Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 31/10/2020 07:57 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 28/10 - 30/10/2020

31/10/2020 07:57 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 28/10 - 30/10/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (27/10/2020) Nghị định 129/2020/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam
2. (01/09/2020) Quyết định 3266/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đầu tư
1. (29/10/2020) Công văn 5888/BYT-TB-CT năm 2020 về hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TT-BYT do Bộ Y tế ban hảnh
2. (29/10/2020) Quyết định 1691/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2016-2020; năm 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 và năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (28/10/2020) Công văn 6943/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế nguyên liệu chênh lệch tồn kho do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (28/10/2020) Công văn 6945/TCHQ-GSQL năm 2020 về nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (29/10/2020) Công văn 4598/TCT-HĐTD vướng mắc trong công tác tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 do Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (30/10/2020) Thông báo 7517/TB-BNN-VP năm 2020 về kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại cuộc họp về bảo tồn và phát triển các ngành nghề: Gốm, mây, tre đan, lá và thêu, dệt thủ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (28/10/2020) Thông tư 30/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (28/10/2020) Thông tư 29/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Công nghệ thông tin
1. (29/10/2020) Công văn 4218/BTTTT-CATTT về đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (09/10/2020) Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2020 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. (08/10/2020) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Bộ máy hành chính
1. (29/10/2020) Công văn 9025/VPCP-QHĐP năm 2020 về xử lý kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/10/2020) Quyết định 3227/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (28/10/2020) Quyết định 3132/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4. (26/10/2020) Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (26/10/2020) Thông báo 5623/TB-BNV về tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2020 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP
6. (23/10/2020) Quyết định 1969/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
7. (23/10/2020) Quyết định 3259/QĐ-BQP năm 2020 công bố Danh mục quy định về liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng
8. (20/10/2020) Quyết định 3358/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
9. (14/10/2020) Quyết định 1560/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
10. (14/10/2020) Nghị quyết 1032/2020/UBTVQH14 về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trực thuộc Bộ Quốc phòng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
11. (09/10/2020) Quyết định 2988/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
12. (26/08/2020) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2020 về tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
13. (12/08/2020) Quyết định 2211/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung cấp tỉnh đối với lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
14. (21/07/2020) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
15. (03/07/2020) Quyết định 971/QĐ-UBND năm 2020 về sửa đổi Kế hoạch triển khai xây dựng chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019-2020 kèm theo Quyết định 599/QĐ-UBND
16. (09/06/2020) Quyết định 822/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
Vi phạm hành chính
1. (28/10/2020) Quyết định 4490/QĐ-BYT năm 2020 về triển khai Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính khác liên quan đến lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (09/10/2020) Công văn 4688/VKSTC-V14 năm 2020 về hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình áp dụng Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (12/08/2020) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Tài chính nhà nước
1. (29/10/2020) Công văn 9021/VPCP-KTTH về kết quả công tác điều hành giá 9 tháng đầu năm 2020 và định hướng điều hành giá những tháng còn lại năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (27/10/2020) Quyết định 1676/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp bổ sung từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (21/10/2020) Công văn 3889/BTP-BTNN về phối hợp xây dựng Báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
4. (29/09/2020) Quyết định 2684/QĐ-BKHCN năm 2020 về đính chính Thông tư 02/2020/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (12/08/2020) Quyết định 2202/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch và Quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Núi Thành mở rộng (Đô thị Núi Thành), giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030 do tỉnh Quảng Nam ban hành
Giáo dục
1. (09/09/2020) Quyết định 2483/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”
Tài nguyên - Môi trường
1. (30/10/2020) Thông báo 372/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với các tỉnh miền Trung về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (29/10/2020) Công điện 1714/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế khắc phục hậu quả của cơn bão số 9 do Bộ Y tế điện
3. (29/10/2020) Thông báo 370/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trong chuyến công tác chỉ đạo, kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh duyên hải miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (29/10/2020) Công điện 1503/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn trương cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ điện
5. (29/10/2020) Thông báo 371/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về biện pháp khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sạt lở và bão số 9 gây ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (29/10/2020) Quyết định 4511/QĐ-BYT về thành lập các Tổ công tác hỗ trợ các tỉnh miền Trung xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sau mưa, lũ tháng 10 năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
7. (28/10/2020) Quyết định 2395/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định 1746/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
8. (27/10/2020) Công văn 7440/BNN-TCLN năm 2020 về triển khai lập Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
9. (27/10/2020) Công điện 1253/CĐ-BGDĐT năm 2020 về chủ động ứng phó với Bão số 9 trong bối cảnh ngập lụt, sạt lở đất đang diễn biến phức tạp tại miền Trung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10. (27/10/2020) Công điện 34/CĐ-BGTVT năm 2020 về tập trung ứng phó với cơn bão số 9 trên biển Đông và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Thể thao - Y tế
1. (29/10/2020) Quyết định 4501/QĐ-BYT năm 2020 về sửa đổi Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Bỏng kèm theo Quyết định 635/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành
2. (29/10/2020) Quyết định 4493/QĐ-BCĐQG năm 2020 về thành lập Tổ an toàn COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành
3. (28/10/2020) Công văn 5151/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành
4. (28/10/2020) Quyết định 4466/QĐ-BYT năm 2020 về "Danh mục chuyển đổi giữa Danh mục kỹ thuật tương đương và Bảng phân loại phẫu thuật, thủ thuật quốc tế ICD-9 CM" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (28/10/2020) Quyết định 4469/QĐ-BYT năm 2020 về "Bảng phân loại quốc tế mã hóa bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10" và "Hướng dẫn mã hóa bệnh tật theo ICD-10" tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6. (27/10/2020) Công văn 4243/LĐTBXH-VP năm 2020 thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
7. (23/10/2020) Thông báo 28/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 68)
8. (20/08/2020) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2020 về tiếp nhận, đón công dân Quảng Ngãi từ thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam có nguyện vọng về Quảng Ngãi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (27/10/2020) Quyết định 3062/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trên các báo, tạp chí tại trung ương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (26/10/2020) Công văn 4206/LĐTBXH-VPQGGN năm 2020 về lập kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững năm 2021 do Bộ Lao động và Thương binh xã hội ban hành
3. (09/09/2020) Quyết định 1332/QĐ-UBND năm 2020 về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
4. (10/08/2020) Quyết định 479/QĐ-UBND sửa đổi Đề án thực hiện thí điểm Chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn 02 huyện: Sơn Tây và Tây Trà trong năm 2018 kèm theo Quyết định 536/QĐ-UBND để tiếp tục thực hiện trên địa bàn huyện Sơn Tây và các xã: Trà Phong, Trà Tây, Hương Trà, Trà Xinh, Trà Thanh, Sơn Trà thuộc huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2020
Lĩnh vực khác
1. (08/09/2020) Quyết định 2467/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,482

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn