Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 05/09/2020 08:55 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 02/09 - 04/09/2020

05/09/2020 08:55 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 202/09 - 04/09/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (27/08/2020) Công văn 7121/VPCP-V.I năm 2020 tố cáo hành vi gây khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do Văn phòng Chính phủ ban hành
Đầu tư
1. (03/09/2020) Nghị quyết 124/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
2. (31/08/2020) Quyết định 1325/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (28/08/2020) Công văn 7189/VPCP-NN năm 2020 về cơ chế, chính sách mới, hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thúc đẩy sản xuất lâm nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (12/08/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thương mại, dịch vụ; dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về xã hội hóa có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
5. (10/08/2020) Kế hoạch 513/KH-HĐND năm 2020 về giám sát thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
6. (07/08/2020) Quyết định 2324/QĐ-UBND về phê duyệt thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình để cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện
7. (28/07/2020) Quyết định 2244/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
8. (13/12/2019) Nghị quyết 19/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Hải Dương ban hành
9. (12/12/2019) Công văn 9268/BKHĐT-TH năm 2019 về triển khai kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Nhà nước năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thương mại
1. (01/09/2020) Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
2. (21/08/2020) Công văn 77548/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh ứng dụng dạy học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (18/08/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (18/08/2020) Quyết định 765/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai
5. (17/08/2020) Công văn 5451/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (11/08/2020) Quyết định 2367/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và năng lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
7. (06/08/2020) Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 889/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
8. (23/07/2020) Kế hoạch 133/KH-UBND về thực hiện giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa và đẩy mạnh phong trào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020
9. (30/06/2020) Công văn 4201/BKHĐT-TH năm 2020 về đề cương chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành
10. (19/06/2020) Quyết định 1635/QĐ-BCT về tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 - Vietnam Grand Sale 2020” (Chương trình) do Bộ Công thương ban hành
11. (08/06/2020) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2020 về thực hiện dự án “Thúc đẩy quá trình công nhận Khu bảo tồn biển Cô Tô, tăng cường mạng lưới khu bảo tồn biển ở Việt Nam" do tỉnh Quảng Ninh ban hành
12. (09/01/2019) Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2019 về ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “OCOP Quảng Nam”
Xuất nhập khẩu
1. (25/08/2020) Công văn 5638/TCHQ-GSQL năm 2020 về gia hạn thời hạn lưu giữ xăng dầu cung ứng hàng không và tàu biển kinh doanh tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (21/08/2020) Công văn 5577/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường công tác quản lý hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (17/08/2020) Công văn 5454/TCHQ-GSQL năm 2020 về báo cáo hàng hóa tồn đọng do Tổng cục Hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (28/08/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 17/2018/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2. (28/08/2020) Công văn 7188/VPCP-CN năm 2020 về chỉ thị đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (21/08/2020) Công văn 77549/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (21/08/2020) Công văn 77550/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với khoản thưởng cho đại lý do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (21/08/2020) Công văn 77551/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với sản phẩm thẻ Gift card do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (21/08/2020) Công văn 77552/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn đối với hoạt động cho thuê tài chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (21/08/2020) Công văn 77557/CT-TTHT năm 2020 về miễn thuế thu nhập cá nhân theo hiệp định hàng không do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (21/08/2020) Công văn 77547/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (21/08/2020) Quyết định 1238/QĐ-BTC năm 2020 về điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10. (20/08/2020) Công văn 77334/CT-TTHT năm 2020 về xử lý đối với hóa đơn viết sai tên hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (20/08/2020) Công văn 77337/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về hóa đơn tại Chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (20/08/2020) Công văn 77204/CT-TTHT năm 2020 về xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (20/08/2020) Công văn 77333/CT-TTHT năm 2020 về việc chấp thuận các số hóa đơn đã lập bị gạch ngang địa chỉ cũ là hợp lệ và người mua được kê khai thuế giá trị gia tăng và tính chi phí đầu vào do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (20/08/2020) Công văn 77332/CT-TTHT năm 2020 về chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (20/08/2020) Công văn 77336/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (30/07/2020) Quyết định 49/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn tỉnh Bình Định
17. (14/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về miễn thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế
18. (10/07/2020) Nghị quyết 292/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên
19. (14/04/2020) Chỉ thị 6/CT-UBND năm 2020 về thực hiện khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước do tỉnh Bắc Giang ban hành
Bảo hiểm
1. (31/08/2020) Công văn 2771/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 9, 10/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (21/08/2020) Công văn 2659/BHXH-CNTT năm 2020 về thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (17/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Lao động - Tiền lương
1. (21/07/2020) Công văn 1617/TCGDNN-ĐTCQ năm 2020 về triển khai phần mềm quản lý số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp, việc làm do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
2. (16/06/2020) Quyết định 2000/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh
3. (14/04/2020) Chỉ thị 7/CT-UBND năm 2020 về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Công nghệ thông tin
1. (03/09/2020) Thông tư 20/2020/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (31/08/2020) Quyết định 1706/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (14/08/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
4. (07/08/2020) Quyết định 2351/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin và truyền thông do thành phố Hải Phòng ban hành
5. (05/08/2020) Công văn 3232/CV-BCĐ năm 2020 về triển khai ứng dụng Bluezone và NCOVI do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thành phố Cần Thơ ban hành
6. (16/07/2020) Kế hoạch 128/KH-UBND về kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn thông tin mạng, các hệ thống thông tin theo cấp độ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020
7. (14/07/2020) Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 135/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
8. (02/07/2020) Quyết định 567/QĐ-UBND năm 2020 về mã định danh cho các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Giang
9. (29/10/2018) Quyết định 3035/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong các lĩnh vực: Báo chí, Xuất bản, In và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bất động sản
1. (28/08/2020) Công văn 1155/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Đức Hòa III, tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (27/08/2020) Công văn 4618/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (17/07/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4. (26/05/2020) Quyết định 1313/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
5. (21/05/2020) Quyết định 1280/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Hải An, thành phố Hải Phòng
6. (21/05/2020) Quyết định 1652/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
7. (20/05/2020) Quyết định 1645/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Bộ máy hành chính
1. (31/08/2020) Quyết định 1323/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (31/08/2020) Quyết định 1326/QĐ-TTg năm 2020 về phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (31/08/2020) Quyết định 1336/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (28/08/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2014/QĐ-UBND và Quyết định 53/2015/QĐ-UBND về Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
5. (28/08/2020) Công văn 7156/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý đơn tố cáo “bến” đón, trả khách trái phép tồn tại, hoạt động trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (27/08/2020) Công văn 7124/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 7 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (26/08/2020) Quyết định 2347/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
8. (26/08/2020) Quyết định 3525/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh hóa
9. (25/08/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2013/QĐ-UBND quy định về phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, khai tử, bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Long An và Quyết định 23/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 28/2013/QĐ-UBND
10. (25/08/2020) Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
11. (17/08/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 57/2016/QĐ-UBND quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương
12. (14/08/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
13. (14/08/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
14. (11/08/2020) Quyết định 2026/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm phục vụ hành chính công
15. (10/08/2020) Quyết định 2882/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (10/08/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 373/2016/QĐ-UBND
17. (29/07/2020) Quyết định 2624/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh
18. (27/07/2020) Quyết định 2091/QĐ-BVHTTDL năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
19. (22/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20. (14/07/2020) Quyết định 2379/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung Đề án tinh giản biên chế của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
21. (22/06/2020) Quyết định 1626/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
22. (18/06/2020) Quyết định 2039/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
23. (10/06/2020) Quyết định 1542/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng
24. (27/05/2020) Quyết định 1722/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh
25. (07/05/2020) Công văn 2320/BNV-CCVC về tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành
26. (05/05/2020) Quyết định 1594/QĐ-BNN-VPĐP năm 2020 về thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm cấp Quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
27. (23/04/2020) Quyết định 785/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang
28. (21/01/2020) Quyết định 153/QĐ-UBND về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
29. (20/01/2020) Kế hoạch 04/KH-UBND năm 2020 về tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
30. (28/12/2018) Quyết định 3606/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tỉnh Đắk Lắk
31. (07/07/2017) Quyết định 2191/QĐ-BNV năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực chính quyền địa phương
Trách nhiệm hình sự
1. (16/07/2020) Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục Tố tụng
1. (19/06/2008) Công văn 03/2008/CT-VKSTC-VPT1 năm 2008 về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (01/09/2020) Thông tư 19/2020/TT-BGTVT quy định về mức giá, khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (28/08/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định quản lý nhà nước về giá kèm theo Quyết định 08/2017/QĐ-UBND do tỉnh Hà Nam ban hành
3. (18/08/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
4. (14/08/2020) Thông báo 307/TB-UBND năm 2020 về địa chỉ tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Quảng Nam ban hành
5. (30/07/2020) Quyết định 48/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 78/2016/QĐ-UBND quy định về điều kiện học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Định được hưởng chính sách hỗ trợ và mức khoán kinh phí hỗ trợ nấu ăn cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP
6. (17/07/2020) Quyết định 2434/QĐ-UBND năm 2020 về bộ đơn giá sản phẩm lập báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh
7. (17/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
8. (17/07/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
9. (17/07/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10. (26/06/2020) Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Xây dựng - Đô thị
1. (31/08/2020) Thông báo 314/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
Giao thông - Vận tải
1. (03/09/2020) Thông báo 315/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (27/08/2020) Công văn 7146/VPCP-CN năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về rà soát trong công tác quy hoạch, quản lý cảng biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (17/08/2020) Thông báo 285/TB-UBND năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các bến tàu, bến xe, sân bay do thành phố Hải Phòng ban hành
4. (10/08/2020) Công văn 2579/UBND-KTTH năm 2020 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Hà Giang ban hành
Giáo dục
1. (28/08/2020) Quyết định 2571/QĐ-UBND năm 2020 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
2. (28/08/2020) Công văn 3321/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (28/08/2020) Công văn 3323/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tuyên truyền bài tập thể dục dành cho học sinh tập luyện nâng cao sức khỏe phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (25/08/2020) Kế hoạch 3763/KH-UBND năm 2020 về Khung thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Phú Thọ ban hành
5. (24/08/2020) Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2020 về kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
6. (21/08/2020) Quyết định 2480/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Thái Bình ban hành
7. (18/08/2020) Quyết định 2329/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Quảng Trị ban hành
8. (27/07/2020) Công văn 2782/BGDĐT-QLCL về tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (15/07/2020) Kế hoạch hành động 124/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 628/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Quảng Ninh ban hành
10. (25/05/2018) Quyết định 1989/QĐ-BGDĐT năm 2018 quy định về chính tả trong Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (31/08/2020) Thông tư 05/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (27/08/2020) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Hải Dương
3. (24/07/2020) Quyết định 2525/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020
4. (21/07/2020) Công điện 04/CĐ-TW năm 2020 về phòng, chống thiên tai do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành
Thể thao - Y tế
1. (01/09/2020) Công văn 1175/KCB-NV năm 2020 về phát hiện sớm ca bệnh ngộ độc Botulinum do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
2. (31/08/2020) Công văn 4674/BYT-MT năm 2020 về hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) do Bộ Y tế ban hành
3. (18/08/2020) Công văn 2487/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Cần Thơ ban hành
4. (18/08/2020) Quyết định 2470/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập bổ sung 03 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào thành phố bằng đường bộ do thành phố Hải Phòng ban hành
5. (15/08/2020) Thông báo 371/TB-UBND năm 2020 về áp dụng bổ sung biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
6. (03/07/2020) Công văn 3608/BYT-DP năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết do Bộ Y tế ban hành
7. (18/05/2020) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2020 về triển khai tiêm vắc xin HPV phòng bệnh ung thư cổ tử cung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025
8. (13/05/2020) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới do tỉnh Quảng Ninh ban hành
9. (22/04/2020) Quyết định 1170/QĐ-UBND năm 2020 về tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Quảng Nam ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (01/09/2020) Chỉ thị 13/CT-BCT năm 2020 về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 do Bộ Công thương ban hành
2. (31/08/2020) Công văn 1107/UBDT-DTTS năm 2020 về xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (17/07/2020) Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật do tỉnh Quảng Ninh ban hành
4. (26/06/2020) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
5. (21/05/2020) Công văn 01/CV-UBQGNCT về triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020 do Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,147

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn