Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 24/10/2020 08:18 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 21/10 - 23/10/2020

24/10/2020 08:18 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 21/10 - 23/10/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (14/10/2020) Quyết định 2673/QĐ-BCT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đối với ngành Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (09/10/2020) Công văn 89931/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ doanh nghiệp chế xuất cung cấp cho doanh nghiệp nội địa do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (09/10/2020) Quyết định 2635/QĐ-BCT năm 2020 về bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ Công thương ban hành
4. (28/09/2020) Quyết định 43/2020/QĐ-UBND về Quy chế trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
5. (24/07/2020) Quyết định 2655/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025
6. (09/06/2020) Quyết định 1350/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt tiêu chí, tiêu chuẩn nhà vệ sinh trường học thống nhất áp dụng triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Đầu tư
1. (19/10/2020) Công văn 8725/VPCP-KGVX năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư và giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/10/2020) Công văn 8707/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (17/10/2020) Công văn 8709/VPCP-CN năm 2020 về tình hình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 05 dự án thành phần PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (16/10/2020) Công văn 1405/TTg-CN năm 2020 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (15/10/2020) Quyết định 1589/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (13/10/2020) Quyết định 1602/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (09/10/2020) Công văn 89925/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (02/10/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về cơ chế cho vay và thu hồi nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án Nông lượng nông thôn II trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
9. (29/09/2020) Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND về phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020
10. (17/09/2020) Quyết định 2579/QĐ-BKHCN năm 2020 về Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 58/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
11. (22/07/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành
12. (30/06/2020) Nghị quyết 130/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư nhóm C trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
13. (30/06/2020) Nghị quyết 197/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
14. (30/06/2020) Nghị quyết 196/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 các nguồn vốn ngân sách địa phương và điều chỉnh, phân bổ chi tiết một số nguồn vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
Thương mại
1. (20/10/2020) Công văn 8745/VPCP-V.I năm 2020 về kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về hàng giả, hàng nhái do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (16/10/2020) Công văn 6712/TCHQ-GSQL năm 2020 về đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan tại cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, cảng cạn (ICD), ga đường sắt liên vận quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (15/10/2020) Công văn 1402/TTg-CN về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (13/10/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về công nhận và một số nội dung, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
5. (13/10/2020) Quyết định 1928/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 399/KH-BCĐ389 về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (30/09/2020) Thông tư 27/2020/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ Công Thương ban hành
7. (28/09/2020) Quyết định 186/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bảng đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại trung tâm thương mại/siêu thị, chợ, nhà hàng, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (14/09/2020) Kế hoạch 338/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025
9. (08/06/2020) Quyết định 1162/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư do tỉnh Sơn La ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (19/10/2020) Công văn 6744/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện công văn 6068/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (19/10/2020) Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
3. (16/10/2020) Công văn 6688/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (16/10/2020) Công văn 6689/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (15/10/2020) Công văn 6676/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay các dự án nhà máy điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (15/10/2020) Công văn 6638/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại bộ phận của tháp giải nhiệt do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (15/10/2020) Công văn 6641/TCHQ-GSQL năm 2020 về chia tách, đóng ghép hàng hóa trong kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (15/10/2020) Công văn 6650/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa gia công, sản xuất tại doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (15/10/2020) Công văn 6659/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số cho mặt hàng “Hỗn hợp chất tạo dung dịch khử khuẩn cleverin, gồm natri clorit, axit sunfuric, silica và nước chứa trong bình” do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (15/10/2020) Công văn 6639/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Quyết định 27/2020/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (14/10/2020) Công văn 6607/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (14/10/2020) Công văn 6609/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (14/10/2020) Công văn 6610/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (14/10/2020) Công văn 6611/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số cho mặt hàng “Ram máy tính” do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (14/10/2020) Công văn 6614/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (14/10/2020) Công văn 6615/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý hàng hóa sau hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (14/10/2020) Công văn 6619/TCHQ-GSQL năm 2020 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (14/10/2020) Công văn 6620/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý hàng hóa tồn đọng trong CFS quá thời hạn do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (14/10/2020) Công văn 6626/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa đối với mặt hàng đất sét nặn do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (14/10/2020) Thông báo 6629/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (13/10/2020) Công văn 90615/CT-TTHT năm 2020 về tính khấu hao tài sản cố định cho hàng tạm nhập tái xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (13/10/2020) Công văn 6595/TCHQ-GSQL năm 2020 về tái xuất phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (13/10/2020) Công văn 6599/TCHQ-PC năm 2020 vướng mắc xử lý vi phạm do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (13/10/2020) Công văn 6601/TCHQ-TXNK năm 2020 về khấu trừ thuế hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành
25. (13/10/2020) Công văn 6602/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuê gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
26. (12/10/2020) Công văn 6569/TCHQ-PC năm 2020 về xử lý hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
27. (12/10/2020) Công văn 6572/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
28. (12/10/2020) Công văn 6581/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Quyết định 28/2020/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành
29. (09/10/2020) Công văn 6562/TCHQ-PC năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính đối với tờ khai xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành nhưng chưa có tờ khai nhập khẩu đối ứng do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (21/10/2020) Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (29/08/2020) Quyết định 3212/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất tái định cư vay trả nợ đúng hạn và các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa, di dời nhà vay xây nhà để ở do thành phố Đà Nẵng ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (19/10/2020) Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế
2. (16/10/2020) Công văn 6709/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (15/10/2020) Công văn 6677/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (15/10/2020) Công văn 91158/CT-TTHT năm 2020 xử lý đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm quy định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (15/10/2020) Công văn 91159/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (15/10/2020) Công văn 6651/TCHQ-TXNK năm 2020 về trừ lùi Danh mục miễn thuế điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (15/10/2020) Công văn 6658/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (14/10/2020) Công văn 90968/CT-TTHT năm 2020 về chi phí đối với hàng hóa bị hỏa hoạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (12/10/2020) Công văn 90246/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (12/10/2020) Công văn 90249/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (09/10/2020) Công văn 89927/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tài chính phát sinh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (09/10/2020) Công văn 89928/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với hoạt động tổ chức cuộc thi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (09/10/2020) Công văn 89932/CT-TTHT năm 2020 về cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ngoài kỳ tính thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội
14. (09/10/2020) Công văn 89923/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chiết khấu, thưởng doanh số cho đại lý do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (09/10/2020) Công văn 89926/CT-TTHT năm 2020 về tính thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (09/10/2020) Công văn 12452/BTC-TCT năm 2020 về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
17. (30/09/2020) Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
18. (30/09/2020) Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
19. (30/09/2020) Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
20. (25/06/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Sơn La
21. (17/11/2017) Công văn 5308/TCT-DNL năm 2017 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (05/10/2020) Nghị quyết 359/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Kế toán - Kiểm toán
1. (19/10/2020) Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ
2. (16/10/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
3. (07/10/2020) Văn bản hợp nhất 42/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành
4. (07/10/2020) Văn bản hợp nhất 43/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (07/10/2020) Văn bản hợp nhất 44/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính ban hành
6. (07/10/2020) Văn bản hợp nhất 45/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (09/01/2020) Quyết định 53/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm, khung năng lực và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Công nghệ thông tin
1. (21/10/2020) Công văn 3494/GDĐT-TTTT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (21/10/2020) Thông tư 01/2020/TT-VPCP quy định về chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
3. (20/10/2020) Quyết định 1619/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (14/10/2020) Quyết định 2800/QĐ-BKHCN năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
5. (29/09/2020) Quyết định 3621/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
6. (04/09/2020) Quyết định 31A/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh
Bất động sản
1. (13/10/2020) Quyết định 1337/QĐ-BXD năm 2020 về kiện toàn Ban Điều phối Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Xây dựng ban hành
2. (06/10/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2012/QĐ-UBND quy định về quy trình khảo sát, xác định giá đất thực tế trên thị trường để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
3. (05/10/2020) Nghị quyết 356/2020/NQ-HĐND về sửa đổi diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4. (05/10/2020) Nghị quyết 357/2020/NQ-HĐND về sửa đổi danh mục dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5. (05/10/2020) Quyết định 3719/QĐ-UBND về bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
6. (15/09/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7. (30/06/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
Dịch vụ pháp lý
1. (28/09/2020) Quyết định 2005/QĐ-BTP năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
2. (23/09/2020) Quyết định 42/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang
3. (18/09/2020) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác pháp chế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4. (11/09/2020) Quyết định 1720/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5. (19/08/2020) Quyết định 2121/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 1716/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (17/10/2018) Quyết định 3567/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bình Định
Sở hữu trí tuệ
1. (05/10/2020) Quyết định 4506/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục dự án đặt hàng thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2019-2020
2. (14/07/2020) Quyết định 1711/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm nón lá ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Bộ máy hành chính
1. (20/10/2020) Quyết định 1620/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/10/2020) Quyết định 8821/QĐ-BCĐ896 năm 2020 về Kế hoạch và Đề cương tổng kết thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 do Trưởng Ban chỉ đạo 896 ban hành
3. (14/10/2020) Quyết định 2285/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
4. (09/10/2020) Công văn 140/TWPCTT năm 2020 về thực hiện Thông tư 85/2020/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp
5. (02/10/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Long An
6. (30/09/2020) Quyết định 3045/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/ sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Trang thiết bị y tế; Khám bệnh, chữa bệnh; Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
7. (29/09/2020) Quyết định 3002/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
8. (29/09/2020) Quyết định 3619/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập ngành khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng
9. (29/09/2020) Quyết định 2139/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chí và quy trình đánh giá, phân loại thẩm định các cơ quan, đơn vị; xã, phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố liên quan đến ma túy do tỉnh Sơn La ban hành
10. (28/09/2020) Quyết định 3596/QĐ-UBND năm 2020 về thay thế Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính kèm theo Quyết định 5088/QĐ-UBND do thành phố Đà Nẵng ban hành
11. (17/09/2020) Quyết định 3114/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
12. (15/09/2020) Quyết định 3442/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của thành phố Đà Nẵng
13. (04/09/2020) Quyết định 2280/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản tài viên và Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
14. (17/07/2020) Quyết định 2250/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm trong cơ quan Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh
15. (17/07/2020) Quyết định 2249/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh
16. (13/07/2020) Quyết định 2477/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng
17. (11/07/2020) Quyết định 2457/QĐ-UBND năm 2020 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng
18. (01/07/2020) Quyết định 1581/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
19. (18/06/2020) Quyết định 1540/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị
20. (18/06/2020) Quyết định 1439/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
21. (08/06/2020) Quyết định 1342/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
22. (04/06/2020) Quyết định 1411/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị
23. (26/05/2020) Quyết định 1249/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành xuất bản phẩm thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
24. (15/05/2020) Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
25. (01/04/2020) Quyết định 892/QĐ-UBND năm 2020 về Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
26. (04/03/2020) Quyết định 606/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Trị
27. (05/09/2013) Quyết định 1686/QĐ-BTNMT năm 2013 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Tài chính nhà nước
1. (19/10/2020) Quyết định 1599/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (16/10/2020) Quyết định 1937/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (09/10/2020) Nghị quyết 1025/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
4. (08/10/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
5. (07/10/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về thời hạn báo cáo quyết toán ngân sách và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Bến Tre
6. (28/09/2020) Nghị quyết 194/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND và 21/2016/NQ-HĐND do tỉnh Lâm Đồng ban hành
7. (28/09/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng
8. (13/08/2020) Quyết định 2847/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
9. (10/08/2020) Công văn 97/TWPCTT năm 2020 thực hiện quy định về Quỹ Phòng chống thiên tai do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ban hành
10. (23/06/2020) Quyết định 2153/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục hóa chất, vật tư y tế áp dụng mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng
11. (12/06/2020) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
12. (24/05/2019) Quyết định 1205/QĐ-UBND năm 2019 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La
Xây dựng - Đô thị
1. (21/10/2020) Quyết định 1369/QĐ-BXD năm 2020 về Chương trình hành động ngành Xây dựng triển khai Nghị quyết 124/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
2. (21/10/2020) Công văn 5078/BXD-QHKT năm 2020 về hướng dẫn trong công tác quản lý quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
3. (16/10/2020) Quyết định 1352/QĐ-BXD năm 2020 về Quy chế thi tuyển Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây do Bộ Xây dựng ban hành
4. (05/08/2020) Nghị quyết 59-NQ/TW năm 2020 về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trương ương ban hành
5. (30/06/2020) Nghị quyết 195/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường, tên phố thuộc thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên và thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
6. (27/05/2020) Quyết định 1261/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
7. (08/05/2020) Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Giao thông - Vận tải
1. (16/10/2020) Kế hoạch 3806/KH-BVHTTDL năm 2020 về thực hiện Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (16/10/2020) Thông tư 26/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng kiểm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (14/10/2020) Thông tư 25/2020/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (12/10/2020) Công văn 10200/BGTVT-KHCN năm 2020 về niên hạn sử dụng của sà lan hoạt động đặc thù do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (29/06/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về hình thức đào tạo; nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Sơn La
Giáo dục
1. (22/10/2020) Công văn 4382/BGDĐT-QLCL năm 2020 về hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (06/08/2020) Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt khung Chương trình giáo dục địa phương từ lớp 1 đến lớp 5 tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (08/06/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La
Tài nguyên - Môi trường
1. (21/10/2020) Thông báo 368/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về ứng phó với bão số 8 và mưa lũ tại các tỉnh miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/10/2020) Quyết định 4115/QĐ-BNN-BVTV năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. (19/10/2020) Quyết định 2313/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (16/10/2020) Công điện 1404/CĐ-TTg năm 2020 về cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực Tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (09/10/2020) Công văn 1047/BĐKH-GNPT năm 2020 về vướng mắc thực hiện Thông tư 05/2020/TT-BCT do Cục Biến đổi khí hậu ban hành
6. (05/10/2020) Nghị quyết 358/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND và 21/2015/NQ-HĐND do tỉnh Đồng Tháp ban hành
7. (25/09/2020) Kế hoạch 213/KH-UBND năm 2020 về phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn các loài keo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (09/09/2020) Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2020 về nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cho địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020-2025
9. (29/05/2020) Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động bảo tồn loài Trĩ sao (Rheinardia ocellata) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Thể thao - Y tế
1. (22/10/2020) Chỉ thị 23/CT-BYT năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân do Bộ Y tế ban hành
2. (21/10/2020) Thông báo 367/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (19/10/2020) Nghị quyết 154/NQ-CP năm 2020 sửa đổi Nghị quyết 42/NQ-CP về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
4. (19/10/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (12/10/2020) Thông báo 27/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội
6. (28/09/2020) Quyết định 185/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bảng đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (18/09/2020) Quyết định 3478/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Phương án giám sát, cách ly y tế và thu dung, điều trị để kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới
Quyền dân sự
1. (14/10/2020) Quyết định 2103/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế do Bộ Tư pháp ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (19/10/2020) Công văn 1422/TTg-KGVX năm 2020 về kéo dài thời gian thực hiện Đề án theo Quyết định 235/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/07/2020) Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2020 về tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2020
3. (23/06/2020) Quyết định 1498/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ Hội Nhiếp ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2020-2025
4. (08/06/2020) Quyết định 1156/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La
5. (10/01/2020) Quyết định 80/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực khác
1. (22/10/2020) Quyết định 1632/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (16/10/2020) Nghị quyết 1033/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
3. (29/09/2020) Quyết định 44/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 44/2018/QĐ-UBND
4. (24/07/2020) Quyết định 1848/QĐ-UBND năm 2020 về "Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025"
5. (03/06/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2012/QĐ-UBND về Quy chế “Quản lý nuôi trồng, khai thác đánh bắt và bảo vệ nguồn lợi thủy sản” trên địa bàn tỉnh Sơn La
6. (01/03/2018) Quyết định 667/QĐ-BCT năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ Công Thương ban hành
7. (19/12/2016) Quyết định 4930/QĐ-BCT năm 2016 về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ Công thương ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,233

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn