Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 12/07/2019 17:09 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 10/07 - 12/07/2019

12/07/2019 17:09 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 10/07 - 12/07/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (03/07/2019) Công văn 52637/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (28/06/2019) Công văn 50769/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (26/06/2019) Công văn 4364/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (19/06/2019) Công văn 2482/TCT-TTHT năm 2019 về đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
5. (18/06/2019) Công văn 4003/TCHQ-CCHĐH về hướng dẫn thực hiện khảo sát mức độ hài lòng doanh nghiệp năm 2019 do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (26/03/2019) Công văn 1023/TCT-KK năm 2019 thực hiện Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
7. (25/02/2019) Công văn 1243/BNN-QLDN năm 2019 về khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Đầu tư
1. (03/07/2019) Công văn 4538/BKHĐT-TH năm 2019 về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (26/06/2019) Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (27/02/2019) Công văn 2271/BTC-ĐT năm 2019 về hướng dẫn quyết toán hợp đồng trọn gói do Bộ Tài chính ban hành
4. (13/02/2019) Công văn 913/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về đánh giá khả năng thu xếp vốn thông qua thư cam kết tín dụng của nhà đầu tư trong quá trình sơ tuyển do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (16/01/2019) Công văn 814/BTC-ĐT năm 2019 về hướng dẫn thanh quyết toán hợp đồng trọn gói do Bộ Tài chính ban hành
Thương mại
1. (09/07/2019) Thông tư 05/2019/TT-BTTTT quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
2. (04/07/2019) Công văn 4589/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về hồ sơ mời thầu của công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Huyền do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (04/07/2019) Công văn 4595/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (07/06/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
5. (28/02/2019) Công văn 1223/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (22/02/2019) Công văn 1072/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về kiến nghị của Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (24/01/2019) Công văn 623/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (28/06/2019) Công văn 4227/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng kết hợp nhiều chức năng do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (28/06/2019) Công văn 4244/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc phân loại mặt hàng Xe cấp nước cho máy bay do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (28/06/2019) Công văn 4307/TCHQ-GSQL năm 2019 về tăng cường quản lý hoạt động tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (27/06/2019) Công văn 420/TCHQ-GSQL năm 2019 về di chuyển trụ sở Chi cục Hải quan Gia Thụy do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (24/06/2019) Công văn 4108/TCHQ-GSQL năm 2019 về tạm nhập tái xuất hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu để tổ chức sự kiện do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (21/06/2019) Công văn 4412/BCT-XNK năm 2019 về xuất xứ hàng hóa do Bộ Công Thương ban hành
7. (21/06/2019) Công văn 4092/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng Daltofoam MR 40619 do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (13/06/2019) Công văn 3907/TCHQ-GSQL năm 2019 về nội dung chuẩn bị làm việc với kiểm toán nhà nước về công tác quản lý phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (07/12/2018) Công văn 8183/TXNK-DTQLT năm 2019 về xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (08/07/2019) Công văn 5228/NHNN-CSTT năm 2019 về hoạt động cho vay ngang hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (04/07/2019) Thông tư 08/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 03/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (19/02/2019) Công văn 943/NHNN-PC năm 2019 về mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai và các bệnh viện tự bảo đảm chi thường xuyên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (15/01/2019) Công văn 899/NHNN-QLNH năm 2019 về vi phạm hành chính trong quá trình thực hiện khoản vay nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (03/07/2019) Công văn 52434/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (03/07/2019) Công văn 52435/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (02/07/2019) Công văn 51999/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng và hóa đơn đối với giao dịch bán hàng cho khách hàng trong nước điều kiện CIF cảng biển Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (01/07/2019) Công văn 51358/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (01/07/2019) Công văn 51359/CT-TTHT năm 2019 về chi phí khám sức khỏe cho nhân viên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (01/07/2019) Công văn 51361/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (01/07/2019) Công văn 51364/CT-TTHT năm 2019 về bù trừ lỗ giữa các hoạt động sản xuất kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (01/07/2019) Công văn 51366/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn vận tải hành khách (vé) do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (01/07/2019) Công văn 51367/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn kê khai thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (01/07/2019) Công văn 51368/CT-TTHT năm 2019 về tỷ lệ tính thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (28/06/2019) Công văn 50773/CT-TTHT năm 2019 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (28/06/2019) Công văn 50774/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thanh toán cho nhân viên sau khi chấm dứt hợp đồng lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (28/06/2019) Quyết định 1112/QĐ-BTC năm 2019 về điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
14. (27/06/2019) Công văn 50216/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (26/06/2019) Công văn 49854/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (24/06/2019) Công văn 2535/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
17. (24/06/2019) Công văn 2531/TCT-CS năm 2019 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
18. (24/06/2019) Công văn 2537/TCT-CS năm 2019 về điều chỉnh đơn giá thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
19. (21/06/2019) Công văn 2511/TCT-KK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
20. (21/06/2019) Công văn 4104/TCHQ-TXNK năm 2019 về thay đổi mục đích sử dụng xe ô tô của dự án ODA do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (18/06/2019) Công văn 2466/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
22. (14/06/2019) Công văn 2425/TCT-CS năm 2019 về bán tài sản bảo đảm tiền vay do Tổng cục Thuế ban hành
23. (13/06/2019) Công văn 2402/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
24. (12/06/2019) Công văn 2376/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
25. (12/06/2019) Công văn 2380/TCT-CS năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
26. (12/06/2019) Công văn 2374/TCT-CS năm 2019 về mất hóa đơn gốc do Tổng cục Thuế ban hành
27. (12/06/2019) Công văn 2386/TCT-CS năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
28. (10/06/2019) Công văn 2344/TCT-KK năm 2019 về ký thừa ủy quyền Quyết định hoàn và Lệnh hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
29. (07/06/2019) Công văn 2334/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
30. (04/06/2019) Công văn 2273/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
31. (24/05/2019) Công văn 2087/TCT-DNNCN năm 2019 về quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán do Tổng cục Thuế ban hành
32. (24/05/2019) Công văn 2099/TCT-KK năm 2019 về quản lý thuế đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô do Tổng cục Thuế ban hành
33. (23/05/2019) Công văn 2056/TCT-KK năm 2019 về kê khai, nộp thuế đối với hoạt động vận tải bằng phà do Tổng cục Thuế ban hành
34. (23/05/2019) Công văn 2070/TCT-CS năm 2019 về giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng do Tổng cục Thuế ban hành
35. (22/05/2019) Công văn 2039/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với giống vật nuôi, giống cây trồng, máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
36. (15/05/2019) Công văn 1926/TCT-CS năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng khi bán tài sản bảo đảm do Tổng cục Thuế ban hành
37. (13/05/2019) Công văn 1897/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
38. (09/05/2019) Công văn 1853/TCT-CS năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
39. (09/05/2019) Công văn 1857/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
40. (08/05/2019) Công văn 1816/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
41. (08/05/2019) Công văn 1818/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
42. (08/05/2019) Công văn 1821/TCT-CS năm 2019 về xác định giá đất được trừ trong giá tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
43. (05/01/2019) Công văn 68/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
44. (05/01/2019) Công văn 69/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (01/07/2019) Công văn 2373/BHXH-TTKT năm 2019 về nội dung thanh tra quyết toán bảo hiểm y tế và kiểm tra đột xuất cơ sở khám chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (28/12/2018) Công văn 6333/BNV-CCVC năm 2018 về thời gian tối đa giữ chức danh kế toán trưởng do Bộ Nội vụ ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (05/07/2019) Công văn 2674/LĐTBXH-KHTC năm 2019 báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (27/02/2019) Công văn 742/LĐTBXH-ATLĐ năm 2019 về huấn luyện an toàn lao động cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (27/02/2019) Công văn 113/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
4. (02/01/2019) Công văn 13/LĐTBXH-LĐTL năm 2019 về tiền lương đối với người quản lý do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (14/12/2018) Công văn 545/QHLĐTL-CSLĐ năm 2018 về hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động khi cổ phần hóa do Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương ban hành
Công nghệ thông tin
1. (05/07/2019) Thông tư 04/2019/TT-BTTTT quy định về liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (04/07/2019) Quyết định 1904/QĐ-BGDĐT năm 2019 quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (02/07/2019) Kế hoạch 1665/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4. (28/06/2019) Quyết định 1224/QĐ-BGTVT năm 2019 Chương trình về ứng dụng công nghệ để tiếp nhận, xử lý thông tin, giải quyết công việc trên môi trường mạng của Bộ Giao thông vận tải
5. (10/05/2019) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định 1851/QĐ-TTg do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
6. (25/04/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Bất động sản
1. (08/07/2019) Công văn 5994/VPCP-NN năm 2019 về miễn tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (03/07/2019) Công văn 800/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (03/07/2019) Công văn 801/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (03/07/2019) Công văn 802/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (02/07/2019) Quyết định 1434/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng Giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
6. (02/07/2019) Công văn 5789/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo tình hình lập Đề án “Quy hoạch sử dụng đất vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu” do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (28/06/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 30/2016/QĐ-UBND quy định về mức trích kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
8. (26/06/2019) Quyết định 2686/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
9. (26/06/2019) Quyết định 2688/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
Bộ máy hành chính
1. (10/07/2019) Nghị định 61/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh sát biển Việt Nam
2. (10/07/2019) Quyết định 626/QĐ-BXD năm 2019 về Bộ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng
3. (06/07/2019) Thông tư 99/2019/TT-BQP hướng dẫn thi hành Nghị định 168/2018/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
4. (05/07/2019) Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
5. (05/07/2019) Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
6. (05/07/2019) Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
7. (05/07/2019) Công văn 2488/BTP-TCCB năm 2019 về rà soát đối tượng tinh giản biên chế do Bộ Tư pháp ban hành
8. (28/06/2019) Kế hoạch 113/KH-VKSTC về tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
9. (27/06/2019) Quyết định 798/QĐ-TTg năm 2019 về công nhận xã an toàn khu tại tỉnh Đắk Nông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (19/06/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND năm 2019 quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hải Phòng
11. (18/06/2019) Quy định 195-QĐ/TW năm 2019 về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
12. (12/06/2019) Kế hoạch 899/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” do tỉnh Quảng Bình ban hành
13. (11/06/2019) Quyết định 1412/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
14. (10/06/2019) Nghị quyết 705/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
15. (30/05/2019) Nghị quyết 701/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về điều động, bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
16. (27/05/2019) Kế hoạch 2302/KH-UBND năm 2019 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành
17. (14/05/2019) Quyết định 1380/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh
18. (12/03/2019) Quyết định 208/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trong kỳ 2014-2018
19. (28/02/2019) Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018
20. (13/06/2018) Quyết định 1139/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố danh mục báo cáo định kỳ lần đầu quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Thủ tục Tố tụng
1. (08/07/2019) Quyết định 286/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định về quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (08/07/2019) Quyết định 841/QĐ-TTg năm 2019 về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Tài chính nhà nước
1. (10/07/2019) Quyết định 253/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích, công cộng năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
2. (07/07/2019) Thông báo 230/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT) do Văn phòng chính phủ ban hành
3. (05/07/2019) Công văn 2675/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (03/07/2019) Công văn 2638/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (28/06/2019) Công văn 5722/VPCP-NN năm 2019 về điều chỉnh chi phí quản lý dự án và chi phí khác thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (28/06/2019) Thông tư 38/2019/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (26/06/2019) Quyết định 1094/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính
8. (25/06/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
9. (18/06/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu giữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
10. (18/06/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Nam Sơn trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
11. (18/06/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp nước Xuân Hưng, Công ty cổ phần điện nước Cẩm Hoàng và Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tân Trường trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
12. (18/06/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch An Bình trên địa bàn huyện Gia Lộc và huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
13. (18/06/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Đức, Công ty cổ phần nước sạch Thái Học - Long Xuyên trên địa bàn huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
14. (18/06/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Hợp tác xã dịch vụ nước sạch phường Văn An, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Tân Dân trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
15. (29/03/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị do Công ty Cổ phần cấp nước Thái Hòa, Công ty Cổ phần cấp nước Diễn Châu, Công ty Cổ phần cấp nước Quỳnh Lưu, Ban quản lý nhà máy nước thị trấn Yên Thành sản xuất, cung ứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
16. (29/03/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn của các công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Xây dựng - Đô thị
1. (02/07/2019) Công văn 788/TTg-CN năm 2019 về chủ trương bổ sung chức năng thương mại vào quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội tại Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (01/07/2019) Công văn 1511/BXD-KTXD năm 2019 về công tác ván khuôn và bê tông tường kênh do Bộ Xây dựng ban hành
3. (01/07/2019) Công văn 32/BXD-KTXD năm 2019 về công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình do Bộ Xây dựng ban hành
4. (14/06/2019) Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do Quốc hội ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (06/07/2019) Công văn 5972/VPCP-CN năm 2019 về kinh doanh, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (05/07/2019) Thông tư 24/2019/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động - QCVN 104:2019/BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (05/07/2019) Thông tư 25/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (01/07/2019) Công văn 5777/VPCP-CN năm 2019 triển khai giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (24/05/2019) Kế hoạch 2273/KH-UBND năm 2019 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
6. (21/05/2019) Kế hoạch 2202/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành
Giáo dục
1. (10/07/2019) Công văn 2929/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2019 hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên" trong trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (10/07/2019) Kế hoạch 588/KH-BGDĐT về phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (08/07/2019) Văn bản hợp nhất 2688/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Quyết định về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (05/07/2019) Thông tư 07/2019/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (05/07/2019) Công văn 5921/VPCP-CN năm 2019 thực hiện biện pháp đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (05/07/2019) Thông tư 09/2019/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thể thao - Y tế
1. (09/07/2019) Công văn 3928/BYT-K2ĐT năm 2019 về không thực hiện đào tạo định hướng chuyên khoa do Bộ Y tế ban hành
2. (08/07/2019) Thông báo 233/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (04/07/2019) Quyết định 2831/QĐ-BYT năm 2019 về tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (04/07/2019) Quyết định 2834/QĐ-BYT năm 2019 phê duyệt “Hướng dẫn kỹ thuật các can thiệp dự phòng HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (01/07/2019) Quyết định 387/QĐ-QLD năm 2019 về Danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 05 năm - Đợt 164 (bổ sung 2) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
6. (24/06/2019) Kế hoạch 1006/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2020-2025, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Quyền dân sự
1. (24/06/2019) Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội
Văn hóa - Xã hội
1. (03/07/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các kho hàng hóa, xưởng sản xuất trong khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. (31/05/2019) Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2019 thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Lĩnh vực khác
1. (21/06/2019) Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do thành phố Hà Nội ban hành
2. (09/01/2019) Công văn 28/HC-QLHC năm 2019 về báo cáo sử dụng tiền chất công nghiệp do Cục Hóa chất ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,360

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn