Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 29/08/2020 08:25 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 26/08 - 28/08/2020

29/08/2020 08:25 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 26/08 - 28/08/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (12/08/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý và hoạt động của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng làm chủ sở hữu
2. (02/07/2020) Quyết định 807/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
3. (03/06/2020) Quyết định 636/QĐ-UBND về phê duyệt mức hỗ trợ tư vấn, xây dựng Hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp năm 2020 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
4. (13/09/2019) Kế hoạch 138/KH-UBND về cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); Cải cách hành chính (PAR INDEX) và hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 tỉnh Kiên Giang và những năm tiếp theo
5. (12/04/2019) Kế hoạch 4067/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
6. (18/03/2019) Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Quyết định 121/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) do tỉnh Cà Mau ban hành
7. (28/04/2017) Kế hoạch 2979/KH-UBND năm 2017 về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ bổ sung của Chương trình hành động 3766/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
8. (05/11/2004) Quyết định 54/2004/QĐ-UB ban hành về Quy chế tạm thời về xử lý các khoản nợ phải trả không có khả năng trả của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, khi thực hiện cổ phần hóa
Đầu tư
1. (24/08/2020) Nghị định 95/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
2. (19/08/2020) Công văn 6892/VPCP-CN năm về sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án hạ tầng Khu tái định cư Lâm Viên và Khu dân cư Phú Thịnh (giai đoạn 2) do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (18/06/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động khuyến công kèm theo Quyết định 74/2016/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
4. (23/12/2019) Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
5. (12/12/2019) Nghị quyết 230/NQ-HĐND năm 2019 về chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020
6. (22/11/2018) Quyết định 2530/QĐ-BGTVT năm 2018 về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019-2020; Danh mục dự án đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016-2020; Danh mục dự án đầu tư nhóm A, B hằng năm của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (19/11/2018) Công văn 8255/BKHĐT-TH năm 2018 về dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương tại các bộ, ngành, địa phương và kế hoạch đầu tư công năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (28/03/2005) Quyết định 29/2005/QĐ-UB về đơn giá tổng hợp đầu tư xây dựng các loại đường giao thông áp dụng cho các khu (điểm) tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La
9. (31/12/2004) Quyết định 87/2004/QĐ-UB quy định về quản lý, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tôm giống trên địa bàn tỉnh Cà Mau
10. (17/09/2004) Quyết định 66/2004/QĐ-UB về chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005-2010
11. (28/05/2004) Quyết định 101/2004/QĐ-UB quy định về "ban hành quy định về tổ chức và hoạt động đấu giá của Hội đồng xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước thành phố Đà Nẵng"
12. (22/03/2004) Quyết định 13/2004/QĐ-UB về Quy chế bán đấu giá chuyển đổi chủ đầu tư các dự án đánh bắt hải sản xa bờ do tỉnh Quảng Bình ban hành
Thương mại
1. (27/08/2020) Công văn 6393/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (14/08/2020) Thông tư 76/2020/TT-BTC về sửa đổi Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BCT-BTC quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu; Thông tư 38/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá; Thông tư 138/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La do Bộ Tài chính ban hành
3. (15/06/2020) Quyết định 239/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Bắc Ninh” giai đoạn 2021-2025
4. (09/06/2020) Chỉ thị 07/CT-UBND về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 và các năm tiếp theo do tỉnh Bắc Ninh ban hành
5. (17/01/2020) Quyết định 70/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành
6. (28/10/2019) Kế hoạch 6444/KH-UBND về đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương tỉnh Quảng Nam (DDCI) năm 2019
7. (26/11/2018) Kế hoạch 5713/KH-UBND năm 2018 về bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
8. (30/12/2005) Quyết định 165/2005/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2005-2015
9. (30/12/2004) Quyết định 4582/2004/QĐ-UB quy định về mức thu phí chợ do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
10. (17/12/2004) Quyết định 143/2004/QĐ-UB về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2005-2015
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (01/10/2018) Kế hoạch 3328/KH-UBND năm 2018 về thực hiện đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội do tỉnh Bắc Giang ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (25/08/2020) Công văn 3488/TCT-DNNCN năm 2020 về hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019 do Tổng cục Thuế ban hành
2. (20/08/2020) Công văn 3438/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
3. (20/08/2020) Công văn 3439/TCT-KK năm 2020 về vướng mắc hoàn thuế với trường hợp chuyển giao công nghệ do Tổng cục Thuế ban hành
4. (19/08/2020) Công văn 3421/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài đến Việt Nam làm việc do Tổng cục Thuế ban hành
5. (18/08/2020) Công văn 3380/TCT-KK năm 2020 về giải quyết vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến thủ tục hành chính thuế do Tổng cục Thuế ban hành
6. (18/08/2020) Công văn 3383/TCT-KK năm 2020 về khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
7. (17/08/2020) Công văn 3363/TCT-DNNCN năm 2020 về biểu mẫu thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
8. (14/08/2020) Công văn 3353/TCT-DNNCN năm 2020 về gia hạn nộp tiền thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công do Tổng cục Thuế ban hành
9. (16/06/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 1 Quyết định 41/2017/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (29/12/2004) Nghị quyết 22/2004/NQ-HĐND về phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do tỉnh Thái Bình ban hành
11. (27/12/2004) Nghị quyết 37/2004/NQ-HĐND về mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí do tỉnh Tuyên Quang ban hành
12. (16/12/2004) Nghị quyết 34/2004/NQ-HĐND15 về phê duyệt mức thu, quản lý và sử dụng Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, Phí khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang
13. (09/09/2004) Nghị quyết 30/2004/NQ-HĐND.K7 về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải do tỉnh Tiền Giang ban hành
14. (10/08/2004) Quyết định 1526/2004/QĐ-UB về mức thu và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính do tỉnh An Giang ban hành
15. (29/06/2004) Chỉ thị 17/2004/CT-UB về thực hiện ủy nhiệm thu một số khoản thuế và thu khác đối với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, tỉnh Thái Bình
16. (04/06/2004) Quyết định 41/2004/QĐ-UBND về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
17. (16/02/2004) Quyết định 14/2004/QĐ-UB quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai do tỉnh Gia Lai ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (10/08/2020) Quyết định 349/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ công tác tuyên truyền và chăm lo đời sống công nhân lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2020-2025”
2. (15/06/2020) Quyết định 694/QĐ-LĐTBXH năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
3. (17/04/2007) Quyết định 1006/2007/QĐ-UBND quy định về mức trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ, chiến sỹ dân quân trên địa bàn tỉnh Hà Giang
4. (25/10/2004) Quyết định 170/2004/QĐ-UB về Đề án hỗ trợ lâu dài đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp không còn khả năng lao động có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn do thành phố Đà Nẵng ban hành
Công nghệ thông tin
1. (24/08/2020) Quyết định 1296/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình "Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (07/08/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND về Quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
3. (04/08/2020) Quyết định 43/2020/QĐ-UBND quy định về triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (17/06/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (16/06/2020) Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2020 quy định về vận hành thử nghiệm hệ thống thông tin báo cáo thuộc Trung tâm điều hành Thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh
6. (30/03/2020) Quyết định 800/QĐ-UBND năm 2020 về ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai quản lý, sử dụng chứng thư số, thiết bị lưu khóa bí mật, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
7. (15/08/2019) Kế hoạch 298/KH-UBND năm 2019 về thực hiện chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
8. (15/11/2004) Quyết định 2087/QĐ-UB năm 2004 về phê duyệt mức thu dịch vụ trên Website, chi cho hoạt động Website và chi lấy thông tin giá cả do tỉnh Đắk Lắk ban hành
Bất động sản
1. (11/08/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
2. (10/08/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 10 quy định về Bảng giá đất năm 2020 kèm theo Quyết định 28/2019/QĐ-UBND ban hành quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái
3. (21/07/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2018/QĐ-UBND quy định về đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
4. (08/07/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (10/06/2020) Công văn 1237/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 chuyển nội dung phản ánh của công dân về việc tiếp tục thời hạn sử dụng đất trực tiếp sản xuất nông nghiệp do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành
6. (06/01/2020) Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2020 về triển khai Nghị quyết 116/NQ-CP Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do tỉnh Kon Tum ban hành
7. (30/12/2019) Kế hoạch 280/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (13/03/2018) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai khai thác tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
9. (16/06/2005) Quyết định 1748/2005/QĐ-UBND Quy chế về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh An Giang
10. (08/11/2004) Quyết định 67/2004/QĐ-UB về phê duyệt đơn giá điều tra xây dựng bản đồ đất, đánh giá phân hạng đất do tỉnh Đắk Lắk ban hành
11. (21/06/2004) Quyết định 4063/2004/QĐ-UB sửa đổi Quy định (tạm thời) về chính sách tái định cư đối với người bị thu hồi đất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 9510/2003/QĐ-UB
Bộ máy hành chính
1. (27/08/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 28/2017/QĐ-TTg quy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (27/08/2020) Quyết định 2397/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (26/08/2020) Quyết định 1250/QĐ-BTC về phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
4. (26/08/2020) Quyết định 1306/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục Bí mật nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (25/08/2020) Quyết định 303/QĐ-VKSTC năm 2020 về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
6. (25/08/2020) Quyết định 2522/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Hải Phòng
7. (25/08/2020) Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT quy định về việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (24/08/2020) Quyết định 1295/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (24/08/2020) Quyết định 1292/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (21/08/2020) Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
11. (21/08/2020) Quyết định 1443/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Quyết định 1458/QĐ-BTTTT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
12. (20/08/2020) Thông tư 92/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong cơ sở y tế Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
13. (20/08/2020) Quyết định 1111/QĐ-BCĐĐMG năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ Chuyên gia Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng do Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành
14. (20/08/2020) Quyết định 1112/QĐ-BCĐĐMG năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ Giúp việc Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng do Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành
15. (20/08/2020) Quyết định 3670/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội
16. (19/08/2020) Quyết đinh 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
17. (19/08/2020) Công văn 6894/VPCP-KGVX năm 2020 về chuyển văn bản của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Bến Tre, Bà Rịa-Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
18. (19/08/2020) Công văn 6919/VPCP-KGVX năm 2020 về xử lý kiến nghị liên quan tại Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
19. (19/08/2020) Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Ninh
20. (17/08/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
21. (07/08/2020) Kế hoạch 177/KH-UBND về cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (par index) tỉnh Hà Giang năm 2020
22. (06/08/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 32/2012/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Ninh ban hành
23. (31/07/2020) Quyết định 1040/QĐ-UBND năm 2020 về hệ thống các Biểu mẫu, quy trình báo cáo định kỳ về kinh tế - xã hội do tỉnh Bắc Ninh ban hành
24. (16/07/2020) Quyết định 855/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch xây dựng và quản lý chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
25. (25/06/2020) Quyết định 723/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
26. (25/06/2020) Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2020 về cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh
27. (25/06/2020) Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
28. (24/06/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
29. (24/06/2020) Quyết định 1733/QĐ-UBND năm 2020 về công bố đề cương báo cáo, biểu mẫu số liệu thuộc danh mục báo cáo định kỳ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
30. (09/06/2020) Quyết định 654/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
31. (09/06/2020) Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
32. (09/06/2020) Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
33. (26/05/2020) Công văn 1480/GDĐT-TC năm 2020 về thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý và chi thu nhập tăng thêm đối với công chức, viên chức ngành giáo dục đào tạo trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
34. (06/05/2020) Quyết định 512/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
35. (29/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2017/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
36. (27/03/2020) Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2020 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Phòng chống tham nhũng trên địa bàn do Thành phố Hà Nội ban hành
37. (30/12/2019) Kế hoạch 6793/KH-UBND năm 2019 về cải cách hành chính tỉnh Bình Dương năm 2020
38. (30/12/2019) Kế hoạch 5238/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác phòng, chống “Tham nhũng vặt” theo Chỉ thị 62-CT/TU do tỉnh Ninh Thuận ban hành
39. (19/12/2019) Kế hoạch 2963/KH-UBND năm 2019 về cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020
40. (09/12/2019) Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2019 về công tác cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành
41. (05/11/2019) Kế hoạch số 6614/KH-UBND 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành
42. (08/08/2019) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Lạng Sơn ban hành
43. (27/05/2019) Kế hoạch 117/KH-UBND về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2019
44. (07/12/2018) Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2018 về triển khai “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
45. (23/11/2018) Kế hoạch 178/KH-UBND năm 2018 về triển khai Kế hoạch 158/KH-UBND thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tại Thông báo 371/TB-VPCP - lĩnh vực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
46. (05/07/2018) Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
47. (21/03/2017) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2017 về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2017-2020
48. (31/12/2016) Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2016 về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020
49. (22/12/2016) Kế hoạch 10316/KH-UBND năm 2016 về thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp do tỉnh Khánh Hòa ban hành
50. (17/12/2008) Quyết định 96/2008/QĐ-UBND quy định về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, tỉnh Tây Ninh
51. (10/12/2008) Nghị quyết 42/2008/NQ-HĐND về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, tỉnh Tây Ninh
52. (28/04/2006) Quyết định 27/2006/QĐ-UBND về giải thể, chia tách và thành lập bản mới thuộc các xã của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
53. (02/03/2006) Quyết định 06/2006/QĐ-UBND về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
54. (29/12/2004) Nghị quyết 24/2004/NQ-HĐND về phê chuẩn mô hình tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Thái Bình
55. (28/12/2004) Quyết định 132/2004/QĐ-UB về phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
56. (25/11/2004) Quyết định 113/2004/QĐ-UB về thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, tỉnh Bình Phước
57. (15/11/2004) Quyết định 105/2004/QĐ-UB về phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Bình Phước
58. (27/10/2004) Quyết định 642/2004/QĐ-UB về sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban phát triển xã kèm theo Quyết định 397/2004/QĐ-UB do tỉnh Lào Cai ban hành
59. (28/09/2004) Chỉ thị 11/2004/CT-UBND về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới do tỉnh Bắc Kạn ban hành
60. (20/09/2004) Quyết định 86/2004/QĐ-UB về phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước
61. (20/08/2004) Chỉ thị 14/2004/CT-UBND về tổ chức triển khai thi hành Luật thống kê do tỉnh Điện Biên ban hành
62. (02/08/2004) Nghị quyết 31/2004/NQ-HĐND về Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XVI, nhiệm kỳ 2004-2009
63. (16/07/2004) Nghị quyết 10/2004/NQ-HĐND về Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII nhiệm kỳ 2004 - 2009
64. (16/07/2004) Nghị quyết 12/2004/NQ-HĐND về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009
65. (29/06/2004) Quyết định 50/2004/QĐ-UB về phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” ở cấp xã thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
66. (29/06/2004) Quyết định 51/2004/QĐ-UB về phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” ở cấp xã thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
67. (29/06/2004) Quyết định 52/2004/QĐ-UB về phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” ở cấp xã thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước
68. (29/06/2004) Quyết định 53/2004/QĐ-UB về phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” ở cấp xã, phường thuộc thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
69. (29/06/2004) Quyết định 54/2004/QĐ-UB về phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” ở cấp xã thuộc huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
70. (29/06/2004) Quyết định 56/2004/QĐ-UB về phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” ở các xã thuộc huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
71. (07/06/2004) Quyết định 26/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
72. (21/04/2004) Chỉ thị 14/2004/CT-UB về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải khách bằng ô tô do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
73. (07/04/2004) Chỉ thị 03/2004/CT-UB về chấn chỉnh công tác văn bản, thực hiện kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, chế độ báo cáo, hội họp trên địa bàn quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
74. (30/12/2003) Quyết định 398/2003/QĐ-UB ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ dân phố do tỉnh Thái Bình ban hành
75. (21/04/2003) Quyết định 79/2003/QĐ-UB về xử phạt vi phạm hành chính của Lực lượng Thanh niên xung kích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
76. (11/04/2003) Quyết định 67/2003/QĐ-UB về điều chỉnh, bổ sung một số thành viên Ban chỉ đạo dự án xây dựng thuỷ điện Sơn La
77. (03/04/2003) Quyết định 68-QĐ/TW năm 2003 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
78. (27/01/2003) Chỉ thị 20-CT/TW năm 2003 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
79. (13/01/2003) Quyết định 01/2003/QĐ-UB quy định về việc xét tuyển công chức giáo viên phổ thông, mầm non do tỉnh Thái Bình ban hành
80. (11/01/2003) Nghị quyết 06/2003/NQ-HĐND quy định về mức phụ cấp cho Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, phường, thị trấn, tỉnh Thái Bình
Vi phạm hành chính
1. (16/11/2007) Quyết định 3559/2007/QĐ-UB quy định về tỷ lệ phân bổ chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ nguồn thu tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy của lực lượng Công an và Thanh tra Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang
Tài chính nhà nước
1. (26/08/2020) Quyết định 150/QĐ-VKSTC năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe máy công chuyên dùng của ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (25/08/2020) Quyết định 140/QĐ-VKSTC năm 2020 về ban hành quy định quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
3. (21/08/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 quy định về mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 49/2017/QĐ-UBND
4. (07/08/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
5. (06/08/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư Xây dựng Trường Long do tỉnh Bến Tre ban hành
6. (08/07/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định về định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng
7. (28/04/2020) Quyết định 487/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
8. (21/04/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh
9. (20/04/2020) Quyết định 467/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
10. (13/12/2019) Quyết định 990/QĐ-UBND năm 2019 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
11. (25/05/2017) Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Kế hoạch 51-KH/TU thực hiện Kết luận 10-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí do tỉnh Sơn La ban hành
12. (15/08/2003) Quyết định 327/2003/QĐ-UB về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2004 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương do tỉnh Thái Bình ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (20/08/2020) Quyết định 1652/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch một số hạng mục công trình trong phạm vi xây dựng giai đoạn 1 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (10/08/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2014/QĐ-UBND quy định khoảng cách tối thiểu giữa các cửa hàng xăng dầu liền kề trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện và đường đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
3. (20/01/2020) Quyết định 26/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Gia Lai ban hành
4. (01/11/2019) Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn Thành phố Hà Nội
5. (07/12/2004) Quyết định 74/2004/QĐ-UB về Quy chế đảm bảo an toàn các công trình lân cận, vệ sinh môi trường trong thi công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
6. (20/04/2004) Quyết định 47/2004/QĐ-UB về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai
Giao thông - Vận tải
1. (26/08/2020) Quyết định 1310/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 208/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (26/08/2020) Nghị định 97/2020/NĐ-CP về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không
3. (13/08/2020) Quyết định 1605/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch khắc phục phát hiện theo đánh giá của Đoàn đánh giá của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) trong chương trình đánh giá quốc gia thành viên của IMO do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (11/07/2018) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2018 về chuyển đổi nghề, nâng cấp tàu cá công suất nhỏ hoạt động khu vực ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020
5. (26/10/2004) Quyết định 110/2004/QĐ-UBND quy định về các đoạn tuyến thuộc hệ thống đường tỉnh bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy do tỉnh Gia Lai ban hành
6. (30/09/2004) Quyết định 67/2004/QĐ-UB về Quy chế hoạt động và nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện Chỉ thị 01/2004/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô do tỉnh Quảng Bình ban hành
7. (23/03/2004) Quyết định 60/2004/QĐ-UB ban hành Quy chế phối hợp quản lý và hoạt động kinh doanh du lịch đường biển quốc tế tại cảng biển khu vực Đà Nẵng
8. (19/07/2003) Nghị quyết 40/2003/NQ-HĐND.KVI về giải pháp kìm hãm, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và duy trì, bảo đảm trật tự giao thông trong năm 2003 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Giáo dục
1. (25/08/2020) Quyết định 2438/QĐ-BGDĐT về điều động cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (Đợt 2) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (25/08/2020) Hướng dẫn liên ngành 2686/HDLN:GDĐT-YT năm 2020 về phòng chống dịch COVID-19 đầu năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
3. (06/08/2020) Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2020-2025
4. (04/08/2020) Quyêt định 1054/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh
5. (29/06/2020) Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2020-2025
6. (16/06/2020) Quyết định 685/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt khung Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Bắc Ninh và Chương trình chi tiết lớp 1 trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018
7. (12/07/2019) Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới do tỉnh Lạng Sơn ban hành
8. (15/11/2018) Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2018 về đẩy mạnh phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cấp chất lượng đào tạo của Trường Đào tạo Hạ Long phù hợp với những định hướng chiến lược của tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển thực tiễn của xã hội do tỉnh Quảng Ninh ban hành
9. (12/04/2004) Quyết định 1076/QĐ-UBND năm 2004 quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trung học cơ sở bán công chuyển từ công lập sang do thành phố Hải Phòng ban hành
10. (17/03/2004) Quyết định 109/2004/QĐ-UB về chuyển các Trường Bồi dưỡng giáo dục và Trường Đào tạo bồi dưỡng các huyện, thị xã thành "Trung tâm Giáo dục thường xuyên" do tỉnh Lào Cai ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (28/07/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
2. (21/07/2020) Quyết định 2476/QĐ-UBND năm 2020 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
3. (13/07/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau khi thu hồi của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp và đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (25/06/2020) Quyết định 259/QĐ-UBND năm 2020 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
5. (26/05/2020) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2020 về triển khai đánh giá các chỉ số nhóm I của Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của tỉnh Quảng Ninh
6. (13/12/2019) Kế hoạch 2079/KH-UBND năm 2020 về đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2019 do tỉnh Quảng Bình ban hành
7. (05/09/2019) Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Kết luận 649-KL/TU đánh giá công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La
8. (12/04/2018) Chương trình hành động 68/CTr-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022
9. (13/03/2017) Kế hoạch 62/KH-UBND về thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017
10. (16/07/2009) Nghị quyết 143/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
11. (27/04/2004) Chỉ thị 07/2004/CT-UB về tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy do tỉnh Gia Lai ban hành
Thể thao - Y tế
1. (27/08/2020) Công văn 1156/KCB-QLCL&CĐT năm 2020 về kiểm điểm công tác sàng lọc, phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn và điều dưỡng tại các bệnh viện do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
2. (25/04/2020) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do tỉnh Bắc Ninh ban hành
3. (21/04/2020) Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt “Kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm, giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”
4. (13/02/2018) Kế hoạch 14/KH-UBND năm 2018 về tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới trên địa bàn do tỉnh Ninh Bình ban hành
5. (03/12/2004) Chỉ thị 18/CT-UB năm 2004 về tiếp tục tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm do thành phố Hải Phòng ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (21/08/2020) Công văn 3284/LĐTBXH-TE năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (20/08/2020) Công văn 6947/VPCP-V.I năm 2020 Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về giải quyết liên quan đến thông tin phản ánh của báo chí liên quan đến vụ việc cháu bé 5 tuổi bị tử vong do rơi xuống hố ga do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (20/08/2020) Công văn 6950/VPCP-NN năm 2020 về kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về việc không đảm bảo chất lượng công trình thủy lợi lớn do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (09/03/2020) Kế hoạch 55/KH-UBND về triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
5. (30/05/2013) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2013 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy giai đoạn 2012–2015 do tỉnh Lào Cai ban hành
6. (22/09/2004) Chỉ thị 21/2004/CT-UB về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em do tỉnh Thái Bình ban hành
7. (17/08/2004) Chỉ thị 38/2004/CT-UB về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ do tỉnh Bình Dương ban hành
8. (13/11/2003) Quyết định 156/2003/QĐ-UB quy định về công tác phòng cháy và chữa cháy tại các chợ, Trung tâm thương mại - siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 360

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn