Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 25/07/2020 07:48 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 22/07 - 24/07/2020

25/07/2020 07:48 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 22/07 - 24/07/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (17/07/2020) Công văn 5849/VPCP-V.I năm 2020 về kết quả kiểm tra phản ánh việc thanh tra Công ty cổ phần Vinamit do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (16/07/2020) Công văn 66288/CT-TTHT năm 2020 về chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (16/07/2020) Công văn 66294/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn thủ tục xin hủy đại chúng và dịch vụ cung cấp quản lý sổ cổ đông cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (16/07/2020) Công văn 66296/CT-TTHT năm 2020 về chi phí trong giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (14/07/2020) Công văn 65272/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (14/07/2020) Công văn 65273/CT-TTHT năm 2020 về lệ phí trước bạ đối với trường hợp đổi tên doanh nghiệp đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (14/07/2020) Công văn 2835/TCT-TTKT năm 2020 về Hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
8. (10/07/2020) Nghị quyết 331/2020/NQ-HĐND về Chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9. (09/07/2020) Nghị quyết 266/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 256/2020/NQ-HĐND về giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020
10. (01/07/2020) Lệnh công bố Luật Doanh nghiệp 2020
11. (13/01/2020) Kế hoạch 164/KH-UBND về triển khai xây dựng và thực hiện Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Bình Thuận năm 2020
Đầu tư
1. (20/07/2020) Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
2. (20/07/2020) Quyết định 1056/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt về Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (17/07/2020) Quyết định 1053/QĐ-TTg về thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại một số Bộ, cơ quan, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (15/07/2020) Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 58/NQ-CP và Kế hoạch 344-KH/TU thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
5. (10/07/2020) Nghị quyết 330/2020/NQ-HĐND về thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ (lần 2)
6. (09/07/2020) Công văn 4403/BKHĐT-TH về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (01/07/2020) Lệnh công bố Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
8. (01/07/2020) Lệnh công bố Luật Đầu tư 2020
9. (26/06/2020) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
10. (24/06/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập các quy hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11. (11/05/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND Quy định về lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (21/04/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030
13. (28/02/2020) Nghị quyết 43/NQ-HĐND phê chuẩn về Phương án phân bổ chi tiết vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và nguồn 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia do tỉnh Hà Giang ban hành
14. (21/10/2019) Nghị quyết 261/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
15. (14/07/2016) Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2016 (Bổ sung)
16. (11/08/2011) Quyết định 1666/2011/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc thuộc tỉnh Hà Giang quản lý
Thương mại
1. (23/07/2020) Nghị định 86/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
2. (23/07/2020) Nghị quyết 110/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) do Chính phủ ban hành
3. (20/07/2020) Công văn 5882/VPCP-CN năm 2020 về giải quyết khung giờ các chuyến bay chuyên chở hàng xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (17/07/2020) Công văn 4796/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (16/07/2020) Công văn 4759/TCHQ-PC năm 2020 vướng mắc về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (16/07/2020) Công văn 4747/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (16/07/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
8. (16/07/2020) Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025
9. (24/06/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
10. (22/05/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chí ưu tiên, hình thức xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11. (20/01/2020) Quyết định 214/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
12. (28/11/2019) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương
13. (22/04/2004) Quyết định 34/2004/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến công Nghệ An do tỉnh Nghệ An ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (20/07/2020) Công văn 4816/TCHQ-TXNK năm 2020 về phần mềm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (08/07/2020) Công văn 4576/TCHQ-GSQL năm 2020 về nhập khẩu thịt lợn do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (08/07/2020) Công văn 4580/TCHQ-GSQL năm 2020 về phân luồng đối với hàng nhập khẩu là quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (08/07/2020) Công văn 4581/TCHQ-GSQL năm 2020 về Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (08/07/2020) Công văn 4589/TCHQ-GSQL năm 2020 về tái xuất phế liệu tồn đọng do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (07/07/2020) Công văn 4564/TCHQ-GSQL năm 2020 về chứng từ chứng nhận xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (20/07/2020) Quyết định 1900/QĐ-BCT năm 2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Trung Hoa, Thái Lan và Ma-lai-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (17/07/2020) Công văn 66768/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (16/07/2020) Công văn 66300/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với chi phí sửa chữa, cải tạo kho và chi phí thuê kho do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (15/07/2020) Nghị quyết 183/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
5. (15/07/2020) Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (15/07/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
7. (14/07/2020) Công văn 65276/CT-TTHT năm 2020 về miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (14/07/2020) Công văn 65278/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng trái phiếu trước hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (14/07/2020) Công văn 65283/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (14/07/2020) Công văn 65286/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (13/07/2020) Nghị quyết 33/2020/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021
12. (13/07/2020) Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum
13. (13/07/2020) Công văn 64911/CT-TTHT năm 2020 về địa chỉ hóa đơn thiếu chữ Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (13/07/2020) Công văn 64915/CT-TTHT năm 2020 về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (13/07/2020) Công văn 64918/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hàng hóa tài trợ thành phố do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (10/07/2020) Nghị quyết 334/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2020-2021
17. (09/07/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An
18. (08/07/2020) Nghị quyết 304/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý; học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2020-2021
19. (07/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2020-2021
20. (30/06/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
21. (19/06/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
22. (04/06/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
23. (15/05/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên 2020 tại tỉnh Yên Bái
24. (08/10/2004) Quyết định 3480/QĐ-UB năm 2004 quy định về chế độ thu tiền học 2 buổi một ngày ở các cơ sở giáo dục phổ thông và mầm non do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
25. (04/06/2004) Quyết định 34/2004/QĐ-UBND về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Bảo hiểm
1. (29/05/2020) Quyết định 769/QĐ-UBND-HC năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực Lao động - Việc làm - Bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2. (28/11/2018) Quyết định 2366/QĐ-BHXH năm 2018 về Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (10/07/2020) Thông tư 67/2020/TT-BTC về Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (17/07/2020) Công văn 2680/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 (Vốn sự nghiệp) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (17/07/2020) Công văn 2682/LĐTBXH-KHTC năm 2020 báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (10/07/2020) Nghị quyết 336/2020/NQ-HĐND quy định về số lượng, chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế khóm thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4. (09/07/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Long An
5. (07/07/2020) Quyết định 2450/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh
6. (16/07/2018) Quyết định 1265/QĐ-TLĐ năm 2018 sửa đổi Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn kèm theo Quyết định 493/QĐ-TLĐ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
7. (12/10/2016) Chương trình 291/CTr-UBND năm 2016 về việc làm tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020
8. (07/06/2004) Quyết định 27/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
Công nghệ thông tin
1. (22/07/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-TTg về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (20/07/2020) Công văn 879/UBDT-KHTC năm 2020 về gửi tài liệu, số liệu công khai trên ứng dụng công khai ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (16/07/2020) Quyết định 2032/QĐ-BVHTTDL năm 2020 Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4. (14/07/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình
5. (11/07/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
6. (09/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thiết lập Cụm thông tin cơ sở tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp do tỉnh Long An ban hành
7. (08/07/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sủ dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
8. (04/06/2020) Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2020 về sơ kết 07 năm thực hiện Luật Xuất bản năm 2012 do tỉnh Lào Cai ban hành
9. (24/04/2020) Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bị bãi bỏ, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông)
10. (24/04/2020) Quyết định 717/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông)
11. (20/04/2020) Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2020 về triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12. (20/04/2020) Công văn 1384/BTTTT-CXBIPH năm 2020 về tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
13. (31/12/2019) Quyết định 2323/QĐ-BTTTT năm 2019 về Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Tuyền thông ban hành
14. (12/12/2019) Quyết định 3039/QĐ-UBND năm 2019 về Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Sơn La phiên bản 2.0
15. (06/08/2019) Quyết định 1223/QĐ-BTTTT năm 2019 về phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Bất động sản
1. (16/07/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
2. (10/07/2020) Nghị quyết 332/2020/NQ-HĐND về sửa đổi danh mục dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3. (10/07/2020) Nghị quyết 333/2020/NQ-HĐND về bổ sung diện tích đất trồng lúa nước chuyển mục đích thực hiện dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4. (20/06/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 15/2017/QĐ-UBND
5. (16/04/2020) Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do tỉnh Ninh Bình ban hành
6. (10/03/2020) Quyết định 174/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
7. (11/12/2019) Nghị quyết 82/2019/NQ-HĐND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
8. (16/11/2004) Quyết định 106/2004/QĐ-UB điều chỉnh về Quy định quy mô cấu trúc công trình xây dựng nhà ở của hộ gia đình và cá nhân trong phạm vi nội ô theo Quy hoạch chung xây dựng thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước, tại Quyết định 144/1999/QĐ-UB
9. (10/06/2004) Quyết định 28/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Tân Hương do tỉnh Tiền Giang ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (13/07/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2. (06/05/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
3. (07/01/2020) Kế hoạch 38/KH-UBND về thực hiện công tác Pháp chế trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020
Bộ máy hành chính
1. (21/07/2020) Quyết định 1605/QĐ-BTNMT năm 2020 về quy trình nội bộ thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (21/07/2020) Thông tư 3/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
3. (20/07/2020) Quyết định 949/QĐ-BXD năm 2020 sửa đổi một số điểm, khoản thuộc Điều 2 của Quyết định 168/QĐ-BXD về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Xây dựng
4. (20/07/2020) Công văn 2641/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về đính chính thông tin tại Công văn 419/BGDĐT-GDĐH do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (17/07/2020) Quyết định 2258/QĐ-BQP năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực khen thưởng về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
6. (16/07/2020) Công văn 2640/LĐTBXH-TCCB năm 2020 về Báo cáo thực hiện quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng và xác nhận trình độ lý luận chính trị năm 2009-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
7. (16/07/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
8. (16/07/2020) Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum
9. (16/07/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về tổ chức lại Sở Tài chính Hưng Yên
10. (16/07/2020) Công văn 11966-CV/BTCTW năm 2020 về nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại đại hội do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
11. (15/07/2020) Nghị quyết 188/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
12. (15/07/2020) Quyết định 2543/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh
13. (15/07/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND sửa đổi Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông kèm theo Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND
14. (15/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
15. (14/07/2020) Nghị quyết 35/2020/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
16. (13/07/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, nội dung trong văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
17. (13/07/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Định
18. (10/07/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2014/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng viên chức do tỉnh Cao Bằng ban hành
19. (10/07/2020) Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND bãi bỏ 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành về lĩnh vực Tài chính
20. (10/07/2020) Nghị quyết 335/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 107/2013/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
21. (10/07/2020) Nghị quyết 337/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Phó trưởng Công an và Công an viên thường trực xã, thị trấn thuộc lực lượng vũ trang bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2021
22. (09/07/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An
23. (09/07/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về chế độ, chính sách đối với bảo vệ dân phố do tỉnh Long An ban hành
24. (09/07/2020) Nghị quyết 276/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết 220/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, khu phố chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sắp xếp thôn, bản, khu phố thuộc tỉnh Quảng Ninh
25. (08/07/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk
26. (07/07/2020) Nghị quyết 09/NQ-HĐND về thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
27. (06/07/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 16/2015/QĐ-UBND
28. (03/07/2020) Công văn 11849-CV/BTCTW năm 2020 về rút kinh nghiệm qua đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
29. (02/07/2020) Quyết định 594/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, tỉnh Gia Lai
30. (01/07/2020) Kế hoạch 134/KH-UBND về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2020
31. (01/07/2020) Lệnh công bố Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
32. (01/07/2020) Lệnh công bố Luật Tổ chức Quốc hội 2020
33. (30/06/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình
34. (29/06/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh
35. (26/06/2020) Quyết định 442/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
36. (23/06/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
37. (23/06/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
38. (22/06/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
39. (19/06/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Quyết định 10/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam
40. (19/06/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quyết định 05/2020/QĐ-UBND do tỉnh Hà Nam ban hành
41. (12/06/2020) Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
42. (12/06/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực y tế
43. (05/06/2020) Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2020 về thực hiện thí điểm việc giao cho Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả một số thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện do tỉnh Cà Mau ban hành
44. (02/06/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về hoạt động sáng kiến và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu
45. (01/06/2020) Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
46. (04/05/2020) Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
47. (23/04/2020) Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu
48. (20/04/2020) Quyết định 1361/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
49. (20/04/2020) Quyết định 1089/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính, lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
50. (15/04/2020) Quyết định 1066/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính, lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
51. (15/04/2020) Quyết định 1069/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Môi trường áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
52. (15/04/2020) Quyết định 1068/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Môi trường áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
53. (07/04/2020) Quyết định 947/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công an tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
54. (27/03/2020) Quyết định 781/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp điều chỉnh, chuyển các thôn, tổ dân phố từ các đơn vị hành chính cũ thành các thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính mới trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
55. (18/03/2020) Quyết định 684/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
56. (12/12/2019) Nghị quyết 233/2019/NQ-HĐND năm 2019 về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách, Chủ tịch hội đặc thù ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do bố trí, sắp xếp theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP; Chính sách hỗ trợ đối với công chức là Trưởng Công an xã, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách là Phó trưởng công an xã, thị trấn dôi dư do bố trí Công an chính quy về xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
57. (09/09/2019) Quyết định 1459/QĐ-BTTTT năm 2019 quy định về tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
58. (18/07/2019) Quyết định 2790/QĐ-BNN-VP năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
59. (15/07/2019) Quyết định 1775/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
60. (14/06/2019) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2025” tại tỉnh Lạng Sơn
61. (31/12/2004) Quyết định 97/2004/QĐ-UB quy định về số lượng cán bộ không chuyên trách cho các xã, phường, thị trấn của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
62. (24/11/2004) Quyết định 3976/2004/QĐ-UB năm 2004 về Hệ thống chỉ tiêu và báo cáo định kỳ thông tin tổng hợp phục vụ điều hành từ các cơ quan, đơn vị lên Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
63. (21/10/2004) Quyết định 7933/2004/QĐ-UB quy định về tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
64. (14/07/2004) Quyết định 40/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Lai Châu
65. (07/06/2004) Quyết định 29/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hộ máy của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
66. (07/06/2004) Quyết định 28/2004/QĐ-UB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công nghiệp tỉnh Lai Châu
67. (03/06/2004) Quyết định 15/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Lai Châu
68. (03/06/2004) Quyết định 20/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
69. (03/06/2004) Quyết định 12/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thể dục Thể thao tỉnh Lai Châu
70. (03/06/2004) Quyết định 17/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh Lai Châu
71. (03/06/2004) Quyết định 14/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu
72. (12/02/2001) Chỉ thị 62/CT-TW năm 2001 về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (18/07/2020) Công văn 5867/VPCP-NC năm 2020 về vụ trộm cắp tài sản, hiếp dâm tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (08/06/2020) Kế hoạch 370/KH-BGDĐT năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (30/06/2020) Lệnh công bố Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020
2. (23/06/2020) Lệnh công bố Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020
Tài chính nhà nước
1. (20/07/2020) Công văn 5890/VPCP-NN năm 2020 về chỉ đạo ứng phó, hỗ trợ phòng, chống hạn tại các tỉnh Bắc Trung Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/07/2020) Công văn 2681/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (17/07/2020) Công văn 2677/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (15/07/2020) Nghị quyết 186/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông địa phương do tỉnh Lâm Đồng ban hành
5. (15/07/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
6. (15/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
7. (15/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
8. (15/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
9. (13/07/2020) Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10. (13/07/2020) Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều của Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11. (13/07/2020) Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12. (13/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Thông tư 84/2019/TT-BTC được đưa vào tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13. (13/07/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
14. (10/07/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 24 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu
15. (10/07/2020) Nghị quyết 329/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi kinh phí đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16. (09/07/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi hỗ trợ trực tiếp nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Long An
17. (09/07/2020) Nghị quyết 268/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
18. (08/07/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố Hải Phòng theo Quyết định 1664/QĐ-UBND
19. (08/07/2020) Nghị quyết 305/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
20. (07/07/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020
21. (01/07/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam
22. (30/06/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Long An
23. (29/06/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
24. (22/05/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quyết định 09/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình
25. (19/05/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung chi, mức chi, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế
26. (17/03/2020) Quyết định 664/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt diện tích rừng trong lưu vực, đơn giá và đối tượng được thanh toán tiền tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 do tỉnh Lào Cai ban hành
27. (12/12/2019) Nghị quyết 236/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020-2025
28. (06/12/2019) Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 39/2017/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ thành lập trường Mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh Sơn La
29. (04/08/2016) Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí đối với trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020
30. (10/06/2015) Quyết định 1934/QĐ-BVHTTDL năm 2015 về định mức chi tạm thời trong xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (13/07/2020) Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
2. (13/07/2020) Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
3. (10/07/2020) Nghị quyết 328/2020/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp
4. (09/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
5. (01/07/2020) Lệnh công bố Luật Xây dựng sửa đổi 2020
6. (31/03/2020) Quyết định 804/QĐ-UBND năm 2020 về giao thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác một số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn do tỉnh Lào Cai ban hành
7. (18/08/2004) Quyết định 283/2004/QĐ-UB năm 2004 quy định về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trong phạm vi thành phố Cần Thơ
8. (05/08/2004) Nghị quyết 17/2004/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bắc Kạn đến 2020
Giao thông - Vận tải
1. (23/07/2020) Nghị quyết 109/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt "Hiệp định về vận chuyển hàng không thường lệ giữa Việt Nam - Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ" do Chính phủ ban hành
2. (22/07/2020) Công văn 290/LS-BHCD năm 2020 đưa công dân ở nước ngoài về nước vì lý do đặc biệt cần thiết tuần từ 27/7 đến 02/8/2020 do Cục Lãnh sự ban hành
3. (21/07/2020) Công điện 949/CĐ-TTg năm 2020 về khắc phục hậu quả, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (17/07/2020) Công văn 933/TTg-CN năm 2020 về chạy tàu an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (17/07/2020) Công văn 5833/VPCP-CN năm 2020 về rà soát, xem xét việc thành lập thêm các hãng hàng không mới trong tình hình mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (30/06/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về các tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
7. (26/06/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2017/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
8. (17/02/2020) Chỉ thị 6/CT-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ do tỉnh Hải Dương ban hành
Giáo dục
1. (23/07/2020) Công văn 2744/LĐTBXH-TCGDNN về tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (10/07/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Hà Giang
3. (12/05/2020) Quyết định 1071/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 242/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
4. (08/05/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2016/QĐ-UBND quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình
5. (20/04/2020) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2020 về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025
6. (26/03/2020) Công văn 1065/BGDĐT-GDMN năm 2020 về đảm bảo an toàn và phòng chống, bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (14/02/2020) Công văn 419/BGDĐT-GDĐH năm 2020 bãi bỏ Công văn 4348/BGDĐT-GDĐH do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (06/12/2019) Nghị quyết 124/2019/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La
9. (14/03/2019) Kế hoạch phối hợp 1018/KH-BLĐTBXH-BGDĐT về công tác dự phòng, cai nghiện ma túy đối với học sinh sinh viên đến năm 2020 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tài nguyên - Môi trường
1. (23/07/2020) Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2020 về giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/07/2020) Công điện 581/CĐ-BGDĐT năm 2020 về chủ động ứng phó với mưa, lũ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (21/07/2020) Công điện 955/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (20/07/2020) Quyết định 1055/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (17/07/2020) Thông tư 17/2020/TT-BCT quy định về bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
6. (14/07/2020) Công văn 4686/TCHQ-GSQL năm 2020 Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (09/07/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Long An
8. (07/07/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội
9. (01/07/2020) Lệnh công bố Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020
10. (29/05/2020) Công văn 2906/BTNMT-TTTNMT về tổ chức hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
11. (22/05/2020) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Khu công nghiệp Tằng Loỏng do tỉnh Lào Cai ban hành
12. (20/05/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế Phối hợp các lực lượng tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (13/05/2020) Công văn 2556/BTNMT-TCBHĐVN về tổ chức hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
14. (13/05/2020) Chỉ thị 7/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đồng, sắt, apatit trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15. (21/04/2020) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên; thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16. (20/04/2020) Công văn 2141/BTNMT-TCMT về hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
17. (10/04/2020) Chỉ thị 9/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
18. (19/03/2020) Chỉ thị 7/CT-UBND năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Hải Dương
Thể thao - Y tế
1. (24/07/2020) Công văn 3952/CV-BCĐ năm 2020 về tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý người nước ngoài nhập cảnh do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
2. (23/07/2020) Công văn 3918/BYT-DP năm 2020 về tăng cường hoạt động truyền thông giảm muối và đo kiểm tra huyết áp cho người dân do Bộ Y tế ban hành
3. (22/07/2020) Công văn 3284/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
4. (17/07/2020) Quyết định 3129/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (17/07/2020) Quyết định 3128/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư vú" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6. (17/07/2020) Quyết định 3130/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
7. (17/07/2020) Quyết định 3127/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
8. (17/07/2020) Công văn 888/KCB-NV năm 2020 về tăng cường công tác điều trị bệnh tay chân miệng do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
9. (09/04/2020) Quyết định 1619/QĐ-BYT năm 2020 về Phụ lục thay thế Phụ lục 1 “Lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển bệnh phẩm” kèm theo Quyết định 963/QĐ-BYT về “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
10. (27/03/2020) Chỉ thị 8/CT-UBND năm 2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Hải Dương ban hành
11. (22/03/2020) Quyết định 1284/QĐ-BYT năm 2020 sửa đổi Phụ lục 1 danh mục trang thiết bị thiết yếu xét nghiệm Realtime RT-PCR được kèm theo Quyết định 1282/QĐ-BYT về “Hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm COVID-19” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
12. (02/02/2020) Chỉ thị 3/CT-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra do tỉnh Hải Dương ban hành
Quyền dân sự
1. (28/04/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về Quy chế Phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
2. (21/07/2014) Quyết định 14/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Văn hóa - Xã hội
1. (21/07/2020) Công văn 5910/VPCP-KGVX năm 2020 về khung pháp lý quản lý Mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (20/07/2020) Công văn 878/UBDT-KHTC năm 2020 về thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc và công bố kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019 do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (16/07/2020) Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2020 về tổng kết Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
4. (30/06/2020) Lệnh công bố Luật Thanh niên 2020
5. (29/06/2020) Kế hoạch 133/KH-UBND về thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
6. (26/06/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp đăng ký phương tiện; quản lý phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
7. (13/02/2020) Công văn 626/BYT-TCDS về Hướng dẫn thực hiện kế hoạch công tác dân số năm 2020 do Bộ Y tế ban hành
8. (05/02/2020) Chỉ thị 4/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Hải Dương ban hành
Lĩnh vực khác
1. (08/06/2020) Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2020 về dịch châu chấu sa mạc xâm nhập, gây hại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 847

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn