Bản Tin Văn Bản Mới 26/07/2019 17:15 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 24/07 - 26/07/2019

26/07/2019 17:15 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 24/07 - 26/07/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (19/07/2019) Thông tư 45/2019/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (08/07/2019) Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025 và chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thuộc Đề án
3. (27/06/2019) Công văn 2615/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
Đầu tư
1. (03/07/2019) Công văn 4526/BKHĐT-PC năm 2019 thực hiện quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (07/05/2013) Quyết định 375/QĐHC-CTUBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
Thương mại
1. (24/06/2019) Kế hoạch 2667/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Ninh Thuận năm 2019
Xuất nhập khẩu
1. (19/07/2019) Công văn 3482/BTNMT-TCMT năm 2019 báo cáo về tình hình kiểm soát nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (18/07/2019) Công văn 4646/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã HS đối với mặt hàng Vải lọc bụi do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (17/07/2019) Công văn 2125/BKHCN-ĐTG năm 2019 về nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (17/07/2019) Công văn 2126/BKHCN-ĐTG năm 2019 thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg về mặt hàng khuôn đúc đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
5. (17/07/2019) Công văn 4620/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa là hệ thống khuôn dùng để đúc bê tông bằng nhôm do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (16/07/2019) Công văn 4594/TCHQ-TXNK năm 2019 về hàng sản xuất xuất khẩu giao hàng tại Việt Nam theo chỉ định của doanh nghiệp nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (16/07/2019) Công văn 4589/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã Biểu thuế nhập khẩu thực hiện theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (16/07/2019) Công văn 2115/BKHCN-ĐTG năm 2019 thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
9. (15/07/2019) Công văn 4579/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (12/07/2019) Công văn 4550/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa là tang băng tải do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (12/07/2019) Công văn 4551/TCHQ-TXNK năm 2019 về hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của dự án do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (12/07/2019) Công văn 38/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
13. (12/07/2019) Công văn 4548/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng giàn, giá phơi đồ, quần áo do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (05/07/2019) Công văn 623/XNK-THCS năm 2019 về nhập khẩu phương tiện vận tải do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (22/07/2019) Công văn 6482/VPCP-QHQT năm 2019 về kế hoạch tổ chức sự kiện kỷ niệm 25 năm quan hệ tín dụng Việt Nam-Ngân hàng Thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (22/07/2019) Công văn 6477/VPCP-KTTH năm 2019 về công khai chi tiết danh mục giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (17/07/2019) Công văn 228/HĐND-VP năm 2019 về đính chính Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND về việc sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên do tỉnh Lào Cai ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (18/07/2019) Công văn 4655/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (18/07/2019) Công văn 4656/TCHQ-TXNK năm 2019 về bù trừ tiền thuế nộp thừa, nhầm với tiền thuế nợ do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (15/07/2019) Công văn 55254/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn đối với hàng trả lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (12/07/2019) Nghị quyết 182/2019/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2019-2020
5. (12/07/2019) Công văn 2778/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
6. (12/07/2019) Công văn 2791/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
7. (10/07/2019) Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điểm a, Điểm b, Khoản 3, Điều 2 của quy định về mức thu, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai theo Luật Phí và Lệ phí kèm theo Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND
8. (10/07/2019) Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm học 2019-2020
9. (10/07/2019) Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
10. (08/07/2019) Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2019-2020
11. (08/07/2019) Công văn 2720/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng của hoạt động xây dựng công trình cho dự án tiêu nước do Tổng cục Thuế ban hành
12. (01/07/2019) Công văn 2646/TCT-CS năm 2019 về lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành
13. (01/07/2019) Công văn 2652/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
14. (31/05/2019) Quyết định 1848/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi mức thu lệ phí đối với 02 thủ tục hành chính trong danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Du lịch thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định
Bảo hiểm
1. (11/07/2019) Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu về tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội năm 2019 theo Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Bình Định ban hành
2. (10/07/2019) Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lao động - Tiền lương
1. (11/07/2019) Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016-2021 kèm theo Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND do tỉnh Bình Định ban hành
2. (10/07/2019) Quyết định 981/QĐ-LĐTBXH năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
3. (08/07/2019) Công văn 2704/LĐTBXH-ATLĐ năm 2019 thanh toán chi phí y tế và tiền lương trong tai nạn giao thông do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (19/07/2019) Thông tư 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (10/07/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 224/QĐ-UB về Quy chế quản lý hoạt động phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai
3. (05/07/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
4. (21/09/2012) Quyết định 1489/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Bất động sản
1. (11/07/2019) Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND sửa đổi Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025
2. (10/07/2019) Quyết định 1354/QĐ-UBND năm 2019 về đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang
3. (04/07/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND
4. (25/06/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2018/QĐ-UBND bộ đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
5. (22/05/2019) Công văn 2115/UBND-KTTC năm 2019 đính chính Quyết định 03/2019/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường thiệt hại cây trái, hoa màu và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất do tỉnh Tiền Giang ban hành
6. (04/05/2019) Quyết định 433/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
7. (21/12/2018) Quyết định 45/2018/QĐ-UBND sửa đổi nội dung, phụ lục kèm theo Quyết định 91/2014/QĐ-UBND, 43/2017/QĐ-UBND về bảng giá đất do tỉnh Lào Cai ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (28/06/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Sở hữu trí tuệ
1. (23/08/2018) Công văn 4388/ATTP-SP năm 2018 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP về nhãn hàng hóa do Cục An toàn thực phẩm ban hành
Bộ máy hành chính
1. (23/07/2019) Công văn 3124/BGDĐT-NGCBQLGD về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và dự bị đại học năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (23/07/2019) Công văn 3125/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2019 về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (19/07/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
4. (17/07/2019) Quyết định 2529/QĐ-BVHTTDL năm 2019 quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5. (16/07/2019) Quyết định 364/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
6. (12/07/2019) Quyết định 1130/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
7. (11/07/2019) Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp do tỉnh Bình Định ban hành
8. (11/07/2019) Quyết định 1733/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
9. (10/07/2019) Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội
10. (10/07/2019) Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm của thành phố Hà Nội
11. (10/07/2019) Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2019 xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
12. (10/07/2019) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2019 xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
13. (09/07/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2014/QĐ-UBND về Quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét tuyển và xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Trị
14. (02/07/2019) Quyết định 1658/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận
15. (01/07/2019) Quyết định 2193/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
16. (01/07/2019) Quyết định 2195/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
17. (27/06/2019) Quyết định 1037/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận)
18. (27/06/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
19. (26/06/2019) Quyết định 790/QĐ-TTg năm 2019 về công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
20. (17/06/2019) Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế (thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận)
21. (17/06/2019) Quyết định 964/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải (thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận)
22. (07/06/2019) Quyết định 1796/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
23. (07/06/2019) Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2019 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum
24. (04/06/2019) Quyết định 421/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum
25. (31/05/2019) Quyết định 1365/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận
26. (31/05/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND về "Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận"
27. (29/05/2019) Quyết định 1330/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
28. (28/05/2019) Quyết định 1324/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
29. (21/05/2019) Quyết định 849/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực Quản lý công sản theo phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
30. (21/05/2019) Quyết định 850/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
31. (21/05/2019) Quyết định 1688/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Định
32. (28/03/2019) Quyết định 684/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành trong kỳ 2014-2018
33. (28/02/2019) Quyết định 405/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định kỳ 2014-2018
34. (28/02/2019) Quyết định 626/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018
35. (09/10/2015) Quyết định 3983/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
36. (07/12/2012) Nghị quyết 63/2012/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2013
37. (06/12/2012) Nghị quyết 68/2012/NQ-HĐND về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016"
38. (20/09/2012) Quyết định 1568/QĐ-BTNMT năm 2012 về Quy chế công tác văn thư - lưu trữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
39. (20/08/2012) Quyết định 253/QĐ-UBND năm 2012 quy định về hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
40. (24/07/2012) Quyết định 715/QĐHC-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
41. (24/05/2011) Quyết định 1343/QĐ-UBND năm 2011 về chuyển giao Phòng tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa do Thanh tra tỉnh Khánh Hòa quản lý về trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Thủ tục Tố tụng
1. (10/07/2019) Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 03/2000/NQ-HĐND phê chuẩn Quy chế quản lý và hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
2. (27/05/2019) Kế hoạch 1248/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tài chính nhà nước
1. (19/07/2019) Công văn 6442/VPCP-CN năm 2019 báo cáo về hiện trạng các trạm thu phí BOT trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/07/2019) Quyết định 1346/QĐ-BGTVT năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tàu huấn luyện phục vụ đào tạo nghề khai thác máy tàu thủy của Trường Cao đẳng Hàng hải I do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (15/07/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình
4. (12/07/2019) Nghị quyết 181/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập và tại gia đình, cộng đồng do tỉnh Vĩnh Long ban hành
5. (12/07/2019) Nghị quyết 183/2019/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
6. (12/07/2019) Nghị quyết 184/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế, chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
7. (12/07/2019) Nghị quyết 185/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
8. (12/07/2019) Nghị quyết 186/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
9. (12/07/2019) Nghị quyết 187/2019/NQ-HĐND sửa đổi điểm m Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết 157/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
10. (12/07/2019) Nghị quyết 190/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
11. (11/07/2019) Công văn 1627/BXD-KTXD năm 2019 về tính chi phí cho công việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ Xây dựng ban hành
12. (11/07/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống số đề và làm vé số giả của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
13. (10/07/2019) Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Lào Cai, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Lào Cai và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14. (10/07/2019) Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15. (10/07/2019) Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND về mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (nơi chưa bố trí Công an chính quy) trên địa bàn thành phố Hà Nội
16. (10/07/2019) Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở do tỉnh Lào Cai ban hành
17. (28/06/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình
18. (01/04/2019) Kế hoạch 3535/KH-UBND về khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2019
19. (07/12/2016) Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2016 về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2017 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
20. (09/12/2014) Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2015
21. (11/12/2013) Nghị quyết 65/2013/NQ- HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 do tỉnh Hòa Bình ban hành
22. (05/09/2013) Quyết định 1238/QĐ-UBND năm 2013 về Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi
23. (26/12/2012) Quyết định 45/2012/QĐ-UBND quy định về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước tỉnh Gia Lai
24. (10/10/2012) Quyết định 22/2012/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 19/2012/QĐ-UBND quy định về Danh mục mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập do tỉnh Gia Lai quản lý
Xây dựng - Đô thị
1. (17/07/2019) Công văn 35/BXD-KTXD năm 2019 về nghiệm thu thanh toán công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
2. (10/07/2019) Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
3. (04/07/2019) Công văn 194/BXD-HĐXD năm 2019 về quản lý dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành
4. (03/07/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về cấp Giấy phép xây dựng; điều chỉnh, gia hạn Giấy phép xây dựng; Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 16/2017/QĐ-UBND
5. (03/07/2019) Công văn 191/BXD-HĐXD năm 2019 về lập quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
6. (03/07/2019) Công văn 1548/BXD-KTXD năm 2019 về điều chỉnh hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (23/07/2019) Công điện 895/CĐ-TTg năm 2019 về khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/05/2019) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2019 về nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019-2020
Giáo dục
1. (15/10/2012) Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2012 thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012-2020
Tài nguyên - Môi trường
1. (04/07/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
2. (25/06/2019) Kế hoạch 185/KH-UBND năm 2019 về giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
3. (10/05/2019) Kế hoạch 1924/KH-UBND năm 2019 về ứng phó thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4. (26/04/2019) Quyết định 420/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục đập, hồ chứa thủy lợi lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thể thao - Y tế
1. (19/07/2019) Công văn 12331/QLD-KD năm 2019 về đảm bảo cung ứng thuốc phòng, điều trị bệnh sốt xuất huyết do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (17/07/2019) Thông tư 18/2019/TT-BYT hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (12/07/2019) Quyết định 399/QĐ-QLD năm 2019 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
4. (10/07/2019) Quyết định 3011/QĐ-BYT năm 2019 về danh mục 74 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp sổ đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 01 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (04/07/2019) Công văn 3843/BYT-KCB năm 2019 về Cơ sở dịch vụ y tế cung cấp dịch vụ lấy máu do Bộ Y tế ban hành
6. (02/07/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND về phân công, phân cấp thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Quyền dân sự
1. (03/07/2019) Quyết định 1149/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 57 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
2. (03/07/2019) Quyết định 1150/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành
3. (03/07/2019) Quyết định 1151/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Na uy do Chủ tịch nước ban hành
4. (03/07/2019) Quyết định 1152/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 13 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
5. (03/07/2019) Quyết định 1153/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 13 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
6. (03/07/2019) Quyết định 1154/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
7. (03/07/2019) Quyết định 1155/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ do Chủ tịch nước ban hành
8. (03/07/2019) Quyết định 1156/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
9. (03/07/2019) Quyết định 1146/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 09 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế do Chủ tịch nước ban hành
10. (03/07/2019) Quyết định 1147/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 03 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Đồng Nai do Chủ tịch nước ban hành
11. (03/07/2019) Quyết định 1148/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 20 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Quảng Nam do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (23/07/2019) Công văn 6496/VPCP-KGVX báo cáo bổ sung việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (11/07/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025
3. (11/07/2019) Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND quy định về mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (03/07/2019) Công văn 1807/BCA-V03 năm 2019 về điều kiện pháp lý của đơn vị thi công hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy do Bộ Công an ban hành
5. (26/06/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 12/2018/QĐ-UBND
6. (26/06/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
7. (03/06/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2014/QĐ-UBND quy định về công tác lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Định
8. (13/08/2013) Quyết định 2051/2013/QĐ-UBND về Chương trình thực hiện một số mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh niên, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Lĩnh vực khác
1. (25/06/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 08/2005/CT-UB về quản lý, bảo vệ đường biên, hệ thống dấu hiệu cột mốc Quốc giới do tỉnh Lào Cai ban hành
2. (29/05/2019) Kế hoạch 1272/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. (19/01/2017) Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Chương trình đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp thành phố giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 

Chia sẻ bài viết lên facebook 939

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn