Bản Tin Văn Bản Mới 06/08/2019 21:40 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 03/08 - 06/08/2019

06/08/2019 21:40 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 03/08 - 06/08/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (30/07/2019) Công văn 6711/VPCP-ĐMDN năm 2019 về hoàn thiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (30/07/2019) Thông báo 264/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (25/07/2019) Công văn 58606/CT-TTHT năm 2019 về trả lời chính sách thuế liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (10/07/2019) Công văn 2761/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
5. (05/07/2019) Quyết định 959/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (02/07/2019) Công văn 2035/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục hải quan liên quan đến cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
7. (15/03/2019) Công văn 2245/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Đầu tư
1. (05/06/2019) Quyết định 1701/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
Thương mại
1. (01/08/2019) Công văn 5531/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (19/07/2019) Quyết định 2144/QĐ-BCT năm 2019 bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
3. (19/07/2019) Quyết định 1770/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 3180/QĐ-UBND về phân công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, buôn bán hàng rong, cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt trên địa bàn tỉnh Sơn La
Xuất nhập khẩu
1. (26/07/2019) Công văn 4818/TCHQ-TXNK năm 2019 trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (26/07/2019) Công văn 4817/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (23/07/2019) Công văn 2762/ĐKVN-VAQ năm 2019 về mức khí thải của ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành
4. (22/07/2019) Công văn 6506/TXNK-CST năm 2019 thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của dự án ưu đãi đầu tư do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
5. (22/07/2019) Công văn 6507/TXNK-CST năm 2019 về chính sách thuế đối với mặt hàng “xổ số cào” nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
6. (19/07/2019) Công văn 8328/BTC-CST năm 2019 về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành
7. (19/07/2019) Công văn 2164/BKHCN-ĐTG năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
8. (19/07/2019) Công văn 4670/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại “Máy pha chế nước ngọt” do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (16/07/2019) Công văn 4581/TCHQ-GSQL năm 2019 về đề nghị nhập khẩu/tạm nhập linh kiện đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (15/07/2019) Công văn 4576/TCHQ-GSQL năm 2019 về kết nối với Campuchia để trao đổi chứng nhận xuất xứ mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (12/07/2019) Công văn 6257/TXNK-DTQLT năm 2019 về xử lý tờ khai thừa tiền thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
12. (12/07/2019) Công văn 6255/TXNK-PL năm 2019 về thuế xuất khẩu đối với xi măng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
13. (09/07/2019) Công văn 2081/GSQL-GQ1 năm 2019 về thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
14. (09/07/2019) Công văn 6091/TXNK-CST năm 2019 về nhập khẩu hàng hóa theo tổ hợp, dây chuyền do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
15. (08/07/2019) Công văn 2078/GSQL-GQ1 năm 2019 về xuất khẩu hợp kim Niken do Cục Giám sát Quản lý về Hải quan ban hành
16. (02/07/2019) Công văn 2034/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục doanh nghiệp chế xuất gia công cho thương nhân nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
17. (01/07/2019) Công văn 5766/TXNK-CST năm 2019 về xử lý thuế hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
18. (01/07/2019) Công văn 2023/GSQL-GQ3 năm 2019 vướng mắc hàng hóa quá cảnh của Lào qua lãnh thổ Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
19. (01/07/2019) Công văn 2028/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
20. (01/07/2019) Công văn 2029/GSQL-GQ5 năm 2019 về khai sai, khai bổ sung tờ khai hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
21. (28/06/2019) Công văn 2005/GSQL-GQ1 năm 2019 thực hiện kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản nhập khẩu theo Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
22. (28/06/2019) Công văn 5704/TXNK-PL năm 2019 về phân loại hàng hóa là dàn lạnh do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
23. (28/06/2019) Công văn 5729/TXNK-CST năm 2019 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
24. (28/06/2019) Công văn 5735/TXNK-CST năm 2019 về hoàn thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
25. (27/06/2019) Công văn 1993/GSQL-GQ1 năm 2019 về thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
26. (27/06/2019) Công văn 5650/TXNK-CST năm 2019 về hàng hóa xuất khẩu tại chỗ do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
27. (27/06/2019) Công văn 5649/TXNK-TGHQ năm 2019 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
28. (26/06/2019) Công văn 5594/TXNK-DTQLT năm 2019 về xử lý tiền chậm nộp do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
29. (14/06/2019) Công văn 1872/GSQL-GQ3 năm 2019 về thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương tiện vận tải do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (12/07/2019) Văn bản hợp nhất 17/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (11/07/2019) Công văn 4542/TCHQ-TXNK năm 2019 bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
3. (05/07/2019) Quyết định 4103/QĐ-NHCS năm 2019 công bố thủ tục giải quyết công việc bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (12/07/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 75/2016/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
2. (12/07/2019) Quyết định 826/QĐ-UBND về phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 do tỉnh Ninh Bình ban hành
3. (10/07/2019) Công văn 2764/TCT-DNNCN năm 2019 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với nhà ở, đất ở duy nhất do Tổng cục Thuế ban hành
4. (08/07/2019) Công văn 2730/TCT-CS năm 2019 về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
5. (28/06/2019) Công văn 5703/TXNK-PL năm 2019 về phân loại hàng hóa và xác định thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
6. (28/06/2019) Công văn 5705/TXNK-CST năm 2019 về xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
7. (27/06/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 61/2017/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận
8. (21/03/2019) Công văn 2451/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Chứng khoán
1. (05/07/2019) Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (31/07/2019) Quyết định 1299/QĐ-BTC năm 2019 phê duyệt Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (02/08/2019) Thông tư 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành văn thư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
2. (12/07/2019) Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND quy định về chính sách ưu đãi thu hút, sử dụng người có tài năng tỉnh Thái Bình
3. (12/07/2019) Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
4. (03/07/2019) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNV năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
5. (24/06/2019) Quyết định 1329/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức chi tiền thưởng theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP được điều chỉnh trên mức lương cơ sở quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP do tỉnh Bến Tre ban hành
6. (21/06/2019) Quyết định 1324/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính mới, 01 được sửa đổi, 03 bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
7. (20/06/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng vốn vay vốn từ ngân sách địa phương đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2017-2020
8. (07/05/2019) Kế hoạch 908/KH-UBND thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2019
Công nghệ thông tin
1. (29/07/2019) Công văn 815/CNTT-PM năm 2019 về dừng tin nhắn tra cứu tới đầu số 8179 do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành
2. (18/07/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 21/2014/QĐ-UBND
3. (16/07/2019) Kế hoạch 4347/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” do tỉnh Lâm Đồng ban hành
4. (03/07/2019) Quyết định 1397/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình điện tử thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
5. (03/07/2019) Quyết định 1399/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình điện tử thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
6. (31/01/2013) Quyết định 327/QĐ-UBND năm 2013 hướng dẫn đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bất động sản
1. (31/07/2019) Quyết định 1979/QĐ-BTNMT về Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019 (theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)
2. (30/07/2019) Công văn 6748/VPCP-NN năm 2019 về dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (22/07/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
4. (12/07/2019) Quyết định 1031/QĐ-UBND năm 2019 bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm (2016-2020) và hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Yên
5. (08/07/2019) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác lập, thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Dương
6. (29/06/2019) Quyết định 2776/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
7. (29/06/2019) Quyết định 2777/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
8. (30/05/2019) Kế hoạch 2290/KH-UBND thực hiện thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019
9. (05/04/2017) Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Quyết định 298/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi
Sở hữu trí tuệ
1. (28/06/2019) Quyết định 1359/QĐ-UBND năm 2019 quy định về kiểm soát việc sử dụng Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bến Tre
Bộ máy hành chính
1. (24/07/2019) Quyết định 1777/QĐ-UBND về Kế hoạch thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện, điện tử do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
2. (18/07/2019) Kế hoạch 3075/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” do tỉnh Ninh Thuận ban hành
3. (18/07/2019) Thông tư 2682/2019/TT-BNG quy định về chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao
4. (17/07/2019) Kế hoạch 3061/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ do tỉnh Ninh Thuận ban hành
5. (16/07/2019) Quyết định 1708/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế được sửa đổi theo Quyết định 1520/QĐ-UBND
6. (16/07/2019) Nghị quyết 107/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 92/2014/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sơn La giai đoạn 2015-2020
7. (16/07/2019) Kế hoạch 123/KH-VKSTC năm 2019 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
8. (15/07/2019) Hướng dẫn 30/HD-VKSTC năm 2019 về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
9. (15/07/2019) Kế hoạch 3008/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Ninh Thuận ban hành
10. (10/07/2019) Công văn 369/CNTT-YTĐT năm 2019 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường y tế do Cục Công nghệ thông tin ban hành
11. (09/07/2019) Quyết định 1632/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch hành động thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
12. (08/07/2019) Quyết định 1431/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
13. (08/07/2019) Quyết định 1432/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
14. (04/07/2019) Quyết định 2825/QĐ-BYT năm 2019 về áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
15. (02/07/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
16. (01/07/2019) Thông báo 26/2019/TB-LPQT hiệu lực Công hàm trao đổi về cung cấp khoản viện trợ 745 triệu Yên Nhật cho Dự án Học bổng phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam - Nhật Bản
17. (01/07/2019) Quyết định 1667/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính ngân sách và Quản lý giá công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
18. (28/06/2019) Quyết định 1111/QĐ-BTC năm 2019 về Quy chế tổ chức các hội nghị, cuộc họp trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Tài chính
19. (28/06/2019) Kế hoạch 1366/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1439/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 do tỉnh Tây Ninh ban hành
20. (27/06/2019) Kế hoạch 1437/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Gia Lai
21. (17/06/2019) Kế hoạch 2861/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở” giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
22. (07/06/2019) Quyết định 1369/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk
23. (05/06/2019) Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
24. (27/05/2019) Quyết định 773/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông
25. (27/05/2019) Quyết định 774/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
26. (24/05/2019) Quyết định 1615/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử Khánh Hòa
27. (24/05/2019) Quyết định 1603/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
28. (24/05/2019) Quyết định 1604/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
29. (24/05/2019) Quyết định 1605/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
30. (24/05/2019) Quyết định 1607/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
31. (24/05/2019) Quyết định 1608/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
32. (14/05/2019) Quyết định 1504/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp thực hiện liên thông thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hộ tịch, đăng ký, quản lý cư trú, bảo hiểm y tế, bảo trợ xã hội và người có công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
33. (14/05/2019) Quyết định 1505/QĐ-UBND năm 2019 công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
34. (13/05/2019) Quyết định 965/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 10 thủ tục hành chính mới, 04 thay thế, 02 bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
35. (13/05/2019) Quyết định 758/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
36. (10/05/2019) Quyết định 943/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính mới và bãi bỏ danh mục 08 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
37. (09/05/2019) Quyết định 1354/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020 kèm theo Quyết định 208/QĐ-UBND
38. (22/01/2019) Kết luận 44-KL/TW năm 2019 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới do Ban Chấp hàng Trung ương ban hành
39. (03/08/2018) Thông báo 21/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tài trợ cho dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển giữa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (Ngân hàng Thế giới), có số khoản vay 6079-VN
40. (29/06/2018) Thông báo 19/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tài trợ của dự án "Phát triển tổng hợp các đô thị động lực -Tiểu dự án thành phố Thái Nguyên" giữa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế, có số khoản vay 6297-VN
41. (17/07/2013) Quyết định 1166/QĐ-BTNMT năm 2013 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
42. (25/12/2012) Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2012 về tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
43. (24/09/2012) Quyết định 4924/QĐ-UBND năm 2012 về bố trí cán bộ thực hiện quản lý xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Thủ tục Tố tụng
1. (28/06/2019) Lệnh công bố Luật Thi hành án hình sự 2019
2. (06/11/2018) Quyết định 269/QĐ-CA năm 2019 công bố án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (26/07/2019) Công văn 3048/LĐTBXH-KHTC về báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (19/07/2019) Nghị quyết 159/2019/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 37/2012/NQ-HĐND quy định về mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao, chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao, tỉnh Hòa Bình
3. (18/07/2019) Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật tại Trường Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hữu Nghị và Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
4. (18/07/2019) Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
5. (11/07/2019) Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
6. (08/07/2019) Nghị quyết 07/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 của thành phố Hà Nội
7. (28/06/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hà Tĩnh
8. (26/06/2019) Quyết định 951/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quyết định 1383/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
9. (25/06/2019) Thông tư 37/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10. (10/06/2019) Quyết định 1652/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Điểm c, Khoản 2, Điều 1 Quyết định 887/QĐ-UBND về danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương
11. (03/06/2019) Quyết định 1481/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt mức hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bình Dương
12. (20/12/2018) Quyết định 43/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 30/2018/QĐ-UBND
13. (09/03/2017) Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về phê duyệt mức giá thuê cơ sở hạ tầng khu sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
Xây dựng - Đô thị
1. (30/07/2019) Công văn 6709/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (29/06/2018) Thông báo 22/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tài trợ cho Dự án "Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam" giữa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế, có số khoản vay 6055-VN
3. (29/06/2018) Thông báo 20/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tài trợ bổ sung nguồn vốn cho Dự án "Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam" giữa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (Ngân hàng Thế giới), có số khoản vay 6056-VN
Giao thông - Vận tải
1. (30/07/2019) Công văn 6717/VPCP-CN năm 2019 về cấp phép cho xe ô tô chở khách của nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (15/07/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2012/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức thực hiện và quản lý các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”
3. (08/07/2019) Công văn 4386/TCĐBVN-VT năm 2019 thông báo danh sách phương tiện thay thế hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
4. (16/05/2019) Quyết định 1022/QĐ-UBND năm 2019 về Bảng xếp loại đường để xác định cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre
5. (14/05/2019) Kế hoạch 2264/KH-UBND năm 2019 về phối hợp ứng phó tai nạn hàng không dân dụng do tỉnh Bến Tre ban hành
Giáo dục
1. (04/07/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục do tỉnh Ninh Thuận ban hành
2. (21/06/2019) Quyết định 1541/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025
Tài nguyên - Môi trường
1. (26/07/2019) Thông tư 11/2019/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hải Dương do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (23/07/2019) Kế hoạch 158/KH-UBND về bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (18/07/2019) Quyết định 1550/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Bộ chỉ số kết quả theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lâm Đồng năm 2018
4. (08/07/2019) Công văn 4876/BCT-CN năm 2019 về gửi mẫu khoáng sản ra nước ngoài để phân tích, kiểm nghiệm do Bộ Công thương ban hành
5. (25/06/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá và phát triển tàu cá theo chiều dài lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
6. (04/06/2019) Chỉ thị 1085/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Hà Giang
7. (28/05/2019) Kế hoạch 2464/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Bình Dương ban hành
8. (22/05/2019) Quyết định 1087/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia/ Bến Tre đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
9. (01/11/2017) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2017 về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017 - 2020
10. (11/04/2017) Công điện 03/CĐ-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý khai thác cát do tỉnh Thái Bình ban hành
Thể thao - Y tế
1. (01/08/2019) Quyết định 457/QĐ-QLD năm 2019 về danh mục 406 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 165 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
2. (31/07/2019) Quyết định 456/QĐ-QLD năm 2019 về danh mục 22 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 103 bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
3. (29/07/2019) Công văn 12727/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (29/07/2019) Công văn 12728/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (29/07/2019) Công văn 12729/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (24/07/2019) Công văn 12662/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (19/07/2019) Quyết định 424/QĐ-QLD năm 2019 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
8. (19/07/2019) Công văn 12303/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
9. (10/07/2019) Công văn 2546/BTP-PLDSKT năm 2019 vướng mắc khi áp dụng luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện
10. (28/06/2019) Công văn 3664/BYT-TB-CT năm 2019 thực hiện cấp đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D do Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (30/05/2019) Kế hoạch 2606/KH-UBND năm 2019 về số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch do tỉnh Bến Tre ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (31/07/2019) Công văn 6766/VPCP-NN năm 2019 về tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2010-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (29/07/2019) Quyết định 1052/QĐ-LĐTBXH năm 2019 công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (26/07/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số nội dung tại Điều 4, 11, 12, 14 của Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Sơn La kèm theo Quyết định 36/2017/QĐ-UBND
4. (11/07/2019) Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019 do tỉnh Hậu Giang ban hành
5. (25/06/2019) Quyết định 1346/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025
6. (18/06/2019) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai
7. (14/06/2019) Kế hoạch 2489/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Ninh Thuận ban hành
8. (13/06/2019) Kế hoạch 2467/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
9. (07/06/2019) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về rà soát, chấn chỉnh hình thức đánh bạc trá hình lợi dụng hoạt động vui chơi giải trí, trò chơi dân gian do tỉnh Gia Lai ban hành
10. (27/05/2019) Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2019 thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên
11. (23/05/2019) Kế hoạch 2447/KH-UBND năm 2019 về quy hoạch phát triển và quản lý Báo chí trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2025
12. (07/05/2019) Kế hoạch 909/KH-UBND năm 2019 thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn", giai đoạn 2019-2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành
13. (23/04/2019) Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2019 về Khung tiêu chí ấp nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019-2020
14. (25/01/2017) Quyết định 349/2017/QĐ-UBND sửa đổi cụm từ “Công dân gương mẫu” tại quy định về các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước giai đoạn 2014-2020 kèm theo Quyết định 488/2014/QĐ-UBND
Lĩnh vực khác
1. (12/07/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND bãi bỏ khoản 1 Điều 11 Chương III của chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được kèm theo Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND do tỉnh Cao Bằng ban hành
2. (29/05/2019) Kế hoạch 2491/KH-UBND năm 2019 thực hiện “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025” do tỉnh Bình Dương ban hành
 

Chia sẻ bài viết lên facebook 435

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn