Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 04/11/2020 07:47 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 31/10 - 03/11/2020

04/11/2020 07:47 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 31/10 - 03/11/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (29/10/2020) Nghị quyết 161/NQ-CP năm 2020 về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ ban hành
2. (26/10/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. (23/09/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình, dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
4. (04/09/2020) Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND bổ sung Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Đầu tư
1. (30/10/2020) Quyết định 1701/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (27/10/2020) Quyết định 43/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 26/2013/QĐ-UBND về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An đầu tư trực tiếp và cho vay
3. (20/10/2020) Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
4. (28/09/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2019 sang năm 2020
5. (28/09/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020
6. (28/09/2020) Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bến Tre
7. (09/09/2020) Nghị quyết 466/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
8. (09/09/2020) Nghị quyết 467/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
9. (04/09/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 5) do tỉnh Hậu Giang ban hành
10. (04/09/2020) Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 3) do tỉnh Hậu Giang ban hành
11. (08/07/2020) Nghị quyết 308/NQ-HĐND thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2020 do thành phố Đà Nẵng ban hành
12. (03/04/2020) Nghị quyết 307/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
13. (03/04/2020) Nghị quyết 306/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Thương mại
1. (02/11/2020) Chỉ thị 40/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (18/09/2020) Quyết định 1389/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
3. (17/08/2020) Kế hoạch 3036/KH-UBND năm 2020 về triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) do tỉnh Kon Tum ban hành
4. (29/07/2020) Kế hoạch 2749/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Kon Tum ban hành
5. (21/07/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh kèm theo Quyết định 42/2018/QĐ-UBND
6. (20/07/2020) Quyết định 1759/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Công Thương do Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
7. (18/06/2020) Quyết định 371/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do tỉnh Kom Tum ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (16/10/2020) Công văn 6693/TCHQ-GSQL năm 2020 về chính sách nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (02/11/2020) Thông tư 10/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (27/10/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
2. (16/10/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 46/2019/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
3. (30/09/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên
4. (18/09/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5. (08/05/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND về giảm phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Bảo hiểm
1. (22/10/2020) Kế hoạch 3353/KH-BHXH năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (30/03/2020) Quyết định 542/QĐ-BHXH năm 2020 về mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (30/10/2020) Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
2. (27/10/2020) Thông tư 11/2020/TT-BNNPTNT về Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (20/10/2020) Quyết định 47/2020/QĐ-UBND quy định về phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách đối với người có người uy tín và trách nhiệm của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
4. (29/09/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
5. (18/09/2020) Công văn 3595/LĐTBXH-BHXH năm 2020 về hướng dẫn tính thời gian công tác đối với người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trước ngày 01/01/1995 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (04/09/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND quy định về định mức hỗ trợ kinh phí hợp đồng giáo viên, khoán định mức nhân viên các trường mầm non, mẫu giáo và phổ thông công lập năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Công nghệ thông tin
1. (26/10/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 25/2018/QĐ-UBND
2. (12/10/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1173/2011/QĐ-UBND quy định về quản lý, đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
3. (09/10/2020) Quyết định 50/2020/QĐ-UBND về quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (06/10/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý cáp thông tin treo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5. (15/09/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình tỉnh Tiền Giang
6. (14/08/2020) Quyết định 1212/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi ban hành
7. (21/05/2020) Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính về thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Bất động sản
1. (26/10/2020) Công văn 5170/BXD-QLN năm 2020 về trả lời văn bản 3085/SXD-QLNĐT&HT của Sở Xây dựng về công tác quản lý và xây dựng phát triển nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành
2. (21/10/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
3. (19/10/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về bổ sung một số vị trí giá đất trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 kèm theo Quyết định 42/2019/QĐ-UBND trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
4. (16/10/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về hạn mức đất ở và điều kiện tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5. (14/10/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
6. (11/09/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
7. (07/09/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do thành phố Cần Thơ ban hành
8. (29/07/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 35/2019/QĐ-UBND do tỉnh Trà Vinh ban hành
9. (28/07/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 42/2016/QĐ-UBND quy định về mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
10. (03/07/2020) Quyết định 1775/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
11. (07/05/2020) Quyết định 1144/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
12. (29/04/2020) Quyết định 1097/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
13. (22/04/2020) Quyết định 1050/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
14. (17/04/2020) Quyết định 1022/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
15. (15/04/2020) Quyết định 995/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
16. (09/04/2020) Quyết định 959/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
17. (07/04/2020) Quyết định 921/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Dịch vụ pháp lý
1. (29/10/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
2. (20/10/2020) Quyết định 139/QĐ-BTV năm 2020 quy định về hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư bị xâm phạm trong quá trình hành nghề luật sư do Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành
Bộ máy hành chính
1. (03/11/2020) Quyết định 1722/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước của Đảng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (30/10/2020) Công văn 4288/LĐTBXH-TTr năm 2020 về hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (30/10/2020) Quyết định 1314/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
4. (29/10/2020) Quyết định 308/QĐ-TANDTC năm 2020 về Nội quy tiếp công dân của Tòa án nhân dân tối cao
5. (29/10/2020) Quyết định 307/QĐ-TANDTC năm 2020 về Quy chế tiếp công dân của Tòa án nhân dân tối cao
6. (29/10/2020) Quyết định 4500/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
7. (28/10/2020) Quyết định 1686/QĐ-TTg năm 2020 về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương
8. (28/10/2020) Quyết định 911/QĐ-BNV năm 2020 về Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ
9. (27/10/2020) Kế hoạch 122/KH-VKSTC năm 2020 về triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân sửa đổi do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
10. (27/10/2020) Thông báo 1623/TB-VKSTC về thi tuyển công chức ngành kiểm sát nhân dân năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
11. (26/10/2020) Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12. (23/10/2020) Quyết định 1971/QĐ-BGTVT năm 2020 về công bố thủ tục hành chính được bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải ban hành
13. (21/10/2020) Quyết định 52/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định 63/2019/QĐ-UBND
14. (19/10/2020) Quyết định 51/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021
15. (15/10/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành
16. (13/10/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về thời hạn lưu giữ Công báo được cấp phát tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17. (01/10/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn
18. (29/09/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 09/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
19. (25/09/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
20. (12/08/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
21. (15/07/2020) Quyết định 1716/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực do Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
22. (27/05/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 10/2016/QĐ-UBND
23. (22/05/2020) Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
24. (04/05/2019) Quyết định 2212/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Hà Nội
Thủ tục Tố tụng
1. (29/10/2020) Công văn 181/TANDTC-HTQT năm 2020 về tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (29/10/2020) Quyết định 3659/QĐ-UBND năm 2020 quy định tạm thời nội dung về hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, ổn định đời sống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2. (27/10/2020) Quyết định 3285/QĐ-BQP năm 2020 về Ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ Quốc phòng
3. (23/10/2020) Quyết định 1678/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
4. (21/10/2020) Nghị quyết 1036/NQ-UBTVQH14 về điều chuyển dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động năm 2020 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
5. (14/10/2020) Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
6. (12/10/2020) Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai
7. (09/10/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND quy định về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
8. (02/10/2020) Nghị quyết 49/2020/NQ-HĐND về Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017- 2020 sang năm 2021 và lùi thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương sang năm 2021 để áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới của tỉnh Yên Bái
9. (01/10/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 34/2015/QĐ-UBND quy định về khung giá bảo dưỡng thường xuyên tài sản hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La
10. (29/09/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ và mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy Khánh Hòa
11. (10/09/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
12. (07/09/2020) Quyết định 864/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực cấp giấy chứng nhận và thu lệ phí bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn tỉnh Kon Tum
13. (26/08/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng ngoài lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 14/2019/QĐ-UBND
14. (08/01/2020) Quyết định 53/QĐ-UBND về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do thành phố Đà Nẵng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (30/10/2020) Quyết định 2031/QĐ-BGTVT năm 2020 về đính chính Thông tư 23/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 89/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư 42/2018/TT-BGTVT quy định về sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (29/10/2020) Quyết định 2027/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (28/10/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
4. (23/10/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành
5. (17/07/2020) Quyết định 678/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Giáo dục
1. (19/08/2020) Quyết định 1224/QĐ-UBND năm 2020 về khung Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
2. (18/08/2020) Quyết định 1482/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” do tỉnh Bắc Kạn ban hành
3. (14/05/2020) Kế hoạch 803/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Bình ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (03/11/2020) Công điện 1732/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế khắc phục hậu quả do mưa bão, lũ lụt do Bộ Y tế ban hành
2. (03/11/2020) Công điện 8358/CĐ-PCTT năm 2020 về chủ động ứng phó với bão số 10 do Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tím kiếm cứu nạn Bộ Công thương điện
3. (02/11/2020) Công văn 6118/BTNMT-TCMT năm 2020 về tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là cơ sở xử lý chất thải nguy hại trong tình hình tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép" của Chính phủ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (30/10/2020) Công điện 4036/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về chủ động ứng phó với bão Goni do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
5. (02/10/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Thể thao - Y tế
1. (02/11/2020) Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
2. (26/10/2020) Thông tư 86/2020/TT-BTC hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (11/09/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
4. (09/03/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Kon Tum ban hành
Quyền dân sự
1. (21/10/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
2. (16/10/2020) Thông tư 110/2020/TT-BCA quy định về quy trình thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và người đăng ký xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động do Bộ Công An ban hành
3. (02/10/2020) Quyết định 1727/QĐ-CTN năm 2020 về thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Đỗ Quang Trung do Chủ tịch nước ban hành
4. (02/10/2020) Quyết định 1730/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Bùi Thị Thúy Ngọc do Chủ tịch nước ban hành
5. (02/10/2020) Quyết định 1731/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân O Phương Anh do Chủ tịch nước ban hành
6. (02/10/2020) Quyết định 1732/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trần Công Danh do Chủ tịch nước ban hành
7. (02/10/2020) Quyết định 1733/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (02/11/2020) Quyết định 1712/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (20/10/2020) Quyết định 1251/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về Kế hoạch tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (12/10/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu Công dân Đồng khởi và Công dân Đồng khởi danh dự do tỉnh Bến Tre ban hành
4. (09/10/2020) Văn bản hợp nhất 3973/VBHN-BLĐTBXH năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (15/09/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lĩnh vực khác
1. (31/10/2020) Công điện 7575/CĐ-BNN-TY năm 2020 về tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (09/10/2020) Kế hoạch 3819/KH-UBND năm 2020 về phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025
3. (05/10/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 10 (mười) văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành
4. (30/09/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vùng hồ Thác Bà do tỉnh Yên Bái ban hành
5. (23/09/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
6. (12/08/2020) Quyết định 1449/QĐ-UBND năm 2020 về định mức kỹ thuật để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
7. (09/07/2020) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật do tỉnh Kon Tum ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,322

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn