Bản Tin Văn Bản Mới 19/12/2020 08:03 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 16/12 - 18/12/2020

19/12/2020 08:03 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 16/12 - 18/12/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (14/12/2020) Công văn 10441/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (10/12/2020) Công văn 10347/VPCP-V.I năm 2020 về phản ánh, kiến nghị về việc chính quyền thành phố Hải Phòng chỉ đạo Vườn quốc gia Cát Bà tháo dỡ các công trình du lịch của 06 doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (04/12/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025 do thành phố Cần Thơ ban hành
4. (01/12/2020) Quyết định 55/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
5. (25/11/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang làm chủ sở hữu
6. (14/07/2020) Công văn 4476/BKHĐT-HTX năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (12/06/2020) Kế hoạch 5808/KH-UBND năm 2020 về phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
Đầu tư
1. (17/12/2020) Công văn 1766/UBDT-CSDT năm 2020 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (16/12/2020) Công văn 1784/TTg-CN về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (15/12/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về Quản lý đầu tư kèm theo Quyết định 14/2020/QĐ-UBND do tỉnh Yên Bái ban hành
4. (15/12/2020) Công văn 1774/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (15/12/2020) Công văn 1776/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (15/12/2020) Quyết định 2309/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (14/12/2020) Công văn 1771/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (11/12/2020) Công văn 10412/VPCP-CN năm 2020 xử lý thông tin Báo Đầu tư điện tử nêu về việc các nhà đầu tư đổ xô làm điện gió ngoài khơi do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (11/12/2020) Công văn 10381/VPCP-V.I năm 2020 về việc thanh tra Dự án Khu liên hợp khoa học - đào tạo tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (08/12/2020) Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
11. (08/12/2020) Công văn 10267/VPCP-CN năm 2020 hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (06/12/2020) Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Bình Định ban hành
13. (04/12/2020) Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND về thông qua Danh mục dự án thu hồi đất, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
14. (04/12/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thành phố Cần Thơ
15. (02/12/2020) Quyết định 4584/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
16. (30/06/2020) Quyết định 1569/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
Thương mại
1. (18/12/2020) Kế hoạch 540/KH-BCĐ389 năm 2020 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành
2. (15/12/2020) Công văn 10475/VPCP-CN năm 2020 nghiên cứu, đánh giá và giải pháp giúp thúc đẩy nỗ lực của Việt Nam trong việc cạnh tranh để trở thành trung tâm sản xuất mới của thế giới và trong những năm tới do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (14/12/2020) Quyết định 3801/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (11/12/2020) Công văn 15274/BTC-PC năm 2020 về đánh giá thực hiện Thông tư 149/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
5. (11/12/2020) Thông báo 349/TB-BCT về kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, năm 2020 do Bộ Công thương ban hành
6. (09/12/2020) Nghị quyết 324/2020/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
7. (03/12/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh
8. (03/12/2020) Quyết định 5181/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
9. (30/11/2020) Thông tư 40/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 11/2019/TT-BCT hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại do Bộ Công thương ban hành
10. (30/11/2020) Thông tư 31/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 13/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công Thương ban hành
11. (20/11/2020) Kết luận 93-KL/TW năm 2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (15/12/2020) Công văn 7886/TCHQ-GSQL năm 2020 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ATIGA do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (03/12/2020) Công văn 7647/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc hàng hóa quá cảnh vận chuyển giữa cảng SP - ITC và cảng Cát Lái do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (03/12/2020) Công văn 7658/TCHQ-GSQL năm 2020 về C/O cấp thay thế do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (14/12/2020) Thông tư 17/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 33/2013/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (16/12/2020) Công văn 1757/UBDT-KHTC năm 2020 tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch Covid-19 do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (09/12/2020) Nghị quyết 331/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
3. (09/12/2020) Nghị quyết 341/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4. (08/12/2020) Công văn 105208/CTHN-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (08/12/2020) Thông tư 106/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ Tài chính ban hành
6. (07/12/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
7. (06/12/2020) Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND sửa đổi, bãi bỏ quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
8. (04/12/2020) Công văn 104478/CTHN-TTHT năm 2020 về lập chứng từ đối với khoản thu bồi thường bằng tiền do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (04/12/2020) Công văn 104477/CTHN-TTHT năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (04/12/2020) Công văn 104482/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (03/12/2020) Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
12. (03/12/2020) Công văn 104144/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với khoản thưởng, hỗ trợ nhận được do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (20/11/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2016/QĐ-UBND về bổ sung danh mục, giá các loại ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy điện để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
14. (16/11/2020) Công văn 4868/TCT-CS năm 2020 về nội dung Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành
15. (11/11/2020) Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
16. (03/11/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Bảo hiểm
1. (10/12/2020) Công văn 5755/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường thực hiện giải pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. (08/12/2020) Thông tư 143/2020/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế đối với đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
Lao động - Tiền lương
1. (17/12/2020) Công văn 5655/VKSTC-V15 năm 2020 hướng dẫn ký hợp đồng lao động do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (17/12/2020) Công văn 6653/BNV-CCVC năm 2020 báo cáo về thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP và đề xuất việc sử dụng, cơ chế hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành
3. (16/12/2020) Quyết định 5238/QĐ-BYT năm 2020 về định mức nhân lực áp dụng tạm thời trong tư vấn, khám, chữa bệnh, hội chẩn từ xa do Bộ Y tế ban hành
4. (10/12/2020) Công văn 5582/VKSTC-V15 năm 2020 thực hiện chế độ đối với hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
5. (10/12/2020) Nghị quyết 131/2020/NQ-HĐND về quy định về mức hưởng phụ cấp hằng tháng của Thôn đội trưởng và mức hưởng trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (10/12/2020) Nghị quyết 134/2020/NQ-HĐND bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành trong lĩnh vực nội vụ, giáo dục và đào tạo
7. (07/12/2020) Công văn 4797/LĐTBXH-TCCB về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. (04/12/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội
9. (04/12/2020) Quyết định 3660/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lao động - Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10. (02/12/2020) Hướng dẫn 2085/HD-VPQH năm 2020 về chuyển giao công chức, lao động hợp đồng, tổ chức công đoàn và cơ sở vật chất của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 do Văn phòng Quốc hội ban hành
11. (27/11/2020) Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
12. (26/11/2020) Quyết định 2577/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; Lĩnh vực lao động tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
13. (23/11/2020) Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về mức trợ cấp, phụ cấp đối với Dân quân tự vệ do tỉnh Bạc Liêu ban hành
14. (20/11/2020) Thông tư 142/2020/TT-BQP quy định về nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, điều kiện miễn kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề đối với công nhân quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành
15. (19/10/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 65/2016/QĐ-UBND về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; chế độ đối với lực lượng công an, dân quân trong thời gian thực hiện nhiệm vụ do tỉnh Lào Cai ban hành
16. (14/08/2020) Quyết định 2120/QĐ-UBND năm 2020 về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí (báo nói, báo hình) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
17. (12/06/2020) Hướng dẫn 07/HD-TLĐ năm 2020 về Quy trình thành lập, tổ chức và hoạt động của ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
18. (10/06/2020) Quyết định 1330/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
19. (01/07/2019) Quyết định 942/QĐ-LĐTBXH năm 2019 phê duyệt Phương án điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (16/12/2020) Quyết định 5355/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Thanh Hóa
2. (16/12/2020) Công văn 4210/GDĐT-TTTT năm 2020 về hướng dẫn tổ chức, xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử của đơn vị giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
3. (16/12/2020) Quyết định 2117/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạnh công nghiệp lần thứ tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (07/12/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình
5. (02/12/2020) Quyết định 56/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
6. (30/11/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm thông tin trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
7. (30/10/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 12 của Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 10/2019/QĐ-UBND
8. (28/07/2020) Quyết định 1894/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch Khánh Hòa đến năm 2025
9. (09/07/2020) Công văn 714/HTQTCT-HT năm 2020 về thực hiện quy định của Thông tư 04/2020/TT-BTP và báo cáo tình hình số hóa dữ liệu hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành
10. (19/08/2019) Công văn 3539/BGDĐT-GDTH năm 2019 về hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp Tiểu học năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
11. (17/12/2003) Chỉ thị 25/2003/CT-UB về tiếp tục đẩy mạnh công tác văn hóa thông tin ở cơ sở, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới
Bất động sản
1. (17/12/2020) Công văn 7147/BTNMT-ĐĐBĐVN năm 2020 thực hiện báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (16/12/2020) Công văn 10535/VPCP-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (16/12/2020) Công văn 7121/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (14/12/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
5. (14/12/2020) Công văn 10433/VPCP-CN năm 2020 về Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phản ánh về giá tiền thuê đất trong các khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (10/12/2020) Nghị quyết 133/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 11/2005/NQ-HĐND về bổ sung giá đất nông nghiệp trên địa bàn hai huyện Ia Grai và Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
7. (09/12/2020) Quyết định 78/2020/QĐ-UBND về bổ sung quy định hạn mức đất ở trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
8. (02/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về ngưng hiệu lực thi hành nội dung tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
9. (27/11/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND bổ sung giá đất ở vào Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 kèm theo Quyết định 22/2020/QĐ-UBND
10. (25/11/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
11. (20/11/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
12. (23/10/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 36/2015/QĐ-UBND
13. (26/05/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 48/2018/QĐ-UBND về Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Dịch vụ pháp lý
1. (14/12/2020) Quyết định 53/2020/QĐ-UBND quy định về Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Bộ máy hành chính
1. (16/12/2020) Công văn 4966/LĐTBXH-BTXH năm 2020 thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (16/12/2020) Quyết định 5596/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội
3. (16/12/2020) Quyết định 787/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (16/12/2020) Quyết định 1085/QĐ-BNV năm 2020 về Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ ban hành
5. (15/12/2020) Công văn 356/CV-TANDTC-TĐKT năm 2020 về công tác thi đua khen thưởng của Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
6. (15/12/2020) Công văn 5631/VKSTC-V16 năm 2020 về thực hiện Tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
7. (15/12/2020) Thông tư 01/2020/TT-VKSTC sửa đổi quy định của Thông tư 01/2019/TT-VKSTC quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
8. (14/12/2020) Quyết định 2907/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
9. (14/12/2020) Quyết định 5170/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Ban soạn thảo xây dựng Chiến lược Quốc gia Phục hồi chức năng Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 do Bộ Y tế ban hành
10. (11/12/2020) Quyết định 5309/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
11. (10/12/2020) Quyết định 2036/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
12. (10/12/2020) Quyết định 3238/QĐ-BCT năm 2020 về Kế hoạch năm 2021 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
13. (10/12/2020) Quyết định 2464/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 kèm theo Quyết định 242/QĐ-TTg do Bộ Tư pháp ban hành
14. (09/12/2020) Công văn 4586/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2020 về báo cáo kết quả sơ kết 03 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 do Bộ Tư pháp ban hành
15. (09/12/2020) Quyết định 2281/QĐ-BGTVT năm 2020 về sửa đổi Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính kèm theo Quyết định 2378/QĐ-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành
16. (08/12/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17. (07/12/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị
18. (04/12/2020) Quyết định 5239/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và đào tạo/Sở Nội vụ/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
19. (03/12/2020) Quyết định 44/2020/QĐ-UBND sửa đổi tiêu chí, tiêu chí thành phần tại các Phụ lục kèm theo Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu
20. (02/12/2020) Quyết định 4582/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình
21. (02/12/2020) Quyết định 1137/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục gồm 08 thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai
22. (01/12/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
23. (01/12/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
24. (01/12/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
25. (26/11/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bị mất, bị hủy hoại trong trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các nguyên nhân khác do tỉnh Bình Thuận ban hành
26. (25/11/2020) Quyết định 424/QĐ-VKSTC năm 2020 về Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
27. (25/11/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND năm 2020 quy định về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang
28. (11/11/2020) Quyết định 51/2020/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
29. (10/11/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
30. (20/10/2020) Quyết định 2853/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ cấp xã, tỉnh Khánh Hòa
31. (19/10/2020) Quyết định 2826/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
32. (13/10/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
33. (03/09/2020) Quyết định 2320/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
34. (10/08/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2013/QĐ-UBND quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
35. (04/08/2020) Quyết định 1972/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa
36. (31/07/2020) Quyết định 1929/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
37. (30/06/2020) Quyết định 1570/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
38. (25/06/2020) Quyết định 1521/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Khánh Hòa
39. (19/06/2020) Quyết định 1429/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
40. (17/06/2020) Quyết định 1408/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
41. (09/06/2020) Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
42. (05/06/2020) Quyết định 1298/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
43. (31/05/2019) Quyết định 1055/QĐ-BGTVT năm 2019 sửa đổi Quyết định 2606/QĐ-BGTVT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
44. (06/10/2017) Quyết định 29/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2017 về Bảng chấm điểm thi đua áp dụng trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
45. (06/09/2017) Quyết định 1312/QĐ-TTg năm 2017 về giao đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
46. (16/07/2003) Chỉ thị 16/2003/CT-UB về tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội phụ nữ tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật do tỉnh Đắk Lắk ban hành
Vi phạm hành chính
1. (26/02/2020) Quyết định 536/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trách nhiệm hình sự
1. (21/07/2020) Kế hoạch 7269/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do tỉnh Khánh Hòa ban hành
Tài chính nhà nước
1. (17/12/2020) Nghị quyết 180/NQ-CP năm 2020 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho khách hàng sử dụng điện do Chính phủ ban hành
2. (15/12/2020) Quyết định 2303/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của đơn vị thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (15/12/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện trong năm 2021 đối với một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
4. (10/12/2020) Nghị quyết 132/2020/NQ-HĐND sửa đổi quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai kèm theo Nghị quyết 87/2018/NQ-HĐND
5. (09/12/2020) Công văn 15140/BTC-QLCS năm 2020 về quản lý, sử dụng tiền thu được từ xử lý tài sản công do Bộ Tài chính ban hành
6. (09/12/2020) Nghị quyết 336/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
7. (09/12/2020) Nghị quyết 337/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
8. (09/12/2020) Nghị quyết 344/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 64/2016/NQ-HĐND quy định về mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 do thành phố Đà Nẵng ban hành
9. (09/12/2020) Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
10. (08/12/2020) Quyết định 50/2020/QĐ-UBND về danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn tài sản cố định; danh mục tài sản cố định đặc thù; xác định thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An
11. (06/12/2020) Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định năm 2021
12. (04/12/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến do thành phố Cần Thơ ban hành
13. (04/12/2020) Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ
14. (03/12/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng
15. (01/12/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND quy định giảm giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
16. (01/12/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh
17. (23/11/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu giai đoạn năm 2017-2020 đến hết năm 2021
18. (20/11/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch và nước thô đã qua lắng lọc trên địa bàn tỉnh Điện Biên
19. (18/11/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo thành phố Hải Phòng
20. (10/11/2020) Nghị quyết 27/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
21. (29/10/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo cho đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh
22. (30/09/2020) Quyết định 1485/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
23. (19/08/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 48/2016/QĐ-UBND về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24. (07/08/2020) Hướng dẫn 2119/HD-BTĐKT năm 2020 về khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành
25. (17/06/2020) Quyết định 1407/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
26. (29/05/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
Xây dựng - Đô thị
1. (16/12/2020) Quyết định 2114/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (09/12/2020) Nghị quyết 338/2020/NQ-HĐND về đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020
3. (03/12/2020) Công văn 5420/UBND-KTN năm 2020 về đính chính hiệu lực thi hành tại Điều 2 Quyết định 23/2020/QĐ-UBND do tỉnh Phú Thọ ban hành
4. (03/12/2020) Quyết định 42/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 3272/2016/QĐ-UBND; 27/2018/QĐ-UBND; 20/2020/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành
5. (01/12/2020) Quyết định 75/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý dịch vụ công đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định
6. (30/11/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2012/QĐ-UBND quy định về quản lý, khai thác đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Giao thông - Vận tải
1. (16/12/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2009/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
2. (16/12/2020) Nghị quyết 179/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ mười một về dịch vụ vận tải hàng không trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) do Chính phủ ban hành
3. (15/12/2020) Thông báo 396/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020; Năm an toàn giao thông 2020 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (15/12/2020) Công văn 10506/VPCP-CN năm 2020 về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; xử lý tài sản thu hồi từ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (15/12/2020) Quyết định 2082/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (15/12/2020) Quyết định 2083/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (15/12/2020) Quyết định 2084/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (08/12/2020) Chỉ thị 5369/CT-CNK năm 2020 về thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt trên tàu bay trong giai đoạn hiện nay do Cục hàng không Việt Nam ban hành
9. (08/12/2020) Công văn 10264/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu giải pháp hỗ trợ hàng không Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (04/12/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2015/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
11. (04/12/2020) Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
12. (24/11/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Điện Biên
13. (23/09/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội
14. (18/06/2020) Quyết định 1422/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục tuyến đường thủy nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý hành chính của tỉnh Khánh Hòa
Giáo dục
1. (16/12/2020) Công văn 4424/SGDĐT-CTTT năm 2020 về đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
2. (14/12/2020) Công văn 10447/VPCP-NC năm 2020 về cấp và sử dụng bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (14/12/2020) Công văn 4944/LĐTBXH-TCGDNN năm 2020 về tuyển sinh, tổ chức đào tạo cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vừa học giáo dục nghề nghiệp và học văn hóa trung học phổ thông do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (07/12/2020) Công văn 2898/TCGDNN-PCTT năm 2020 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (17/09/2020) Quyết định 2670/QĐ-BGDĐT về xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (15/09/2020) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa
Tài nguyên - Môi trường
1. (16/12/2020) Công văn 8822/BNN-TCLN năm 2020 về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (16/12/2020) Công điện 1950/CĐ-BYT năm 2020 về chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại do Bộ Y tế ban hành
3. (15/12/2020) Công văn 7089/BTNMT-ĐCKS về báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (15/12/2020) Công văn 10496/VPCP-NN năm 2020 về tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong quan trắc, cảnh báo, phòng chống thiên tai do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (14/12/2020) Công văn 7059/BTNMT-ĐCKS về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (14/12/2020) Quyết định 4322/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2021 (Đợt 1)
7. (13/12/2020) Công văn 1765/TTg-NN năm 2020 về tập trung khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, chủ động phòng, chống thiên tai tại miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (11/12/2020) Công văn 7026/BTNMT-KHTC năm 2020 về tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
9. (10/12/2020) Công văn 10340/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu, xử lý thông tin về quản lý, bảo vệ rừng vùng Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (07/12/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
11. (04/12/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2020
12. (30/11/2020) Thông tư 15/2020/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
13. (20/11/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
14. (31/10/2020) Công điện 34/CĐ-TW năm 2020 về chủ động ứng phó với bão do Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành
15. (28/08/2020) Quyết định 3422/QĐ-BNN-TCLN năm 2020 về Kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
16. (20/07/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 53/2015/QĐ-UBND
Thể thao - Y tế
1. (16/12/2020) Quyết định 5237/QĐ-BYT năm 2020 về danh mục dịch vụ áp dụng tạm thời trong tư vấn khám, chữa bệnh, hội chẩn từ xa do Bộ Y tế ban hành
2. (16/12/2020) Công văn 6632/BNV-TGCP năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Bộ Nội vụ ban hành
3. (14/12/2020) Công văn 6955/BYT-KCB năm 2020 về góp ý dự thảo Chỉ thị về tăng cường các biện pháp triển khai hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ Y tế ban hành
4. (11/12/2020) Công văn 18286/QLD-CL năm 2020 về thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 do Cục Quản lý dược ban hành
5. (11/12/2020) Công văn 1056/BKHĐT-VP năm 2020 về tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (03/12/2020) Công văn 4616/UBND-VX năm 2020 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (20/12/2019) Kế hoạch 261/KH-UBND năm 2019 về công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2020
8. (28/11/2017) Quyết định 5358/QĐ-BYT năm 2017 về Dược điển Việt Nam V do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (02/12/2020) Công văn 5608/UBND-NC năm 2020 về phối hợp trong giải quyết thủ tục Đăng ký lại khai sinh giữa Cơ quan Công an và Cơ quan đăng ký hộ tịch do thành phố Hà Nội ban hành
2. (01/12/2020) Thông tư 126/2020/TT-BCA quy định về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
3. (30/11/2020) Quyết định 74/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (24/11/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2014/QĐ-UBND quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Văn hóa - Xã hội
1. (16/12/2020) Kế hoạch 4669/KH-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức tổng kết Chiến lược, các chương trình, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (16/12/2020) Công văn 1760/UBDT-CSDT năm 2020 về tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân ban hành
3. (15/12/2020) Công văn 10501/VPCP-KGVX năm 2020 về kéo dài thời gian thực hiện Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (14/12/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
5. (14/12/2020) Công văn 10467/VPCP-KGVX năm 2020 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (11/12/2020) Quyết định 3763/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Đề án Tổ chức Liên hoan Phim giai đoạn 2021-2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
7. (09/12/2020) Chỉ thị 48-CT/TW năm 2020 về tổ chức Tết năm 2021 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
8. (09/12/2020) Hướng dẫn 165-HD/BTGTW năm 2020 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
9. (09/12/2020) Nghị quyết 335/2020/NQ-HĐND về kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết 195/2018/NQ-HĐND về thông qua nâng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, áp dụng trong 02 năm 2019-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
10. (09/12/2020) Nghị quyết 347/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 29/2003/NQ-HĐND về thực hiện chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma túy trong cộng đồng do thành phố Đà Nẵng ban hành
11. (07/12/2020) Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đã được xếp hạng (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
12. (30/11/2020) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2020 về thí điểm tuyên truyền, quảng bá trực quan về du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020-2021
13. (26/11/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 của Quy định về tổ chức, hoạt động và chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định 33/2014/QĐ-UBND
14. (17/03/2016) Quyết định 18/QĐ-TCDS năm 2016 quy định tạm thời về mẫu Sổ ghi chép ban đầu, mẫu phiếu thu tin của cộng tác viên dân số và mẫu biểu báo cáo thống kê chuyên ngành của kho dữ liệu điện tử phục vụ quản lý và điều hành công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành
Lĩnh vực khác
1. (15/12/2020) Thông báo 8772/TB-BNN-VP năm 2020 về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp giao ban khối thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (15/12/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. (03/12/2020) Quyết định 42/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Vĩnh Phúc
4. (24/11/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành trong lĩnh vực lâm nghiệp
5. (23/11/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030
6. (11/08/2020) Công văn 5319/BNN-TY năm 2020 về tổ chức triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 885

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn