Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 11/06/2019 17:11 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 08/06 - 11/06/2019

11/06/2019 17:11 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 08/06 - 11/06/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (06/06/2019) Công văn 4911/VPCP-ĐMDN năm 2019 về Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (03/06/2019) Quyết định 1347/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
3. (28/05/2019) Công văn 2151/TCT-KK năm 2019 hướng dẫn quy trình đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của hợp tác xã theo hình thức liên thông do Tổng cục Thuế ban hành
4. (19/12/2018) Công văn 15852/BTC-TCDN năm 2018 về báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
5. (19/10/2018) Công văn 70175/CT-TTHT năm 2018 về xác định chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (03/10/2018) Công văn 66960/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng khi cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (24/09/2018) Công văn 65013/CT-TTHT năm 2018 về xác định tỷ lệ tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
8. (14/09/2018) Công văn 63440/CT-TTHT năm 2018 về kê khai, ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư của doanh nghiệp chế xuất tại Khu công nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (14/09/2018) Công văn 63334/CT-TTHT năm 2018 về kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (14/09/2018) Công văn 63339/CT-TTHT năm 2018 về trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (14/09/2018) Công văn 63433/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hợp đồng thử việc, hợp đồng đào tạo, hợp đồng dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (25/06/2018) Quyết định 1485/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2025
Đầu tư
1. (24/04/2019) Quyết định 858/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Hòa Bình
Thương mại
1. (07/06/2019) Quyết định 703/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Đề án "Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa hình thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu chi phí vận tải tao thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (06/06/2019) Công văn 4903/VPCP-CN năm 2019 về lựa chọn nhà đầu tư các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (01/06/2019) Công văn 3864/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
4. (30/05/2019) Kế hoạch 122/KH-UBND triển khai “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề” năm 2019 do thành phố Hà Nội ban hành
5. (28/05/2019) Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (15/05/2019) Quyết định 1100/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương tỉnh Sơn La
7. (10/05/2019) Quyết định 730/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
8. (12/03/2019) Kế hoạch 22/KH-UBND năm 2019 về khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới, dự án tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và cơ chế chính sách huy động các nguồn lực nhằm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới do tỉnh Trà Vinh ban hành
9. (24/01/2019) Quyết định 141/QĐ-BCT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thương mại biên giới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
10. (14/01/2019) Kế hoạch 09/KH-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Nam Định ban hành
11. (10/01/2019) Chương trình hành động 12/CTr-UBND thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do thành phố Hà Nội ban hành
12. (04/01/2019) Chỉ thị 01/CT-UBND về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành, thực hiện kê hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
13. (08/12/2018) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Yên Bái ban hành
14. (09/11/2018) Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023
Xuất nhập khẩu
1. (28/03/2019) Quyết định 742/QĐ-BVTV-KH năm 2019 về ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu do Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (22/02/2019) Công văn 866/NHCS-TDNN năm 2019 về nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành
2. (31/01/2019) Quyết định 211/QĐ-NHNN năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kỳ hệ thống hóa 2014-2018
3. (05/03/2013) Quyết định 15/QĐ-HĐQT năm 2013 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (04/06/2019) Công văn 41922/CT-TTHT năm 2019 về đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (03/06/2019) Công văn 41468/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đào tạo, thi và cấp chứng chỉ các khóa đào tạo ngắn hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (03/06/2019) Công văn 41470/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với dịch vụ giáo dục trực tuyến và học tập kiến thức trong chương trình chính quy trên website do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (03/06/2019) Công văn 41661/CT-TTHT năm 2019 về khai thuế giá trị gia tăng tại Chi nhánh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (31/05/2019) Công văn 41156/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn và doanh thu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (09/04/2019) Thông tư 20/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (19/10/2018) Công văn 70177/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn khi bán hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (19/10/2018) Công văn 70179/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (16/10/2018) Công văn 69271/CT-TTHT năm 2018 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (03/10/2018) Công văn 66959/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng khi bán gas cho trường học do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
11. (02/10/2018) Công văn 66593/CT-TTHT năm 2018 về đối tượng, trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (02/10/2018) Công văn 66595/CT-TTHT năm 2018 về hướng dẫn xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với khoản tiền thu học phí do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (02/10/2018) Công văn 66597/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa có điểm giao nhận ngoài Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (02/10/2018) Công văn 66600/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế đối với hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (02/10/2018) Công văn 66662/CT-TTHT năm 2018 về hướng dẫn kỳ tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (01/10/2018) Công văn 66321/CT-TTHT năm 2018 về trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (01/10/2018) Công văn 66318/CT-TTHT năm 2018 về chi phí xin visa điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
18. (24/09/2018) Công văn 65016/CT-TTHT năm 2018 về thuế nhà thầu đối với hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (24/09/2018) Công văn 65017/CT-TTHT năm 2018 về khoản tiền cho thuê nhà của hộ kinh doanh, cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
20. (24/09/2018) Công văn 65018/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (21/09/2018) Công văn 64747/CT-TTHT năm 2018 về xuất hóa đơn cho hợp đồng cung cấp dịch vụ thoại 1900 của VTC do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (21/09/2018) Công văn 64748/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
23. (21/09/2018) Công văn 64749/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
24. (21/09/2018) Công văn 64750/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế đối với hàng hóa khuyến mại có tổng giá trị dưới 100 triệu đồng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
25. (17/09/2018) Công văn 63655/CT-TTHT năm 2018 về bảng kê kèm theo hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
26. (17/09/2018) Công văn 63656/CT-TTHT năm 2018 về thuế nhà thầu đối với thu nhập từ lãi tiền gửi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
27. (14/09/2018) Công văn 63335/CT-TTHT năm 2018 về chi phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
28. (14/09/2018) Công văn 63337/CT-TTHT năm 2018 về thời điểm xuất hóa đơn cho phiếu quà tặng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
29. (14/09/2018) Công văn 63338/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn điều chỉnh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
30. (14/09/2018) Công văn 63340/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội
31. (14/09/2018) Công văn 63435/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giảm trừ gia cảnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
32. (14/09/2018) Công văn 63332/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng liên quan đến việc bàn giao dự án đầu tư giữa các đơn vị thành viên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
33. (14/09/2018) Công văn 63436/CT-TTHT năm 2018 hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
34. (30/08/2018) Công văn 60483/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân với lao động người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
35. (23/08/2018) Công văn 58754/CT-TTHT năm 2018 chính sách thuế về chuyển nhượng chứng khoán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Bảo hiểm
1. (04/06/2019) Công văn 1201/BHXH-CĐ năm 2019 về tiếp nhận hồ sơ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần và trợ cấp thai sản do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (30/05/2019) Quyết định 618/QĐ-BHXH năm 2019 về mẫu “Thông báo Kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp" do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (31/05/2019) Quyết định 1354/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực việc làm (xuất khẩu lao động) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
2. (29/05/2019) Văn bản hợp nhất 2090/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (29/05/2019) Quyết định 1293/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (29/05/2019) Quyết định 1295/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (16/04/2019) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về trích nộp kinh phí công đoàn do tỉnh Cao Bằng ban hành
Công nghệ thông tin
1. (07/06/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An
2. (07/06/2019) Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2019 về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (25/09/2018) Quyết định 1226/QĐ-BXD năm 2018 về Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng Phiên bản 1.0
Bất động sản
1. (13/04/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
2. (15/03/2019) Hướng dẫn 759/HD-UBND năm 2019 về áp dụng, tham khảo hệ số điều chỉnh để xác định giá nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong việc tính bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
3. (14/02/2019) Quyết định 444/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện An Lão tỉnh Bình Định
4. (13/02/2019) Quyết định 481/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh
5. (17/12/2018) Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch (năm 2016) của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
6. (10/12/2018) Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2018 thông qua việc điều chỉnh giá đất thuộc Bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019) trên địa bàn 07 huyện
7. (06/12/2018) Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2018 thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất và Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
8. (23/11/2018) Quyết định 1296/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch (năm 2016) của huyện Đăk Tô tỉnh Kon Tum
9. (22/11/2018) Quyết định 1295/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch (năm 2016) của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
10. (14/11/2018) Quyết định 5087/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020
11. (06/11/2018) Quyết định 1233/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch (năm 2016) của huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
12. (15/10/2018) Quyết định 2559/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án khung pháp lý thuê lại đất của người dân để thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh An Giang
13. (05/10/2018) Quyết định 1274/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
14. (05/10/2018) Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
15. (18/04/2018) Quyết định 996/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
16. (15/01/2018) Quyết định 01/2018/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Dịch vụ pháp lý
1. (05/01/2019) Quyết định 21/QĐ-BTP năm 2019 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Bộ máy hành chính
1. (07/06/2019) Quyết định 705/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (07/06/2019) Quyết định 704/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch tổng kết Nghị quyết 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (06/06/2019) Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân
4. (04/06/2019) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2019 về xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021
5. (04/06/2019) Quyết định 2930/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
6. (01/06/2019) Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
7. (31/05/2019) Quyết định 1362/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc
8. (31/05/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh kèm theo Quyết định 02/2016/QĐ-UBND
9. (31/05/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 03/2016/QĐ-UBND
10. (31/05/2019) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg về Đề án văn hóa công vụ do tỉnh Ninh Bình ban hành
11. (31/05/2019) Quyết định 1334/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (30/05/2019) Quyết định 1181/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
13. (29/05/2019) Quyết định 1333/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành xây dựng do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
14. (29/05/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
15. (29/05/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 08/2011/QĐ-UBND
16. (28/05/2019) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2019 thực hiện liên thông thủ tục hành chính về Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
17. (28/05/2019) Quyết định 1320/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và các Sở Quản lý chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
18. (28/05/2019) Quyết định 1321/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
19. (24/05/2019) Quyết định 1265/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Dân số thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
20. (24/05/2019) Quyết định 1337/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và công nghệ
21. (23/05/2019) Quyết định 1192/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lĩnh vực Quảng cáo, Triển lãm, Văn hóa, Thể dục thể thao do tỉnh Sơn La ban hành
22. (22/05/2019) Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc
23. (22/05/2019) Quyết định 1280/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Ban Dân tộc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
24. (20/05/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin kèm theo Quyết định 07/2018/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
25. (15/05/2019) Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
26. (15/05/2019) Quyết định 1101/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Sơn La
27. (10/05/2019) Quyết định 1155/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
28. (08/05/2019) Quyết định 1289/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
29. (08/05/2019) Quyết định 788/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Mỹ thuật và Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
30. (03/05/2019) Công văn 433/UBDT-CSDT năm 2019 về kiểm tra, rà soát thông tin đơn vị hành chính cấp xã vùng khó khăn theo Quyết định 1010/QĐ-TTg do Ủy ban dân tộc ban hành
31. (02/05/2019) Quyết định 1038/QĐ-BKHCN năm 2019 về Quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Khoa học và Công nghệ
32. (26/04/2019) Quyết định 1053/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
33. (11/04/2019) Quyết định 977/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình
34. (10/04/2019) Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
35. (10/04/2019) Quyết định 834/QĐ-UBND năm 2019 quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
36. (29/03/2019) Quyết định 934/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
37. (28/02/2019) Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2019 về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An kỳ 2014-2018
38. (27/02/2019) Quyết định 220/QĐ-LĐTBXH năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
39. (25/01/2019) Quyết định 247/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo lộ trình Đề án 1648 năm 2019 do tỉnh Lào Cai ban hành
40. (11/01/2019) Quyết định 57/QĐ-UBND phê duyệt giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019
41. (26/12/2018) Quyết định 1853/QĐ-BLĐTBXH năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
42. (19/12/2018) Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình
43. (17/12/2018) Quyết định 2048/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Cà Mau
44. (30/11/2018) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2018 thực hiện "Đề án liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí " trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
45. (12/11/2018) Quyết định 1603/QĐ-LĐTBXH năm 2018 công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực bảo trợ xã hội, giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
46. (09/11/2018) Quyết định 2800/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
47. (30/08/2018) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
48. (24/08/2018) Quyết định 2618/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục thủ tục thực hiện rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan theo Chỉ thị 08/CT-TTg do tỉnh Lào Cai ban hành
49. (13/02/2018) Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, hình thức liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
50. (08/09/2017) Quyết định 2498/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk
51. (03/10/2011) Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND về chương trình tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
Thủ tục Tố tụng
1. (05/06/2019) Công văn 2415/VKSTC-V11 năm 2019 về kiểm sát hồ sơ xét miễn nghĩa vụ thi hành án đối với người bị kết án phạt tiền thuộc diện miễn chấp hành hình phạt theo Nghị quyết 41/2017/QH14 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (28/12/2018) Công văn 5052/BTP-TGPL năm 2018 về chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2019 do Bộ Tư pháp ban hành
Tài chính nhà nước
1. (07/06/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc
2. (31/05/2019) Quyết định 44/QĐ-VKSTC năm 2019 về danh mục mua sắm tài sản công tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
3. (11/05/2019) Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4. (11/05/2019) Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi tiền thưởng cho giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh
5. (08/04/2019) Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND về bố trí lực lượng và chính sách hỗ trợ đối với Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
6. (07/12/2018) Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
7. (14/08/2018) Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh, bổ sung danh sách, hình thức hỗ trợ và điều chuyến nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg triển khai đợt 1/2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
8. (20/07/2018) Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mức chi hỗ trợ Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
9. (12/07/2018) Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và giáo dục thường xuyên năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
10. (24/04/2018) Quyết định 904/QĐ-UBND năm 2018 quy định về mức tỷ lệ chi phí quản lý trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La
Xây dựng - Đô thị
1. (07/06/2019) Quyết định 702/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (29/05/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong thiết kế và thi công nhà xưởng sản xuất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (13/04/2018) Quyết định 1020/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt quy hoạch chung thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050
Giao thông - Vận tải
1. (04/06/2019) Quyết định 1076/QĐ-BGTVT năm 2019 phê duyệt danh mục và cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn và dự kiến kinh phí của Bộ Giao thông vận tải năm 2019, bổ sung lần 1
2. (30/05/2019) Kế hoạch 72/KH-UBND triển khai công tác lắp đặt, bảo trì biển báo hiệu đường bộ, biển báo phân luồng trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và khu vực phụ cận năm 2019
3. (20/05/2019) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP “về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (15/05/2019) Quyết định 585/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2021
Giáo dục
1. (31/05/2019) Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2019 về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Ninh Bình ban hành
2. (30/05/2019) Quyết định 745/QĐ-LĐTBXH năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (28/05/2019) Quyết định 1229/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 522/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Sơn La
Tài nguyên - Môi trường
1. (08/05/2019) Quyết định 713/QĐ-UBND năm 2019 Kế hoạch hành động về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019-2025
2. (21/12/2018) Kế hoạch 3547/KH-UBND năm 2018 thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thể thao - Y tế
1. (10/06/2019) Thông tư 09/2019/TT-BYT hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sáng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (07/06/2019) Nghị định 50/2019/NĐ-CP quy định về cấp chứng chỉnh hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội
3. (30/11/2018) Thông báo 1324/TB-BYT năm 2018 ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến triển khai và nhân rộng mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình
4. (08/10/2018) Quyết định 6070/QĐ-BYT năm 2018 hướng dẫn bố trí không gian và các phòng chức năng cho trạm y tế mô hình điểm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (02/04/2018) Kế hoạch 778/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP và Chương trình 54-CTr/TU về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do tỉnh Kon Tum ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (31/05/2019) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen do tỉnh Hòa Bình ban hành
2. (29/05/2019) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2019 về phòng ngừa, đấu tranh với hành vi đeo bám, chèo kéo khách, xâm phạm sở hữu tài sản của du khách tại địa điểm du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (28/05/2019) Quyết định 1219/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Danh mục hồ, ao; di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh gắn với nguồn nước đã được xếp hạng không được san lấp trên địa bàn tỉnh Sơn La
4. (23/05/2019) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2019 thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5. (14/05/2019) Quyết định 751/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019
6. (10/05/2019) Quyết định 731/QĐ-UBND năm 2019 quy định về đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của cá nhân làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do tỉnh Bắc Kạn ban hành
7. (10/05/2019) Quyết định 732/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn
8. (06/05/2019) Quyết định 1023/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Sơn La
9. (10/09/2018) Công văn 1237/TCDL-LH về phối hợp triển khai Kế hoạch phát động phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh cho khách du lịch tại các địa bàn du lịch trọng điểm do Tổng cục Du lịch ban hành
Lĩnh vực khác
1. (29/05/2019) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh dại ở động vật do tỉnh Sơn La ban hành
2. (24/05/2019) Quyết định 1253/QĐ-UBND năm 2019 điều chỉnh Quyết định 917/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
3. (26/04/2019) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
4. (18/04/2019) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi quy định về chỉ tiêu số 11.3 thuộc tiêu chí số 11 - về Hình thức tổ chức sản xuất và các chỉ tiêu số 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7 thuộc tiêu chí số 15 - về Cảnh quan, môi trường và an toàn thực phẩm của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020, tại Quyết định 2290/QĐ-UBND
5. (07/12/2018) Quyết định 3762/QĐ-BKHCN năm 2018 về công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (11/10/2018) Chương trình phối hợp 02-CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS năm 2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại tố cáo ở địa phương, cơ sở
7. (10/09/2018) Quyết định 938/QĐ-UBND năm 2018 về chuyển giao Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật từ trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố quản lý do tỉnh Kon Tum ban hành
8. (06/09/2018) Công điện 15/CĐ-UBND năm 2018 về ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa và phòng, chống dịch bệnh động vật sau mưa lũ
9. (11/04/2018) Quyết định 810/QĐ-UBND về Kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình hành động về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 do tỉnh An Giang ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,022

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn