Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 25/06/2019 17:11 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 22/06 - 25/06/2019

25/06/2019 17:11 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 22/06 - 25/06/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (19/06/2019) Công văn 47390/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (14/06/2019) Quyết định 1443/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (Liên hiệp Hợp tác xã) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (14/06/2019) Quyết định 1444/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (11/06/2019) Thông tư 34/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (05/06/2019) Công văn 2287/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
6. (24/05/2019) Công văn 3454/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 trả lời kiến nghị về việc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi chuyển nhượng vốn góp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (24/05/2019) Công văn 2101/KK-TCT năm 2019 về thống nhất thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa Sở Kế hoạch đầu tư và cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành
8. (23/05/2019) Công văn 3397/BKHĐT-QLKTTW năm 2019 hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
9. (22/05/2019) Công văn 3337/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về bổ sung ngành nghề kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
10. (13/05/2019) Công văn 1123/BXD-KTXD năm 2019 về thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
11. (09/05/2019) Công văn 1855/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
12. (09/05/2019) Công văn 1854/TCT-CS năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà đầu tư thứ cấp tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 do Tổng cục Thuế ban hành
13. (08/09/2017) Quyết định 141/QĐ-UBND năm 2017 quy định về hợp tác xã có quy mô thành viên lớn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020
Đầu tư
1. (14/06/2019) Công văn 4075/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (14/06/2019) Công văn 4076/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (14/06/2019) Công văn 4077/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (06/06/2019) Công văn 3832/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (06/06/2019) Công văn 3833/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về tổ chức lựa chọn nhà đấu thầu thực hiện dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (05/06/2019) Công văn 3740/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về đánh giá hồ sơ dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (03/06/2019) Công văn 3686/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về địa điểm thực hiện dự án của nhà đầu tư 100% vốn nước ngoài đã thực hiện dự án tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (31/05/2019) Công văn 3617/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
9. (30/05/2019) Công văn 3579/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về trả lời kiến nghị của ông Hoàng Văn Tiến về dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
10. (29/05/2019) Công văn 3558/BKHĐT-KTNN năm 2019 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
11. (28/05/2019) Công văn 3522/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về liên quan đến việc điều chỉnh dự án đầu tư sang tỉnh khác do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
12. (28/05/2019) Công văn 3515/BKHĐT-PC năm 2019 về trả lời vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
13. (23/05/2019) Công văn 3415/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
14. (22/05/2019) Công văn 3352/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
15. (22/05/2019) Công văn 3371/BKHĐT-QLĐT năm 2019 trả lời kiến nghị về việc đánh giá hồ sơ dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
16. (21/05/2019) Công văn 3320/BKHĐT-QLĐT năm 2019 kiến nghị trong quá trình tham dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
17. (16/05/2019) Công văn 3225/BKHĐT-KTĐPLT năm 2019 về bố trí vốn đầu tư công hàng năm cho dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa có quyết định đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
18. (16/05/2019) Công văn 3219/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
19. (14/05/2019) Công văn 3092/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
20. (14/05/2019) Công văn 3088/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
21. (13/05/2019) Công văn 3052/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
22. (09/05/2019) Công văn 464/KCB-QLHN năm 2019 về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
23. (07/05/2019) Công văn 2933/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 kiến nghị của ông Nguyễn Bảo Thi về nhà đầu tư nước ngoài có được thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài để lập cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế loại B, C, D do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
24. (07/05/2019) Công văn 2929/BKHĐT-QLĐT năm 2019 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về sửa đổi Luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
25. (03/05/2019) Công văn 2772/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
26. (26/04/2019) Công văn 1932/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2019 hướng dẫn vướng mắc trong việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức kinh tế trúng đấu giá tài sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thương mại
1. (17/06/2019) Thông tư 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (12/06/2019) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình hành động 23-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh Hòa Bình
3. (10/06/2019) Công văn 3930/BKHĐT-KTĐPLT năm 2019 về thực hiện dự án Đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ thị trấn Kbang tỉnh Gia Lai do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (10/06/2019) Kế hoạch 142/KH-UBND triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
5. (28/03/2019) Kế hoạch 37/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do tỉnh Thái Nguyên ban hành
6. (18/11/2014) Quyết định 2150/QĐ-TĐC năm 2014 về hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2009/BKHCN, Thông tư 14/2012/TT-BKHCN và 30/2014/TT-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (19/06/2019) Quyết định 1737/QĐ-TCHQ năm 2019 về quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với cơ quan quản lý, lập chứng từ trực tiếp hoặc chuyển thông tin phải thu của người nộp thuế qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan
2. (19/06/2019) Công văn 47278/CT-TTHT năm 2019 về hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (13/06/2019) Công văn 3906/TCHQ-KĐHQ năm 2019 giải đáp vướng mắc về thời gian ban hành kết quả phân tích hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (11/06/2019) Công văn 3820/TCHQ-GSQL năm 2019 về nhập khẩu loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (06/06/2019) Công văn 3732/TCHQ-QSGL năm 2019 vướng mắc Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (06/06/2019) Công văn 3761/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (30/05/2019) Công văn 3380/TCHQ-TXNK năm 2019 về bị cưỡng chế thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (28/05/2019) Công văn 4961/BGTVT-KHCN năm 2019 về kiểm tra chuyên ngành khi thông quan lô hàng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
9. (28/05/2019) Công văn 8332/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng máy xới đất do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (28/05/2019) Công văn 6057/BTC-CST năm 2019 về thuế xuất khẩu dăm gỗ do Bộ Tài chính ban hành
11. (16/05/2019) Công văn 430/XNK-TLH năm 2019 về hạn ngạch nhập khẩu đường từ Lào về Việt Nam do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (13/05/2019) Công văn 3452/NHNN-QLNH năm 2019 xử lý vướng mắc về quản lý ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (10/05/2019) Công văn 3404/NHNN-QLNH năm 2019 trả lời kiến nghị tại Cổng thông tin điện tử của Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (19/06/2019) Công văn 47280/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (19/06/2019) Công văn 47277/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (19/06/2019) Công văn 47391/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp mất việc làm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (18/06/2019) Công văn 47002/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (17/06/2019) Công văn 46319/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn dịch vụ cho khách hàng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (17/06/2019) Công văn 46549/CT-TTHT năm 2019 về nghĩa vụ thuế đối với nguyên liệu vàng được gia công thành đồ trang sức tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (13/06/2019) Công văn 2407/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển giao công nghệ do Tổng cục Thuế ban hành
8. (13/06/2019) Công văn 45549/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (10/06/2019) Công văn 2342/TCT-DNL năm 2019 về chính sách thuế khi xử lý tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu do Tổng cục Thuế ban hành
10. (10/06/2019) Công văn 2355/TCT-DNNCN năm 2019 về nghĩa vụ khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân của tổ chức chi trả khi thuê cá nhân kinh doanh làm người lao động do Tổng cục Thuế ban hành
11. (07/06/2019) Quyết định 1527/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi mức phí của 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình tại Quyết định 977/QĐ-UBND
12. (07/06/2019) Công văn 2331/TCT-CS năm 2019 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
13. (06/06/2019) Công văn 431/PVTM-P1 năm 2019 vướng mắc trong quá trình làm tờ khai lô hàng thuộc đối tượng áp thuế chống bán phá giá do Cục Phòng vệ thương mại ban hành
14. (05/06/2019) Công văn 2294/TCT-CS năm 2019 về giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
15. (04/06/2019) Công văn 2243/TCT-DNNCN năm 2019 kiến nghị của ông Nguyễn Văn Thục về chính sách thuế đối với ngành nghề gia công may mặc do Tổng cục Thuế ban hành
16. (04/06/2019) Công văn 2252/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
17. (03/06/2019) Công văn 2236/TCT-KK năm 2019 về trả lời kiến nghị của người nộp thuế về địa điểm kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
18. (30/05/2019) Công văn 2173/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
19. (30/05/2019) Công văn 2175/TCT-CS năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố do Tổng cục Thuế ban hành
20. (28/05/2019) Công văn 2150/TCT-KK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
21. (27/05/2019) Công văn 2116/TCT-CS năm 2019 đề nghị hướng dẫn thủ tục thanh lý tài sản của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
22. (27/05/2019) Công văn 2119/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
23. (21/05/2019) Công văn 5751/BTC-TCT năm 2019 về báo cáo giải quyết đơn kiến nghị về cập nhật thay đổi thông tin Đăng ký thuế do Bộ Tài chính ban hành
24. (16/05/2019) Công văn 1945/TCT-CS năm 2019 về thanh toán và xuất hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành
25. (15/05/2019) Công văn 1925/TCT-CS năm 2019 về thu hồi tiền thuế giá trị gia tăng đã hoàn do Tổng cục Thuế ban hành
26. (03/05/2019) Công văn 4312/CT-KK năm 2019 về thay đổi thông tin đăng ký thuế của Văn phòng đại diện do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
27. (11/04/2019) Công văn 376/HTQTCT-CT năm 2019 hướng dẫn nghiệp vụ về thu phí chứng thực chữ ký do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
28. (27/03/2019) Công văn 1043/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố do Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (06/06/2019) Công văn 3181/BYT-BH năm 2019 về việc nhận khám bảo hiểm y tế ngoài giờ hành chính do Bộ Y tế ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (26/04/2019) Công văn 4942/BTC-QLKT năm 2019 quy định về hóa đơn, chứng từ kế toán do Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (12/06/2019) Kế hoạch 111/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2. (03/06/2019) Công văn 320/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về chi trả trợ cấp cho người lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
3. (31/05/2019) Công văn 2139/LĐTBXH-ATLĐ năm 2019 về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (24/05/2019) Công văn 2010/BLĐTBXH-ATLĐ năm 2019 về giải quyết bồi thường tai nạn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (16/05/2019) Công văn 277/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành
6. (15/05/2019) Công văn 2112/BNV-TL năm 2019 về phụ cấp kiêm nhiệm do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (04/05/2019) Công văn 246/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2019 về tiền lương làm thêm giờ của người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (21/05/2019) Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Nam Định
2. (09/04/2019) Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg về tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên
Bất động sản
1. (21/06/2019) Quyết định 1552/QĐ-BTNMT năm 2019 công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2. (11/06/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình
3. (23/05/2019) Công văn 2069/TCT-CS năm 2019 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
4. (13/05/2019) Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019
5. (13/05/2019) Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019
Dịch vụ pháp lý
1. (17/04/2019) Công văn 394/HTQTCT-CT năm 2019 về hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực bản sao từ bản chính do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành
Bộ máy hành chính
1. (21/06/2019) Công văn 5461/VPCP-PL năm 2019 về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/06/2019) Thông báo 213/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (19/06/2019) Quyết định 1475/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
4. (18/06/2019) Thông báo 212/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (17/06/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4, Điều 3 Quyết định 07/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
6. (17/06/2019) Thông báo 211/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (17/06/2019) Quyết định 773/QĐ-TCCB về Kế hoạch thi và chỉ tiêu nâng ngạch Thẩm tra viên chính, Thư ký viên chính năm 2019 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
8. (15/06/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9. (14/06/2019) Quyết định 390/QĐ-UBDT năm 2019 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc
10. (14/06/2019) Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi, bổ sung nội dung về vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
11. (13/06/2019) Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2019 công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Tuyên Quang
12. (10/06/2019) Quyết định 959/QĐ-BTC năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
13. (10/06/2019) Quyết định 998/QĐ-BTC năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
14. (10/06/2019) Quyết định 1564/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III, từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non công lập tỉnh Thái Bình
15. (10/06/2019) Quyết định 1567/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên trung học phổ thông công lập tỉnh Thái Bình
16. (07/06/2019) Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình
17. (05/06/2019) Thông tư 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
18. (30/05/2019) Chỉ thị 35-CT/TW năm 2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
19. (29/05/2019) Quyết định 1445/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng giải quyết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
20. (29/05/2019) Quyết định 1444/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên
21. (22/05/2019) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Nam Định
22. (16/05/2019) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2019 triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh Nam Định ban hành
23. (15/05/2019) Kế hoạch 1511/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương
24. (15/05/2019) Quyết định 1294/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình
25. (10/05/2019) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
26. (02/05/2019) Quyết định 901/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
27. (02/05/2019) Quyết định 899/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
28. (26/04/2019) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Bình
29. (10/04/2019) Quyết định 939/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
30. (28/02/2019) Quyết định 530/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 5 thành phố Hồ Chí Minh
31. (28/02/2019) Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn kỳ 2014-2018
32. (27/02/2019) Quyết định 173/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu trong kỳ hệ thống hóa năm 2014-2018
33. (28/01/2019) Quyết định 195/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Kiên Giang hết hiệu lực
34. (21/01/2019) Quyết định 56/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành trong kỳ 2014-2018
35. (21/01/2019) Quyết định 55/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần đến ngày 31/12/2018
36. (17/01/2019) Quyết định 68/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và một phần năm 2018
37. (17/01/2019) Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2018
38. (22/12/2017) Quyết định 3302/QĐ-BTNMT năm 2017 về Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
39. (10/02/2017) Công văn 19/HĐND năm 2017 về đính chính văn bản do tỉnh Bạc Liêu ban hành
Vi phạm hành chính
1. (19/06/2019) Công văn 5762/BGTVT-TTr năm 2019 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (07/05/2019) Công văn 07/BXD-TTr năm 2019 về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính do Bộ Xây dựng ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (10/09/2018) Công văn 3378/BTP-PLQT năm 2018 về ủy thác tư pháp về dân sự đi một số nước do Bộ Tư pháp ban hành
Tài chính nhà nước
1. (17/06/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình
2. (17/06/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh hạn mức, thời hạn cho vay đối với đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở để tạo lập nhà ở do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (14/06/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp phê duyệt hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (14/06/2019) Công văn 2199/BTP-KHTC năm 2019 xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2020-2022 do Bộ Tư pháp ban hành
5. (07/06/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại N.I.D. do tỉnh Bến Tre ban hành
6. (05/06/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật tại cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
7. (05/06/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
8. (03/06/2019) Nghị quyết 124/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
9. (27/05/2019) Công văn 3478/BKHĐT-GSTĐĐT năm 2019 về vướng mắc trong việc lập dự án đầu tư mua sắm hệ thống thiết bị phát thanh, truyền hình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
10. (22/05/2019) Công văn 3369/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về điều kiện áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
11. (14/05/2019) Công văn 3325/BNN-PCTT năm 2019 giải đáp việc thực hiện Nghị định 94/2014/NĐ-CP về Quỹ phòng chống thiên tai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
12. (13/05/2019) Công văn 5382/BTC-ĐT năm 2019 hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án do Bộ Tài chính ban hành
13. (19/04/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
14. (11/04/2019) Quyết định 434/QĐ-BKHĐT về công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
15. (18/03/2019) Quyết định 302/QĐ-BKHĐT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019
16. (18/02/2019) Quyết định 179/QĐ-LĐTBXH năm 2019 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
17. (06/11/2018) Công văn 4264/BTP-BTNN năm 2018 triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2019 do Bộ Tư pháp ban hành
18. (25/09/2018) Công văn 294/BTNN-NV2 năm 2018 về thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước do Cục Bồi thường nhà nước ban hành
19. (27/02/2018) Quyết định 16/QĐ-VKSTC năm 2018 về danh mục mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (05/06/2019) Công văn 3741/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (16/05/2019) Công văn 137/BXD-HĐXD năm 2019 về việc thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do Bộ Xây dựng ban hành
3. (10/05/2019) Công văn 1113/BXD-KTXD năm 2019 quyết toán công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
4. (09/05/2019) Công văn 129/BXD-HĐXD năm 2019 cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
5. (08/05/2019) Công văn 128/BXD-HĐXD năm 2019 về năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
6. (07/05/2019) Công văn 425/BXD-KHCN năm 2019 về dự án xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp do Bộ Xây dựng ban hành
7. (06/05/2019) Quyết định 1183/QĐ-UBND năm 2019 quy định khung về mô hình khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2019-2025
8. (04/05/2019) Công văn 965/BXD-KTXD năm 2019 về xử lý khối lượng mời thầu thiếu do Bộ Xây dựng ban hành
9. (26/04/2019) Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch do tỉnh Bắc Giang ban hành
10. (19/04/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Giao thông - Vận tải
1. (03/06/2019) Công văn 1289/BXD-KTXD năm 2019 về giải đáp vướng mắc của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Kiên Giang do Bộ Xây dựng ban hành
2. (20/05/2019) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2019 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
3. (17/05/2019) Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2019 thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình
4. (14/05/2019) Công văn 3128/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Kiên Giang do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (22/04/2019) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2019 về phối hợp ứng phó tai nạn tàu, thuyền trên biển do tỉnh Thái Bình ban hành
Giáo dục
1. (17/06/2019) Công văn 5299/VPCP-KGVX năm 2019 về xử lý thông tin báo nêu về tư vấn du học do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/06/2019) Kế hoạch 3688/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3. (13/06/2019) Công văn 2563/BGDĐT-QLCL năm 2019 về đăng ký thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (07/06/2019) Quyết định 1547/QĐ-UBND năm 2019 quy định về các minh chứng, điểm tăng thêm, chấm hồ sơ, sát hạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập do tỉnh Thái Bình ban hành
5. (05/06/2019) Công văn 2448/BGDĐT-ĐANN năm 2019 về xem xét đề xuất của Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam VPBOX trong dạy và khảo thí tiếng Anh tại Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (26/04/2019) Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2019 thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Nam Định
Tài nguyên - Môi trường
1. (21/06/2019) Quyết định 761/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (03/06/2019) Chỉ thị 3837/CT-BNN-TCTL năm 2019 về tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (30/05/2019) Thông tư 01/2019/TT-BKHCN quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (24/05/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tập kết cát trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Thể thao - Y tế
1. (14/06/2019) Quyết định 2112/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố danh mục các môn, nội dung thi đấu thể thao thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (10/06/2019) Quyết định 2402/QĐ-BYT năm 2019 phê duyệt tài liệu “Hướng dẫn dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (29/05/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về cơ quan thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và việc phân công, phân cấp cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
4. (22/05/2019) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Thái Bình năm 2019-2020
5. (26/04/2019) Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2019 triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
6. (18/04/2019) Quyết định 167/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực hoạt động mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2025
Quyền dân sự
1. (21/05/2019) Công văn 1343/BCA-V03 2019 về thực hiện thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài do Bộ Công an ban hành
2. (13/05/2019) Công văn 1683/BTP-HTQTCT năm 2019 hướng dẫn về việc thẩm quyền đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha con có yếu tố nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành
3. (26/12/2018) Công văn 558/TTLLTPQG-HCTH năm 2018 hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (14/06/2019) Công văn 3360/BYT-TTrB về tăng cường triển khai các hoạt động trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019” do Bộ Y tế ban hành
2. (10/06/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình
3. (07/06/2019) Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 467/QĐ-TTg về tích hợp các chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo do thành phố Hải Phòng ban hành
4. (29/05/2019) Kế hoạch 60/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2019 do tỉnh Thái Bình ban hành
5. (28/05/2019) Công văn 2009/BVHTTDL-DSVH năm 2019 về tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
6. (09/05/2019) Kế hoạch 1436/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019 do tỉnh Hải Dương ban hành
7. (06/05/2019) Quyết định 1187/QĐ-UBND năm 2019 hướng dẫn đánh giá tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2019-2020
8. (23/04/2019) Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (17/05/2018) Quyết định 835/QĐ-BNV năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết 103/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Lĩnh vực khác
1. (17/06/2019) Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2019 thực hiện Thông tri 28-TT/TU triển khai Chỉ thị 34-CT/TW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do thành phố Hải Phòng ban hành
2. (28/12/2018) Quyết định 4173/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (28/12/2018) Quyết định 4183/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Vật liệu dệt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,077

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn