Bản Tin Văn Bản Mới 14/09/2019 08:00 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 11/09 - 13/09/2019

14/09/2019 08:00 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 11/09 - 13/09/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (05/09/2019) Công văn 6431/BKHĐT-ĐKKD năm 2019 hướng dẫn một số nội dung về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (03/09/2019) Công văn 7898/VPCP-ĐMDN năm 2019 về thoái vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại PVI do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (30/08/2019) Công văn 10168/BTC-CST năm 2019 về trả lời kiến nghị về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành
4. (29/08/2019) Công văn 3464/TCT-CS năm 2019 về giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
5. (27/08/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
6. (19/08/2019) Công văn 3150/BTP-PLDSKT năm 2019 về Ban Quản lý khu công nghiệp yêu cầu doanh nghiệp ngừng hoạt động do Bộ Tư pháp ban hành
7. (16/08/2019) Công văn 5265/TCHQ-GSQL năm 2019 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (12/08/2019) Công văn 63743/CT-TTHT năm 2019 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (30/07/2019) Công văn 177/BXD-QLN năm 2019 về góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành
10. (17/07/2019) Nghị quyết số 128/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua một số nội dung chủ yếu của Đề án “Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2019 - 2025" do tỉnh Sơn La ban hành
11. (16/07/2019) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp nhà nước do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (16/07/2019) Quyết định 1804/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp định CPTPP và các Hiệp định thương mại tự do khác do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
13. (27/06/2019) Công văn 7450/BTC-TCDN năm 2019 về khảo sát, đánh giá thực trạng thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trong các viện nghiên cứu, trường đại học do Bộ Tài chính ban hành
14. (25/06/2019) Quyết định 611/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ thủ tục hành chính hủy bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
15. (14/06/2019) Công văn 4055/BKHĐT-PTDN năm 2019 về khung hướng dẫn xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và đề xuất nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
16. (14/05/2019) Quyết định 1103/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 461/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Đầu tư
1. (04/09/2019) Công văn 6400/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (30/08/2019) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 do tỉnh Điện Biên ban hành
3. (22/08/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hòa Bình ban hành
4. (30/07/2019) Công văn 33/BXD-GD năm 2019 về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư Bộ Xây dựng ban hành
5. (18/07/2019) Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 34/2018/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 69/2016/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum
6. (12/06/2019) Nghị quyết 120/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua các khu quy hoạch để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
7. (31/05/2019) Nghị quyết 163/NQ-HĐND năm 2019 phê duyệt điều chỉnh Nghị quyết 54/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long
8. (20/05/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg nhằm tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2019 của tỉnh Bình Thuận
9. (14/12/2015) Nghị quyết 99/2015/NQ-HĐND về nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2016 của tỉnh Thái Nguyên
Thương mại
1. (04/09/2019) Kế hoạch 195/KH-UBND về giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019
2. (03/09/2019) Quyết định 2700/QĐ-BCT năm 2019 về rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành
3. (29/08/2019) Quyết định 2127/QĐ-UBND năm 2019 về quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La
4. (29/07/2019) Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kế hoạch 219-KH/TU thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
5. (25/06/2019) Công văn 4491/BCT-XNK năm 2019 về tài liệu hướng dẫn cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics do Bộ Công thương ban hành
6. (25/06/2019) Quyết định 610/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Điện Biên
7. (21/06/2019) Công văn 7233/BTC-TCNH năm 2019 về chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng do Bộ Tài chính ban hành
8. (10/06/2019) Quyết định 2031/QĐ-BVHTTDL năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
9. (10/06/2019) Công văn 2168/BVHTTDL-TCDL năm 2019 về tài liệu hướng dẫn tìm hiểu về chỉ số Năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
10. (31/12/2015) Quyết định 25/2015/QĐ-UBND quy định về xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Hải Dương
Xuất nhập khẩu
1. (06/09/2019) Công văn 5715/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (06/09/2019) Công văn 5717/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Dùng để đánh bóng bề mặt kim loại do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (05/09/2019) Công văn 5700/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng “Nhựa Polyol Blend Sanex ARG 1000” do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (04/09/2019) Công văn 5636/TCHQ-GSQL năm 2019 thủ tục hải quan về mô hình xe ô tô làm mẫu cho nghiên cứu và phát triển do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (04/09/2019) Công văn 5637/TCHQ-GSQL năm 2019 về công khai thủ tục hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (03/09/2019) Công văn 5611/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (03/09/2019) Công văn 5597/TCHQ-TXNK năm 2019 về tăng cường công tác quản lý xăng dầu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (29/08/2019) Công văn 5531/TCHQ-PC năm 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (29/08/2019) Công văn 5525/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục tiếp nhận, xác nhận và nhập khẩu hàng viện trợ nhân đạo do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (28/08/2019) Công văn 2679/BKHCN-ĐTG năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
11. (28/08/2019) Công văn 2680/BKHCN-ĐTG năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
12. (23/08/2019) Công văn 6225/BCT-XNK năm 2019 thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ACFTA do Bộ Công Thương ban hành
13. (21/08/2019) Công văn 5337/TCHQ-GSQL năm 2019 về xuất khẩu thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định 20/2018/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (19/08/2019) Công văn 5302/TCHQ-GSQL năm 2019 về hướng dẫn quản lý, theo dõi gạo và lá thuốc lá khô nhập khẩu, có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (19/08/2019) Công văn 5299/TCHQ-GSQL năm 2019 về chấm dứt hiệu lực một số văn bản tăng cường kiểm tra do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (05/08/2019) Công văn 2359/GSQL-GQ1 năm 2019 thời gian kiểm tra hàng hóa do Cục Giám sát quản lý Hải quan
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (09/09/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (06/09/2019) Công văn 7031/NHNN-TTGSNH năm 2019 về cảnh báo cho vay cầm cố số tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn vay do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (10/09/2019) Công văn 70834/CT-TTHT năm 2019 về thông báo phát hành hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (10/09/2019) Công văn 70835/CT-TTHT năm 2019 về nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (10/09/2019) Công văn 70836/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (10/09/2019) Công văn 70837/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (09/09/2019) Công văn 3556/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
6. (09/09/2019) Công văn 3557/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
7. (09/09/2019) Công văn 70536/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (09/09/2019) Công văn 70538/CT-TTHT năm 2019 về khoản chi phí được Công ty mẹ trả thay do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (09/09/2019) Công văn 70539/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (09/09/2019) Công văn 70541/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (09/09/2019) Công văn 70542/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (05/09/2019) Công văn 2283/ĐCKS-KTĐCKS năm 2019 về tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành
13. (05/09/2019) Công văn 3525/TCT-KK năm 2019 trùng thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế Tổng cục Thuế ban hành
14. (04/09/2019) Công văn 3520/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
15. (04/09/2019) Công văn 3501/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
16. (04/09/2019) Công văn 3508/TCT-DNL năm 2019 về kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
17. (04/09/2019) Công văn 3509/TCT-DNL năm 2019 về hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
18. (04/09/2019) Công văn 7928/VPCP-CN năm 2019 về triển khai thu phí điện tử tự động không dừng tại các dự án đường cao tốc do VEC quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
19. (04/09/2019) Công văn 3500/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
20. (04/09/2019) Công văn 69382/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (04/09/2019) Công văn 69383/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng đối với phần mềm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (03/09/2019) Công văn 3493/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
23. (03/09/2019) Công văn 3496/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ do Tổng cục Thuế ban hành
24. (30/08/2019) Công văn 5584/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
25. (30/08/2019) Công văn 3473/TCT-KK năm 2019 về quản lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành
26. (30/08/2019) Công văn 3478/TCT-KK năm 2019 về xử lý vướng mắc liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
27. (29/08/2019) Công văn 3440/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
28. (29/08/2019) Công văn 3441/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
29. (29/08/2019) Công văn 3454/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
30. (29/08/2019) Chỉ thị 01/CT-BTC về tăng cường công tác thu ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành
31. (28/08/2019) Nghị quyết 116/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 364/2011/NQ-HĐND về miễn phí xây dựng do tỉnh Sơn La ban hành
32. (28/08/2019) Công văn 3431/TCT-KK năm 2019 về quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản do Tổng cục thuế ban hành
33. (26/08/2019) Công văn 66969/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
34. (26/08/2019) Công văn 66976/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
35. (12/08/2019) Công văn 63603/CT-TTHT năm 2019 về miễn tiêu thức dấu người bán trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
36. (09/08/2019) Công văn 63388/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
37. (05/08/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về sửa đổi tỷ lệ phân chia tiền phí thu được đối với “Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản” kèm theo Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí, đối tượng nộp, đơn vị thu và tỷ lệ phân chia tiền thu các khoản phí, lệ phí do tỉnh Điện Biên
38. (31/07/2019) Công văn 2966/TCT-KK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
39. (16/07/2019) Nghị quyết 104/2019/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
40. (10/05/2019) Công văn 4572/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
41. (21/11/2016) Công văn 16603/BTC-CST năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (09/09/2019) Chỉ thị 10/CT-BYT năm 2019 về tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
2. (28/06/2019) Công văn 2350/BHXH-BT năm 2019 về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (04/09/2019) Công văn 8366/BGTVT-TCCB năm 2019 về xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức chuyên ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (14/08/2019) Công văn 3519/LĐTBXH-PC năm 2019 hoạt động dịch vụ việc làm tư vấn cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (12/08/2019) Công văn 3458/LĐTBXH-PC năm 2019 áp dụng quy định của pháp luật về quy trình xử lý kỷ luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (30/07/2019) Công văn 442/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
Công nghệ thông tin
1. (04/07/2019) Kế hoạch 242/KH-UBND về phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Lào Cai năm 2019
2. (29/06/2019) Quyết định 2706/QĐ-BQP năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 15/2019/QĐ-TTg thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý
3. (27/06/2019) Công văn 2055/BTTTT-THH năm 2019 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (04/06/2019) Công văn 6290/BTC-HCSN năm 2019 về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước để triển khai Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do Bộ Tài chính ban hành
5. (31/05/2019) Công văn 1694/BTTTT-CATTT năm 2019 hướng dẫn yêu cầu an toàn thông tin cơ bản đối với hệ thống thông tin kết nối vào mạng TSLCD do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
6. (21/05/2019) Quyết định 844/QĐ-BTC năm 2019 về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025
Bất động sản
1. (26/08/2019) Nghị quyết 127/NQ-HĐND về chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
2. (12/08/2019) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2019 thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo Chỉ thị 15/CT-TTg
3. (17/07/2019) Nghị quyết 130/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua danh mục hủy bỏ thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án tại các Nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
4. (17/07/2019) Nghị quyết 113/2019/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết 49/2017/NQ-HĐND của tỉnh Sơn La ban hành
5. (17/07/2019) Nghị quyết 131/NQ-HĐND về thông qua danh mục bổ sung các dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La
6. (17/07/2019) Nghị quyết 132/NQ-HĐND về bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La
7. (03/07/2019) Công văn 7018/BQP-DT năm 2019 về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quốc phòng và bàn giao khu gia đình ra địa phương quản lý của các đơn vị quân đội trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Quốc phòng ban hành
8. (21/06/2019) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ do tỉnh Yên Bái ban hành
9. (17/06/2019) Quyết định 575/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
Bộ máy hành chính
1. (09/09/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 21 của quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định 47/2016/QĐ-UBND
2. (09/09/2019) Thông tư 09/2019/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành
3. (07/09/2019) Quyết định 1698/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025 do tỉnh Hà Giang ban hành
4. (04/09/2019) Công văn 15187/QLD-VP năm 2019 về cung cấp dịch vụ chuyển phát công văn, thư, bưu kiện và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do Cục Quản lý dược ban hành
5. (30/08/2019) Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (29/08/2019) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2019 quy định về kiểm tra nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài đối với một số doanh nghiệp, nhà thầu sử dụng nhiều lao động người nước ngoài do thành phố Hà Nội
7. (29/08/2019) Quyết định 4659/QĐ-UBND năm 2019 về Khung Chỉ số đánh giá kết quả cải công tác cách hành chính áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND quận, huyện, thị xã do thành phố Hà Nội
8. (29/08/2019) Quyết định 4660/QĐ-UBND năm 2019 về bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành theo quy định tại điểm D, Khoản 1, Điều 59 luật quy hoạch
9. (28/08/2019) Nghị quyết 114/2019/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ của hội đồng nhân dân tỉnh tại 06 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh là văn bản quy phạm pháp luật
10. (28/08/2019) Nghị quyết 140/NQ-HĐND năm 2019 về sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ tại 08 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La là văn bản áp dụng pháp luật
11. (28/08/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
12. (27/08/2019) Quyết định 1824/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
13. (26/08/2019) Nghị quyết 124/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập, đổi tên các bản, tổ dân phố thuộc thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên
14. (26/08/2019) Công văn 1452/TTCP-KHTH năm 2019 về báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài do Thanh tra Chính phủ ban hành
15. (22/08/2019) Quyết định 3615/QĐ-BQP năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
16. (22/08/2019) Công văn 3617/BGDĐT-TCCB năm 2019 về xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
17. (19/08/2019) Quyết định 1772/QĐ-UBND năm 2019 về phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021
18. (16/08/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai
19. (10/08/2019) Quyết định 1928/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
20. (02/08/2019) Quyết định 743/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
21. (01/08/2019) Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2019 về công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
22. (01/08/2019) Quyết định 741/QĐ-UBND năm 2019 về công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
23. (29/07/2019) Kế hoạch 460/KH-UBND triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP; gắn với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) của tỉnh An Giang năm 2019, định hướng đến năm 2021
24. (17/07/2019) Nghị quyết 111/2019/NQ-HĐND về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25. (17/07/2019) Nghị quyết 133/NQ-HĐND năm 2019 về Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
26. (17/07/2019) Nghị quyết 136/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
27. (16/07/2019) Nghị quyết 124/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập và đặt tên, đổi tên bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 3)
28. (16/07/2019) Nghị quyết 100/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La
29. (10/07/2019) Công văn 2563/BTP-VĐCXDPL năm 2019 triển khai nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do Bộ Tư pháp ban hành
30. (04/07/2019) Quyết định 1404/QĐ-UBND năm 2019 quy định về thực hiện một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
31. (01/07/2019) Kế hoạch 1900/KH-UBND năm 2019 về thực hiện kết luận 43-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" do tỉnh Điện Biên ban hành
32. (01/07/2019) Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế cấp huyện, cấp xã tỉnh Điện Biên
33. (01/07/2019) Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
34. (28/06/2019) Quyết định 936/QĐ-BKHĐT năm 2019 sửa đổi Điều 3 Quyết định 156/QĐ-BKHĐT về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
35. (20/06/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy chế về tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do tỉnh Điện Biên ban hành
36. (19/06/2019) Quyết định 584/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên
37. (19/06/2019) Quyết định 583/QĐ-UBND năm 2019 về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
38. (17/06/2019) Công văn 2717/BNV-CQĐP năm 2019 về việc khẩn trương thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của địa phương trong giai đoạn 2019-2021 do Chính phủ ban hành
39. (17/06/2019) Kế hoạch 221/KH-UBND về cải thiện chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) của tỉnh Lào Cai năm 2019
40. (12/06/2019) Quyết định 416/QĐ-TTCP năm 2019 về Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ
41. (11/06/2019) Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2019 về công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
42. (10/06/2019) Quyết định 1590/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
43. (04/06/2019) Quyết định 418/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum
44. (03/06/2019) Công văn 2457/BNV-TCBC năm 2019 về kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành
45. (31/05/2019) Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2019 về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
46. (31/05/2019) Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2019 về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
47. (30/05/2019) Quyết định 480/QĐ-UBND năm 2019 về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
48. (29/05/2019) Quyết định 1485/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
49. (24/05/2019) Quyết định 1438/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
50. (24/05/2019) Quyết định 1442/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
51. (02/05/2019) Quyết định 1236/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
52. (02/04/2019) Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 32-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới do tỉnh Vĩnh Long ban hành
53. (15/01/2019) Quyết định 135/QĐ-BYT năm 2019 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
54. (31/12/2015) Quyết định 2988/2015/QĐ-UBND quy định về Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
55. (30/12/2015) Quyết định 24/2015/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
Vi phạm hành chính
1. (12/08/2019) Công văn 9225/BTC-QLCS năm 2019 thực hiện Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (11/09/2019) Quyết định 1172/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (09/09/2019) Quyết định 293/QĐ-CA năm 2019 về công bố án lệ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
3. (16/07/2019) Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La
Tài chính nhà nước
1. (10/09/2019) Công văn 1021/UBDT-CSDT năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban dân tộc ban hành
2. (30/08/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND ban hành về bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
3. (28/08/2019) Nghị quyết 117/2019/NQ-HĐND bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết 75/2018/NQ-HĐND về mức hỗ trợ một số nội dung quy định tại Thông tư 43/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Sơn La ban hành
4. (28/08/2019) Nghị quyết 115/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 45/2013/NQ-HĐND quy định về mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
5. (26/08/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
6. (20/08/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
7. (15/08/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Điện Biên ban hành
8. (12/08/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái
9. (05/08/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 do tỉnh Điện Biên ban hành
10. (05/08/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước do tỉnh Điện Biên ban hành
11. (05/08/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lai Châu ban hành
12. (01/08/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái
13. (17/07/2019) Nghị quyết 109/2019/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách phát triển một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Sơn La
14. (17/07/2019) Nghị quyết 110/2019/NQ-HĐND quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Sơn La
15. (16/07/2019) Nghị quyết 101/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La
16. (16/07/2019) Nghị quyết 103/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La
17. (16/07/2019) Nghị quyết 105/2019/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết 113/2015/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em gái học chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020
18. (16/07/2019) Nghị quyết 106/2019/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết 79/2014/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh đang học các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề của tỉnh Sơn La
19. (16/07/2019) Nghị quyết 108/2019/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Sơn La
20. (11/07/2019) Công văn 7943/BTC-ĐT năm 2019 về quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Tài chính ban hành
21. (10/07/2019) Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên
22. (26/06/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2012/QĐ-UBND quy định về chi phí quản lý, chi phí bán hàng và cơ chế bán lẻ mặt hàng muối I ốt hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Điện Biên
23. (21/06/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập (ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái
24. (20/06/2019) Công văn 2926/BTNMT-KHTC năm 2019 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
25. (11/06/2019) Công văn 6657/BTC-HCSN năm 2019 hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” do Bộ Tài chính ban hành
26. (04/06/2019) Công văn 6303/BTC-QLG năm 2019 về điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc do Bộ Tài chính ban hành
27. (09/12/2015) Nghị quyết 145/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 do tỉnh Kiên Giang ban hành
28. (04/12/2015) Quyết định 2724/2015/QĐ-UBND hướng dẫn chính sách hỗ trợ hộ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2020
Xây dựng - Đô thị
1. (05/09/2019) Quyết định 2212/QĐ-UBND năm 2019 về quy chế phối hợp quản lý các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn Sơn La
2. (04/09/2019) Công văn 7922/VPCP-CN năm 2019 về dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và Dự án đường kết nối đường Pháp Vân – Cầu Giẽ với đường vành đai 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (06/08/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
4. (17/07/2019) Nghị quyết 129/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua danh mục nhà, đất của các cơ quan, đơn vị phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
5. (17/07/2019) Công văn 1669/BXD-GĐ năm 2019 công tác sửa chữa công trình, thiết bị sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
6. (15/07/2019) Công văn 1640/BXD-KTXD năm 2019 về áp dụng định mức dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
7. (28/06/2019) Công văn 1509/BXD-QLN năm 2019 thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
8. (31/05/2019) Công văn 3623/BKHĐT-QLKKT năm 2019 về quản lý tốt quy hoạch khu công nghiệp trên cả nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
9. (10/12/2015) Quyết định 44/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ trong phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang
Giao thông - Vận tải
1. (09/09/2019) Thông tư 35/2019/TT-BGTVT quy định về hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (06/09/2019) Thông tư 33/2019/TT-BGTVT quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (06/09/2019) Thông tư 34/2019/TT-BGTVT sửa đổi mốt số điều của các Thông tư quy định vận tải đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (03/09/2019) Công văn 1112/TTg-CN năm 2019 về phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đi qua tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (16/07/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2012/QĐ-UBND quy định về quản lý, bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Giáo dục
1. (06/09/2019) Kế hoạch 5728/KH-UBND năm 2019 về Đề án “Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2. (30/08/2019) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
3. (26/08/2019) Thông tư 11/2019/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (26/08/2019) Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (19/08/2019) Quyết định 2567/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2025
6. (18/07/2019) Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2019 thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do tỉnh Đồng Tháp ban hành
7. (27/06/2019) Kế hoạch 233/KH-UBND năm 2019 về triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
8. (02/04/2019) Công văn số 1354/BGDĐT-ĐANN về hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia và đề xuất Kế hoạch triển khai tại đơn vị do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (17/07/2019) Công văn 966/TCTL-NN năm 2019 về xây dựng kế hoạch Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả do Tổng cục Thủy lợi ban hành
2. (13/06/2019) Công văn 5584/BGTVT-MT năm 2019 về thực trạng ô nhiễm các dòng sông ở Việt Nam và kiến nghị một số giải pháp cấp bách do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (25/11/2015) Kế hoạch 753/KH-UBND-NC năm 2019 về triển khai thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết cát, sỏi trên tuyến sông Lam do tỉnh Nghệ An ban hành
Thể thao - Y tế
1. (05/09/2019) Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2019 về đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao Thành phố Hà Nội đến năm 2025
2. (03/09/2019) Công văn 15167/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong quyết định cấp số đăng ký lưu hành do Cục Quản lý dược ban hành
3. (03/09/2019) Công văn 5141/BYT-QLD năm 2019 về cập nhật thông tin lại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Bộ Y tế ban hành
4. (23/08/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và nước sinh hoạt nông thôn thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định
5. (19/08/2019) Công văn 4790/BYT-ATTP năm 2019 thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành
6. (04/07/2019) Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định 1092/QĐ-TTg
7. (08/05/2019) Công văn 6737/QLD-PCTTr năm 2019 quyền bán thuốc của cơ sở sản xuất thuốc cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Cục Quản lý dược ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (06/09/2019) Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Chỉ thị 02/2012/CT-UBND về cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển, trao đổi, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt cây thuốc phiện do tỉnh Sơn La ban hành
2. (16/08/2019) Quyết định 2015/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh danh mục xã, bản quy định tại Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND trong năm học 2019-2020 do tỉnh Sơn La ban hành
3. (16/08/2019) Chỉ thị 36-CT/TW năm 2019 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
4. (13/08/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về sửa đổi một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 74/2013/QĐ-UBND
5. (16/07/2019) Kế hoạch 1371/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” do tỉnh Lai Châu ban hành
6. (08/07/2019) Kế hoạch 1702/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án hỗ trợ thôn của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020, trên địa bàn tỉnh Kon Tum
7. (01/07/2019) Kế hoạch 1906/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản của các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng núi về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
8. (29/05/2019) Công văn 2363/BNV-TCPCP năm 2019 về tạo điều kiện thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em do Bộ Nội vụ ban hành
9. (09/04/2019) Công văn 37/CV-HBVQTE năm 2019 về chỉ đạo thành lập tổ chức Hội Bảo vệ quyền trẻ em tại các tỉnh/thành phố do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam ban hành
10. (03/11/2015) Nghị quyết 222/2015/NQ-HĐND về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam trên địa bàn tỉnh Long An từ năm 2016 đến năm 2020
Lĩnh vực khác
1. (06/09/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 60/2016/QĐ-UBND quy định về nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (17/07/2019) Nghị quyết 112/2019/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết 32/2004/NQ-HĐND phê chuẩn quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao huyện Mộc Châu do Tỉnh Sơn La ban hành
3. (07/06/2019) Công văn 1646/BKHCN-VP năm 2019 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 

Chia sẻ bài viết lên facebook 816

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn