Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 18/11/2020 07:55 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 14/11- 17/11/2020

18/11/2020 07:55 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 14/11- 17/11/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (16/11/2020) Công văn 9568/VPCP-KSTT năm 2020 về phát hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (13/11/2020) Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT về hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (11/11/2020) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP và Chương trình hành động 38-CTr/TU thực hiện Kết luận 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do tỉnh Tuyên Quang ban hành
4. (09/11/2020) Công văn 9399/VPCP-NN năm 2020 về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát huy tiềm năng, thế mạnh của ngành chế biến thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (06/11/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm phối hợp quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
6. (05/11/2020) Quyết định 1993/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
7. (02/11/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
8. (02/11/2020) Công văn 95835/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (28/10/2020) Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2020 về hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan giai đoạn 2020-2025 do thành phố Hà Nội ban hành
10. (01/10/2020) Công văn 4129/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
11. (22/09/2020) Quyết định 3905/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông nhóm thủ tục hành chính Đăng ký hộ kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền thực hiện của cơ quan đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thuế các khu vực, thị xã, thành phố do tỉnh Bình Định ban hành
12. (18/09/2020) Công văn 3924/TCT-CS năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển do Tổng cục Thuế ban hành
13. (08/09/2020) Quyết định 1564/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Yên
14. (25/08/2020) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025
15. (25/08/2020) Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bình Định năm 2021
16. (10/08/2020) Công văn 3231/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
17. (24/07/2020) Quyết định 2960/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025
18. (13/02/2020) Công văn 1422/BTC-TCT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập do Bộ Tài chính ban hành
Đầu tư
1. (11/11/2020) Quyết định 1777/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (10/11/2020) Công văn 9415/VPCP-CN năm 2020 xử lý kiến nghị về dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (05/11/2020) Công văn 9283/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu xử lý, khắc phục các bất cập để việc đầu tư, khai thác các dự án theo phương thức PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (05/11/2020) Quyết định 2488/QĐ-UBND năm 2020 về thực hiện công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do thành phố Cần Thơ ban hành
5. (02/11/2020) Công văn 95655/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn ghi nhận chi phí giá thành của dự án do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (21/10/2020) Công văn 4433/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
7. (19/10/2020) Quyết định 4274/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư do tỉnh Bình Định ban hành
8. (27/08/2020) Công văn 3530/TCT-KK năm 2020 về chính sách thuế đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động do Tổng cục Thuế ban hành
9. (03/04/2020) Quyết định 1172/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
Thương mại
1. (16/11/2020) Quyết định 3367/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (13/11/2020) Quyết định 1804/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (11/11/2020) Thông báo 377/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (04/11/2020) Quyết định 3497/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên
5. (04/11/2020) Quyết định 4413/QĐ-BNN-TCTS năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (06/10/2020) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (05/10/2020) Quyết định 66/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực công thương do tỉnh Bình Định ban hành
8. (05/10/2020) Quyết định 4094/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông, không liên thông trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, Vật liệu nổ công nghiệp, Kinh doanh khí, Thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
9. (18/08/2020) Quyết định 1813/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EV-FTA) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
10. (23/07/2020) Quyết định 1285/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
11. (15/07/2020) Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Kinh doanh bất động sản do Văn phòng Quốc hội ban hành
12. (13/07/2020) Quyết định 661/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Kon Tum ban hành
13. (09/07/2020) Quyết định 1184/QĐ-UBND năm 2020 về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 23-CTr/TU, Nghị quyết 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
14. (02/06/2020) Quyết định 2137/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực: An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Hóa chất, Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
Xuất nhập khẩu
1. (11/11/2020) Công văn 7203/TCHQ-TXNK năm 2020 về rà soát dữ liệu do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (09/11/2020) Công văn 9378/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong thúc đẩy xuất khẩu gạo vào EU tận dụng lợi thế, ưu đãi của EVFTA do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (09/11/2020) Công văn 9390/VPCP-CN năm 2020 về Nghiên cứu thông tin báo Tiền phong nêu về tỷ lệ linh kiện nhập khẩu trong ô tô sản xuất, lắp ráp do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (06/11/2020) Công văn 7131/TCHQ-GSQL năm 2020 thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (05/11/2020) Quyết định 4431/QĐ-BNN-TCTS năm 2020 về phê duyệt đề án Phát triển nuôi và xuất khẩu tôm hùm đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (03/11/2020) Công văn 7065/TCHQ-TXNK năm 2020 về khai bổ sung, hoàn thuế mặt hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (03/11/2020) Công văn 7078/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (27/10/2020) Quyết định 2760/QĐ-HĐĐG về Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 do Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (13/11/2020) Thông tư 13/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (13/11/2020) Công văn 11460/BGTVT-ĐTCT năm 2020 về sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử động không dừng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (06/11/2020) Công văn 7128/TCHQ-TXNK năm 2020 xử lý thuế mặt hàng Bột hồng sâm do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (06/11/2020) Công văn 7129/TCHQ-TXNK năm 2020 xử lý thuế đối với hàng viện trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (06/11/2020) Công văn 7148/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng máy sản xuất phân bón nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (04/11/2020) Công văn 7084/TCHQ-TXNK năm 2020 về khai bổ sung, sửa thuế suất theo Nghị định Biểu thuế EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (04/11/2020) Công văn 7088/TCHQ-TXNK năm 2020 về miễn thuế nguyên liệu, vật tư để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc chế tạo linh kiện của máy móc, thiết bị do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (04/11/2020) Công văn 7092/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã số HS mặt hàng Apivit do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (03/11/2020) Công văn 7056/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (02/11/2020) Công văn 95657/CT-TTHT năm 2020 về kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chương trình, dự án hỗ trợ phát triển, trợ giúp nhân đạo tại Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (02/11/2020) Công văn 95833/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viết bài đăng báo do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (02/11/2020) Công văn 95838/CT-TTHT năm 2020 về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (29/10/2020) Công văn 94768/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (29/10/2020) Công văn 6956/TCHQ-TXNK năm 2020 về tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (26/10/2020) Công văn 93615/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (26/10/2020) Công văn 4554/TCT-DNL năm 2020 về hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
16. (23/10/2020) Công văn 4518/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
17. (19/10/2020) Công văn 4401/TCT-PC năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Thuế ban hành
18. (02/10/2020) Công văn 4160/TCT-CS năm 2020 về kê khai, khấu trừ đối với hoá đơn bị bỏ sót do Tổng cục Thuế ban hành
19. (01/10/2020) Công văn 4122/TCT-CS năm 2020 về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có phát sinh thu nhập từ Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
20. (01/10/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên
21. (30/09/2020) Công văn 4090/TCT-CNTT năm 2020 về việc đăng ký là Tổ chức cung cấp dịch vụ truyền, nhận dữ liệu hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, cung ấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành
22. (30/09/2020) Công văn 4111/TCT-DNL năm 2020 hướng dẫn về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng của các nhà máy thủy điện do Công ty đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng do Tổng cục Thuế ban hành
23. (22/09/2020) Công văn 3956/TCT-CS năm 2020 về hỗ trợ thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại do Tổng cục Thuế ban hành
24. (17/09/2020) Công văn 3900/TCT-CS năm 2020 về xác định sản phẩm vàng thỏi khi tính thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành
25. (15/09/2020) Công văn 3845/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi cho người lao động được trích từ quỹ công đoàn do Tổng cục Thuế ban hành
26. (11/09/2020) Công văn 3788/TCT-CS năm 2020 về điều kiện để hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
27. (11/09/2020) Công văn 3791/TCT-CS năm 2020 về căn cứ tính thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành
28. (08/09/2020) Công văn 3701/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
29. (08/09/2020) Công văn 3705/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
30. (08/09/2020) Công văn 3711/TCT-CS năm 2020 về thời điểm lập hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành
31. (08/09/2020) Công văn 3712/TCT-CS năm 2020 về vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
32. (10/08/2020) Công văn 3223/TCT-CS năm 2020 về quản lý thu thuế, phí đối với doanh nghiệp mua hàng hóa là tài nguyên khoáng sản không có hóa đơn người bán do Tổng cục Thuế ban hành
33. (15/07/2020) Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành
34. (15/07/2020) Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành
Bảo hiểm
1. (04/11/2020) Quyết định 1736/QĐ-BTC năm 2020 sửa đổi Quyết định 1799/QĐ-BTC quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Quyết định 98/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 1799/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Quyết định 565/QĐ-BTC về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (05/11/2020) Công văn 5340/BXD-HĐXD năm 2020 về cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc do Bộ Xây dựng ban hành
2. (04/11/2020) Quyết định 4958/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động (Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội
3. (06/10/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
4. (05/10/2020) Quyết định 4093/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
5. (01/10/2020) Quyết định 4065/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
6. (17/09/2020) Quyết định 3826/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (28/08/2020) Quyết định 3579/QĐ-UBND năm 2020 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
8. (24/07/2020) Quyết định 1287/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, lao động việc làm, thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên
9. (21/07/2020) Quyết định 1681/QĐ-UBND công bố đơn giá nhân công xây dựng và Bảng giá ca máy năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
10. (06/07/2020) Quyết định 2684/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm; Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ do tỉnh Bình Định ban hành
11. (01/06/2020) Quyết định 2122/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Công nghệ thông tin
1. (16/11/2020) Thông tư 38/2020/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (09/11/2020) Công văn 13706/BTC-CST năm 2020 thực hiện Nghị quyết 129/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành
3. (06/11/2020) Quyết định 1527/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020
4. (03/11/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5. (30/09/2020) Quyết định 1728/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số của tỉnh Phú Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
6. (02/07/2020) Quyết định 2634/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin do tỉnh Bình Định ban hành
7. (17/06/2020) Quyết định 2370/QĐ-UBND năm 2020 bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định
8. (01/06/2020) Quyết định 2114/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định
Bất động sản
1. (23/10/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 53/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2020-2024)
2. (16/10/2020) Công văn 4387/TCT-CS năm 2020 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
3. (18/09/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 53/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2020-2024)
4. (13/07/2020) Quyết định 1198/QĐ-UBND năm 2020 bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm (2016-2020) và hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Yên
5. (22/06/2020) Quyết định 2450/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực: Vật liệu xây dựng, Nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng do tỉnh Bình Định ban hành
6. (20/05/2020) Quyết định 1141/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (06/11/2020) Quyết định 1917/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại; thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: trọng tài thương mại; hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
2. (03/09/2020) Quyết định 1581/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực đấu giá tài sản; quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
3. (21/08/2020) Quyết định 1453/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
4. (17/08/2020) Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
5. (05/08/2020) Quyết định 1380/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
6. (05/08/2020) Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Bộ máy hành chính
1. (16/11/2020) Công văn 4257/BTP-TCCB năm 2020 về thực hiện rà soát công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Tư pháp ban hành
2. (12/11/2020) Công văn 4210/BTP-BTTP năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg do Bộ Tư pháp ban hành
3. (11/11/2020) Nghị quyết 169/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020
4. (10/11/2020) Quyết định 828/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
5. (09/11/2020) Quyết định 2725/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
6. (09/11/2020) Công văn 9408/VPCP-V.I năm 2020 về kết quả kiểm tra phản ánh, kiến nghị về việc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm ông Trần Tú Khánh giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (09/11/2020) Công văn 4160/BTP-KHTC năm 2020 báo cáo thống kê số liệu về tổ chức pháp chế do Bộ Tư pháp ban hành
8. (06/11/2020) Công văn 7139/TCHQ-ĐTCBL năm 2020 kiến nghị về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (05/11/2020) Quyết định 1038/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt 06 quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 02 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Gia Lai ban hành
10. (05/11/2020) Quyết định 2483/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp do thành phố Cần Thơ ban hành
11. (05/11/2020) Quyết định 3080/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
12. (04/11/2020) Quyết định 4560/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
13. (04/11/2020) Quyết định 4561/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
14. (04/11/2020) Quyết định 2127/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
15. (03/11/2020) Chỉ thị 47-CT/TW năm 2020 về lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
16. (02/11/2020) Quyết định 1886/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
17. (02/11/2020) Quyết định 1887/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
18. (02/11/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19. (02/11/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quý đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 34/2017/QĐ-UBND
20. (02/11/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Trưởng phòng chuyên môn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Phú Yên được kèm theo Quyết định 33/2017/QĐ-UBND
21. (26/10/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 13/2018/QĐ-UBND
22. (23/10/2020) Quyết định 339/QĐ-TCLN-VP năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thuộc Tổng cục Lâm nghiệp
23. (21/10/2020) Quyết định 1834/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
24. (19/10/2020) Quyết định 4275/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Bình Định ban hành
25. (19/10/2020) Quyết định 4276/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao do tỉnh Bình Định ban hành
26. (14/10/2020) Quyết định 4234/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
27. (07/10/2020) Quyết định 1759/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 1171/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
28. (05/10/2020) Quyết định 4091/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Trọng tài thương mại, Hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp do tỉnh Bình Định ban hành
29. (05/10/2020) Quyết định 4116/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: An toàn thực phẩm, Năng lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
30. (05/10/2020) Quyết định 4092/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trên lĩnh vực: Dược phẩm, Mỹ phẩm và Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
31. (01/10/2020) Quyết định 4066/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế do tỉnh Bình Định ban hành
32. (25/09/2020) Quyết định 3984/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp xã trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Bình Định ban hành
33. (24/09/2020) Quyết định 3946/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải do tỉnh Bình Định ban hành
34. (24/09/2020) Quyết định 3945/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định
35. (22/09/2020) Quyết định 3906/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định
36. (18/09/2020) Quyết định 3854/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Bình Định ban hành
37. (16/09/2020) Quyết định 3807/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế do tỉnh Bình Định ban hành
38. (16/09/2020) Quyết định 3808/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
39. (16/09/2020) Quyết định 3819/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông, không liên thông trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
40. (11/09/2020) Quyết định 3758/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính liên thông, không liên thông trong lĩnh vực: Lữ hành và Dịch vụ du lịch khác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định
41. (04/09/2020) Quyết định 3644/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Định
42. (03/09/2020) Quyết định 1525/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch, lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
43. (03/09/2020) Quyết định 1532/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
44. (03/09/2020) Quyết định 1520/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên
45. (03/09/2020) Quyết định 1521/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
46. (25/08/2020) Quyết định 3466/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Lữ hành và Dịch vụ du lịch khác thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
47. (25/08/2020) Quyết định 1488/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
48. (21/08/2020) Quyết định 1454/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên
49. (04/08/2020) Quyết định 1534/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
50. (30/07/2020) Quyết định 1330/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Phú Yên
51. (30/07/2020) Quyết định 1331/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp do tỉnh Phú Yên ban hành
52. (17/07/2020) Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập và giải thể các thôn, khu phố trên địa bàn thành phố Quy Nhơn do tỉnh Bình Định ban hành
53. (16/07/2020) Quyết định 1228/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên
54. (16/07/2020) Quyết định 1230/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Phú Yên
55. (16/07/2020) Quyết định 1234/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án thực hiện mô hình điểm công tác cải cách hành chính của tỉnh Phú Yên
56. (15/07/2020) Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Văn phòng Quốc hội ban hành
57. (15/07/2020) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng do Văn phòng Quốc hội ban hành
58. (14/07/2020) Quyết định 1573/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề của Chính phủ về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả công tác thi hành pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
59. (10/07/2020) Nghị quyết 250/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên
60. (10/07/2020) Nghị quyết 269/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2021
61. (10/07/2020) Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức thuộc Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
62. (10/07/2020) Quyết định 1187/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên
63. (10/07/2020) Quyết định 1188/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên
64. (03/07/2020) Quyết định 1358/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khoa học công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
65. (23/06/2020) Quyết định 1069/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
66. (22/06/2020) Quyết định 2451/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Bình Định ban hành
67. (19/06/2020) Quyết định 2418/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Di sản văn hoá, Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, Văn hóa cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao do tỉnh Bình Định ban hành
68. (19/06/2020) Quyết định 2419/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ do tỉnh Bình Định ban hành
69. (19/06/2020) Quyết định 2429/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải do tỉnh Bình Định ban hành
70. (19/06/2020) Quyết định 2426/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
71. (15/06/2020) Quyết định 2350/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định
72. (12/06/2020) Quyết định 2323/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
73. (09/06/2020) Quyết định 2232/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch kiểm tra thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; rà soát, sắp xếp các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện gắn với thực hiện tinh giản biên chế do tỉnh Bình Định ban hành
74. (09/06/2020) Quyết định 2254/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Nhà ở, Vật liệu xây dựng, Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
75. (09/06/2020) Quyết định 2258/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
76. (05/06/2020) Quyết định 2199/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
77. (02/06/2020) Quyết định 2136/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
78. (27/05/2020) Quyết định 2041/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực: Lâm nghiệp, Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Bình Định ban hành
79. (22/05/2020) Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
80. (22/05/2020) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
81. (15/05/2020) Quyết định 335/QĐ-BNV về Kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
82. (07/04/2020) Quyết định 887/QĐ-BTNMT năm 2020 về Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
83. (21/02/2020) Quyết định 527/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hoá, gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Vĩnh Long ban hành
84. (22/10/2019) Quyết định 2538/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thành phố Hải Phòng
Trách nhiệm hình sự
1. (13/08/2020) Quyết định 1400/QĐ-UBND năm 2020 về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2. (05/06/2020) Quyết định 629/QĐ-BLĐTBXH năm 2020 về Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 361/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (05/11/2020) Thông tư 117/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 13/2016/TT-BCA quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
2. (15/07/2020) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành
3. (15/07/2020) Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Tố cáo do Văn phòng Quốc hội ban hành
Tài chính nhà nước
1. (15/11/2020) Quyết định 1815/QĐ-TTg năm 2020 về tạm cấp kinh phí hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/11/2020) Quyết định 1814/QĐ-TTg năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017, 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (09/11/2020) Công văn 9375/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về xử lý tham nhũng do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (27/10/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về áp dụng cơ chế hỗ trợ triển khai nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5. (16/07/2020) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Phú Yên ban hành
6. (16/07/2020) Quyết định 1123/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 1170/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các tổ chức, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên
7. (03/07/2020) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường 03 năm 2021-2023 tỉnh Bình Định
8. (15/06/2020) Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên quản lý
Xây dựng - Đô thị
1. (22/09/2020) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành do tỉnh Phú Yên ban hành
2. (07/09/2020) Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do tỉnh Bình Định ban hành
3. (18/05/2020) Quyết định 794/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình tổ chức lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2019-2020 và 2021-2025
Giao thông - Vận tải
1. (12/11/2020) Quyết định 2128/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hỗi xuân Tân Sửu năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (11/11/2020) Công văn 4213/BQP-TM năm 2020 về ứng dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp do Bộ Quốc phòng ban hành
3. (24/06/2020) Quyết định 2498/QĐ-UBND năm 2020 về Quy trình tiếp nhận thông tin, xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá Bình Định có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên vượt ranh giới cho phép trên biển, không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển do tỉnh Bình Định ban hành
4. (26/05/2020) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Giáo dục
1. (12/11/2020) Công văn 4844/BGDĐT-GDDT năm 2020 về thực hiện chính sách đối với học sinh học kỳ II năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (11/11/2020) Công văn 9448/VPCP-KGVX năm 2020 xử lý kiến nghị thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (03/09/2020) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu ngành giáo dục tỉnh Bình Định năm học 2020-2021
4. (08/06/2020) Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2020 về điều chỉnh Kế hoạch 92/KH-UBND về tổ chức biên soạn và triển khai nội dung Giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tài nguyên - Môi trường
1. (14/11/2020) Công văn 9556/VPCP-NN năm 2020 về hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (14/11/2020) Công điện 1601/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 13 do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (14/11/2020) Công điện 1779/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế ứng phó với cơn bão số 13 do Bộ Y tế điện
4. (13/11/2020) Công văn 6438/BTNMT-TNN năm 2020 về đôn đốc thực hiện Nghị định 167/2018/NĐ-CP quy định về việc hạn chế khai thác nước dưới đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
5. (09/11/2020) Quyết định 3285/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ môi trường “Tổ chức phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch” do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
6. (24/09/2020) Quyết định 1689/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh, thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Phú Yên ban hành
7. (07/09/2020) Quyết định 3692/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Phòng, chống thiên tai giai đoạn năm 2021-2025 tỉnh Bình Định
8. (15/07/2020) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Thủy lợi do Văn phòng Quốc hội ban hành
9. (01/07/2020) Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục đập, hồ chứa thủy lợi lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Phú Yên
10. (22/05/2020) Quyết định 853/QĐ-UBND năm 2020 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Phú Yên
Thể thao - Y tế
1. (16/11/2020) Công văn 6301/BYT-KCB năm 2020 về đăng ký kê khai thông tin TYT, phòng khám cho việc đánh giá phòng khám an toàn phòng chống dịch do Bộ Y tế ban hành
2. (13/11/2020) Công văn 16843/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý dược ban hành
3. (12/11/2020) Công văn 16809/QLD-CL năm 2020 về sản xuất dung dịch thuốc khí dung do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (12/11/2020) Công văn 6213/BYT-DP năm 2020 về phòng chống dịch bệnh bạch hầu do Bộ Y tế ban hành
5. (12/11/2020) Thông báo 30/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 71)
6. (14/10/2020) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới do tỉnh Bình Định ban hành
7. (02/07/2020) Quyết định 2657/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống lao năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Bình Định
Quyền dân sự
1. (23/09/2020) Quyết định 1682/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Văn hóa - Xã hội
1. (05/11/2020) Kết luận 92-KL/TW năm 2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
2. (03/11/2020) Công văn 730/LĐLĐ năm 2020 về bổ sung đối tượng chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (16/10/2020) Quyết định 1820/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt “Đề án trợ giúp người khuyết tật tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2030”
4. (27/08/2020) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2020 về khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Định ban hành
Lĩnh vực khác
1. (09/11/2020) Công văn 9400/VPCP-NN năm 2020 về điều chỉnh cơ chế sử dụng đất trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (03/11/2020) Quyết định 4384/QĐ-BNN-TCCB năm 2020 về giao nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Bộ quy định tại Quyết định 757/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) đến năm 2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (07/08/2020) Chỉ thị 5277/CT-BNN-TY năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (07/07/2020) Quyết định 2706/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 54-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
5. (27/05/2020) Quyết định 2046/QĐ-UBND năm 2020 quy định về hỗ trợ phát triển tái đàn heo trên địa bàn tỉnh Bình Định
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,315

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn