Bản Tin Văn Bản Mới 30/01/2021 08:26 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 27/01 - 29/01/2021

30/01/2021 08:26 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 27/01 - 29/01/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (27/01/2021) Công văn 271/TCT-TTKT năm 2021 về giới thiệu nội dung mới của Nghị định 132/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
2. (23/01/2021) Công văn 580/VPCP-ĐMDN năm 2021 về gia hạn thời gian thực hiện Quyết định 908/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (31/12/2020) Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
4. (17/12/2020) Quyết định 2901/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025
5. (13/08/2020) Quyết định 1912/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025
6. (14/05/2020) Quyết định 1158/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu nền doanh nghiệp do tỉnh Vĩnh Long ban hành
7. (06/05/2020) Quyết định 1091/QĐ-UBND năm 2020 thông qua chính sách, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
8. (23/04/2020) Quyết định 992/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
9. (23/03/2020) Quyết định 719/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Đầu tư
1. (26/01/2021) Công văn 103/UBDT-HTQT năm 2021 về thực hiện Quyết định 2152/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (26/01/2021) Thông báo 20/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (25/01/2021) Thông báo 18/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (22/01/2021) Quyết định 106/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (22/01/2021) Công văn 323/BNV-TCBC năm 2021 về tổng kết mô hình tổ chức của đơn vị thực hiện nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các địa phương do Bộ Nội vụ ban hành
6. (11/12/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên
7. (10/12/2020) Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2020 về sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 24/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020
8. (10/12/2020) Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2020 thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025
9. (10/12/2020) Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
10. (10/12/2020) Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2021
11. (19/11/2020) Quyết định 2599/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Bộ tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tại Khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
12. (28/04/2020) Quyết định 1037/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
13. (17/04/2020) Quyết định 946/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
Thương mại
1. (27/01/2021) Công văn 677/VPCP-V.I năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu liên quan đến hàng giả, hàng nhái trong dịp Tết Nguyên đán do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (26/01/2021) Quyết định 555/QĐ-BNN-TT năm 2021 về Phê duyệt "Đề án Tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2025 và 2030" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (25/01/2021) Thông tư 07/2021/TT-BTC quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Tài chính ban hành
4. (22/01/2021) Công văn 90/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (19/01/2021) Quyết định 114/QĐ-BHXH năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
6. (14/01/2021) Quyết định 78/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng do thành phố Cần Thơ ban hành
7. (09/12/2020) Nghị quyết 113/2020/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện chính sách quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 39/2018/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 đến hết năm 2021
8. (30/09/2020) Quyết định 2681/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Vĩnh Long
9. (20/04/2020) Kế hoạch 198/KH-UBND về cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 của tỉnh An Giang
10. (23/03/2020) Quyết định 720/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính các lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, Công nghiệp tiêu dùng, An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, tỉnh Vĩnh Long
Xuất nhập khẩu
1. (26/01/2021) Công văn 580/BNN-TCTS năm 2021 về kiểm soát nhập khẩu cá tầm thương phẩm dùng làm thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (25/01/2021) Công văn 594/VPCP-V.I năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu việc buôn bán, vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (22/01/2021) Công văn 333/TCHQ-GSQL năm 2021 về xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (22/01/2021) Công văn 330/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện Công văn 119/TCHQ-GSQL về nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan và tổ chức tập huấn trực tuyến do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (21/01/2021) Công văn 289/TCHQ-GSQL năm 2021 về thể thức C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (18/01/2021) Công văn 236/TCHQ-GSQL năm 2021 về vướng mắc EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (18/01/2021) Công văn 234/TCHQ-GSQL năm 2021 về khai bổ sung sau thông quan đối với hàng hóa gửi nhầm vi phạm quy định chính sách quản lý mặt hàng do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (18/01/2021) Công văn 235/TCHQ-GSQL năm 2021 về tái xuất phế liệu tồn đọng do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (08/01/2021) Quyết định 29/QĐ-TCHQ về Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2021 do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (21/01/2021) Quyết định 70/QĐ-NHNN về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2. (06/01/2021) Quyết định 05/QĐ-NHNN năm 2021 về Mẫu phiếu đánh giá và phương thức chấm điểm giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3. (31/12/2020) Thông tư 26/2020/TT-NHNN quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (22/01/2021) Công văn 787/BTC-TCCB năm 2021 về quản lý công tác thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức do Bộ Tài chính ban hành
2. (20/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
3. (20/01/2021) Công văn 278/BTNMT-ĐCKS năm 2021 về cung cấp Bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4. (19/01/2021) Công văn 182/TCT-KK năm 2021 về xử lý số tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành
5. (17/12/2020) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác thu thuế năm 2021 do thành phố Cần Thơ ban hành
Bảo hiểm
1. (25/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (18/01/2021) Quyết định 76/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, đơn vị thuộc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán do Kiểm toán nhà nước ban hành
2. (18/01/2021) Quyết định 75/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực VI do Kiểm toán nhà nước ban hành
3. (18/01/2021) Quyết định 74/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực V do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
4. (18/01/2021) Quyết định 70/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực I do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
5. (18/01/2021) Quyết định 73/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực IV do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
6. (18/01/2021) Quyết định 63/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII do Kiểm toán nhà nước ban hành
7. (18/01/2021) Quyết định 66/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Vụ Tổ chức cán bộ do Kiểm toán nhà nước ban hành
8. (18/01/2021) Quyết định 68/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, ban thuộc Văn phòng Kiểm toán nhà nước
9. (18/01/2021) Quyết định 61/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V do Kiểm toán nhà nước ban hành
10. (18/01/2021) Quyết định 62/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
11. (18/01/2021) Quyết định 72/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực III do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (03/11/2020) Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2020 về Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
2. (03/03/2020) Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh An Giang
Công nghệ thông tin
1. (28/01/2021) Quyết định 682/QĐ-BYT năm 2021 về Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu LGSP (Local Government Service Platform) của Bộ Y tế
2. (26/01/2021) Quyết định 127/QĐ-TTg năm 2021 về Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (25/01/2021) Quyết định 118/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (21/01/2021) Kế hoạch 13/KH-UBND năm 2021 về Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020-2025 theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP
5. (21/01/2021) Quyết định 102/QĐ-TTg năm 2021 về thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (15/01/2021) Kế hoạch 11/KH-UBND về phát triển Chính quyền số thành phố Cần Thơ năm 2021
7. (15/01/2021) Quyết định 84/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Tin học thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025
8. (14/01/2021) Kế hoạch 10/KH-UBND năm 2021 về phát triển Chính quyền số thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025
9. (20/11/2020) Quyết định 2616/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Cần Thơ
10. (10/07/2020) Quyết định 1621/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông An Giang
11. (28/05/2020) Kế hoạch 296/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh An Giang
12. (14/05/2020) Quyết định 1159/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu về an toàn vệ sinh thực phẩm do tỉnh Vĩnh Long ban hành
Bất động sản
1. (25/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. (25/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (15/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về việc thu hồi đất trong trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất của chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
4. (31/12/2020) Quyết định 44/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
5. (31/12/2020) Quyết định 43/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
6. (22/12/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hà Nam
7. (22/12/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 56/2019/QĐ-UBND và 19/2020/QĐ-UBND
8. (10/12/2020) Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
9. (10/12/2020) Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2020 thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ dưới 20 ha trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
10. (20/10/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Dịch vụ pháp lý
1. (15/01/2021) Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ
2. (06/01/2021) Kế hoạch 02/KH-UBND về thực hiện quản lý nhà nước về công tác bổ trợ tư pháp trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021
3. (13/08/2020) Quyết định 1914/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bãi bỏ trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
Sở hữu trí tuệ
1. (24/11/2020) Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030
Bộ máy hành chính
1. (28/01/2021) Quyết định 700/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 29/2020/TT-BYT
2. (28/01/2021) Công văn 383/BNV-CCHC năm 2021 về hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh do Bộ Nội vụ ban hành
3. (28/01/2021) Công văn 384/BNV-CCHC năm 2021 về hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ do Bộ Nội vụ ban hành
4. (27/01/2021) Kế hoạch 617/KH-BNN-VP về Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (27/01/2021) Quyết định 159/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6. (25/01/2021) Quyết định 138/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7. (25/01/2021) Quyết định 119/QĐ-TTg năm 2021 về thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (22/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương
9. (21/01/2021) Kế hoạch 20/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
10. (20/01/2021) Kế hoạch 19/KH-UBND về kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 do thành phố Cần Thơ ban hành
11. (20/01/2021) Quyết định 82/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình
12. (20/01/2021) Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ
13. (19/01/2021) Công văn 151/HĐPH về phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021 do Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành
14. (19/01/2021) Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG năm 2021 về triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
15. (05/01/2021) Quyết định 01/QĐ-HĐND năm 2021 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành thuộc lĩnh vực công thương
16. (31/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Thanh tra tỉnh và Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên
17. (31/12/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
18. (30/12/2020) Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2020 về triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do thành phố Cần Thơ ban hành
19. (22/12/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, quận trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20. (22/12/2020) Kế hoạch 162/KH-UBND năm 2020 về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 do thành phố Cần Thơ ban hành
21. (22/12/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22. (11/12/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND bãi bỏ toàn bộ, một phần một số Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên
23. (09/12/2020) Nghị quyết 101/2020/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND quy định về chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021
24. (09/12/2020) Nghị quyết 119/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do bố trí, sắp xếp theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP, do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã; chính sách hỗ trợ đối với Trưởng Công an, Phó trưởng Công an, Công an viên thường trực dôi dư do bố trí Công an chính quy về xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
25. (18/11/2020) Quyết định 3125/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch công tác năm 2021 của cơ quan Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
26. (17/11/2020) Quyết định 2567/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
27. (05/11/2020) Quyết định 2496/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
28. (24/08/2020) Quyết định 1983/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông An Giang
29. (20/08/2020) Quyết định 1976/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang
30. (17/08/2020) Quyết định 1928/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông An Giang
31. (17/08/2020) Quyết định 1933/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
32. (17/08/2020) Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
33. (13/08/2020) Quyết định 1916/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở xây dựng tỉnh An Giang
34. (11/08/2020) Quyết định 2039/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
35. (11/08/2020) Quyết định 1601/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính áp dụng chung trên địa bàn thành phố Cần Thơ
36. (07/08/2020) Quyết định 1580/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố Cần Thơ
37. (13/07/2020) Quyết định 1733/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
38. (09/07/2020) Quyết định 1612/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
39. (09/07/2020) Quyết định 1611/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang
40. (07/07/2020) Quyết định 1576/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm và phổ biến giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý của Sở Tư pháp, tỉnh An Giang
41. (19/06/2020) Quyết định 1430/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
42. (19/06/2020) Quyết định 1429/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch và chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
43. (19/06/2020) Quyết định 1428/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
44. (17/06/2020) Quyết định 1392/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
45. (08/06/2020) Quyết định 1295/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang
46. (29/05/2020) Quyết định 1271/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
47. (29/05/2020) Quyết định 1269/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
48. (25/05/2020) Quyết định 1240/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
49. (20/05/2020) Quyết định 1215/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Vĩnh Long
50. (19/05/2020) Quyết định 1176/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
51. (06/05/2020) Quyết định 993/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
52. (04/05/2020) Quyết định 1070/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long
53. (27/04/2020) Quyết định 1031/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
54. (30/03/2020) Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
55. (30/03/2020) Quyết định 818/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
56. (30/03/2020) Quyết định 709/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
57. (26/03/2020) Quyết định 652/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
58. (25/03/2020) Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
59. (18/03/2020) Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
60. (13/03/2020) Quyết định 674/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
61. (12/03/2020) Quyết định 524/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
62. (11/03/2020) Quyết định 654/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
63. (11/03/2020) Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa và thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
64. (11/03/2020) Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
65. (09/03/2020) Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
66. (09/03/2020) Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
67. (09/03/2020) Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
68. (05/03/2020) Quyết định 612/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
69. (04/03/2020) Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
Vi phạm hành chính
1. (26/01/2021) Quyết định 126/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (20/01/2021) Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do tỉnh Ninh Bình ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (22/01/2021) Công văn 07/TANDTC-TH năm 2021 về hệ thống sổ nghiệp vụ, biểu mẫu thống kê về hòa giải, đối thoại và sổ nghiệp vụ, biểu mẫu sử dụng cho Tòa gia đình và người chưa thành niên do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (15/12/2020) Quyết định 454/QĐ-TANDTC năm 2020 về Hệ thống sổ nghiệp vụ và biểu mẫu thống kê về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; sổ nghiệp vụ, biểu mẫu thống kê sử dụng cho Tòa gia đình và người chưa thành niên do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (29/01/2021) Quyết định 140/QĐ-TTg về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (27/01/2021) Công văn 655/VPCP-KTTH về công tác điều hành giá năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (27/01/2021) Công văn 243/BTP-BTNN về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
4. (27/01/2021) Hướng dẫn 18/HD-VKSTC về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
5. (26/01/2021) Công văn 17/TANDTC-KHTC về hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách chi thường xuyên năm 2021 trong Hệ thống Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
6. (25/01/2021) Quyết định 135/QĐ-BTNMT năm 2021 quy định về mức chi đối với nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
7. (22/01/2021) Quyết định 174/QĐ-BGTVT năm 2021 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của một số đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (30/12/2020) Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do thành phố Cần Thơ ban hành
9. (22/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hà Nam ban hành
10. (22/12/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 152/NQ-HĐND quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017 do thành phố Hải Phòng ban hành
11. (11/12/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
12. (11/12/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021
13. (11/12/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
14. (10/12/2020) Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025
15. (27/03/2020) Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2020 quy định về chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh An Giang
16. (23/09/2015) Quyết định 2466/QĐ-BTNMT năm 2015 về Định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
17. (08/01/2003) Chỉ thị 01/2003/CT-UB về thực hiện niêm yết giá hàng hoá, dịch vụ do tỉnh Quảng Bình ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (26/01/2021) Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
2. (31/12/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý, đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định 25/2018/QĐ-UBND sửa đổi 33/2017/QĐ-UBND
3. (30/12/2020) Quyết định 61/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
4. (09/12/2020) Nghị quyết 112/2020/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND quy định chính sách xây dựng nông thôn mới áp dụng cho xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc để các xã xây dựng đạt tiêu chí trở thành phường thuộc thành phố Ninh Bình giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Ninh Bình ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (28/01/2021) Công văn 841/BGTVT-VT năm 2021 triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (28/01/2021) Công văn 468/SGTVT-QLVT&PT năm 2021 về tạm dừng hoạt động vận tải khách (đường bộ, đường thủy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
3. (26/01/2021) Quyết định 188/QĐ-BGTVT năm 2021 về phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (25/01/2021) Nghị định 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
5. (02/11/2020) Quyết định 2455/QĐ-UBND năm 2020 về thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ do thành phố Cần Thơ ban hành
Giáo dục
1. (29/01/2021) Công văn 299/SGDĐT-CTTT năm 2021 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (28/01/2021) Chỉ thị 79/CT-BGDĐT năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (28/01/2021) Công văn 289/UBND-VP về cho phép học sinh, sinh viên, học viên trong tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 29/01/2021 do tỉnh Hải Dương ban hành
4. (15/01/2021) Quyết định 92/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ
5. (11/12/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách đầu tư, ưu tiên phát triển giáo dục mầm non, chính sách đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục liên quan đến khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
6. (09/12/2020) Nghị quyết 45/2020/NQ-HĐND sửa đổi nội dung thứ 4 trong danh mục tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND quy định về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập, từ năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
7. (13/10/2020) Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
8. (27/03/2020) Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang
9. (23/03/2020) Quyết định 734/QĐ-UBND năm 2020 về Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tại tỉnh Vĩnh Long
Tài nguyên - Môi trường
1. (27/01/2021) Quyết định 129/QĐ-TTg năm 2021 về kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo quy định Quyết định 513/QĐ-TTg và Quyết định 874/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (26/01/2021) Công văn 633/VPCP-NN năm 2021 về Bộ tiêu chí xác định các dự án, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu và đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (22/01/2021) Công văn 552/VPCP-CN năm 2021 về xử lý thông tin về mỏ sắt Suối Thâu do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (22/01/2021) Công văn 566/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu thông tin báo nêu về tình trạng khan hiếm nước gia tăng do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (30/10/2020) Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục trên địa bàn thành phố Cần Thơ
6. (30/03/2020) Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025
Thể thao - Y tế
1. (29/01/2021) Công điện 97/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
2. (28/01/2021) Công văn 718/CT-VPCP năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại Văn phòng Chính phủ
3. (28/01/2021) Quyết định 701/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm Thống kê y tế do Bộ Y tế ban hành
4. (28/01/2021) Công văn 19/TANDTC-VP năm 2021 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
5. (28/01/2021) Công văn 316/BCĐ-SYT năm 2021 về thực hiện cách ly, giám sát, theo dõi y tế đối với những người liên quan đến ca bệnh mới ghi nhận tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng ban hành
6. (28/01/2021) Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (27/01/2021) Công điện 89/CĐ-BYT năm 2021 về khẩn trương triển khai quyết liệt biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh do Bộ Y tế điện
8. (27/01/2021) Công điện 88/CĐ-BYT năm 2021 về hỗ trợ ngành Y tế Hải Dương thực hiện điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm và điều trị Covid-19 do Bộ Y tế điện
9. (27/01/2021) Công văn 668/VPCP-KGVX năm 2021 về chuyển cấp trình phê duyệt Đề án và lùi thời hạn trình Đề án của Chính phủ về "Bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030" do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (25/01/2021) Thông báo 24/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 81)
11. (18/01/2021) Thông báo 02/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 80)
12. (14/10/2020) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2020 về hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Quyền dân sự
1. (23/01/2021) Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân do Bộ Công ban ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (27/01/2021) Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025
2. (26/01/2021) Công văn 211/LĐTBXH-BĐG năm 2021 về thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (26/01/2021) Công văn 212/LĐTBXH-BĐG năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (26/01/2021) Thông báo 19/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Ủy ban Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (25/01/2021) Công văn 597/VPCP-QHĐP năm 2021 về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (25/01/2021) Công văn 622/VPCP-KGVX năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về triển khai lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (23/01/2021) Quyết định 115/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (22/01/2021) Quyết định 111/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bổ Đà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (22/01/2021) Chỉ thị 01/CT-LĐTBXH về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
10. (21/01/2021) Công văn 266/BVHTTDL-TV tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
11. (14/01/2021) Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ doanh nhân Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025
12. (23/11/2020) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ chi được bố trí từ ngân sách Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
13. (28/09/2020) Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2020 về điều chỉnh mức sinh phù hợp đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Lĩnh vực khác
1. (27/01/2021) Quyết định 130/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (25/01/2021) Công văn 544/BNN-TCTS năm 2021 về tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp chống khai thác IUU do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (22/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 12/2016/QĐ-UBND
4. (21/01/2021) Công văn 456/BNN-CN năm 2021 về biện pháp cấp bách duy trì phát triển chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (21/01/2021) Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2021 về thực hiện chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
6. (24/12/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030
7. (07/12/2020) Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,716

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn