên Giang ban hành
16. (08/12/2020) Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2021
17. (07/12/2020) Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch tài chính 5 năm thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
18. (02/12/2020) Quyết định 1701/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Xây dựng - Đô thị
1. (30/12/2020) Quyết định 2523/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy hoạch vùng huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Giao thông - Vận tải
1. (09/02/2021) Công văn 1005/VPCP-CN năm 2021 về chủ trương xây dựng Nghị định quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (05/02/2021) Quyết định 248/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (22/01/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Giáo dục
1. (18/02/2021) Công văn 606/BGDĐT-GDTrH năm 2021 thực hiện chương trình giáo dục và phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (17/02/2021) Quyết định 209/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chính phủ ban hành
3. (15/02/2021) Công văn 460/UBND-KGVX năm 2021 về học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
4. (08/02/2021) Thông báo 138/TB-QLCL năm 2021 về danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ do Cục Quản lý chất lượng ban hành
5. (17/08/2020) Công văn 1857/TCGDNN-PCTT năm 2020 về công khai điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
6. (22/04/2020) Công văn 1370/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN giai đoạn 2016-2020; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (02/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành
2. (15/01/2021) Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do tỉnh Cà Mau ban hành
3. (15/01/2021) Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2020-2021 tỉnh Cà Mau
4. (06/01/2021) Công văn 50/BNN-TCLN thực hiện Chỉ thị 45/CT-TTg về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
Thể thao - Y tế
1. (19/02/2021) Công văn 435/SGDĐT-CTTT năm 2021 về tổ chức giám sát đối với người trở về Thành phố Hồ Chí Minh
2. (18/02/2021) Thông báo 10/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 91)
3. (17/02/2021) Thông báo 28/TB-VPCP năm 2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (17/02/2021) Công văn 99/UBND-KGVX năm 2021 thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
5. (16/02/2021) Công văn 896/SYT-NVY năm 2021 về tổ chức giám sát đối với người trở về thành phố Hồ Chí Minh
6. (16/02/2021) Kế hoạch 528/KH-TTKSBT giám sát người từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến thành phố Hồ Chí Minh sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
7. (16/02/2021) Công văn 58/VP-HC-QT năm 2021 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
8. (15/02/2021) Thông báo 61/TB-UBND năm 2021 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố tại cuộc làm việc với địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hải Phòng ban hành
9. (15/02/2021) Công văn 910/UBND-DL1 năm 2021 triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu do tỉnh Quảng Ninh ban hành
10. (15/02/2021) Thông báo 09/TB-BCĐ năm 2021 về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chữ Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội
11. (09/02/2021) Công văn 543/BC-BCĐ năm 2021 thực hiện Thông báo 26/TB-VPCP do Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố Hà Nội ban hành
12. (07/02/2021) Quyết định 178/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho các bộ và địa phương để cấp cho đơn vị phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
13. (04/02/2021) Kế hoạch 24/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
14. (03/02/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
15. (31/01/2021) Công văn 439/BC-BCĐ năm 2021 thực hiện Thông báo 22/TB-VPCP do Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố Hà Nội ban hành
16. (26/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
17. (03/12/2020) Công văn 9816-CV/BTGTW năm 2020 về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
18. (17/06/2020) Quyết định 2545/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2020 do Bộ Y tế ban hành
19. (31/12/2019) Quyết định 328/QĐ-AIDS năm 2019 hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Nhóm hỗ trợ kỹ thuật về phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (10/02/2021) Công văn 635/BNV-CTTN hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
2. (05/02/2021) Công văn 143/UBDT-DTTS thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (04/02/2021) Công văn 137/UBDT-CSDT năm 2021 về giải trình, làm rõ nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (04/02/2021) Công văn 136/UBDT-CSDT năm 2021 về giải trình, làm rõ nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
5. (03/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2003/QĐ-UB về Đề án thực hiện chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma túy trong cộng đồng do thành phố Đà Nẵng ban hành
6. (30/01/2021) Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7. (21/01/2021) Kế hoạch 08/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 do tỉnh Cà Mau ban hành
8. (19/01/2021) Quyết định 109/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025
9. (06/01/2021) Kế hoạch 43/KH-UBND về tổ chức hoạt động và kinh phí chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
10. (09/12/2020) Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
11. (28/08/2019) Quyết định 2992/QĐ-BVHTTDL năm 2019 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
Lĩnh vực khác
1. (17/02/2021) Công văn 876/BNN-TCTL năm 2021 về tăng cường giải pháp bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2020-2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,227

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn