Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 08/07/2020 08:06 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 04/07 - 07/07/2020

08/07/2020 08:06 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 04/07 - 07/07/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (01/07/2020) Công văn 832/TTg-ĐMDN về phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (26/06/2020) Công văn 2621/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
3. (19/06/2020) Quyết định 1616/QĐ-TCHQ năm 2020 về Kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong và sau dịch bệnh COVID-19 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
4. (10/06/2020) Kết luận 78-KL/TW năm 2020 về tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
5. (10/06/2020) Công văn 2354/TCT-CS năm 2020 về giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
6. (26/05/2020) Công văn 2156/TCT-CS năm 2020 về sử dụng chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành
7. (25/05/2020) Công văn 2137/TCT-KK năm 2020 về kê khai nộp thuế cho địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố khác trụ sở do Tổng cục Thuế ban hành
8. (04/05/2020) Công văn 4266/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (04/05/2020) Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2020 về chỉ tiêu, hình thức thi đua và tiêu chí đánh giá, khen thưởng các tập thể có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” do tỉnh Đắk Nông ban hành
10. (21/04/2020) Kế hoạch 4530/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
11. (01/04/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Tân Tiến do tỉnh Ninh Thuận ban hành
12. (26/03/2020) Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19 do tỉnh Cà Mau ban hành
13. (10/03/2020) Kế hoạch 35/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
14. (07/02/2020) Quyết định 138/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020
Đầu tư
1. (29/06/2020) Công văn 2101/BHXH-DVT năm 2020 về đấu thầu mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (29/06/2020) Công văn 800/TTg-CN bổ sung quy hoạch khu công nghiệp thuộc khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (15/06/2020) Công văn 2410/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư bị giãn tiến độ do Tổng cục Thuế ban hành
4. (08/06/2020) Quyết định 1015/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
5. (04/06/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về giao quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với toàn bộ dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh
6. (03/06/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về phân định trách nhiệm quyết định đầu tư; phân cấp thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang
7. (25/05/2020) Công văn 2139/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
8. (07/05/2020) Quyết định 1196/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đấu thầu - lựa chọn nhà đầu tư, thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang
9. (06/04/2020) Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: đấu thầu)
10. (03/04/2020) Quyết định 626/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
11. (27/03/2020) Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kế hoạch 131-KH/TU thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do tỉnh Cà Mau ban hành
12. (21/02/2020) Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum
13. (30/08/2019) Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2019 về cơ cấu lại lĩnh vực chế biến nông sản gắn với phát triển thị trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội
14. (31/07/2019) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 2) do tỉnh Bình Dương ban hành
15. (10/04/2019) Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2019 về bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
16. (30/12/2016) Quyết định 7006/QĐ-UBND năm 2016 về giao kế hoạch đầu tư công năm 2017 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách thành phố, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Thương mại
1. (30/06/2020) Thông tư 14/2020/TT-BCT hướng dẫn quy định về thanh tra chuyên ngành Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (30/06/2020) Chương trình 07/CTr-UBND năm 2020 hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Lào Cai ban hành
3. (29/06/2020) Quyết định 2426/QĐ-BNN-KTHT năm 2020 về đính chính Quyết định 492/QĐ-BNN-KTHT công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4. (26/06/2020) Công văn 58078/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng nông sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (23/06/2020) Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (04/06/2020) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 283/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
7. (03/06/2020) Quyết định 1487/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
8. (06/05/2020) Quyết định 756/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu
9. (06/05/2020) Quyết định 757/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bạc Liêu
10. (15/04/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau
11. (10/04/2020) Quyết định 1103/QĐ-BCT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
12. (09/04/2020) Quyết định 1096/QĐ-BCT năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
13. (23/03/2020) Kế hoạch 41/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành
14. (16/03/2020) Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
15. (06/03/2020) Kế hoạch 33/KH-UBND về hội nhập quốc tế năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành
16. (12/12/2019) Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2019 về phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2020
17. (10/12/2019) Quyết định 3646A/QĐ-BCT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Xuất nhập khẩu
1. (01/07/2020) Công văn 4428/TCHQ-GSQL năm 2020 về gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (17/06/2020) Công văn 53378/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu thiết kế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (29/06/2020) Công văn 2662/TCT-KK năm 2020 về thanh toán qua ngân hàng bằng hình thức L/C do Tổng cục Thuế ban hành
2. (23/06/2020) Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
3. (22/06/2020) Quyết định 1121/QĐ-NHNN năm 2020 về đính chính Thông tư 52/2018/TT-NHNN quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (03/07/2020) Thông tư 13/2020/TT-BTTTT về quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (26/06/2020) Công văn 2629/TCT-DNNCN năm 2020 về khai, nộp thuế thu nhập cá nhân từ ủy quyền chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
3. (25/06/2020) Công văn 2610/TCT-CS năm 2020 về miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
4. (23/06/2020) Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (23/06/2020) Công văn 55958/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn đối với khoản chênh lệch tỷ giá do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (22/06/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2009/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do tỉnh Tây Ninh ban hành
7. (22/06/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2017/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
8. (17/06/2020) Công văn 53070/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ khám chữa bệnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (15/06/2020) Công văn 2412/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn cấp bán lẻ do Tổng cục Thuế ban hành
10. (12/06/2020) Công văn 2387/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
11. (10/06/2020) Công văn 2355/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
12. (10/06/2020) Công văn 2352/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
13. (08/06/2020) Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
14. (08/06/2020) Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
15. (04/06/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí và mức thu tiền để quản lý, khai thác sử dụng bể bơi trong trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
16. (04/06/2020) Công văn 2285/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế, hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
17. (04/06/2020) Công văn 2286/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
18. (03/06/2020) Công văn 2270/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến do Tổng cục Thuế ban hành
19. (29/05/2020) Công văn 2215/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
20. (28/05/2020) Công văn 2200/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế đối với việc phối hợp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học do Tổng cục Thuế ban hành
21. (27/05/2020) Công văn 2179/TCT-DNL năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
22. (26/05/2020) Công văn 2153/TCT-CS năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động tuyên truyền, phố biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
23. (22/05/2020) Công văn 2114/TCT-DNNCN năm 2020 về phân công nhiệm vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân theo Quyết định 211/QĐ-TCT do Tổng cục Thuế ban hành
24. (20/05/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện thu, nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
25. (08/05/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
26. (08/05/2020) Công văn 5559/BTC-TCT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
27. (05/05/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
Bảo hiểm
1. (25/06/2020) Công văn 2065/BHXH-CSXH năm 2020 về thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động là công dân nước ngoài do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (23/06/2020) Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (20/05/2020) Quyết định 1348/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Bảo hiểm áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
4. (19/03/2020) Kế hoạch 878/KH-BHXH phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện "Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội năm 2020" do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (29/06/2020) Quyết định 983/QĐ-BTC năm 2020 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Lao động - Tiền lương
1. (29/06/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 8 Điều 7 Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 26/2017/QĐ-UBND
2. (22/06/2020) Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2020 về tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030
3. (16/06/2020) Quyết định 1084/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
4. (20/05/2020) Quyết định 1282/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới Lĩnh vực Việc làm, Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
5. (03/04/2020) Quyết định 619/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Việc làm, Lao động - Tiền lương, Quản lý hoạt động xây dựng)
6. (17/03/2020) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 52-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do tỉnh Đắk Nông ban hành
7. (11/02/2020) Quyết định 309/QĐ-UBND năm 2020 công bố Quyết định 35/2014/QĐ-UBND Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ
Công nghệ thông tin
1. (01/07/2020) Nghị định 77/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
2. (30/06/2020) Quyết định 923/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (26/06/2020) Công văn 2148/BNG-LS năm 2020 về sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực lãnh sự do Bộ Ngoại giao ban hành
4. (26/06/2020) Quyết định 1480/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận
5. (19/06/2020) Quyết định 819/QĐ-BXD về thành lập Ban Chỉ đạo “Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
6. (19/06/2020) Quyết định 1924/QĐ-BQP năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ lĩnh vực chứng thực điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
7. (16/06/2020) Quyết định 1085/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau
8. (15/06/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh
9. (03/06/2020) Quyết định 985/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau
10. (27/05/2020) Quyết định 1517/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực hoạt động của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030
11. (06/05/2020) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2020 về Lưu trữ tài liệu điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020-2025
12. (03/04/2020) Quyết định 458/QĐ-UBND năm 2020 về ủy quyền quản lý, triển khai, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Đắk Nông
13. (09/08/2019) Kế hoạch 174/KH-UBND năm 2019 đưa thông tin về nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố Hà Nội lên hệ thống trang thông tin điện tử, mạng xã hội giai đoạn 2019-2020
14. (07/06/2019) Quyết định 1579/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Công nghệ thông tin và Thẻ định danh do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Bất động sản
1. (24/06/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
2. (16/06/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
3. (11/06/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1748/2005/QĐ-UBND Quy chế về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh An Giang
4. (10/06/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bỏ Điểm 6 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 12/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 11/2014/QĐ-UBND Quy định cụ thể nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và Đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
5. (01/06/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang
6. (05/05/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; ban hành danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa do tỉnh An Giang ban hành
7. (29/04/2020) Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu
8. (18/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bổ sung nội dung tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất để khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định kèm theo Quyết định 16/2017/QĐ-UBND
Dịch vụ pháp lý
1. (25/06/2020) Thông tư 63/2020/TT-BTC hướng dẫn về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (04/05/2020) Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
3. (27/03/2020) Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (25/03/2020) Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
5. (19/02/2020) Kế hoạch 301/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường thực hiện giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy vai trò của Hội Luật gia trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Bộ máy hành chính
1. (06/07/2020) Quyết định 955/QĐ-TTg năm 2020 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (03/07/2020) Nghị quyết 102/NQ-CP năm 2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế do Chính phủ ban hành
3. (02/07/2020) Quyết định 1520/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
4. (01/07/2020) Nghị định 76/2020/NĐ-CP hướng dẫn về đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành
5. (30/06/2020) Quyết định 1097/QĐ-BTTTT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
6. (29/06/2020) Quyết định 2722/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
7. (26/06/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ 08 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực Tài chính
8. (19/06/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1930/2007/QĐ-UBND và 3755/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
9. (19/06/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 37/2014/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hậu Giang
10. (19/06/2020) Thông tư 63/2020/TT-BCA quy định về quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
11. (18/06/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế Đối thoại trong giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 06/2015/QĐ-UBND
12. (17/06/2020) Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2020 sơ kết thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 do thành phố Hà Nội ban hành
13. (17/06/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định mức bồi dưỡng lực lượng tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa
14. (16/06/2020) Nghị quyết 963/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
15. (16/06/2020) Nghị quyết 964/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
16. (16/06/2020) Nghị quyết 965/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
17. (16/06/2020) Quyết định 1083/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau
18. (16/06/2020) Quyết định 154/QĐ-TANDTC năm 2020 về thành lập Ban xây dựng Đề án trang bị cơ sở vật chất phục vụ thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân các cấp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
19. (15/06/2020) Nghị quyết 961/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
20. (15/06/2020) Nghị quyết 962/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về bổ nhiệm Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
21. (15/06/2020) Quyết định 1062/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
22. (12/06/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng
23. (12/06/2020) Nghị quyết 960/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
24. (11/06/2020) Kế hoạch 165/KH-UBND về duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) của tỉnh Lào Cai năm 2020
25. (10/06/2020) Nghị quyết 959/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
26. (08/06/2020) Quyết định 1006/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
27. (06/06/2020) Nghị quyết 957/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
28. (05/06/2020) Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
29. (04/06/2020) Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau
30. (03/06/2020) Quyết định 1582/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
31. (03/06/2020) Quyết định 1488/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 409/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
32. (01/06/2020) Quyết định 975/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
33. (01/06/2020) Quyết định 1467/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
34. (01/06/2020) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2020 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 do tỉnh Cà Mau ban hành
35. (29/05/2020) Quyết định 2207/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội
36. (28/05/2020) Quyết định 1445/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng
37. (26/05/2020) Quyết định 1159/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
38. (26/05/2020) Quyết định 1412/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính, lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
39. (20/05/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó phòng thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang
40. (20/05/2020) Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới về thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
41. (14/05/2020) Quyết định 1294/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
42. (06/05/2020) Quyết định 624/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông
43. (29/04/2020) Quyết định 739/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: xây dựng)
44. (27/04/2020) Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
45. (24/04/2020) Quyết định 1135/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng
46. (24/04/2020) Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Tiếp công dân; Giải quyết khiếu nại, tố cáo)
47. (24/04/2020) Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Tiếp công dân; Giải quyết khiếu nại, tố cáo)
48. (24/04/2020) Quyết định 725/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực tư pháp)
49. (24/04/2020) Quyết định 727/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực tư pháp)
50. (24/04/2020) Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
51. (22/04/2020) Quyết định 696/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực nông nghiệp)
52. (22/04/2020) Quyết định 697/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Nông nghiệp)
53. (22/04/2020) Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Trồng trọt; Bảo vệ thực vật mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu
54. (21/04/2020) Quyết định 686/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
55. (21/04/2020) Quyết định 687/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
56. (20/04/2020) Quyết định 1090/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
57. (16/04/2020) Quyết định 1003/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
58. (16/04/2020) Quyết định 638/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Phương án rà soát, đánh giá chất lượng dữ liệu thủ tục hành chính năm 2020 và làm cơ sở triển khai cho những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Cà Mau
59. (09/04/2020) Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
60. (07/04/2020) Kế hoạch 60/KH-UBND về kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành
61. (03/04/2020) Kế hoạch 1090/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
62. (01/04/2020) Kế hoạch 44/KH-UBND về thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng năm 2020
63. (30/03/2020) Quyết định 420/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
64. (27/03/2020) Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
65. (27/03/2020) Quyết định 517/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
66. (26/03/2020) Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
67. (23/03/2020) Quyết định 729/QĐ-UBND năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
68. (20/03/2020) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2020 về tổ chức triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ do tỉnh Cà Mau ban hành
69. (16/03/2020) Quyết định 1781/QĐ-UBND năm 2020 về công nhận kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019
70. (10/03/2020) Kế hoạch 38/KH-UBND về tuyển dụng công chức năm 2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành
71. (06/03/2020) Quyết định 360/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy sản áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
72. (04/03/2020) Quyết định 352/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
73. (03/03/2020) Quyết định 523/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 472/QĐ-UBND và 526/QĐ-UBND về Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và xe taxi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030
74. (03/03/2020) Quyết định 129/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
75. (03/03/2020) Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
76. (28/02/2020) Kế hoạch 29/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
77. (25/02/2020) Quyết định 240/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
78. (24/02/2020) Kế hoạch 29/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành
79. (18/02/2020) Quyết định 301/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
80. (17/02/2020) Kế hoạch 275/KH-UBND về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành
81. (17/02/2020) Quyết định 290/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La lĩnh vực Bảo vệ thực vật và lĩnh vực Lâm nghiệp
82. (21/01/2020) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
83. (19/12/2019) Quyết định 3640/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
84. (19/12/2019) Quyết định 3641/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
85. (26/09/2019) Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La
86. (05/07/2019) Kế hoạch 152/KH-UBND năm 2019 về triển khai Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội
87. (18/06/2019) Quyết định 3245/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội
88. (04/07/2018) Quyết định 1392/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
Vi phạm hành chính
1. (19/06/2020) Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
2. (19/06/2020) Thông tư 68/2020/TT-BCA quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
3. (27/05/2020) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do tỉnh Cà Mau ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (17/06/2020) Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC Quy định về phối hợp thực hiện trích xuất phạm nhân, học sinh đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (17/04/2020) Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 43/2020/NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc do tỉnh Cà Mau ban hành
Tài chính nhà nước
1. (02/07/2020) Quyết định 1008/QĐ-BTC năm 2020 quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính
2. (02/07/2020) Quyết định 1007/QĐ-BTC năm 2020 về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 9 Nghị định 152/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (01/07/2020) Kế hoạch 73/KH-UBND về tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 và 03 năm (2021-2023) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do tỉnh Tuyên Quang ban hành
4. (01/07/2020) Quyết định 1004/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (01/07/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
6. (30/06/2020) Quyết định 252/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2020 trên các tuyến đường tỉnh 185, 186, 188 tỉnh Tuyên Quang
7. (30/06/2020) Quyết định 922/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (29/06/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND Quy định về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu
9. (26/06/2020) Quyết định 977/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10. (04/06/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách đặc thù về chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
11. (04/06/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
12. (03/06/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang
13. (28/05/2020) Kế hoạch 267/KH-UBND về thu, nộp và miễn, giảm Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
14. (26/05/2020) Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2020 về tài chính 05 năm tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025
15. (06/05/2020) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2020 về thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg do tỉnh Cà Mau ban hành
16. (05/05/2020) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2020 về thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
17. (05/05/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang
18. (27/04/2020) Kế hoạch 1496/KH-UBND năm 2020 về thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
19. (07/04/2020) Quyết định 461/QĐ-TTg năm 2020 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
20. (23/03/2020) Quyết định 730/QĐ-UBND quy định Bảng giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020
Xây dựng - Đô thị
1. (03/07/2020) Quyết định 952/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (30/06/2020) Quyết định 915/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (30/06/2020) Quyết định 916/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021­2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (29/06/2020) Quyết định 907/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (24/06/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
6. (15/06/2020) Quyết định 2465/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị GN(A), tỷ lệ 1/5000 Địa điểm: các xã Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm, Xuân Canh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
7. (25/05/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh An Giang
8. (29/04/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2016/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành
9. (17/01/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND Quy định về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Giao thông - Vận tải
1. (29/06/2020) Thông tư 13/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (26/06/2020) Quyết định 1234/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt Danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2021
3. (19/06/2020) Thông tư 64/2020/TT-BCA quy định về quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
4. (17/06/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND
5. (16/06/2020) Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
6. (15/06/2020) Quyết định 1149/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt theo Quyết định 358/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (11/02/2020) Kế hoạch 13/KH-UBND về Năm an toàn giao thông 2020 do tỉnh Nam Định ban hành
Giáo dục
1. (03/07/2020) Công văn 2430/BGDĐT-QLCL về miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển thẳng trong tuyển sinh năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (03/07/2020) Quyết định 1849/QĐ-BGDĐT về điều động cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (29/06/2020) Quyết định 1719/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Đề án khung "Bảo tồn nguồn gen cây trồng, vi sinh vật, vật nuôi phục vụ đào tạo, nghiên cứu và trao đổi thông tin về nguồn gen giai đoạn 2021-2025" của Bộ Giáo dục và Đào tạo
4. (25/05/2020) Kế hoạch 262/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do tỉnh Đắk Nông ban hành
5. (18/05/2020) Công văn 1399/GDĐT-KTKĐCLGD năm 2020 về hướng dẫn họp và tư vấn phụ huynh học sinh tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (18/05/2020) Công văn 1404/GDĐT-KTKĐCLGD năm 2020 về tuyển sinh vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (18/05/2020) Công văn 1401/GDĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn về xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (20/04/2020) Quyết định 2059/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Tài nguyên - Môi trường
1. (02/07/2020) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2020 về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Thanh Hóa ban hành
2. (29/06/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
3. (04/06/2020) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2020 về hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (16/04/2020) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2020 về hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
5. (08/04/2020) Quyết định 1350/QĐ-BNN-TCTS năm 2020 về đưa cảng cá Gành Hào ra khỏi danh sách cảng cá đã được chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác tại Quyết định 988/QĐ-BNN-TCTS do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (12/03/2020) Quyết định 416/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chương trình quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
7. (06/03/2020) Kế hoạch 34/KH-UBND về phát triển nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh và xây dựng liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2020
8. (04/02/2020) Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2020 hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 do tỉnh Nam Định ban hành
9. (15/01/2020) Quyết định 74/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vùng hạn chế và vùng cho phép khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Thể thao - Y tế
1. (02/07/2020) Công điện 3592/CĐ-BYT năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và tiếp nhận điều trị bệnh nhân bạch hầu tại tỉnh Đắc Nông do Bộ Y tế ban hành
2. (22/05/2020) Kế hoạch 148/KH-UBND năm 2020 về khẩn cấp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tình hình mới
3. (20/05/2020) Kế hoạch 252/KH-UBND về ứng phó với thảm họa dịch bệnh của tỉnh Đắk Nông năm 2020
4. (08/04/2020) Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch xây dựng cơ sở cách ly tập trung ứng phó tình hình dịch COVDD-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5. (20/03/2020) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do tỉnh Sóc Trăng ban hành
6. (13/03/2020) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2020 về hành động ứng phó với vi rút cúm gia cầm H5N1 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm trên gia cầm có khả năng lây sang người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
7. (06/03/2020) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2020 về hành động ứng phó với nguy cơ xâm nhiễm vi rút Corona và các loại mầm bệnh nguy hiểm ở động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
8. (20/02/2020) Quyết định 227/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với các chủng vi rút Cúm thể độc lực cao gây bệnh cho gia cầm và ở người trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9. (31/01/2020) Công điện 02/CĐ-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Quyền dân sự
1. (01/07/2020) Thông tư 74/2020/TT-BCA quy định về việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
2. (18/06/2020) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Cà Mau
3. (10/06/2020) Quyết định 843/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại tỉnh Vĩnh Phúc do Chủ tịch nước ban hành
4. (10/06/2020) Quyết định 844/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
5. (10/06/2020) Quyết định 845/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành
6. (10/06/2020) Quyết định 846/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (01/07/2020) Quyết định 2059/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Phốt pho vàng tỉnh Lào Cai khóa I (nhiệm kỳ 2020–2023)
2. (19/06/2020) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP về thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng do tỉnh Cà Mau ban hành
3. (17/06/2020) Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 1863/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và Chỉ thị 23/CT-TTg về tăng cường giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (15/06/2020) Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp quản lý điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
5. (09/06/2020) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do tỉnh Cà Mau ban hành
6. (26/05/2020) Kế hoạch 2469/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kế hoạch 125-KH/TU về thực hiện Kết luận 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới do tỉnh Bình Dương ban hành
7. (15/04/2020) Kế hoạch 47/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Cà Mau năm 2020
8. (09/04/2020) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 314/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch “Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển đến 2030” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
9. (18/03/2020) Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 291/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 36-CT/TW về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy” do tỉnh Cà Mau ban hành
10. (13/03/2020) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
11. (09/03/2020) Kế hoạch 2382/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020
12. (26/02/2020) Kế hoạch 371/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020” năm 2020
Lĩnh vực khác
1. (30/06/2020) Thông tư 15/2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,036

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn