Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 06/01/2021 10:13 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 02/01 - 05/01/2021

06/01/2021 10:13 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 02/01 - 05/01/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (29/12/2020) Quyết định 5742/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”
2. (09/12/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
3. (09/12/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 và Quy định chính sách, nội dung, mức chi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (17/08/2020) Kế hoạch 9836/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Đồng Nai ban hành
5. (17/08/2020) Kế hoạch 9837/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế tập thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
6. (25/12/2003) Chỉ thị 35/2003/CT-UB về đẩy mạnh xây dựng các hợp tác xã và trang trại nông lâm ngư nghiệp và thủy sản do tỉnh An Giang ban hành
Đầu tư
1. (31/12/2020) Nghị quyết 192/NQ-CP năm 2020 về thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan và Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 20 đoạn Km0+00 + Km123+105,17 theo hình thực hợp đồng BT do Chính phủ ban hành
2. (30/12/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. (29/12/2020) Công văn 10947/VPCP-CN năm 2020 về đầu tư tuyến Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (29/12/2020) Công văn 10948/VPCP-CN năm 2020 về chuyển đổi hình thức đầu tư dự án xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý thuộc Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (18/12/2020) Công văn 5393/TCT-KK năm 2020 về việc kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
6. (16/12/2020) Nghị quyết 56/2020/NQ-HĐND về Chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025
7. (16/12/2020) Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Cao Bằng
8. (15/12/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9. (15/12/2020) Công văn 5326/TCT-KK năm 2020 về việc kê khai bổ sung điều chỉnh hồ sơ khai thuế hoạt động chuyển nhượng dự án do Tổng cục Thuế ban hành
10. (09/12/2020) Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND sửa đổi quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh kèm theo Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND
11. (09/12/2020) Nghị quyết 35/2020/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Thái Bình ban hành
12. (09/12/2020) Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Thái Bình ban hành
13. (09/12/2020) Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND về phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh Phú Thọ ban hành
14. (09/12/2020) Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư cho các huyện, thành phố giai đoạn 2021–2025 do tỉnh Bắc Giang ban hành
15. (09/12/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Trà Vinh ban hành
16. (09/12/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2021
17. (09/12/2020) Nghị quyết 37/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-2020
18. (04/12/2020) Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Hậu Giang ban hành
19. (04/12/2020) Nghị quyết 27/2020/NQ-HĐND về danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021
20. (04/12/2020) Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
21. (10/11/2020) Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 4) do tỉnh Hậu Giang ban hành
22. (10/11/2020) Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 6) do tỉnh Hậu Giang ban hành
23. (29/09/2020) Nghị quyết 68/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 25/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 44/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2020 và Nghị quyết 20/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 44/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
24. (21/07/2020) Nghị quyết 25/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 44/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2020 và Nghị quyết 20/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 44/NQ-HĐND do tỉnh Khánh Hòa ban hành
25. (09/07/2020) Quyết định 2365/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025
26. (22/06/2020) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
27. (03/06/2020) Quyết định 1267/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
28. (25/12/2019) Quyết định 484/QĐ-UBND năm 2019 về giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
29. (21/05/2003) Quyết định 1083/2003/QĐ-UB quy định về việc triển khai Giấy phép đầu tư các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại địa bàn ngoài khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên
Thương mại
1. (01/01/2021) Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Chính phủ ban hành
2. (01/01/2021) Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Chính phủ ban hành
3. (31/12/2020) Nghị quyết 190/NQ-CP năm 2020 về áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len do Chính phủ ban hành
4. (31/12/2020) Quyết định 2289/QĐ-TTg năm 2020 về Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (09/12/2020) Nghị quyết 44/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025
6. (27/11/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (31/12/2020) Thông tư 20/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-NHNN quy định về yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (31/12/2020) Thông tư 115/2020/TT-BTC quy định về kê khai, nộp phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (29/12/2020) Công văn 10943/VPCP-CN năm 2020 về triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (23/12/2020) Công văn 109325/CTHN-TTHT năm 2020 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (23/12/2020) Công văn 5465/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
4. (23/12/2020) Công văn 109319/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (23/12/2020) Công văn 109321/CTHN-TTHT năm 2020 hướng dẫn về thực hiện Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (17/12/2020) Công văn 107998/CTHN-TTHT năm 2020 về kê khai thuế của đơn vị phụ thuộc có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (17/12/2020) Công văn 108004/CTHN-TTHT năm 2020 về thời điểm lập và ký hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (17/12/2020) Công văn 108005/CTHN-TTHT năm 2020 về miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (17/12/2020) Công văn 108006/CTHN-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (17/12/2020) Công văn 108007/CTHN-TTHT năm 2020 về xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (17/12/2020) Công văn 108011/CTHN-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (09/12/2020) Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND quy định về mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Chứng khoán
1. (31/12/2020) Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán
2. (16/11/2020) Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (31/12/2020) Quyết định 2269/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (08/12/2020) Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Long An
Lao động - Tiền lương
1. (01/01/2021) Thông báo 1/TB-VPCP năm 2020 về kết luận Hội nghị trực tuyến đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và vấn đề việc làm, mức sống, điều kiện làm việc của công nhân lao động do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (31/12/2020) Quyết định 2288/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước của Công đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (30/12/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND quy định về chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. (29/12/2020) Quyết định 1615/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về danh mục vị trí công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và danh mục người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (16/12/2020) Nghị quyết 64/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các huyện thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính; cán bộ, công chức cấp xã thuộc diện dôi dư do sắp xếp phải điều động công tác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
6. (15/12/2020) Hướng dẫn 14598/HD-SXD-CPXD năm 2020 hộ gia đình, cá nhân về thẩm định thiết kế xây dựng công trình nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
7. (09/12/2020) Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 93/2019/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; khoán kinh phí bồi dưỡng những người tham gia công tác ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
8. (08/12/2020) Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 83/2012/NQ-HĐND quy định về nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, trên địa bàn tỉnh Long An; Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An và Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Long An
9. (08/12/2020) Nghị quyết 27/2020/NQ-HĐND quy định về mức phụ cấp hàng tháng đối với ấp đội trưởng, khu đội trưởng; trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân trên địa bàn tỉnh Long An
10. (19/10/2020) Quyết định 3161/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
11. (10/09/2020) Thông báo 60/2020/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm trao đổi giữa Việt Nam - Nhật Bản về khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án Học bổng phát triển nguồn nhân lực trị giá 774.000.000 JPY
12. (08/06/2020) Quyết định 1906/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai
Công nghệ thông tin
1. (31/12/2020) Nghị quyết 193/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành
2. (30/12/2020) Công văn 5167/BTTTT-CATTT năm 2020 về bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, Tết năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (31/08/2020) Quyết định 2588/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030
Bất động sản
1. (22/12/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2. (21/12/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
3. (18/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
4. (18/12/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND về Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
5. (09/12/2020) Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND về sửa đổi Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh kèm theo Nghị quyết 97/2019/NQ-HĐND
6. (09/12/2020) Nghị quyết 42/2020/NQ-HĐND phê duyệt về thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình
7. (08/12/2020) Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND về phân cấp nhiệm vụ chi từ nguồn thu bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An
Dịch vụ pháp lý
1. (01/09/2020) Quyết định 2594/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản; quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bộ máy hành chính
1. (31/12/2020) Quyết định 5614/QĐ-BYT năm 2020 về áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (31/12/2020) Quyết định 1164/QĐ-BNV năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ
3. (30/12/2020) Quyết định 3055/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4. (30/12/2020) Thông tư 19/2020/TT-BNNPTNT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
5. (30/12/2020) Thông tư 172/2020/TT-BQP về chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
6. (28/12/2020) Thông tư 08/2020/TT-BTP sửa đổi Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
7. (28/12/2020) Thông tư 09/2020/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
8. (28/12/2020) Thông tư 18/2020/TT-BNNPTNT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
9. (25/12/2020) Quyết định 1642/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Xây dựng
10. (24/12/2020) Quyết định 921/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 do tỉnh Ninh Bình ban hành
11. (24/12/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND quy định về quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
12. (22/12/2020) Công văn 4777/BTP-TCCB năm 2020 về rà soát bố trí, sử dụng chức danh công chức Tư pháp - hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành
13. (21/12/2020) Thông tư 07/2020/TT-BTP hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ Tư pháp ban hành
14. (15/12/2020) Công văn 4174/GDĐT-TC về thực hiện đánh giá, phân loại Quý IV năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (10/12/2020) Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và Hội có tính chất đặc thù tỉnh Bình Dương năm 2021
16. (09/12/2020) Nghị quyết 30/NQ-HĐND về thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
17. (03/12/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 07/2011/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang
18. (02/12/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang
19. (20/11/2020) Quyết định 4422/QĐ-UBND năm 2020 về ban hành mới, bãi bỏ quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai
20. (10/11/2020) Quyết định 3365/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
21. (19/10/2020) Thông báo 55/2020/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm trao đổi giữa Việt Nam - Nhật Bản về Phi dự án “Tiếp nhận, các trang thiết bị phòng, chống khủng bố cho lực lượng Công an Việt Nam do Nhật Bản tài trợ"
22. (29/09/2020) Quyết định 2630/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
23. (22/09/2020) Quyết định 3433/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai
24. (10/09/2020) Quyết định 2742/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
25. (04/08/2020) Quyết định 2702/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
26. (24/07/2020) Quyết định 2578/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực Quy hoạch Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
27. (24/07/2020) Quyết định 2579/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai
28. (14/07/2020) Quyết định 2428/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai
29. (14/07/2020) Quyết định 2427/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế tỉnh Đồng Nai
30. (30/05/2017) Quyết định 2898/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập ngành khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
31. (31/10/2003) Quyết định 2404/2003/QĐ-UBND quy định về công tác lưu trữ do tỉnh Bắc Kạn ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (03/12/2018) Thông báo 51/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Mô-dăm-bích
2. (20/12/2016) Thông báo 52/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
3. (20/12/2016) Thông báo 61/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
4. (01/11/2013) Thông báo 62/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về Chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam - Ấn Độ
5. (01/11/2013) Thông báo 56/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định giữa Việt Nam - Ấn Độ về chuyển giao người bị kết án phạt tù
Tài chính nhà nước
1. (16/12/2020) Nghị quyết 57/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
2. (11/12/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Đắk Nông ban hành
3. (09/12/2020) Nghị quyết 45/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025
4. (09/12/2020) Nghị quyết 108/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 2 Điều 12 và Điều 13 tại Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chỉ và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình kèm theo Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND
5. (09/12/2020) Nghị quyết 313/2020/NQ-HĐND về cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025
6. (09/12/2020) Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
7. (08/12/2020) Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Long An
8. (08/12/2020) Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND quy định về phân bổ nguồn vốn Xổ số kiến thiết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Long An ban hành
9. (08/12/2020) Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Long An
10. (25/06/2020) Thông báo 63/2020/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm sửa đổi Hiệp định giữa Việt Nam và Hung-ga-ri về việc thiết lập chương trình khung cho hợp tác tài chính
11. (18/06/2020) Quyết định 2061/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng xe ô tô kiểm nghiệm an toàn thực phẩm do tỉnh Đồng Nai ban hành
12. (01/06/2016) Quyết định 23/2016/QĐ-UBND quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước tỉnh Đắk Nông
13. (12/12/2003) Nghị quyết 38/2003/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2004 do thành phố Đà Nẵng ban hành
14. (23/07/2003) Nghị quyết 33/2003/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2002 do thành phố Đà Nẵng ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (29/12/2020) Quyết định 5725/QĐ-UBND năm 2020 về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. (29/12/2020) Quyết định 2249/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (25/12/2020) Quyết định 93/2020/QĐ-UBND quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (09/12/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
5. (08/12/2020) Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND về đặt tên tuyến đường trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
6. (08/12/2020) Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND về đặt tên tuyến đường trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An
7. (10/08/2020) Quyết định 2799/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Giao thông - Vận tải
1. (29/12/2020) Công văn 10953/VPCP-CN năm 2020 về Hợp đồng BOT Dự án Xây dựng cầu đường Bình Triệu 2 (giai đoạn 2) do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (21/08/2019) Thông báo 49/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út
3. (29/08/2017) Quyết định 3227/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
4. (06/03/2003) Quyết định 527/QĐ-UB năm 2003 về qui định, điều chỉnh bổ sung phân luồng giao thông và giờ hoạt động của một số phương tiện giao thông đường bộ do thành phố Hải Phòng ban hành
Giáo dục
1. (15/12/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ và mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. (09/12/2020) Nghị quyết 310/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025
3. (25/08/2017) Thông báo 58/2020/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận giữa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) về việc thành lập tại Hà Nội, Việt Nam, "Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học" là Trung tâm khoa học dạng 2 dưới sự bảo trợ của UNESCO
Tài nguyên - Môi trường
1. (31/12/2020) Công văn 7492/BTNMT-PC năm 2020 thực hiện Nghị quyết về không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (30/12/2020) Thông tư 19/2020/TT-BTNMT về Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (28/12/2020) Thông tư 110/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 18/2013/TT-BTC hướng dẫn về trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (04/12/2020) Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND về thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
5. (03/12/2020) Quyết định 3597/QĐ-UBND năm 2020 về ban hành Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Thể thao - Y tế
1. (31/12/2020) Thông tư 32/2020/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành
2. (31/12/2020) Công văn 7375/BYT-TCDS năm 2020 về thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
3. (31/12/2020) Thông tư 31/2020/TT-BYT về 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm do Bộ Y tế ban hành
4. (31/12/2020) Quyết định 5631/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện” do Bộ Y tế ban hành
5. (31/12/2020) Công văn 7395/BYT-TB-CT năm 2020 về hồ sơ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
6. (09/12/2020) Nghị quyết 312/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với huấn luyện viên, vận động viên, nghệ nhân và Đội bóng chuyền nữ hạng đội mạnh quốc gia tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025
Quyền dân sự
1. (07/06/2019) Thông báo 64/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định giữa Việt Nam và Pa-na-ma về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông
Văn hóa - Xã hội
1. (31/12/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-TTg về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (28/12/2020) Quyết định 4275/QÐ-BVHTTDL năm 2020 Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (14/12/2020) Nghị quyết 72/2020/NQ-HĐND quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Kon Tum
4. (09/12/2020) Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 70/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2018-2020
5. (09/12/2020) Nghị quyết 316/2020/NQ-HĐND về giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021
6. (17/09/2020) Thông báo 53/2020/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định thành lập Trung tâm Tuổi già Năng động và Sáng tạo ASEAN (Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation - ACAI) do Bộ Ngoại giao ban hành
7. (27/07/2020) Quyết định 2113/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
8. (22/07/2020) Kế hoạch 8527/KH-UBND năm 2020 triển khai Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
9. (13/07/2020) Kế hoạch 8040/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
10. (23/06/2020) Quyết định 2109/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp quản lý và thúc đẩy phát triển hoạt động du lịch tại khu vực Vườn Quốc gia Cát Tiên do tỉnh Đồng Nai ban hành
11. (20/10/2017) Kế hoạch 213/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (25/08/2017) Thông báo 59/2020/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận giữa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) về việc thành lập tại Hà Nội, Việt Nam, “Trung tâm Vật lý quốc tế” là Trung tâm khoa học dạng 2 dưới sự bảo trợ của UNESCO
13. (03/09/2003) Chỉ thị 17/2003/CT-UB về tổ chức phổ biến tuyên truyền Pháp lệnh phòng chống mại dâm do tỉnh Bình Phước ban hành
Lĩnh vực khác
1. (31/12/2020) Quyết định 5429/QĐ-BNN-PC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020
2. (28/12/2020) Thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (28/12/2020) Thông tư 17/2020/TT-BNNPTNT quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (15/12/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
5. (11/12/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
6. (09/12/2020) Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
7. (14/08/2020) Kế hoạch 9728/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
8. (11/12/2003) Chỉ thị 33/2003/CT.UB về quản lý chất lượng heo đực giống do tỉnh An Giang ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,255

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn