Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 01/09/2020 18:00 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 29/08 - 01/09/2020

01/09/2020 18:00 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 29/08 - 01/09/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (31/08/2020) Quyết định 1322/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (24/08/2020) Công văn 3479/TCT-KK năm 2020 về khôi phục mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành
3. (18/08/2020) Công văn 5469/TCHQ-TXNK năm 2020 về chuyển đổi từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp thường do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (18/08/2020) Công văn 5473/TCHQ-TXNK năm 2020 về ân hạn thuế đối với doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (21/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6. (17/07/2020) Nghị quyết 265/NQ-HĐND năm về thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025
7. (10/07/2020) Công văn 4650/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với hàng hóa sản xuất, gia công tại doanh nghiệp chế xuất gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (19/12/2005) Quyết định 3368/2005/QĐ-UBND về Quy chế cho vay quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp do tỉnh An Giang ban hành
9. (07/12/2004) Quyết định 86/2004/QĐ-UB về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Luật phá sản năm 2004 do tỉnh Quảng Bình ban hành
10. (26/03/2004) Chỉ thị 06/2004/CT-UB về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết về kinh tế tập thể do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Đầu tư
1. (28/08/2020) Quyết định 1318/QĐ-TTg năm 2020 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (28/08/2020) Quyết định 1327/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3. (26/08/2020) Công văn 7088/VPCP-KGVX năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (26/08/2020) Công văn 7101/VPCP-NN năm 2020 về tình trạng dự án “treo”, “bỏ hoang” ở các địa bàn quận, huyện thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (21/08/2020) Công văn 4058/UBND-KHĐT năm 2020 về thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình phân bổ, thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; định hướng xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban hành
6. (19/08/2020) Công văn 76732/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với lợi tức từ quỹ đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (20/07/2020) Nghị quyết 17/NQ-HĐND về điều chỉnh nội dung của Nghị quyết 44/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành
8. (17/07/2020) Nghị quyết 262/NQ-HĐND năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
9. (17/07/2020) Nghị quyết 266/NQ-HĐND về phê duyệt danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Chấp thuận thay đổi quy mô dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Ninh
10. (14/07/2020) Quyết định 2383/QĐ-UBND về ban hành danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh năm 2020, định hướng đến năm 2021
11. (28/02/2020) Chỉ thị 1493/CT-BNN-KH năm 2020 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, quản lý, thực hiện các dự án đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
12. (04/12/2017) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2017 về hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội; Phương án sử dụng, trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội
13. (23/07/2004) Quyết định 73/2004/QĐ-UB quy định về chính sách hỗ trợ khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp để đạt hiệu quả kinh tế cao và giá trị sản xuất đạt 50 triệu đồng/ha/năm trở lên do tỉnh Thái Bình ban hành
14. (28/05/2004) Quyết định 1243/2004/QĐ-UB về phê duyệt dự án quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Thương mại
1. (28/08/2020) Chỉ thị 34/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (28/08/2020) Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế
3. (26/08/2020) Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
4. (26/08/2020) Nghị định 99/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
5. (24/08/2020) Công văn 5618/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (24/08/2020) Quyết định 2189/QĐ-UBND năm 2020 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
7. (20/08/2020) Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2020 về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
8. (14/08/2020) Thông tư 19/2020/TT-BCT về sửa đổi các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ Công thương ban hành
9. (17/07/2020) Nghị quyết 260/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
10. (17/07/2020) Quyết định 2072/QĐ-UBND năm 2020 về công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Công Thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11. (02/07/2020) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2020 về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
12. (03/06/2020) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do thành phố Hải Phòng ban hành
13. (03/06/2020) Quyết định 1457/QĐ-BCT năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch hành động của ngành Công Thương nhằm khôi phục và đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại trong giai đoạn mới phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Công thương ban hành
14. (25/05/2020) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 100/QĐ-TTg về phê duyệt "Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
15. (18/08/2005) Quyết định 106/2005/QĐ-UB về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2005 - 2015
16. (10/12/2004) Nghị quyết 3h/2004/NQ/HĐND5 về phí chợ do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
17. (04/10/2004) Quyết định 182/2004/QĐ-UB quy định về quản lý hoạt động kinh doanh chụp ảnh tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Xuất nhập khẩu
1. (24/08/2020) Công văn 5608/TCHQ-TXNK năm 2020 về quyết định truy thu thuế nhập khẩu đối với hàng hóa gia công lại trong khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (21/08/2020) Công văn 5583/TCHQ-TXNK năm 2020 về nhập khẩu máy thở để viện trợ nhân đạo cho Chính phủ phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (21/08/2020) Công văn 5596/TCHQ-TXNK năm 2020 về thu thuế sản phẩm đặt gia công tại doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu trở lại nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (20/08/2020) Công văn 5529/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại linh kiện sản xuất, lắp ráp module màn hình dẹt do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (20/08/2020) Công văn 5533/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu dự án điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (20/08/2020) Công văn 5538/TCHQ-TXNK năm 2020 về hồ sơ, thủ tục miễn thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (18/08/2020) Công văn 5471/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (18/08/2020) Công văn 5482/TCHQ-TXNK năm 2020 về điều chỉnh mã số HS đối với mặt hàng Nguyên liệu thực phẩm - Bột đậu nành đã tách chất béo do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (14/08/2020) Công văn 5366/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng máy kéo nhập khẩu không nhập kèm máy công tác phục vụ nông nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (14/08/2020) Công văn 5365/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (14/08/2020) Công văn 5367/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng máy kéo nhập khẩu không nhập kèm máy công tác phục vụ nông nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (13/08/2020) Thông báo 5344/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Ván gỗ cao su ghép do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (05/08/2004) Chỉ thị 13/2004/CT-UB về tăng cường củng cố, hoàn thiện và phát triển Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2. (11/05/2004) Chỉ thị 15/2004/CT-UB về nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (27/08/2020) Công văn 3281/BGDĐT-KHTC năm 2020 về chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (25/08/2020) Công văn 3486/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
3. (25/08/2020) Công văn 3496/TCT-KK về khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý năm 2020 do Tổng cục Thuế ban hành
4. (25/08/2020) Công văn 3487/TCT-DNNCN năm 2020 về hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 do Tổng cục Thuế ban hành
5. (21/08/2020) Công văn 3454/TCT-QLN năm 2020 về trả kiến nghị của Công ty về chính sách thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành
6. (21/08/2020) Công văn 3457/TCT-KK năm 2020 vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành
7. (21/08/2020) Công văn 5589/TCHQ-TXNK năm 2020 về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (20/08/2020) Công văn 77199/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (20/08/2020) Công văn 77200/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (20/08/2020) Công văn 77201/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (20/08/2020) Công văn 77202/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (19/08/2020) Công văn 76733/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (19/08/2020) Công văn 76729/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (19/08/2020) Công văn 76731/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế đối với tiền hỗ trợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (14/08/2020) Công văn 5369/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng máy kéo nhập khẩu không nhập kèm máy công tác phục vụ nông nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (14/08/2020) Công văn 5378/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế, dụng cụ phẫu thuật do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (06/08/2020) Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành
18. (04/08/2020) Công văn 72318/CT-TTHT năm 2020 thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động khoa học công nghệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (04/08/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐNĐ về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo và Bảo tàng Côn Đảo do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
20. (03/08/2020) Công văn 71767/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (03/08/2020) Công văn 71769/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (03/08/2020) Công văn 71771/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
23. (03/08/2020) Công văn 71772/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
24. (03/08/2020) Công văn 71941/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn đối với các giao dịch mua bán chứng chỉ tiền gửi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
25. (03/08/2020) Công văn 71943/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản phụ cấp độc hại, nguy hiểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
26. (23/07/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định về loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
27. (13/12/2004) Nghị quyết 15/2004/NQ-HĐVIII về chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
28. (14/05/2004) Nghị quyết 07/2004/NQ-HĐND về mức thu học phí, tiền xây dựng trường học, học phí học nghề, lệ phí thi nghề, mức hỗ trợ của tỉnh cho giáo viên mầm non ngoài công lập và các khoản thu khác ở các cơ sở giáo dục năm học 2004-2005, lệ phí thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 năm học 2005-2006 do tỉnh Hà Nam ban hành
Bảo hiểm
1. (27/08/2020) Công văn 3336/LĐTBXH-KHTC về thực hiện cắt giảm, tiết kiệm dự toán kinh phí chi hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (04/08/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐNĐ về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (14/08/2020) Thông tư 78/2020/TT-BTC về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự do Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (06/08/2020) Công văn 808/TLĐ năm 2020 về việc bổ sung đối tượng không phải đóng đoàn phí công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
2. (07/07/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh
3. (04/06/2020) Nghị quyết 253/NQ-HĐND năm 2020 về điều chỉnh Nghị quyết 181/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí khoán định mức giáo viên các trường mầm non, trường phổ thông và nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, năm học 2019-2020
4. (07/05/2004) Quyết định 601/QĐ-UB năm 2004 quy định tạm thời về điều động, tuyển dụng, hợp đồng và chế độ chính sách đối với người làm quản trị mạng máy tính của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hà Nam
5. (26/03/2004) Chỉ thị 09/2004/CT-UB về tăng cường thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ do tỉnh Thái Bình ban hành
Công nghệ thông tin
1. (31/08/2020) Quyết định 1321/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/08/2020) Công văn 6992/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu xử lý Thư của Phó giáo sư. Thạc sĩ Đào Duy Quát liên quan đến Đề án Hệ thống thông tin tích hợp thu thập dữ liệu môi trường, cảnh báo thiên tai, cứu hộ cứu nạn, thám không và giám sát hành trình do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (17/08/2020) Quyết định 45/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (14/08/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
5. (28/07/2020) Quyết định 45/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
6. (20/05/2020) Quyết định 1625/QĐ-UBND về Danh sách các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp nâng lên mức độ 4 và Danh sách các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Quảng Ninh được kết nối lên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
7. (21/11/2019) Quyết định 2990/QĐ-UBND năm 2019 về công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
8. (30/12/2004) Quyết định 3264/2004/QĐ-UB quy định về quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
9. (23/07/2004) Chỉ thị 24/2004/CT-UB về thanh tra, kiểm tra các loại thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài từ vệ tinh (TVRO) do tỉnh Quảng Bình ban hành
Bất động sản
1. (24/08/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1208/2006/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai và Quyết định 05/2017/QĐ-UBND quy định hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
2. (07/08/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 4133/2015/QĐ-UBND quy định hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
3. (23/07/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (15/03/2018) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định về quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ Tài chính ban hành
5. (16/12/2005) Quyết định 4247/2005/QĐ-UBND về giá các loại đất thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (24/12/2004) Quyết định 405/2004/QĐ-UB quy định về thực hiện hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Yên Bái
7. (28/09/2004) Quyết định 6998/2004/QĐ-UB sửa đổi Điều 18 Chương III Quyết định 1124/2000/QĐ-UB về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
8. (26/07/2004) Nghị quyết 20/2004/NQ-HĐND KXIV về tiếp tục thực hiện chủ trương, biện pháp quản lý và sử dụng đất đai của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
9. (15/07/2004) Quyết định 29/2004/QĐ-UB quy định về giá các loại tài sản để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất do tỉnh Quảng Bình ban hành
10. (17/06/2004) Quyết định 24/2004/QĐ-UB về kế hoạch tuyên truyền, phổ biến thực hiện Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành do tỉnh Quảng Bình ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (27/08/2020) Quyết định 3096/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
2. (14/08/2020) Quyết định 2335/QĐ-UBND năm 2020 về công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bộ máy hành chính
1. (31/08/2020) Nghị quyết 123/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2020
2. (31/08/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiễm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (28/08/2020) Thông báo 312/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (28/08/2020) Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
5. (26/08/2020) Quyết định 17/QĐ-BCĐPCD năm 2020 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội
6. (26/08/2020) Công văn 1086/UBDT-VP năm 2020 về báo cáo kết quả tham mưu giải quyết đề xuất, kiến nghị và đề xuất, kiến nghị của các vụ, đơn vị do Ủy ban Dân tộc ban hành
7. (26/08/2020) Quyết định 823/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ gồm 02 thủ tục hành chính mới, 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
8. (25/08/2020) Quyết định 1671/QĐ-BGTVT năm 2020 về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ giao thông vận tải
9. (24/08/2020) Quyết định 1868/QĐ-BTNMT năm 2020 về ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
10. (24/08/2020) Quyết định 1294/QĐ-TTg năm 2020 về ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11. (24/08/2020) Quyết định 2650/QĐ-BQP năm 2020 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
12. (24/08/2020) Quyết định 1122/QĐ-BXD năm 2020 về thành lập Tổ điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025 do Bộ Xây dựng ban hành
13. (22/08/2020) Công văn 7004/VPCP-V.I năm 2020 về giải quyết phản ánh, kiến nghị của bà Cù Thị Các (huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) về khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (21/08/2020) Công văn 3266/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về thông báo thực hiện văn bản mới ban hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
15. (21/08/2020) Công văn 4049/UBND-NC năm 2020 về thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước do thành phố Hà Nội ban hành
16. (21/08/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
17. (20/08/2020) Quyết định 1973/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
18. (20/08/2020) Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
19. (20/08/2020) Quyết định 3643/QĐ-UBND năm 2020 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội
20. (12/08/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
21. (07/08/2020) Quyết định 2846/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
22. (06/08/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2011/QĐ-UBND quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày và ban hành văn bản hành chính của tỉnh Quảng Ngãi
23. (04/08/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐNĐ về quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
24. (31/07/2020) Nghị quyết 986/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
25. (31/07/2020) Nghị quyết 987/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
26. (28/07/2020) Nghị quyết 982/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
27. (17/07/2020) Nghị quyết 271/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh năm 2021
28. (17/06/2020) Quyết định 2020/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh
29. (02/06/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận
30. (27/05/2020) Quyết định 993/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
31. (13/05/2020) Quyết định 1199/QĐ-CT năm 2020 về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn do thành phố Hải Phòng ban hành
32. (20/04/2020) Quyết định 1310/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
33. (31/03/2020) Nghị quyết 246/2020/NQ-HĐNĐ về sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực tài chính - Ngân sách và khoáng sản do tỉnh Quảng Ninh ban hành
34. (16/01/2020) Quyết định 159/QĐ-BGDĐT năm 2020 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
35. (13/09/2018) Quyết định 2571/QĐ-UBND năm 2018 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
36. (16/05/2018) Quyết định 17/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2018 về việc ban hành các Bảng điểm thi đua áp dụng trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
37. (04/05/2018) Quyết định 1089/QĐ-UBND năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
38. (16/02/2005) Quyết định 489/2005/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ
39. (16/12/2004) Chỉ thị 28/2004/CT-UB về đẩy mạnh và tăng cường công tác hoà giải ở các cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
40. (03/11/2004) Quyết định 3366/2004/QĐ-UBND về quy chế tuyển dụng, điều động, miễn nhiệm, cho thôi việc và chế độ tập sự đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn do tỉnh Phú Thọ ban hành
41. (22/10/2004) Quyết định 131/2004/QĐ-UB về Quy chế và tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn thư - lưu trữ tỉnh Sơn La
42. (13/10/2004) Quyết định 189/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
43. (28/07/2004) Quyết định 397/2004/QĐ.UB quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban phát triển xã - tỉnh Lào Cai
44. (26/07/2004) Nghị quyết 21/2004/NQ-HĐND về Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
45. (30/06/2004) Chỉ thị 18/2004/CT-UB về tổ chức phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, bản khu vực biên giới ” do tỉnh Quảng Bình ban hành
46. (28/06/2004) Quyết định 66/2004/QĐ-UB về bổ sung nhiệm vụ cho Ban quản lý Công trình dân dụng - công nghiệp, thuộc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
47. (28/06/2004) Quyết định 65/2004/QĐ-UB về tách Đội quản lý thị trường số 1 liên huyện Mường La - Thị xã thành Đội quản lý thị trường Mường la và Đội quản lý thị trường Thị xã do tỉnh Sơn La ban hành
48. (24/05/2004) Quyết định 56/2004/QĐ-UB về phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
49. (20/05/2004) Quyết định 1390/2004/QĐ-UB về Quy chế hoạt động của Ban Hội nhập Kinh tế quốc tế do tỉnh Long An ban hành
50. (20/05/2004) Nghị quyết 07/2004/NQ-HĐND về thông qua nội quy các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009
51. (16/04/2004) Quyết định 35/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
52. (10/03/2004) Chỉ thị 08/2004/CT-UB về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự do tỉnh Quảng Bình
Trách nhiệm hình sự
1. (25/08/2020) Công văn 136/TANDTC-PC năm 2020 về đính chính Công văn 89/TANDTC-PC do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (26/08/2020) Công văn 7094/VPCP-CN năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về nâng cao hiệu quả, giảm chi phí vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/07/2020) Quyết định 44/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
3. (28/07/2020) Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (28/07/2020) Quyết định 43/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi thực hiện hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
5. (21/07/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý
6. (09/07/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho các hoạt động khuyến công Thành phố Hồ Chí Minh
7. (07/04/2020) Nghị quyết 239/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua chủ trương sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
8. (19/03/2019) Hướng dẫn 350/HD-TLĐ năm 2019 sửa đổi Điều 4, 8, 10 của Quyết định 1911/QĐ-TLĐ về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (27/08/2020) Quyết định 1143/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Bộ Xây dựng ban hành
2. (24/08/2020) Công văn 7013/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu về hiệu quả các dự án đầu tư cho chống ngập do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (10/08/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về cấp phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4. (17/07/2020) Nghị quyết 263/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua chủ trương ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Ninh
5. (17/07/2020) Nghị quyết 269/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
6. (04/06/2020) Nghị quyết 252/NQ-HĐND năm 2020 về điều chỉnh Nghị quyết 44/NQ-HĐND18 phê duyệt đề án "Xây dựng triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến 2030"
7. (01/06/2020) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch đô thị; quản lý trật tự xây dựng đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
8. (15/05/2020) Kế hoạch 140/KH-UBND về thực hiện Thông báo 53-TB/TW về tình hình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về "xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020" và Nghị quyết 105/NQ-CP do thành phố Hải Phòng ban hành
9. (02/02/2005) Quyết định 15/2005/QĐ-UB quy định về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
10. (07/01/2004) Chỉ thị 02/2004/CT-UB về tăng cường công tác quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Giao thông - Vận tải
1. (28/08/2020) Công văn 2742/SGDĐT-CTTT năm 2020 về Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
2. (29/05/2020) Công văn 175/UBATGTQG năm 2020 về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
3. (26/05/2020) Công văn 915/CĐTNĐ-VT-ATGT năm 2020 về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy đối với phương tiện thủy thô sơ tại các bến hành khách, bến ngang sông của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
4. (21/03/2016) Quy chế phối hợp 1065/QCPH-C67 năm 2016 giữa lực lượng Cảnh sát giao thông, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
5. (30/07/2004) Nghị quyết 15/2004/NQ-HĐ về giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình
6. (13/04/2004) Chỉ thị 06/2004/CT-UB về thực hiện Chỉ thị 01/2004/CT-TTg và Chỉ thị 12/2004/CT-TTg do tỉnh Gia Lai ban hành
Giáo dục
1. (31/08/2020) Công văn 3321/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (28/08/2020) Công văn 2718/GDĐT-VP năm về thực hiện chuyển phát học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (28/08/2020) Kế hoạch 680/KH-BGDĐT năm 2020 về bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể thao cho đội ngũ nhà giáo cốt cán làm công tác giáo dục thể chất do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (28/08/2020) Công văn 3313/BGDĐT-GDĐH về điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (27/08/2020) Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (27/08/2020) Quyết định 2472/QĐ-BGDĐT về điều chỉnh phân công cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (24/08/2020) Chỉ thị 666/CT-BGDĐT năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (18/08/2020) Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020-2025” do thành phố Hà Nội ban hành.
9. (29/06/2020) Thông báo 1968/TB-GDĐT-TC năm 2020 về tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh năm học 2020-2021
Tài nguyên - Môi trường
1. (24/08/2020) Quyết định 1860/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Hà Giang do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (24/08/2020) Quyết định 1861/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ khu vực tại tỉnh Lào Cai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (24/08/2020) Công văn 7014/VPCP-NN năm 2020 dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (24/08/2020) Công văn 1144/TTg-NN năm 2020 về gia hạn thời hạn giao khu vực biển của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất do Thủ tướng Chính Phủ ban hành
5. (17/08/2020) Công điện 08/CĐ-TWPCTT năm 2020 về phòng chống thiên tai về việc ứng phó khẩn cấp với áp thấp nhiệt đới và mưa do Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai ban hành
6. (13/08/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030
7. (22/06/2020) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2020 về Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021
8. (29/05/2020) Chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
9. (10/07/2019) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN năm 2019 hợp nhất Thông tư về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong" do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
10. (29/08/2005) Quyết định 58/2005/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức khai thác hải sản trên biển theo tổ đoàn kết của ngư dân tỉnh Quảng Nam
11. (04/06/2004) Chỉ thị 10/2004/CT-UB về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Thể thao - Y tế
1. (29/08/2020) Thông báo 313/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành.
2. (28/08/2020) Quyết định 3781/QĐ-BYT năm 2020 về ban hành "Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2020-2025" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (27/08/2020) Công văn 1155/KCB-QLCL&CĐT năm 2020 về biểu dương Sở Y tế Hà Nội và triển khai đánh giá thực chất theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
4. (27/08/2020) Thông báo 18/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội ban hành
5. (16/08/2020) Công điện 1290/CĐ-BYT năm 2020 về tiếp tục khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Y tế ban hành
6. (08/08/2020) Công văn 4264/BYT-DP năm 2020 về điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định 3486/QĐ-BYT hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
7. (29/04/2020) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2020 về triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg do tỉnh Quảng Ninh ban hành
8. (20/04/2020) Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2020 về loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2021
9. (19/10/2017) Công văn 8798/SYT-NVY về hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học cho các đơn vị trực thuộc chuyên môn do Sở Y tế, thành phố Hồ Chí Minh quản lý từ năm 2017
10. (08/04/2004) Chỉ thị 13/2004/CT-UB về tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm do tỉnh Quảng Bình ban hành
Quyền dân sự
1. (12/08/2020) Quyết định 1404/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành
2. (12/08/2020) Quyết định 1405/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành
3. (12/08/2020) Quyết định 1406/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
4. (12/08/2020) Quyết định 1407/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành
5. (12/08/2020) Quyết định 1402/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú Nga do Chủ tịch nước ban hành
6. (12/08/2020) Quyết định 1403/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
7. (11/08/2020) Quyết định 1390/QĐ-CTN năm 2020 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với bà Cheng Chiu Mei do Chủ tịch nước ban hành
8. (11/08/2020) Quyết định 1397/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với Bà Tô Xuân Anh do Chủ tịch nước ban hành
9. (11/08/2020) Quyết định 1398/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Kim Nguyễn Chí Tâm do Chủ tịch nước ban hành
10. (18/05/2020) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2020 về triển khai thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Văn hóa - Xã hội
1. (28/08/2020) Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL về quy định đánh giá hoạt động thư viện do Bộ trương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (31/07/2018) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2018 về phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025
3. (10/09/2004) Chỉ thị 19/2004/CT-UB về tăng cường công tác quản lý đối tượng mại dâm, ma túy đang cai nghiện, chữa bệnh tại gia đình và cộng đồng góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ
4. (12/08/2004) Quyết định 2764/2004/QĐ-UB về phân cấp trách nhiệm thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và chính sách xã hội do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
5. (10/02/2004) Chỉ thị 04/2004/CT-UB về tăng cường công tác quản lý khách nước ngoài, Việt Kiều lưu trú tại các Khách sạn do tỉnh Gia Lai ban hành
Lĩnh vực khác
1. (08/05/2020) Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2020 về triển khai Kết luận 54-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do tỉnh Quảng Ninh ban hành
2. (04/08/2004) Quyết định 1394/2004/QĐ-UB về Quy trình thiết kế nương rẫy cố định áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,024

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn