Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 18/07/2020 09:51 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 15/07 - 17/07/2020

18/07/2020 09:51 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 15/07 - 17/07/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (15/07/2020) Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
2. (13/07/2020) Quyết định 1564/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
3. (10/07/2020) Công văn 5607/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (08/07/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
5. (07/07/2020) Công văn 62439/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với quỹ đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (30/06/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ từng loại đối với từng loại khối lượng, hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
7. (23/06/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND Quy định về hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định
8. (22/06/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2018/QĐ-UBND về ủy quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
9. (19/06/2020) Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác do Quốc hội ban hành
10. (26/05/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị quyết 58/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
11. (25/05/2020) Kế hoạch 1027/KH-UBND năm 2020 về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch Covid-19 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
12. (21/04/2020) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 1362/QĐ-TTg về phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
13. (10/04/2020) Quyết định 385/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạm đình chỉ hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
14. (08/03/2019) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2019 triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
Đầu tư
1. (14/07/2020) Nghị quyết 105/NQ-CP về phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020
2. (11/07/2020) Công văn 5670/VPCP-CN năm 2020 thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo về kết quả kiểm toán chuyên đề về thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (10/07/2020) Công văn 5617/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của địa phương về vướng mắc về pháp lý các dự án phát triển kinh tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (19/06/2020) Nghị quyết 120/2020/QH14 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Quốc hội ban hành
5. (12/06/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 112/2010/QĐ-UBND Quy định thẩm tra công nghệ dự án đầu tư và quản lý chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
6. (11/06/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
7. (10/06/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định nội dung về quản lý và thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn mới không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 17/2019/QĐ-UBND
8. (29/04/2020) Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp tỉnh Điện Biên quản lý
9. (29/04/2020) Nghị quyết 155/NQ-HĐND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên
10. (24/04/2020) Quyết định 1028/QĐ-UBND năm 2020 về giao nhiệm vụ và ủy quyền thực hiện công việc thuộc quyền của người quyết định đầu tư trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11. (24/03/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về thay đổi Phụ lục II kèm theo Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
12. (28/02/2020) Kế hoạch 39/KH-UBND về kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2020 tỉnh Quảng Ninh
13. (31/12/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND quy định về thời hạn gửi báo cáo, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm và trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư hằng năm thuộc nguồn vốn do ngân sách cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14. (06/12/2019) Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2019 về bổ sung kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Cà Mau
15. (15/10/2019) Nghị quyết 148/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 do tỉnh Trà Vinh ban hành
16. (28/12/2018) Quyết định 2071/QĐ-BKHĐT năm 2018 về thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
17. (28/12/2018) Quyết định 5264/QĐ-BNN-TCLN năm 2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về REDD+ theo Quyết định 419/QĐ-TTg giai đoạn 2018-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
18. (06/12/2018) Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2018 về phân bổ và giao dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019, tỉnh Tuyên Quang
19. (19/05/2017) Quyết định 680/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thương mại
1. (14/07/2020) Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2020 về triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới do Chính Phủ ban hành
2. (25/06/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản khác có giá trị lớn tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê
3. (23/06/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 463/2016/QĐ-UBND
4. (23/06/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 38/2017/QĐ-UBND
5. (19/06/2020) Nghị quyết 122/2020/QH14 về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
6. (12/06/2020) Kế hoạch 169/KH-UBND về kích cầu và xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch nhằm phục hồi tăng trưởng du lịch Lào Cai do ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm 2020
7. (29/05/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
8. (29/05/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
9. (29/05/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
10. (29/05/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (Bổ sung)
11. (29/05/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
12. (29/05/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
13. (29/05/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
14. (29/05/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
15. (29/05/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
16. (29/05/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
17. (29/05/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
18. (29/05/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
19. (06/03/2020) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió do Bộ Công thương ban hành
20. (28/02/2017) Kế hoạch 595/KH-BHXH năm 2017 thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (10/07/2020) Công văn 5654/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu do Văn phòng Chính phủ ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (02/07/2020) Công văn 1523/BHXH-QLT năm 2020 về tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (20/07/2017) Quyết định 1529/QĐ-NHNN năm 2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (07/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
2. (07/07/2020) Công văn 62435/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (07/07/2020) Công văn 62436/CT-TTHT năm 2020 xác định tình trạng cư trú thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (06/07/2020) Công văn 61915/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (06/07/2020) Công văn 61916/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (03/07/2020) Công văn 61465/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (12/06/2020) Công văn 2396/TCT-DNNCN năm 2020 về khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
8. (11/06/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, quản lý và sử dụng Phí thư viện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
9. (05/06/2020) Nghị quyết 64/2020/NQ-HĐND về giảm mức thu một số loại phí do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Bảo hiểm
1. (19/06/2020) Công văn 3368/BYT-BHYT năm 2020 tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020 do Bộ Y tế ban hành
2. (11/06/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lao động - Tiền lương
1. (15/07/2020) Công văn 2284/BHXH-TCCB năm 2020 về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (07/07/2020) Quyết định 1220/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý Khu kinh tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
3. (10/06/2020) Quyết định 934/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp; Bảo trợ xã hội mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
4. (08/06/2020) Quyết định 918/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Bạc Liêu ban hành
5. (08/06/2020) Quyết định 684/QĐ-TLĐ năm 2020 về Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
6. (03/04/2020) Quyết định 350/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
7. (10/08/2018) Quyết định 4931/QĐ-BYT năm 2018 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng IV do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
8. (08/06/2018) Công văn 2630/NHCS-TDSV năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điểm văn bản 3137/NHCS-TDSV do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành
9. (18/05/2018) Công văn 1918/LĐTBXH-VL năm 2018 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (14/07/2020) Công văn 2595/BTTTT-CBC năm 2020 về phối hợp triển khai quy hoạch báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (13/07/2020) Công văn 846/UBDT-KHTC năm 2020 về khảo sát hệ thống tabmis do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (29/06/2020) Quyết định 804/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành; lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
4. (26/06/2020) Kế hoạch 68/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020
5. (23/06/2020) Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Ninh Bình
6. (22/06/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
7. (15/06/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
8. (11/06/2020) Kế hoạch 166/KH-UBND về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tỉnh Lào Cai năm 2020
9. (28/06/2019) Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 433-NQ/TU về phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019-2025
10. (28/12/2018) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2018 về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 do thành phố Cần Thơ ban hành
11. (06/09/2017) Kế hoạch 3923/KH-BHXH về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Bất động sản
1. (10/07/2020) Công văn 5620/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương lĩnh vực tài nguyên môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (03/07/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật đất đai do tỉnh Phú Thọ ban hành
3. (03/07/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số quy định ban hành kèm theo Quyết định 12/2014/QĐ-UBND Quy định nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
4. (03/07/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về bảng giá và quy định bảng giá đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024
5. (30/06/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6. (19/06/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4 Điều 5 quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 52/2014/QĐ-UBND
7. (19/06/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 15/2017/QĐ-UBND Quy định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vục giáo dục-đào tạo dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
8. (18/06/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
9. (16/06/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà ở chung cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
10. (28/04/2020) Quyết định 586/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông
11. (06/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
12. (31/12/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND về kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-UBND và 64/2016/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành
13. (06/12/2019) Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2019 về Danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Dịch vụ pháp lý
1. (03/07/2020) Quyết định 1534/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 kèm theo Quyết định 749/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (11/06/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020
2. (07/04/2020) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Bộ máy hành chính
1. (13/07/2020) Quyết định 1122/QĐ-BKHĐT năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (10/07/2020) Công văn 5618/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (10/07/2020) Quyết định 2624/QĐ-BNN-PC năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến hết ngày 31/5/2020
4. (10/07/2020) Công văn 5659/VPCP-V.I về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (09/07/2020) Quyết định 988/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (08/07/2020) Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
7. (08/07/2020) Quyết định 1548/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
8. (07/07/2020) Quyết định 1240/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
9. (07/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU và chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
10. (07/07/2020) Quyết định 971/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11. (02/07/2020) Quyết định 1383/QĐ-UBND năm 2020 về định hướng nội dung hương ước, quy ước bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
12. (01/07/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 12/2019/QĐ-UBND và 14/2019/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành
13. (01/07/2020) Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
14. (29/06/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND Sửa đổi Bổ sung một số điều về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang kèm theo Quyết định 21/2018/QĐ-UBND
15. (29/06/2020) Quyết định 803/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực phòng, chống thiên tai; bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
16. (26/06/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 25/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang
17. (24/06/2020) Quyết định 1281/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La về lĩnh vực quốc tịch, đăng ký biện pháp bảo đảm, chứng thực
18. (23/06/2020) Quyết định 2280/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
19. (19/06/2020) Thông tư 75/2020/TT-BQP quy định về việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
20. (12/06/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Long An
21. (11/06/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để chi cho Hội đồng sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
22. (10/06/2020) Quyết định 939/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu
23. (09/06/2020) Nghị quyết 105/2020/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021
24. (08/06/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ kèm theo Quyết định 194/2015/QĐ-UBND
25. (08/06/2020) Kế hoạch 1146/KH-UBND năm 2020 về kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành dân số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành dân số đến năm 2025 do tỉnh Lai Châu ban hành
26. (02/06/2020) Quyết định 1107/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Sơn La
27. (01/06/2020) Quyết định 971/QĐ-UBND năm 2020 công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Cà Mau
28. (28/05/2020) Kế hoạch 1059/KH-UBND về thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Lai Châu ban hành
29. (26/05/2020) Quyết định 1061/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
30. (25/05/2020) Quyết định 905/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
31. (05/05/2020) Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Sơn La
32. (29/04/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
33. (27/04/2020) Quyết định 852/QĐ-UBND năm 2020 Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Sơn La
34. (23/04/2020) Kế hoạch 132/KH-UBND về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020
35. (20/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành
36. (20/04/2020) Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc do tỉnh Kiên Giang ban hành
37. (17/04/2020) Quyết định 947/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh/ cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
38. (17/04/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025 từ nguồn ngân sách tỉnh
39. (15/04/2020) Quyết định 414/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu
40. (07/04/2020) Quyết định 361/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu
41. (03/04/2020) Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Lai Châu
42. (03/04/2020) Quyết định 349/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
43. (12/03/2020) Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính, Quy trình nội bộ điện tử lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Đắk Nông
44. (24/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Phước
45. (11/02/2020) Công văn 120/TCTK-PPCĐ năm 2020 về thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới năm 2019 do Tổng cục Thống kê ban hành
46. (13/12/2019) Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2019 về triển khai Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn
47. (23/07/2019) Quyết định 36/QĐ-HĐND công bố Nghị quyết 77/2013/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện các hoạt động cải cách hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019
48. (28/12/2018) Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2018 về công tác Cải cách hành chính năm 2019 do thành phố Cần Thơ ban hành
49. (28/12/2018) Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2018 về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 do thành phố Cần Thơ ban hành
50. (14/09/2018) Quyết định 3616/QĐ-BNN-VP năm 2018 Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
51. (19/07/2018) Quy định 03-QĐi/TW năm 2018 về quy trình xin chủ trương thành lập hoặc giải thể và bố trí nhân sự lãnh đạo các tổ chức hữu nghị các cấp do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
52. (27/03/2018) Quyết định 599/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
53. (22/12/2017) Quyết định 1873/QĐ-BKHĐT năm 2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý quy hoạch do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
54. (15/08/2017) Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
55. (16/06/2017) Quyết định 1308/QĐ-UBND năm 2017 Quy định cụ thể một số tiêu chí xã nông thôn mới và tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
56. (01/06/2017) Quyết định 767/QĐ-BTP năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
57. (23/05/2017) Quyết định 706/QĐ-UBND về xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2017
58. (22/12/2015) Quyết định 2229/QĐ-BTP năm 2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Vi phạm hành chính
1. (17/04/2020) Quyết định 954/QĐ-UBND năm 2020 về Quy trình xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản và các hành vi vi phạm khác phát hiện qua hệ thống giám sát hành trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
2. (06/04/2020) Kế hoạch 120/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020
Thủ tục Tố tụng
1. (30/06/2020) Công văn 89/TANDTC-PC năm 2020 về thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (27/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị Quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thi hành án dân sự do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành
Tài chính nhà nước
1. (16/07/2020) Công văn 2592/BGDĐT-KHTC năm 2020 về chấn chỉnh việc thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 kế hoạch 5 năm 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (13/07/2020) Thông báo 7839/TB-SXD-VLXD năm 2020 về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quý II/2020
3. (08/07/2020) Công văn 8299/BTC-NSNN về đẩy mạnh thực hiện giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
4. (07/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
5. (07/07/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
6. (02/07/2020) Quyết định 1292/QĐ-BGTVT năm 2020 về định mức sử dụng phương tiện phà, ca nô tại bến phà Quang Thiện, QL21B tỉnh Ninh Bình đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (02/07/2020) Quyết định 1389/QĐ-UBND năm 2020 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La
8. (02/07/2020) Quyết định 259/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ các tuyến đường huyện, đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020
9. (29/06/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội
10. (23/06/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND Quy định Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Yên
11. (23/06/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình và danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên
12. (18/06/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13. (18/06/2020) Nghị quyết 114/2020/QH14 về phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Quốc hội ban hành
14. (11/06/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
15. (05/06/2020) Nghị quyết 65/2020/NQ-HĐND sửa đổi tỷ lệ phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND; 27/2017/NQ-HĐND và 55/2019/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Bình ban hành
16. (05/06/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang
17. (21/05/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình
18. (29/04/2020) Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2020 về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19. (17/04/2020) Quyết định 948/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
20. (11/12/2019) Nghị quyết 199/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành
21. (01/08/2019) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020
22. (25/07/2019) Kế hoạch 399/KH-UBND năm 2019 về phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2020
23. (20/07/2018) Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An
24. (05/12/2017) Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND quy định về tỷ lệ phần trăm phân chia một số khoản thu giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội
25. (05/12/2017) Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp của Thành phố Hà Nội
26. (07/03/2017) Quyết định 414/QĐ-UBND năm 2017 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020
Xây dựng - Đô thị
1. (13/07/2020) Công văn 5697/VPCP-NN năm 2020 về kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 1766/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (10/07/2020) Quyết định 998/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (05/06/2020) Nghị quyết 66/2020/NQ-HĐND về đặt tên Quảng trường tại trung tâm thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
4. (17/04/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về việc chuyển giao, tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5. (06/04/2018) Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch “Xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020
6. (09/10/2017) Công văn 9335/BCT-ĐL năm 2017 về hướng dẫn áp dụng Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp do Bộ Công Thương ban hành
Giáo dục
1. (15/07/2020) Công văn 2580/BGDĐT-GDDT năm 2020 về báo cáo tình hình 05 năm thực hiện Quyết định 5596/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (15/07/2020) Công văn 2582/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về tiếp nhận du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế không tiếp tục học tập ở nước ngoài do dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (10/07/2020) Chỉ thị 07/CT-UBND về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4. (06/07/2020) Quyết định 1914/QÐ-BVHTTDL về thành lập Đoàn Kiểm tra, giám sát thi tuyển sinh và tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
5. (06/07/2020) Quyết định 1916/QÐ-BVHTTDL về thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát thi, tuyển sinh và tốt nghiệp sau đại học các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao trực thuộc Bộ năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
6. (24/06/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 32/2013/QĐ-UBND
7. (08/06/2020) Quyết định 1023/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
8. (08/06/2020) Kế hoạch 1148/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do tỉnh Lai Châu ban hành
9. (14/05/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình kèm theo Quyết định 30/2012/QĐ-UBND
10. (27/04/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2011/QĐ-UBND Quy định chính sách ưu đãi đối với các trường chuyên biệt (trường trung học phổ thông chuyên công lập và phổ thông dân tộc nội trú) trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11. (16/04/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Bổ sung Bãi bỏ quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 14/2019/QĐ-UBND
12. (10/08/2017) Thông báo 539/TB-BGDĐT năm 2017 về Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (15/07/2020) Nghị định 83/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp
2. (09/07/2020) Công văn 4604/BNN-KHCN năm 2020 về cung cấp thông tin hiện trạng công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (02/07/2020) Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Lào Cai ban hành
4. (30/06/2020) Quyết định 1425/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5. (18/06/2020) Quyết định 238/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. (25/05/2020) Kế hoạch 1016/KH-UBND về tăng cường năng lực Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2020 do tỉnh Lai Châu
7. (20/12/2018) Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2018 về tăng cường bảo vệ môi trường, kiểm soát chất lượng nguồn nước, không để tái diễn tình trạng lục bình bùng phát trở lại trên các sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
8. (23/11/2017) Quyết định 2967/QĐ-BTNMT năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
9. (26/07/2017) Công văn 3753/BTNMT-TCBHĐVN thực hiện Điều 79 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo về hành lang bảo vệ bờ biển do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thể thao - Y tế
1. (16/07/2020) Quyết định 3087/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tiền đái tháo đường" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (10/07/2020) Công văn 865/KCB-NV năm 2020 về thực hiện hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
3. (07/07/2020) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP do tỉnh Ninh Bình ban hành
4. (03/07/2020) Công văn 2147/BNG-UBBG năm 2020 về thông báo của phía Campuchia bãi bỏ việc hạn chế xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam và Campuchia do Bộ Ngoại giao ban hành
5. (26/05/2020) Quyết định 920/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số tỉnh Bắc Kạn năm 2020
6. (21/04/2020) Kế hoạch 131/KH-UBND về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai năm 2020
7. (10/04/2020) Kế hoạch 731/KH-UBND năm 2020 về điều chỉnh đáp ứng từng cấp độ dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lai Châu
8. (05/12/2017) Công văn 6974/BYT-AIDS năm 2017 về tăng cường điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone do Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (10/07/2020) Công văn 6677/BGTVT-HTQT năm 2020 về thông báo của phía Campuchia bãi bỏ việc hạn chế xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam và Campuchia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (02/06/2020) Công văn 1846/BCA-V03 năm 2020 về xử lý phản ánh về việc thay đổi số Chứng minh nhân dân từ 9 số sang Căn cước công dân 12 số do Bộ Công an ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (15/07/2020) Công văn 863/UBDT-CSDT năm 2020 xử lý kiến nghị của địa phương về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (15/07/2020) Quyết định 931/QĐ-BXD năm 2020 Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
3. (13/07/2020) Công văn 843/UBDT-CSDT năm 2020 về Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (07/07/2020) Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
5. (16/06/2020) Kế hoạch 1203/KH-UBND năm 2020 về tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
6. (29/05/2020) Quyết định 992/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020
7. (27/05/2020) Kế hoạch 1054/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình truyền thông Dân số đến năm 2030 tỉnh Lai Châu
8. (14/05/2020) Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2020 về tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
9. (12/05/2020) Kế hoạch 139/KH-UBND về thực hiện Đề án "Thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020", năm 2020
10. (09/04/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33/2004/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Bình Phước
11. (03/04/2020) Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2020 về hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Lào Cai thực hiện chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030
12. (21/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2013/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tên địa bàn tỉnh Bình Phước
13. (12/12/2018) Công văn 03/BCĐTW-VPĐP năm 2018 về rà soát, nâng cao chất lượng thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 do Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 ban hành
Lĩnh vực khác
1. (26/05/2020) Thông tư 52/2020/TT-BCA về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Trạm bơm nước chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,019

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn