Bản Tin Văn Bản Mới 20/08/2019 17:10 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 17/08 - 20/08/2019

20/08/2019 17:10 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 17/08 - 20/08/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (11/07/2019) Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2019-2022
2. (24/05/2019) Công văn 5091/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (22/05/2019) Công văn 4952/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (02/05/2019) Công văn 4219/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Đầu tư
1. (11/07/2019) Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND về Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389”; bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% cho dự án “Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389”; bổ sung và phân bổ chi tiết vốn từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019 vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2019 (vốn ngân sách cấp tỉnh) do tỉnh Hải Dương ban hành
2. (10/07/2019) Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi
3. (11/06/2019) Quyết định 1809/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025
Thương mại
1. (14/08/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 30/2016/QĐ-UBND
2. (12/08/2019) Công văn 7137/VPCP-NN năm 2019 về sử dụng biểu trưng Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (20/05/2019) Quyết định 864/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng và cập nhật cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Xuất nhập khẩu
1. (09/08/2019) Công văn 5095/TCHQ-GSQL năm 2019 hướng dẫn khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (13/08/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2. (09/08/2019) Công văn 63212/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thi công thời vụ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (09/08/2019) Công văn 63228/CT-TTHT năm 2019 về dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (09/08/2019) Công văn 63229/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (09/08/2019) Công văn 63378/CT-TTHT năm 2019 sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (09/08/2019) Công văn 63379/CT-TTHT năm 2019 sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (09/08/2019) Công văn 63386/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn tự in nhiều hơn một trang do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (09/08/2019) Công văn 63387/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn nộp thuế tài nguyên do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (09/08/2019) Công văn 63381/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (01/08/2019) Nghị quyết 07/2019/NĐ-HĐND quy định về mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11. (12/07/2019) Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2019-2020 do thành phố Cần Thơ ban hành
12. (12/07/2019) Nghị quyết 92/2019/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2019-2020
13. (11/07/2019) Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được quy định tại Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND và 04/2018/NQ-HĐND
14. (30/05/2019) Công văn 5370/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (30/05/2019) Công văn 5374/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (22/05/2019) Công văn 4951/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
17. (08/05/2019) Công văn 4506/CT-TTHT năm 2019 về thanh lý tài sản của Văn phòng đại diện do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
18. (07/05/2019) Công văn 4451/CT-TTHT năm 2019 về Thuế Thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19. (07/05/2019) Công văn 4453/CT-TTHT năm 2019 về Thuế Thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
20. (06/05/2019) Công văn 4392/CT-TTHT năm 2019 về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
21. (03/05/2019) Công văn 4230/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
22. (03/05/2019) Công văn 4235/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ điện lực cung cấp cho khu chế xuất do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
23. (03/05/2019) Công văn 4231/CT-TTHT năm 2019 về cấp hóa đơn lẻ khi thanh lý tài sản của Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
24. (10/04/2019) Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND quy định về mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Bảo hiểm
1. (12/07/2019) Nghị quyết 90/2019/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lao động - Tiền lương
1. (31/07/2019) Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương
2. (30/07/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định
3. (25/07/2019) Quyết định 1785/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ
Công nghệ thông tin
1. (16/08/2019) Thông tư 07/2019/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (16/08/2019) Thông tư 08/2019/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (13/08/2019) Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2019 quy định về đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang
4. (30/07/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk
5. (26/07/2019) Quyết định 1383/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm dữ liệu tỉnh Trà Vinh
6. (25/07/2019) Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 467/QĐ-TTg về "Tích hợp chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo" trên địa bàn tỉnh Hà Giang
7. (25/07/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định
8. (15/05/2019) Quyết định 1123/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế gửi nhận, xử lý, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Bất động sản
1. (12/08/2019) Kế hoạch 176/KH-UBND về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do thành phố Hà Nội ban hành
2. (23/07/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
3. (28/06/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về thực hiện và trách nhiệm của cơ quan trong công tác kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ máy hành chính
1. (16/08/2019) Quyết định 1030/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (15/08/2019) Kết luận 55-KL/TW năm 2019 về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng các cấp và đại hội XIII của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
3. (15/08/2019) Thông tư 129/2019/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành
4. (13/08/2019) Quyết định 4304/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục thủ tục hành chính liên thông với Bộ Tư pháp; liên thông trong nội bộ thành phố Hà Nội
5. (13/08/2019) Kế hoạch 493/KH-UBND năm 2019 thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công do tỉnh An Giang
6. (12/08/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND về Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với Sở, Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Hòa Bình
7. (12/08/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
8. (12/08/2019) Quyết định 1702/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
9. (06/08/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình
10. (31/07/2019) Quyết định 1438/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục quyết định và chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh
11. (31/07/2019) Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ đối với công chức được giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương
12. (30/07/2019) Quyết định 1135/QĐ-BKHĐT năm 2019 về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
13. (29/07/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
14. (26/07/2019) Quyết định 1832/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sơn La
15. (19/07/2019) Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2019 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
16. (19/07/2019) Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2019 về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
17. (16/07/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành
18. (12/07/2019) Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ
19. (12/07/2019) Nghị quyết 93/2019/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm; khoán kinh phí bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công tác ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
20. (12/07/2019) Nghị quyết 142/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2020
21. (11/07/2019) Quyết định 1690/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thừa Thiên Huế
22. (11/07/2019) Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hải Dương
23. (11/07/2019) Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND về đổi tên và thành lập thôn, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương
24. (10/07/2019) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
25. (10/07/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 81 Quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ do tỉnh Sơn La ban hành
26. (05/07/2019) Quyết định 1619/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
27. (04/07/2019) Quyết định 1607/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
28. (25/06/2019) Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hết hiệu lực thi hành
29. (15/05/2019) Quyết định 1253/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh Bình Dương ban hành
30. (04/04/2019) Quyết định 1316/QĐ-BQP năm 2019 công bố hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng kỳ 2014-2018
31. (15/01/2019) Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ năm 2018
Vi phạm hành chính
1. (07/08/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kèm theo Quyết định 53/2016/QĐ-UBND
2. (12/07/2019) Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính do thành phố Cần Thơ ban hành
Tài chính nhà nước
1. (16/08/2019) Công văn 4763/BYT-KH-TC năm 2019 triển khai Thông tư 13/2019/TT-BYT và 14/2019/TT-BYT quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
2. (13/08/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý do tỉnh Lâm Đồng ban hành
3. (07/08/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND về Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
4. (02/08/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai
5. (01/08/2019) Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND quy định về chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. (31/07/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Long An
7. (31/07/2019) Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương
8. (31/07/2019) Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ đối với cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
9. (30/07/2019) Quyết định 1966/QĐ-BTNMT về Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019 (theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)
10. (19/07/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND và 96/2017/NQ-HĐND do tỉnh Hà Giang ban hành
11. (12/07/2019) Nghị quyết 130/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương đối tượng khách được mời cơm đối với chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
12. (12/07/2019) Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu
13. (12/07/2019) Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
14. (12/07/2019) Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do thành phố Cần Thơ ban hành
15. (12/07/2019) Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã do thành phố Cần Thơ ban hành
16. (12/07/2019) Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
17. (12/07/2019) Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ
18. (11/07/2019) Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương
19. (11/07/2019) Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu đặc thù phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương
20. (08/07/2019) Quyết định 1297/QĐ-UBND năm 2019 công bố Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
21. (26/06/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
22. (20/05/2019) Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do tỉnh Đồng Tháp ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (16/08/2019) Quyết định 1037/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (13/08/2019) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2019 về truyền thông triển khai giải pháp phản ánh hiện trường phục vụ phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (26/07/2019) Kế hoạch 180/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
4. (19/07/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về đảm bảo an toàn công trình thi công lân cận và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Giao thông - Vận tải
1. (13/08/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình
2. (12/08/2019) Kế hoạch 190/KH-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai xây dựng và thực hiện Đề án “Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”
3. (28/12/2018) Quyết định 4125/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Phương tiện giao thông đường sắt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (28/12/2018) Quyết định 4015/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Pin lithium-ion do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Giáo dục
1. (16/08/2019) Công văn 3523/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2019 về tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (16/08/2019) Công văn 3529/BGDĐT-GDTC năm 2019 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (14/08/2019) Công văn 3478/BGDĐT-TTr năm 2019 về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2018-2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (13/08/2019) Quyết định 1007/QĐ-TTg năm 2019 về chuyển Trường Đại học An Giang là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (20/07/2019) Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND về “Phát triển Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và chính sách khen thưởng đối với học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
6. (19/07/2019) Quyết định 1349/QĐ-UBND năm 2019 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
7. (28/06/2019) Kế hoạch 2331/KH-UBND năm 2019 thực hiện nhiệm vụ năm 2020 Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025" do tỉnh Bình Thuận ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (16/08/2019) Thông tư 14/2019/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (21/06/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
3. (27/05/2019) Quyết định 986/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh mục 2 và phụ lục 3 của Kế hoạch thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 2263/QĐ-UBND
4. (28/12/2018) Quyết định 4209/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Tái sử dụng nước tại khu vực đô thị do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
5. (28/12/2018) Quyết định 4211/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (28/12/2018) Quyết định 4210/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về các hoạt động liên quan đến dịch vụ nước sạch và nước thải do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
7. (28/12/2018) Quyết định 4212/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
8. (28/12/2018) Quyết định 4227/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Nhiên liệu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
9. (19/12/2018) Quyết định 3870/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Cao su do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
10. (09/10/2018) Quyết định 87/2018/QĐ-UBND quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Thể thao - Y tế
1. (09/08/2019) Công văn 13431/QLD-MP năm 2019 cập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (31/07/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định về phân công nhiệm vụ và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. (28/12/2018) Quyết định 4233/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (28/12/2018) Quyết định 4235/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (14/08/2019) Công văn 1015/TTg-CN năm 2019 về lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (31/07/2019) Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết liên quan đến các xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương
3. (15/07/2019) Quyết định 1313/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
4. (12/07/2019) Nghị quyết 91/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 4 Nghị quyết 70/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020
5. (09/07/2019) Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
6. (04/07/2019) Kế hoạch 2696/KH-UBND về tổ chức thực hiện chỉ tiêu giao ước thi đua Cụm thi đua 5 Thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (27/06/2019) Quyết định 2159/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án Phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2030
8. (27/06/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
9. (27/05/2019) Quyết định 988/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
10. (24/05/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11. (07/05/2019) Kế hoạch 4238/KH-UBND năm 2019 triển khai Chỉ thị về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh Khánh Hòa ban hành
Lĩnh vực khác
1. (07/05/2019) Quyết định 1177/QĐ-BKHCN năm 2019 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Phân bón rắn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2. (28/12/2018) Quyết định 4197/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Âm học do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (28/12/2018) Quyết định 4208/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thiết bị nấu bằng điện dùng cho mục đích gia dụng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (28/12/2018) Quyết định 4118/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Da do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
5. (28/12/2018) Quyết định 4129/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Giầy dép do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (28/12/2018) Quyết định 4135/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Bao bì do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
7. (28/12/2018) Quyết định 4192/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Mật ong do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
8. (28/12/2018) Quyết định 4198/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống mã dùng cho điện trở và tụ điện do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
9. (28/12/2018) Quyết định 4111/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Cần trục do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
10. (28/12/2018) Quyết định 4221/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Khí cụ điện do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
11. (28/12/2018) Quyết định 4229/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Hàn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
12. (28/12/2018) Quyết định 4119/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Da do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
13. (28/12/2018) Quyết định 4120/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
14. (28/12/2018) Quyết định 4121/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Cáp mềm có cách điện và vỏ bọc bằng nhựa nhiệt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
15. (28/12/2018) Quyết định 4136/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
16. (28/12/2018) Quyết định 4240/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Bình đun nước nóng có dự trữ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
17. (28/12/2018) Quyết định 4125/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Tủ lạnh do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
18. (28/12/2018) Quyết định 4110/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Cần trục do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
19. (28/12/2018) Quyết định 4218/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
20. (28/12/2018) Quyết định 4223/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về bức xạ chiếu xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
21. (28/12/2018) Quyết định 4231/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Ecgônômi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
22. (28/12/2018) Quyết định 4237/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về quản lý do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
23. (19/12/2018) Quyết định 3869/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về cao su do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
24. (19/12/2018) Quyết định 3872/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 

Chia sẻ bài viết lên facebook 808

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn