Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 01/08/2020 07:58 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 29/07 - 31/07/2020

01/08/2020 07:58 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 29/07 - 31/07/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (28/07/2020) Quyết định 883/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (27/07/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
3. (23/07/2020) Công văn 4750/BKHĐT-ĐKKD năm 2020 về đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp lý, dịch vụ pháp lý do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (17/07/2020) Quyết định 941/QĐ-BXD năm 2020 về thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
5. (10/07/2020) Thông tư 66/2020/TT-BTC ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (08/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
7. (27/05/2020) Hướng dẫn 02/HD-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025
8. (06/05/2020) Công văn 5455/BTC-TCDN năm 2020 về tình hình đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
9. (25/03/2020) Công văn 1929/BKHĐT-ĐKKD năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong công tác đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
10. (23/03/2020) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
11. (05/03/2020) Công văn 1420/BKHĐT-HTX năm 2020 về triển khai Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
12. (09/12/2019) Quyết định 3989/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
13. (04/12/2019) Kế hoạch 4285/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 73/NQ-CP triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương
14. (23/07/2019) Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
15. (08/05/2019) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2019 về thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
Đầu tư
1. (27/07/2020) Quyết định 1128/QĐ-TTg năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/07/2020) Công văn 2675/LĐTBXH-KHTC năm 2020 báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý II/2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (16/07/2020) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
4. (08/07/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2030
5. (07/07/2020) Quyết định 1523/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế chi tiêu áp dụng tại Sở Tài chính đối với công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước và các nguồn vốn khác theo quy định do tỉnh Bình Phước ban hành
6. (26/06/2020) Quyết định 2742/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
7. (26/06/2020) Quyết định 2745/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
8. (26/06/2020) Quyết định 2804/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Thanh Văn - Tân ước, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
9. (23/06/2020) Công văn 4224/BNN-XD về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (02/06/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Thái Bình
11. (15/05/2020) Quyết định 1572/QĐ-UBND năm 2020 về thu hồi, hủy bỏ Quyết định 4119/2015/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
12. (04/05/2020) Quyết định 1004/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến Đầu tư năm 2020 của tỉnh Hòa Bình
13. (24/04/2020) Quyết định 605/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
14. (06/04/2020) Quyết định 1200/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý, sử dụng nguồn chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Sở Tài chính tỉnh Bình Định quản lý, sử dụng
15. (23/03/2020) Công văn 1032/BTP-BTTP năm 2020 về triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp ban hành
16. (19/12/2019) Quyết định 4137/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
Thương mại
1. (29/07/2020) Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (28/07/2020) Công văn 4026/BYT-TB-CT năm 2020 về tăng cường thanh kiểm tra xử lý vi phạm trên địa bàn do Bộ Y tế ban hành
3. (28/07/2020) Quyết định 1978/QĐ-BCT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện "Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương
4. (27/07/2020) Quyết định 1129/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (22/07/2020) Quyết định 3253/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giài quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (17/07/2020) Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP, Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tỉnh Ninh Bình ban hành
7. (14/07/2020) Công văn 792/VPĐP-OCOP năm 2020 về chuẩn bị hồ sơ đề xuất đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia do Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương ban hành
8. (08/07/2020) Công văn 1960/HQHCM-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng khẩu trang vải thông thường do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (06/07/2020) Kế hoạch 138/KH-UBND về thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
10. (24/06/2020) Công văn 4596/BCT-TTTN năm 2020 về phát động chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh do Bộ Công thương ban hành
11. (22/06/2020) Công văn 4488/BCT-CT năm 2020 về tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép do Bộ Công thương ban hành
12. (26/05/2020) Quyết định 1390/QĐ-BCT năm 2020 về bộ câu hỏi kiểm tra, đáp áp trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công thương
13. (25/04/2020) Quyết định 1190/QĐ-UBND năm 2020 về tạm dừng hoạt động sau đây để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Quảng Nam ban hành
14. (21/04/2020) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư do tỉnh Đồng Tháp ban hành
15. (01/04/2020) Công văn 2371/BCT-CT năm 2020 về áp dụng biện pháp phòng dịch Covid-19 trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp do Bộ Công thương ban hành
16. (18/02/2020) Công văn 1049/BCT-CN năm 2020 về phối hợp rà soát, đánh giá, dự báo nhu cầu sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trong nước do Bộ Công thương ban hành
17. (22/01/2020) Công văn 608/VPCP-KSTT năm 2020 về thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số Tiếp cận điện năng do Văn phòng Chính phủ ban hành
18. (31/12/2019) Quyết định 5025/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
19. (11/12/2019) Quyết định 4036/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục địa điểm, lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020
20. (31/07/2019) Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2019 về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2020 (lần 1)
21. (24/05/2019) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống hoạt động nhập lậu hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam vi phạm sở hữu trí tuệ, giả mạo nguồn gốc xuất xứ, gắn mác “Made in Việt Nam” do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (15/07/2020) Công văn 2838/TCT-DNNCN năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 do Tổng cục Thuế ban hành
2. (10/07/2020) Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND bãi bỏ quy định thu phí về cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành
3. (08/07/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
4. (07/07/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND về thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
5. (03/07/2020) Công văn 2739/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
6. (03/07/2020) Công văn 2741/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
7. (03/07/2020) Công văn 2748/TCT-DNNCN năm 2020 về kê khai bổ sung quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
8. (26/06/2020) Công văn 58080/CT-TTHT năm 2020 vướng mắc không liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ thuế của Công ty do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (26/06/2020) Công văn 58381/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động thi công xây dựng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (02/12/2019) Quyết định 4226/QĐ-UBND về thuế Sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 do tỉnh Hải Dương ban hành
11. (02/10/2017) Công văn 65152/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Bảo hiểm
1. (28/07/2020) Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
2. (10/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
3. (16/03/2020) Kế hoạch 47/KH-UBND về thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Lao động - Tiền lương
1. (28/07/2020) Quyết định 1582/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2. (28/07/2020) Công văn 4018/BYT-YDCT năm 2020 về bổ sung phạm vi chuyên môn cho bác sĩ y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành
3. (30/06/2020) Quyết định 2855/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (22/06/2020) Công văn 2561/UBND-KGVX về tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
5. (19/06/2020) Công văn 7431/BTC-NSNN năm 2020 về chính sách đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện do Bộ Tài chính ban hành
6. (15/06/2020) Quyết định 2433/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
7. (07/05/2020) Công văn 1582/LĐTBXH-TCGDNN năm 2020 về hướng dẫn tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. (05/05/2020) Quyết định 496/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2020-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9. (14/04/2020) Quyết định 1145/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Việc làm, Lao động - Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
Công nghệ thông tin
1. (24/07/2020) Quyết định 1246/QĐ-BTTTT năm 2020 Bộ Tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm họp trực tuyến (Phiên bản 1.0) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (09/07/2020) Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của các sở; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái
3. (19/06/2020) Quyết định 1253/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
4. (10/06/2020) Công văn 2795/BXD-KTXD năm 2020 về tổng hợp danh mục định mức xây dựng chuyên ngành, đặc thù phục vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu do Bộ Xây dựng ban hành
5. (06/04/2020) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2020 về xây dựng video clip hướng dẫn thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020-2021
6. (31/03/2020) Công văn 1110/BTTTT-CVT năm 2020 về tạo điều kiện cho doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
7. (11/03/2020) Công văn 1067/BXD-QLN năm 2020 về thực hiện việc công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành
8. (27/12/2019) Kế hoạch 2153/KH-UBND năm 2019 về xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Quảng Bình
9. (07/08/2019) Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
10. (17/07/2019) Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Bất động sản
1. (21/07/2020) Công văn 5904/VPCP-NN năm 2020 về báo cáo tình hình thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (10/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang và Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND
3. (10/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND sửa đổi Danh mục kèm theo Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND về danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017 và Danh mục kèm theo Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
4. (22/04/2020) Quyết định 1157/QĐ-UBND năm 2020 về thực hiện ghi thu, ghi chi số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà các chủ đầu tư được nhà nước giao đất đã tự nguyện ứng trước được trừ vào tiền giao đất phải nộp do tỉnh Quảng Nam ban hành
5. (18/04/2019) Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2019 về đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
6. (14/07/2014) Công văn 1156/TTg-KTN năm 2014 về điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (29/04/2020) Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. (04/04/2020) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Sở hữu trí tuệ
1. (25/12/2019) Quyết định 4228/QĐ-UBND năm 2019 bổ sung Quy chế tạm thời về quản lý, sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “OCOP Quảng Nam” do tỉnh Quảng Nam ban hành
Bộ máy hành chính
1. (30/07/2020) Nghị quyết 113/NQ-CP năm 2020 về đàm phán Hiệp định Tương trợ Tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam - Thái Lan do Chính phủ ban hành
2. (30/07/2020) Quyết định 3365/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng
3. (29/07/2020) Quyết định 1666/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Khí tượng thủy văn (Đề mục số 2 Chủ đề 27) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (29/07/2020) Quyết định 1845/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
5. (28/07/2020) Thông báo 258/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lấn thứ 74 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (28/07/2020) Quyết định 2096/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
7. (28/07/2020) Quyết định 1098/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
8. (28/07/2020) Quyết định 1097/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông ban hành
9. (28/07/2020) Quyết định 2096/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
10. (27/07/2020) Thông báo 73/TB-UBND năm 2020 về tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành
11. (27/07/2020) Kế hoạch 155/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
12. (27/07/2020) Quyết định 1487/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính áp dụng chung trên địa bàn thành phố Cần Thơ
13. (27/07/2020) Quyết định 3284/QĐ-UBND về thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
14. (27/07/2020) Quyết định 2946/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa
15. (27/07/2020) Kế hoạch 153/KH-UBND về khảo sát, đo lường và nghiên cứu, phân tích sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp phép xây dựng; Dịch vụ y tế công; Dịch vụ giáo dục công trên địa bàn Hà Nội năm 2020
16. (21/07/2020) Quyết định 1941/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
17. (21/07/2020) Quyết định 264/QĐ-VKSTC năm 2020 về Quy trình tạm thời Kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh của cơ quan có thẩm quyền điều tra; trực tiếp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, lấy lời khai trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
18. (20/07/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
19. (16/07/2020) Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2020 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
20. (14/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
21. (10/07/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum
22. (10/07/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh và chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang
23. (01/07/2020) Công văn 2381/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ của Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
24. (25/06/2020) Quyết định 1343/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện, tỉnh Phú Thọ
25. (25/06/2020) Quyết định 1344/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Phú Thọ
26. (12/06/2020) Quyết định 2162/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh
27. (11/06/2020) Quyết định 554/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
28. (09/05/2020) Công văn 71/HĐND-VP năm 2020 về đính chính Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND do tỉnh Điện Biên ban hành
29. (05/05/2020) Quyết định 1009/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Hòa Bình
30. (04/05/2020) Quyết định 312/QĐ-TTCP năm 2020 về phê duyệt "Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh năm 2019" do Thanh tra Chính phủ ban hành
31. (20/04/2020) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2020 về rà soát, lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình
32. (14/04/2020) Quyết định 1144/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
33. (09/04/2020) Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ được tái cấu trúc đối với 23 thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
34. (03/04/2020) Quyết định 1198/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
35. (03/04/2020) Quyết định 1182/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
36. (02/04/2020) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2020 truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
37. (31/03/2020) Quyết định 799/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
38. (20/03/2020) Quyết định 972/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 18 thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
39. (17/03/2020) Quyết định 899/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định
40. (13/03/2020) Quyết định 862/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2020
41. (10/03/2020) Quyết định 788/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực môi trường và giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi trách nhiệm thực hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
42. (10/03/2020) Quyết định 789/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định
43. (17/02/2020) Quyết định 390/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
44. (31/12/2019) Quyết định 4991/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
45. (30/12/2019) Quyết định 4955/QĐ-UBND năm 2019 về kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2020
46. (30/12/2019) Quyết định 4969/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
47. (30/12/2019) Quyết định 4926/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
48. (30/12/2019) Quyết định 4968/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi trách nhiệm thực hiện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
49. (24/12/2019) Quyết định 4958/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí áp dụng tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
50. (29/11/2019) Quyết định 4205/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
51. (28/11/2019) Quyết định 3887/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
52. (27/11/2019) Quyết định 4154/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Hải Dương
53. (27/11/2019) Quyết định 4155/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
54. (17/10/2019) Quyết định 2173/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
55. (31/05/2019) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án Văn hóa công vụ do tỉnh Lạng Sơn ban hành
56. (10/05/2019) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Vi phạm hành chính
1. (12/02/2020) Công văn 624/BYT-MT năm 2020 về xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định do Bộ Y tế ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (11/06/2020) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2020 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2. (22/09/2015) Quyết định 1603/QĐ-UBND năm 2015 về Đề án “Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2015 - 2020
Tài chính nhà nước
1. (27/07/2020) Quyết định 1130/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2020-2022 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (24/07/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi thù lao cho Ông Từ tại các Đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng do tỉnh Phú Thọ ban hành
3. (21/07/2020) Quyết định 2060/QĐ-BVHTTDL năm 2020 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức các đại hội thể thao, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế do Việt Nam đăng cai sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (13/07/2020) Nghị quyết 34/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5. (10/07/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh An Giang
6. (10/07/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
7. (10/07/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Hà Giang
8. (10/07/2020) Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang
9. (10/07/2020) Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang
10. (10/07/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh An Giang
11. (09/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng các lò đốt rác và hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2025
12. (08/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác; quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
13. (08/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương do tỉnh Đắk Lắk ban hành
14. (08/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
15. (07/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
16. (12/03/2020) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 149/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
17. (08/01/2020) Quyết định 43/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 1559/QĐ-UBND về Quy định tạm thời mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
18. (02/01/2020) Quyết định 42/QĐ-BNN-KH năm 2020 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
19. (04/12/2019) Quyết định 3931/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt phương thức quản lý, tiêu chuẩn định mức xe sử dụng xe ô tô chức danh, phục vụ công tác chung của tỉnh Quảng Nam
Xây dựng - Đô thị
1. (22/07/2020) Quyết định 3253/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ quốc lộ 3 đến hết cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành
2. (20/07/2020) Quyết định 3170/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường trục tổ dân phố Tu Hoàng ra đường 70, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
3. (18/06/2020) Quyết định 2551/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
4. (16/06/2020) Quyết định 2466/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
5. (16/06/2020) Quyết định 2468/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Tiền Phong - Giai đoạn 2, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
6. (16/06/2020) Quyết định 2469/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
7. (15/08/2014) Quyết định 1336/QĐ-UBND năm 2014 về phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Giao thông - Vận tải
1. (19/06/2020) Công văn 2544/UBND-ĐT năm 2020 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa do thành phố Hà Nội ban hành
2. (01/04/2020) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2020 về kiểm tra, di dời, giải tỏa vi phạm lấn, chiếm lòng đường, vỉa hè, đất của đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3. (19/04/2019) Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2019 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019–2021 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Giáo dục
1. (30/07/2020) Công văn 2832/BGDĐT-QLCL về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (17/07/2020) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 628/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Ninh Bình ban hành
3. (25/06/2020) Công văn 2013/KH-SGDĐT về tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2020 ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội
4. (19/06/2020) Quyết định 2582/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2020
5. (08/06/2020) Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg do tỉnh Đồng Tháp ban hành
6. (18/03/2020) Công văn 879/BGDĐT-CSVC năm 2020 về thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (16/07/2019) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2019 về phát triển giáo dục và đào tạo năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
8. (12/07/2019) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 522/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (28/07/2020) Công điện 999/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung khắc phục hậu quả động đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (27/07/2020) Công điện 995/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn trương kiểm tra, khắc phục hậu quả động đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (24/07/2020) Công điện 02/CĐ-BTTTT năm 2020 về tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Giang và các tỉnh miền núi phía Bắc do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (21/07/2020) Công văn 5893/VPCP-NC năm 2020 về xử lý nguy cơ cháy, nổ các kho, nhà máy hóa chất trong thành phố do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (02/07/2020) Công văn 4797/BCT-DKT năm 2020 về cung cấp thông tin và phối hợp thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Công thương ban hành
6. (22/06/2020) Quyết định 2605/QĐ-UBND về phê duyệt Phương án hộ đê và bảo vệ trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2020, thành phố Hà Nội
7. (13/04/2020) Kế hoạch 900/KH-UBND thực hiện giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
8. (08/04/2020) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2020 về phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9. (03/04/2020) Quyết định 849/QĐ-UBND về Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai tỉnh Lào Cai năm 2020
10. (20/12/2019) Quyết định 4150/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kết quả khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11. (23/04/2019) Kế hoạch 73/KH-UBND hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Y tế giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Thể thao - Y tế
1. (30/07/2020) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
2. (30/07/2020) Công văn 2869/UBND-VX năm 2020 về tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (29/07/2020) Công điện 1167/CĐ-BYT năm 2020 về khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Bộ Y tế ban hành
4. (29/07/2020) Công văn 4987/UBND-VHXH năm 2020 về tăng cường triển khai biện pháp phòng chống dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành
5. (29/07/2020) Công văn 6592/UBND-KGVX năm 2020 về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
6. (29/07/2020) Thông báo 262/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (29/07/2020) Công văn 4086/BTNMT-TCMT năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
8. (29/07/2020) Công điện 1164/CĐ-BCĐQG năm 2020 về điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Nam do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
9. (28/07/2020) Công văn 2358/TTKSBT-BTN năm 2020 về tổ chức giám sát COVID-19 đối với người từng đến Đà Nẵng từ ngày 01/07/2020 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh
10. (28/07/2020) Công văn 70101/CT-VP năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh Covid 19 do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (28/07/2020) Công văn 4005/BYT-DP năm 2020 về tăng cường giám sát, xét nghiệm các trường hợp nghi mắc COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
12. (28/07/2020) Công văn 4275/SYT-NVY năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
13. (28/07/2020) Công văn 3238/VKSTC-VP năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
14. (28/07/2020) Thông báo 775/TB-UBND năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung, Trường Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) (tại phiên họp số 43) do thành phố Hà Nội ban hành
15. (28/07/2020) Công văn 2852/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
16. (27/07/2020) Công văn 3576/BXD-VP năm 2020 về tiếp tục triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Xây dựng ban hành
17. (26/07/2020) Công điện 05/CĐ-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành
18. (24/07/2020) Công văn 11506/QLD-KD năm 2020 về bảo đảm cung ứng huyết thanh kháng độc tố bạch hầu do Cục Quản lý dược ban hành
19. (06/07/2020) Công văn 2889/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh trên địa bàn Thành phố Hà Nội và thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19
20. (08/08/2019) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 429/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Quyền dân sự
1. (24/07/2020) Kế hoạch 152/KH-UBND năm 2020 về triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. (10/06/2020) Thông tư 57/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (27/07/2020) Công văn 914/UBDT-CSDT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (21/07/2020) Quyết định 2063/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015-2020
3. (20/07/2020) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 634/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án do tỉnh Ninh Bình ban hành
4. (10/06/2020) Kế hoạch 2083/KH-LĐTBXH về kiểm tra tình hình thực hiện Luật Người cao tuổi, chính sách đối với người cao tuổi năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (28/04/2020) Quyết định 855/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Sơn La
6. (22/04/2020) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do tỉnh Tuyên Quang ban hành
7. (10/04/2020) Quyết định 1338/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025
8. (19/03/2020) Quyết định 954/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định năm 2020
9. (07/08/2019) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2019 thực hiện về Đề án hỗ trợ 189 thôn của 18 xã khu vực biên giới đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 tỉnh Lạng Sơn
10. (06/05/2019) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2019 về kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy hiểm về cháy, nổ cao trong khu dân cư do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Lĩnh vực khác
1. (15/07/2020) Công văn 2062/BKHCN-KHTC năm 2020 hướng dẫn xây dựng khung kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm 2021-2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 381

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn