Bản Tin Văn Bản Mới 20/09/2019 17:07 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 18/09 - 20/09/2019

20/09/2019 17:07 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 18/09 - 20/09/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (16/09/2019) Công văn 72272/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (12/09/2019) Công văn 3612/TCT-DNNCN năm 2019 về xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
3. (14/05/2019) Công văn 500/CNTT-PM năm 2019 về triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành
Đầu tư
1. (14/08/2019) Công văn 5743/BKHĐT-TH năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (12/07/2019) Nghị quyết 132/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 do tỉnh Trà Vinh ban hành
3. (25/12/2015) Quyết định 56/2015/QĐ-UBND về Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2020
4. (10/12/2015) Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức và nhiệm vụ phân bổ vốn đầu tư phát triển cho cấp huyện giai đoạn 2016 - 2020 do tỉnh Đắk Nông ban hành
5. (03/11/2015) Quyết định 1771/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Bắc Kạn giai đoạn năm 2016-2020
Thương mại
1. (21/08/2019) Quyết định 2591/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình hành động thực hiện mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030
2. (10/07/2019) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Thái Nguyên ban hành
3. (11/12/2015) Nghị quyết 178/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 do tỉnh Quảng Nam ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (16/09/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (05/09/2019) Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (15/08/2019) Công văn 2965/BHXH-TCKT năm 2019 về giao chỉ tiêu phấn đấu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (27/05/2019) Công văn 1817/BHXH-TCKT năm 2019 về hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản người khác do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (16/09/2019) Công văn 72273/CT-TTHT năm 2019 về ngày lập và ngày ký tên hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (12/09/2019) Công văn 3618/TCT-CS năm 2019 chính sách thuế đối với hàng khuyến mại do Tổng cục Thuế ban hành
3. (12/09/2019) Công văn 3611/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế và quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh có hoạt động xây dựng ở nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
4. (12/09/2019) Công văn 3614/TCT-DNNCN năm 2019 về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
5. (12/09/2019) Công văn 3617/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
6. (11/09/2019) Công văn 71438/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (11/09/2019) Công văn 3599/TCT-KK năm 2019 về phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng trường hợp giải thể do Tổng cục Thuế ban hành
8. (11/09/2019) Công văn 71443/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn xác định chi phí lãi vay theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (10/09/2019) Công văn 3579/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
10. (09/09/2019) Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
11. (12/07/2019) Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí tại cơ sở giáo dục công lập năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12. (25/06/2019) Công văn 664/CNTT-QLDL năm 2019 về khai thác dữ liệu do Tổng cục Thuế chuyển sang do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành
Bảo hiểm
1. (23/07/2019) Công văn 2660/BHXH-CNTT năm 2019 triển khai phần mềm Xét duyệt chính sách theo Quyết định 166/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (12/07/2019) Công văn 2510/BHXH-TCKT năm 2019 hướng dẫn bổ sung nội dung thực hiện Chế độ kế toán do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (11/07/2019) Công văn 2500/BHXH-TCKT năm 2019 về kế hoạch triển khai mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
4. (27/06/2019) Công văn 2326/BHXH-BT năm 2019 về cung cấp chi tiết tình hình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
5. (21/06/2019) Công văn 2194/BHXH-CSYT năm 2019 về thanh toán ngày giường điều trị nội trú ban ngày do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
6. (21/06/2019) Công văn 2207/BHXH-CSYT năm 2019 về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
7. (14/06/2019) Công văn 2055/BHXH-TCKT năm 2019 về chấn chỉnh việc mua bảo hiểm tự nguyện xe ô tô từ nguồn kinh phí chi quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
8. (29/05/2019) Công văn 558/CNTT-PM năm 2019 về thay đổi nội dung tin nhắn thông báo số tiền được bảo hiểm xã hội chi trả đối với người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành
9. (16/05/2019) Công văn 1608/BHXH-CSYT năm 2019 về tăng cường kiểm tra, rà soát phát hiện tình trạng thu dung người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám, chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
10. (26/04/2019) Công văn 1376/BHXH-DVT năm 2019 về thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc Phong tê thấp đã trúng thầu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
11. (26/04/2019) Công văn 1359/BHXH-CSYT năm 2019 về tổ chức thực hiện hợp đồng và quản lý danh mục cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên Hệ thống giám định do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
12. (23/04/2019) Công văn 1314/BHXH-TCKT năm 2019 về hướng dẫn chi trả, thanh quyết toán các chế độ bảo hiểm xã hội,trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng qua cơ quan bưu điện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
13. (23/04/2019) Công văn 1315/BHXH-CSXH năm 2019 về tăng cường công tác quản lý về bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
14. (23/04/2019) Công văn 1313/BHXH-TCKT năm 2019 về chấn chỉnh công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
15. (18/04/2019) Công văn 1232/BHXH-CNTT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện xem lịch sử khám chữa bệnh bằng việc xác thực qua tin nhắn OTP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
16. (05/04/2019) Công văn 1088/BHXH-CSYT năm 2019 về chấn chỉnh công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
17. (04/04/2019) Công văn 1070/BHXH-DVT năm 2019 về thanh toán thuốc chế phẩm y học cổ truyền tự bào chế theo chế độ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
18. (03/04/2019) Công văn 1051/BHXH-TCKT năm 2019 về hướng dẫn rà soát, báo cáo, xử lý kinh phí trùng thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
19. (26/03/2019) Công văn 907/BHXH-CNTT năm 2019 thực hiện Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu tập trung Ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (04/07/2019) Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Kế toán do Văn phòng Quốc hội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (16/09/2019) Quyết định 1201/QĐ-TTg năm 2019 sửa đổi Quyết định 1072/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (09/09/2019) Thông báo 320/TB-VPCP năm 2019 ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (06/09/2019) Quyết định 1454/QĐ-BTTTT năm 2019 về điều chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Cục Tin học hóa sang Vụ Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (23/08/2019) Quyết định 2064/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án số hóa tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020-2024
5. (31/07/2019) Quyết định 1860/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh An Giang năm 2020
6. (29/07/2019) Kế hoạch 254/KH-UBND năm 2019 về phát triển thông tin tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
7. (25/06/2019) Kế hoạch 1591/KH-UBND năm 2019 về dự toán ngân sách khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2020
8. (16/04/2019) Công văn 393/CNTT-PM năm 2019 về triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành
9. (02/04/2019) Công văn 322/CNTT-HTA năm 2019 về theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc, tấn công có chủ đích và cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành
Bất động sản
1. (04/07/2019) Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Nhà ở do Văn phòng Quốc hội ban hành
2. (17/05/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND về Bộ đơn giá "Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An"
Sở hữu trí tuệ
1. (25/06/2019) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ do Văn phòng Quốc hội ban hành
Bộ máy hành chính
1. (13/09/2019) Chỉ thị 02/CT-BTC năm 2019 thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020) do Bộ Tài chính ban hành
2. (12/09/2019) Thông báo 323/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (11/09/2019) Kế hoạch 550/KH-UBND năm 2019 thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) trên địa bàn tỉnh An Giang
4. (08/08/2019) Quyết định 1957/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án "Tinh gọn lực lượng Công an xã và điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2021"
5. (11/07/2019) Quyết định 674/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
6. (27/06/2019) Công văn 2324/BHXH-TĐKT về bảng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2019 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
7. (25/06/2019) Quyết định 612/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
8. (25/06/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ 11 Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành
9. (21/06/2019) Quyết định 1729/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
10. (19/06/2019) Quyết định 585/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
11. (18/06/2019) Quyết định 1687/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
12. (14/06/2019) Quyết định 562/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân cấp huyện; ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
13. (13/06/2019) Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
14. (12/06/2019) Nghị quyết 121/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 112/NQ-HĐND về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành
15. (11/06/2019) Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
16. (24/05/2019) Quyết định 1177/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quy hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ
17. (20/05/2019) Quyết định 1135/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
18. (09/05/2019) Quyết định 1009/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
19. (29/03/2019) Quyết định 939/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương do tỉnh Sóc Trăng ban hành
20. (22/08/2018) Quyết định 2075/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
21. (23/09/2016) Quyết định 1590/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Bạc Liêu ban hành
22. (23/09/2016) Quyết định 1597/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Bạc Liêu ban hành
23. (23/09/2016) Quyết định 1598/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Bạc Liêu ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (13/09/2019) Công văn 212/TANDTC-PC năm 2019 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến vướng mắc trong xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (11/09/2019) Quyết định 1288/QĐ-LĐTBXH năm 2019 bổ sung Danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2. (29/08/2019) Quyết định 1519/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (không bao gồm máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế) của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn
3. (10/07/2015) Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 82/2012/NQ-HĐND quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc tỉnh Đắk Lắk
Xây dựng - Đô thị
1. (04/07/2019) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị do Văn phòng Quốc hội ban hành
2. (04/07/2019) Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Xây dựng do Văn phòng Quốc hội ban hành
3. (23/10/2017) Công văn 2499/BXD-HĐXD năm 2017 về thẩm định thiết kế xây dựng dự án có tỷ trọng chi phí xây dựng nhỏ hơn 15% tổng mức đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành
4. (31/08/2015) Quyết định 1983/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị mới Ngã 5-Sân bay Cát Bi do thành phố Hải Phòng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (12/09/2019) Thông tư 36/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (07/08/2019) Thông tư 27/2019/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 3: 2018 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (17/09/2019) Công văn 4201/BGDĐT-PC năm 2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (10/09/2019) Quyết định 3493/QĐ-BNN-KHCN năm 2019 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (04/09/2019) Công văn 4351/BTNMT-TCMT năm 2019 về đề nghị phối hợp rà soát, đánh giá về tình trạng nuôi, trồng các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thể thao - Y tế
1. (30/08/2019) Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (28/08/2019) Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019-2020
3. (28/08/2019) Thông tư 22/2019/TT-BYT quy định về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (29/05/2019) Công văn 1849/BHXH-CSYT năm 2019 về mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (10/09/2019) Thông báo 322/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về sự cố cháy nổ tại Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (09/09/2019) Thông báo 319/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc trung bộ giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (28/08/2019) Quyết định 1861/QĐ-UBND năm 2019 ban hành Đề án kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2035
4. (16/08/2019) Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 418-KL/TU về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động 37-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW và 102/NQ-CP về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do tỉnh Tuyên Quang ban hành
5. (25/09/2015) Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND thông qua phương án đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
Lĩnh vực khác
1. (14/08/2019) Quyết định 1997/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô trên địa bàn tỉnh Sơn La
2. (07/08/2019) Kết luận 54-KL/TW năm 2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,022

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn