Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 26/08/2020 08:11 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 22/08 - 25/08/2020

26/08/2020 08:11 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 22/08 - 25/08/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (24/08/2020) Quyết định 2250/QĐ-BCT năm 2020 về phê duyệt và công bố Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2019 do Bộ Công thương ban hành
2. (21/08/2020) Nghị định 94/2020/NĐ-CP quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia
3. (21/08/2020) Thông báo 307/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (20/08/2020) Thông báo 306/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (14/08/2020) Thông tư 77/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (03/08/2020) Quyết định 50/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (27/07/2020) Công văn 69570/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (17/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
9. (09/11/2018) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2018 về triển khai Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành
10. (11/10/2017) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020
Đầu tư
1. (19/08/2020) Công văn 6162/BCT-CN năm 2020 về triển khai Nghị quyết về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam do Bộ Công thương ban hành
2. (13/08/2020) Công văn 75031/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư nhà máy thủy điện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (12/08/2020) Quyết định 1889/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước do Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên là cơ quan chủ trì thẩm tra
4. (11/08/2020) Công văn 74444/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ hợp đồng BOT do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (10/08/2020) Công văn 73661/CT-TTHT năm 2020 về nộp thuế nhà thầu cho nhà thầu nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (03/08/2020) Quyết định 51/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025
7. (29/07/2020) Công văn 70284/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong Khu công nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (21/07/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
9. (17/07/2020) Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 5) và kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Cao Bằng
10. (17/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
11. (29/06/2020) Quyết định 1534/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
12. (29/05/2020) Quyết định 1236/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và phân khai chi tiết các nguồn vốn còn lại thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
13. (05/02/2020) Quyết định 368/QĐ-BCT năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện điều tra thống kê quốc gia năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
14. (06/04/2018) Quyết định 1386/QĐ-BCA-C41 năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và đăng ký, quản lý con dấu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an
15. (05/09/2005) Quyết định 3172/2005/QĐ.UBND sửa đổi khoản 1 Điều 13 của Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng vật liệu san lấp, kèm theo Quyết định 739/2004/QĐ.UB do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
16. (01/06/2004) Chỉ thị 29/2004/CT-UB về tăng cường công tác quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thương mại
1. (21/08/2020) Quyết định 460/QĐ-UBDT năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (21/08/2020) Quyết định 01/QĐ-UBCĐQG năm 2020 về Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
3. (18/08/2020) Quyết định 1005/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4. (14/08/2020) Quyết định 2244/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
5. (11/08/2020) Công văn 6572/VPCP-KSTT năm 2020 xử lý thông tin báo nêu về giới thiệu nền tảng số hóa tài liệu thương mại tại ASEAN do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (11/08/2020) Công văn 74290/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm thịt đông lạnh chưa qua chế biến bán cho hộ kinh doanh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (10/08/2020) Công văn 73953/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động môi giới hưởng hoa hồng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (07/08/2020) Công văn 73398/CT-TKT5 năm 2020 về trả lại hàng hóa đã cung cấp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (23/07/2020) Công văn 68694/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm hải sản chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (21/07/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
11. (20/07/2020) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Kết luận 77-KL/TW về chủ trương khắc phục các tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
12. (16/07/2020) Quyết định 856/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
13. (03/07/2020) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 628/QĐ-TTg và Thông tri 23/TT-TU thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
14. (26/06/2020) Quyết định 1172/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
15. (18/05/2020) Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương tỉnh Sơn La
16. (07/05/2020) Quyết định 1286/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương tỉnh Thái nguyên
17. (17/04/2020) Quyết định 765/QĐ-UBND về điều chỉnh kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tỉnh Yên Bái ứng phó với dịch Covid-19
18. (10/09/2004) Quyết định 154/2004/QĐ-UB về điều chỉnh Điểm 2 Khoản II Mục C của Chương trình "Tập trung phát triển công nghiệp, Ưu tiên đầu tư đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa" kèm theo Quyết định 121/2004/QĐ-UB do thành phố Đà Nẵng ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (21/08/2020) Công văn 5575/TCHQ-GSQL năm 2020 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (29/07/2020) Công văn 70280/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với lãi suất từ khoản tiền gửi ngân hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (25/05/2004) Chỉ thị 28/2004/CT-UB về củng cố chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (13/08/2020) Công văn 75032/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (12/08/2020) Công văn 74818/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ kiểm định, kiểm tra chất lượng và dịch vụ thử nghiệm tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực hóa học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (11/08/2020) Công văn 74440/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (11/08/2020) Công văn 74447/CT-TTHT năm 2020 về xử lý hóa đơn đã lập do thỏa thuận lại tiền thuê và phí dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (11/08/2020) Công văn 74443/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (10/08/2020) Quyết định 3191/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện/phường, thị trấn, tỉnh Thanh Hóa
7. (10/08/2020) Công văn 73952/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu tài trợ và thu dịch vụ khoa học và công nghệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (10/08/2020) Công văn 73658/CT-TTHT năm 2020 về không tính tiền chậm nộp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (10/08/2020) Công văn 73660/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp từ thiện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (07/08/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An
11. (07/08/2020) Công văn 73282/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (29/07/2020) Công văn 70281/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (29/07/2020) Công văn 70282/CT-TTHT năm 2020 về thời điểm lập hóa đơn đối với hợp đồng thực hiện gói thầu tư vấn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (29/07/2020) Công văn 70283/CT-TTHT năm 2020 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (28/07/2020) Công văn 69993/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (28/07/2020) Công văn 70027/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân với khoản phụ cấp điện thoại và tiền ăn giữa ca do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (28/07/2020) Công văn 69994/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
18. (27/07/2020) Công văn 69575/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ hai nơi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (27/07/2020) Công văn 69565/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với khoản thưởng doanh số do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
20. (27/07/2020) Công văn 69571/CT-TTHT năm 2020 về việc xuất hóa đơn điện tử gộp theo tháng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (27/07/2020) Công văn 69572/CT-TTHT năm 2020 về việc xuất hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (27/07/2020) Công văn 69574/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
23. (27/07/2020) Công văn 69573/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
24. (27/07/2020) Công văn 69562/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
25. (27/07/2020) Công văn 69568/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
26. (27/07/2020) Công văn 69578/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế đối với dịch vụ tư vấn cho tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
27. (23/07/2020) Công văn 68699/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng đối với khoản thu từ chuyển giao công nghệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
28. (23/07/2020) Công văn 68702/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
29. (23/07/2020) Công văn 68704/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
30. (17/07/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND sửa đổi quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
31. (05/02/2004) Chỉ thị 07/2004/CT-UB về tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bảo hiểm
1. (19/01/2004) Chỉ thị 05/2004/CT.UB về triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế tự nguyện do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (12/08/2020) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới do tỉnh Tuyên Quang ban hành
2. (17/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND
Công nghệ thông tin
1. (20/08/2020) Thông tư 17/2020/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (19/08/2020) Công văn 4420/BYT-CNTT năm 2020 về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
3. (17/08/2020) Công văn 850/TLĐ năm 2020 về vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động cài đặt ứng dụng Bluezone do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
4. (05/08/2020) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BKHCN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
5. (16/07/2020) Quyết định 858/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
6. (29/06/2020) Quyết định 1533/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
7. (15/05/2020) Quyết định 1531/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
8. (12/08/2019) Kế hoạch 8027/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
9. (05/10/2018) Quyết định 464/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Điều 6 của Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản điều hành liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai kèm theo Quyết định 443/QĐ-UBND
Bất động sản
1. (04/08/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2014/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Long An trong trường hợp các bên tranh chấp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất
2. (20/07/2020) Quyết định 1635/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
3. (13/05/2020) Quyết định 1105/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
4. (13/05/2020) Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong các lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
5. (15/03/2018) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ Tài chính ban hành
6. (09/12/2004) Quyết định 134/2004/QĐ-UB về bảng giá đất đền bù khu tái định cư tổ 21 - Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
7. (13/07/2004) Quyết định 80/2004/QĐ-UB về đơn giá đất để thực hiện đền bù khu tái định cư xã Trà Đa, tỉnh Gia Lai
8. (20/05/2004) Quyết định 138/2004/QĐ-UBND về Khung hưởng lợi và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
Dịch vụ pháp lý
1. (17/08/2020) Quyết định 2114/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
2. (24/07/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí, quy trình xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Sở hữu trí tuệ
1. (07/12/2004) Chỉ thị 28/2004/CT-UB về tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý công nghệ, chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Sơn La
Bộ máy hành chính
1. (24/08/2020) Quyết định 1291/QĐ-TTg năm 2020 về bổ sung Thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (24/08/2020) Nghị định 96/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
3. (20/08/2020) Quyết định 1975/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý Sở Xây dựng tỉnh An Giang
4. (19/08/2020) Quyết định 2004/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận
5. (19/08/2020) Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
6. (18/08/2020) Quyết định 2940/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7. (17/08/2020) Quyết định 3594/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
8. (12/08/2020) Quyết định 2210/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
9. (12/08/2020) Quyết định 3258/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
10. (12/08/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Hưng Yên
11. (10/08/2020) Quyết định 1959/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tỉnh Nam Định
12. (06/08/2020) Quyết định 1815/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hưng Yên
13. (05/08/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An
14. (04/08/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về thực hiện Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An
15. (04/08/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An
16. (21/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
17. (21/07/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2011/QĐ-UBND quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính do tỉnh Tiền Giang ban hành
18. (17/07/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 của Quyết định 05/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang
19. (17/07/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 10 Điều 2 và Điều 4 của Quyết định 28/2015/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang
20. (16/07/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
21. (16/07/2020) Quyết định 857/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
22. (14/05/2020) Quyết định 1295/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
23. (13/05/2020) Quyết định 362/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình
24. (30/03/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
25. (26/03/2020) Kế hoạch 743/KH-UBND về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành
26. (16/03/2020) Quyết định 497/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La
27. (31/12/2019) Quyết định 5148/QĐ-BNN-BVTV năm 2019 về tài liệu tập huấn khảo nghiệm, bồi dưỡng chuyên môn và hướng dẫn sử dụng phân bón do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
28. (01/11/2019) Quyết định 522/QĐ-VKSTC năm 2019 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
29. (12/07/2018) Quyết định 941/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
30. (09/10/2017) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2017 về hoạt động đối ngoại giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
31. (17/10/2016) Kế hoạch 4194/KH-UBND năm 2016 về phát động phong trào thi đua cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020
32. (15/08/2008) Quyết định 2665/2008/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nhà nước về tài chính đối với cấp huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang
33. (30/07/2007) Nghị quyết 14-NQ/TW năm 2007 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
34. (14/12/2005) Nghị quyết 07/2005/NQ-HĐND về phê chuẩn Đề án thành lập cơ quan chuyên môn, thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, tỉnh Yên Bái
35. (13/12/2004) Quyết định 84/2004/QĐ-UB về thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
36. (13/12/2004) Quyết định 86/2004/QĐ-UB về thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
37. (02/07/2004) Quyết định 34/2004/QĐ-UB về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu
38. (29/06/2004) Quyết định 55/2004/QĐ-UB về phê duyệt Đề án thí điểm thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” ở cấp xã thuộc huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
39. (14/04/2004) Chỉ thị 26/2004/CT-UB về đẩy mạnh thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
40. (19/03/2004) Chỉ thị 20/2004/CT-UB về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
41. (15/01/2004) Quyết định 04/2004/QĐ-UB về phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” của Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
Tài chính nhà nước
1. (14/08/2020) Quyết định 2235/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt phương án sắp xếp xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế tỉnh Quảng Nam
2. (06/08/2020) Quyết định 53/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
3. (30/01/2020) Quyết định 310/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành
4. (24/12/2019) Quyết định 5389/QĐ-UBND năm 2019 về công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 và quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
5. (03/10/2019) Kế hoạch 5003/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" do tỉnh Bình Dương ban hành
6. (25/11/2004) Chỉ thị 54/2004/CT.UB về đẩy mạnh các hoạt động gây quỹ phòng chống mù lòa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Xây dựng - Đô thị
1. (26/03/2020) Kế hoạch 758/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng năm 2020
2. (04/06/2018) Quyết định 1295/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025
3. (26/02/2018) Quyết định 616/QĐ-BCT năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Long An giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (28/07/2020) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (24/08/2020) Công văn 3219/BGDĐT-QLCL về hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2 do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
2. (21/08/2020) Quyết định 1144/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu
3. (21/08/2020) Quyết định 2485/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 do tỉnh Hải Dương ban hành
4. (21/08/2020) Kế hoạch 4265/KH-UBND năm 2020 về kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Bến Tre ban hành
5. (19/08/2020) Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Nghệ An ban hành
6. (19/08/2020) Quyết định 1681/QĐ-UBND năm 2020 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ
7. (17/08/2020) Quyết định 2027/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định
8. (14/08/2020) Quyết định 2829/QĐ-UBND năm 2020 về kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An
Tài nguyên - Môi trường
1. (21/08/2020) Quyết định 1856/QĐ-BTNMT năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (21/08/2020) Quyết định 1855/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1746/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (13/08/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung nội dung Quyết định 10/2014/QĐ-UBND Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
4. (11/08/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về sửa đổi "Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” kèm theo Quyết định 03/2016/QĐ-UBND
5. (05/08/2019) Kế hoạch 7682/KH-UBND năm 2019 về tổ chức thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
6. (27/12/2018) Quyết định 3042/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hòa Bình
7. (25/01/2018) Quyết định 222/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án bảo đảm môi trường cấp bách ngành Than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020
8. (15/07/2005) Quyết định 1123/QĐ-CT năm 2005 về phê duyệt Quy hoạch sử dụng khai thác, sử dụng tài nguyên cát lòng sông tỉnh Hà Nam đến năm 2010
Thể thao - Y tế
1. (24/08/2020) Công văn 3916/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hànhtrong tình hình hiện nay
2. (24/08/2020) Công văn 3216/BGDĐT-VP năm 2020 về triển khai hoạt động đầu năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (24/08/2020) Thông báo 309/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (21/08/2020) Thông báo 16/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 57)
5. (20/08/2020) Thông báo 15/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 56)
6. (19/08/2020) Công văn 6908/VPCP-KGVX về điều chỉnh Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (13/08/2020) Quyết định 2230/QĐ-UBND năm 2020 về tiếp tục phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
8. (07/07/2020) Quyết định 1247/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch ứng phó thảm họa dịch bệnh vật nuôi, cây trồng và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
9. (03/06/2020) Kế hoạch 1381/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
10. (11/08/2004) Chỉ thị 32/2004/CT-UB về tăng cường công tác phòng, chống dịch Sốt xuất huyết do tỉnh Nghệ An ban hành
11. (16/01/2004) Chỉ thị 04/2004/CT-UB về thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia cầm, gia súc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quyền dân sự
1. (06/08/2020) Quyết định 1369/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trần Hoàng Việt do Chủ tịch nước ban hành
2. (06/08/2020) Quyết định 1370/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Vu Nhu Boi do Chủ tịch nước ban hành
3. (06/08/2020) Quyết định 1371/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Bảo Giang do Chủ tịch nước ban hành
4. (06/08/2020) Quyết định 1372/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Đoàn Thị Minh Hòa do Chủ tịch nước ban hành
5. (06/08/2020) Quyết định 1373/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Phan Thị Đức do Chủ tịch nước ban hành
6. (05/08/2020) Quyết định 1358/QĐ-CTN năm 2020 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Lin, Yu Hsuan do Chủ tịch nước ban hành
7. (05/08/2020) Quyết định 1359/QĐ-CTN năm 2020 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Li Ching do Chủ tịch nước ban hành
8. (05/08/2020) Quyết định 1360/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Nguyễn Nhật Nam Anh do Chủ tịch nước ban hành
9. (05/08/2020) Quyết định 1361/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Tú do Chủ tịch nước ban hành
10. (05/08/2020) Quyết định 1362/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Đinh Phương Thảo do Chủ tịch nước ban hành
11. (05/08/2020) Quyết định 1363/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
12. (05/08/2020) Quyết định 1364/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Australia do Chủ tịch nước ban hành
13. (17/03/2016) Kế hoạch 1163/KH-UBND năm 2016 về triển khai Quyết định 1235/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (24/08/2020) Quyết định 1290/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang con Moong và các di tích phụ cận, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (20/08/2020) Công văn 3061/BVHTTDL-TV năm 2020 về hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 trong lĩnh vực thư viện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (06/07/2020) Quyết định 1243/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 - 2030
4. (18/05/2020) Kế hoạch 260/KH-UBND về triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
Lĩnh vực khác
1. (18/01/2020) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2020 hợp nhất Thông tư về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự" do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,630

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn