Bản Tin Văn Bản Mới 17/09/2019 17:12 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 14/09 - 17/09/2019

17/09/2019 17:12 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 14/09 - 17/09/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (09/09/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, cho từ chức, miễn nhiệm và quy hoạch đối với người quản lý doanh nghiệp, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
2. (27/08/2019) Công văn 6076/BKHĐT-ĐKKD năm 2019 về yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (21/08/2019) Công văn 5865/BKHĐT-PC năm 2019 về tiêu chí xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (21/08/2019) Công văn 5878/BKHĐT-ĐKKD năm 2019 về đăng ký ngành, nghề kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (12/08/2019) Công văn 5636/BKHĐT-ĐKKD năm 2019 về tỷ lệ biểu quyết thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (09/08/2019) Công văn 5587/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 ghi nhận lại vốn góp, vốn điều lệ theo tỷ giá thực tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (05/08/2019) Công văn 8877/BTC-TCDN năm 2019 thù lao của đại diện vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
8. (05/08/2019) Công văn 8876/BTC-TCDN năm 2019 về trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin của điện tử Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành
9. (11/07/2019) Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2019 về phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
10. (22/04/2019) Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
11. (25/12/2015) Quyết định 57/2015/QĐ-UBND về Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
Đầu tư
1. (04/09/2019) Công văn 6389/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về xác định dự án đầu tư mua tàu biển do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (04/09/2019) Công văn 6395/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về thu tiền bán hồ sơ mời thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (04/09/2019) Công văn 6397/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (04/09/2019) Công văn 6398/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về thời điểm thực hiện đóng thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (29/08/2019) Công văn 6187/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về điều kiện, thủ tục chuyển đổi trường phổ thông và trường cao đẳng 100% vốn Việt Nam thành trường 100% vốn nước ngoài thông qua hình thức mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (27/08/2019) Công văn 6037/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (27/08/2019) Công văn 6038/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (27/08/2019) Công văn 6069/BKHĐT-QLĐT năm 2019 đánh giá về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu thực hiện gói thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
9. (26/08/2019) Nghị quyết 130/NQ-HĐND phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Điện Biên
10. (21/08/2019) Công văn 5859/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về hướng dẫn thủ tục sau khi kết thúc thời hạn hoạt động của Dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
11. (19/08/2019) Công văn 5802/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
12. (19/08/2019) Công văn 5825/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
13. (16/08/2019) Công văn 5764/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về năng lực kỹ thuật của nhà thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
14. (16/08/2019) Công văn 5768/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
15. (09/08/2019) Công văn 5582/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về đăng ký tiến độ thực hiện dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
16. (08/08/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều Quyết định 01/2006/QĐ-UBND về thành lập Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang
17. (01/08/2019) Công văn 5422/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 thực hiện mục tiêu Dịch vụ vệ sinh và tương tự do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
18. (31/07/2019) Công văn 4369/BYT-VPB6 năm 2019 về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
19. (29/07/2019) Công văn 5272/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn nội dung liên quan đến sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
20. (19/07/2019) Công văn 5019/BKHĐT-PC năm 2019 về việc thực hiện quy định pháp luật về đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
21. (15/07/2019) Quyết định 2101/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
22. (12/07/2019) Công văn 8034/BTC-TCNH năm 2019 về thoái vốn góp của Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
23. (12/04/2019) Quyết định 803/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
24. (12/04/2019) Quyết định 804/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Phú Thọ
Thương mại
1. (16/09/2019) Công văn 6817/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (05/09/2019) Công văn 7980/VPCP-KSTT năm 2019 về thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (04/09/2019) Quyết định 2195/QĐ-UBND năm 2019 về Lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 do tỉnh Sơn La ban hành
4. (03/09/2019) Quyết định 821/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt ban hành đề án "Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Điện Biên - DDCI"
5. (29/07/2019) Công văn 5271/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (08/07/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Lào Cai
7. (28/06/2019) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2019 hành động thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
8. (21/06/2019) Công văn 5464/VPCP-CN năm 2019 về tình hình triển khai đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2018 và lộ trình giai đoạn 2019-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (18/06/2019) Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
10. (07/11/2018) Quyết định 2951/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
11. (22/12/2015) Quyết định 24/2015/QĐ-UBND Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Giang
12. (30/11/2015) Quyết định 35/2015/QĐ-UBND quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xuất nhập khẩu
1. (10/09/2019) Công văn 5787/TCHQ-GSQL năm 2019 về bàn giao máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (09/09/2019) Công văn 5724/TCHQ-TXNK năm 2019 về bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (23/08/2019) Quyết định 1746/QĐ-NHNN năm 2019 về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3. (24/07/2019) Công văn 5661/NHNN-QLNH năm 2019 về thanh toán giao dịch góp vốn, mua cổ phần của cá nhân nước ngoài sinh sống tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (04/07/2019) Công văn 2978/BNV-TCPCP năm 2019 về Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố do Bộ Nội vụ ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (10/09/2019) Công văn 70832/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (06/08/2019) Công văn 3095/TCT-CS năm 2019 về lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành
3. (05/08/2019) Công văn 3053/TCT-CS năm 2019 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
4. (05/08/2016) Công văn 7515/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (30/12/2015) Quyết định 69/2015/QĐ-UBND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà năm học 2015-2016; mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 do tỉnh Lào Cai ban hành
Bảo hiểm
1. (26/08/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
2. (05/08/2019) Công văn 3235/LĐTBXH-BHXH năm 2019 trả lời kiến nghị liên quan tới pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (16/07/2019) Công văn 646/CVL-QLLĐ năm 2019 về điều kiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài do Cục Việc làm ban hành
2. (27/06/2019) Công văn 372/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về hướng dẫn quy định pháp luật lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
3. (27/12/2018) Quyết định 4299/QĐ-UBND năm 2018 về mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Công nghệ thông tin
1. (10/09/2019) Kế hoạch 210/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 37-CT/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
2. (13/08/2019) Quyết định 1390/QĐ-UBND năm 2019 về kế hoạch triển khai chuyển đổi địa chỉ Internet thế hệ 6 (IPv6) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
3. (08/08/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (06/08/2019) Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2020
5. (23/07/2019) Kế hoạch 1437/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin của tỉnh Lai Châu năm 2020
Bất động sản
1. (22/08/2019) Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
2. (30/07/2019) Công văn 593/CTĐP-CCN năm 2019 về đối tượng, thủ tục thực hiện miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP do Cục Công Thương địa phương ban hành
3. (23/07/2019) Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Danh mục công trình, dự án phát sinh bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ do tỉnh Lai Châu ban hành
4. (23/07/2019) Nghị quyết 18/NQ-HĐND về chấp thuận bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
5. (17/07/2019) Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực hiện trong năm 2019; điều chỉnh tên chủ đầu tư của công trình đã được thông qua tại Nghị quyết 28/NQ-HĐND, 06/NQ-HĐND, 24/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Kạn ban hành
6. (12/07/2019) Nghị quyết 137/NQ-HĐND về điều chỉnh bổ sung Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
7. (12/06/2019) Công văn 2747/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2019 về hướng dẫn việc cung cấp số liệu diện tích tự nhiên theo số liệu thống kê, kiểm kê đất đai phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
8. (03/11/2015) Nghị quyết 218/2015/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An
9. (26/10/2015) Quyết định 4265/2015/QĐ-UBND về đính chính giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại huyện Hà Trung trong phụ lục kèm theo Quyết định 4545/2014/QĐ-UBND do tỉnh Thanh Hóa ban hành
Bộ máy hành chính
1. (13/09/2019) Quyết định 3171/QĐ-BVHTTDL năm 2019 về thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (13/09/2019) Nghị quyết 69/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019 do Chính Phủ ban hành
3. (11/09/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã do Thành phố Hà Nội ban hành
4. (11/09/2019) Thông tư 15/2019/TT-BTNMT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
5. (10/09/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành
6. (09/09/2019) Kế hoạch 4312/KH-BNV năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do Bộ Nội vụ ban hành
7. (09/09/2019) Thông báo 3579/TB-BVHTTDL về thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8. (06/09/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Long An
9. (06/09/2019) Quyết định 751/QĐ-BXD năm 2019 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
10. (05/09/2019) Quyết định 1896/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
11. (29/08/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định về một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12. (29/08/2019) Quyết định 2738/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên
13. (29/08/2019) Quyết định 2739/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên
14. (29/08/2019) Công văn 3431/BVHTTDL-TCCB năm 2019 về rà soát, thống kê số lượng công chức, vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị ngành văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
15. (29/08/2019) Quyết định 2130/QĐ-UBND năm 2019 quy định về một cửa liên thông giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Sơn La
16. (28/08/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
17. (26/08/2019) Công văn 3372/BVHTTDL-TCCB năm 2019 về xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
18. (26/08/2019) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 428/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” tại tỉnh Thái Nguyên
19. (19/08/2019) Công văn 3936/BNV-ĐT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành
20. (16/08/2019) Công văn 3893/BNV-CCHC về điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành
21. (13/08/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang
22. (12/08/2019) Quyết định 2474/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát của tỉnh Thái Nguyên
23. (12/08/2019) Công văn 3622/VKSTC-HĐTT về một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
24. (08/08/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang
25. (06/08/2019) Quyết định 2400/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
26. (01/08/2019) Quyết định 2142/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
27. (25/07/2019) Quyết định 1789/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
28. (23/07/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
29. (23/07/2019) Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2020
30. (23/07/2019) Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2021
31. (23/07/2019) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Thái Nguyên ban hành
32. (23/07/2019) Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập, đặt tên các thôn, bản,ku phố, tổ dân phố thuộc các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tân Uyên, Than Uyên và thành phố Lai Châu do tỉnh Lai Châu ban hành
33. (22/07/2019) Quyết định 2221/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc áp dụng giải quyết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
34. (17/07/2019) Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2020
35. (08/07/2019) Quyết định 2053/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lãnh sự - Việt kiều thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên
36. (04/07/2019) Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông kỳ 2014-2018
37. (02/07/2019) Quyết định 1458/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án “Truyền thông về tỉnh Kiên Giang giai đoạn năm 2019-2020 và định hướng đến năm 2025”
38. (27/06/2019) Quyết định 1813/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt kế hoạch đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 - 2020
39. (12/06/2019) Nghị quyết 119/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập và đặt tên bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 2)
40. (06/06/2019) Quyết định 1413/QĐ-UBND năm 2019 bổ sung Điều 1 Quyết định 391/QĐ-UBND về Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018
41. (05/06/2019) Quyết định 1605/QĐ-UBND năm 2019 quy định về thực hiện “một cửa liên thông” giữa cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
42. (04/06/2019) Quyết định 1817/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang
43. (28/05/2019) Quyết định 1190/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Phú Thọ ban hành
44. (28/05/2019) Quyết định 1191/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Dược, lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
45. (09/05/2019) Quyết định 1010/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Phú Thọ
46. (09/05/2019) Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ
47. (16/04/2019) Quyết định 821/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ
48. (12/04/2019) Quyết định 810/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ
49. (12/03/2019) Quyết định 508/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Phú Thọ
50. (21/02/2019) Quyết định 360/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ
51. (18/01/2019) Quyết định 148/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ
52. (21/12/2018) Quyết định 3586/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
53. (17/12/2018) Quyết định 3534/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế do tỉnh Phú Thọ ban hành
54. (12/12/2018) Quyết định 3451/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Phú Thọ
55. (12/12/2018) Quyết định 3452/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
56. (12/12/2018) Quyết định 3453/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
57. (06/12/2018) Quyết định 3385/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
58. (28/11/2018) Quyết định 3289/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Phú Thọ ban hành
59. (28/11/2018) Quyết định 3290/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Phú Thọ
60. (07/11/2018) Quyết định 2949/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ
61. (07/11/2018) Quyết định 2950/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ
62. (26/10/2018) Quyết định 2772/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ
63. (26/10/2018) Quyết định 2774/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
64. (26/10/2018) Quyết định 2775/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Phú Thọ
65. (26/10/2018) Quyết định 2788/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
66. (26/10/2018) Quyết định 2789/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
67. (26/10/2018) Quyết định 2790/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Phú Thọ
68. (18/10/2018) Quyết định 2692/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ
69. (18/10/2018) Quyết định 2695/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
70. (18/10/2018) Quyết định 2696/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Phú Thọ
71. (09/10/2018) Quyết định 2578/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ
72. (09/10/2018) Quyết định 2579/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
73. (17/09/2018) Quyết định 2332/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp do tỉnh Phú Thọ ban hành
74. (29/08/2018) Quyết định 2134/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ
75. (19/07/2018) Quyết định 1719/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
76. (18/07/2018) Quyết định 1699/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực cấp bản sao từ sổ gốc do các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thực hiện và thủ tục hành chính của công chứng viên thực hiện chứng thực được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp do tỉnh Phú Thọ ban hành
77. (18/07/2018) Quyết định 1700/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực cấp bản sao từ sổ gốc và thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Phú Thọ ban hành
78. (18/07/2018) Quyết định 1701/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực cấp bản sao từ sổ gốc và thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Phú Thọ ban hành
79. (06/07/2018) Quyết định 1619/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông do tỉnh Phú Thọ ban hành
80. (06/07/2018) Quyết định 1620/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Phú Thọ ban hành
81. (23/11/2016) Quyết định 583/QĐ-UBND năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thực hiện theo cơ chế một cửa do tỉnh Ninh Bình ban hành
82. (23/09/2016) Quyết định 1591/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công mới ban hành thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế do tỉnh Bạc Liêu ban hành
83. (31/12/2015) Quyết định 45/2015/QĐ-UBND quy định về phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
84. (31/12/2015) Quyết định 74/2015/QĐ-UBND quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
85. (31/12/2015) Quyết định 1858/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam
86. (11/12/2015) Nghị quyết 135/2015/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang
87. (03/12/2015) Nghị quyết 130/2015/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án "Tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020"
88. (06/08/2015) Quyết định 1809/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Hải Phòng
89. (14/01/2015) Thông tư 06/2015/TT-BCA quy định về quy trình tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công An ban hành
90. (05/01/2015) Thông tư 02/2015/TT-BCA quy định về quy trình tiến hành một cuộc thanh tra hành chính trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành
91. (05/01/2015) Thông tư 03/2015/TT-BCA quy định về phối hợp trong hoạt động thanh tra hành chính của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công An ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (13/09/2019) Hướng dẫn 32/HD-VKSTC năm 2019 về công tác quản lý trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (05/09/2019) Quyết định 4037/QĐ-BYT năm 2019 về xuất cấp hàng phòng, chống thiên tai cho các đơn vị, địa phương phục vụ công tác phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn do Bộ Y tế ban hành
2. (03/09/2019) Thông tư 61/2019/TT-BTC hướng dẫn tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định tại Quyết định 04/2019/QĐ-TTg về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (28/08/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
4. (28/08/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí và mức chi cụ thể thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
5. (14/08/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 298/2014/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
6. (05/08/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
7. (29/07/2019) Quyết định 1837/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Sơn La
8. (22/07/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý và thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn mới không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
9. (18/07/2019) Công văn 1342/TCGDNN-KHTC năm 2019 về xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp, dự toán kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu năm 2020 và báo cáo tình hình rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
10. (19/06/2019) Quyết định 1691/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung giá dịch vụ hỗ trợ sinh sản tại bệnh viện A Thái Nguyên
11. (11/12/2015) Nghị quyết 120/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 của tỉnh Tiền Giang
Xây dựng - Đô thị
1. (29/08/2019) Công văn 6182/BKHĐT-QLĐT năm 2019 đánh giá về kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (23/08/2019) Công văn 1177/BXD-KHCN năm 2019 quy định về hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
3. (12/08/2019) Công văn 5686/BKHĐT-PC năm 2019 về hiệu lực của quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 11/2013/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (01/08/2019) Công văn 1801/BXD-KTXD năm 2019 về xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
5. (22/07/2019) Công văn 1704/BXD-KTXD năm 2019 về phân loại trang thiết bị xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
6. (03/11/2015) Nghị quyết 220/2015/NQ-HĐND điều chỉnh bổ sung Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An đến năm 2020
Giao thông - Vận tải
1. (10/09/2019) Quyết định 916/QĐ-UBND năm 2019 về cấm, hạn chế phương tiện giao thông hoạt động trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Tuyên Quang do tỉnh Tuyên Quang ban hành
2. (31/12/2015) Quyết định 43/2015/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều Quy định việc quản lý xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Trị ban hành
Giáo dục
1. (30/08/2019) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục do tỉnh Thái Nguyên ban hành
2. (06/08/2019) Quyết định 1423/QĐ-UBND năm 2019 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái
3. (29/07/2019) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thái Nguyên ban hành
4. (27/06/2019) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tỉnh Thái Nguyên
5. (19/06/2019) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” do tỉnh Thái Nguyên ban hành
6. (19/06/2019) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2019 về "phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025"
7. (09/09/2015) Thông tư 44/2015/TT-BCA quy định về thi đua đối với học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc do Bộ Công An ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (23/08/2019) Công văn 4150/BTNMT-KHTC năm 2019 về đánh giá thực trạng và đề xuất nhu cầu nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (13/08/2019) Quyết định 2492/QĐ-UBND năm 2019 quy định về phát hành và quản lý sử dụng biển “XE HỘ ĐÊ” làm nhiệm vụ khẩn cấp phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3. (09/08/2019) Thông tư 08/2019/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (06/08/2019) Công văn 3786/BTNMT-TCMT năm 2019 về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 19/2016/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
5. (31/07/2019) Quyết định 1436/QĐ-UBND năm 2019 điều chỉnh nội dung nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 934/QĐ-UBND
6. (31/07/2019) Công văn 4373/BYT-VPB6 năm 2019 về quy chuẩn nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt do Bộ Y tế ban hành
7. (24/07/2019) Công văn 805/ATMT-ATCN năm 2019 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/2019/NĐ-CP do Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp ban hành
8. (22/07/2019) Công văn 1812/ĐCKS-KTĐCKS năm 2019 về Thông tư 38/2017/TT-BTNMT tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành
9. (08/07/2019) Công văn 6012/VPCP-NN năm 2019 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (27/06/2019) Công văn 3058/BTNMT-TTr năm 2019 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
11. (12/06/2019) Công văn 4112/BNN-TCTL năm 2019 về tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
12. (05/06/2019) Công văn 2620/BTNMT-TCMT năm 2019 về tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường của các cơ sở sản xuất, dự án khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
13. (28/05/2019) Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thể thao - Y tế
1. (06/09/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND quy định về cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phân công, phân cấp cơ quan quản lý đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2. (05/09/2019) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2019 về phát triển phong trào Thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025
3. (03/09/2019) Quyết định 4007/QĐ-BYT năm 2019 về công bố danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học Đợt 23 do Bộ Y tế ban hành
4. (30/08/2019) Thông tư 26/2019/TT-BYT quy định về Danh mục thuốc hiếm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (23/08/2019) Công văn 4898/BYT-AIDS năm 2019 về hướng dẫn tổng kết, đánh giá Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS khối Bộ, ngành, đoàn thể do Bộ Y tế ban hành
6. (02/08/2019) Quyết định 1324/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2019 tỉnh Bắc Kạn
7. (31/07/2019) Công văn 4372/BYT-VPB6 năm 2019 hướng dẫn việc công bố hợp quy và tự công bố các sản phẩm dụng cụ chứa đựng thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm do Bộ Y tế ban hành
8. (22/07/2019) Quyết định 1785/QĐ-UBND năm 2019 Kế hoạch thực hiện Đề án “Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2019 - 2025" do tỉnh Sơn La ban hành
9. (17/05/2019) Công văn 1496/ATTP-NĐTT năm 2019 về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Cục an toàn thực phẩm ban hành
10. (11/04/2019) Công văn 1942/BYT-BM-TE năm 2019 về xác định tuổi thai do Bộ Y tế ban hành
11. (14/02/2019) Công văn 237/QLCL-TTPC năm 2019 kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành
12. (15/12/2015) Thông tư 67/2015/TT-BCA quy định về danh mục bí mật Nhà nước độ mật của ngành Y tế do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Quyền dân sự
1. (02/08/2019) Công văn 2906/BTP-HTQTCT năm 2019 yêu cầu thay đổi chữ đệm trong tên khai sinh do Bộ Tư pháp ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (29/08/2019) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 triển khai Quyết định 588/QĐ-TTg phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2015
2. (21/08/2019) Quyết định 1430/QĐ-UBND năm 2019 về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2025
3. (20/08/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà liền kề, nhà cho thuê trọ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
4. (20/08/2019) Kế hoạch 274/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2025
5. (09/08/2019) Quyết định 1697/QĐ-UBND năm 2019 về ban hành Đề án "Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Hòa Bình"
6. (31/07/2019) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2019 thực hiện Công điện 584/CĐ-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy do thành phố Hà Nội ban hành
7. (25/07/2019) Công văn 3018/LĐTBXH-BĐG năm 2019 về xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. (24/07/2019) Công văn 2887/BVHTTDL-DSVH năm 2019 về định hướng hoạt động bảo tàng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
9. (24/07/2019) Quyết định 1802/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1893/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ" giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La
10. (17/07/2019) Công văn 1958/BCA-V03 năm 2019 về xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Hàn Quốc Vina do Bộ Công An ban hành
11. (17/07/2019) Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2019 về đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
12. (03/07/2019) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 588/QĐ-TTg phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
13. (27/06/2019) Công văn 4496/BNN-KTHT năm 2019 thực hiện Chương trình không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
14. (02/11/2015) Quyết định 2464/2015/QĐ-UBND quy định về quản lý hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mảng xanh công cộng đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15. (21/09/2015) Kế hoạch 575/KH-UBND-NC năm 2015 về ứng phó với sự cố cháy lớn nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020
Lĩnh vực khác
1. (27/08/2019) Thông tư 09/2019/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (12/08/2019) Quyết định 1374/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
3. (01/08/2019) Công văn 2297/TĐC-QLCL năm 2019 về nhãn hiệu hàng hóa do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng ban hành
4. (29/07/2019) Công văn 5391/BNN-KH năm 2019 triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát và đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Quyết định 678/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (18/06/2019) Quyết định 1676/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên
 

Chia sẻ bài viết lên facebook 926

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn