Bản Tin Văn Bản Mới 23/07/2019 17:03 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 20/07 - 23/07/2019

23/07/2019 17:03 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 20/07 - 23/07/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (15/07/2019) Công văn 4914/BKHĐT-ĐKKD năm 2019 về đăng ký thay đổi chủ quản của địa điểm kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (12/07/2019) Công văn 7992/BTC-TCDN năm 2019 về việc chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 do Bộ Tài chính ban hành
3. (03/07/2019) Công văn 4558/BKHĐT-ĐKKD năm 2019 về giải quyết thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Đầu tư
1. (17/07/2019) Công văn 6668/BGTVT-KHĐT năm 2019 về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (15/07/2019) Công văn 4915/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (12/07/2019) Công văn 4852/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (08/07/2019) Công văn 4711/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (05/07/2019) Công văn 4669/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về việc lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của Trung tâm tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Bảo Lộc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (04/07/2019) Công văn 4593/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thương mại
1. (19/07/2019) Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2019 về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (28/06/2019) Quyết định 1654/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ Tiêu chí (tạm thời) đánh giá, xếp hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đắk Lắk
3. (05/06/2019) Quyết định 1698/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án “Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2035”
4. (27/05/2019) Quyết định 788/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2030
Xuất nhập khẩu
1. (09/07/2019) Công văn 4479/TCHQ-GSQL năm 2019 đưa hàng hóa viện trợ về bảo quản do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (09/07/2019) Công văn 4476/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (17/07/2019) Công văn 55952/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế khi góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (12/07/2019) Thông tư 42/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn về giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (25/06/2019) Công văn 2568/TCT-DNL năm 2019 về khai, nộp thuế của hoạt động xử lý tài sản bảo đảm do Tổng cục Thuế ban hành
4. (24/06/2019) Công văn 2554/TCT-CS năm 2019 về kê khai thuế tài nguyên trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường do Tổng cục Thuế ban hành
5. (24/06/2019) Công văn 2534/TCT-CS năm 2019 về chi phí và thủ tục tiêu hủy hàng lỗi, hàng kém chất lượng ở nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
6. (24/06/2019) Công văn 2557/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng bã bia do Tổng cục Thuế ban hành
7. (13/06/2019) Công văn 2404/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư hỗn hợp do Tổng cục Thuế ban hành
8. (12/06/2019) Công văn 2381/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng của Công ty Cổ phần BT20 – Cửu Long do Tổng cục Thuế ban hành
9. (12/06/2019) Công văn 2383/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế gia trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (19/07/2019) Công văn 2619/BHXH-BT năm 2019 thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (28/06/2019) Thông tư 40/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 152/2016/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (11/04/2019) Kế hoạch 4028/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
3. (26/03/2019) Kế hoạch 3228/KH-UBND thực hiện công tác đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019
Công nghệ thông tin
1. (19/07/2019) Kế hoạch 448/KH-UBND năm 2019 về đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2020
2. (15/07/2019) Quyết định 1328/QĐ-BGTVT năm 2019 quy định về đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải
3. (15/07/2019) Công văn 2293/BTTTT-CTS năm 2019 về tạm dừng việc ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (08/07/2019) Công văn 2500/BTP-PBGDPL năm 2019 triển khai Quyết định 471/QĐ-TTg về Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” do Bộ Tư pháp ban hành
5. (16/05/2019) Kế hoạch 5440/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Dịch vụ pháp lý
1. (10/07/2019) Công văn 2572/BTP-BTTP năm 2019 thực hiện Luật Quy hoạch liên quan đến hoạt động công chứng do Bộ Tư pháp ban hành
2. (27/06/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Bộ máy hành chính
1. (17/07/2019) Quyết định 891/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/07/2019) Quyết định 1603/QĐ-BTP năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp
3. (15/07/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang
4. (12/07/2019) Thông tư 43/2019/TT-BTC hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (10/07/2019) Công văn 4517/TCHQ-CNTT năm 2019 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (10/07/2019) Quyết định 1291/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
7. (09/07/2019) Quyết định 2887/QĐ-BQP năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
8. (08/07/2019) Quyết định 3612/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Hà Nội
9. (17/06/2019) Quyết định 1945/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa
10. (12/06/2019) Kế hoạch 2047/KH-UBND năm 2019 thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 2019-2021
11. (11/06/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận
12. (11/06/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 4 Điều 3 của quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 17/2018/QĐ-UBND
13. (03/06/2019) Quyết định 1702/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
14. (28/05/2019) Nghị quyết 153/NQ-HĐND năm 2019 về giải quyết vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đến ngày 15/3/2019
15. (23/05/2019) Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực chính sách dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
16. (10/05/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về Quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
17. (06/05/2019) Quyết định 268/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum
18. (12/03/2019) Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018
19. (28/02/2019) Quyết định 983/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành đến ngày 31/12/2018
20. (25/01/2019) Quyết định 67/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành định kỳ từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018
21. (03/01/2019) Quyết định 03/QĐ-BCT năm 2019 sửa đổi Quyết định 4268/QĐ-BCT về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan Quản lý thị trường; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm đối với công chức Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
22. (27/01/2015) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Tài chính nhà nước
1. (28/05/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
2. (10/05/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020
3. (26/11/2018) Quyết định 3082/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Bình
4. (09/12/2014) Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2013
Xây dựng - Đô thị
1. (18/07/2019) Công văn 6400/VPCP-CN năm 2019 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Côn Đảo và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo do Văn phòng Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (24/12/2018) Kế hoạch 234/KH-UBND năm 2018 thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019
Giáo dục
1. (02/07/2019) Kế hoạch 2371/KH-UBND năm 2019 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
2. (20/02/2019) Kế hoạch 1839/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2018-2025
Tài nguyên - Môi trường
1. (17/07/2019) Quyết định 894/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019-2022” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (02/04/2019) Kế hoạch 3563/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019
Thể thao - Y tế
1. (17/07/2019) Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL về Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (08/04/2019) Kế hoạch 3811/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Văn hóa - Xã hội
1. (17/07/2019) Kế hoạch 6686/KH-BGTVT năm 2019 về tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (11/07/2019) Quyết định 1574/QĐ-BTP năm 2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
3. (26/06/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 02/2014/QĐ-UBND
4. (10/06/2019) Kế hoạch 2023/KH-UBND năm 2019 về tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển Khu du lịch Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đến năm 2030
5. (31/05/2019) Quyết định 1648/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án quản lý người sử dụng ma túy, tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
6. (20/05/2019) Kế hoạch 1727/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
7. (31/01/2019) Kế hoạch 1369/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều
Lĩnh vực khác
1. (31/01/2019) Quyết định 410/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,036

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn