Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 14/11/2020 08:28 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 11/11- 13/11/2020

14/11/2020 08:28 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 11/11- 13/11/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (30/10/2020) Quyết định 1022/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do tỉnh Gia Lai ban hành
2. (30/10/2020) Quyết định 2101/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do tỉnh Cà Mau ban hành
3. (09/09/2020) Quyết định 3736/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: An toàn thực phẩm, Vật liệu nổ công nghiệp, Kinh doanh khí, Thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
4. (07/09/2020) Quyết định 3672/QĐ-UBND năm 2020 công bố nhóm thủ tục hành chính Đăng ký hộ kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
5. (26/08/2020) Công văn 3518/TCT-CS năm 2020 về giải đáp vướng mắc về nợ thuế của Doanh nghiệp tư nhân Vạn Phát do Tổng cục Thuế ban hành
6. (25/08/2020) Quyết định 3467/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: An toàn thực phẩm, Vật liệu nổ công nghiệp, Kinh doanh khí, Thương mại quốc tế thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (30/07/2020) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2020 về Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định
8. (26/06/2020) Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định
Đầu tư
1. (06/11/2020) Công văn 9303/VPCP-CN năm 2020 tư nhân đầu tư vào thị trường truyền tải điện do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (04/11/2020) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
3. (03/11/2020) Công văn 9158/VPCP-CN năm 2020 về đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy thuộc Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (02/11/2020) Công văn 9109/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 8 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (30/10/2020) Công văn 7528/BNN-XD về đánh giá kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm 2020 của các chủ đầu tư, chủ dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển ban hành
6. (29/10/2020) Quyết định 2430/QĐ-UBND năm 2020 về thực hiện công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do thành phố Cần Thơ ban hành
7. (30/09/2020) Thông tư 07/2020/TT-BKHĐT quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (30/09/2020) Công văn 6469/BKHĐT-KTCN năm 2020 về xác định Hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển, giám sát đồng bộ trong nước chưa sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
9. (04/09/2020) Quyết định 3640/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực kế hoạch - đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định
10. (16/07/2020) Quyết định 2840/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
11. (16/06/2020) Quyết định 2355/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
12. (16/06/2020) Quyết định 2363/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
13. (11/06/2020) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019–2025 do tỉnh Bình Định ban hành
14. (24/02/2020) Nghị quyết 244/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C
Thương mại
1. (11/11/2020) Công văn 8625/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (10/11/2020) Quyết định 2880/QĐ-BCT năm 2020 về rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Hoa và Đại Hàn Dân Quốc (mã vụ việc: NR01.AD04) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3. (06/11/2020) Quyết định 2094/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 05 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (06/11/2020) Công văn 7147/TCHQ-GSQL năm 2020 về hạn mức trị giá trong EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (04/11/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ điểm 11 tại phụ lục kèm theo Quyết định 09/2003/QĐ-UBND về công nhận danh hiệu làng nghề Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp do tỉnh Ninh Thuận ban hành
6. (02/11/2020) Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do tỉnh Bắc Kạn ban hành
7. (30/10/2020) Quyết định 2649/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương do tỉnh Yên Bái ban hành
8. (27/10/2020) Quyết định 805/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do tỉnh Ninh Bình ban hành
9. (22/10/2020) Quyết định 4338/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương do tỉnh Bình Định ban hành
10. (21/10/2020) Quyết định 4314/QĐ-UBND năm 2020 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tỉnh Bình Định ban hành
11. (21/10/2020) Quyết định 4330/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ Tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP Gà giống do tỉnh Bình Định ban hành
12. (20/10/2020) Quyết định 2716/QĐ-BCT năm 2020 về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hình chữ H do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
13. (17/09/2020) Kế hoạch 3511/KH-UBND năm 2020 tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Kon Tum ban hành
14. (11/09/2020) Quyết định 3755/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) của tỉnh Bình Định
15. (24/07/2020) Quyết định 2959/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định 3501/QĐ-UBND
Xuất nhập khẩu
1. (05/11/2020) Công văn 7113/TCHQ-GSQL năm 2020 về đăng ký tờ khai hải quan một lần, xuất nhập khẩu nhiều lần do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (27/10/2020) Công văn 6915/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại viên thủy tinh dùng cho đèn chùm do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (26/10/2020) Công văn 6895/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (26/10/2020) Công văn 6897/TCHQ-TXNK năm 2020 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng “nở đóng, đai ốc” nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (22/10/2020) Công văn 6827/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (22/10/2020) Công văn 6828/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (21/10/2020) Công văn 6808/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (20/10/2020) Công văn 6770/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã số HS mặt hàng SHARP PS60FP-IP do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (16/10/2020) Công văn 6724/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc mã loại hình tạm nhập tái xuất bồn rỗng đã qua sử dụng để chứa khí hóa lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (16/10/2020) Công văn 892/HC-QLHC năm 2020 về nhập khẩu thức ăn chăn nuôi có thành phần tiền chất công nghiệp do Cục Hóa chất ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (12/11/2020) Công văn 8247/NHNN-TD năm 2020 về hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (11/11/2020) Thông tư 12/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (26/10/2020) Công văn 4553/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
2. (26/10/2020) Công văn 6905/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (02/10/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4. (08/09/2020) Quyết định 3700/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
5. (01/09/2020) Công văn 3608/TCT-TTKT năm 2020 về lưu giữ hồ sơ toàn cầu của Công ty Honda Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
6. (01/09/2020) Công văn 3639/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập do Tổng cục Thuế ban hành
7. (26/08/2020) Công văn 3525/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo do Tổng cục Thuế ban hành
8. (25/08/2020) Công văn 3493/TCT-CS năm 2020 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
9. (21/08/2020) Công văn 3461/TCT-CS năm 2020 về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
10. (20/08/2020) Công văn 3423/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
11. (19/08/2020) Công văn 3401/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và lệ phí trước bạ đất đai do Tổng cục Thuế ban hành
12. (14/08/2020) Công văn 3328/TCT-CS năm 2020 về nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở do Tổng cục Thuế ban hành
13. (14/08/2020) Công văn 3330/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
14. (14/08/2020) Công văn 3359/TCT-DNL năm 2020 về hóa đơn điện tử và kê khai, nộp thuế tập trung tại Trụ sở chính do Tổng cục Thuế ban hành
15. (22/07/2020) Quyết định 2920/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành
16. (14/07/2020) Quyết định 2789/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Thuế thuộc trách nhiệm thực hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
17. (13/07/2020) Quyết định 2762/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
Bảo hiểm
1. (12/11/2020) Công văn 563/BHXH-GĐ2 năm 2020 về thông báo cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (05/11/2020) Công văn 1502/UBDT-ĐPI năm 2020 về phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (30/10/2020) Hướng dẫn liên ngành 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH năm 2020 về thực hiện một số công việc tích hợp, liên thông dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia do Bảo hiểm xã hội - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành
4. (29/10/2020) Thông tư 136/2020/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
5. (30/06/2020) Công văn 2118/BHXH-CNTT năm 2020 về đôn đốc thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
6. (13/04/2020) Công văn 1163/BHXH-CSYT năm 2020 về hướng dẫn thanh toán tạm thời đối với phẫu thuật sử dụng phương pháp vô cảm gây tê chưa được quy định giá do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
7. (16/12/2019) Công văn 4696/BHXH-CSYT năm 2019 về hướng dẫn biểu mẫu thanh quyết toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư 102/2018/TT-BTC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (30/10/2020) Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (09/11/2020) Quyết định 4117/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
2. (30/10/2020) Quyết định 2638/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Nam Định ban hành
3. (30/10/2020) Quyết định 2640/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Nam Định ban hành
4. (27/10/2020) Quyết định 3987/QĐ-UBND công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý III và IV năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
5. (26/10/2020) Công văn 4215/LĐTBXH-TCCB năm 2020 về báo cáo, đánh giá thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2010-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (10/08/2020) Quyết định 3265/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm; bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu do tỉnh Bình Định ban hành
7. (05/06/2020) Quyết định 2196/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm; Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình Định
8. (02/06/2020) Quyết định 2140/QĐ-UBND năm 2020 quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ nhóm đối tượng là giáo viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Chương IV Quyết định 15/2020/QĐ-TTg
Công nghệ thông tin
1. (03/11/2020) Công văn 9191/VPCP-NN năm 2020 về phối hợp với Ủy hội sông Mê Kông, Trung Quốc thông tin khẩn cấp về sự tăng giảm mực nước bất thường và xả lũ, những yếu tố có thể gây lũ bất ngờ cho vùng hạ do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (02/11/2020) Quyết định 2376/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do tỉnh Sơn La ban hành
3. (09/10/2020) Quyết định 4188/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính (bổ sung) thực hiện tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định
4. (24/08/2020) Công văn 2437/HQHCM-TTr năm 2020 về phản ánh kiến nghị trên Hệ thống thông tin Chính phủ do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (28/07/2020) Quyết định 3010/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
6. (21/07/2020) Quyết định 2901/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (16/07/2020) Quyết định 2825/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định
8. (19/06/2020) Quyết định 2417/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông do tỉnh Bình Định ban hành
Bất động sản
1. (26/10/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND sửa đổi "Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 13/2020/QĐ-UBND
2. (23/10/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về ban hành Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
3. (19/10/2020) Quyết định 4279/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành
4. (15/07/2020) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Nhà ở do Văn phòng Quốc hội ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (22/10/2020) Quyết định 2674/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
2. (13/10/2020) Quyết định 4225/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
3. (11/09/2020) Quyết định 674/QĐ-UBND năm 2020 về đính chính danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp do tỉnh Kon Tum ban hành
4. (03/08/2020) Quyết định 3148/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
5. (28/07/2020) Quyết định 3009/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Luật sư, Tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
Bộ máy hành chính
1. (10/11/2020) Thông báo 1710/VKSTC-HĐTT về thi tuyển Kiểm tra viên năm 2020 do Hội đồng thi tuyển Kiểm tra viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (06/11/2020) Công văn 9310/VPCP-V.I năm 2020 triển khai Nghị định 130/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (06/11/2020) Quyết định 2097/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải (Phiên bản 2.0)
4. (04/11/2020) Công văn 5806/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành
5. (03/11/2020) Quyết định 2237/QĐ-BTP năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tư pháp
6. (03/11/2020) Quyết định 1516/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Tuyên Quang ban hành
7. (02/11/2020) Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Bắc Kạn ban hành
8. (02/11/2020) Quyết định 2694/QĐ-UBND năm 2020 quy định về Quy trình đánh giá và Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố do tỉnh Yên Bái ban hành
9. (02/11/2020) Công văn 6151/BTNMT-VP về xây dựng kiểm điểm chỉ đạo, điều hành và xây dựng báo cáo tổng kết năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
10. (01/11/2020) Quyết định 2197/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Bắc Giang ban hành
11. (30/10/2020) Quyết định 1020/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới, 01 bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn do tỉnh Gia Lai ban hành
12. (30/10/2020) Quyết định 1021/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới và 01 bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch do tỉnh Gia Lai ban hành
13. (30/10/2020) Quyết định 2106/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do tỉnh Cà Mau ban hành
14. (30/10/2020) Quyết định 2105/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Cà Mau ban hành
15. (30/10/2020) Quyết định 2107/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thư viện áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Cà Mau ban hành
16. (30/10/2020) Quyết định 2648/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng do tỉnh Yên Bái ban hành
17. (30/10/2020) Quyết định 3218/QĐ-UBND năm 2020 công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ
18. (30/10/2020) Quyết định 2104/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp do tỉnh Cà Mau ban hành
19. (29/10/2020) Quyết định 1935/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do tỉnh Bắc Kạn ban hành
20. (29/10/2020) Quyết định 1933/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng do tỉnh Bắc Kạn ban hành
21. (29/10/2020) Quyết định 2891/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Vĩnh Long ban hành
22. (29/10/2020) Quyết định 2428/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện do thành phố Cần Thơ ban hành
23. (29/10/2020) Quyết định 2945/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao do tỉnh Khánh Hòa ban hành
24. (28/10/2020) Quyết định 2347/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực lâm nghiệp do tỉnh Sơn La ban hành
25. (28/10/2020) Quyết định 2489/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ do tỉnh An Giang ban hành
26. (28/10/2020) Quyết định 2348/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực lâm nghiệp, lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường do tỉnh Sơn La ban hành
27. (27/10/2020) Quyết định 3419/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ do tỉnh Thái Nguyên ban hành
28. (26/10/2020) Công văn 5126/UBND-NC năm 2020 thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế do thành phố Hà Nội ban hành
29. (23/10/2020) Quyết định 2579/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Hòa Bình ban hành
30. (22/10/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 41/2017/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành
31. (22/10/2020) Quyết định 2035/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế do tỉnh Cao Bằng ban hành
32. (22/10/2020) Quyết định 2577/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Nam Định ban hành
33. (22/10/2020) Nghị quyết 1037/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn Nên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
34. (22/10/2020) Nghị quyết 1038/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn Thắng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
35. (19/10/2020) Nghị quyết 1035/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
36. (18/10/2020) Quyết định 730/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính bổ sung; thay thế, bãi bỏ thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã do tỉnh Kon Tum ban hành
37. (16/10/2020) Nghị quyết 1034/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
38. (12/10/2020) Kế hoạch 3834/KH-UBND năm 2020 về đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Kon Tum ban hành
39. (06/10/2020) Quyết định 2068/QĐ-BTP năm 2020 phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
40. (22/09/2020) Quyết định 3904/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
41. (10/09/2020) Quyết định 3747/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
42. (10/09/2020) Quyết định 3748/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Lữ hành và Dịch vụ du lịch khác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định
43. (09/09/2020) Quyết định 3734/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
44. (07/09/2020) Quyết định 3673/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
45. (07/09/2020) Quyết định 3686/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực: Thi và tuyển sinh; Giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
46. (04/09/2020) Quyết định 3643/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
47. (01/09/2020) Quyết định 3611/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
48. (27/08/2020) Quyết định 3536/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực: Văn hóa cơ sở, Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
49. (27/08/2020) Quyết định 3537/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
50. (27/08/2020) Quyết định 3546/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh và Dược phẩm thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
51. (25/08/2020) Quyết định 3468/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông, không liên thông trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
52. (25/08/2020) Quyêt định 3507/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
53. (21/08/2020) Quyết định 3443/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Văn hóa cơ sở, Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
54. (21/08/2020) Quyết định 3442/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Đấu giá tài sản; Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
55. (14/08/2020) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định
56. (12/08/2020) Quyết định 3307/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyêt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
57. (10/08/2020) Quyết định 3257/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Văn hoá cơ sở, Di sản văn hoá thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
58. (10/08/2020) Quyết định 3256/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Định
59. (10/08/2020) Quyết định 3269/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
60. (07/08/2020) Quyết định 3232/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
61. (07/08/2020) Quyết định 3228/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
62. (04/08/2020) Quyết định 3172/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc trách nhiệm thực hiện của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
63. (03/08/2020) Quyết định 3147/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
64. (29/07/2020) Quyết định 3038/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
65. (22/07/2020) Quyết định 2916/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
66. (20/07/2020) Quyết định 2881/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh tỉnh Bình Định
67. (20/07/2020) Quyết định 2882/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
68. (17/07/2020) Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định năm 2021
69. (30/06/2020) Quyết định 953/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính mới và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học và Công nghệ do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
70. (11/06/2020) Quyết định 2299/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
71. (11/06/2020) Quyết định 2300/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 01 thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
72. (10/06/2020) Quyết định 2278/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định
73. (09/06/2020) Quyết định 2265/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực: Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi trách nhiệm thực hiện của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
74. (27/05/2020) Quyết định 2050/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định
75. (21/02/2020) Quyết định 528/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa và thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Vĩnh Long ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (10/06/2020) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Định
Thủ tục Tố tụng
1. (15/07/2020) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Giám định tư pháp do Văn phòng Quốc hội ban hành
Tài chính nhà nước
1. (09/11/2020) Quyết định 1764/QĐ-BTC về giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành
2. (09/11/2020) Quyết định 1765/QĐ-BTC công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính
3. (09/11/2020) Quyết định 1767/QĐ-BTC công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính
4. (06/11/2020) Quyết định 1757/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (05/11/2020) Quyết định 1746/QĐ-BTC năm 2020 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính
6. (05/11/2020) Quyết định 1749/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính
7. (04/11/2020) Quyết định 1740/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
8. (04/11/2020) Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh
9. (02/11/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
10. (02/11/2020) Quyết định 2227/QĐ-BTP về bổ sung Danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2020 của Bộ Tư pháp
11. (02/11/2020) Quyết định 2228/QĐ-BTP về mua sắm xe ô tô chuyên dùng năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
12. (30/10/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh
13. (30/10/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2 Điều 4 quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 32/2018/QĐ-UBND
14. (26/10/2020) Công văn 13075/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 9 tháng và ước thực hiện 10 tháng năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
15. (15/10/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
16. (12/10/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quy định về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
17. (15/07/2020) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước do Văn phòng Quốc hội ban hành
18. (14/05/2020) Quyết định 1806/QĐ-UBND năm 2020 bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
Xây dựng - Đô thị
1. (10/11/2020) Thông tư 08/2020/TT-BVHTTDL về Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (03/11/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quy định nội dung về quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3. (29/10/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2019/QĐ-UBND về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ
4. (15/10/2020) Công văn 3397/TĐC-TC năm 2020 về ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15/2019/TT-BKHCN ban hành QCVN 20:2019/BKHCN Thép không gỉ do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành
5. (18/09/2020) Công văn 2798/BKHCN-ĐTG năm 2020 về xác định hệ thống khung giá đỡ tấm pin năng lượng tự động xoay theo hướng mặt trời là vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (15/07/2020) Quyết định 2813/QĐ-UBND năm 2020 về ban hành Bộ tiêu chí, chỉ tiêu thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (15/07/2020) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Xây dựng do Văn phòng Quốc hội ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (06/11/2020) Công văn 9295/VPCP-CN năm 2020 nghiên cứu về cảnh báo tình trạng đóng băng thị trường PPP giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (03/11/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Danh mục số hiệu đường bộ, quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường huyện kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
3. (27/10/2020) Quyết định 3998/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4. (12/10/2020) Quyết định 3778/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Giáo dục
1. (06/11/2020) Quyết định 4627/QĐ-BYT năm 2020 về Chương trình bồi dưỡng Phương pháp dạy-học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (30/10/2020) Quyết định 2213/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (12/11/2020) Công điện 1597/CĐ-TTg về tập trung ứng phó với bão số 13 năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ điện
2. (06/11/2020) Công văn 1506/UBDT-TH năm 2020 về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (03/11/2020) Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa do thành phố Hải Phòng ban hành
4. (02/11/2020) Quyết định 4683/QĐ-UBND năm 2020 quy định về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khắc phục ngay sự cố do thiên tai gây ra do tỉnh Thanh Hóa ban hành
5. (26/10/2020) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (01/10/2020) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2020 về triển khai biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai do tỉnh Bình Định ban hành
7. (30/09/2020) Thông tư 12/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1: 25.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
8. (28/09/2020) Quyết định 4000/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 do tỉnh Bình Định ban hành
9. (11/09/2020) Quyết định 2365/QĐ-UBND năm 2020 về kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
10. (12/08/2020) Quyết định 3302/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định
11. (15/07/2020) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Phòng, chống thiên tai do Văn phòng Quốc hội ban hành
12. (06/07/2020) Quyết định 2692/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch nâng cao năng lực quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định
Thể thao - Y tế
1. (12/11/2020) Quyết định 4710/QĐ-BYT về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (11/11/2020) Quyết định 3322/QĐ-BTC2021 năm 2020 về Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam
3. (10/11/2020) Quyết định 4862/QĐ-BYT năm 2020 về danh mục trang thiết bị sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (09/11/2020) Thông báo 29/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 70)
5. (02/11/2020) Công văn 4047/BVHTTDL-ĐT năm 2020 về phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống bão lụt tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch
6. (29/10/2020) Thông tư 16/2020/TT-BYT về tiêu chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (05/11/2020) Quyết định 47/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2. (21/07/2020) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân do tỉnh Bình Định ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (12/11/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-TTg về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (03/11/2020) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 do tỉnh Ninh Bình ban hành
3. (03/11/2020) Công văn 9190/VPCP-NN năm 2020 về xử lý thông tin giả, tin thất thiệt, câu like, câu view trên mạng xã hội; giả mạo tài khoản của những người nổi tiếng kêu gọi cứu trợ nhằm trục lợi, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nêu do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (22/10/2020) Quyết định 4340/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện số hóa tài liệu Lưu trữ lịch sử giai đoạn 1975-2010 do tỉnh Bình Định ban hành
5. (27/07/2020) Quyết định 2988/QĐ-UBND năm 2020 về "Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng của tỉnh Bình Định đến năm 2030"
6. (10/06/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND Quy định về công nhận danh hiệu Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
7. (22/05/2020) Quyết định 1966/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Bình Định thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030
Lĩnh vực khác
1. (23/10/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý đê điều và tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2. (15/07/2020) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Đê điều do Văn phòng Quốc hội ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,374

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn