Bản Tin Văn Bản Mới 03/02/2021 11:29 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 30/01 - 02/02/2021

03/02/2021 11:29 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 30/01 - 02/02/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (29/01/2021) Thông báo 21/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (21/01/2021) Quyết định 44/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
3. (20/01/2021) Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa các phương thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu chi phí vận tải tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
4. (20/01/2021) Quyết định 124/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; của Liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang
5. (12/10/2020) Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn thành phố Cần Thơ
6. (19/08/2020) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025
7. (19/08/2020) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021
Đầu tư
1. (28/01/2021) Quyết định 136/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (20/01/2021) Công văn 324/BKHĐT-PC năm 2021 về triển khai thi hành Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (14/01/2021) Nghị quyết 534/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2021
4. (14/01/2021) Nghị quyết 535/NQ-HĐND năm 2021 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang 5 năm giai đoạn 2021-2025
5. (14/01/2021) Nghị quyết 547/NQ-HĐND năm 2021 về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 304/NQ-HĐND giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
6. (23/12/2020) Nghị quyết 521/2020/NQ-HĐND về Danh mục dự án, công trình phải điều chỉnh, hủy bỏ trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
7. (15/12/2020) Quyết định 45/2020/QĐ-UBND về giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lai Châu ban hành
8. (11/12/2020) Nghị quyết 155/NQ-HĐND năm 2020 sửa đổi Nghị quyết 27/NQ-HĐND, 12/NQ-HĐND, 23/NQ-HĐND, 48/NQ-HĐND và 25/NQ-HĐND do tỉnh Sóc Trăng ban hành
9. (11/12/2020) Nghị quyết 153/NQ-HĐND năm 2020 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2021 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
10. (09/12/2020) Nghị quyết 128/NQ-HĐND năm 2020 về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Sóc Trăng ban hành
11. (09/12/2020) Nghị quyết 303/2020/NQ-HĐND về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Quảng Ninh
12. (09/12/2020) Nghị quyết 127/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Sóc Trăng ban hành
13. (09/12/2020) Nghị quyết 251/NQ-HĐND năm 2020 về điều chỉnh thời gian thực hiện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thông qua
14. (09/12/2020) Nghị quyết 250/NQ-HĐND năm 2020 thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất; điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
15. (09/12/2020) Nghị quyết 252/NQ-HĐND năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
16. (08/12/2020) Nghị quyết 241/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
17. (08/12/2020) Nghị quyết 240/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
18. (08/12/2020) Nghị quyết 239/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
19. (08/12/2020) Nghị quyết 238/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Sơn La ban hành
20. (23/11/2020) Quyết định 2962/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
21. (28/08/2020) Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2020 về thực hiện chủ trương, chính sách và giải pháp tăng cường năng lực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư do thành phố Cần Thơ ban hành
22. (22/05/2020) Quyết định 1225/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
23. (23/04/2020) Quyết định 991/QĐ-UBND năm 2020 về đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố trong lĩnh vực Thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
24. (31/03/2020) Quyết định 826/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
25. (28/01/2020) Công văn 706/VPCP-CN năm 2020 về Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường dọc kênh B2, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
Thương mại
1. (01/02/2021) Quyết định 157/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (29/01/2021) Công văn 132/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (18/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
4. (14/01/2021) Nghị quyết 550/2021/NQ-HĐND quy định về phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
5. (05/01/2021) Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2021 về thực hiện hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
6. (31/12/2020) Quyết định 3616/QĐ-BCT năm 2020 về phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021 do Bộ Công thương ban hành
7. (30/11/2020) Quyết định 2687/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021
8. (21/09/2020) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) do thành phố Cần Thơ ban hành
9. (21/09/2020) Kế hoạch 115/KH-UBND về thực hiện Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 tại Quyết định 283/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Xuất nhập khẩu
1. (22/01/2021) Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (26/01/2021) Công văn 3269/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế đối với khoản lãi vay ngân hàng và khoản lãi cho cá nhân vay do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (03/09/2020) Quyết định 2333/QĐ-UBND năm 2020 thông qua chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (28/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2. (27/01/2021) Công văn 268/TCT-KK năm 2021 về hướng dẫn quản lý thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức do Tổng cục Thuế ban hành
3. (20/01/2021) Công văn 2549/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (20/01/2021) Công văn 2545/CTHN-TTHT năm 2021 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nước ngoài về nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (20/01/2021) Công văn 2548/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (20/01/2021) Công văn 2546/CTHN-TTHT năm 2021 về ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (18/01/2021) Quyết định 98/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
8. (14/01/2021) Nghị quyết 537/2021/NQ-HĐND quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
9. (14/01/2021) Nghị quyết 536/2021/NQ-HĐND quy định về tỷ lệ để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
10. (12/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11. (30/07/2020) Quyết định 2052/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Bảo hiểm
1. (29/01/2021) Nghị quyết 09/NQ-CP năm 2021 về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm, Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục do Chính phủ ban hành
2. (29/01/2021) Công văn 275/BHXH-TST về khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (28/01/2021) Công văn 666/BYT-BH năm 2021 về đính chính Điểm b Mục 3 Công văn 627/BYT-BH về hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
4. (27/01/2021) Công văn 627/BYT-BH năm 2021 về hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
5. (20/01/2021) Công văn 183/BHXH-TST năm 2021 về thực hiện chính sách bảo hiểm y tế theo Quyết định 72/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
6. (14/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Long An
7. (09/12/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 179/2015/NQ-HĐND về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế còn lại cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020
Kế toán - Kiểm toán
1. (18/01/2021) Quyết định 58/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II
2. (18/01/2021) Quyết định 71/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực II
3. (18/01/2021) Quyết định 67/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Thanh tra Kiểm toán nhà nước
4. (18/01/2021) Quyết định 65/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán do Kiểm toán nhà nước ban hành
5. (18/01/2021) Quyết định 60/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV
6. (18/01/2021) Quyết định 59/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III
Lao động - Tiền lương
1. (02/02/2021) Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (02/02/2021) Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (02/02/2021) Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (02/02/2021) Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (27/01/2021) Công văn 275/UBND-VP năm 2021 về tạm dừng việc chấp thuận cho người lao động nước ngoài nhập cảnh và cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh Hải Dương
6. (21/01/2021) Kế hoạch 18/KH-UBND về an toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2021
7. (21/01/2021) Kế hoạch 17/KH-UBND về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
8. (14/01/2021) Nghị quyết 549/2021/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng; mức phụ cấp và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
9. (31/12/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 55/2012/QĐ-UBND quy định về thực hiện chế độ hợp đồng theo Quyết định 58/TTg đối với người làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn do tỉnh Thái Nguyên ban hành
10. (11/12/2020) Nghị quyết 152/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP) trong đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù năm 2021 do tỉnh Sóc Trăng ban hành
11. (11/12/2020) Nghị quyết 151/NQ-HĐND năm 2020 về giao biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP) trong cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 do tỉnh Sóc Trăng ban hành
12. (10/12/2020) Nghị quyết 135/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2021 tỉnh Sóc Trăng
13. (08/12/2020) Nghị quyết 237/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La năm 2021
14. (08/12/2020) Nghị quyết 145/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Sơn La
15. (12/11/2020) Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH về Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
16. (29/10/2020) Quyết định 2424/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
17. (12/10/2020) Quyết định 2189/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ
18. (20/08/2020) Quyết định 1703/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ
19. (18/08/2020) Quyết định 2241/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
20. (20/07/2020) Quyết định 1442/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội của thành phố Cần Thơ
21. (14/05/2020) Quyết định 1088/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
Công nghệ thông tin
1. (31/01/2021) Công văn 356/SGDĐT-GDPT năm 2021 về tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
2. (21/01/2021) Chỉ thị 1/CT-UBND năm 2021 về tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
3. (21/01/2021) Quyết định 110/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
4. (18/01/2021) Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm Chấm điểm chỉ số cải cách hành chính, chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
5. (24/12/2020) Kế hoạch 186/KH-UBND năm 2020 về Chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
6. (04/09/2020) Quyết định 1829/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Bất động sản
1. (28/01/2021) Công văn 111/TTg-CN năm 2021 về Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
3. (19/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (12/01/2021) Quyết định 60/QĐ-UBND năm về phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
5. (30/12/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
6. (22/12/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
7. (22/12/2020) Nghị quyết 156/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030
8. (21/12/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
9. (13/05/2020) Quyết định 1143/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
10. (13/05/2020) Quyết định 1142/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
11. (01/04/2020) Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2020 về đính chính Quyết định 11/2020/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Long ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (29/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về phân công thẩm định giá đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2. (25/01/2021) Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (14/01/2021) Kế hoạch 07/KH-UBND về công tác pháp chế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
4. (19/10/2020) Quyết định 2828/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư, Tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
Sở hữu trí tuệ
1. (02/02/2021) Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2021 về ký Thỏa thuận sửa đổi Thỏa thuận Đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai do Chính phủ ban hành
2. (29/01/2021) Nghị quyết 10/NQ-CP năm 2021 về gia nhập Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về sáng chế do Chính phủ ban hành
Bộ máy hành chính
1. (01/02/2021) Công văn 807/VPCP-KSTT năm 2021 về tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/01/2021) Kế hoạch 17/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
3. (28/01/2021) Công văn 717/VPCP-TH năm 2021 về gửi báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (27/01/2021) Quyết định 275/QĐ-BQP năm 2021 quy định về nội dung, phương pháp tổ chức đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng là nhân viên kỹ thuật trong Quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành
5. (26/01/2021) Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước Thanh tra thành phố Hà Nội
6. (26/01/2021) Kế hoạch 23/KH-UBND năm 2021 về khảo sát đánh giá hiệu quả tác động công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ
7. (25/01/2021) Nghị quyết 554/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Kiên Giang
8. (25/01/2021) Nghị quyết 555/NQ-HĐND năm 2021 về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
9. (22/01/2021) Kế hoạch 13/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 do tỉnh Kiên Giang ban hành
10. (22/01/2021) Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2021 về thực hiện Chỉ thị 43/CT-TTg về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11. (22/01/2021) Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Hòa Bình
12. (22/01/2021) Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Dịch vụ du lịch, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
13. (22/01/2021) Kế hoạch 24/KH-UBND về cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2021
14. (21/01/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
15. (21/01/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Tây Ninh ban hành
16. (21/01/2021) Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025
17. (20/01/2021) Quyết định 67/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2020
18. (20/01/2021) Quyết định 103/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
19. (20/01/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Quảng Nam ban hành
20. (20/01/2021) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Kon Tum ban hành
21. (19/01/2021) Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
22. (19/01/2021) Quyết định 389/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
23. (19/01/2021) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về thực hiện cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hà Nội
24. (18/01/2021) Quyết định 64/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Vụ Hợp tác quốc tế do Kiểm toán nhà nước ban hành
25. (18/01/2021) Quyết định 69/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Vụ Tổng hợp do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
26. (18/01/2021) Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
27. (15/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
28. (15/01/2021) Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ ngành Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Kon Tum
29. (15/01/2021) Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2020
30. (15/01/2021) Quyết định 100/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (nhiệm kỳ 2016-2021)
31. (15/01/2021) Quyết định 97/QĐ-UBND năm 2021 công bố kết quả điều tra xã hội học xác định mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ hành chính công của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
32. (15/01/2021) Quyết định 94/QĐ-UBND về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
33. (14/01/2021) Nghị quyết 546/NQ-HĐND năm 2021 về phê chuẩn Đề án tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện và hoạt động của Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025
34. (14/01/2021) Nghị quyết 540/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
35. (13/01/2021) Quyết định 61/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của thành phố Cần Thơ năm 2020
36. (08/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
37. (05/01/2021) Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, thành phố Cần Thơ
38. (04/01/2021) Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2021 về thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP; 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP và 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Kiên Giang ban hành
39. (29/12/2020) Quyết định 3139/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
40. (28/12/2020) Quyết định 2950/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
41. (24/12/2020) Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2020 về thực hiện cải cách hành chính năm 2021 do tỉnh Sóc Trăng ban hành
42. (24/12/2020) Quyết định 2973/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
43. (22/12/2020) Quyết định 2945/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, thành phố Cần Thơ
44. (10/12/2020) Nghị quyết 136/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng
45. (09/12/2020) Nghị quyết 246/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
46. (09/12/2020) Nghị quyết 249/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua nội dung Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét giải quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh từ kỳ họp thứ mười ba đến kỳ họp thứ mười lăm của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV
47. (09/12/2020) Nghị quyết 247/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
48. (08/12/2020) Nghị quyết 236/NQ-HĐND năm 2020 về giao biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Sơn La năm 2021
49. (18/11/2020) Quyết định 3111/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu giá tài sản, Quản tài viên và hành nghề quản lý thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
50. (17/11/2020) Quyết định 2564/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
51. (26/10/2020) Quyết định 2376/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
52. (12/10/2020) Quyết định 2190/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
53. (12/10/2020) Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2020 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020-2025
54. (28/09/2020) Quyết định 2084/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ
55. (25/09/2020) Quyết định 2039/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ
56. (18/09/2020) Quyết định 1971/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ
57. (17/09/2020) Quyết định 1958/QĐ-UBND năm 2020 thực hiện công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
58. (14/09/2020) Quyết định 1910/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
59. (07/09/2020) Quyết định 1839/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
60. (07/09/2020) Quyết định 1841/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ
61. (07/09/2020) Quyết định 1840/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
62. (07/09/2020) Quyết định 1838/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
63. (04/09/2020) Quyết định 1820/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
64. (04/09/2020) Quyết định 1824/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
65. (28/08/2020) Quyết định 1772/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
66. (26/08/2020) Quyết định 1759/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
67. (26/08/2020) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2020 về Cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2022
68. (26/08/2020) Quyết định 2230/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
69. (24/08/2020) Quyết định 1736/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
70. (24/08/2020) Quyết định 1735/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
71. (24/08/2020) Quyết định 1719/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
72. (24/08/2020) Quyết định 1734/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
73. (19/08/2020) Quyết định 1678/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ
74. (17/08/2020) Quyết định 2112/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
75. (17/08/2020) Quyết định 1668/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
76. (03/08/2020) Quyết định 1964/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
77. (03/08/2020) Quyết định 1552/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
78. (27/07/2020) Quyết định 1486/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
79. (20/07/2020) Quyết định 1441/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ
80. (09/07/2020) Quyết định 1374/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
81. (07/07/2020) Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố Cần Thơ
82. (07/07/2020) Quyết định 1356/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố Cần Thơ
83. (07/07/2020) Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2021
84. (02/07/2020) Quyết định 1303/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã lĩnh vực Tư pháp, thành phố Cần Thơ
85. (26/06/2020) Quyết định 1259/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
86. (22/06/2020) Quyết định 1228/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
87. (22/06/2020) Quyết định 1227/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ
88. (16/06/2020) Quyết định 1181/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã lĩnh vực Tư pháp, thành phố Cần Thơ lĩnh vực Tư pháp
89. (04/06/2020) Quyết định 1121/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
90. (02/06/2020) Quyết định 1110/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
91. (20/05/2020) Quyết định 1214/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng xét sáng kiến thành tích khen thưởng tỉnh Vĩnh Long
92. (07/05/2020) Quyết định 1099/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long
93. (07/05/2020) Quyết định 1100/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
94. (06/05/2020) Quyết định 1084/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
95. (23/04/2020) Quyết định 993/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
96. (23/04/2020) Quyết định 990/QĐ-UBND năm 2020 về đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố trong lĩnh vực Thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
97. (23/04/2020) Quyết định 989/QĐ-UBND năm 2020 về đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố trong lĩnh vực Thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
98. (17/04/2020) Quyết định 945/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long
99. (17/04/2020) Quyết định 947/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
100. (15/04/2020) Quyết định 921/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
101. (15/04/2020) Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
102. (03/04/2020) Quyết định 853/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
Vi phạm hành chính
1. (29/01/2021) Quyết định 187/QĐ-BTNMT về phê duyệt Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021 do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành
2. (29/01/2021) Công văn 107/STP-XDKT&TDTHPL năm 2021 về xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương ban hành
3. (26/01/2021) Kế hoạch 16/KH-UBND về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021
4. (28/09/2020) Quyết định 2082/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Trách nhiệm hình sự
1. (25/01/2021) Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2021 về phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
2. (19/01/2021) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1472/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em do tỉnh Lai Châu ban hành
3. (18/01/2021) Quyết định 379/QĐ-BCA-C10 năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 133/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
Tài chính nhà nước
1. (29/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-TTg về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (28/01/2021) Công văn 705/VPCP-CN năm 2021 nghiên cứu, xử lý báo nêu về giải pháp hạ nhiệt giá cước tàu biển đang tăng phi mã do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (28/01/2021) Nghị quyết 08/NQ-CP năm 2021 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính do Chính phủ ban hành
4. (27/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
5. (22/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định hữu hình; danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sóc Trăng
6. (21/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
7. (21/01/2021) Kế hoạch 242/KH-UBND về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
8. (19/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An
9. (15/01/2021) Kế hoạch 11/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
10. (14/01/2021) Nghị quyết 539/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11. (12/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021
12. (06/01/2021) Quyết định 18/QĐ-UBND về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Sóc Trăng
13. (05/01/2021) Quyết định 13/QĐ-UBND quy định về Bảng giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021
14. (31/12/2020) Quyết định 43/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng
15. (31/12/2020) Quyết định 3219/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang
16. (31/12/2020) Quyết định 57/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2019/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện và thanh toán, quyết toán các nhiệm vụ, đề tài, dự án, công trình sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Quảng Ninh ban hành
17. (30/12/2020) Quyết định 3204/QĐ-UBND năm 2020 về công bố Đơn giá, dịch vụ quản lý, bảo trì đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
18. (23/12/2020) Nghị quyết 533/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Kiên Giang ban hành
19. (09/12/2020) Nghị quyết 129/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2021
20. (08/12/2020) Nghị quyết 243/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2021
21. (08/12/2020) Nghị quyết 244/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
22. (08/12/2020) Nghị quyết 242/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành
23. (08/12/2020) Nghị quyết 245/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Sơn La ban hành
24. (01/10/2020) Quyết định 2122/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải của thành phố Cần Thơ
25. (21/09/2020) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do thành phố Cần Thơ ban hành
26. (03/09/2020) Quyết định 1807/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ
27. (03/07/2020) Quyết định số 1786/QĐ-UBND năm 2020 ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
28. (11/05/2020) Quyết định 961/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Xây dựng - Đô thị
1. (22/01/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2012/QĐ-UBND quy định hỗ trợ và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2. (11/01/2021) Công văn 78/BXD-QHKT năm 2021 về triển khai lập Quy chế quản lý kiến trúc và Danh mục công trình kiến trúc có giá trị theo Luật Kiến trúc do Bộ Xây dựng ban hành
3. (08/01/2021) Quyết định 52/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp hoạt động trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ
4. (09/12/2020) Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 173/2015/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020
5. (09/12/2020) Nghị quyết 253/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 71/NQ-HĐND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
6. (13/08/2020) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2020 về triển khai lập Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch
7. (30/03/2020) Quyết định 803/QĐ-UBND năm 2020 về Tiêu chí Khu dân cư (ấp) nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Giao thông - Vận tải
1. (01/02/2021) Công văn 931/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (01/02/2021) Công văn 951/BGTVT-CYT năm 2021 về tăng cường biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải trước, trong và sau Tết Nguyên đán do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (29/01/2021) Công văn 877/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (28/01/2021) Thông báo 21/TB-UBND năm 2021 về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hải Dương
5. (28/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
6. (28/01/2021) Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
7. (19/01/2021) Kế hoạch 09/KH-UBND về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
8. (26/06/2020) Quyết định 1258/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục mạng lưới 05 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Giáo dục
1. (01/02/2021) Công văn 324/UBND-VX năm 2021 về cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19
2. (01/02/2021) Công văn 442/BGDĐT-GDĐH năm 2021 về tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (31/01/2021) Công văn 336/UBND-KGVX năm 2021 về cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
4. (31/01/2021) Công văn 357/SGDĐT-CTTT năm 2021 về thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
5. (29/01/2021) Công văn 432/BGDĐT-GDTrH năm 2021 về chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (12/01/2021) Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2021 về triển khai Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Cần Thơ
7. (06/05/2020) Quyết định 1083/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
Tài nguyên - Môi trường
1. (29/01/2021) Công văn 736/VPCP-NN năm 2021 về dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (29/01/2021) Công văn 735/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin VTV phản ánh về tín chỉ carbon rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (21/01/2021) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2021 về tuyền truyền, phổ biến và thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (19/01/2021) Kế hoạch 21/KH-UBND về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước năm 2021
5. (18/01/2021) Quyết định 109/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch Phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025
6. (08/01/2021) Quyết định 53/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp thành phố thực hiện giai đoạn 2021-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành
Thể thao - Y tế
1. (01/02/2021) Công văn 103/KCB-QLCL&CĐT về tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
2. (01/02/2021) Công văn 92/AIDS-ĐT năm 2021 về khám và cấp thuốc ARV cho người bệnh trong tình hình dịch COVID-19 do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
3. (01/02/2021) Công điện 105/CĐ-BYT năm 2021 về điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh do Bộ Y tế điện
4. (01/02/2021) Công văn 770/CV-BCĐ năm 2021 về hỗ trợ thành phố Hà Nội thực hiện xét nghiệm COVID-19 do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành
5. (31/01/2021) Công điện 104/CĐ-BYT năm 2021 về điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh do Bộ Y tế điện
6. (31/01/2021) Thông báo 32/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chủ Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 83)
7. (31/01/2021) Quyết định 973/QĐ-BYT năm 2021 về phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
8. (30/01/2021) Thông báo 22/TB-VPCP năm 2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (30/01/2021) Công văn 101/KCB-NV năm 2021 về ứng phó khẩn cấp sau khi phát hiện ca bệnh COVID-19 đã từng đến khám tại bệnh viện do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
10. (30/01/2021) Công văn 322/UBND-VX năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (30/01/2021) Công văn 738/BYT-DP năm 2021 về tăng cường xét nghiệm SAR-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
12. (29/01/2021) Công văn 726/BYT-DP năm 2021 về tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh do Bộ Y tế ban hành
13. (29/01/2021) Quyết định 842/QĐ-BYT năm 2021 về phê duyệt Hướng dẫn triển khai thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
14. (29/01/2021) Công văn 416/BNV-TGCP năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng do Bộ Nội vụ ban hành
15. (29/01/2021) Công văn 365/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
16. (29/01/2021) Công văn 724/BYT-TB-CT năm 2021 về hồ sơ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
17. (29/01/2021) Công văn 120/TCKTTV-VP năm 2021 về tiếp tục tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Tổng cục khí tượng thủy văn ban hành
18. (28/01/2021) Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2021 về thành lập 05 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
19. (28/01/2021) Công điện 02/CĐ-UBND năm 2021 về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Thành phố Hà Nội
20. (28/01/2021) Công văn 3752/CTHN-VP năm 2021 về quyết liệt triển khai biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (28/01/2021) Thông báo 45/TB-UBND năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22. (28/01/2021) Công điện 199/CĐ-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước biến chủng mới của bệnh dịch ở Việt Nam do tỉnh Hưng Yên ban hành
23. (28/01/2021) Thông báo 67/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Võ Văn Hoan tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
24. (28/01/2021) Công văn 395/UBND-KGVX năm 2021 về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Giang ban hành
25. (27/01/2021) Kế hoạch 251/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 do tỉnh Hà Nam ban hành
26. (14/09/2020) Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2020 về tiêm vắc xin phòng ngừa ung thư cổ tử cung cho trẻ em gái trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025
27. (05/05/2020) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Hỗ trợ người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg
Văn hóa - Xã hội
1. (30/01/2021) Công văn 768/VPCP-KGVX năm 2021 về gửi Báo cáo tóm tắt đề cử “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử” đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách dự kiến lập Hồ sơ Di sản thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/01/2021) Công văn 708/VPCP-KGVX năm 2021 về gửi Hồ sơ đề cử di sản “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” đề nghị UNESCO ghi danh Di sản thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (25/01/2021) Quyết định 162/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025
4. (13/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2009/QĐ-UBND và Điều 1 Quyết định 34/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2009/QĐ-UBND và 24/2009/QĐ-UBND do tỉnh Long An ban hành
5. (31/12/2020) Quyết định 55/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp các cơ quan quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Long An
6. (08/12/2020) Nghị quyết 146/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 89/2018/NQ-HĐND về “Chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020” sang năm 2021
7. (14/08/2020) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2020 về khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ giai đoạn 2021-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành
8. (06/08/2020) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2020 về hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại thành phố Cần Thơ
Lĩnh vực khác
1. (20/01/2021) Quyết định 163/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục loại cây trồng cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2. (18/01/2021) Kế hoạch 17/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021
3. (28/12/2020) Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
4. (09/11/2020) Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2020 về xác định và bảo vệ phát triển vùng canh tác hữu cơ tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025
5. (08/09/2020) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020-2025
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,727

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn