Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 07/11/2020 08:45 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 04/11- 06/11/2020

07/11/2020 08:45 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 04/11- 06/11/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (05/11/2020) Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
2. (04/11/2020) Quyết định 1729/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 655/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại khu công nghiệp, khu chế xuất" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (30/10/2020) Quyết định 53/2020/QĐ-UBND về Quy chế liên thông giữa cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp huyện và cơ quan Thuế trong việc giải quyết thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
4. (29/10/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
5. (28/10/2020) Công văn 6924/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục pháp lý để thành lập khu phi thuế quan và kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (27/10/2020) Công văn 8950/VPCP-NN về thời gian tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (22/10/2020) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2020 về triển khai Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã do tỉnh Tuyên Quang ban hành
8. (21/10/2020) Kế hoạch 3987/KH-UBND năm 2020 về triển khai Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã do tỉnh Kon Tum ban hành
9. (22/09/2020) Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã do tỉnh Hà Giang ban hành
10. (16/09/2020) Quyết định 1376/QĐ-UBND về Quy chế xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII - 2020” do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
11. (17/08/2020) Kế hoạch 3018/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế tập thể năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
12. (06/08/2020) Kế hoạch 2883/KH-UBND năm 2020 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
Đầu tư
1. (05/11/2020) Quyết định 1741/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (03/11/2020) Công văn 9163/VPCP-CN năm 2020 về Nghiên cứu thông tin báo Vietnamnet nêu về Dự án đường dây 500 kV mạch 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (30/10/2020) Công văn 9065/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu, đánh giá về tình hình triển khai các dự án giao thông theo phương thức PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (27/10/2020) Công văn 8932/VPCP-KGVX năm 2020 về đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (22/10/2020) Công văn 8832/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (05/08/2020) Kế hoạch 2875/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 58/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do tỉnh Kon Tum ban hành
7. (24/07/2020) Quyết định 530/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (13/07/2020) Quyết định 658/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước do tỉnh Kon Tum ban hành
9. (06/07/2020) Quyết định 453/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum ban hành
10. (06/07/2020) Quyết định 447/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành
Thương mại
1. (05/11/2020) Quyết định 2837/QĐ-BCT năm 2020 về Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn năm 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hanh
2. (04/11/2020) Quyết định 815/QĐ-VPCP năm 2020 về Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2020-2021 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (03/11/2020) Quyết định 2825/QĐ-BCT năm 2020 về đính chính Thông tư 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
4. (30/10/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
5. (30/10/2020) Chỉ thị 15/CT-BCT năm 2020 về thực hiện giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Bộ Công thương ban hành
6. (24/10/2020) Công văn 8877/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu, xử lý thông tin về nguy cơ mất thị trường gỗ do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (20/10/2020) Công văn 8750/VPCP-V.I năm 2020 về tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (29/09/2020) Quyết định 2534/QĐ-BCT về công nhận sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
9. (21/09/2020) Quyết định 2473/QĐ-BCT năm 2020 về bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
10. (21/09/2020) Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
11. (26/08/2020) Quyết định 831/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế Quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận cà phê xứ lạnh Kon Tum
12. (24/08/2020) Quyết định 3013/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ chỉ tiêu tổng hợp và Chế độ báo cáo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành
13. (18/08/2020) Kế hoạch 3045/KH-UBND năm 2020 về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Kon Tum ban hành
14. (05/08/2020) Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc ngành Công Thương đang thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp huyện do tỉnh Kon Tum ban hành
15. (22/06/2020) Quyết định 890/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch xây dựng và phát triển chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020-2022
16. (29/05/2019) Công văn 2954/BYT-KCB năm 2019 về phúc đáp Công văn 5051/UBND-KGVX về khuyến cáo tác hại khí N2O và tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh, lưu hành khí N2O do Bộ Y tế ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (29/10/2020) Thông báo 76/TB-BTNMT năm 2020 về gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (27/10/2020) Công văn 6913/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (27/10/2020) Công văn 6916/TCHQ-TXNK năm 2020 về xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (27/10/2020) Công văn 6923/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (26/10/2020) Công văn 6904/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (26/10/2020) Công văn 8908/VPCP-KGVX năm 2020 về kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2019-2020 và kế hoạch hỗ trợ gạo năm học 2020-2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (22/10/2020) Công văn 12990/BTC-TCHQ năm 2020 về xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn do Bộ Tài chính ban hành
8. (22/10/2020) Công văn 6829/TCHQ-GSQL năm 2020 về niên hạn sử dụng của sà lan hoạt động đặc thù được phép nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (21/10/2020) Công văn 6776/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục tái nhập hàng trả lại do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (21/10/2020) Công văn 6777/TCHQ-GSQL năm 2020 về giấy chứng nhận xuất xứ và chính sách đối với mặt hàng máy in do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (21/10/2020) Công văn 6774/TCHQ-TXNK năm 2020 về vướng mắc chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (21/10/2020) Công văn 6814/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã HS mặt hàng lốp xe do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (20/10/2020) Công văn 6757/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc thủ tục hải quan do Tổng cục hải quan ban hành
14. (20/10/2020) Công văn 6769/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc liên quan đến địa chỉ của người xuất khẩu trên C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (19/10/2020) Công văn 6737/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (16/10/2020) Công văn 6702/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (16/10/2020) Công văn 6703/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (16/10/2020) Công văn 6722/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (16/10/2020) Công văn 6695/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý hàng hóa tồn đọng trong CFS do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (15/10/2020) Công văn 6640/TCHQ-GSQL năm 2020 về tạm dừng hoạt động đối với kho hàng chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (15/10/2020) Công văn 6675/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (02/11/2020) Thông tư 11/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 24/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Bộ Tài chính ban hành
2. (30/10/2020) Công văn 7928/NHNN-TTGSNH năm 2020 về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (16/10/2020) Công văn 7593/NHNN-QLNH năm 2020 về thay đổi kích thước nguyên vật liệu vàng viên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (23/09/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3 Điều 7 Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 37/2017/QĐ-UBND
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (29/10/2020) Công văn 4601/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
2. (28/10/2020) Công văn 4590/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách giảm trừ gia cảnh cho người nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
3. (19/10/2020) Công văn 91813/CT-TTHT năm 2020 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Bảo hiểm
1. (02/11/2020) Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2020 về kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội
2. (29/10/2020) Thông báo 2733/TB-BHXH năm 2020 về điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (22/06/2020) Công văn 1986/BHXH-CSYT năm 2020 về phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai hồ sơ bệnh án điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
4. (12/06/2020) Công văn 1870/BHXH-TCKT năm 2020 về đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
5. (12/06/2020) Công văn 1887/BHXH-TTKT năm 2020 về rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
6. (10/03/2020) Quyết định 375/QĐ-BHXH năm 2020 về phần mềm và quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng phần mềm Quản lý thiết bị công nghệ thông tin ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
7. (25/02/2020) Quyết định 283/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế quản trị, vận hành Hệ thống thu nộp, chi trả bảo hiểm xã hội điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
8. (17/01/2020) Công văn 181/BHXH-TTKT năm 2020 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
9. (06/01/2020) Công văn 26/CNTT-HTA năm 2020 về hướng dẫn quản lý và sử dụng chữ ký số do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (23/10/2020) Văn bản hợp nhất 4179/VBHN-BLĐTBXH năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (20/10/2020) Văn bản hợp nhất 4132/VBHN-BLĐTBXH năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (20/10/2020) Văn bản hợp nhất 4133/VBHN-BLĐTBXH năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 31/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (12/10/2020) Quyết định 763/QĐ-BNV năm 2020 về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Bình Định năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
5. (09/10/2020) Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND về ngưng hiệu lực đối với Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
6. (05/10/2020) Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực: An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum ban hành
7. (01/10/2020) Hướng dẫn 11/HD-TLĐ về xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2021 và điều chỉnh dự toán tài chính công đoàn năm 2020 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
8. (16/09/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
9. (08/09/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về Định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức Lễ hội văn hóa - du lịch ở nước ngoài của tỉnh Đồng Nai
10. (28/07/2020) Quyết định 544/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
11. (24/07/2020) Quyết định 531/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung ngành Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12. (22/05/2020) Quyết định 316/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
13. (19/05/2020) Quyết định 292/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Kon Tum ban hành
Công nghệ thông tin
1. (04/11/2020) Thông tư 33/2020/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (04/11/2020) Thông tư 32/2020/TT-BTTTT quy định về Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng do Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành
3. (03/11/2020) Chỉ thị 75/CT-BTTTT về đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng Đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020 giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng
4. (03/11/2020) Quyết định 1864/QĐ-BTTTT năm 2020 về công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (22/10/2020) Quyết định 48/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 10/2017/QĐ-UBND
6. (18/10/2020) Quyết định 731/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế Lĩnh vực Bưu chính do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum ban hành
7. (15/10/2020) Kế hoạch 3894/KH-UBND năm 2020 về thực hiện chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Kon Tum ban hành
8. (30/09/2020) Quyết định 1476/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
9. (24/09/2020) Quyết định 702/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; nâng cấp mức độ dịch vụ công và bãi bỏ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 do tỉnh Kon Tum ban hành
10. (16/09/2020) Quyết định 3358/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
11. (20/08/2020) Quyết định 2260/QĐ-BKHCN về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
12. (17/08/2020) Kế hoạch 3016/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 458/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025" do tỉnh Kon Tum ban hành
13. (30/07/2020) Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2020 về danh sách Mã định danh các cơ quan, địa phương theo QCVN 102:2016/BTTTT do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
14. (21/07/2020) Quyết định 506/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng do tỉnh Kon Tum ban hành
15. (20/07/2020) Quyết định 503/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
16. (14/07/2020) Kế hoạch 2506/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tỉnh Kon Tum
17. (07/07/2020) Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Bất động sản
1. (30/10/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2. (30/10/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3. (30/10/2020) Quyết định 44/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Long An
4. (27/10/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
5. (27/10/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND về bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
6. (26/10/2020) Quyết định 43/2020/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
7. (20/10/2020) Quyết định 1305/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
8. (09/10/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND bãi bỏ nội dung của Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về Bảng giá và quy định Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024
9. (28/04/2020) Quyết định 425/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP về ổn định dân di cư tự do và quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Dịch vụ pháp lý
1. (29/10/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
2. (23/10/2020) Kế hoạch 4013/KH-UBND năm 2020 về triển khai Luật Giám định tư pháp sửa đổi do tỉnh Kon Tum ban hành
3. (19/08/2020) Quyết định 2118/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
4. (16/07/2020) Quyết định 673/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Sở hữu trí tuệ
1. (23/07/2020) Quyết định 697/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế Quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh do tỉnh Kon Tum ban hành
Bộ máy hành chính
1. (04/11/2020) Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
2. (04/11/2020) Công văn 5805/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành
3. (02/11/2020) Quyết định 4368/QĐ-BNN-TCCB năm 2020 về phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4. (30/10/2020) Hướng dẫn 33-HD/BTCTW năm 2020 về thực hiện nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
5. (28/10/2020) Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái
6. (23/10/2020) Quyết định 1476/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, liên thông của thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang ban hành
7. (23/10/2020) Quyết định 9035/QĐ-BCA năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an (Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020)
8. (22/10/2020) Quyết định 739/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành tài nguyên và môi trường do tỉnh Kon Tum ban hành
9. (22/10/2020) Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Kon Tum ban hành
10. (22/10/2020) Quyết định 2597/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Tây Ninh ban hành
11. (21/10/2020) Quyết định 1937/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại lại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang
12. (20/10/2020) Quyết định 736/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do tỉnh Kon Tum ban hành
13. (16/10/2020) Quyết định 1645/QĐ-BTC năm 2020 về điều chỉnh Quyết định 2341/QĐ-BTC triển khai thử nghiệm Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính
14. (13/10/2020) Nghị quyết 1026/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
15. (13/10/2020) Nghị quyết 1027/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
16. (13/10/2020) Nghị quyết 1028/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
17. (13/10/2020) Nghị quyết 1029/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
18. (09/10/2020) Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
19. (09/10/2020) Nghị quyết 1022/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
20. (09/10/2020) Quyết định 45/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
21. (09/10/2020) Quyết định 1845/QĐ-UBND năm 2020 về Quy định đánh giá kết quả cải cách hành chính do tỉnh Hà Giang ban hành
22. (08/10/2020) Quyết định 1469/QĐ-BKHĐT năm 2020 sửa đổi Điều 3 Quyết định 156/QĐ-BKHĐT về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
23. (07/10/2020) Quyết định 2192/QĐ-UBND năm 2020 quy định về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do tỉnh Sơn La ban hành
24. (06/10/2020) Nghị quyết 1020/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
25. (06/10/2020) Nghị quyết 1021/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
26. (05/10/2020) Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa, bãi bỏ trong lĩnh vực Hòa giải thương mại; Trọng tài thương mại do Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum ban hành
27. (30/09/2020) Quyết định 2855/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
28. (25/09/2020) Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn do tỉnh Quảng Ngãi" ban hành
29. (22/09/2020) Quyết định 691/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
30. (10/09/2020) Quyết định 673/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính ngành Xây dựng tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
31. (07/08/2020) Quyết định 580/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính cấp tỉnh do tỉnh Kon Tum ban hành
32. (05/08/2020) Quyết định 573/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Kon Tum ban hành
33. (05/08/2020) Quyết định 575/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại vụ do tỉnh Kon Tum ban hành
34. (03/08/2020) Quyết định 741/QĐ-UBND năm 2020 bổ sung Danh mục tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
35. (31/07/2020) Quyết định 565/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính và phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc lĩnh vực Ngoại vụ do tỉnh Kon Tum ban hành
36. (30/07/2020) Kế hoạch 2772/KH-UBND năm 2020 về tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Kon Tum ban hành
37. (28/07/2020) Quyết định 540/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Kon Tum
38. (21/07/2020) Quyết định 691/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 1083/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính nhà nước hằng năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
39. (18/06/2020) Quyết định 372/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do tỉnh Kon Tum ban hành
40. (10/06/2020) Quyết định 2574/QĐ-UBND năm 2020 ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn, nhiệm vụ; công tác tuyển chọn và cơ chế quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
41. (08/06/2020) Quyết định 350/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum ban hành
42. (25/05/2020) Quyết định 325/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum ban hành
43. (15/01/2020) Quyết định 155/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị ban hành
44. (28/12/2018) Quyết định 2720/QĐ-BNV năm 2018 về Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Vi phạm hành chính
1. (15/10/2020) Công văn 6684/TCHQ-PC năm 2020 về thể thức mẫu biên bản và quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (14/10/2020) Thông tư 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Ngoại giao - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (05/11/2020) Nghị quyết 165/NQ-CP về hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (04/11/2020) Quyết định 1725/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 922/QĐ-TTg về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (30/10/2020) Thông tư 87/2020/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành
4. (28/10/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
5. (21/10/2020) Kế hoạch 3989/KH-UBND năm 2020 về đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 do tỉnh Kon Tum ban hành
6. (15/10/2020) Quyết định 45/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh An Giang
7. (15/10/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
8. (13/10/2020) Kế hoạch 3870/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Kon Tum ban hành
9. (17/09/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai
10. (03/09/2020) Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
11. (31/07/2020) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
12. (10/06/2020) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Kon Tum ban hành
13. (12/03/2020) Quyết định 389/QĐ-BHXH năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Xây dựng - Đô thị
1. (05/11/2020) Nghị quyết 164/NQ-CP năm 2020 về tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP về Quản lý đầu tư phát triển đô thị do Chính phủ ban hành
2. (30/09/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 3 Điều 56 của Quy định phân cấp, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định 10/2017/QĐ-UBND
Giao thông - Vận tải
1. (04/11/2020) Công văn 9216/VPCP-KGVX năm 2020 về mở lại chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chở khách vào Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (30/10/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến, nhà hàng nổi, phương tiện thủy nội địa hoạt động phục vụ tham quan du lịch, vui chơi giải trí trên các sông, hồ, đầm, vịnh, ven bờ biển và các đảo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
3. (30/10/2020) Công văn 10991/BGTVT-CYT năm 2020 về thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo 367/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (30/10/2020) Công văn 11005/BGTVT-ATGT về triển khai nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý IV năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (27/10/2020) Công văn 8934/VPCP-CN năm 2020 về xử lý thông tin vướng mắc về xã hội hóa trung tâm đăng kiểm do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (24/10/2020) Công văn 8880/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu nội dung phản ánh của báo chí về đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (20/10/2020) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (15/10/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 27/2015/QĐ-UBND về thực hiện công tác cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
9. (06/10/2020) Quyết định 1896/QĐ-UBANHK năm 2020 về Hướng dẫn quản lý rủi ro an ninh hàng không cấp quốc gia do Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia ban hành
Giáo dục
1. (03/11/2020) Công văn 2547/ATTP-NĐTT năm 2020 về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học do Cục An toàn thực phẩm ban hành
2. (03/11/2020) Thông tư 41/2020/TT-BGDĐT về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
3. (03/11/2020) Quyết định 3390/QĐ-BGDĐT năm 2020 về giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (03/11/2020) Thông báo 1391/TB-BGDĐT năm 2020 về tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 2 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (02/11/2020) Kế hoạch 1374/KH-BGDĐT năm 2020 về thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (29/10/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
7. (26/10/2020) Công văn 3697/SGDĐT-VP năm 2020 về hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
8. (22/05/2020) Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (04/11/2020) Công văn 6185/BTNMT-TNN năm 2020 về thực hiện giải pháp bảo vệ nguồn nước cấp cho mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh nước sạch theo Chỉ thị 34/CT-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (03/11/2020) Công văn 9192/VPCP-NN năm 2020 về giao nghiên cứu, hoàn thiện chính sách phát triển rừng, nhất là trồng rừng gỗ lớn do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (02/11/2020) Công điện 8319/CĐ-PCTT năm 2020 về chủ động ứng phó với siêu bão GONI do Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công thương ban hành
4. (21/10/2020) Quyết định 4141/QĐ-BNN-TCLN năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (19/10/2020) Quyết định 1023/QĐ-UBND năm 2020 về Phương án bảo vệ cát, sỏi lòng sông chưa khai thác do tỉnh Kon Tum ban hành
6. (25/08/2020) Kế hoạch 3156/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 1055/QĐ-TTg về Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Kon Tum ban hành
7. (04/08/2020) Quyết định 2118/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục các đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa và nhỏ do tỉnh Quảng Trị ban hành
Thể thao - Y tế
1. (04/11/2020) Công văn 6030/BYT-KCB năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
2. (30/10/2020) Thông báo 1143/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (Tại phiên họp số 69)
3. (09/10/2020) Kế hoạch 3821/KH-UBND năm 2020 về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
4. (28/09/2020) Kế hoạch 3674/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới do tỉnh Kon Tum ban hành
5. (06/07/2020) Quyết định 456/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế do tỉnh Kon Tum ban hành
6. (05/06/2020) Quyết định 363/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt phòng thí nghiệm giai đoạn 2021-2023 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Quyền dân sự
1. (23/10/2020) Quyết định 1850/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Trần Thị Mỹ Châu do Chủ tịch nước ban hành
2. (23/10/2020) Quyết định 1851/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Minh Trí do Chủ tịch nước ban hành
3. (23/10/2020) Quyết định 1852/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Thụy Điển do Chủ tịch nước ban hành
4. (23/10/2020) Quyết định 1853/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Bungari do Chủ tịch nước ban hành
5. (23/10/2020) Quyết định 1854/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Trần Thị Yến Thu do Chủ tịch nước ban hành
6. (23/10/2020) Quyết định 1855/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành
7. (23/10/2020) Quyết định 1856/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Huỳnh Diệu Mai do Chủ tịch nước ban hành
8. (23/10/2020) Quyết định 1857/QĐ-CTN năm 2020 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Chen Yu Tsui do Chủ tịch nước ban hành
9. (14/10/2020) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
10. (25/09/2020) Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (31/10/2020) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 tỉnh Ninh Bình
2. (30/10/2020) Thông tư 05/2020/TT-BKHCN quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (23/10/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
4. (09/10/2020) Kế hoạch 3816/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Kết luận 76-KL/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do tỉnh Kom Tum ban hành
5. (09/07/2020) Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Lĩnh vực khác
1. (09/10/2020) Kế hoạch 3820/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
2. (08/10/2020) Quyết định 1548/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. (07/10/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về triển khai Nghị quyết 60/2019/NQ-HĐND và chính sách của Trung ương về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
4. (30/09/2020) Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030
5. (16/09/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,271

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn