Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 03/07/2020 17:27 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 01/07 - 03/07/2020

03/07/2020 17:27 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 01/07 - 03/07/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (01/07/2020) Nghị định 74/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020
2. (01/07/2020) Công văn 2701/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
3. (30/06/2020) Quyết định 1805/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (26/06/2020) Nghị quyết 101/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) do Chính phủ ban hành
5. (23/06/2020) Công văn 55960/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (05/06/2020) Thông báo 197/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (15/04/2020) Quyết định 1176/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024
8. (14/04/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025
9. (27/03/2020) Kế hoạch 3281/KH-UBND năm 2020 về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Đồng Nai ban hành
10. (02/01/2020) Kế hoạch 01/KH-UBND về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
11. (30/07/2019) Quyết định 765/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2023
12. (10/07/2019) Nghị quyết 172/NQ-HĐND năm 2019 về quyết định chủ trương triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2023
Đầu tư
1. (30/06/2020) Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (26/06/2020) Thông báo 214/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về nội dung liên quan đến Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT) do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (26/06/2020) Công văn 5167/VPCP-NN năm 2020 về giải pháp kiểm soát tính hợp pháp của gỗ trong đấu thầu do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (22/06/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2019/QĐ-UBND và 54/2019/QĐ-UBND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2016-2020) nguồn vốn ngân sách tỉnh Tây Ninh
5. (18/06/2020) Nghị quyết 113/2020/QH14 về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu do Quốc hội ban hành
6. (16/06/2020) Công văn 4781/VPCP-CN năm 2020 về triển khai chương trình hành động để thực hiện hiệu quả EVFTA do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (16/06/2020) Chỉ thị 02/CT-BTNMT năm 2020 về tăng cường công tác quản lý kế hoạch, đầu tư, tài chính và tài sản công tại Bộ Tài nguyên và Môi trường
8. (11/06/2020) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 58/NQ-CP về Chương trình hành động và Kế hoạch 118-KH/TU thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do tỉnh Bạc Liêu ban hành
9. (08/06/2020) Công văn 2054/BTP-KHTC năm 2020 về đôn đốc báo cáo việc lập kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư do Bộ Tư pháp ban hành
10. (08/06/2020) Nghị quyết 103/2020/QH14 về phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu do Quốc hội ban hành
11. (08/06/2020) Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2020 công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
12. (02/06/2020) Công văn 136/TANDTC-KHTC năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
13. (26/05/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về định mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
14. (29/04/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2005/QĐ-UB do tỉnh Sơn La ban hành
15. (21/04/2020) Nghị quyết 308/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16. (04/04/2020) Quyết định 675/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh Biểu số 08 kèm theo Quyết định 2005/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước thuộc một số ngành, lĩnh vực do tỉnh Bắc Giang ban hành
17. (03/04/2020) Quyết định 624/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: kế hoạch và đầu tư)
18. (03/04/2020) Quyết định 625/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: kế hoạch và đầu tư)
19. (23/03/2020) Quyết định 438/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch trong nước tỉnh Cà Mau năm 2020
20. (12/03/2020) Quyết định 614/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng sử dụng nguồn vốn nhà nước giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
21. (10/03/2020) Công văn 980/TCT-DNL năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài đối với hoạt động cho thuê tàu FPSO do Tổng cục Thuế ban hành
22. (28/02/2020) Nghị quyết 128/2020/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La
23. (31/05/2019) Quyết định 1364/QĐ-BTNMT năm 2019 về phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thương mại
1. (30/06/2020) Quyết định 924/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (29/06/2020) Quyết định 1715/QĐ-BCT năm 2020 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô có xuất xứ từ Trung Hoa và Đại Hàn do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3. (18/06/2020) Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. (08/06/2020) Nghị quyết 102/2020/QH14 về phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu do Quốc hội ban hành
5. (27/05/2020) Công văn 3428/TCHQ-TXNK năm 2020 về xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (21/05/2020) Công văn 1840/BTP-KHTC năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025 do Bộ Tư pháp ban hành
7. (14/05/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi hỗ trợ triển khai, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020
8. (14/05/2020) Công văn 3135/TCHQ-TXNK năm 2020 về xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (12/05/2020) Quyết định 9/2020/QĐ-UBND về hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
10. (12/05/2020) Quyết định 765/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
11. (12/05/2020) Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
12. (12/05/2020) Quyết định 767/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
13. (05/05/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
14. (23/04/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
15. (22/04/2020) Quyết định 678/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
16. (20/04/2020) Quyết định 664/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Giám định thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
17. (20/04/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
18. (16/04/2020) Quyết định 1201/QĐ-UBND về Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2020
19. (06/04/2020) Quyết định 549/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Công Thương áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
20. (31/03/2020) Quyết định 993/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Đồng Nai ban hành
21. (24/03/2020) Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Công nghiệp địa phương; Lưu thông hàng hóa trong nước và kinh doanh khí)
Xuất nhập khẩu
1. (19/06/2020) Công văn 4166/TCHQ-GSQL năm 2020 về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định CPTPP do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (02/06/2020) Công văn 3550/TCHQ-TXNK năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế nhập khẩu cho phụ tùng thay thế nhập khẩu phục vụ dự án Đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (26/05/2020) Công văn 3408/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng “Bộ thẻ đeo cổ bò dùng để định vị con bò - thẻ thông minh” do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (22/05/2020) Công văn 3301/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc xin miễn truy thu thuế nhập khẩu mặt hàng ngô hạt do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (22/05/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau
6. (22/05/2020) Công văn 3296/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (21/05/2020) Công văn 6009/BTC-CST năm 2020 về xuất khẩu với các sản phẩm gỗ xẻ, gỗ phôi có nguồn gốc từ gỗ tròn nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
8. (20/05/2020) Công văn 1441/BKHCN-ĐTG năm 2020 về việc hướng dẫn Quyết định 18/2019/QĐ-TTg nhập khẩu mặt hàng khuôn đúc đế giày đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
9. (14/05/2020) Công văn 3143/TCHQ-TXNK năm 2020 về tạm nhập tái xuất máy móc, thiết bị phục vụ bảo trì, bảo dưỡng do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (14/05/2020) Công văn 3134/TCHQ-TXNK năm 2020 về hướng dẫn làm thủ tục xác định trước mã số đối với thiết bị đóng ngắt mạch điện an toàn do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (11/05/2020) Công văn 3014/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc miễn thuế vật tư chế tạo máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (11/05/2020) Công văn 3015/TCHQ-TXNK năm 2020 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu trong giai đoạn năm 2019 - 2024 do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (30/06/2020) Thông tư 06/2020/TT-NHNN quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (26/06/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu phí và tỷ lệ phân chia số thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2. (23/06/2020) Công văn 56267/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (22/06/2020) Công văn 55457/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (18/06/2020) Quyết định 863/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
5. (10/06/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 41/2017/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
6. (10/06/2020) Nghị quyết 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi theo Nghị quyết 28/2016/QH14 do Quốc hội ban hành
7. (29/05/2020) Công văn 3495/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc áp thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm chất saponin nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (29/05/2020) Công văn 3473/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (22/05/2020) Công văn 3297/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị Y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (08/05/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (05/05/2020) Công văn 4356/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (04/05/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg do tỉnh Nam Định ban hành
13. (31/03/2020) Công văn 1388/TCT-DNL năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
14. (30/03/2020) Công văn 1313/TCT-DNNCN năm 2020 về vướng mắc thuế thu nhập cá nhân đối với việc quy đổi thu nhập Net và Gross do Tổng cục Thuế ban hành
15. (30/03/2020) Công văn 1316/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
16. (11/03/2020) Công văn 1015/TCT-KK năm 2020 về việc cung cấp số liệu nộp ngân sách nhà nước ngành Bia - Rượu - Nước giải khát do Tổng cục Thuế ban hành
17. (10/02/2020) Công văn 475/TCT-CS năm 2020 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
18. (07/02/2020) Công văn 450/TCT-TTKT năm 2020 về việc xử phạt vi phạm chế độ kế toán của các đoàn thanh tra, kiểm tra của Cục thuế do Tổng cục Thuế ban hành
19. (04/02/2020) Công văn 411/TCT-DNL năm 2020 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
20. (13/01/2020) Công văn 152/TCT-DNL năm 2020 về xác định thuế suất thuế giá trị gia tăng của hoa tươi, lẵng hoa tươi tặng khách hàng do Tổng cục Thuế ban hành
21. (09/01/2020) Công văn 115/TCT-DNNCN năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
22. (05/12/2019) Công văn 5048/TCT-DNL năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
23. (04/09/2019) Công văn 9653/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản bảo hiểm do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Bảo hiểm
1. (26/06/2020) Công văn 2093/BHXH-CSYT năm 2020 hướng dẫn về xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (13/03/2020) Quyết định 415/QĐ-BHXH năm 2020 sửa đổi Danh mục tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng trong ngành Bảo hiểm xã hội tại Phụ lục kèm theo Quyết định 999/QĐ-BHXH về Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (24/06/2020) Công văn 5091/VPCP-KGVX năm 2020 về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (18/06/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 11/2016/QĐ-UBND được sửa đổi tại Điều 1 Quyết định 26/2019/QĐ-UBND Tây Ninh
3. (12/06/2020) Công văn 2114/LĐTBXH-TTr về định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (08/06/2020) Nghị quyết 104/2020/QH14 về gia nhập Công ước 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức do Quốc hội ban hành
5. (29/04/2020) Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2020 về hệ số điều chỉnh chi phí nhân công đối với dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
6. (16/04/2020) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7. (14/04/2020) Quyết định 659/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
8. (22/01/2020) Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2020 điều chỉnh Điều 1 Quyết định 3123/QĐ-UBND về đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9. (25/01/2019) Công văn 75/CVL-QLLĐ năm 2019 về hợp đồng lao động đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Cục Việc làm ban hành
Công nghệ thông tin
1. (30/06/2020) Quyết định 992/QĐ-BTC về danh mục chế độ báo cáo định kỳ của Bộ Tài chính kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ năm 2020
2. (25/06/2020) Công văn 2357/BTTTT-CTS năm 2020 về ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại 09 tỉnh Nhóm II và 12 tỉnh Nhóm III do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (23/06/2020) Công văn 2316/BTTTT-KHTC năm 2020 về đề xuất kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (12/06/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
5. (11/06/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
6. (09/06/2020) Thông báo 1654/TB-BKHCN năm 2020 về kết quả buổi làm việc giữa Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (21/05/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành “Công dân điện tử” do tỉnh Bắc Kạn ban hành
8. (15/05/2020) Quyết định 861/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
9. (06/05/2020) Quyết định 737/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau
10. (07/04/2020) Quyết định 567/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau
11. (30/03/2020) Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai
12. (04/03/2020) Kế hoạch 905/KH-UBND về thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
13. (25/02/2020) Kế hoạch 655/KH-UBND về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, thực hiện ISO, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại tỉnh Bắc Giang năm 2020
14. (15/01/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
15. (04/12/2019) Quyết định 4660/QĐ-BGDĐT về danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
16. (20/11/2019) Kế hoạch 349/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Bất động sản
1. (22/06/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hòa giải tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2. (16/06/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức giao đất ở tại đô thị, nông thôn; hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất đối với đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 44/2014/QĐ-UBND
3. (08/06/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020-2024)
4. (08/06/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
5. (05/06/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND Quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
6. (22/05/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024
7. (11/05/2020) Quyết định 646/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
8. (05/05/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 19 phần quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La kèm theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND
9. (06/03/2020) Quyết định 575/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
10. (05/03/2020) Quyết định 566/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
11. (04/12/2019) Công văn 5055/TCT-CS năm 2019 về giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
12. (15/07/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Dịch vụ pháp lý
1. (21/05/2020) Công văn 1839/BTP-KHTC năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Tư pháp ban hành
2. (12/05/2020) Quyết định 1181/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2025
Bộ máy hành chính
1. (01/07/2020) Quyết định 1444/QĐ-BTNMT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020
2. (26/06/2020) Quyết định 982/QĐ-BTC năm 2020 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (23/06/2020) Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2020 công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Tuyên Quang
4. (22/06/2020) Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
5. (22/06/2020) Kế hoạch 450/KH-BGDĐT về kiểm tra công tác triển khai “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (22/06/2020) Kế hoạch 451/KH-BGDĐT về quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (22/06/2020) Kế hoạch 452/KH-BGDĐT năm 2020 về tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (19/06/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh
9. (19/06/2020) Nghị quyết 118/2020/QH14 về thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội ban hành
10. (19/06/2020) Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng do Quốc hội ban hành
11. (18/06/2020) Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
12. (17/06/2020) Công văn 446/TANDTC-TCCB về tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
13. (17/06/2020) Công văn 447/TANDTC-TCCB về tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
14. (16/06/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quyết định 04/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
15. (15/06/2020) Hướng dẫn 2965/HD-BNV năm 2020 về xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
16. (12/06/2020) Công văn 369/TTr-THGS năm 2020 về đề cương thanh tra do Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
17. (12/06/2020) Nghị quyết 111/2020/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội ban hành
18. (11/06/2020) Nghị quyết 108/2020/QH14 về bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội ban hành
19. (11/06/2020) Nghị quyết 109/2020/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành
20. (11/06/2020) Nghị quyết 110/2020/QH14 về miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành
21. (11/06/2020) Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2020 về thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 do thành phố Hà Nội ban hành
22. (11/06/2020) Công văn 4676/VPCP-QHĐP năm 2020 về bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
23. (10/06/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
24. (10/06/2020) Nghị quyết 106/2020/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 do Quốc hội ban hành
25. (09/06/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành
26. (29/05/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
27. (27/05/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quyết định 37/2015/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang
28. (13/05/2020) Công văn 5705-CV/UBKTTW năm 2020 về tổng kết Quy định 30 thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành
29. (08/05/2020) Quyết định 1249/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
30. (07/05/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn
31. (06/05/2020) Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa theo quy định tại khoản 2, 3, 4, Điều 14 Nghị định 61/2018/NĐ-CP áp dụng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
32. (05/05/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ do tỉnh Sơn La ban hành
33. (05/05/2020) Quyết định 1094/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục tên thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
34. (04/05/2020) Quyết định 723/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
35. (04/05/2020) Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2020 bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
36. (30/04/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND Quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Sơn La
37. (28/04/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp lại theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
38. (24/04/2020) Quyết định 998/QĐ-UBND năm 2020 về Nội quy làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
39. (23/04/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
40. (21/04/2020) Nghị quyết 317/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều 3 của Quy định về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp kèm theo Nghị quyết 260/2019/NQ-HĐND
41. (20/04/2020) Quyết định 662/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được thay thế trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
42. (17/04/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025 từ nguồn ngân sách tỉnh
43. (17/04/2020) Kế hoạch 91/KH-UBND về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
44. (17/04/2020) Quyết định 654/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi do tỉnh Cà Mau ban hành
45. (14/04/2020) Quyết định 660/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Giám định y khoa; Y tế dự phòng được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
46. (13/04/2020) Quyết định 604/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
47. (10/04/2020) Hướng dẫn 132-HD/BTGTW năm 2020 về Báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
48. (06/04/2020) Quyết định 557/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ và Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
49. (03/04/2020) Quyết định 548/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
50. (03/04/2020) Quyết định 884/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
51. (03/04/2020) Quyết định 547/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
52. (24/03/2020) Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 1025/QĐ-UB về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
53. (24/03/2020) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2020 công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ
54. (23/03/2020) Quyết định 774/QĐ-UBND năm 2020 công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ
55. (20/03/2020) Quyết định 861/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính được thay thế Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế tỉnh Đồng Nai
56. (17/03/2020) Quyết định 497/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; cấp huyện năm 2019
57. (10/03/2020) Kế hoạch 690/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Hải Dương
58. (06/03/2020) Quyết định 547/QĐ-BKHCN về Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
59. (06/03/2020) Quyết định 546/QĐ-BKHCN về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
60. (28/02/2020) Quyết định 271/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông
61. (25/02/2020) Quyết định 446/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Điều 2, Quyết định 1342/QĐ-UBND về phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
62. (24/02/2020) Quyết định 503/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại đơn vị hành chính cấp xã do tỉnh Hải Dương ban hành
63. (21/02/2020) Quyết định 485/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
64. (13/02/2020) Kế hoạch 266/KH-UBND về thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
65. (05/02/2020) Kế hoạch 296/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành
66. (04/02/2020) Quyết định 310/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
67. (04/02/2020) Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
68. (22/01/2020) Kế hoạch 09/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 do tỉnh Ninh Bình ban hành
69. (17/01/2020) Kế hoạch 09/KH-VKSTC về thực hiện Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng của ngành kiểm sát nhân dân năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
70. (23/12/2019) Quyết định 3127/QĐ-BTP năm 2019 về Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
71. (18/12/2019) Kế hoạch 438/KH-UBQG-BCA năm 2019 về tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 do Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ban hành
72. (29/10/2019) Quyết định 5083/QĐ-BYT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý môi trường y tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP
73. (09/09/2019) Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
74. (30/05/2019) Quyết định 748/QĐ-TCTK năm 2019 về Kế hoạch điều tra thống kê năm 2020 của Tổng cục Thống kê
75. (22/04/2019) Quyết định 684/QĐ-UBND năm 2029 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
Vi phạm hành chính
1. (03/04/2020) Quyết định 541/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Tài chính nhà nước
1. (23/06/2020) Công điện 05/CĐ-LĐTBXH năm 2020 về đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (19/06/2020) Nghị quyết 115/2020/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội do Quốc hội ban hành
3. (19/06/2020) Công văn 4943/VPCP-KGVX năm 2020 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (18/06/2020) Công văn 2187/BGDĐT-GDĐT năm 2020 về thực hiện chính sách đối với trẻ em, học sinh học kỳ II năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (18/06/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6. (17/06/2020) Công văn 7324/BTC-HCSN năm 2020 về gửi tài liệu, số liệu công khai trên Ứng dụng công khai ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính
7. (10/06/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
8. (27/05/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền nước sạch sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
9. (07/05/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
10. (29/04/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định về miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nam Định do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
11. (21/04/2020) Nghị quyết 310/2020/NQ-HĐND bổ sung vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Đồng Tháp
12. (21/04/2020) Nghị quyết 315/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13. (17/04/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020
14. (17/04/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Nam Định
15. (03/04/2020) Quyết định 547/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn
16. (26/03/2020) Quyết định 489/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau
17. (23/03/2020) Quyết định 439/QĐ-UBND về Chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
18. (06/03/2020) Quyết định 550/QĐ-BKHCN về Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
19. (24/02/2020) Quyết định 504/QĐ-UBND về Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Hải Dương năm 2020
Xây dựng - Đô thị
1. (12/06/2020) Quyết định 1136/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (03/06/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3. (22/05/2020) Quyết định 793/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt khu vực phát triển đô thị, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
4. (28/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 182/2004/QĐ-UB và 39/2009/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành
5. (27/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2018/QĐ-UBND Quy định về quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La
6. (19/04/2019) Quyết định 738/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí và Quy trình xét công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019-2020
7. (01/03/2019) Quyết định 373/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí Ấp nông thôn mới kiểu mẫu và Mô hình sản xuất kiểu mẫu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019-2020
Giao thông - Vận tải
1. (25/06/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. (25/06/2020) Công văn 6167/BGTVT-CYT năm 2020 Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (30/06/2020) Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
2. (29/06/2020) Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT quy định về mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (29/06/2020) Công văn 2306/BGDĐT-GDTC năm 2020 về cung cấp bánh xà phòng Colgate đến các trường học tại 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (18/05/2020) Thông báo 1403/TB-GDĐT-KTKĐCLGD năm 2020 về tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (08/05/2020) Quyết định 470/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai
6. (15/04/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định 31/2012/QĐ-UBND
7. (07/04/2020) Quyết định 571/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khoản 4, Khoản 6, Điểm 7.3, 7.5, 7.6 và 7.8 Khoản 7 và Khoản 8 Điều 1 Quyết định 940/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Cà Mau ban hành
8. (15/07/2019) Quyết định 1673/QĐ-UBND năm 2019 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ
9. (04/03/2019) Thông báo 158/TB-BGDĐT năm 2019 về kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị "Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học" trong ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10. (22/01/2019) Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Tài nguyên - Môi trường
1. (22/06/2020) Thông tư 69/2020/TT-BCA quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
2. (22/06/2020) Thông tư 70/2020/TT-BCA quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
3. (08/06/2020) Công văn 3055/BTNMT-BĐKH năm 2020 cung cấp thông tin về hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phục vụ xây dựng BUR3 của Việt Nam cho UNFCCC do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (26/05/2020) Quyết định 810/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 1443/QĐ-UBND về phân cấp nghiệm thu tiêu chuẩn cây con xuất vườn đối với giống cây lâm nghiệp (các huyện, thành phố vùng động lực của tỉnh Hà Giang)
5. (22/04/2020) Quyết định 570/QĐ-UBND năm 2020 về công bố hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản trên biển do tỉnh Ninh Bình ban hành
6. (27/03/2020) Quyết định 08/QĐ-TWPCTT năm 2020 về Hướng dẫn xây dựng và củng cố Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành
7. (26/02/2020) Quyết định 462/QĐ-UBND năm 2020 về công bố hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng ven bờ và vùng lộng tỉnh Kiên Giang
8. (12/12/2019) Công văn 9290/BNN-TCTS năm 2019 về tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Thể thao - Y tế
1. (30/06/2020) Thông báo 219/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (26/06/2020) Quyết định 293/QĐ-QLD năm 2020 về Danh mục 65 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 104 bổ sung lần 2 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
3. (26/06/2020) Quyết định 294/QĐ-QLD năm 2020 về Danh mục 01 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 03 năm tại Việt Nam - Đợt 104 bổ sung lần 2 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
4. (28/02/2020) Kế hoạch 818/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
5. (31/01/2020) Quyết định 282/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
6. (30/01/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Quyền dân sự
1. (01/07/2020) Nghị định 75/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi
2. (30/06/2020) Nghị định 73/2020/NĐ-CP quy định về việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
3. (28/05/2020) Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (24/06/2020) Kế hoạch 2353/KH-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lào Cai do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (22/06/2020) Công văn 2305/BVHTTDL-DSVH năm 2020 về thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Chòi, tỉnh Thái Bình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (22/06/2020) Công văn 2307/BVHTTDL-DSVH năm 2020 về thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Diện Phúc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (12/06/2020) Công văn 2110/BGDĐT-GDCTHSSV về tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (24/03/2020) Kế hoạch 3113/KH-UBND về phát triển du lịch Đồng Nai năm 2020
6. (10/03/2020) Kế hoạch 691/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025
7. (02/03/2020) Kế hoạch 580/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hải Dương năm 2020
Lĩnh vực khác
1. (13/05/2020) Quyết định 850/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2. (31/12/2019) Quyết định 4072/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Chè Ô long do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,192

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn