Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 21/10/2020 08:07 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 17/10 - 20/10/2020

21/10/2020 08:07 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 17/10 - 20/10/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (19/10/2020) Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2. (02/10/2020) Công văn 88157/CT-KK&KTT năm 2020 trả lời Công văn 435/VKHGDVN về chuyển đổi phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp sang phương pháp trực tiếp từ năm 2021 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (02/10/2020) Công văn 88090/CT-TTHT năm 2020 về trả cổ tức bằng chuyển nhượng quyền sở hữu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (30/09/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
5. (15/06/2020) Quyết định 1625/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025”
Đầu tư
1. (13/10/2020) Công văn 8576/VPCP-QHĐP năm 2020 về tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn đơn vị tư vấn Quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (12/10/2020) Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
3. (11/10/2020) Công văn 8523/VPCP-CN năm 2020 về tình hình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 05 dự án thành phần PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (11/10/2020) Công văn 8524/VPCP-QHQT năm 2020 về cập nhật báo cáo phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (29/09/2020) Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND về phê duyệt bổ sung cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020
6. (25/09/2020) Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND về sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 98/2013/NQ-HĐND về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An đầu tư trực tiếp và cho vay
7. (13/07/2020) Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
8. (18/06/2020) Quyết định 1442/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (18/06/2020) Quyết định 1441/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Đầu tư đối với dự án sân gôn và thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
Thương mại
1. (08/10/2020) Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2020 về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội năm 2021
2. (04/09/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 26/2019/QĐ-UBND
3. (22/07/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An
4. (17/07/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương do thành phố Cần Thơ ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (15/10/2020) Công văn 6654/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (08/10/2020) Công văn 6529/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (07/07/2020) Công văn 4557/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (11/10/2020) Công văn 8525/VPCP-KSTT năm 2020 xử lý thông tin báo nêu về hành lang pháp lý về chia sẻ dữ liệu do Văn phòng Chính phủ ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (19/10/2020) Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
2. (12/10/2020) Công văn 4281/TCT-DNL năm 2020 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
3. (09/10/2020) Quyết định 1258/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tổ chức thu phí, lệ phí và khoản thu dịch vụ khác trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình
4. (09/10/2020) Công văn 4873/UBND-KT về triển khai nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí cuối năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
5. (08/10/2020) Công văn 89564/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với Chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (08/10/2020) Công văn 89565/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (08/10/2020) Công văn 89567/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (08/10/2020) Công văn 89700/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (05/10/2020) Công văn 88556/CT-TTHT năm 2020 về hạch toán chi phí nhân viên đi công tác do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (30/09/2020) Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
11. (30/09/2020) Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa và bảo tàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
12. (30/09/2020) Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
13. (30/09/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
14. (30/09/2020) Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
15. (30/09/2020) Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu phí thư viện trong phạm vi các thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
16. (30/09/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
17. (30/09/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
18. (30/09/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
19. (30/09/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
20. (30/09/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
21. (30/09/2020) Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
22. (30/09/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
23. (30/09/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
24. (17/09/2020) Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2020 về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
25. (29/10/2018) Công văn 72024/CT-TTHT năm 2018 về hạch toán chi phí nhân viên đi công tác do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
26. (10/10/2018) Công văn 3868/TCT-CS năm 2018 về hạch toán chi phí nhân viên đi công tác Tổng cục Thuế ban hành
27. (04/07/2018) Công văn 46517/CT-TTHT năm 2018 về hạch toán chi phí nhân viên đi công tác do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (19/10/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-KTNN về Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
2. (07/10/2020) Văn bản hợp nhất 40/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (07/10/2020) Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính ban hành
4. (07/10/2020) Văn bản hợp nhất 41/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (15/10/2020) Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (12/10/2020) Công văn 8558/VPCP-KGVX năm 2020 về xử lý thông tin về lao động nghề du lịch thiếu kỹ năng nghiệp vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (09/10/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định về nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, thông tin điện tử, truyền thanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
4. (22/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn dôi dư do thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP và Phó Trưởng Công an, Công an viên thường trực tại xã, thị trấn dôi dư do bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Công nghệ thông tin
1. (07/10/2020) Quyết định 1701/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (29/09/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định và Quy chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng, Trang thông tin điện tử, trên các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND
3. (21/09/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
4. (17/09/2020) Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2020 về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
5. (31/07/2020) Quyết định 1951/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (28/07/2020) Quyết định 1892/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (22/07/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Bất động sản
1. (09/10/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 06/2015/QĐ-UBND quy định về quản lý, cấp phép khai thác đất san lấp khi cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2. (29/09/2020) Nghị quyết 27/2020/NQ-HĐND về phê duyệt thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình
3. (18/09/2020) Quyết định 3124/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
4. (24/08/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Dịch vụ pháp lý
1. (12/10/2020) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2020 về triển khai chương trình trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
2. (03/07/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập, thay đổi trụ sở Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Sở hữu trí tuệ
1. (22/07/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Bộ máy hành chính
1. (15/10/2020) Quyết định 1456/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
2. (14/10/2020) Quyết định 4318/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
3. (14/10/2020) Quyết định 4044/QĐ-BNN-TCLN năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4. (14/10/2020) Quyết định 780/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
5. (09/10/2020) Quyết định 190/QĐ-VKSTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
6. (08/10/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2013/QĐ-UBND quy định về công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng
7. (05/10/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (30/09/2020) Nghị quyết 1016/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Quân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
9. (30/09/2020) Nghị quyết 1017/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
10. (30/09/2020) Nghị quyết 1018/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
11. (21/09/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
12. (21/09/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
13. (04/09/2020) Quyết định 2279/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
14. (04/09/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 03/2011/QĐ-UBND
15. (18/08/2020) Quyết định 2107/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
16. (14/08/2020) Quyết định 2283/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
17. (31/07/2020) Quyết định 1947/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
18. (31/07/2020) Quyết định 1956/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong Lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
19. (31/07/2020) Quyết định 1950/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
20. (17/07/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 03/2020/QĐ-UBND
21. (15/07/2020) Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2021
22. (14/07/2020) Quyết định 1715/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
23. (27/05/2020) Quyết định 1618/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
24. (27/05/2020) Quyết định 1619/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
25. (22/05/2020) Quyết định 1574/QĐ-UBND năm 2020 về công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
26. (15/05/2020) Quyết định 1307/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai với các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan trong công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực trên địa bàn Khu Kinh tế mở Chu Lai do tỉnh Quảng Nam ban hành
27. (14/05/2020) Quyết định 1177/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
28. (10/01/2020) Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Trị
Vi phạm hành chính
1. (22/09/2020) Quyết định 345/QĐ-VKSTC năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ kiểm sát xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (22/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thủ tục Tố tụng
1. (19/10/2020) Nghị quyết 124/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại
2. (15/10/2020) Kế hoạch 113/KH-VKSTC năm 2020 về tổ chức hội nghị thực hiện Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP "quy định phối hợp thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ" do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (19/10/2020) Quyết định 602/QĐ-UBDT năm 2020 quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc
2. (13/10/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định nội dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. (13/10/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác của cơ quan, đơn vị, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh
4. (06/10/2020) Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
5. (30/09/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Phú Thọ
6. (22/09/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025
7. (21/09/2020) Quyết định 171/QĐ-VKSTC về điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
8. (22/07/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trong các vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An
9. (02/12/2019) Quyết định 3315/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình xúc tiến vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2020-2025
Xây dựng - Đô thị
1. (02/10/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2013/QĐ-UBND quy định về áp dụng tiêu chuẩn quy hoạch giao thông, đất cây xanh, đất công cộng tối thiểu trong công tác quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2. (22/09/2020) Quyết định 3455/QĐ-UBND năm 2020 về cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Quyết định 5087/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, đợt 4
3. (22/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
Giao thông - Vận tải
1. (31/12/2019) Quyết định 2832/QĐ-TĐC năm 2019 về Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành
2. (03/10/2014) Quyết định 3733/QĐ-BGTVT năm 2014 về công bố tuyến vận tải ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (19/10/2020) Công văn 4295/BGDĐT-TĐKT năm 2020 về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (19/10/2020) Thông báo 363/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình mưa lũ và xử lý khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (18/10/2020) Công điện 1411/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 tỉnh Thừa Thiên Huế và tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (14/10/2020) Thông báo 361/TB-VPCP năm 2020 về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi họp về công tác tìm kiếm cứu nạn đối với các nạn nhân do sạt lở đất tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67 và thủy điện Rào Trăng 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (14/10/2020) Quyết định 417/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
5. (09/10/2020) Công văn 4890/UBND-KT năm 2020 về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về công tác phòng, chống thiên tai và xử lý một số vấn đề cấp bách phát sinh do thành phố Hà Nội ban hành
6. (21/09/2020) Kế hoạch 1703/KH-UBND năm 2020 về xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Quảng Bình
Thể thao - Y tế
1. (18/10/2020) Công điện 1647/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế ứng phó mưa, lũ lụt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (15/10/2020) Công điện 1640/CĐ-BCĐ năm 2020 về tăng cường quản lý người nhập cảnh trong các khu cách ly tập trung do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
3. (14/10/2020) Quyết định 1587/QĐ-TTg năm 2020 về đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (14/10/2020) Công điện 1625/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế ứng phó mưa, lũ lụt và bão số 7 do Bộ Y tế ban hành
5. (07/10/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về phân cấp quản lý và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Quyền dân sự
1. (09/10/2020) Công văn 4889/UBND-NC năm 2020 về triển khai Thông tư 79/2020/TT-BCA do thành phố Hà Nội ban hành
2. (09/10/2020) Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 65/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh do thành phố Hà Nội ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (15/10/2020) Công văn 8644/VPCP-KGVX năm 2020 về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (15/10/2020) Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL quy định về nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (13/10/2020) Công văn 8600/VPCP-KGVX về tin kinh tế xã hội ngày 09/10/2020 về cam kết giảm bất bình đẳng do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (12/10/2020) Công văn 8537/VPCP-NN năm 2020 về tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện các Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (30/09/2020) Công văn 3615/C07-P4 năm 2020 về hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháy do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban hành
6. (18/09/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7. (16/09/2020) Hướng dẫn 152-HD/BTGTW năm 2020 về công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương năm 2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
8. (07/08/2020) Quyết định 2767/QĐ-UBND năm 2020 về Đề án tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2025
9. (22/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
10. (05/06/2020) Quyết định 1450/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể truyền thống tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2030
Lĩnh vực khác
1. (15/10/2020) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kế hoạch 410-KH/TU về thực hiện Kết luận 54-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới do tỉnh Tuyên Quang ban hành
2. (22/07/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,078

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn