Bản Tin Văn Bản Mới 27/01/2021 09:09 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 23/01 - 26/01/2021

27/01/2021 09:09 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 23/01 - 26/01/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (15/01/2021) Công văn 1986/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (15/01/2021) Công văn 1982/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (31/12/2020) Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (01/09/2020) Quyết định 2321/QĐ-UBND quy định về Lãi suất cho vay vốn của Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2020
5. (06/05/2020) Quyết định 1085/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
6. (29/04/2020) Quyết định 1043/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
7. (06/04/2020) Quyết định 861/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
Đầu tư
1. (22/01/2021) Công văn 89/UBDT-CSDT năm 2021 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (22/01/2021) Công văn 90/UBDT-CSDT năm 2021 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2010 - 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (22/01/2021) Công văn 87/UBDT-CSDT năm 2021 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (18/01/2021) Quyết định 21/QĐ-UBDT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
5. (11/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang
6. (31/12/2020) Thông tư 46/2020/TT-BTTTT về Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
7. (08/12/2020) Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND quy định về tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”
8. (04/03/2020) Quyết định 446/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư áp dụng tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
Thương mại
1. (26/01/2021) Công văn 466/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (23/01/2021) Công văn 133/BKHCN-TĐC năm 2021 về thực hiện truy xuất nguồn gốc cây đào, cây mai do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (19/01/2021) Quyết định 71/QĐ-BTP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
4. (18/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
5. (31/12/2020) Quyết định 72/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 43/2018/QĐ-UBND
6. (31/12/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Cà Mau
7. (31/12/2020) Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino do Bộ Tài chính ban hành
8. (31/12/2020) Văn bản hợp nhất 55/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế do Bộ Tài chính ban hành
9. (31/12/2020) Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
10. (31/12/2020) Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ do Bộ Tài chính ban hành
11. (30/12/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
12. (23/07/2020) Quyết định 2793/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tỉnh Trà Vinh ban hành
13. (10/07/2020) Quyết định 1730/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
14. (23/03/2020) Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long
15. (27/02/2020) Quyết định 400/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
16. (29/09/2003) Quyết định 152/2003/QĐ-UB về đổi tên và bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm thông tin - xúc tiến thương mại thuộc Sở Thương mại-Du lịch tỉnh Sơn La
17. (23/07/2003) Nghị quyết 43/2003/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2003 do tỉnh Hà Nam ban hành
18. (16/06/2003) Quyết định 81/2003/QĐ-UB về đổi tên Phòng kế hoạch và xúc tiến thương mại thành Phòng kế hoạch và tổng hợp thuộc Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Sơn La
19. (02/06/2003) Quyết định 4952/2003/QĐ-UB về Quy chế Giải thưởng báo chí viết về đề tài thương mại - du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20. (14/05/2003) Chỉ thị 18/2003/CT-UB về chống buôn lậu, gian lận thương mại, kết hợp chống SARS từ tàu buôn lậu Trung Quốc về do tỉnh Quảng Bình ban hành
21. (15/01/2003) Nghị quyết 39/2003/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2003 do tỉnh Hà Nam ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (22/01/2021) Công văn 531/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin Thông tấn xã Việt Nam nêu về nghiên cứu, đánh giá tác động đến ngành tôm Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (21/01/2021) Công văn 522/VPCP-CN năm 2021 về thông tin VTV phản ánh đề nghị giảm tối đa nhập khẩu than trong phát triển năng lượng quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (21/01/2021) Công văn 49/XNK-NS năm 2021 về Trung Quốc tăng cường biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hóa nhập khẩu do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
4. (07/01/2021) Công văn 38/GSQL-TH năm 2021 về cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
5. (07/01/2021) Công văn 37/GSQL-TH năm 2021 về cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
6. (06/01/2021) Công văn 24/GSQL-TH năm 2021 về cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
7. (06/01/2021) Công văn 23/GSQL-TH năm 2021 về cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
8. (11/08/2003) Chỉ thị 31/2003/CT-UB về tăng cường quản lý nguyên liệu thủy sản xuất khẩu do tỉnh Quảng Bình ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (31/12/2020) Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg và 30/2015/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
2. (31/12/2020) Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ Tài chính ban hành
3. (31/12/2020) Thông tư 25/2020/TT-NHNN về quy định Quy trình luân chuyển, kiểm soát, đối chiếu và tập hợp chứng từ kế toán trong hệ thống "Ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống" tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
4. (31/12/2020) Văn bản hợp nhất 65/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (31/12/2020) Văn bản hợp nhất 64/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (31/12/2020) Văn bản hợp nhất 53/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân do Bộ Tài chính ban hành
7. (31/12/2020) Văn bản hợp nhất 52/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
8. (31/12/2020) Văn bản hợp nhất 50/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số Điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (22/01/2021) Thông báo 1202/TB-CTTPHCM năm 2021 về tổ chức hoạt động quản lý thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (21/01/2021) Công văn 29/CP-KTTH năm 2021 về đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành
3. (15/01/2021) Công văn 1992/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (15/01/2021) Công văn 1983/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về việc lập hóa đơn và xử lý đối với hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (31/12/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
6. (11/12/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
7. (08/08/2003) Quyết định 139/2003/QĐ-UB về mức thu và tỷ lệ để lại đối với phí qua cầu tỉnh Bình Định
Bảo hiểm
1. (21/01/2021) Công văn 493/VPCP-KGVX năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về Đề xuất cho bán bảo hiểm Covid-19 để chuẩn bị mở cửa du lịch quốc tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (08/12/2020) Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Kế toán - Kiểm toán
1. (14/01/2021) Quyết định 47/QĐ-KTNN năm 2021 về hướng dẫn kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình của Kiểm toán nhà nước
Lao động - Tiền lương
1. (25/01/2021) Thông tư 02/2021/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (20/01/2021) Công văn 189/SGDĐT-KHTC về chi quà Tết Tân Sửu năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
3. (31/12/2020) Quyết định 63/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội
4. (31/12/2020) Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện do Bộ Tài chính ban hành
5. (31/12/2020) Thông tư 44/2020/TT-BTTTT về Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
6. (31/12/2020) Thông tư 45/2020/TT-BTTTT về Định mức khảo sát để lập dự án công trình bưu chính, viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
7. (31/12/2020) Thông tư 47/2020/TT-BTTTT về Định mức khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
8. (09/12/2020) Nghị quyết 41/2020/NQ-HĐND quy định về mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tự vệ; phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thái Bình ban hành
9. (07/12/2020) Nghị quyết 33/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên
10. (04/03/2020) Quyết định 444/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
11. (27/02/2003) Quyết định 222/QĐ-UB năm 2003 về tổ chức và chế độ trợ cấp đối với nhân viên y tế tại thôn (hoặc tương đương) thuộc các xã, thị trấn đồng bằng do tỉnh Hà Nam ban hành
12. (15/01/2003) Nghị quyết 37/2003/NQ-HĐND về sử dụng Quỹ ngày công nghĩa vụ lao động công ích năm 2004 (phần quỹ 10% tỉnh quản lý) do tỉnh Hà Nam ban hành
Công nghệ thông tin
1. (25/01/2021) Quyết định 32/QĐ-VPCP về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2021
2. (20/01/2021) Quyết định 53/QĐ-BNV năm 2021 về Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của Bộ Nội vụ
3. (31/12/2020) Thông tư 43/2020/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (24/06/2020) Quyết định 1576/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long
5. (13/08/2003) Chỉ thị 32/2003/CT-UB về tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện do tỉnh Quảng Bình ban hành
Bất động sản
1. (21/01/2021) Công văn 511/VPCP-NN năm 2021 về tình hình cấp Giấy chứng nhận tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2. (19/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3. (18/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2016/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
4. (30/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
5. (07/12/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 18/2018/QĐ-UBND
6. (26/04/2019) Quyết định 1567/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
7. (16/12/2003) Quyết định 12683/2003/QĐ-UB về phê duyệt hệ số K áp dụng tính bồi thường thiệt hại về đất đối với các dự án bồi thường giải tỏa trên phạm vi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Dịch vụ pháp lý
1. (01/07/2020) Quyết định 1669/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
2. (16/06/2020) Quyết định 1504/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Bộ máy hành chính
1. (22/01/2021) Quyết định 77/QĐ-BTTTT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
2. (22/01/2021) Hướng dẫn 16/HD-VKSTC về công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
3. (22/01/2021) Công văn 92/UBDT-CSDT về kế hoạch thực hiện giám sát năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (21/01/2021) Quyết định 28/QĐ-UBDT về Kế hoạch phổ biến, giáo dục, pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2021
5. (19/01/2021) Quyết định 70/QĐ-BTP năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020
6. (18/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
7. (14/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
8. (13/01/2021) Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành tỉnh đến 31/12/2020
9. (11/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành
10. (08/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng và tương đương; Đội trưởng, Đội phó Đội thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
11. (01/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1058/2015/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh
12. (31/12/2020) Quyết định 65/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực công thương
13. (31/12/2020) Quyết định 64/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
14. (31/12/2020) Quyết định 71/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
15. (31/12/2020) Quyết định 69/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 43/2010/QĐ-UBND về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang
16. (31/12/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
17. (31/12/2020) Quyết định 48/2020/QĐ-UBND quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu
18. (30/12/2020) Nghị quyết 1177/NQ-UBTVQH14 năm 2020 quy định về tổ chức đoàn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội viếng người từ trần do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
19. (29/12/2020) Quyết định 58/2020/QĐ-UBND về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang
20. (23/12/2020) Quyết định 55/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực y tế
21. (19/12/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, thợ giỏi, nghệ nhân do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành
22. (14/12/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
23. (07/12/2020) Nghị quyết 34/2020/NQ-HĐND về Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
24. (04/12/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên
25. (23/09/2020) Quyết định 2523/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
26. (28/08/2020) Quyết định 2131/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
27. (13/08/2020) Quyết định 1913/QĐ-UBND năm 2020 công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính và Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
28. (06/07/2020) Quyết định 1629/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
29. (26/06/2020) Quyết định 1591/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
30. (19/06/2020) Quyết định 1541/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Vĩnh Long
31. (18/06/2020) Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Vĩnh Long
32. (05/06/2020) Quyết định 1290/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
33. (05/06/2020) Quyết định 1291/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
34. (22/04/2020) Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
35. (03/04/2020) Quyết định 842/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
36. (01/04/2020) Quyết định 737/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
37. (04/03/2020) Quyết định 447/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
38. (04/03/2020) Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, chức năng quản lý của Sở Tư pháp trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh An Giang
39. (11/12/2003) Quyết định 116/2003/QĐ-UB về đổi tên Ban Tổ chức chính quyền thành Sở Nội Vụ tỉnh Bình Phước
40. (04/12/2003) Quyết định 113/2003/QĐ-UB về đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính tỉnh Bình Phước
41. (27/11/2003) Quyết định 4013/2003/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Hùng Vương do tỉnh Phú Thọ ban hành
42. (21/04/2003) Quyết định 3154/2003/QĐ-UB về Quy định tạm thời thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức hành chính sự nghiệp Nhà nước của tỉnh đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Vi phạm hành chính
1. (22/01/2021) Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
2. (06/02/2003) Quyết định 302/2003/QĐ-UB quy định tạm thời về giá cước lưu kho, bãi đối với phương tiện giao thông đường bộ bị tạm giữ do vi phạm Luật Giao thông đường bộ do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Tài chính nhà nước
1. (21/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau
2. (19/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Hải Phòng
3. (31/12/2020) Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số Điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô do Bộ Tài chính ban hành
4. (31/12/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên
5. (31/12/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên
6. (31/12/2020) Quyết định 59/2020/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
7. (31/12/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau
8. (31/12/2020) Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
9. (31/12/2020) Văn bản hợp nhất 61/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10. (23/12/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
11. (11/12/2020) Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2021
12. (08/12/2020) Nghị quyết 30/2020/NQ-HĐND về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường; nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên
13. (08/12/2020) Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên
14. (07/12/2020) Nghị quyết 32/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Điện Biên
15. (03/12/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
16. (29/12/2003) Quyết định 128/2003/QĐ-UB năm 2003 về Quy chế quản lý và điều hành ngân sách do tỉnh Gia Lai ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (15/01/2021) Công văn 162/BXD-QHKT năm 2021 về hướng dẫn thực hiện trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành
2. (12/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định xác định và quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 53/2018/QĐ-UBND
3. (01/04/2020) Quyết định 738/QĐ-UBND năm 2020 về Hướng dẫn Căn cứ/tiêu chuẩn xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí “Xã nông thôn mới kiểu mẫu” tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020
Giao thông - Vận tải
1. (22/01/2021) Công văn 639/BGTVT-ATGT về tăng cường thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2021 và kiểm soát tải trọng phương tiện, phòng chống va trôi trên đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (20/01/2021) Công văn 486/VPCP-CN năm 2021 về đề xuất giải pháp phát triển bền vững ngành Hàng không Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (20/01/2021) Công văn 487/VPCP-CN năm 2021 về Đề án chi tiết kết nối hạ tầng giao thông trọng điểm miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (15/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang
5. (15/01/2021) Quyết định 149/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (31/12/2020) Quyết định 60/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
7. (31/12/2020) Thông tư 42/2020/TT-BGTVT sửa đổi Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (30/12/2020) Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (22/01/2021) Quyết định 108/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/01/2021) Công văn 483/BNN-TCTL năm 2021 về tăng cường giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn gia tăng ở Đồng bằng sông Cửu Long do giảm lượng xả từ hồ chứa thủy điện thượng nguồn sông Mê Công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (21/01/2021) Công văn 510/VPCP-NN năm 2021 về xây dựng Đề án tham gia đàm phán Thỏa thuận toàn cầu về rác thải nhựa đại dương do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (31/12/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau do tỉnh Cà Mau ban hành
5. (31/12/2020) Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (19/12/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm quản lý chất thải rắn tại các đô thị, khu tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
7. (10/11/2020) Quyết định 3653/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
8. (03/06/2020) Thông tư 55/2020/TT-BCA quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
Thể thao - Y tế
1. (21/01/2021) Công văn 482/BYT-DP năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia do Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (25/01/2021) Quyết định 120/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án "Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (06/11/2020) Quyết định 3640/QĐ-UBND năm 2020 ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Văn hóa - Xã hội
1. (25/01/2021) Thông tư 01/2021/TT-BYT hướng dẫn nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số do Bộ Y tế ban hành
2. (22/01/2021) Công văn 88/UBDT-CSDT năm 2021 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về thống nhất trong việc sử dụng tên dân tộc Khmer hay Khơ me do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (22/01/2021) Công văn 91/UBDT-CSDT năm 2021 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về rà soát các chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (22/01/2021) Quyết định 112/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (21/01/2021) Công văn 506/VPCP-KGVX năm 2021 về Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (20/01/2021) Công văn 209/BGDĐT-VP về tổ chức Tết năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Lĩnh vực khác
1. (21/01/2021) Quyết định 193/QĐ-BCT năm 2021 về đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kèm theo Thông tư 45/2020/TT-BCT, 46/2020/TT-BCT, 47/2020/TT-BCT, 48/2020/TT-BCT, 49/2020/TT-BCT, 50/2020/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành
2. (18/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030
3. (11/12/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND về thông qua Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
4. (11/12/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
5. (30/03/2020) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2020 về hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi tỉnh An Giang, giai đoạn 2020-2025
6. (21/04/2003) Chỉ thị 12/2003/CT-UB về tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả dự án thuộc Chương trình khai thác hải sản xa bờ do tỉnh Quảng Bình ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,295

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn