Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 19/09/2020 08:36 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 16/09 - 18/09/2020

19/09/2020 08:36 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 16/09 - 18/09/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (17/09/2020) Công văn 1259/TTg-KTTH năm 2020 về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (07/09/2020) Công văn 81422/CT-TTHT năm 2020 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (07/09/2020) Công văn 81423/CT-TTTH năm 2020 về hóa đơn dịch vụ thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (07/09/2020) Kế hoạch 502/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 55/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5. (07/09/2020) Công văn 81419/CT-TTHT năm 2020 về chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (28/07/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về định mức hỗ trợ các hạng mục, công trình theo cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
7. (03/04/2020) Công văn 3948/BTC-TCT năm 2020 về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính của các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
Đầu tư
1. (15/09/2020) Công điện 1244/CĐ-TTg năm 2020 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và dự án công trình trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (09/09/2020) Công văn 7471/VPCP-CN năm 2020 về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (07/09/2020) Công văn 81424/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (07/09/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 27/2019/QĐ-UBND
5. (07/09/2020) Quyết định 363/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang
6. (04/09/2020) Công văn 4324/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
7. (26/08/2020) Công văn 4165/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn về công tác thẩm định giá thiết bị cho dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Bộ Xây dựng ban hành
8. (25/08/2020) Nghị quyết 32/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công Nguồn vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 tỉnh Hà Giang tại Nghị quyết 39/NQ-HĐND
9. (20/08/2020) Công văn 4065/BXD-KTXD năm 2020 về trả lời kiến nghị của Ban quản lý đường sắt đô thị Hồ Chí Minh về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Thông tư số 30/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
10. (13/08/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 20/2017/QĐ-UBND
11. (04/08/2020) Công văn 5017/BKHĐT-PC năm 2020 về sử dụng thuật ngữ tại Điều 6 Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
12. (31/07/2020) Chỉ thị 21/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành
13. (06/12/2019) Nghị quyết 272/2019/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
14. (15/07/2019) Nghị quyết 27/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; phân khai chi tiết nguồn vốn còn lại và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
15. (17/04/2018) Quyết định 1275/QĐ-BCT năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035-Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
16. (07/12/2017) Nghị quyết 139/NQ-HĐND năm 2017 sửa đổi Nghị quyết 67/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của thành phố Đà Nẵng
Thương mại
1. (16/09/2020) Thông báo 333/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 mở rộng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (15/09/2020) Quyết định 1409/QĐ-TTg năm 2020 về kế hoạch triển khai Nghị quyết 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (11/09/2020) Công văn 4432/UBND-KT năm 2020 về tăng cường quản lý nhà nước trong công tác phòng vệ thương mại do thành phố Hà Nội ban hành
4. (09/09/2020) Kế hoạch 512/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Nghệ An ban hành
5. (09/09/2020) Kế hoạch 511/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Nghệ An
6. (07/09/2020) Công văn 4302/UBND-KT về thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại phiên họp Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
7. (03/09/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam quả kèm theo Quyết định 27/2015/QĐ-UBND do tỉnh Hòa Bình ban hành
8. (17/06/2020) Công văn 4857/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 4 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (27/05/2020) Quyết định 1359/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Hải Dương
10. (08/05/2020) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Thái Bình ban hành
11. (03/05/2020) Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nghệ An
12. (20/12/2019) Quyết định 572/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Xuất nhập khẩu
1. (04/09/2020) Công văn 81088/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (01/09/2020) Công văn 4268/BXD-VLXD năm 2020 hướng dẫn về hàng hóa xuất khẩu mặt hàng thạch cao (gypsum) do Bộ Xây dựng ban hành
3. (31/08/2020) Công văn 5763/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (31/08/2020) Công văn 5765/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc ấn định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sau đó thuê gia công lại do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (31/08/2020) Công văn 5767/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện công văn 7190/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (31/08/2020) Công văn 5771/TCHQ-GSQL năm 2020 về quản lý vôi, đôlômit xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (28/08/2020) Công văn 5722/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của nhà thầu xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (28/08/2020) Công văn 5734/TCHQ-TXNK năm 2020 về hướng dẫn phân loại mặt hàng “Viên ngậm GeloRevoice” do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (28/08/2020) Công văn 5736/TCHQ-TXNK năm 2020 về nhập khẩu máy thở để viện trợ nhân đạo cho Chính phủ phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (28/08/2020) Công văn 5738/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (21/08/2020) Công văn 5587/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (20/08/2020) Công văn 5530/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc phân loại linh kiện để lắp ráp module màn hình dẹt do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (20/08/2020) Công văn 5550/TCHQ-GSQL năm 2020 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (20/08/2020) Công văn 5551/TCHQ-GSQL năm 2020 về tiêu hủy phế liệu, phế phẩm, phế thải của hoạt động gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (19/08/2020) Công văn 5510/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc về trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (18/08/2020) Công văn 5470/TCHQ-TXNK năm 2020 về chính sách thuế đối với hàng hóa gia công tại trong khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (18/08/2020) Công văn 5472/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng chiết khấu, giảm giá do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (18/08/2020) Công văn 5481/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9” do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (18/08/2020) Công văn 5485/TCHQ-TXNK năm 2020 về áp dụng thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu Nghị định 57/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (17/08/2020) Công văn 1890/ATTP-PCTTR năm 2020 về việc Bổ sung nội dung trên Giấy chứng nhận Y tế (Health Certificate) để tạo điều kiện xuất khẩu hàng hóa là nông sản đã qua chế biến đến thị trường Hoa Kỳ do Cục An toàn thực phẩm ban hành
21. (14/08/2020) Công văn 5364/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (14/08/2020) Công văn 5379/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, dụng cụ dùng trong nha khoa do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (13/08/2020) Công văn 5347/TCHQ-GSQL năm 2020 về nhập khẩu hàng hóa khai báo là tro bay - Cemguard Ply Ash - dùng để sản xuất phụ gia bê tông do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (16/09/2020) Công văn 1187/UBDT-CSDT năm 2020 trả lời kiến nghị của cử tri, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về đề nghị bổ sung đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (04/09/2020) Công văn 81005/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu nước ngoài đối với phí môi giới dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (01/09/2020) Công văn 80417/CT-TTHT năm 2020 về chi phí lãi vay theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (17/09/2020) Công điện 07/CĐ-TCT năm 2020 về thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 84/NQ-TTg do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
2. (15/09/2020) Nghị định 109/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
3. (10/09/2020) Công văn 3768/TCT-DNNCN năm 2020 về quyết toán thuế đối với thu nhập cá nhân vãng lai do Tổng cục Thuế ban hành
4. (10/09/2020) Công văn 3769/TCT-DNNCN năm 2020 về hoàn thuế thu nhập cá nhân và Lệ phí trước bạ đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
5. (07/09/2020) Công văn 81421/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết của dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (07/09/2020) Công văn 81420/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với phí nhượng quyền và phí bản quyền do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (07/09/2020) Công văn 3682/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
8. (04/09/2020) Công văn 81086/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (03/09/2020) Công văn 80739/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn cho tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (03/09/2020) Công văn 80741/CT-TTHT năm 2020 về dấu, chữ ký người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (03/09/2020) Công văn 80746/CT-TTHT năm 2020 về miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (03/09/2020) Công văn 80747/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (31/08/2020) Công văn 5741/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc C/O mẫu D điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (31/08/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các phương tiện giao thông đối với dự án đường ĐT.768 theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT do tỉnh Đồng Nai ban hành
15. (27/08/2020) Công văn 5684/TCHQ-TXNK năm 2020 về triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (27/08/2020) Công văn 5709/TCHQ-TXNK năm 2020 về triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (27/08/2020) Công văn 5710/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Thông tư 92/2019/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (26/08/2020) Công văn 5660/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng, mã số HS đối với thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (24/08/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An
20. (24/08/2020) Công văn 5606/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý vướng mắc triển khai thực hiện Luật quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (14/08/2020) Công văn 5368/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng máy kéo nhập khẩu không nhập kèm máy công tác phục vụ nông nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (10/08/2020) Công văn 3220/TCT-CS năm 2020 về giải đáp chính sách thuế tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
23. (20/07/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND bãi bỏ quy định thu phí về cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Quyết định 43/2017/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
24. (15/07/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ năm học 2020-2021
25. (20/12/2019) Quyết định 56/2019/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020
Bảo hiểm
1. (16/09/2020) Quyết định 1107/QĐ-LĐTBXH năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (15/07/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Lao động - Tiền lương
1. (08/09/2020) Công văn 4340/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. (21/08/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh kèm theo Quyết định 15/2017/QĐ-UBND
3. (06/12/2018) Nghị quyết 207/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
4. (15/09/2016) Kế hoạch 6415/KH-UBND năm 2016 về thực hiện Chương trình về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020
Công nghệ thông tin
1. (16/09/2020) Quyết định 1569/QĐ-BTTTT năm 2020 về Danh mục yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin cho trạm gốc 5G (5G gNodeB) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (15/09/2020) Thông tư 25/2020/TT-BTTTT về ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (14/09/2020) Công văn 4863/BYT-CNTT năm 2020 về triển khai một phần mềm quản lý duy nhất tại các Trạm Y tế do Bộ Y tế ban hành
4. (10/09/2020) Quyết định 1545/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thông tin thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
5. (28/08/2020) Quyết định 1818/QĐ-BTP năm 2020 về Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp
6. (27/08/2020) Quyết định 1545/QĐ-CHK năm 2020 công bố Tiêu chuẩn cơ sở "Tiêu chuẩn về dịch vụ thông báo tin tức hàng không" do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
7. (26/08/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, kết nối và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Phú Yên
8. (18/08/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
9. (03/08/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng và vận hành dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
10. (23/07/2020) Quyết định 1347/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang
11. (09/06/2020) Quyết định 1811/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc
12. (29/05/2020) Quyết định 1450/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
13. (26/05/2020) Kế hoạch 266/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Nghệ An
14. (11/05/2020) Công văn 1718/BTTTT-THH về triển khai Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia và Chính phủ điện tử ngày 12/02/2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
15. (07/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng của Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên
16. (26/06/2019) Quyết định 1553/QĐ-UBND năm 2019 về công bố xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018
Bất động sản
1. (16/09/2020) Thông báo 332/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh do Văn phòng chính phủ ban hành
2. (12/09/2020) Công văn 1234/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (11/09/2020) Công văn 1233/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (01/09/2020) Công văn 4265/BXD-QLN năm 2020 về cách tính tỷ lệ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các đồ án quy hoạch chi tiết do Bộ Xây dựng ban hành
5. (31/08/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2012/QĐ-UBND và 83/2017/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
6. (28/08/2020) Công văn 4230/BXD-QLN năm 2020 về bán bất động sản hình thành trong tương lai và cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án Thăng Long Victory do Bộ Xây dựng ban hành
7. (28/08/2020) Công văn 4203/BXD-QLN năm 2020 về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
8. (27/08/2020) Công văn 4176/BXD-QLN năm 2020 về ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
9. (24/08/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND sửa đổi khoản 3 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quy định kèm theo Quyết định 3000/2017/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
10. (28/07/2020) Quyết định 2658/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
11. (21/07/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng
12. (17/07/2020) Quyết định 2562/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
13. (09/07/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
14. (26/05/2020) Quyết định 1310/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
15. (15/05/2020) Quyết định 1222/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
16. (25/02/2019) Quyết định 241/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông
Dịch vụ pháp lý
1. (11/09/2020) Quyết định 3801/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
2. (13/08/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
3. (08/07/2020) Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU thực hiện Kết luận 69-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư do thành phố Hải Phòng ban hành
4. (29/04/2020) Kế hoạch 229/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Bộ máy hành chính
1. (17/09/2020) Hướng dẫn 27/HD-VKSTC năm 2020 về phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (16/09/2020) Quyết định 4148/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
3. (16/09/2020) Quyết định 2650/QĐ-BGDĐT năm 2020 về ban hành chương trình bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (15/09/2020) Quyết định 702/QĐ-VPCP năm 2020 về Quy chế mẫu tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (15/09/2020) Thông tư 29/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục
6. (15/09/2020) Thông tư 31/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục
7. (15/09/2020) Thông báo 3556/TB-LĐTBXH năm 2020 về điều chỉnh phân công công tác của các Thứ trưởng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. (15/09/2020) Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
9. (14/09/2020) Quyết định 524/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định 771/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
10. (11/09/2020) Quyết định 4064/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2020
11. (11/09/2020) Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2020 về tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12. (11/09/2020) Quyết định 3931/QĐ-BYT năm 2020 về công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được quy định tại Thông tư 14/2015/TTBYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
13. (11/09/2020) Quyết định 697/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
14. (10/09/2020) Quyết định 3067/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
15. (10/09/2020) Hướng dẫn 151-HD/BTGTW năm 2020 về công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
16. (10/09/2020) Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
17. (04/09/2020) Kế hoạch 178/KH-UBND về triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội ban hành
18. (04/09/2020) Quyết định 1872/QĐ-BTP năm 2020 về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp do Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành
19. (04/09/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND sửa đổi khoản 4 Điều 2 Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về ngành đào tạo đối với từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
20. (03/09/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
21. (31/08/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
22. (28/08/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
23. (27/08/2020) Công văn 5682/TCHQ-VP năm 2020 về đính chính Công văn 5575/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (27/08/2020) Kế hoạch 483/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An
25. (24/08/2020) Công văn 5615/TCHQ-VP năm 2020 về đính chính Công văn 5583/TCHQ-TXNK do Tổng cục Hải quan ban hành
26. (21/08/2020) Kế hoạch 475/KH-UBND năm 2020 về thực hiện "Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ năm 2019" trên địa bàn tỉnh Nghệ An
27. (14/08/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
28. (12/08/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
29. (10/08/2020) Quyết định 1314/QĐ-UBND năm 2020 về đính chính Quyết định 21/2020/QĐ-UBND do tỉnh Bạc Liêu ban hành
30. (25/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương
31. (14/07/2020) Quyết định 2038/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2025”
32. (10/07/2020) Quyết định 2248/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
33. (02/07/2020) Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2020 về thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
34. (19/06/2020) Quyết định 1391/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
35. (16/06/2020) Kế hoạch 307/KH-UBND năm 2020 về xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức gắn với từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Nghệ An ban hành
36. (05/06/2020) Quyết định 1754/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập các môn thi kỳ thi tuyển công chức tỉnh Nghệ An năm 2020
37. (01/06/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 60/2015/QĐ-UBND Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An
38. (01/06/2020) Công văn 1975/BTP-HTQTCT năm 2020 vướng mắc khi thực hiện việc chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền do Bộ Tư pháp ban hành
39. (29/05/2020) Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2020 về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
40. (28/05/2020) Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực karaoke, vũ trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
41. (28/05/2020) Quyết định 1667/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
42. (22/05/2020) Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL quy định về các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
43. (21/05/2020) Quyết định 1562/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An
44. (18/05/2020) Quyết định 1522/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ văn bản về Quỹ bảo trì đường bộ Nghệ An do tỉnh Nghệ An ban hành
45. (14/05/2020) Công văn 1736/BTP-HTQTCT năm 2020 vướng mắc khi thực hiện chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền do Bộ Tư pháp ban hành
46. (04/05/2020) Quyết định 1368/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 2500/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Sở Tài chính Nghệ An
47. (02/05/2020) Quyết định 1296/QĐ-UBND năm 2020 về sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, các cơ quan chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Thái Bình
48. (31/12/2019) Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2019 về cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2020
49. (30/08/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND về Quy định quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
50. (23/07/2019) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập xóm, tổ dân phố tại một số xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ và huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
51. (18/07/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
52. (12/07/2019) Kế hoạch 2451/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định 1847/QĐ-TTg do tỉnh Cao Bằng ban hành
53. (23/05/2019) Công văn 3581/BNN-QLCL năm 2019 về vướng mắc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
54. (18/03/2019) Quyết định 400/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
55. (18/03/2019) Quyết định 401/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
56. (18/03/2019) Quyết định 402/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông giữa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
57. (28/02/2019) Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 do tỉnh Nam Định ban hành
58. (05/09/2017) Quyết định 1921/QĐ-UBND năm 2017 công bố sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
59. (27/03/2013) Quyết định 773/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Vi phạm hành chính
1. (08/09/2020) Quyết định 1232/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm đối với “xe hợp đồng trá hình tuyến cố định”, “xe kết hợp” và các xe ô tô vận chuyển khách trái quy định trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Trách nhiệm hình sự
1. (12/09/2020) Công văn 7625/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý văn bằng, chứng chỉ giả do Văn phòng Chính phủ ban hành
Tài chính nhà nước
1. (14/09/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-TTg về hướng dẫn Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (11/09/2020) Công văn 4436/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp nhận người Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về cách ly tại khu cách ly tập trung khách sạn có thu phí do thành phố Hà Nội ban hành
3. (11/09/2020) Nghị quyết 129/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020 do Chính phủ ban hành
4. (09/09/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên
5. (07/09/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND về Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
6. (04/09/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về thẩm định giá của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7. (04/09/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 10/2018/QĐ-UBND
8. (01/09/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9. (28/08/2020) Công văn 4192/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn quy định về tổ chức thẩm định các hạng mục mua sắm tài sản, đồ dùng trang thiết bị (không bao gồm thiết bị công trình xây dựng) trong dự án đầu tư công theo Luật Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
10. (25/08/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2017/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang
11. (21/08/2020) Công văn 4084/BXD-KTXD năm 2020 về áp dụng Thông tư 20/2019/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
12. (20/08/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 64/2017/QĐ-UBND
13. (18/08/2020) Công văn 4014/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
14. (18/08/2020) Công văn 4013/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn về áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình và giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
15. (13/08/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
16. (07/08/2020) Công văn 3845/BXD-KTXD năm 2020 về bất cập trong công tác quản lý thoát nước do Bộ Xây dựng ban hành
17. (03/08/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND
18. (31/07/2020) Quyết định 2566/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước do Sở Tài chính tỉnh Nghệ An thực hiện
19. (28/05/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang
20. (01/04/2020) Quyết định 740a/QĐ-UBND năm 2020 về thực hiện chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
21. (12/12/2019) Quyết định 2970/QĐ-UBND năm 2019 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2020
22. (11/12/2019) Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước và thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Hà Giang ban hành
23. (02/08/2019) Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm tại Điều 1, 995/QĐ-UBND do tỉnh Lạng Sơn ban hành
24. (15/07/2019) Kế hoạch 114/KH-UBND về thu Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019
25. (26/02/2019) Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Nghị định 160/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (17/09/2020) Thông tư 09/2020/TT-BTNMT về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (15/09/2020) Quyết định 1412/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (15/09/2020) Quyết định 1413/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (15/09/2020) Nghị quyết 131/NQ-CP năm 2020 về bổ sung quy hoạch tại Phụ lục Danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch kèm theo Nghị quyết 110/NQ-CP do Chính phủ ban hành
5. (15/09/2020) Công văn 4467/BXD-GĐ năm 2020 về tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trình sau sự cố sập đổ cổng điểm Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai do Bộ Xây dựng ban hành
6. (07/09/2020) Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2020 về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Nghệ An ban hành
7. (01/09/2020) Công văn 4262/BXD-KHCN năm 2020 về hướng dẫn, xác nhận sản phẩm bê tông khí chưng áp đạt giới hạn chịu lửa danh định do Bộ Xây dựng ban hành
8. (01/09/2020) Công văn 4263/BXD-KHCN năm 2020 vướng mắc về Chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng kính xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
9. (26/08/2020) Công văn 4162/BXD-QLN năm 2020 hướng dẫn về thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành
10. (25/08/2020) Công văn 740/HĐXD-DA năm 2020 về xác định loại dự án đầu tư thuộc nhóm A, B hay C do Cục Quản lý hoạt động xây dựng ban hành
11. (18/08/2020) Công văn 4016/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
12. (03/08/2020) Công văn 3718/BXD-QLN năm 2020 về hướng dẫn xác định diện tích đỗ xe 2 bánh trong chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
13. (29/11/2019) Quyết định 2184/QĐ-UBND năm 2019 về phân loại xóm trên địa bàn huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng
14. (02/08/2018) Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2018 về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng công trình thủy lợi giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Giao thông - Vận tải
1. (17/09/2020) Thông tư 20/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 63/2013/TT-BGTVT hướng dẫn về thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Campuchia - Lào - Việt Nam về vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (15/09/2020) Thông báo 330/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về cho phép các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và một số đối tác do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (11/09/2020) Công văn 7541/VPCP-CN năm 2020 về triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (11/09/2020) Công văn 7552/VPCP-CN năm 2020 về phản ánh bất cập trong xử lý xe máy cũ và những điểm nghẽn trong kết nối vận chuyển hàng hoá với đường sắt, hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (20/06/2019) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 45-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Giáo dục
1. (17/09/2020) Công văn 3665/BGDĐT-GDDT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục dân tộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (15/09/2020) Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế
3. (15/09/2020) Công văn 3589/BGDĐT-GDTX về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (15/09/2020) Công văn 3590/BGDĐT-GDMN năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (15/09/2020) Công văn 4467/BXD-GĐ năm 2020 về tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trình sau sự cố sập đổ cổng điểm Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, xã Khánh Yên thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai do Bộ Xây Dựng ban hành
6. (15/09/2020) Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (20/08/2020) Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do thành phố Hải Phòng ban hành
8. (18/08/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
9. (22/06/2020) Công văn 2219/BGDĐT-GDTrH về tổ chức dạy học và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10. (25/05/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 02/2014/QĐ-UBND
11. (22/05/2020) Quyết định 1584/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt thời gian được hưởng hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở, gạo và nấu ăn tập trung của học sinh tại các trường trung học phổ thông, học kỳ II năm học 2019 - 2020 (đợt 2) trên địa bàn tỉnh Nghệ An
12. (19/05/2020) Quyết định 1530/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục, năm học 2020-2021 do tỉnh Nghệ An ban hành
13. (04/03/2020) Quyết định 717/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh Quyết định 2654/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định áp dụng từ năm học 2017-2018
14. (28/05/2019) Công văn 2274/BGDĐT-QLCL năm 2019 về đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
15. (20/04/2018) Công văn 769/QLCL-KĐCLGD năm 2018 về sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học do Cục Quản lý chất lượng ban hành
16. (20/04/2018) Công văn 768/QLCL-KĐCLGD năm 2018 về hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học do Cục Quản lý chất lượng ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (16/09/2020) Công điện 1258/CĐ-TTg về tập trung ứng phó với bão số 5 năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (08/09/2020) Kế hoạch 504/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 29/CT-TTg về giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã do tỉnh Nghệ An ban hành
3. (21/08/2020) Kế hoạch 472/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Nghệ An ban hành
4. (18/08/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
5. (05/08/2020) Kế hoạch 444/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
6. (29/07/2020) Công văn 2384/TCMT-QLCT năm 2020 về chính sách quản lý tro bay phát sinh từ nhà máy nhiệt điện do Tổng cục Môi trường ban hành
7. (18/05/2020) Quyết định 1525/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục đập, hồ chứa thủy điện thuộc loại đập, hồ chứa nước lớn và nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
8. (18/12/2019) Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa hanh khô năm 2019-2020 do tỉnh Sơn La ban hành
9. (15/08/2018) Kế hoạch 6103/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
10. (05/03/2018) Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Thể thao - Y tế
1. (17/09/2020) Công văn 4965/BYT-KH-TC năm 2020 về bảo đảm cung ứng vật tư, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
2. (16/09/2020) Thông báo 24/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 64)
3. (15/09/2020) Thông báo 23/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 63)
4. (14/09/2020) Quyết định 3952/QĐ-BYT năm 2020 về sửa đổi, bổ sung Quyết định 941/QĐ-BYT ban hành Danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (14/09/2020) Công văn 4868/BYT-AIDS năm 2020 về hướng dẫn bổ sung sử dụng thuốc ARV được chi trả từ Quỹ Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
6. (08/09/2020) Quyết định 3888/QĐ-BYT năm 2020 về Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
7. (19/08/2020) Công văn 5486/TCHQ-VP năm 2020 về thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông báo 283/TB-VPCP do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (02/08/2020) Công điện 07/CĐ-UBND năm 2020 về triển khai biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Thừa Thiên Huế ban hành
9. (31/07/2020) Công điện 06/CĐ-UBND năm 2020 về triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid-19 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
10. (29/04/2020) Kế hoạch 226/KH-UBND năm 2020 về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Nghệ An
11. (24/03/2020) Quyết định 1313/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn phát hiện và điều trị lao tiềm ẩn do Bộ Y tế ban hành
12. (11/09/2019) Kế hoạch 4176/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019-2025
13. (28/02/2019) Kế hoạch 781/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do tỉnh Phú Thọ ban hành
14. (26/02/2019) Kế hoạch hành động 26/KH-UBND năm 2019 về ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
15. (17/08/2018) Kế hoạch 6242/KH-UBND năm 2018 về lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Quyền dân sự
1. (22/06/2020) Công văn 2239/BTP-HTQTCT năm 2020 trả lời vướng mắc về cấp bản sao trích lục khai sinh từ Sổ hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành
2. (10/06/2020) Kế hoạch 156/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc tại thành phố Hải Phòng
Văn hóa - Xã hội
1. (11/09/2020) Công văn 7566/VPCP-KGVX năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về kích cầu du lịch nội địa lần hai do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (11/09/2020) Công văn 3506/LĐTBXH-KHTC về báo cáo tình hình thực hiện Dự toán Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (10/09/2020) Công văn 7510/VPCP-KGVX năm 2020 tổng hợp vướng mắc về thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (10/09/2020) Công văn 7515/VPCP-NN năm 2020 về Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (27/08/2020) Kế hoạch 485/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống hành vi vi phạm về pháo dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành
6. (25/08/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về việc cấp phát miễn phí báo Điện Biên Phủ (thời sự) cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam
7. (24/08/2020) Quyết định 1404/QĐ-UBND năm 2020 về đính chính Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2014/QĐ-UBND quy định khoảng cách tối thiểu giữa các cửa hàng xăng dầu liền kề trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện và đường đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
8. (14/08/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về công nhận, quản lý và phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
9. (07/08/2020) Kế hoạch 202/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” do thành phố Hải Phòng ban hành
10. (31/07/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
11. (03/07/2020) Kế hoạch 360/KH-UBND năm 2020 về điều tra, khảo sát và đánh giá hoạt động các làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An
12. (02/07/2020) Kế hoạch 175/KH-UBND về thực hiện Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Hải Phòng năm 2020
13. (08/05/2020) Kế hoạch 238/KH-UBND về tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Nghệ An hậu dịch Covid-19 năm 2020
14. (24/12/2019) Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
15. (30/08/2019) Kế hoạch 3093/KH-UBND năm 2019 về triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vừng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2020
16. (12/12/2018) Kế hoạch 225/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án “Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lĩnh vực khác
1. (24/08/2020) Quyết định 1493/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025
2. (21/08/2020) Chỉ thị 26/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành
3. (22/05/2020) Quyết định 1588/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng Đề án Phát triển nuôi trồng thủy sản đặc sản nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025
4. (22/05/2020) Quyết định 1589/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng Đề án Phát triển đàn dê tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025
5. (29/04/2020) Quyết định 1094/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
6. (19/12/2019) Công văn 13/BCĐDTLCP năm 2019 về tái đàn trong chăn nuôi lợn do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,422

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn