GỠ RỐI PHÁP LÝ PHÁT SINH DO COVID-19
Bản Tin Văn Bản Mới 07/06/2019 17:10 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 05/06 - 07/06/2019

07/06/2019 17:10 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 05/06 - 07/06/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (01/06/2019) Công văn 4755/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong Tháng 4 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (30/05/2019) Công văn 3384/TCHQ-TXNK năm 2019 về rà soát sai sót khi nộp tiền thuế của doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (23/05/2019) Quyết định 863/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP, Chỉ thị 07/CT-TTg và 26/CT-TTg trong năm 2019 và năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (13/05/2019) Công văn 1900/TCT-CS năm 2019 về giải đáp, trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
5. (09/11/2018) Công văn 13785/BTC-CST năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao do Bộ Tài chính ban hành
6. (16/10/2018) Công văn 69269/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí thuê nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (03/10/2018) Công văn 66962/CT-TTHT năm 2018 về xác định tỷ lệ phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (03/10/2018) Công văn 66964/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Dự án ODA không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (14/09/2018) Công văn 63329/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (10/09/2018) Công văn 62360/CT-TTHT năm 2018 về chi phí tài chính được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (20/08/2018) Công văn 57930/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
12. (20/07/2018) Công văn 50796/CT-TTHT năm 2018 về xác định chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Thương mại
1. (04/06/2019) Quyết định 684/QĐ-TTg năm 2019 sửa đổi Quyết định 1899/QĐ-TTg về thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (04/06/2019) Quyết định 681/QĐ-TTg năm 2019 về Lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (03/06/2019) Nghị quyết 34/NQ-CP năm 2019 phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Tân Nam và phạm vi khu vực cửa khẩu chính Kà Tum do Chính phủ ban hành
4. (29/05/2019) Quyết định 1482/QĐ-BCT năm 2019 sửa đổi Quyết định 4086/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
5. (27/05/2019) Quyết định 876/QĐ-BTC năm 2019 về Kế hoạch triển khai giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019-2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (24/05/2019) Chỉ thị 03/CT-BKHĐT năm 2019 về chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (17/05/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
8. (23/04/2019) Quyết định 343/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2019
9. (18/04/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
Xuất nhập khẩu
1. (31/05/2019) Quyết định 911/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
2. (28/05/2019) Công văn 3332/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng máy xới đất do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (27/05/2019) Công văn 3305/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương tiện vận tải do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (27/05/2019) Công văn 3304/TCHQ-GSQL năm 2019 hướng dẫn khai hải quan và báo cáo quyết toán đối với vật tư tiêu hao; công cụ, dụng cụ do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (24/05/2019) Công văn 3254/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng “tấm sản phẩm bằng đá nhân tạo” do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (24/05/2019) Công văn 3255/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng hộp giấy Purepack do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (21/05/2019) Công văn 28/BXD-VLXD năm 2019 về hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
8. (17/05/2019) Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
9. (22/04/2019) Công văn 2343/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng máy xới đất do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (05/10/2018) Công văn 67369/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ xuất khẩu sản phẩm tư vấn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (05/06/2019) Thông báo 15/TB-HĐTP năm 2019 đính chính Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (23/05/2019) Kế hoạch 1764/KH-BHXH năm 2019 thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội thông qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (31/05/2019) Công văn 41157/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân không cư trú do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (22/05/2019) Công văn 36787/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (13/05/2019) Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 33/2017/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận
4. (18/04/2019) Công văn 21839/CT-TTHT năm 2019 về chi phí mua tài sản thanh lý của văn phòng đại diện không có hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (18/04/2019) Công văn 21840/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động của trung tâm thể dục, thể thao do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (29/10/2018) Công văn 72015/CT-TTHT năm 2018 về sử dụng hóa đơn cho hoạt động bán vàng không thường xuyên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (29/10/2018) Công văn 72023/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (29/10/2018) Công văn 72025/CT-TTHT năm 2018 về chứng từ thu đòi bồi thường, chi phí hoa hồng nhà đồng bảo hiểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (29/10/2018) Công văn 71934/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng hoạt động phát hành chứng chỉ tiền gửi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (29/10/2018) Công văn 72014/CT-TTHT năm 2018 về phương thức thanh toán không dùng tiền mặt do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (29/10/2018) Công văn 72017/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (29/10/2018) Công văn 71937/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (29/10/2018) Công văn 71938/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế đối với việc thực hiện dự án tại Lào do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
14. (29/10/2018) Công văn 72000/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (29/10/2018) Công văn 72001/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (29/10/2018) Công văn 72003/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng cho các dịch vụ bảo trì thiết bị do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (29/10/2018) Công văn 72006/CT-TTHT năm 2018 về xuất hóa đơn khoản lãi tiền vay do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
18. (29/10/2018) Công văn 72007/CT-TTHT năm 2018 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng hàng khuyến mại do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (29/10/2018) Công văn 72010/CT-TTHT năm 2018 về chi phí được trừ khi cử lao động đi công tác nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
20. (29/10/2018) Công văn 72011/CT-TTHT năm 2018 về hướng dẫn cách xuất hóa đơn cho toàn hệ thống do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (29/10/2018) Công văn 72012/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế đối với kho hàng thuê ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (19/10/2018) Công văn 70182/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
23. (16/10/2018) Công văn 69270/CT-TTHT năm 2018 về chi phí thuê văn phòng công ty và nhà ở cho cán bộ nhân viên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
24. (05/10/2018) Công văn 67404/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại Tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
25. (05/10/2018) Công văn 67406/CT-TTHT năm 2018 về thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với khoản tiền đặt cọc đảm bảo thực hiện hợp đồng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
26. (04/10/2018) Công văn 67158/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn chứng từ đối với bán hàng qua website do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
27. (04/10/2018) Công văn 67254/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn sai địa chỉ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
28. (03/10/2018) Công văn 66963/CT-TTHT năm 2018 về kê khai, nộp thuế đối với đơn vị trực thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
29. (01/10/2018) Công văn 3720/TCT-CS năm 2018 trao đổi về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
30. (14/09/2018) Công văn 63328/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn thanh lý tài sản công do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
31. (14/09/2018) Công văn 63330/CT-TTHT năm 2018 về hạch toán chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
32. (14/09/2018) Công văn 63331/CT-TTHT năm 2018 hướng dẫn việc lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
33. (12/09/2018) Công văn 62872/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
34. (10/09/2018) Công văn 62347/CT-TTHT năm 2018 về trích trước chi phí lãi vay do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
35. (05/09/2018) Công văn 61653/CT-TTHT năm 2018 về thanh toán ủy quyền cho bên thứ ba do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
36. (05/09/2018) Công văn 61654/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng tư vấn phụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
37. (30/08/2018) Công văn 60484/CT-TTHT năm 2018 về đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
38. (27/08/2018) Công văn 59455/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa giao nhận ngoài lãnh thổ Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
39. (23/08/2018) Công văn 58755/CT-TTHT năm 2018 về chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
40. (20/08/2018) Công văn 58043/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn đối với khoản tiền điện, nước khi thuê văn phòng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
41. (20/08/2018) Công văn 57928/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất giá trị gia tăng đối với hoạt động thuê cơ sở hạ tầng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
42. (20/08/2018) Công văn 57931/CT-TTHT năm 2018 về chi phí được trừ đối với khoản chi từ thiện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
43. (20/08/2018) Công văn 57932/CT-TTHT năm 2018 về chi phí đối với lao động nước ngoài không được cấp giấy phép lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
44. (20/08/2018) Công văn 58042/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ sửa chữa cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
45. (16/08/2018) Công văn 57374/CT-TTHT năm 2018 về phương pháp tính thuế khi bán mẫu C/O do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Chứng khoán
1. (09/05/2019) Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (05/06/2019) Kế hoạch 1910/KH-BHXH về hỗ trợ mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (03/06/2019) Công văn 3085/BYT-BH năm 2019 về thanh toán thuốc Đương quy di thực theo chế độ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
3. (25/03/2019) Công văn 902/BHXH-PC năm 2019 hướng dẫn cách hiểu về cấu phần “nộp bảo hiểm xã hội” trong chỉ số A2 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
4. (18/03/2011) Công văn 890/BNV-TL năm 2011 về truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức cấp xã là bệnh binh các hạng do Bộ Nội vụ ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (27/05/2019) Quyết định 875/QĐ-BTC năm 2019 quy định về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phú trách kế toán tại đơn vị kế toán thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính
Lao động - Tiền lương
1. (24/05/2019) Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
2. (21/05/2019) Văn bản hợp nhất 04/NĐHN-BNV năm 2019 hợp nhất Nghị định thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành
3. (13/05/2019) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2019 về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
4. (13/05/2019) Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ vay vốn từ ngân sách địa phương đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020
5. (18/04/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 09/2017/QĐ-UBND
6. (10/04/2019) Quyết định 400/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Công nghệ thông tin
1. (27/05/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (26/04/2019) Kế hoạch 177/KH-UBND năm 2019 về tuyên truyền Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2020
3. (19/04/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
4. (19/04/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý và tổ chức thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
5. (11/04/2019) Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
6. (14/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số và phát hành văn bản điện tử có ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 42/2017/QĐ-UBND
7. (04/09/2014) Công văn 2519/BTTTT-KHTC năm 2014 về đơn giá lắp đặt phần cứng và cài đặt ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành
Bất động sản
1. (01/06/2019) Công văn 4739/VPCP-NN năm 2019 về miễn nộp bổ sung tiền thuê đất của Cục Phục vụ Ngoại giao Đoàn và Trung tâm Vận tải đối ngoại V75 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (31/05/2019) Công văn 4660/VPCP-NN năm 2019 về giải quyết tồn tại, vướng mắc khi giao đất làm nhà ở cho 86 hộ dân tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (30/05/2019) Thông tư 04/2019/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Thái Bình do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (28/05/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định 04/2019/QĐ-UBND
5. (24/05/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2011/QĐ-UBND quy định tạm thời thực hiện dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu
6. (10/05/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7. (26/04/2019) Kế hoạch 172/KH-UBND triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công đô thị năm 2019 do tỉnh Lào Cai ban hành
8. (25/04/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
9. (09/04/2019) Quyết định 65/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Dịch vụ pháp lý
1. (23/05/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Nam Định kèm theo Quyết định 16/2016/QĐ-UBND
2. (26/11/2013) Quyết định 2231/QĐ-UBND năm 2013 về giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh và một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
Bộ máy hành chính
1. (05/06/2019) Công văn 2406/VKSTC-V16 năm 2019 về phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (05/06/2019) Nghị định 47/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
3. (04/06/2019) Thông báo 202/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (03/06/2019) Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
5. (03/06/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND về tổ chức lại các phòng, ban thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (03/06/2019) Quyết định 1386/QĐ-BTNMT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7. (31/05/2019) Thông tư 01/2019/TT-UBDT quy định về chế độ báo cáo công tác dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
8. (31/05/2019) Quyết định 1325/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (31/05/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng
10. (31/05/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 11/2015/QĐ-UBND
11. (31/05/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
12. (29/05/2019) Quyết định 1292/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (28/05/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
14. (28/05/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 05/2018/QĐ-UBND
15. (27/05/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu
16. (27/05/2019) Công văn 1783/CHHVN-TCCB năm 2019 thực hiện quy định mới về công tác cán bộ do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
17. (27/05/2019) Quyết định 1991/QĐ-BYT năm 2019 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác tư vấn, hỗ trợ cơ chế, chính sách, pháp luật cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, địa phương trong phát triển công nghiệp dược; thực phẩm ảnh hưởng sức khỏe và trang thiết bị y tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
18. (27/05/2019) Quyết định 1354/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
19. (23/05/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về Quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố được tổ chức thành cuộc bầu cử riêng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
20. (22/05/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
21. (22/05/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
22. (21/05/2019) Văn bản hợp nhất 02/NĐHN-BNV năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Bộ Nội vụ ban hành
23. (21/05/2019) Văn bản hợp nhất 03/NĐHN-BNV năm 2019 hợp nhất Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
24. (20/05/2019) Công văn 4301/VPCP-TH năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng Chính phủ ban hành
25. (20/05/2019) Quyết định 1015/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế làm việc của Ban Tổ chức, Ban Nội dung hợp tác Khoa học - Công nghệ - Môi trường giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước giai đoạn 2019-2023
26. (17/05/2019) Quyết định 992/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình một cửa liên thông giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp do tỉnh Bình Phước ban hành
27. (17/05/2019) Chỉ thị 769/CT-TTCP năm 2019 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành
28. (15/05/2019) Quyết định 681/QĐ-BKHĐT năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ 2014-2018
29. (14/05/2019) Quyết định 1254/QĐ-BKHCN năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
30. (07/05/2019) Quyết định 782/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
31. (03/05/2019) Quy định 186-QĐi/BCSĐ năm 2019 về phân cấp quản lý các chức danh lãnh đạo tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải
32. (02/05/2019) Quyết định 754/QĐ-BGTVT năm 2019 quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải
33. (02/05/2019) Quyết định 748/QĐ-BGTVT năm 2019 quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải
34. (25/04/2019) Kế hoạch 170/KH-UBND về cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2019
35. (25/04/2019) Quyết định 597/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông thực hiện tại Một cửa điện tử
36. (25/04/2019) Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính các lĩnh vực: Đất đai, Môi trường, Khoáng sản, Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và lĩnh vực Đo đạc bản đồ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông thực hiện tại Một cửa điện tử
37. (24/04/2019) Quyết định 1716/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Ninh
38. (23/04/2019) Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành mới, lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
39. (22/04/2019) Quy định 163-QĐi/BCSĐ năm 2019 về công tác luân chuyển cán bộ đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải
40. (18/04/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 và Khoản 3 Điều 4 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 22/2016/QĐ-UBND
41. (18/04/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
42. (18/04/2019) Quyết định 531/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
43. (18/04/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 24/2015/QĐ-UBND
44. (18/04/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 17/2016/QĐ-UBND
45. (18/04/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 10/2017/QĐ-UBND
46. (18/04/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND
47. (18/04/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 09/2016/QĐ-UBND
48. (10/04/2019) Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế thực hiện và không thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
49. (08/04/2019) Quyết định 470/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông thực hiện tại Một cửa điện tử
50. (05/04/2019) Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
51. (22/03/2019) Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
52. (08/03/2019) Quyết định 188/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trang thiết bị Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
53. (20/02/2019) Quyết định 335/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
54. (29/01/2019) Quyết định 161/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2018
55. (27/12/2018) Quyết định 1862/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019
Tài chính nhà nước
1. (29/05/2019) Công văn số 2330/BGDĐT-KHTC năm 2019 thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (29/05/2019) Công văn 3367/TCHQ-TXNK năm 2019 về hoàn trả các khoản thu trong năm ngân sách nhà nước 2019 do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (28/05/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 11/2017/QĐ-UBND
4. (22/05/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2012/QĐ-UBND quy định về đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
5. (10/05/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận
6. (21/03/2019) Quyết định 1088/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (04/06/2019) Công văn 4781/VPCP-CN năm 2019 về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (04/06/2019) Công văn 4786/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung bốn đô thị thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (03/06/2019) Công văn 4769/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (01/06/2019) Công văn 4732/VPCP-CN năm 2019 về phản ánh của Báo Tiền phong liên quan đến nguy cơ bị phá vỡ quy hoạch tại khu đô thị Ciputra và khu Đoàn Ngoại giao do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (28/05/2019) Quyết định 456/QĐ-BXD năm 2019 công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (06/06/2019) Thông báo 204/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp rà soát dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP) do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (05/06/2019) Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
Giáo dục
1. (04/06/2019) Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2019 về tăng cường huy động nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025 do Chính phủ ban hành
2. (31/05/2019) Quyết định 1506/QĐ-BGDĐT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” của ngành Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (30/05/2019) Công văn 2158/SGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (05/06/2019) Quyết định 651/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2030
2. (03/06/2019) Công văn 3081/BYT-KHTC năm 2019 về chủ động ứng phó với thiên tai khu vực Bắc bộ và Bắc Trung Bộ do Bộ Y tế ban hành
3. (24/05/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 26/2011/CT-UBND về tăng cường biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi sử dụng, mua bán, tàng trữ, vận chuyển các loại chất nổ, chất độc và xung điện để khai thác thủy sản trái phép trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4. (03/05/2017) Công văn 2139/BTNMT-BĐKH năm 2017 thực hiện biện pháp giảm cầu polyol trộn sẵn HCFC-141b do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thể thao - Y tế
1. (05/06/2019) Quyết định 2326/QĐ-BYT năm 2019 về thành lập Phân viện Pháp y tâm thần Bắc miền Trung, thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (04/06/2019) Công văn 3105/BYT-BM-TE năm 2019 về chấn chỉnh việc sử dụng phương pháp vô cảm trong mổ lấy thai do Bộ Y tế ban hành
3. (04/06/2019) Công văn 1895/BHXH-CSYT năm 2019 về chuyển bệnh phẩm thực hiện xét nghiệm HIV/AIDS do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
4. (04/06/2019) Công văn 3115/BYT-BH năm 2019 về mã hóa, trích chuyển dữ liệu đối với khí NO (Nitric oxid) do Bộ Y tế ban hành
5. (04/06/2019) Công văn 4791/VPCP-KGVX năm 2019 về thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (30/05/2019) Công văn 8207/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (24/05/2019) Công văn 7959/QLD-KD năm 2019 về báo cáo định kỳ vắc xin đã hết hiệu lực số đăng ký nhưng còn hạn dùng và đang lưu hành trên thị trường do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (22/05/2019) Kế hoạch 2999/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Lâm Đồng năm 2019-2020
Văn hóa - Xã hội
1. (06/06/2019) Công văn 580/UBDT-CSDT năm 2019 về địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (05/06/2019) Quyết định 687/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (04/06/2019) Quyết định 357/QĐ-UBDT năm 2019 phê duyệt đề cương cuốn Cẩm nang truyền thông giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (04/06/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí thôn, bản, xóm đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực vùng núi, vùng bãi ngang ven biển tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020
5. (03/06/2019) Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2019 về phát triển kinh tế du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
6. (01/06/2019) Công văn 4744/VPCP-V.I năm 2019 về kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh việc tôm hùm đất là sinh vật ngoại lai cấm nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (31/05/2019) Công văn 4713/VPCP-NC năm 2019 về khen thưởng trong phòng, chống tội phạm ma túy do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (21/05/2019) Quyết định 612/QĐ-TTg năm 2019 về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (06/05/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định về mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh Đắk Lắk
Lĩnh vực khác
1. (05/06/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 49/2011/QĐ-UBND quy định về bố trí các ngành nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2. (04/06/2019) Công điện 667/CĐ-TTg năm 2019 về tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (04/06/2019) Quyết định 679/QĐ-TTg năm 2019 về xác định phạm vi vành đai biên giới tại tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (04/06/2019) Quyết định 1358/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt "Kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2025"
5. (28/05/2019) Hướng dẫn 3708/HD-BNN-TY năm 2019 về biện pháp khẩn cấp quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh dịch tả lợn Châu Phi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (27/05/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Ruốc Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
7. (23/05/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 33/2017/QĐ-UBND
8. (22/05/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND về Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
9. (20/05/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND quy định về hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
10. (20/05/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
11. (14/05/2019) Quyết định 1250/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
12. (26/12/2016) Quyết định 5391/QĐ-BNN-TT năm 2016 phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn cung cấp cho Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 

Chia sẻ bài viết lên facebook 822

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn