Bản Tin Văn Bản Mới 16/07/2019 17:11 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 13/07 - 16/07/2019

16/07/2019 17:11 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 13/07 - 16/07/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (28/06/2019) Công văn 4247/TCHQ-GSQL năm 2019 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (22/02/2019) Công văn 1195/BNN-KH năm 2019 về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Đầu tư
1. (08/07/2019) Quyết định 350/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2. (02/07/2019) Quyết định 506/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
3. (07/06/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn
4. (24/01/2019) Công văn 590/BCT-KH năm 2019 về vốn đầu tư của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cho thuê do Bộ Công Thương ban hành
5. (07/01/2019) Công văn 80/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2019 trả lời kiến nghị về kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thương mại
1. (28/06/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025
2. (25/06/2019) Quyết định 1022/QĐ-UBND năm 2019 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND sửa đổi quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020 kèm theo Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND
3. (24/06/2019) Quyết định 630/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 31/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4. (12/06/2019) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2019 về tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do tỉnh Bắc Kạn ban hành
5. (24/01/2019) Công văn 622/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (16/01/2019) Công văn 399/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (11/01/2019) Công văn 246/BCT-TTTN năm 2019 về đồng hồ xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
8. (10/01/2019) Công văn 253/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (10/07/2019) Công văn 4490/TCHQ-TXNK năm 2019 về thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (09/07/2019) Công văn 4470/TCHQ-TXNK năm 2019 thực hiện Nghị định 57/2019/NĐ-CP về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (05/07/2019) Công văn 4447/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (04/07/2019) Công văn 4393/TCHQ-TXNK năm 2019 xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (04/07/2019) Công văn 4394/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã HS, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện, xe điện lai sạc điện do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (03/07/2019) Công văn 4383/TCHQ-ĐTCBL năm 2019 về áp dụng mã HS đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (03/07/2019) Công văn 4387/TCHQ-TXNK năm 2019 về hướng dẫn khai báo thuế chống bán phá giá tạm thời theo Quyết định 1711/QĐ-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (02/07/2019) Công văn 4362/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (01/07/2019) Công văn 4329/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (01/07/2019) Công văn 4344/TCHQ-TXNK năm 2019 về thủ tục kê khai, nộp thuế đối với phế liệu, phế phẩm của hàng sản xuất xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (18/06/2019) Công văn 4337/BCT-KH năm 2019 về doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành
12. (22/05/2019) Công văn 2042/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm thép xuất khẩu sản xuất từ thép phế liệu và phôi thép do Tổng cục Thuế ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (03/07/2019) Thông tư 07/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (15/07/2019) Công điện 849/CĐ-TTg năm 2019 về đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (09/07/2019) Công văn 53932/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (09/07/2019) Công văn 53933/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (09/07/2019) Công văn 54018/CT-TTHT năm 2019 về miễn tiêu thức dấu trên phiếu xuất kho do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (09/07/2019) Công văn 54019/CT-TTHT năm 2019 về miễn tiêu thức dấu trên phiếu xuất kho do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (08/07/2019) Công văn 53569/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (08/07/2019) Công văn 53579/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (08/07/2019) Công văn 53584/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (08/07/2019) Công văn 53567/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (08/07/2019) Công văn 53568/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (08/07/2019) Công văn 53580/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (08/07/2019) Công văn 53581/CT-TTHT năm 2019 về giá vốn của cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn cổ phần khi nhà đầu tư chuyển nhượng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (08/07/2019) Công văn 53583/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (08/07/2019) Công văn 53586/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất, vướng mắc về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (08/07/2019) Công văn 53587/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (08/07/2019) Công văn 53588/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (08/07/2019) Công văn 53582/CT-TTHT năm 2019 về xác định chi phí được trừ khi mua hàng trực tuyến do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
18. (08/07/2019) Công văn 53570/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
19. (08/07/2019) Công văn 53589/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
20. (08/07/2019) Công văn 53593/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (05/07/2019) Công văn 53342/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (04/07/2019) Công văn 4400/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế bảo vệ môi trường đối với than cốc và dầu tái sinh do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (27/06/2019) Công văn 50406/CT-TTHT năm 2019 về kê khai chỉ tiêu cổ tức nhận được do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
24. (26/06/2019) Công văn 49855/CT-TTHT năm 2019 về miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
25. (24/06/2019) Công văn 2525/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
26. (24/06/2019) Công văn 2527/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
27. (21/06/2019) Công văn 2512/TCT-KK năm 2019 về chuyển đổi kỳ khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
28. (17/06/2019) Công văn 2444/TCT-DNL năm 2019 kiến nghị về đối tượng điều chỉnh của Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
29. (13/06/2019) Công văn 2400/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với xuất khẩu hàng hóa từ tài nguyên, khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành
30. (13/06/2019) Công văn 2409/TCT-CS năm 2019 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III do Tổng cục Thuế ban hành
31. (13/06/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
32. (12/06/2019) Công văn 2375/TCT-CS năm 2019 về cấp hóa đơn lẻ do Tổng cục Thuế ban hành
33. (30/05/2019) Công văn 2196/TCT-KK năm 2019 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
34. (16/05/2019) Quyết định 379/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
35. (08/05/2019) Công văn 1817/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
36. (31/01/2019) Công văn 437/TCT-CS năm 2019 về áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
37. (25/01/2019) Công văn 291/TCT-KK năm 2019 về áp dụng kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và theo quý do Tổng cục Thuế ban hành
38. (28/12/2018) Công văn 5414/TCT-CS năm 2018 về giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
39. (27/12/2018) Công văn 5366/TCT-KK năm 2018 về nộp thuế của Văn phòng đại diện Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (10/07/2019) Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (28/12/2018) Công văn 5525/BHXH-BT năm 2018 về chốt quá trình đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (18/12/2018) Công văn 1159b/CNTT-PM năm 2018 về giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội do Trung tâm công nghệ thông tin ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (20/06/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng vốn vay từ ngân sách địa phương đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020 kèm theo Quyết định 88/2017/QĐ-UBND
2. (06/06/2019) Kế hoạch 1394/KH-UBND năm 2019 về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. (21/02/2019) Công văn 223/NGCBQLGD-CSNGCB năm 2019 về giải đáp chế độ lương, phụ cấp giáo viên mầm non do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục ban hành
4. (15/01/2019) Công văn 337/LĐTBXH-PC năm 2019 kiến nghị về giờ làm thêm tối đa do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (14/01/2019) Công văn 327/LĐTBXH-ATLĐ năm 2019 về huấn luyện an toàn lao động cho người lao động hoạt động trong ngành hóa chất do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (24/12/2018) Công văn 5397/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 về xác định công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
7. (24/12/2018) Công văn 5399/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 về danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. (24/12/2018) Công văn 5398/LĐTBXH-ATLĐ năm 2018 về tai nạn giao thông liên quan đến lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9. (28/11/2017) Quyết định 1839/QĐ-LĐTBXH năm 2017 phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngoài và trường thuộc doanh nghiệp nhà nước được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (09/07/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Long An
2. (05/06/2019) Kế hoạch 1367/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 467/QĐ-TTg về tích hợp chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Bất động sản
1. (11/07/2019) Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
2. (05/07/2019) Thông tư 08/2019/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (26/06/2019) Quyết định 2687/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
4. (17/05/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND bãi bỏ tiết f Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 4 Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND
5. (22/03/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Dịch vụ pháp lý
1. (27/02/2019) Công văn 640/BTP-PLQT năm 2019 về văn bản chứng thực quyền thừa kế tài sản của Văn phòng công chứng Maaldrink tại La Hay, Hà Lan do Bộ Tư pháp ban hành
Bộ máy hành chính
1. (12/07/2019) Công văn 527/TANDTC-TCCB năm 2019 về đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (11/07/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-TTg sửa đổi Điều 3 Quyết định 25/2017/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. (10/07/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. (05/07/2019) Quyết định 1656/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền, phạm vi chức năng quản lý giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
5. (05/07/2019) Quyết định 1459/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Lâm Đồng trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp do tỉnh Lâm Đồng ban hành
6. (04/07/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
7. (04/07/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Lâm nghiệp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
8. (04/07/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Long An
9. (02/07/2019) Quyết định 1675/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La
10. (02/07/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2017/QĐ-UBND Quy định công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Sơn La
11. (01/07/2019) Thông tư 02/2019/TT-BXD hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
12. (28/06/2019) Thông tư 01/2019/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
13. (28/06/2019) Quyết định 501/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14. (28/06/2019) Kế hoạch 1631/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Kon Tum năm 2019
15. (28/06/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
16. (28/06/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
17. (27/06/2019) Quyết định 2714/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định 03/2019/QĐ-UBND và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Đợt 1)
18. (26/06/2019) Quyết định 1032/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
19. (26/06/2019) Quyết định 490/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
20. (25/06/2019) Quyết định 1023/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp hoạt động giữa Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020
21. (20/06/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
22. (20/06/2019) Quyết định 2171/QĐ-BVHTTDL năm 2019 về Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
23. (18/06/2019) Kế hoạch 1526/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
24. (17/06/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 05/2017/QĐ-UBND
25. (14/06/2019) Nghị quyết 81/2019/QH14 về thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em" do Quốc hội ban hành
26. (11/06/2019) Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
27. (10/06/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND về Quy chế về tổ chức, hoạt động và phân loại của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
28. (04/06/2019) Quyết định 1360/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế
29. (04/06/2019) Quyết định 420/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
30. (18/05/2019) Quyết định 2135/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
31. (03/05/2019) Quyết định 92/QĐ-HĐND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
32. (29/03/2019) Quyết định 282/QĐ-UBND năm 2019 công bố 43 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
33. (28/03/2019) Quyết định 274/QĐ-UBND năm 2019 công bố 238 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
34. (28/03/2019) Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2019 công bố 159 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
35. (27/12/2018) Quyết định 1603/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang
36. (27/12/2018) Quyết định 1607/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
37. (08/12/2018) Nghị quyết 91/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 18/2010/NQ-HĐND phê chuẩn định hướng nội dung hương ước do tỉnh Sơn La ban hành
38. (26/06/2018) Quyết định 1491/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
39. (29/01/2018) Quyết định 164/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
Vi phạm hành chính
1. (11/07/2019) Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
Tài chính nhà nước
1. (11/07/2019) Quyết định 861/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (05/07/2019) Công văn 2866/BGDĐT-KHCNMT năm 2019 về xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020- 2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (04/07/2019) Thông báo 226/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 03 tháng 07 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (04/07/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2017/QĐ-UBND quy định về mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
5. (03/07/2019) Công văn 2637/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022 (Vốn sự nghiệp) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (18/06/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty nước sạch Bạch Đằng; Công ty Dịch vụ thương mại và Xây dựng Mạnh Tùng; Công ty nước sinh hoạt Long Hải và Hộ kinh doanh Vũ Văn Phong trên địa bàn huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
7. (18/06/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Trách nhiệm hữu hạn nước sạch Cộng Lạc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên nước sạch Kỳ Sơn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên điện nước Phương Anh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên nước sạch Hưng Đạo trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
8. (18/06/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hồng Lạc, Công ty cổ phần nước sinh hoạt Việt Hồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Phượng Hoàng, Công ty cổ phần Phát triển đô thị và nông thôn Sông Đà, Công ty cổ phần nước sạch Thanh An và Doanh nghiệp tư nhân nước sạch Lâm Tới trên địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
9. (18/06/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nước sạch Thanh Sơn trên địa bàn thành phố Hải Dương và huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
10. (18/06/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần nước và môi trường Hải Dương trên địa bàn huyện Thanh Hà, huyện Ninh Giang và huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
11. (17/06/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025
12. (10/06/2019) Quyết định 585/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
13. (10/06/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
14. (21/08/2018) Quyết định 1052/QĐ-TTg về phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 của Hợp phần Ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
15. (14/08/2018) Công văn 3013/BTP-KHTC năm 2018 về kinh phí thực hiện nhiệm vụ tư pháp trong quá trình lập, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước do Bộ Tư pháp ban hành
16. (26/06/2017) Công văn 8408/BTC-QLG năm 2017 hướng dẫn việc tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Bộ Tài chính ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (01/07/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
2. (13/02/2019) Công văn 272/BXD-KTXD năm 2019 về hợp đồng xây dựng của Công ty Kiến trúc và Xây dựng Thái Cường do Bộ Xây dựng ban hành
3. (28/12/2018) Công văn 3319/BXD-KTXD năm 2018 về thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
4. (20/12/2018) Công văn 3813/TĐC-HCHQ năm 2019 thí nghiệm xác định hàm lượng nhựa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành
5. (04/12/2017) Quyết định 1944/QĐ-TTg năm 2017 về đưa Hệ thống Truyền tải điện 500kV vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (02/07/2019) Quyết định 1575/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chí những dự án phát triển hạ tầng giao thông vận tải thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
2. (26/06/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý nơi đỗ xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Giáo dục
1. (15/07/2019) Công văn 2969/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng và trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (09/07/2019) Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Tài nguyên - Môi trường
1. (11/07/2019) Thông báo 235/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ nhất Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (04/07/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
3. (24/06/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
4. (18/06/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương
5. (11/06/2019) Quyết định 945/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi do tỉnh Bắc Kạn ban hành
6. (09/05/2019) Quyết định 222/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2019-2025
7. (27/03/2019) Công văn 1413/BTNMT-VTQG năm 2019 về cử cơ quan đầu mối quản lý hoạt động viễn thám và xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược viễn thám do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thể thao - Y tế
1. (04/07/2019) Công văn 11098/QLD-GT năm 2019 sửa đổi danh mục thuốc tại Thông tư 03/2019/TT-BYT do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (25/06/2019) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2019 về nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm Y tế theo nguyên lý Y học gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (24/06/2019) Công văn 10059/QLD-KD năm 2019 về tăng cường nguồn cung ứng của các loại vắc xin do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (10/01/2019) Công văn 114/ATTP-PCTTR năm 2019 trả lời về thuật ngữ và hiệu lực thi hành của Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Cục An toàn thực phẩm ban hành
5. (28/12/2018) Quyết định 7888/QĐ-BYT năm 2018 về Kế hoạch xét tặng Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 - năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (03/07/2019) Kế hoạch 148/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” do thành phố Hà Nội ban hành
2. (28/01/2019) Công văn 239/BCA-V03 năm 2019 về việc kiểm định đầu báo rò rỉ gas phòng cháy, chữa cháy của Công ty Showa Việt Nam do Bộ Công an ban hành
3. (08/12/2018) Nghị quyết 89/2018/NQ-HĐND về chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020
4. (29/11/2016) Quyết định 1636/QĐ-LĐTBXH năm 2016 về Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (07/10/2016) Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH năm 2016 về kế hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Lĩnh vực khác
1. (04/07/2019) Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2019 về phát triển vùng nguyên liệu bưởi Thanh Trà đến năm 2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
2. (01/07/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3. (26/06/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND quy định về kỹ thuật an toàn điện sau công tơ do tỉnh Bạc Liêu ban hành
4. (15/06/2019) Quyết định 1391/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch hành động thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Sơn La
5. (07/06/2019) Quyết định 921/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019-2021
 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,476

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn