Bản Tin Văn Bản Mới 06/02/2021 09:53 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 03/02 - 05/02/2021

06/02/2021 09:53 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 03/02 - 05/02/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (03/02/2021) Quyết định 167/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (01/02/2021) Công văn 475/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với khuôn mẫu của doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê mượn do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (25/01/2021) Công văn 348/TCHQ-TXNK năm 2021 về áp dụng cơ chế của doanh nghiệp chế xuất cho giai đoạn trước khi được cơ quan hải quan xác nhận đủ điều kiện là doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (20/01/2021) Công văn 282/TCHQ-TXNK năm 2021 về hoàn thuế cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (15/01/2021) Kế hoạch 15/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 do thành phố Cần Thơ ban hành
6. (24/12/2020) Quyết định 2344/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
7. (13/11/2020) Kế hoạch 178/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
8. (12/08/2020) Quyết định 1875/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025
9. (22/07/2020) Nghị quyết 335/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025
10. (22/07/2020) Nghị quyết 337/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11. (20/07/2020) Nghị quyết 331/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025
12. (08/05/2003) Quyết định 50/2003/QĐ-UB về Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể" trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Đầu tư
1. (04/02/2021) Nghị quyết 15/NQ-CP năm 2021 về chấp thuận Danh mục bảo lưu sửa đổi của Philippines trong khuôn khổ Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN do Chính phủ ban hành
2. (04/02/2021) Quyết định 170/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên" vay vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (03/02/2021) Quyết định 166/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả", vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (19/01/2021) Kế hoạch 17/KH-UBND thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do thành phố Cần Thơ ban hành
5. (23/12/2020) Nghị quyết 519/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
6. (23/12/2020) Nghị quyết 520/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
7. (08/12/2020) Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2020 về thống nhất thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh do Quỹ Đầu tư phát triển Bạc Liêu thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay năm 2021
8. (08/12/2020) Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2020 thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
9. (23/11/2020) Quyết định 3133/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
10. (11/11/2020) Nghị quyết 494/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11. (11/11/2020) Nghị quyết 493/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
12. (04/11/2020) Chương trình 443/Ctr-UBND năm 2020 về xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2021
13. (06/08/2020) Quyết định 1821/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 1250/QĐ-UBND, 806/QĐ-UBND và 2312/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Chủ đầu tư dự án với các Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành tỉnh Kiên Giang
14. (20/07/2020) Nghị quyết 332/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Thương mại
1. (02/02/2021) Quyết định 100/QĐ-BXD năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW và 50/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
2. (02/02/2021) Quyết định 162/QĐ-TTg năm 2021 về chỉ định các cơ quan đầu mối để thực thi Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam - Cuba do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (21/01/2021) Kế hoạch 13/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Hậu Giang ban hành
4. (19/01/2021) Quyết định 172/QĐ-TCHQ về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (14/01/2021) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2021 về phát triển công nghiệp tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
6. (13/01/2021) Chương trình 03/CTr-UBND năm 2021 về phát triển công nghiệp và logistic tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021-2025
7. (15/12/2020) Quyết định 2891/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
8. (25/11/2020) Kế hoạch 181/KH-UBND về cung ứng hàng hóa bình ổn thị trườg cuối năm 2020 và dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do tỉnh Kiên Giang ban hành
9. (02/11/2020) Quyết định 2495/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2030
10. (02/11/2020) Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2020 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025
11. (20/10/2020) Quyết định 2454/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình Khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025
12. (13/10/2020) Quyết định 2400/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021
13. (29/09/2020) Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế tập thể năm 2021 do tỉnh Kiên Giang ban hành
14. (14/09/2020) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 triển khai giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
15. (08/09/2020) Quyết định 2121/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
16. (08/09/2020) Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Kiên Giang ban hành
17. (22/07/2020) Nghị quyết 340/2020/NQ-HĐND về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
18. (14/07/2020) Kế hoạch 6968/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
19. (10/06/2020) Quyết định 1145/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Xuất nhập khẩu
1. (29/01/2021) Công văn 461/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Chả cá đông lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (27/01/2021) Công văn 395/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (26/01/2021) Công văn 369/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (26/01/2021) Công văn 367/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu là thiết bị tiệt trùng, khử trùng do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (25/01/2021) Công văn 347/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (21/01/2021) Công văn 290/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng đá do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (21/01/2021) Công văn 302/TCHQ-TXNK năm 2021 về thủ tục, hồ sơ miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của các dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (20/01/2021) Công văn 217/BVHTTDL-KHTC năm 2021 về chính sách quản lý mặt hàng chuyên ngành văn hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
9. (20/01/2021) Công văn 271/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại thực phẩm dinh dưỡng dùng cho chế độ ăn đặc biệt Pediasure grow & gain with fiber vanilla shake do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (15/01/2021) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (15/01/2021) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (15/01/2021) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (15/01/2021) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
5. (06/01/2021) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (29/01/2021) Công văn 462/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn áp thuế suất đúng cho sản phẩm xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (29/01/2021) Công văn 297/TCT-DNNCN năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thuê nhà của người nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
3. (29/01/2021) Công văn 308/TCT-DNNCN năm 2021 về cung cấp thông tin người nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành
4. (27/01/2021) Công văn 386/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (22/01/2021) Công văn 323/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại hàng hóa và xử lý thuế mặt hàng bình sữa trẻ em và núm vú bằng cao su silicon do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (20/01/2021) Thông tư 05/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 223/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại do Bộ Tài chính ban hành
7. (22/07/2020) Nghị quyết 336/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2020-2021
8. (23/07/2003) Chỉ thị 27/2003/CT-UB về tăng cường quản lý và chống thất thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân do tỉnh Quảng Bình ban hành
Chứng khoán
1. (31/12/2020) Thông tư 122/2020/TT-BTC hướng dẫn về chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (03/02/2021) Công văn 274/BHXH-CST về thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (30/12/2020) Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (08/12/2020) Nghị quyết 503/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến hết năm 2021
Lao động - Tiền lương
1. (03/02/2021) Công văn 857/VPCP-KTTH năm 2021 về sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (02/02/2021) Công văn 787/BYT-KCB năm 2021 về thực hiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề là bác sỹ do Bộ Y tế ban hành
3. (02/02/2021) Công văn 460/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 về tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (01/02/2021) Công văn 310/SGDĐT-TCCB năm 2021 về thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ viên chức và người lao động do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (28/01/2021) Thông tư 12/2021/TT-BQP sửa đổi Thông tư 170/2016/TT-BQP quy định về cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành
6. (30/12/2020) Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (08/12/2020) Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2020 về thống nhất cho thực hiện nội dung chi trả thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách là người đứng đầu các Hội cấp xã năm 2018 cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
8. (13/10/2020) Quyết định 2201/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ
9. (07/10/2020) Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ
10. (06/08/2020) Quyết định 1574/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ
11. (22/07/2020) Nghị quyết 343/2020/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố dôi dư do nhập ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
12. (10/07/2020) Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2020 về thống nhất cho thực hiện mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức xã hội và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
13. (15/06/2020) Quyết định 1176/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Công nghệ thông tin
1. (04/02/2021) Quyết định 169/QĐ-TTg năm 2021 về Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (04/02/2021) Quyết định 1021/QĐ-BYT năm 2021 về Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em phiên bản điện tử do Bộ Y tế ban hành
3. (03/02/2021) Quyết định 165/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án "Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (03/02/2021) Công văn 316/BTTTT-BC về bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong giai đoạn dịch COVID-19 đầu năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (02/02/2021) Chỉ thị 05/CT-BTTTT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
6. (29/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống Phần mềm quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 12/2019/QĐ-UBND
7. (18/01/2021) Công văn 165/LS-QHLS năm 2021 về cung cấp danh sách hộp thư điện tử của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG do Cục Lãnh sự ban hành
8. (31/12/2020) Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025
9. (29/12/2020) Kế hoạch 188/KH-UBND năm 2020 về thực hiện ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025
10. (11/12/2020) Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2020 về công tác thông tin đối ngoại năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
11. (01/12/2020) Quyết định 2741/QĐ-UBND về mã định danh các cơ quan, đơn vị nhà nước phục vụ kết nối, liên thông các hệ thống thông tin tỉnh Kiên Giang năm 2020
Bất động sản
1. (03/02/2021) Công văn 153/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (01/02/2021) Công văn 769/VPCP-V.I năm 2021 về xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng 14,2 ha đất tại khu Đầm Tôm do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (31/12/2020) Quyết định 2544/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
4. (29/12/2020) Quyết định 4104/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030
5. (22/12/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
6. (20/10/2020) Kế hoạch 156/KH-UBND năm 2020 về lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021-2025 tỉnh Kiên Giang; quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Dịch vụ pháp lý
1. (15/01/2021) Kế hoạch 13/KH-UBND về công tác pháp chế năm 2021 do thành phố Cần Thơ ban hành
2. (25/11/2020) Quyết định 3146/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
Bộ máy hành chính
1. (04/02/2021) Quyết định 632/QÐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2. (02/02/2021) Chỉ thị 02/CT-VKSTC về phát động phong trào thi đua năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
3. (02/02/2021) Quyết định 48/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Vụ Dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (01/02/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2013/QĐ-UBND và 25/2017/QĐ-UBND do tỉnh Long An ban hành
5. (01/02/2021) Thông báo 279/TB-BTP năm 2021 về tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2020 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP
6. (30/01/2021) Công văn 766/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (28/01/2021) Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 159 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
8. (25/01/2021) Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2021 về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
9. (25/01/2021) Kế hoạch 15/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
10. (22/01/2021) Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Kiên Giang hết hiệu lực thi hành năm 2020
11. (21/01/2021) Kế hoạch 12/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Hậu Giang ban hành
12. (19/01/2021) Kế hoạch 18/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do thành phố Cần Thơ ban hành
13. (15/01/2021) Quyết định 13/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực trong năm 2020
14. (13/01/2021) Quyết định 40/QĐ-UBND năm 2021 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
15. (08/01/2021) Quyết định 06/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020
16. (04/01/2021) Chương trình 01/CTr-UBND về công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
17. (31/12/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 02/2016/QĐ-UBND
18. (31/12/2020) Quyết định 7144/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2020 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19. (30/12/2020) Quyết định 3055/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
20. (30/12/2020) Kế hoạch 189/KH-UBND năm 2020 về công tác cải cách hành chính năm 2021 do tỉnh Kiên Giang ban hành
21. (30/12/2020) Quyết định 4786/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
22. (28/12/2020) Quyết định 2388/QĐ-UBND năm 2020 về giao biên chế công chức, tổng số người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021
23. (23/12/2020) Quyết định 185/QĐ-UBND năm 2020 về kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 do tỉnh Kiên Giang ban hành
24. (14/12/2020) Quyết định 2416/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
25. (09/12/2020) Nghị quyết 118/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
26. (09/12/2020) Nghị quyết 248/NQ-HĐND năm 2020 về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ mười lăm; việc thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp về phiên chất vấn tại kỳ họp thứ mười ba của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV
27. (08/12/2020) Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2020 về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
28. (08/12/2020) Quyết định 2804/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
29. (08/12/2020) Nghị quyết 509/NQ-HĐND năm 2020 về giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2021
30. (04/12/2020) Nghị quyết 54/NQ-HĐND năm 2020 về giao biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021
31. (04/12/2020) Nghị quyết 55/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang
32. (03/12/2020) Quyết định 2757/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
33. (03/12/2020) Quyết định 2766/QĐ-UBND năm 2020 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (nhiệm kỳ 2016-2021)
34. (26/11/2020) Quyết định 3172/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế, y tế dự phòng và lĩnh vực đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa
35. (25/11/2020) Quyết định 2040/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 91 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang
36. (24/11/2020) Quyết định 2004/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của tỉnh Hậu Giang
37. (23/11/2020) Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu
38. (23/11/2020) Nghị định 29/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025
39. (23/11/2020) Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập ấp trên địa bàn thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi và huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu
40. (23/11/2020) Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2020 về giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2021 do tỉnh Bạc Liêu ban hành
41. (09/11/2020) Quyết định 2525/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã, thành phố Cần Thơ lĩnh vực tài nguyên và môi trường
42. (03/11/2020) Quyết định 2545/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
43. (23/10/2020) Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước do tỉnh Kiên Giang ban hành
44. (16/10/2020) Quyết định 2451/QĐ-UBND năm 2020 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (nhiệm kỳ 2016-2021)
45. (14/10/2020) Quyết định 2286/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ
46. (06/10/2020) Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã thành phố Cần Thơ
47. (03/09/2020) Quyết định 2318/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
48. (28/08/2020) Quyết định 2259/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
49. (24/08/2020) Quyết định 1730/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn, thành phố Cần Thơ
50. (20/08/2020) Quyết định 1987/QĐ-UBND năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang
51. (17/08/2020) Quyết định 1667/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
52. (31/07/2020) Quyết định 1949/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
53. (30/07/2020) Quyết định 1523/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
54. (23/07/2020) Quyết định 1156/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế công tác văn thư của tỉnh Bạc Liêu
55. (22/07/2020) Nghị quyết 338/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
56. (16/07/2020) Quyết định 1644/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
57. (10/07/2020) Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2020 về chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu
58. (09/07/2020) Quyết định 1366/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ
59. (07/07/2020) Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang tỉnh 2021
60. (18/06/2020) Quyết định 1207/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
61. (05/06/2020) Quyết định 1289/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Khánh Hòa
62. (19/03/2019) Quyết định 570/QĐ-CT năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
63. (28/11/2003) Chỉ thị 07/2003/CT.UBNDT về thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới do tỉnh Sóc Trăng ban hành
64. (03/07/2003) Quyết định 63/2003/QĐ-UB về đổi tên Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước
65. (25/06/2003) Quyết định 2398/2003/QĐ-UB về quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
66. (21/03/2003) Quyết định 616/QĐ-UB năm 2003 quy định tạm thời về việc xét tuyển dụng công chức giáo viên phổ thông, mầm non ở thành phố Hải Phòng
67. (11/01/2003) Nghị quyết 26/2003/NQ-HĐND về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2003
Trách nhiệm hình sự
1. (02/02/2021) Công văn 968/BGTVT-VT năm 2021 về tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (11/01/2021) Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em do tỉnh Bạc Liêu ban hành
3. (11/01/2021) Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
4. (15/07/2020) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do tỉnh Bạc Liêu ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (01/02/2021) Công văn 16/TANDTC-HTQT năm 2021 về thực hiện Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (29/12/2020) Quyết định 3043/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 của thành phố Cần Thơ
2. (29/12/2020) Quyết định 3042/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2021 của thành phố Cần Thơ
3. (21/12/2020) Quyết định 2317/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn
4. (15/12/2020) Quyết định 2884/QĐ-UBND năm 2020 về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 đối với các sở, ban, ngành tỉnh Kiên Giang
5. (14/12/2020) Quyết định 2879/QĐ-UBND năm 2020 về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 đối với các huyện, thành phố, tỉnh Kiên Giang
6. (09/12/2020) Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025
7. (08/12/2020) Nghị quyết 36/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 41/NQ-HĐND về phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 tỉnh Bạc Liêu
8. (08/12/2020) Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Bạc Liêu
9. (08/12/2020) Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm, giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bạc Liêu
10. (08/12/2020) Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 tỉnh Bạc Liêu
11. (08/12/2020) Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2020 sửa đổi Nghị quyết 38/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018 tỉnh Bạc Liêu
12. (08/12/2020) Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 tỉnh Bạc Liêu
13. (08/12/2020) Nghị quyết 505/2020/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
14. (08/12/2020) Nghị quyết 504/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
15. (04/12/2020) Nghị quyết 56/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2020
16. (04/12/2020) Nghị quyết 59/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025
17. (04/12/2020) Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Hậu Giang
18. (04/12/2020) Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2021
19. (10/11/2020) Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Hậu Giang ban hành
20. (09/10/2020) Quy chế phối hợp 2356/QCPH-UBND-UBMTTQVN năm 2020 về công tác phòng, chống tham nhũng giữa Ủy ban nhân dân tỉnh - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang
21. (18/08/2020) Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2020 công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang - Phần Xây dựng
22. (18/08/2020) Quyết định 1944/QĐ-UBND năm 2020 về công bố Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Kiên Giang
23. (18/08/2020) Quyết định 1945/QĐ-UBND năm 2020 công bố Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang
24. (18/08/2020) Quyết định 1946/QĐ-UBND năm 2020 công bố Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Kiên Giang
25. (18/08/2020) Quyết định 1947/QĐ-UBND năm 2020 công bố Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Kiên Giang
26. (13/08/2020) Quyết định 1895/QĐ-UBND năm 2020 Chương trình về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2025
27. (22/07/2020) Nghị quyết 344/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
28. (22/07/2020) Nghị quyết 342/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
29. (22/07/2020) Nghị quyết 341/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
30. (05/12/2003) Nghị quyết 24/2003/NQ-HĐ quy định về thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách của Ủy ban nhân dân đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp dưới do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (03/02/2021) Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
2. (28/12/2020) Quyết định 3102/QĐ-UBND năm 2020 về Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố ấp nông thôn mới (trên địa bàn 04 xã biên giới và bãi ngang ven biển); ấp nông thôn mới kiểu mẫu; vườn mẫu tỉnh Kiên Giang
3. (16/12/2020) Quyết định 2892/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Định hướng phát triển thoát nước và chống ngập úng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050
4. (20/08/2013) Quyết định 4474/QĐ-UBND năm 2013 về phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư dọc Tỉnh lộ 14, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông) do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (02/02/2021) Công văn 830/VPCP-CN năm 2021 về nghiên cứu phản ánh của Báo Dân Việt về đề xuất làm sân bay tại Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (02/02/2021) Công văn 462/CHK-VTHK năm 2021 về giải quyết việc hành khách không thể thực hiện được chuyến bay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
3. (27/01/2021) Thông tư 01/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 29/2015/TT-BGTVT quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (29/12/2020) Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (02/02/2021) Nghị quyết 12/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Hiệp định về phát triển và mở rộng Trường Đại học Việt Đức (VGU) giữa Việt Nam - Đức và Bang Hessen (Đức) do Chính phủ ban hành
2. (22/12/2020) Quyết định 2329/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
3. (09/10/2020) Quyết định 2357/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Làm quen Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
4. (03/03/2020) Kế hoạch 368/KH-UBND năm 2020 về triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Tài nguyên - Môi trường
1. (01/02/2021) Công văn 795/VPCP-V.I năm 2021 về tình trạng tàu khai thác cát, sỏi, nuôi trồng thủy sản trái phép hoạt động trong lòng hồ Dầu Tiếng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (22/01/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3. (05/01/2021) Chương trình 02/CTr-UBND năm 2021 về hành động phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021-2025
4. (24/12/2020) Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2020 về quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
5. (23/12/2020) Thông tư 139/2020/TT-BCA quy định về công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
6. (13/11/2020) Quy chế phối hợp 2620/QCPH-UBND năm 2020 về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo, quy định do tỉnh Kiên Giang - tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành
7. (23/10/2020) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
8. (27/05/2003) Chỉ thị 10/2003/CT-UB về tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2003 do tỉnh Bình Phước ban hành
9. (19/05/2003) Chỉ thị 09/2003/CT-UB về tăng cường kiểm tra, truy quét và xử lý đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Thể thao - Y tế
1. (05/02/2021) Công văn 931/VPCP-KGVX năm 2021 về áp dụng biện pháp hạn chế đi lại, cách ly tại một số địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (03/02/2021) Thông tư 01/2021/TT-BVHTTDL quy định về biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thể dục, thể thao đối với hội thể thao quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (03/02/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về thực hiện quyết liệt biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành
4. (02/02/2021) Quyết định 370/QĐ-BCĐ năm 2021 về Thiết lập vùng cách ly y tế tại thành phố Chí Linh để phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương ban hành
5. (02/02/2021) Quyết định 383/QĐ-BCĐ năm 2021 về Thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19 do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương ban hành
6. (02/02/2021) Quyết định 384/QĐ-BCĐ năm 2021 về Thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19 do Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Hải Dương ban hành
7. (02/02/2021) Thông báo 04/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 84)
8. (29/01/2021) Công văn 1594/TLĐ năm 2021 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
9. (29/01/2021) Công văn 450/TCHQ-VP năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (19/01/2021) Kế hoạch 09/KH-UBND về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021
11. (15/12/2020) Quyết định 2417/QĐ-UBND năm 2020 quy định về đối tượng, mức hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Khoản 2 Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Cà Mau
12. (09/10/2020) Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS trên địa bàn tỉnh Kiên Giang vào năm 2030
13. (21/08/2020) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2020 về phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại của tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030
Quyền dân sự
1. (15/01/2021) Quyết định 12/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 150 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
2. (31/12/2020) Quyết định 2376/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Phan Thanh Quang do Chủ tịch nước ban hành
3. (31/12/2020) Quyết định 2377/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
4. (15/12/2020) Kế hoạch 1984/KH-UBND năm 2020 về rà soát, quản lý con lai cư trú lâu dài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
5. (19/06/2020) Quyết định 1429/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Văn hóa - Xã hội
1. (03/02/2021) Công văn 269/LĐTBXH-VPQGGN về thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (03/02/2021) Công văn 68/CNTT-YTĐT về tăng cường công tác bảo đảm an toàn trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2021 do Cục Công nghệ thông tin ban hành
3. (28/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về trợ giúp xã hội đối với người lang thang trên địa bàn thành phố Hải Phòng
4. (06/01/2021) Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2021 về triển khai nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
5. (31/12/2020) Quyết định 2548/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030
6. (28/12/2020) Quyết định 2387/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án Xây dựng mô hình điểm về du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025” tại thôn Phiêng An, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông và thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
7. (25/12/2020) Kế hoạch 1991/KH-UBND năm 2020 về Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển đến năm 2030 do tỉnh Hậu Giang ban hành
8. (04/11/2020) Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định 1190/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
9. (15/10/2020) Kế hoạch 1960/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 1863/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
10. (10/09/2020) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2020 về khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Kiên Giang ban hành
11. (30/07/2020) Quyết định 1745/QĐ-UBND năm 2020 về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
12. (02/03/2020) Kế hoạch 351/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
13. (24/07/2003) Quyết định 14/2003/CT-UB về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lĩnh vực khác
1. (02/02/2021) Công văn 843/VPCP-NN năm 2021 về tập trung phòng, chống dịch bệnh đảm bảo chống rét cho gia súc, gia cầm và nguồn cung thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (31/12/2020) Quyết định 3214/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Phát triển nuôi biển theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030
3. (22/12/2020) Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân thành phố Hải Phòng
4. (18/12/2020) Quyết định 2315/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Phương án sản xuất vụ Xuân năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
5. (16/12/2020) Quyết định 2897/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Kiên Giang ban hành
6. (13/11/2020) Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 theo Quyết định 1520/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
7. (25/09/2020) Quyết định 2270/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục các cuộc điều tra năm 2021 và các hoạt động thống kê phục vụ yêu cầu quản lý của địa phương do tỉnh Kiên Giang ban hành
8. (12/09/2019) Quyết định 1990/QĐ-TĐC năm 2019 về hướng dẫn chứng nhận dầu nhờn động cơ đốt trong phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 987

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn