Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 07/10/2020 11:26 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 03/10 - 06/10/2020

07/10/2020 11:26 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày ngày 03/10 - 06/10/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (21/09/2020) Công văn 84843/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế liên quan khoản tiền hỗ trợ Fair Trade do Cục Thuế thành phố Hà Nội
2. (17/09/2020) Công văn 84104/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng tiêu dùng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (10/09/2020) Nghị quyết 61/2020/NQ-HĐND về giảm mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh quy định tại Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành
Đầu tư
1. (01/10/2020) Chỉ thị 20/CT-BYT năm 2020 về tăng cường công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành
2. (25/09/2020) Quyết định 1382/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu
3. (25/09/2020) Công văn 11742/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 8 tháng và ước thực hiện 9 tháng năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
4. (24/09/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 41/2016/QĐ-UBND
5. (23/09/2020) Quyết định 1378/QĐ-BTC năm 2020 về thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (21/09/2020) Công văn 84844/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (11/08/2020) Quyết định 1972/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
8. (19/06/2020) Kế hoạch 1054/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 58/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do tỉnh Quảng Bình ban hành
9. (05/06/2020) Nghị quyết 104/NQ-HĐND về thông qua bổ sung danh mục công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Quảng Bình
10. (20/05/2020) Kế hoạch 831/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kế hoạch 145-KH/TU thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do tỉnh Quảng Bình ban hành
11. (05/01/2019) Công văn 116/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về trách nhiệm cung cấp tài liệu gốc để chứng minh theo quy định của hồ sơ mời thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thương mại
1. (30/09/2020) Quyết định 1286/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp đình Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
2. (24/09/2020) Quyết định 4303/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (22/09/2020) Công văn 3484/BTP-VĐCXDPL năm 2020 trả lời thắc mắc về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện do Bộ Tư pháp ban hành
4. (01/09/2020) Quyết định 2169/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
5. (15/05/2020) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Quảng Bình ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (29/09/2020) Chỉ thị 38/CT-TTg năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (29/09/2020) Thông tư 26/2020/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3. (25/09/2020) Công văn 8084/VPCP-CN năm 2020 về nghịch lý trong xuất khẩu linh kiện ô tô do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (23/09/2020) Công văn 6232/TCHQ-HTQT năm 2020 về biện pháp quản lý đối với dầu thực vật không biến đổi gen do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (23/09/2020) Công văn 6236/TCHQ-GSQL năm 2020 về cho phép đưa phương tiện, máy móc, phân bón sang các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia chăm sóc và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh qua cửa khẩu phụ Long Phước và lối mở Trạm kiểm soát Biên phòng Hiệp Hòa do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (23/09/2020) Công văn 6245/TCHQ-CNTT năm 2020 về tích hợp dịch vụ công trực tuyến ngành Hải quan lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (23/09/2020) Công văn 6251/TCHQ-GSQL năm 2020 về điều kiện thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (22/09/2020) Công văn 11545/BTC-TCHQ năm 2020 về nhập khẩu phòng thí nghiệm đang sử dụng do đối tác nước ngoài trao tặng do Bộ Tài chính ban hành
9. (22/09/2020) Công văn 6228/TCHQ-TXNK năm 2020 về xác định trước mã số hàng hóa đối với mặt hàng Bộ tản nhiệt trong thiết bị truyền tin do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (22/09/2020) Công văn 6200/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc liên quan đến tờ khai vận chuyển độc lập do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (22/09/2020) Công văn 6201/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (22/09/2020) Công văn 6220/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (21/09/2020) Công văn 6192/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu chuyên dùng trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (18/09/2020) Công văn 6131/TCHQ-TXNK năm 2020 về giảm tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (17/09/2020) Công văn 6103/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (16/09/2020) Công văn 6090/TCHQ-GSQL năm 2020 về C/O mẫu E quá thời hạn mẫu E xác minh do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (16/09/2020) Công văn 6085/TCHQ-GSQL năm 2020 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (14/09/2020) Công văn 6037/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Nghị định 64/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (14/09/2020) Công văn 6023/TCHQ-TXNK năm 2020 về xác định trước mã số cho mặt hàng Tấm chắn bánh răng bơm dầu do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (14/09/2020) Công văn 6032/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Nghị định 100/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (11/09/2020) Công văn 1799/BVTV-ATTPMT năm 2020 về thông báo chuyển phương thức kiểm tra An toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
22. (10/09/2020) Công văn 1005/XNK-CN năm 2020 về nhập khẩu ô tô để nghiên cứu do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
23. (10/09/2020) Công văn 5961/TCHQ-GSQL năm 2020 về rà soát, kiểm tra các tờ khai hàng hóa nhập khẩu được đưa hàng về bảo quản do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (10/09/2020) Công văn 5953/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục xuất trả hàng hóa quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
25. (09/09/2020) Công văn 5928/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa giấy giặt do Tổng cục Hải quan ban hành
26. (09/09/2020) Công văn 6682/BCT-TKNL năm 2020 về trả lời vướng mắc doanh nghiệp liên quan tới nhập khẩu đèn halogen công suất 60W do Bộ Công thương ban hành
27. (09/09/2020) Công văn 6689/BCT-KHCN năm 2020 về thông báo phương thức kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Công Thương ban hành
28. (08/09/2020) Công văn 5890/TCHQ-GSQL năm 2020 về chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (ICD) Tiên Sơn thành cảng cạn do Tổng cục Hải quan ban hành
29. (11/08/2020) Công văn 9600/BTC-TCHQ năm 2020 về tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu do Bộ Tài chính ban hành
30. (20/07/2020) Quyết định 1080/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (05/10/2020) Công văn 5319/BYT-KH-TC năm 2020 về thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS do Bộ Y tế ban hành
2. (02/10/2020) Quyết định 1557/QĐ-TCT năm 2020 về thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
3. (01/10/2020) Quyết định 1376/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
4. (22/09/2020) Công văn 85104/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (22/09/2020) Công văn 85105/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn đối với các giao dịch mua bán chứng chỉ tiền gửi do các tổ chức tín dụng phát hành do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (21/09/2020) Công văn 84664/CT-TTHT năm 2020 về xác nhận hoạt động sản xuất phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (21/09/2020) Công văn 84665/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (21/09/2020) Công văn 84666/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (21/09/2020) Công văn 84841/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khi sử dụng voucher mua hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (18/09/2020) Công văn 6130/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (17/09/2020) Công văn 84107/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khách lẻ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (17/09/2020) Công văn 84106/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chủ công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (17/09/2020) Công văn 84105/CT-TTHT năm 2020 về tên hàng hóa trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (17/09/2020) Công văn 84103/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (11/09/2020) Công văn 3799/TCT-KK năm 2020 về thực hiện Thông tư 92/2019/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành
16. (28/08/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
17. (08/06/2020) Công văn 48077/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chủ công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Chứng khoán
1. (18/09/2020) Văn bản hợp nhất 37/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (24/09/2020) Quyết định 1381/QĐ-BTC về công bố danh sách tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (21/08/2020) Công văn 3439/BHXH-CĐBHXH năm 2020 về triển khai giao dịch điện tử đối với thủ tục giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (29/09/2020) Thông tư 25/2020/TT-BCT quy định về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (01/10/2020) Quyết định 1486/QĐ-TTg năm 2020 về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/09/2020) Quyết định 2328/QĐ-TCHQ năm 2020 quy định về tiêu chuẩn chức danh, chức trách, nhiệm vụ; định biên an toàn tối thiểu thuyền viên trên tàu thuyền tuần tra, kiểm soát Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (05/08/2020) Kế hoạch 1365/KH-UBND năm 2020 về chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4. (20/05/2020) Kế hoạch 827/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Công nghệ thông tin
1. (05/10/2020) Quyết định 1685/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
2. (01/10/2020) Thông tư 28/2020/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (30/09/2020) Chỉ thị 66/CT-BTTTT năm 2020 về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin tại các điểm truy nhập wifi Internet công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (30/09/2020) Thông tư 27/2020/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (29/09/2020) Nghị quyết 138/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân do Chính phủ ban hành
6. (12/09/2020) Công văn 7616/VPCP-KSTT năm 2020 về triển khai công việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (29/07/2020) Kế hoạch 1314/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 458/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” do tỉnh Quảng Bình ban hành
8. (29/07/2020) Quyết định 2379/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh
Bất động sản
1. (18/09/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
2. (18/09/2020) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3. (28/08/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND bổ sung quy định Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND
4. (24/08/2020) Quyết định 3462/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
5. (24/08/2020) Quyết định 3463/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
6. (20/08/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 quy định về đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định 34/2014/QĐ-UBND
7. (17/07/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình, dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
8. (19/05/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2011/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Sở hữu trí tuệ
1. (04/11/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định về việc xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Bộ máy hành chính
1. (03/10/2020) Nghị quyết 141/NQ-CP năm 2020 báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết 24/2016/QH14 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 do Chính phủ ban hành
2. (03/10/2020) Quyết định 1499/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (01/10/2020) Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2020 công bố 06 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
4. (01/10/2020) Quyết định 2866/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (30/09/2020) Quyết định 2029/QĐ-BTP về phân công bổ sung thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
6. (29/09/2020) Quyết định 1473/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (29/09/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND về giao số lượng, bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu
8. (28/09/2020) Công văn 8125/VPCP-QHĐP năm 2020 về phân công các bộ, cơ quan chuẩn bị tài liệu Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (28/09/2020) Công văn 8128/VPCP-QHĐP năm 2020 về phân công các bộ, cơ quan chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (25/09/2020) Kế hoạch 3577/KH-BTP năm 2020 về tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi do Bộ Tư pháp ban hành
11. (25/09/2020) Công văn 8085/VPCP-QHĐP năm 2020 về điều kiện xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (25/09/2020) Quyết định 2385/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Phước
13. (25/09/2020) Quyết định 1335/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
14. (23/09/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2012/QĐ-UBND về Quy chế vận hành hệ thống họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang
15. (22/09/2020) Quyết định 1972/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch của ngành Tư pháp tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Tư pháp ban hành
16. (21/09/2020) Công văn 3477/BTP-PLHSHC năm 2020 về điều kiện xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn do Bộ Tư pháp ban hành
17. (18/09/2020) Quyết định 1350/QĐ-BTC năm 2020 sửa đổi Quyết định 376/QĐ-BTC quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thời báo Tài chính Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
18. (17/09/2020) Quyết định 1940/QĐ-BTP năm 2020 về thành lập Tổ biên tập dự thảo Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
19. (10/09/2020) Quyết định 2240/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
20. (18/08/2020) Quyết định 3370/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
21. (17/08/2020) Quyết định 2019/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định
22. (04/08/2020) Quyết định 1916/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tỉnh Nam Định
23. (27/07/2020) Quyết định 2350/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành xây dựng áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
24. (23/07/2020) Kế hoạch 1280/KH-UBND về kiểm tra cải cách hành chính năm 2020 tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
25. (20/07/2020) Quyết định 2281/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
26. (20/07/2020) Quyết định 2282/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
27. (17/07/2020) Quyết định 2245/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm trong cơ quan Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh
28. (14/07/2020) Quyết định 2201/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
29. (10/07/2020) Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
30. (06/07/2020) Quyết định 2265/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
31. (23/06/2020) Quyết định 1930/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh
32. (23/06/2020) Quyết định 1931/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh
33. (17/06/2020) Quyết định 2020/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
34. (12/06/2020) Quyết định 1959/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
35. (17/03/2020) Nghị quyết 98/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập, hợp nhất các thôn thuộc xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
36. (29/10/2019) Quyết định 2061/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
37. (01/03/2019) Quyết định 323/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Vi phạm hành chính
1. (15/09/2020) Công văn 6054/TCHQ-PC năm 2020 về thực hiện Nghị định 96/2020/NĐ-CP và 98/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (12/06/2020) Kế hoạch 1015/KH-UBND năm 2020 về kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; khảo sát tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3. (19/05/2020) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do tỉnh Quảng Bình ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (12/06/2020) Kế hoạch 1017/UBND-NC năm 2020 về tăng cường, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do tỉnh Quảng Bình ban hành
2. (29/05/2020) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về tổ chức thực hiện biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Quảng Bình ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (17/09/2020) Quyết định 1939/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế do Bộ Tư pháp ban hành
2. (29/06/2020) Kế hoạch 1113/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 634/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Tài chính nhà nước
1. (25/09/2020) Quyết định 1993/QĐ-BTP năm 2020 về bổ sung tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
2. (18/09/2020) Thông tư 114/2020/TT-BQP về 18 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng
3. (15/09/2020) Thông tư 81/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2018/TT-BTC về hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư 342/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (14/09/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình
5. (03/08/2020) Kế hoạch 1340/KH-UBND năm 2020 về Phát triển dân tộc thiểu số Dự án “Đầu tư xây dựng và Phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” tỉnh Quảng Bình
6. (02/07/2020) Quyết định 2205/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh giá tiêm vắc xin dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7. (10/01/2020) Quyết định 58/QĐ-UBND về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 do tỉnh Quảng Bình ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (04/10/2020) Nghị quyết 143/NQ-CP năm 2020 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chính phủ ban hành
2. (03/10/2020) Nghị quyết 142/NQ-CP năm 2020 về trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành
3. (02/10/2020) Quyết định 1494/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (16/09/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
Giao thông - Vận tải
1. (26/05/2020) Quyết định 1895/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt giai đoạn 2020-2024 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
Giáo dục
1. (05/10/2020) Công văn 3977/BGDĐT-GDTH năm 2020 về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (22/09/2020) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 do tỉnh Quảng Bình ban hành
3. (04/09/2020) Công văn 3407/BGDĐT-GDĐH về hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (25/06/2020) Kế hoạch 1098/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Quảng Bình ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (02/10/2020) Nghị quyết 140/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
2. (02/10/2020) Nghị định 118/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
3. (25/09/2020) Công văn 8067/VPCP-CN năm 2020 thông tin báo VietnamPlus phản ánh về tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi nước ta do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (25/09/2020) Công văn 8083/VPCP-NN năm 2020 về sự mất cân đối giữa vùng nguyên liệu rừng trồng và năng lực chế biến sâu khiến ngành gỗ dăm phát triển do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (23/09/2020) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6. (16/09/2020) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7. (31/08/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8. (28/07/2020) Kế hoạch 1301/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kế hoạch 137-KH/TU về thực hiện Kết luận 56-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do tỉnh Quảng Bình ban hành
9. (22/07/2020) Quyết định 2315/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Hà Tĩnh
10. (02/07/2020) Quyết định 2199/QĐ-UBND năm 2020 về công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
11. (30/06/2020) Kế hoạch 1130/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Quảng Bình ban hành
12. (16/06/2020) Quyết định 1996/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Phụ nữ Quảng Bình với phong trào chống rác thải nhựa giai đoạn 2020-2022” do tỉnh Quảng Bình ban hành
Thể thao - Y tế
1. (02/10/2020) Thông báo 26/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 66)
2. (02/10/2020) Quyết định 2775/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (01/10/2020) Chỉ thị 21/CT-BYT năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
4. (01/10/2020) Chỉ thị 22/CT-BYT năm 2020 về chấn chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong cơ sở y tế công lập do Bộ Y tế ban hành
5. (20/08/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 12/2019/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
6. (24/07/2020) Kế hoạch 1284/KH-UBND tổng kết Nghị quyết 16/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 của tỉnh Quảng Bình
7. (09/07/2020) Kế hoạch 1196/KH-UBND năm 2020 về tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) năm 2020-2021 do tỉnh Quảng Bình ban hành
8. (21/05/2020) Quyết định 2121/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Răng hàm mặt do Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (28/07/2020) Kế hoạch 1297/KH-UBND năm 2020 triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (GCM) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Văn hóa - Xã hội
1. (02/10/2020) Quyết định 2774/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức tuyên truyền, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (15/09/2020) Quyết định 1750/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ tiêu chí công nhận điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
3. (07/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2020-2025
4. (18/06/2020) Kế hoạch 1050/KH-UBND năm 2020 về kiểm tra hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực khác
1. (25/09/2020) Quyết định 1995/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi của Bộ Tư pháp
2. (16/09/2020) Công văn 6086/TCHQ-GSQL năm 2020 về đính chính công văn 6032/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (31/08/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản mặn, lợ tại Quảng Ninh
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 908

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn