Bản Tin Văn Bản Mới 20/01/2021 09:39 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 16/01 - 19/01/2021

20/01/2021 09:39 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 16/01 - 19/01/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (08/01/2021) Kế hoạch 07/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2021
2. (31/12/2020) Thông tư 121/TT-BTC năm 2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (31/12/2020) Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành
4. (29/12/2020) Thông tư 111/2020/TT-BTC hướng dẫn nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành
5. (07/12/2020) Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
6. (20/11/2020) Kế hoạch 275/KH-UBND năm 2020 về Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
7. (05/10/2020) Quyết định 2501/QĐ-UBND năm 2020 về sửa đổi 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
8. (03/10/2020) Quyết định 1537/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh lĩnh vực thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9. (17/09/2020) Quyết định 1347/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
10. (07/09/2020) Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2020 về hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
11. (18/06/2020) Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Đầu tư
1. (16/01/2021) Công văn 379/VPCP-CN năm 2021 về thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (14/01/2021) Công văn 45/TTg-CN năm 2021 về Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (13/01/2021) Kế hoạch 05/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
4. (13/01/2021) Công văn 302/VPCP-CN năm 2021 về dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (13/01/2021) Công văn 303/VPCP-CN năm 2021 về tổ chức khánh thành hạng mục mở rộng Hầm Hải Vân - Dự án BOT Đèo Cả và lễ thông xe kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (12/01/2021) Công văn 27/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (06/01/2021) Chỉ thị 01/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Hải Phòng năm 2021
8. (06/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
9. (05/01/2021) Quyết định 06/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
10. (05/01/2021) Quyết định 09/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long
11. (31/12/2020) Quyết định 62/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
12. (30/12/2020) Kế hoạch 302/KH-UBND năm 2020 về kiểm tra việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
13. (29/12/2020) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2020 về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI
14. (16/12/2020) Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
15. (14/12/2020) Quyết định 1888/QĐ-UBND.HC năm 2020 về phê duyệt danh mục công trình đầu tư phát triển lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
16. (10/12/2020) Quyết định 2268/QĐ-UBND năm 2020 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
17. (09/12/2020) Nghị quyết 72/2020/NQ-HĐND về bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và điều chuyển Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh Quảng Bình ban hành
18. (09/12/2020) Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 05 năm 2021-2025 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
19. (09/12/2020) Nghị quyết 71/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Bình ban hành
20. (04/12/2020) Nghị quyết 39/2020/NQ-HĐND kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND quy định về cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21. (03/11/2020) Quyết định 1697/QĐ-UBND-HC năm 2020 về tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật trong lựa chọn nhà thầu thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
22. (25/09/2020) Kế hoạch 223/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
23. (21/09/2020) Quyết định 2325/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre
24. (19/08/2020) Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
25. (10/07/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C do tỉnh Tiền Giang ban hành
Thương mại
1. (16/01/2021) Quyết định 73/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quyết định 09/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 389/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (16/01/2021) Công văn 378/VPCP-KTTH năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về nhập khẩu và kinh doanh cá tầm do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (15/01/2021) Quyết định 127/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long
4. (11/01/2021) Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5. (06/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6. (05/01/2021) Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2021 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
7. (31/12/2020) Thông tư 55/2020/TT-BCT quy định về chế độ báo cáo của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
8. (30/12/2020) Quyết định 3569/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
9. (29/12/2020) Quyết định 3555/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực xuất khẩu tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025
10. (22/12/2020) Quyết định 3444/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu và quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
11. (21/12/2020) Kế hoạch 295/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 124/NQ-CP thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
12. (14/12/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
13. (10/12/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
14. (04/12/2020) Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh Lào Cai
15. (23/11/2020) Kế hoạch 276/KH-UBND năm 2020 về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16. (08/10/2020) Quyết định 2565/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, 19 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre
17. (30/09/2020) Quyết định 1508/QĐ-UBND-HC năm 2020 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
18. (21/08/2020) Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19. (19/08/2020) Quyết định 1281/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc Bảo vệ thực vật đối với trường hợp treo bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thủ tục tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20. (14/08/2020) Quyết định 1255/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Quy chế phối hợp liên thông giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động khuyến mại; Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình mang tính may rủi và Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn; Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
21. (14/08/2020) Quyết định 1254/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
22. (10/08/2020) Quyết định 1231/QĐ-UBND-HC năm 2020 về công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
23. (26/06/2020) Quyết định 954/QĐ-UBND-HC năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
24. (25/06/2020) Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (11/01/2021) Công văn 119/TCHQ-GSQL năm 2021 về nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (14/12/2020) Quyết định 1878/QĐ-UBND.HC năm 2020 về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị cửa khẩu Dinh Bà, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp theo tiêu chí đô thị loại V
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (09/12/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND quy định về đối tượng chính sách khác được vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do tỉnh Đắk Lắk ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (15/01/2021) Thông báo 61/TB-KCB về thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
2. (15/01/2021) Công văn 361/VPCP-CN năm 2021 về triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (14/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
4. (31/12/2020) Quyết định 61/2020/QĐ-UBND bãi bỏ quy định về phí đăng ký giao dịch bảo đảm tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 86/2016/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
5. (22/12/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
6. (18/12/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021
7. (09/12/2020) Nghị quyết 73/2020/NQ-HĐND về giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8. (22/07/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 23 văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành
9. (10/07/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2020 - 2021
Bảo hiểm
1. (15/01/2021) Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
2. (04/12/2020) Nghị quyết 32/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ cùng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV điều trị tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
3. (06/07/2020) Quyết định 1040/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Lao động - Tiền lương
1. (13/01/2021) Công văn 103/SGDĐT-TCCB năm 2021 về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
2. (04/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang
3. (31/12/2020) Quyết định 3611/QĐ-UBND năm 2020 về Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
4. (29/12/2020) Quyết định 4234/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động và lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
5. (09/12/2020) Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND về phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng và trợ cấp ngày công lao động đối với Dân quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
6. (07/12/2020) Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về mức trợ cấp ngày công lao động, mức trợ cấp tăng thêm khi kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
7. (07/12/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND quy định về mức phụ cấp hàng tháng đối với Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
8. (07/12/2020) Kế hoạch 288/KH-UBND năm 2020 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
9. (04/12/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố, các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố và các chế độ, chính sách khác do tỉnh Lào Cai ban hành
10. (04/12/2020) Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ trang phục cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai
11. (04/12/2020) Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy; mức hỗ trợ đối với người trực tiếp quản lý người cai nghiện ma túy; chế độ hỗ trợ đối với cán bộ viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12. (12/10/2020) Quyết định 3044/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục các chuyên ngành đào tạo cần thu hút của tỉnh Tiền Giang năm 2021
Công nghệ thông tin
1. (14/01/2021) Quyết định 75/QĐ-BTNMT năm 2021 về Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; văn phòng các cơ quan, đơn vị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2. (13/01/2021) Quyết định 198/QĐ-BYT năm 2021 quy định về danh mục chuẩn định dạng dữ liệu kết nối liên thông y tế cơ sở với Nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở V20 do Bộ Y tế ban hành
3. (13/01/2021) Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC năm 2021 về phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính
4. (07/01/2021) Kế hoạch 160/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
5. (31/12/2020) Quyết định 66/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang
6. (23/12/2020) Thông báo 67/2020/TB-LPQT về hiệu lực của điều ước quốc tế Văn kiện sửa đổi Thể lệ Thông tin Vô tuyến Thế giới năm 2019 của Liên minh Viễn thông quốc tế [Partial Revision of the Radio Regulation contained in the Final Acts of the World Radiocomunication Conference (WRC-19)] do Bộ Ngoại giao ban hành
7. (22/12/2020) Quyết định 3457/QĐ-UBND năm 2020 về đính chính Quyết định 35/2020/QĐ-UBND Quy chế về quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
8. (19/12/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9. (15/12/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
10. (20/11/2020) Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
11. (11/11/2020) Kế hoạch 265/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước do tỉnh Đồng Tháp ban hành
12. (14/10/2020) Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2020 về cải tạo, chỉnh trang, làm gọn mạng cáp ngoại vi viễn thông đồng bộ với các hạ tầng liên quan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13. (01/10/2020) Quyết định 1516/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Quy trình thực hiện Mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14. (27/08/2020) Quyết định 1326/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Quy trình thực hiện Mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Bất động sản
1. (15/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2. (14/01/2021) Quyết định 113/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
3. (13/01/2021) Quyết định 97/QĐ-UBND về đính chính Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
4. (11/01/2021) Quyết định 54/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
5. (11/01/2021) Quyết định 56/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
6. (11/01/2021) Quyết định 55/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
7. (11/01/2021) Quyết định 59/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
8. (11/01/2021) Quyết định 58/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
9. (11/01/2021) Quyết định 60/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
10. (11/01/2021) Quyết định 57/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
11. (11/01/2021) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường do tỉnh Đồng Tháp ban hành
12. (11/01/2021) Công văn 25/TTg-NN năm 2021 về xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc dự án tái định cư thủy điện Hủa Na, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
13. (07/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
14. (07/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng do tỉnh Bình Thuận ban hành
15. (31/12/2020) Quyết định 4835/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030
16. (31/12/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
17. (30/12/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái
18. (29/12/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2014/QĐ-UBND về Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
19. (21/12/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường đối với cây trồng; Bộ đơn giá bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái
20. (10/12/2020) Quyết định 3695/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
21. (09/12/2020) Nghị quyết 70/2020/NQ-HĐND về sửa đổi tỷ lệ phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Bình ban hành
22. (09/12/2020) Nghị quyết 74/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 60/2019/NQ-HĐND về thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2024
23. (04/12/2020) Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24. (04/12/2020) Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND về xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Lào Cai
25. (03/11/2020) Quyết định 1696/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
26. (14/07/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020, thuộc các tuyến đường, phố, ngõ và các loại đất nông nghiệp được bổ sung tại Quyết định 19/2020/QĐ-UBND do tỉnh Lào Cai ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (07/07/2020) Quyết định 1047/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Quy định Tiêu chí thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2. (16/06/2020) Quyết định 890/QĐ-UBND-HC năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 -2025
Bộ máy hành chính
1. (19/01/2021) Hướng dẫn 15/HD-VKSTC về định hướng Chương trình công tác thanh tra năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (18/01/2021) Quyết định 300/QĐ-BNN-TT năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. (16/01/2021) Thông báo 13/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (15/01/2021) Quyết định 69/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (15/01/2021) Công văn 209/BNV-BCĐ hướng dẫn về triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại địa phương do Bộ Nội vụ ban hành
6. (14/01/2021) Quyết định 116/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả, Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Văn hóa cơ sở do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
7. (14/01/2021) Quyết định 55/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
8. (14/01/2021) Quyết định 119/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
9. (13/01/2021) Quyết định 93/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
10. (13/01/2021) Quyết định 92/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
11. (13/01/2021) Quyết định 52/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
12. (13/01/2021) Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Nam Định ban hành
13. (12/01/2021) Quyết định 146/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
14. (12/01/2021) Kế hoạch 07/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
15. (12/01/2021) Quyết định 51/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
16. (12/01/2021) Quyết định 06/QĐ-HĐTV năm 2021 về thay đổi tên thành viên tham gia Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
17. (11/01/2021) Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
18. (11/01/2021) Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
19. (11/01/2021) Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 năm 2021 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
20. (11/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang
21. (11/01/2021) Quyết định 22/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
22. (11/01/2021) Quyết định 38/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ, tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
23. (11/01/2021) Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2021 về công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
24. (08/01/2021) Quyết định 36/QĐ-UBND-HC năm 2021 về Nội quy làm việc tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp
25. (08/01/2021) Quyết định 17/QĐ-TCGDNN về Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
26. (08/01/2021) Quyết định 52/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
27. (08/01/2021) Công văn 66/TCT-KTNB năm 2021 về trả lời kiến nghị về thái độ và việc không tuân thủ giờ giấc làm việc của cán bộ công chức do Tổng cục Thuế ban hành
28. (07/01/2021) Quyết định 36/QĐ-UBND năm 2021 về thực hiện Quyết định 1521/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 80-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do tỉnh Vĩnh Long ban hành
29. (05/01/2021) Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính Quyết định 42/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước kèm theo Quyết định 23/2007/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Long ban hành
30. (31/12/2020) Nghị quyết 195/NQ-CP về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2020
31. (31/12/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND về Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng Ngân sách nhà nước của Cảng vụ đường thủy nội địa Vĩnh Long
32. (31/12/2020) Quyết định 4832/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
33. (31/12/2020) Quyết định 49/2020/QĐ-UBND về kéo dài thời gian thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu sang năm 2021
34. (31/12/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
35. (29/12/2020) Quyết định 3520/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long
36. (29/12/2020) Quyết định 4764/QĐ-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh
37. (25/12/2020) Kế hoạch 298/KH-UBND năm 2020 về kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
38. (21/12/2020) Quyết định 3399/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
39. (18/12/2020) Quyết định 3322/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
40. (10/12/2020) Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2020 về tổ chức các kỳ họp trong năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021
41. (09/12/2020) Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
42. (09/12/2020) Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
43. (07/12/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự tại các đơn vị hành chính cấp xã loại 1, ven biển, đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
44. (05/12/2020) Kế hoạch 285/KH-UBND năm 2020 về cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021
45. (05/12/2020) Kế hoạch 286/KH-UBND năm 2020 về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
46. (04/12/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Lào Cai
47. (04/12/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai
48. (02/12/2020) Quyết định 1837/QĐ-UBND-HC năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
49. (01/12/2020) Quyết định 1835/QĐ-UBND-HC năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
50. (24/11/2020) Quyết định 1810/QĐ-UBND-HC năm 2020 sửa đổi Điểm c Khoản 3 Điều 3 Quyết định 209/QĐ-UBND.HC quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Đồng Tháp
51. (08/10/2020) Quyết định 2564/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 04 thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
52. (05/10/2020) Quyết định 2509/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
53. (03/10/2020) Quyết định 1536/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Tháp
54. (02/10/2020) Quyết định 2485/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 04 thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre
55. (02/10/2020) Quyết định 2484/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre
56. (23/09/2020) Quyết định 2363/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
57. (22/09/2020) Quyết định 2345/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
58. (21/09/2020) Quyết định 2821/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang
59. (21/09/2020) Quyết định 2820/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
60. (21/09/2020) Quyết định 2333/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt 02 quy trình mới, sửa đổi 01 quy trình, bãi bỏ 02 quy trình nội bộ trong quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
61. (18/09/2020) Quyết định 2302/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
62. (11/09/2020) Quyết định 2239/QĐ-UBND năm 2020 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre
63. (09/09/2020) Quyết định 2188/QĐ-UBND năm 2020 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre
64. (09/09/2020) Quyết định 2187/QĐ-UBND năm 2020 thông qua Phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre
65. (10/08/2020) Quyết định 1230/QĐ-UBND-HC năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
66. (24/07/2020) Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2020 về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025
67. (26/06/2020) Quyết định 957/QĐ-UBND-HC năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc cấp tỉnh, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
68. (22/06/2020) Quyết định 930/QĐ-UBND-HC năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Vi phạm hành chính
1. (14/01/2021) Công văn 346/VPCP-V.I năm 2021 về xử lý vi phạm các điểm kinh doanh du lịch tại Vườn Quốc gia Cát Bà do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (12/01/2021) Hướng dẫn 08/HD-VKSTC về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
3. (09/12/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Trách nhiệm hình sự
1. (15/01/2021) Hướng dẫn 13/HD-VKSTC về công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (14/01/2021) Thông tư liên tịch 08/2021/TTLT-BQP-BCA-VKSNDTC quy định về phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Công an - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
3. (30/12/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (31/12/2020) Thông tư 11/2020/TT-BTP quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành
Tài chính nhà nước
1. (15/01/2021) Quyết định 67/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp muối ăn từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng do thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/01/2021) Quyết định 102/QĐ-UBND năm 2021 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
3. (14/01/2021) Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2021 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4. (12/01/2021) Thông báo 08/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về rà soát nội dung dự thảo Nghị định quy định về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển với các quy định về tiền sử dụng khu vực biển, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các hoạt động dầu khí do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (12/01/2021) Kế hoạch 95/KH-BVHTTDL về thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
6. (08/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
7. (08/01/2021) Quyết định 22/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021
8. (30/12/2020) Công văn 6323/BXD-QLN năm 2020 về trả lời công văn 3771/SXD-QLN&TTBĐS hướng dẫn việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê do Bộ Xây dựng ban hành
9. (30/12/2020) Quyết định 3568/QĐ-UBND năm 2020 về đính chính Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long
10. (29/12/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
11. (28/12/2020) Quyết định 3424/QĐ-UBND năm 2020 về Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre
12. (26/12/2020) Kế hoạch 299/KH-UBND năm 2020 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
13. (17/12/2020) Quyết định 1900/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14. (15/12/2020) Quyết định 1890/QĐ-UBND-HC năm 2020 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2019
15. (14/12/2020) Quyết định 1877/QĐ-UBND-HC năm 2020 về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (lần 1)
16. (10/12/2020) Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Bắc Kạn
17. (09/12/2020) Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
18. (09/12/2020) Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
19. (09/12/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
20. (04/12/2020) Nghị quyết 37/2020/NQ-HĐND quy định về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực Đông Nam Á, Châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục - thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
21. (04/12/2020) Nghị quyết 33/2020/NQ-HĐND kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 90/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai
22. (04/12/2020) Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai
23. (04/12/2020) Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND quy định về mức khoán chi bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24. (04/12/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Lào Cai
25. (04/12/2020) Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện các nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021 do tỉnh Lào Cai ban hành
26. (04/12/2020) Nghị quyết 41/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì các công trình kết cấu hạ tầng cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
27. (04/12/2020) Nghị quyết 40/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, tham gia phát quang đường tuần tra biên giới, đường lên mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
28. (04/12/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND về mức chi hỗ trợ xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29. (28/11/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Bình
30. (03/10/2020) Quyết định 1534/QĐ-UBND-HC năm 2020 về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
31. (05/08/2020) Quyết định 1221/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp
32. (13/07/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
33. (10/07/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
34. (13/01/2009) Quyết định 131/2009/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Trung tâm học tập cộng đồng do tỉnh Thanh Hóa ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (13/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên kèm theo Quyết định 17/2019/QĐ-UBND
2. (31/12/2020) Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư ban hành định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
3. (31/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (04/12/2020) Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
5. (19/11/2020) Quyết định 1788/QĐ-UBND.HC năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (15/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về thẩm định, thẩm tra an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2. (15/01/2021) Công văn 360/VPCP-CN năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về việc thu hồi xe cũ nát hay kiểm tra khí thải do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (07/01/2021) Công văn 155/BGTVT-CYT năm 2021 về thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 đối với các phương tiện vận tải hành khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (30/12/2020) Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (29/12/2020) Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (21/12/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố, tai nạn xảy ra trong phạm vi công trình đường hầm Thủ Thiêm (nay là đường hầm sông Sài Gòn) kèm theo Quyết định 62/2011/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (04/12/2020) Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
8. (04/12/2020) Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Giáo dục
1. (15/01/2021) Quyết định 132/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2. (08/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục do tỉnh Đồng Tháp ban hành
3. (31/12/2020) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2020 về thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
4. (04/12/2020) Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
5. (04/12/2020) Nghị quyết 35/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 và Phụ lục kèm theo Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
6. (04/12/2020) Nghị quyết 38/2020/NQ-HĐND quy định về chế độ đối với học sinh các lớp năng khiếu dài hạn tại Trung tâm hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh Lào Cai
7. (23/11/2020) Kế hoạch 278/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quy định về đánh giá, xếp loại "Đơn vị học tập" trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8. (13/11/2020) Kế hoạch 268/KH-UBND năm 2020 về tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9. (18/09/2020) Quyết định 1440/QĐ-UBND-HC năm 2020 về bãi bỏ Quy chế Quản lý, sử dụng sinh viên hệ cử tuyển tỉnh Đồng Tháp
10. (24/07/2020) Quyết định 1145/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài học tập tại tỉnh Đồng Tháp
Tài nguyên - Môi trường
1. (18/01/2021) Công văn 356/BNN-TCLN về tăng cường công tác bảo vệ rừng và quản lý, truy xuất nguồn gốc cây Đào do người dân trồng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (18/01/2021) Chỉ thị 3/CT-TTg năm 2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (16/01/2021) Công văn 383/VPCP-NN năm 2021 dự thảo Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (15/01/2021) Công văn 354/VPCP-NN năm 2021 về theo dõi diễn biến dòng chảy trên sông Mê Công và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (12/01/2021) Kế hoạch 04/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 41/CT-TTg về giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn do tỉnh Ninh Bình ban hành
6. (31/12/2020) Quyết định 43/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định thời gian xử lý sạt lở, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư các công trình khắc phục thiên tai, sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND
7. (17/12/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030
8. (10/12/2020) Quyết định 2257/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt và công bố Danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
9. (09/12/2020) Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
10. (04/12/2020) Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND quy định về khu vực thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11. (03/11/2020) Quyết định 1699/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12. (19/10/2020) Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13. (25/09/2020) Quyết định 1482/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14. (21/09/2020) Quyết định 1468/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15. (09/09/2020) Kế hoạch 4639/KH-UBND năm 2020 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Bến Tre ban hành
16. (18/08/2020) Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2020 về thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
Thể thao - Y tế
1. (15/01/2021) Công văn 162/QLD-MP năm 2021 về cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (13/01/2021) Công văn 35/TTg-KGVX năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (08/01/2021) Chỉ thị 01/CT-CTUBND năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
4. (07/01/2021) Công văn 43/QLD-ĐK năm 2021 về đính chính thông tin tại Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (06/01/2021) Công văn 35/QLD-CL năm 2021 về thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (26/12/2020) Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2020 về hành động thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Quyền dân sự
1. (28/12/2020) Thông tư 10/2020/TT-BTP hướng dẫn về việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi do Bộ Tư pháp ban hành
2. (22/12/2020) Quyết định 2264/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Hoàng Văn Được do Chủ tịch nước ban hành
3. (22/12/2020) Quyết định 2265/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Kim Chan do Chủ tịch nước ban hành
4. (22/12/2020) Quyết định 2266/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 22 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
5. (22/12/2020) Quyết định 2263/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Tô Thị Hà Nghi do Chủ tịch nước ban hành
6. (22/09/2020) Quyết định 2827/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Văn hóa - Xã hội
1. (16/01/2021) Quyết định 72/QĐ-TTg năm 2021 về các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đã ban hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (15/01/2021) Công văn 368/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam về việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản tư liệu do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (15/01/2021) Công văn 165/BVHTTDL-TCDL về đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (15/01/2021) Quyết định 162/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020
5. (14/01/2021) Thông báo 9/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia nhiệm kỳ 2020-2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (08/01/2021) Kế hoạch 03/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1472/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Cà Mau
7. (31/12/2020) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2020 về triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8. (28/12/2020) Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2020 về hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030
9. (28/12/2020) Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm do tỉnh Hưng Yên ban hành
10. (21/12/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (14/12/2020) Quyết định 1889/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Quy chế phối hợp giữa Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12. (04/12/2020) Nghị quyết 34/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND về cơ cấu và mức thưởng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai
13. (04/12/2020) Nghị quyết 30/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 67/2016/NQ-HĐND về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
14. (23/11/2020) Quyết định 2149/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Kạn
15. (16/11/2020) Kế hoạch 6101/KH-UBND năm 2020 về triển khai nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
16. (21/10/2020) Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
17. (09/09/2020) Kế hoạch 4642/KH-UBND năm 2020 về trợ giúp người khuyết tật tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030
Lĩnh vực khác
1. (15/01/2021) Quyết định 70/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (05/01/2021) Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
3. (23/12/2020) Quyết định 3367/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án chuyển đổi nghề khai thác thủy sản tỉnh Bến Tre đến năm 2030
4. (21/12/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về đặt hàng khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái
5. (11/12/2020) Quyết định 3968/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 3195/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
6. (04/12/2020) Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
7. (04/12/2020) Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
8. (02/12/2020) Kế hoạch 282/KH-UBND năm 2020 về Phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
9. (03/11/2020) Quyết định 1695/QĐ-UBND-HC năm 2020 về phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
10. (07/09/2020) Quyết định 1372/QĐ-UBND năm 2020 về biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, tỉnh Đồng Tháp
11. (25/08/2020) Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2020 về phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuỗi liên kết ngành hàng chủ lực, đặc thù giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
12. (10/07/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ thực hiện cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng các huyện phía Đông, tỉnh Tiền Giang đến năm 2025
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,147

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn