Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 21/07/2020 17:18 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 18/07 - 21/07/2020

21/07/2020 17:18 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 118/07 - 21/07/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (16/07/2020) Công văn 5806/VPCP-ĐMDN báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 5 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (09/07/2020) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do tỉnh Tuyên Quang ban hành
3. (12/06/2020) Công văn 2147/BTP-KHTC về đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
4. (09/04/2020) Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2020 về tổ chức triển khai Nghị quyết 128/2020/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La
5. (30/03/2020) Kế hoạch 633/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Lai Châu ban hành
Đầu tư
1. (14/07/2020) Công văn 902/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/07/2020) Công văn 903/TTg-CN năm 2020 về điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn qua khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (13/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND bãi Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND về ban hành Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
4. (08/07/2020) Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2020 về đính chính nội dung Quyết định 189/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
5. (22/06/2020) Chỉ thị 960/CT-UBND năm 2020 chấn chỉnh về công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang
6. (22/06/2020) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 1398/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đối với lĩnh vực xây dựng do thành phố Hà Nội ban hành
7. (12/12/2019) Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2019 điều chỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành
8. (21/10/2019) Nghị quyết 262/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
9. (10/12/2015) Công văn 5001/BHXH-DVT năm 2015 về tham gia thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế thuộc các Bộ, Ngành do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
10. (05/11/2015) Công văn 2002/TTg-KTN năm 2015 về việc đầu tư đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thương mại
1. (15/07/2020) Công văn 5760/VPCP-CN năm 2020 xử lý thông tin báo nêu về chi phí vận chuyển nội địa đối với hàng nông sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (23/06/2020) Kế hoạch 1251/KH-UBND năm 2020 hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Lai Châu ban hành
3. (19/06/2020) Quyết định 953/QĐ-UBND năm 2020 về đính chính Quyết định 19/2020/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
4. (12/06/2020) Công văn 2410/GSQL-GQ1 năm 2020 thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
5. (10/06/2020) Công văn 2333/UBND-KT về việc tổ chức Hội chợ, triển lãm quốc tế trưng bày các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
6. (03/06/2020) Quyết định 1303/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025"
7. (10/04/2020) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kế hoạch 197-KH/TU về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Kiên Giang ban hành
8. (10/02/2020) Công văn 911/BNN-VPĐP về nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
9. (09/12/2019) Quyết định 4020/QĐ-UBND năm 2019 về việc tổ chức triển khai giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Đồng Nai
10. (30/06/2019) Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA)
11. (15/03/2019) Kế hoạch 908/KH-UBND năm 2019 thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
12. (16/01/2019) Quyết định 245/QĐ-BNN-CBTTNS năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại lĩnh vực chế biến nông sản theo hướng nâng cao năng lực chế biến gắn với phát triển thị trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
13. (08/12/2015) Công văn 2226/TTg-KTN năm 2015 về bổ sung tuyến đường từ Cửa khẩu quốc tế La Lay đến cảng biển Mỹ Thủy vào Quy hoạch phát triển đường bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
14. (15/01/2009) Công văn 71/CHHVN-TC năm 2009 giải thích Quy định tại Quyết định 98/2008/QĐ-BTC về phí, lệ phí hàng hải do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (17/07/2020) Quyết định 1047/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (30/03/2020) Công văn 2056/TCHQ-GSQL năm 2020 về gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (12/03/2020) Công văn 1532/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (06/02/2020) Công văn 126/TCLN-CTVN năm 2020 về kiểm soát hoạt động nhập khẩu động vật hoang dã vào Việt Nam theo Chỉ thị 05/CT-TTg do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
5. (17/02/2016) Công văn 559b/CHHVN-TC năm 2016 về giải đáp nội dung để tổ chức thực hiện Thông tư 01/2016/TT-BTC do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (29/08/2016) Quyết định 1848/QĐ-BTC năm 2016 công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
2. (30/06/2016) Quyết định 1362/QĐ-NHNN năm 2016 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3. (10/06/2016) Quyết định 1262/QĐ-NHNN 2016 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (13/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2. (07/07/2020) Công văn 4559/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Luật Quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (19/06/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2017/QĐ-UBND Quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý
4. (18/05/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2020
5. (14/04/2016) Quyết định 14/2016/QĐ-UBND Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Lao động - Tiền lương
1. (10/07/2020) Công văn 977/NGCBQLGD-CSNGCB năm 2020 trả lời chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục ban hành
2. (22/06/2020) Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 37/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành
3. (10/06/2020) Quyết định 2390/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt về Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (27/05/2020) Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG năm 2020 về Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 ban hành
5. (12/05/2020) Kế hoạch 916/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 416/QĐ-TTg về kế hoạch thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do tỉnh Lai Châu ban hành
6. (01/04/2020) Quyết định 653/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức triển khai Quyết định 348/QĐ-BNN-KTHT phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
7. (08/10/2019) Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2019 về Phê duyệt bổ sung danh mục nghề, định mức chi phí đào tạo quy định tại Quyết định 490/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
8. (27/11/2017) Quyết định 1836/QĐ-LĐTBXH năm 2017 về phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (17/07/2020) Thông tư 16/2020/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (27/05/2020) Công văn 1923/BTTTT-CNTT cung cấp liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (04/03/2020) Công văn 2404/BTC-HCSN năm 2020 về Hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo do Bộ Tài chính ban hành
4. (02/01/2020) Quy định 217-QĐ/TW năm 2020 về gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
5. (13/11/2019) Quyết định 2862/QĐ-BTP năm 2019 phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2020-2022 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
6. (26/07/2019) Kế hoạch 1466/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Lai Châu
7. (05/12/2017) Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND về điều chỉnh Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐNĐ về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020
8. (01/09/2016) Kết luận 06-KL/TW năm 2016 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
9. (10/11/2015) Nghị quyết 382/NQ-HĐND năm 2015 về thông qua Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Điện Biên trên vệ tinh Vinasat do tỉnh Điện Biên ban hành
Bất động sản
1. (17/07/2020) Công văn 3866/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về Đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (16/07/2020) Công văn 912/TTg-CN năm 2020 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (15/07/2020) Công văn 5765/VPCP-V.I năm 2020 về giải quyết tranh chấp đất đai của công dân bản Bưa Đa, xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (08/07/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
5. (02/07/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Long An kèm theo Quyết định 74/2019/QĐ-UBND
6. (30/06/2020) Công văn 3178/BXD-QLN năm 2020 về quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
7. (06/05/2020) Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường do tỉnh Sơn La ban hành
8. (18/03/2020) Quyết định 681/QĐ-UBND phê duyệt về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
9. (18/03/2020) Quyết định 680/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
10. (18/03/2020) Quyết định 682/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
11. (28/06/2019) Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
12. (28/06/2019) Quyết định 519/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
13. (28/06/2019) Quyết định 495/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
14. (28/06/2019) Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
15. (28/06/2019) Quyết định 520/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
16. (28/06/2019) Quyết định 518/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
17. (28/06/2019) Quyết định 524/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
18. (28/06/2019) Quyết định 523/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
19. (28/06/2019) Quyết định 522/QĐ-UBND năm về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
20. (28/06/2019) Quyết định 525/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Dịch vụ pháp lý
1. (13/07/2020) Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực chứng thực; lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
2. (11/06/2020) Quyết định 1365/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030
Bộ máy hành chính
1. (17/07/2020) Nghị quyết 108/NQ-CP năm 2020 về Nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Chính phủ ban hành
2. (14/07/2020) Quyết định 1281/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
3. (14/07/2020) Quyết định 1047/QĐ-BTC năm 2020 về phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính
4. (14/07/2020) Quyết định 1572/QĐ-BTP năm 2020 Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
5. (14/07/2020) Quyết định 2203/QĐ-BQP năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Quốc phòng
6. (13/07/2020) Quyết định 1570/QĐ-BTP năm 2020 kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tình hình thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật tại Bộ Công Thương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
7. (09/07/2020) Quyết định 249/QĐ-VKSTC năm 2020 quy định về quy trình tiếp công dân trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
8. (23/06/2020) Quyết định 1369/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9. (23/06/2020) Quyết định 1370/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Cục Văn thư - Lưu trữ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
10. (22/06/2020) Kế hoạch 1235/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Lực lượng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu
11. (20/06/2020) Quyết định 1460/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (19/06/2020) Quyết định 1456/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (02/06/2020) Quyết định 1200/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, tại các Cơ sở, Trung tâm, đơn vị trực thuộc Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14. (29/05/2020) Quyết định 1279/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
15. (29/05/2020) Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
16. (15/05/2020) Quyết định 1174/QĐ-UBND năm 2020 về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
17. (15/05/2020) Quyết định 1413/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
18. (15/05/2020) Quyết định 1173/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
19. (12/05/2020) Quyết định 1332/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên
20. (28/04/2020) Kế hoạch 616/KH-TTCP năm 2020 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 do Thanh tra Chính phủ ban hành
21. (28/04/2020) Quyết định 1100/QĐ-BKHCN năm 2020 quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
22. (15/04/2020) Quyết định 1067/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
23. (31/03/2020) Quyết định 448/QĐ-BTC năm 2020 về phân công lĩnh vực phụ trách của lãnh đạo Bộ Tài chính
24. (24/03/2020) Quyết định 763/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
25. (24/03/2020) Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tỉnh Đắk Nông
26. (18/03/2020) Kế hoạch 564/KH-UBND kiểm tra việc triển khai công tác Dân vận chính quyền năm 2020 do tỉnh Lai Châu ban hành
27. (19/02/2020) Kế hoạch 06-KH/BDVTW về thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 do Ban Dân vận Trung ương ban hành
28. (11/02/2020) Quyết định 235/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
29. (20/12/2019) Quyết định 971/QĐ-UBDT năm 2019 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2020
30. (06/12/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
31. (09/10/2019) Quyết định 1095/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục tỉnh Tuyên Quang năm 2019
32. (29/07/2019) Quyết định 1564/QĐ-UBND năm 2019 Quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước
33. (26/04/2019) Quyết định 244/QĐ-UBDT năm 2019 về thành lập Tổ giúp việc triển khai Quyết định 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” do Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc ban hành
34. (04/04/2019) Công văn 4029/BTC-NSNN năm 2019 về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định 124/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
35. (29/03/2019) Kế hoạch 263/KH-BGDĐT về chi tiết các hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
36. (24/07/2018) Quyết định 2042/QĐ-BTP năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
37. (28/11/2017) Quyết định 104-QĐ/TW năm 2017 về việc kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ do Ban Chấp hành Trung ương Đảng
38. (26/12/2016) Quyết định 60-QĐ/TW năm 2016 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
39. (03/10/2016) Quy định 42-QĐ/TW năm 2016 về Nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
40. (18/08/2016) Quyết định 358/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 ban hành tạm thời Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân
41. (21/07/2016) Quyết định 3039/QĐ-BCA-C41 năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ căn cước công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
42. (13/05/2016) Kết luận 03-KL/TW năm 2016 về tiếp tục thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
43. (31/12/2015) Quyết định 4090/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ)
44. (25/12/2015) Quyết định 37/2015/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang
45. (22/12/2015) Quyết định 04/QĐ-VKSTC-V15 năm 2015 quy định về tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
46. (04/08/2015) Quyết định 2081/QĐ-BNG năm 2015 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao
47. (18/04/2014) Chương trình phối hợp 04/CTr-BCA-HCCB năm 2014 thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình hiện nay giữa Bộ Công an - Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam
48. (01/02/2013) Quy định 163-QĐ/TW năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
49. (30/11/2010) Quyết định 2495/QĐ-UBND năm 2010 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên
50. (06/04/2010) Quyết định 09/2010/QĐ-UBND quy định về mức chi cho tủ sách pháp luật cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai
51. (10/02/2010) Quyết định 07/2010/QĐ-UBND Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
52. (22/07/2009) Chỉ thị 03/2009/CT-UBND về củng cố tổ chức, tăng cường hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
53. (08/12/2005) Nghị quyết 08/2005/NQ-HĐND quy định về thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp đến Hội đồng nhân dân cùng cấp tỉnh Tây Ninh
Vi phạm hành chính
1. (03/04/2020) Kế hoạch 675/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025
Trách nhiệm hình sự
1. (07/07/2020) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do tỉnh Tuyên Quang ban hành
Tài chính nhà nước
1. (15/07/2020) Công văn 3784/BYT-AIDS năm 2020 về xây dựng kế hoạch đảm bảo tài chính cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS để thực hiện mục tiêu chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 và kế hoạch PCAIDS năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
2. (14/07/2020) Công văn 849/UBDT-CSDT năm 2020 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (14/07/2020) Quyết định 833/QĐ-LĐTBXH năm 2020 bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (18/06/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ
5. (30/12/2019) Quyết định 1044/QĐ-UBND năm 2019 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
6. (19/11/2019) Quyết định 1664/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (01/04/2019) Công văn 2235/BNN-VPĐP năm 2019 về phân bổ vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (11/01/2019) Công văn 559/BTC-ĐT năm 2019 về hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành
9. (14/11/2016) Quyết định 631/QĐ-UBDT năm 2016 về phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thời gian và kinh phí thực hiện để tài khoa học bắt đầu thực hiện từ năm 2016 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” Mã số CTDT/16-20 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc ban hành
10. (14/04/2016) Quyết định 16/2016/QĐ-UBND sửa đổi Điểm e, Khoản 3, Điều 4 Quy định về nội dung và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định 26/2014/QĐ-UBND
11. (05/04/2016) Chỉ thị 07/CT-VKSTC năm 2016 về tăng cường công tác quản lý tài chính trong ngành kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
12. (01/04/2016) Quyết định 1288/QĐ-BVHTTDL năm 2016 về định mức chi trong xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13. (17/12/2015) Quyết định 63/2015/QĐ-UBND về công bố Bộ đơn giá dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
14. (06/08/2012) Quyết định 1865/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng dự toán các đề tài, dự án khoa học và công nghệ lĩnh vực trồng trọt sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (17/07/2020) Nghị định 85/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kiến trúc
2. (14/07/2020) Thông báo 239/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (14/07/2020) Quyết định 1016/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (14/07/2020) Quyết định 1015/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (14/07/2020) Công văn 903/TTg-NN năm 2020 về điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn qua khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (13/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
7. (18/09/2014) Chỉ thị 21/2014/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Giao thông - Vận tải
1. (07/05/2020) Quyết định 914/QĐ-UBND năm 2020 về giao quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Sơn La
2. (01/11/2016) Kế hoạch 12885/KH-BGTVT năm 2016 về tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (17/07/2020) Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục
2. (14/07/2020) Công văn 2570/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về in ấn bộ giáo trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (13/07/2020) Công văn 2548/BGDĐT-GDTC năm 2020 hướng dẫn về tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (19/06/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
5. (21/05/2020) Thông báo 1454/TB-GDĐT-KTKĐCLGD năm 2020 về tuyển sinh vào lớp 10 các Trường trung học phổ thông chuyên năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (21/04/2016) Công văn 1762/BGDĐT-NGCBQLCSGD năm 2016 hướng dẫn về thực hiện bồi dưỡng thường xuyên Cán bộ quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
7. (27/07/2005) Quyết định 1186/2005/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Xã hội hoá các lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Văn hoá, Thể dục thể thao và Dạy nghề đến năm 2010” do tỉnh Hà Nam ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (06/07/2020) Quyết định 957/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (30/06/2020) Kế hoạch 1303/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg phòng cháy chữa cháy do tỉnh Lai Châu ban hành
3. (30/06/2020) Công văn 5256/VPCP-NN năm 2020 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (11/05/2020) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Nghị định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
5. (03/04/2020) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2020 về bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên bàn địa tỉnh Sơn La
6. (18/02/2020) Quyết định 02/QĐ-TWPCTT năm 2020 về Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành
7. (02/05/2019) Quyết định 1481/QĐ-BNN-TCTS năm 2019 về giao hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
8. (31/10/2012) Quyết định 1794/QĐ-UBND năm 2012 về phê duyệt Quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
9. (13/06/2012) Công văn 778/TCLN-SDR năm 2012 về hướng dẫn xây dựng Phương án Quản lý rừng bền vững do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
Thể thao - Y tế
1. (17/07/2020) Quyết định 3133/QĐ-BYT năm 2020 về Tài liệu "Hướng dẫn chăm sóc và hỗ trợ y tế cho người bị xâm hại tình dục" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (16/07/2020) Quyết định 3088/QĐ-BYT năm 2020 về Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (13/07/2020) Công văn 583/DP-DT năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng do Cục Y tế dự phòng ban hành
4. (10/07/2020) Quyết định 2957/QĐ-BYT năm 2020 về hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (22/06/2020) Kế hoạch 1244/KH-UBND về triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (TD) năm 2020 tỉnh Lai Châu
6. (22/06/2020) Kế hoạch 1245/KH-UBND về triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin bại liệt năm 2020 do tỉnh Lai Châu ban hành
7. (19/06/2020) Công văn 3369/BYT-TCDS năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
8. (16/06/2020) Quyết định 2524/QĐ-BYT năm 2020 về danh mục 02 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xác định kháng thể kháng vi rút Corona (SARS-CoV-2) được cấp số đăng ký do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
9. (03/06/2020) Quyết định 1302/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án thí điểm điều trị cắt cơn, cai nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
10. (29/05/2020) Quyết định 2232/QĐ-BCĐQG năm 2020 Hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
11. (28/05/2020) Quyết định 2225/QĐ-BCĐQG năm 2020 về "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng" do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ban hành
12. (27/05/2020) Công văn 2203/QĐ-BCĐQG năm 2020 về Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ban hành
13. (21/04/2020) Kế hoạch 790/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại tỉnh Lai Châu đến năm 2030
14. (21/04/2020) Kế hoạch 793/KH-UBND năm 2020 về thực hiện chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” do tỉnh Lai Châu ban hành
15. (09/03/2020) Quyết định 322/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid -19 tỉnh Đắk Nông
Quyền dân sự
1. (23/06/2020) Quyết định 990/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Golikov Igor do Chủ tịch nước ban hành
2. (05/03/2020) Công văn 913/C06-P4 năm 2020 về cung cấp thông tin liên quan đến việc cấp thẻ Căn cước công dân do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (14/07/2020) Quyết định 1014/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (18/06/2020) Quyết định 1317/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp giữa Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3. (11/06/2020) Công văn 2352/UBND-KGVX năm 2020 về Quản lý di vật, hiện vật; xây dựng, phục dựng, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa do thành phố Hà Nội ban hành
4. (31/03/2020) Kế hoạch 649/KH-UBND về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
5. (31/03/2020) Kế hoạch 648/KH-UBND về phòng, chống mại dâm năm 2020 do tỉnh Lai Châu ban hành
6. (13/07/2018) Quyết định 2646/QĐ-BVHTTDL năm 2018 về công nhận Khu du lịch Quốc gia Núi Sam tỉnh An Giang do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
7. (22/12/2016) Quyết định 2499/QĐ-TTg năm 2016 về xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (10/10/2013) Chỉ thị 02/2013/CT-UBND về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống ma túy và triệt xóa, thay thế cây thuốc phiện do tỉnh Lào Cai ban hành
9. (30/07/2012) Kế hoạch 2360/KH-UBND năm 2012 về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 do tỉnh Gia Lai ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 861

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn