Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 22/06/2020 08:49 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 17/06 - 19/06/2020

22/06/2020 08:49 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 17/06 - 19/06/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (18/06/2020) Thông báo 207/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (08/06/2020) Công văn 4564/VPCP-CN năm 2020 về thông tin Báo Diễn đàn doanh nghiệp phản ánh về Tập đoàn Super Energy thâu tóm các dự án điện mặt trời tại Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (05/06/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Lào Cai
4. (03/06/2020) Công văn 4407/VPCP-NN về kế hoạch tổ chức diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (19/05/2020) Quyết định 1204/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2020
6. (19/05/2020) Kế hoạch 4262/KH-UBND năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
7. (08/05/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
8. (21/04/2020) Quyết định 901/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp, thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
9. (06/04/2020) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ
10. (31/03/2020) Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2020 phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
11. (18/12/2019) Công văn 5305/TCT-DNL năm 2019 về chính sách thuế đối với chi phí phát sinh liên quan đến tài sản cố định phục vụ người lao động tại doanh nghiệp được đầu tư bằng nguồn Quỹ phúc lợi do Tổng cục Thuế ban hành
Đầu tư
1. (17/06/2020) Quyết định 850/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (11/06/2020) Công văn 711/TTg-CN năm 2020 về Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (10/06/2020) Quyết định 840/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025
4. (08/06/2020) Quyết định 784/QĐ-TTg năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (08/06/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư không phải bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
6. (31/05/2020) Công văn 4320/VPCP-CN năm 2020 về giải phóng mặt bằng 04 lõi nút giao thuộc dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (27/05/2020) Quyết định 828/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
8. (25/05/2020) Quyết định 1234/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1851/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
9. (18/05/2020) Kế hoạch 4223/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về tăng cường huy động nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025
10. (23/04/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp do cấp tỉnh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre
11. (18/03/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND về thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
12. (10/03/2020) Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kế hoạch 171-KH/TU thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do thành phố Cần Thơ ban hành
Thương mại
1. (16/06/2020) Quyết định 1322/QĐ-BTNMT về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2. (15/06/2020) Thông báo 206/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (11/06/2020) Nghị quyết 93/NQ-CP năm 2020 thông qua Tờ trình về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế do Chính phủ ban hành
4. (08/06/2020) Công văn 4557/VPCP-NN năm 2020 về báo cáo tình hình sản xuất khai thác hải sản, đề xuất giải pháp hỗ trợ tiêu thụ hải sản cho ngư dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (08/06/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang
6. (03/06/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre
7. (03/06/2020) Quyết định 1486/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
8. (02/06/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
9. (13/05/2020) Quyết định 980/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện thành phố Cần Thơ
10. (08/05/2020) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn mới
11. (13/04/2020) Quyết định 915/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
12. (17/03/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2020 về tăng cường áp dụng sản xuất sạch hơn trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Xuất nhập khẩu
1. (16/06/2020) Quyết định 1575/QĐ-BCT năm 2020 về đính chính Thông tư 05/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (11/06/2020) Công văn 4658/VPCP-V.I năm 2020 về kiểm tra, làm rõ nguồn gốc lô hàng tại Sân bay quốc tế Nội Bài do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (28/05/2020) Công văn 3452/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường công tác quản lý hàng hóa là chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (31/12/2019) Công văn 5600/TCT-DNL năm 2019 về chính sách thuế đối với bán tài sản bảo đảm do Tổng cục Thuế ban hành
2. (18/12/2019) Công văn 5296/TCT-HTQT năm 2019 về chính sách thuế đối với lãi vay Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cà phê ngon do Tổng cục Thuế ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (17/06/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-TTg về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (12/06/2020) Thông tư 58/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh do Bộ Tài chính ban hành
3. (05/06/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2020-2021
4. (01/06/2020) Công văn 44403/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với khoản chi cho nhân viên trong đợt dịch Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (10/02/2020) Công văn 731/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng của mặt hàng máy trợ thính do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (31/12/2019) Công văn 5597/TCT-DNNCN năm 2019 về giải đáp chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
7. (12/12/2019) Công văn 5247/TCT-QLN năm 2019 về điều chỉnh tiền chậm nộp tiền thuế do Tổng cục Thuế ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (18/06/2020) Thông tư 12/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 09/2017/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương và quy trình kiểm định kèm theo Thông tư 10/2017/TT-BCT về quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương
2. (04/06/2020) Quyết định 1282/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bảng mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận
3. (02/06/2020) Công văn 2138/UBND-KT năm 2020 về tổ chức vận động ủng hộ một ngày lương để chung tay phòng, chống dịch Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
4. (02/06/2020) Công văn 4361/VPCP-KGVX năm 2020 về đẩy nhanh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (13/05/2020) Quyết định 981/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ
6. (04/05/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 16/2012/QĐ-UBND
7. (10/04/2020) Công văn 2002/CV-BCĐ năm 2020 về phân luồng, khử khuẩn khi có người lao động được xác định mắc COVID-19 tại nơi làm việc do Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 ban hành
8. (25/03/2020) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do tỉnh Đồng Tháp ban hành
9. (24/03/2020) Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
10. (11/02/2020) Quyết định 246/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh
Công nghệ thông tin
1. (19/06/2020) Công văn 2189/BGDĐT-QLCL về thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (17/06/2020) Quyết định 1329/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (15/06/2020) Quyết định 1003/QĐ-BTTTT về phê duyệt bổ sung dự án “Xây dựng Chính phủ điện tử (giai đoạn 1)” thuộc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
4. (08/06/2020) Công văn 4572/VPCP-KSTT năm 2020 về vướng mắc trong nhiều thủ tục hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (29/05/2020) Công văn 4287/VPCP-KSTT năm 2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về Đề án Tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng một số nền tảng dùng chung phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu cho Chính phủ điện tử
6. (29/05/2020) Thông tư 03/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
7. (11/05/2020) Quyết định 1060/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế làm việc của Ban Biên tập Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
8. (07/05/2020) Quyết định 1098/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2020-2025
9. (29/04/2020) Quyết định 976/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
10. (20/04/2020) Quyết định 496/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11. (16/04/2020) Quyết định 833/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ
12. (09/04/2020) Quyết định 426/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13. (09/04/2020) Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ
Bất động sản
1. (05/06/2020) Hướng dẫn 22/HD-VKSTC năm 2020 về nội dung liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (19/05/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3. (14/05/2020) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2020 tăng cường công tác quản lý sử dụng nhà, đất công, đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4. (29/04/2020) Quyết định 974/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 2324/QĐ-UBND về phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, giải quyết đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin sử dụng diện tích đất dôi dư sau khi giải tỏa, mở đường dự án, lối đi không còn sử dụng chung do tỉnh Khánh Hòa ban hành
5. (26/03/2020) Kế hoạch 36/KH-UBND về định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
6. (18/03/2020) Quyết định 695/QĐ-UBND năm 2020 về đính chính Quyết định 37/2019/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Long ban hành
7. (02/03/2020) Quyết định 392/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
8. (02/03/2020) Quyết định 385/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
9. (18/02/2020) Quyết định 487/QĐ-UBND về đính chính Quyết định 31/2019/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Long ban hành
10. (03/02/2020) Quyết định 412/QĐ-UBND năm 2020 về ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể do tỉnh Thanh Hóa ban hành
11. (31/12/2019) Quyết định 56/2019/QĐ-UBND Quy định về Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12. (18/12/2019) Quyết định 5315/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng đê bao nội đồng kết hợp giao thông nông thôn kết nối khu vực ra đường An Thới Đông (đoạn 1) khu vực 308ha, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
Dịch vụ pháp lý
1. (29/05/2020) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2. (08/05/2020) Quyết định 1117/QĐ-UBND năm 2020 Kế hoạch thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
3. (29/04/2020) Quyết định 981/QĐ-UBND năm 2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
4. (27/04/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định 17/2014/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ
Sở hữu trí tuệ
1. (15/05/2020) Quyết định 1163/QĐ-UBND năm 2020 Quy định về xét công nhận sáng kiến thành tích khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Bộ máy hành chính
1. (10/06/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 57/2018/QĐ-UBND
2. (09/06/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Định
3. (04/06/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương
4. (03/06/2020) Quyết định 795/QĐ-UBND-HC năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5. (28/05/2020) Thông báo 191/TB-VPCP năm 2020 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về công tác cải cách hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (27/05/2020) Quyết định 1034/QĐ-BGTVT về kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải
7. (21/05/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (20/05/2020) Quyết định 1183/QĐ-BTP năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
9. (20/05/2020) Quyết định 1727/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
10. (12/05/2020) Quyết định 1477/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa cấp xã tỉnh Đồng Nai
11. (12/05/2020) Quyết định 1479/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai
12. (11/05/2020) Quyết định 1061/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
13. (11/05/2020) Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
14. (07/05/2020) Quyết định 943/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
15. (05/05/2020) Quyết định 1003/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
16. (29/04/2020) Quyết định 904/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã, thành phố Cần Thơ
17. (22/04/2020) Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
18. (20/04/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định 30/2015/QĐ-UBND Quy định ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế do thành phố Cần Thơ ban hành
19. (17/04/2020) Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ
20. (14/04/2020) Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
21. (14/04/2020) Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
22. (11/04/2020) Công văn 2018/BYT-TB-CT năm 2020 về phối hợp quản lý mặt hàng khẩu trang do Bộ Y tế ban hành
23. (10/04/2020) Kế hoạch 788/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020
24. (10/04/2020) Quyết định 427/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
25. (10/04/2020) Quyết định 455/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
26. (06/04/2020) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2020 về tăng cường chấn chỉnh, chỉ đạo công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
27. (03/04/2020) Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
28. (27/03/2020) Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
29. (24/03/2020) Quyết định 743/QĐ-UBND năm 2020 về đính chính phần trích yếu và tiêu đề Điều 1 của Quyết định 09/2020/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Long ban hành
30. (23/03/2020) Quyết định 597/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
31. (18/03/2020) Quyết định 553/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ
32. (17/03/2020) Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2020 về đính chính Quyết định 10/2020/QĐ-UBND Quy định Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
33. (16/03/2020) Quyết định 539/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Cần Thơ
34. (10/03/2020) Quyết định 462/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ
35. (10/03/2020) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết của uỷ ban thường vụ quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ
36. (02/03/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực, bản sao từ sổ gốc đối với giấy tờ, văn bản do thành phố Cần Thơ ban hành
37. (27/02/2020) Quyết định 342/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện thành phố Cần Thơ
38. (27/02/2020) Quyết định 343/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ
39. (21/02/2020) Quyết định 302/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ
40. (21/02/2020) Quyết định 303/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
41. (19/02/2020) Quyết định 271/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
42. (15/01/2020) Quyết định 64/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019 do tỉnh Gia Lai ban hành
43. (03/10/2019) Quyết định 1404/QĐ-LĐTBXH năm 2019 về phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
44. (21/05/2019) Quyết định 1277/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Trách nhiệm hình sự
1. (10/06/2020) Thông tư 53/2020/TT-BTC về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự do Bộ Tài chính ban hành
2. (01/06/2020) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025
Tài chính nhà nước
1. (12/06/2020) Thông tư 55/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
2. (10/06/2020) Quyết định 716/QĐ-KTNN năm 2020 về Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Kiểm toán nhà nước
3. (09/06/2020) Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (05/06/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
5. (05/06/2020) Quyết định 812/QĐ-UBND-HC về đơn giá sản phẩm, dịch vụ công đối với công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và quản lý, bảo trì đường thủy nội địa trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp năm 2020
6. (02/06/2020) Thông tư 51/2020/TT-BTC quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ do Bộ Tài chính ban hành
7. (08/05/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tuyến Núi Ghềnh Tháp- Hang Luồn - Động Liên Hoa- Núi Máng Nước tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
8. (23/04/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020
9. (20/04/2020) Quyết định 497/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10. (17/04/2020) Quyết định 489/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11. (14/04/2020) Quyết định 466/QĐ-UBND-HC năm 2020 về phê duyệt Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Đồng Tháp
12. (26/03/2020) Quyết định 654/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do thành phố Cần Thơ ban hành
13. (23/03/2020) Quyết định 317/QĐ-UBND-HC về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
14. (19/02/2020) Quyết định 502/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15. (08/07/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng do thành phố Cần Thơ ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (16/06/2020) Quyết định 840/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (16/06/2020) Quyết định 841/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (27/05/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấu nối đường nhánh vào hệ thống đường tỉnh, đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 40/2012/QĐ-UBND
4. (20/05/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
5. (20/05/2020) Quyết định 1211/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
6. (15/05/2020) Quyết định 1162/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh Quyết định 1308/QĐ-UBND Quy định cụ thể một số tiêu chí xã nông thôn mới và tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
7. (12/05/2020) Kế hoạch 106/KH-UBND về thực hiện đảm bảo trật tự, kỷ cương về xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020
8. (12/05/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Giao thông - Vận tải
1. (10/06/2020) Công văn 700/TTg-CN năm 2020 triển khai Báo cáo của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (02/06/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND Quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3. (29/05/2020) Công văn 4292/VPCP-CN năm 2020 xử lý thông tin báo nêu về tai nạn đường thủy nội địa tăng do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (19/03/2020) Kế hoạch 577/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 418/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Gia Lai
5. (16/03/2020) Nghị quyết 241/NQ-HĐND sửa đổi các bến thuỷ nội địa tại Điều 1, Nghị quyết 119/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Giáo dục
1. (12/06/2020) Công văn 2115/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (11/05/2020) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2020 về phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. (20/03/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ
4. (19/03/2020) Kế hoạch 873/KH-GDĐT-CTTT về triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
Tài nguyên - Môi trường
1. (02/06/2020) Công văn 4356/VPCP-V.I năm 2020 về Nước hồ Dầu Tiếng đục ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân sinh sống quanh hồ do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (01/06/2020) Quyết định 1284/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
3. (11/05/2020) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2020 về xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4. (05/05/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5. (28/04/2020) Kế hoạch 1589/KH-UBND năm 2020 về triển khai thực hiện kế hoạch 182-KH/TU về thực hiện Kết luận 56-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do tỉnh Bình Thuận ban hành
6. (10/03/2020) Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2020 thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020-2025
Thể thao - Y tế
1. (15/06/2020) Quyết định 273/QĐ-QLD năm 2020 về danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 166 bổ sung 2 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
2. (15/06/2020) Quyết định 274/QĐ-QLD năm 2020 về danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 167 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
3. (03/06/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND Quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên
4. (02/06/2020) Kế hoạch 2051/KH-UBND về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Bình Thuận năm 2020
5. (21/05/2020) Kế hoạch 112/KH-UBND về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Đồng Tháp năm 2020
6. (13/05/2020) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em nâng cao tầm vóc người Việt Nam” tỉnh Đồng Tháp
7. (28/04/2020) Kế hoạch 98/KH-UBND về điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020
8. (27/04/2020) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
9. (09/04/2020) Công văn 203/AIDS-DP năm 2020 về hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone/Buprenorphine trong giai đoạn dịch COVID-19 do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
10. (31/03/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tập trung cao độ thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
11. (24/03/2020) Kế hoạch 49/KH-UBND về hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
12. (23/03/2020) Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
13. (19/03/2020) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới do tỉnh Đồng Tháp ban hành
14. (25/02/2020) Công văn 633/TB-LĐTBXH năm 2020 về kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với các đơn vị về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 25/02/2020
Quyền dân sự
1. (13/05/2020) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 402/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc do thành phố Cần Thơ ban hành
2. (24/04/2020) Kế hoạch 95/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020
3. (19/03/2020) Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Văn hóa - Xã hội
1. (17/06/2020) Quyết định 1662/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (08/06/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang
3. (06/05/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về thanh niên do thành phố Cần Thơ ban hành
4. (24/04/2020) Kế hoạch 96/KH-UBND về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020
5. (06/04/2020) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2020 về hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020-2025
6. (26/02/2020) Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang
Lĩnh vực khác
1. (18/03/2020) Công văn 1965/BNN-TY năm 2020 về tổ chức hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 593

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn