Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 14/09/2020 07:44 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 09/09 - 11/09/2020

14/09/2020 07:44 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 09/09 - 11/09/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (09/09/2020) Thông tư 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ Công Thương ban hành
2. (28/08/2020) Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động kinh doanh than do Bộ Công Thương ban hành
3. (24/08/2020) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2020 về khuyến khích thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do tỉnh Cao Bằng ban hành
4. (21/08/2020) Công văn 77562/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động viết bài trên báo do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (21/08/2020) Công văn 77768/CT-TTHT về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (03/06/2020) Công văn 2268/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
7. (22/05/2020) Công văn 2126/TCT-KK năm 2020 về chính sách thuế khi chuyển đổi sang doanh nghiệp thông thường do Tổng cục Thuế ban hành
8. (22/05/2020) Công văn 2111/TCT-CS năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
9. (03/07/2003) Quyết định 2449/QĐ-UB năm 2003 về chính sách áp dụng cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phải di dời từ 10 chợ nông sản thực phẩm nội thành đến kinh doanh tại ba chợ đầu mối nông sản thực phẩm ở huyện Hóc Môn, quận Thủ Đức và quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
Đầu tư
1. (09/09/2020) Thông báo 322/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (09/09/2020) Thông báo 323/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (07/09/2020) Công văn 7421/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 đoạn qua tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (05/09/2020) Công văn 7377/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Cánh Diều do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (05/09/2020) Nghị quyết 37/NQ-HĐND bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. (04/09/2020) Công văn 1200/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (03/09/2020) Quyết định 1370/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 và 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (31/08/2020) Quyết định 1065/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
9. (28/08/2020) Công văn 79494/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu đối với bản quyền do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (27/08/2020) Quyết định 1987/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển vùng sản xuất cây ăn quả, hoa, cây cảnh tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025
11. (26/08/2020) Công văn 78931/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua, bán quyền truy cập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (24/08/2020) Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND về phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020
13. (21/08/2020) Công văn 77563/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng nộp hộ nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (17/08/2020) Quyết định 2421/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và nội dung chi tiết thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình
15. (17/08/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về thực hiện phân cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
16. (10/08/2020) Quyết định 2349/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước do Sở Tài chính tỉnh Thái Bình thẩm tra quyết toán
17. (07/08/2020) Quyết định 2332/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình
18. (25/07/2020) Nghị quyết 16/NQ-HĐND về chấp thuận thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án công trình bổ sung năm 2020 do tỉnh Hải Dương ban hành
19. (22/07/2020) Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần thứ 4) do thành phố Hải Phòng ban hành
20. (07/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành
21. (07/07/2020) Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Khóa IX
22. (02/06/2020) Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 58/NQ-CP về Chương hình hành động thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do tỉnh Thái Bình ban hành
23. (01/06/2020) Quyết định 1571/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình
24. (18/05/2020) Công văn 2027/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành
25. (23/04/2020) Quyết định 1226/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình
26. (20/04/2020) Công văn 1564/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
27. (08/04/2020) Công văn 1447/TCT-KK năm 2020 về hướng dẫn đăng ký, kê khai nộp thuế đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
28. (16/03/2020) Quyết đinh 700/QĐ-UBND về điều chỉnh nội dung của Quyết định 3855/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành
29. (20/01/2020) Công văn 276/BXD-QLN năm 2020 về quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch do Bộ Xây dựng ban hành
Thương mại
1. (11/09/2020) Công văn 6747/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (09/09/2020) Thông tư 22/TT-BCT năm 2020 quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ Công thương ban hành
3. (08/09/2020) Quyết định 1375/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công thương giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (04/09/2020) Thông báo 317/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (01/09/2020) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
6. (28/08/2020) Quyết định 2571/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) do tỉnh Thái Bình ban hành
7. (25/08/2020) Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do thành phố Hải Phòng ban hành
8. (19/08/2020) Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về phát triển dự án, biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối do Bộ Công Thương ban hành
9. (22/07/2020) Nghị quyết 18/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
10. (07/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành
11. (04/06/2020) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2020 về triển khai Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
12. (01/06/2020) Quyết định 1572/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Thái Bình
13. (05/07/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
14. (16/05/2019) Quyết định 1105/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung danh mục, phạm vi thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020
15. (31/08/2018) Quyết định 3401/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục sản phẩm OCOP chủ lực cấp tỉnh và định hướng sản phẩm OCOP cấp quốc gia giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (21/08/2020) Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản do Bộ Công Thương ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (03/09/2020) Thông tư 80/2020/TT-BTC về Hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (31/08/2020) Công văn 3581/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
2. (31/08/2020) Công văn 79907/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê mặt bằng mái của nhà máy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (31/08/2020) Công văn 79908/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị lắp đặt cho trường học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (31/08/2020) Công văn 79915/CT-TTHT năm 2020 về giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (31/08/2020) Công văn 79906/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (28/08/2020) Công văn 79495/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (28/08/2020) Công văn 79496/CT-TTHT năm 2020 về tiêu thức tên, địa chỉ trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (28/08/2020) Công văn 79492/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (28/08/2020) Công văn 79493/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (26/08/2020) Công văn 78928/CT-TTHT năm 2020 về cấp hóa đơn lẻ đối với hợp đồng thuê khoán công việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (26/08/2020) Công văn 78929/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng chứng từ đối với hoạt động giám định tư pháp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (26/08/2020) Công văn 78764/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân sau khi chấm dứt hợp đồng lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (26/08/2020) Công văn 78769/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp thu hộ hãng giao nhận kho vận, chuyển phát nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (21/08/2020) Công văn 77558/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (21/08/2020) Công văn 77568/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (21/08/2020) Công văn 77569/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động định giá tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (21/08/2020) Công văn 77564/CT-TTHT năm 2020 về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với bảo hiểm y tế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
18. (23/07/2020) Nghị quyết 293/2020/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
19. (23/07/2020) Nghị quyết 292/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 161/2019/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
20. (23/06/2020) Công văn 2586/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
21. (23/06/2020) Công văn 2593/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
22. (23/06/2020) Công văn 2594/TCT-CS năm 2020 về điều chuyển tài sản do Tổng cục Thuế ban hành
23. (18/06/2020) Công văn 2485/TCT-DNL năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với sản phẩm Alumina và Hydrat xuất khẩu đã nhận được tiền thanh toán bằng L/C do Tổng cục Thuế ban hành
24. (15/06/2020) Công văn 2413/TCT-QLN năm 2020 về gia hạn nộp thuế và miễn tiền chậm nộp tiền thuế do Tổng cục Thuế ban hành
25. (12/06/2020) Công văn 2379/TCT-CS năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
26. (12/06/2020) Công văn 2386/TCT-CS năm 2020 về giải đáp vướng mắc chính sách thu Lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
27. (12/06/2020) Công văn 2399/TCT-KK năm 2020 về khai bổ sung Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
28. (10/06/2020) Công văn 2357/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
29. (01/06/2020) Công văn 2240/TCT-CS năm 2020 về thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Tổng cục Thuế ban hành
30. (01/06/2020) Công văn 2241/TCT-CS năm 2020 về chính sách miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
31. (22/05/2020) Công văn 2116/TCT-CS năm 2020 về giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
32. (21/05/2020) Công văn 2094/TCT-DNL năm 2020 về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
33. (28/04/2020) Quyết định 1264/QĐ-UBND năm 2020 về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp do tỉnh Thái Bình ban hành
34. (27/04/2020) Công văn 1665/TCT-QLN năm 2020 về không tính tiền chậm nộp do Tổng cục Thuế ban hành
35. (10/11/2003) Quyết định 147/2003/QĐ-UB về mức thu học phí; công tác quản lý thu, chi học phí hệ đào tạo mở tại Trường Trung học kinh tế - kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang
Bảo hiểm
1. (31/07/2020) Quyết định 2265/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
2. (23/07/2020) Nghị quyết 294/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ tối thiểu đóng bảo hiểm y tế quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP do tỉnh Hòa Bình ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (31/07/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định 12/2016/QĐ-UBND do tỉnh Nam Định ban hành
2. (15/05/2020) Quyết định 1418/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực lao động thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
3. (15/01/2004) Quyết định 08/2004/QĐ-UB về điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với Trưởng bản, Bí thư chi bộ bản, Trưởng các đoàn thể, Y tế bản và cán bộ Văn hoá - Truyền thanh - Truyền hình thuộc 86 xã đặc biệt khó khăn do tỉnh Sơn La ban hành
Công nghệ thông tin
1. (09/09/2020) Thông tư 23/2020/TT-BTTTT quy định về nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (08/09/2020) Quyết định 1529/QĐ-BTTTT năm 2020 về Bộ chỉ tiêu kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối, trạm gốc và chất lượng dịch vụ mạng 5G do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (08/09/2020) Công văn 7443/VPCP-KSTT năm 2020 về khai thác, sử dụng Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (07/09/2020) Thông tư 22/2020/TT-BTTTT quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (28/08/2020) Kế hoạch 93/KH-UBND về thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020
6. (25/08/2020) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban thành
7. (18/08/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Cà Mau
8. (01/07/2020) Quyết định 1582/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (26/05/2020) Kế hoạch 51/KH-UBND về thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 do tỉnh Thái Bình ban hành
10. (21/05/2020) Quyết định 1472/QĐ-UBND năm 2020 về bổ sung mã định danh cấp 2 của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Bình
11. (29/08/2019) Quyết định 2128/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
Bất động sản
1. (07/09/2020) Công văn 1203/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (04/09/2020) Công văn 7353/VPCP-NN năm 2020 về miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (28/08/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 45/2017/QĐ-UBND
4. (25/08/2020) Quyết định 2499/QĐ-UBND về phê duyệt thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình để cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện
5. (24/08/2020) Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND về phê duyệt việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình
6. (30/07/2020) Quyết định 322/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Bắc Ninh
7. (06/07/2020) Quyết định 1501/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
8. (12/06/2020) Công văn 2382/TCT-CS năm 2020 về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
9. (05/06/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định kèm theo Quyết định 35/2019/QĐ-UBND
10. (02/06/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 kèm theo Quyết định 46/2019/QĐ-UBND
11. (21/05/2020) Quyết định 1654/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
12. (02/05/2020) Quyết định 1302/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2020
13. (19/06/2017) Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương
14. (20/01/2003) Chỉ thị 03/2003/CT-UB về dừng việc giao đất làm nhà ở bám sát vào quốc lộ, tỉnh lộ do tỉnh Thái Bình ban hành
15. (13/01/2003) Chỉ thị 03/2003/CT-UB về bảo vệ, gìn giữ các dấu mốc đo đạc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Dịch vụ pháp lý
1. (31/08/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, thay đổi trụ sở Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
2. (19/08/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
3. (21/05/2020) Quyết định 1480/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại do tỉnh Thái Bình ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (19/11/2019) Thông báo 23099/TB-SHTT năm 2019 về thống nhất áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020 do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành
Bộ máy hành chính
1. (09/09/2020) Hướng dẫn 26/HD-VKSTC năm 2020 về khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (08/09/2020) Thông tư 06/2020/TT-BVHTTDL bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3. (08/09/2020) Công văn 7442/VPCP-QHĐP năm 2020 về thay thế nội dung tại Điểm 6, Mục III Thông báo kết luận 307/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (08/09/2020) Thông báo 321/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (08/09/2020) Công văn 3283/BVHTTDL-TV năm 2020 về triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
6. (07/09/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng và nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do thành phố Hà Nội ban hành
7. (05/09/2020) Quyết định 2456/QĐ-UBND năm 2020 về chấm dứt thực hiện Quyết định 2220/QĐ-UBND, Công văn 4232/UBND-KGVX do tỉnh Quảng Nam ban hành
8. (05/09/2020) Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
9. (05/09/2020) Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2020 về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
10. (05/09/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành
11. (01/09/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 03 Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành
12. (31/08/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
13. (28/08/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý, khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
14. (27/08/2020) Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2020 ban hành Danh mục đính chính sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành trong thời điểm từ ngày 16/10/2019 đến 20/7/2020
15. (26/08/2020) Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản; lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
16. (26/08/2020) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030
17. (25/08/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 18/2018/QĐ-UBND
18. (24/08/2020) Nghị quyết 992/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
19. (24/08/2020) Quyết định 16/QĐ-TTHĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình
20. (21/08/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2005/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị
21. (21/08/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kèm theo Quyết định 11/2014/QĐ-UBND
22. (20/08/2020) Quyết định 2462/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
23. (20/08/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình
24. (17/08/2020) Quyết định 2431/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình
25. (17/08/2020) Quyết định 2412/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình
26. (17/08/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè trên các vùng ven biển tỉnh Phú Yên
27. (14/08/2020) Nghị quyết 990/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
28. (14/08/2020) Nghị quyết 991/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
29. (14/08/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
30. (13/08/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Yên
31. (12/08/2020) Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc và hạng viên chức tối thiểu của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyên thông tỉnh Thái Bình
32. (10/08/2020) Quyết định 1725/QĐ-BTP năm 2020 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
33. (04/08/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành
34. (30/07/2020) Quyết định 1660/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực từng vị trí việc làm của Trung tâm Tư vấn giao thông vận tải trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
35. (29/07/2020) Quyết định 2618/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn do tỉnh Quảng Ninh ban hành
36. (28/07/2020) Quyết định 1635/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
37. (25/07/2020) Nghị quyết 18/NQ-HĐND về điều chỉnh biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Hải Dương năm 2020
38. (23/07/2020) Nghị quyết 298/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức phụ cấp đối với chức danh khác; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào công việc ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
39. (23/07/2020) Kế hoạch 75/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020
40. (17/07/2020) Quyết định 2468/QĐ-UBND năm 2020 về phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021
41. (16/07/2020) Công văn 66297/CT-TTHT năm 2020 về thay thế công văn 44403/CT-TTHT do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
42. (15/07/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định kèm theo Quyết định 05/2019/QĐ-UBND
43. (11/07/2020) Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhật tổ dân phố thuộc thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
44. (11/07/2020) Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2020 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình năm 2021
45. (10/07/2020) Quyết định 2019/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
46. (07/07/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
47. (06/07/2020) Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do tỉnh Thái Bình ban hành
48. (06/07/2020) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi do tỉnh Thái Bình ban hành
49. (03/07/2020) Quyết định 2245/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Quảng Ninh
50. (30/06/2020) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2020 về sơ kết thực hiện Đề án xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần xã hội hóa nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-2020
51. (25/06/2020) Quyết định 1818/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
52. (25/06/2020) Quyết định 1829/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
53. (16/06/2020) Quyết định 1691/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
54. (16/06/2020) Quyết định 1690/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
55. (05/06/2020) Quyết định 1612/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Y tế do tỉnh Thái Bình ban hành
56. (01/06/2020) Quyết định 1569/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Bình
57. (26/05/2020) Quyết định 1507/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực Tài chính do tỉnh Thái Bình ban hành
58. (26/05/2020) Quyết định 1508/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp lĩnh vực Ngoại vụ do tỉnh Thái Bình ban hành
59. (26/05/2020) Quyết định 1509/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình
60. (22/05/2020) Quyết định 1486/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình
61. (21/05/2020) Quyết định 1468/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
62. (20/05/2020) Quyết định 1456/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
63. (20/05/2020) Quyết định 1457/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông cùng cấp lĩnh vực Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Thái Bình
64. (14/05/2020) Quyết định 1413/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Bình
65. (08/05/2020) Quyết định 1348/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của Thanh tra tỉnh Thái Bình năm 2020
66. (05/05/2020) Quyết định 1307/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
67. (04/05/2020) Quyết định 1126/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Hải Phòng
68. (23/04/2020) Quyết định 1208/QĐ-UBND về điều chỉnh mã định danh cấp 3 của các đơn vị cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình năm 2020
69. (16/03/2020) Kế hoạch 81/KH-UBND về sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, trực thuộc các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong năm 2020 và 2021
70. (14/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
71. (16/09/2019) Quyết định 5173/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội
72. (10/09/2019) Quyết định 2873/QĐ-UBND về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2019
73. (25/03/2019) Quyết định 620/QĐ-CT năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
74. (15/11/2018) Quyết định 3282/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
75. (24/10/2018) Quyết định 3653/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định
76. (23/10/2018) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2018 về triển khai thực hiện Quyết định 903/QĐ-TTg về Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
77. (28/06/2018) Kế hoạch 2791/KH-UBND năm 2018 về triển khai việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành hính nhà nước tỉnh Phú Thọ
78. (04/06/2018) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP và Kế hoạch 126-KH/TU thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
79. (04/05/2018) Quyết định 1088/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
80. (03/05/2018) Quyết định 1058/QĐ-UBND năm 2018 về bãi bỏ 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông thôn mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thái Bình tại Quyết định 3142/QĐ-UBND và 3141/QD-UBND
81. (18/04/2018) Quyết định 1027/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
82. (08/09/2017) Quyết định 4236/QĐ-KBNN năm 2017 về Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Kho bạc Nhà nước ban hành
83. (18/03/2016) Công văn 96/TCDS-KHTC năm 2016 về hướng dẫn ghi chép ban đầu vào Sổ A0, ghi Phiếu thu tin và lập báo cáo thống kê chuyên ngành dân số và kế hoạch hóa gia đình do Tổng cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành
84. (23/07/2004) Quyết định 81/2004/QĐ-UB về phê duyệt đề án tổ chức hoạt động của Trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Sơn La
85. (22/11/2003) Quyết định 157/2003/QĐ-UB về Quy chế quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam các cấp của thành phố Đà Nẵng tham gia quản lý Nhà nước
86. (03/11/2003) Quyết định 2555/2003/QĐ/UB-TC về phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2003-2010
87. (26/02/2003) Quyết định 22/2003/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 07/1999/QĐ-UB do thành phố Đà Nẵng ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (14/08/2020) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý hình vi xâm hại tình dục trẻ em do tỉnh Thái Bình ban hành
Tài chính nhà nước
1. (09/09/2020) Thông tư 23/2020/TT-BCT quy định về phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại do Bộ Công thương ban hành
2. (08/09/2020) Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non
3. (08/09/2020) Công văn 7432/VPCP-KGVX năm 2020 về đổi mới công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (28/08/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020
5. (24/08/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
6. (10/08/2020) Quyết định 1184/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính
7. (23/07/2020) Nghị quyết 272/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết 169/2019/NQ-HĐND về phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành
8. (20/07/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Nam Định
9. (07/07/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi đối với Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
10. (09/06/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Thuận
11. (13/05/2020) Quyết định 1410/QĐ-UBND năm 2020 quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình
12. (29/04/2020) Quyết định 1393/QĐ-UBND năm 2020 về ủy quyền ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
13. (19/04/2020) Công văn 1449/SXD-KTVL năm 2020 về thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng ban hành
14. (13/03/2020) Quyết định 514/QĐ-UBND năm 2020 quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư xây dựng Trường Long do tỉnh Bến Tre ban hành
15. (18/02/2020) Quyết định 271/QĐ-UBND về giao danh mục và Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cà Mau năm 2020
16. (19/12/2019) Quyết định 1005/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh phương án tự chủ tài chính đối với 04 đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định 449/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
17. (19/12/2003) Quyết định 123/2003/QĐ-UB về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho đơn vị dự toán cấp tỉnh và ngân sách huyện, thành phố do tỉnh Gia Lai ban hành
18. (31/10/2003) Quyết định 152/2003/QĐ-UB về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU do thành phố Đà Nẵng ban hành
19. (15/08/2003) Quyết định 328/2003/QĐ-UB quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương do tỉnh Thái Bình ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (08/09/2020) Quyết định 1096/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2. (03/09/2020) Công văn 4308/BXD-HĐXD năm 2020 về quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế do Bộ Xây dựng ban hành
3. (27/08/2020) Quyết định 2520/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
4. (18/08/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương
5. (28/07/2020) Quyết định 1639/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đến năm 2035
6. (15/12/2003) Quyết định 3631/2003/QĐ-UB quy định về lộ giới và chỉ giới xây dựng công trình trên các tuyến đường thuộc đô thị Thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Giao thông - Vận tải
1. (08/09/2020) Thông báo 320/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi kiểm tra tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và nghe báo cáo về Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/08/2020) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (17/08/2020) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (22/07/2020) Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030, định hướng sau năm 2030
5. (13/02/2020) Công văn 164/CV-BCĐ năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Thừa Thiên Huế do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (27/03/2003) Chỉ thị 05/2003/CT-UB về triển khai Chỉ thị 04/2003/CT-TTg do tỉnh Thái Bình ban hành
Giáo dục
1. (09/09/2020) Quyết định 2566/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (08/09/2020) Công văn 3465/BGDĐT-QLCL năm 2020 về tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (08/09/2020) Công văn 3455/BGDĐT-CSVC năm 2020 về kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (08/09/2020) Công điện 7423/CĐ-VPCP năm 2020 về học sinh bị tai nạn tại tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (07/09/2020) Công văn 3431/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (04/09/2020) Công văn 3415/BGDĐT-GDTH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (04/09/2020) Công văn 3414/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (04/09/2020) Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (03/09/2020) Quyết định 2601/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
10. (01/09/2020) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2020-2021
11. (31/08/2020) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2020 về biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện nội dung Giáo dục địa phương do tỉnh Thái Bình ban hành
12. (29/08/2020) Quyết định 165/QĐ-BCĐ năm 2020 về bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (25/08/2020) Quyết định 596/QĐ-SGDĐT năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14. (30/07/2020) Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 1299/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Thái Bình
15. (30/07/2020) Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2020 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
16. (07/07/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND về đặt tên Trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
17. (20/10/2003) Quyết định 2413/2003/QĐ.UB.TC về tổ chức thực hiện Quyết định 161/2002/QĐ-TTg về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (09/09/2020) Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (08/09/2020) Quyết định 1981/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (25/08/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2030
4. (18/08/2020) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Thái Bình ban hành
5. (30/07/2020) Quyết định 1895/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2020-2030
6. (29/04/2020) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2020 về Bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên bàn địa tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2020-2025
7. (22/10/2019) Kế hoạch 594/KH-UBND năm 2019 về truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
8. (14/09/2018) Kế hoạch 9432/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Thể thao - Y tế
1. (10/09/2020) Quyết định 3906/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Ban biên soạn Hướng dẫn về điều trị, quản lý bệnh thận giai đoạn cuối trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
2. (08/09/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2020 về tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ biện pháp phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi tái phát do tỉnh Tuyên Quang ban hành
3. (04/09/2020) Quyết định 3287/QĐ-UBND năm 2020 về Quy định áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tình hình hiện nay
4. (04/09/2020) Công văn 5896/UBND-VHXH năm 2020 về chuyển trạng thái áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
5. (03/09/2020) Quyết định 168/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh game online trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (07/08/2020) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2020-2025
7. (26/06/2020) Quyết định 2160/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ Hội Tim mạch tỉnh Quảng Ninh
8. (29/05/2020) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi tái phát và lây lan trên địa bàn tỉnh Thái Bình
9. (17/04/2020) Kế hoạch 1347/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
10. (21/01/2019) Công văn 244/ATTP-NĐTT năm 2020 về áp dụng quy định trong việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm ban hành
Quyền dân sự
1. (19/08/2020) Quyết định 1450/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với bà Chiêu Huê do Chủ tịch nước ban hành
2. (19/08/2020) Quyết định 1451/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Ang Pao do Chủ tịch nước ban hành
3. (19/08/2020) Quyết định 1452/QĐ-CTN năm 2020 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Juan Shih do Chủ tịch nước ban hành
4. (19/08/2020) Quyết định 1453/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Lưu Kim Lênh do Chủ tịch nước ban hành
5. (19/08/2020) Quyết định 1454/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Huỳnh Thuận Liêm do Chủ tịch nước ban hành
6. (27/07/2020) Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2020 về triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Văn hóa - Xã hội
1. (03/09/2020) Kế hoạch 3239/CTr-BVHTTDL-BCA năm 2020 về phối hợp tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng giai đoạn 2020-2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Công an ban hành
2. (27/08/2020) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2020 về truyền thông dân số tỉnh Thái Bình đến năm 2030
3. (27/08/2020) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới do tỉnh Hưng Yên ban hành
4. (14/08/2020) Quyết định 2393/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Bình
5. (31/07/2020) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2020 về Hành động giai đoạn 2020-2025 tỉnh Thái Bình thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030
6. (30/07/2020) Quyết định 1662/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Hưng Yên
7. (10/02/2020) Kế hoạch 14/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2020
8. (14/08/2003) Quyết định 325/2003/QĐ-UB quy định về quản lý xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước thôn, làng, tổ dân phố do tỉnh Thái Bình ban hành
9. (12/08/2003) Chỉ thị 24/2003/CT-UB về thực hiện Pháp lệnh Dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lĩnh vực khác
1. (27/08/2020) Quyết định 1990/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển thủy sản tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025
2. (20/08/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3. (08/06/2020) Kế hoạch 53/KH-UBND về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thái Bình ban hành
4. (31/12/2019) Quyết định 2498/QĐ-UBND năm 2019 về giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2019-2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,198

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn