GỠ RỐI PHÁP LÝ PHÁT SINH DO COVID-19
Bản Tin Văn Bản Mới 04/06/2019 17:18 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 01/06 - 04/06/2019

04/06/2019 17:18 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 01/06 - 04/06/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (29/05/2019) Công văn 39954/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (23/05/2019) Công văn 4273/TXNK-CST năm 2019 về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
3. (07/05/2019) Công văn 2912/BKHĐT-HTX năm 2019 về hỗ trợ phát triển hợp tác xã từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (19/04/2019) Công văn 2531/BKHĐT-HTX năm 2019 về xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (18/04/2019) Công văn 4544/BTC-TCDN năm 2019 về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
6. (05/04/2019) Công văn 2190/BKHĐT-PTDN năm 2019 về đề xuất, điều chỉnh, bổ sung tiêu chí phân loại doanh nghiệp kèm theo Quyết định 58/2016/QĐ-TTg do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (27/12/2018) Công văn 9297/BKHĐT-PTDN năm 2018 về báo cáo kết quả thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo Quyết định 58/2016/QĐ-TTg và thoái vốn nhà nước theo Quyết định 1232/QĐ-TTg do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (02/03/2016) Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2016 triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020
Đầu tư
1. (19/07/2017) Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 do tỉnh Hà Nam ban hành
Thương mại
1. (29/05/2019) Quyết định 1480/QĐ-BCT năm 2019 về áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (24/05/2019) Quyết định 512/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh khí, lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
3. (21/05/2019) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
4. (16/05/2019) Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm tại Quyết định 463/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành
5. (09/05/2019) Kế hoạch 189/KH-UBND về cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lào Cai năm 2019
6. (12/04/2019) Quyết định 314/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu thầu, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
7. (28/03/2019) Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực luật sư; trọng tài thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
8. (13/03/2019) Công văn 199/UBDT-CSDT năm 2019 về xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn do Ủy ban Dân tộc ban hành
9. (08/03/2019) Quyết định 834/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Hải Dương
10. (31/01/2019) Quyết định 99/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
11. (17/12/2018) Quyết định 1179/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Điện Biên
12. (07/12/2018) Nghị quyết 150/NQ-HĐND năm 2018 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
13. (12/06/2018) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2018 về tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Đắk Lắk
14. (28/11/2017) Quyết định 4610/QĐ-BVHTTDL về định hướng danh mục sản phẩm chủ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2017-2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (30/05/2019) Công văn 3518/TCHQ-TXNK năm 2019 về áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (30/05/2019) Công văn 3376/TCHQ-KĐHQ năm 2019 về Danh mục mặt hàng chưa tiếp nhận Phân tích, kiểm định do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (28/05/2019) Công văn 3952/NHNN-QLNH năm 2019 về nhập khẩu vàng chứa trong khay để sản xuất chip điện tử do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (24/05/2019) Công văn 3837/NHNN-QLNH năm 2019 về nhập khẩu vàng trang sức bán thành phẩm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
5. (24/05/2019) Công văn 4342/TXNK-PL năm 2019 về thủ tục nhập khẩu hàng hóa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
6. (24/05/2019) Công văn 4377/TXNK-CST năm 2019 về xử lý thuế hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
7. (24/05/2019) Công văn 7825/QLD-KD năm 2019 về nhập khẩu vắc xin đã có giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (23/05/2019) Công văn 4341/TXNK-CST năm 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
9. (22/05/2019) Công văn 3184/TCHQ-TXNK năm 2019 về việc giải quyết thủ tục miễn thuế cho các tàu SPA 4207 xuất nhập khẩu tại chỗ cho Bộ đội Biên phòng do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (22/05/2019) Công văn 3187/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Clear View Film do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (22/05/2019) Công văn 3189/TCHQ-GSQL năm 2019 về tăng cường kiểm soát tôm hùm càng đỏ do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (22/05/2019) Công văn 4177/TXNK-PL năm 2019 vướng mắc xử lý tiền thuế nộp thừa theo chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
13. (21/05/2019) Công văn 3170/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc chính sách quản lý máy trò chơi điện tử casino tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (21/05/2019) Công văn 4175/TXNK-CST năm 2019 về xử lý thuế hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
15. (21/05/2019) Công văn 1584/GSQL-GQ2 năm 2019 về xây dựng định mức cho mực in do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
16. (21/05/2019) Công văn 1590/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
17. (21/05/2019) Công văn 3172/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Punch do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (21/05/2019) Công văn 3177/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại và xử lý thuế mặt hàng “Thực phẩm chức năng dạng lỏng” do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (21/05/2019) Công văn 3123/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng MEMBRANE do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (20/05/2019) Công văn 3084/TCHQ-GSQL năm 2019 thực hiện Thông tư 22/2019/TT-BTC hướng dẫn thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (20/05/2019) Công văn 3090/TCHQ-TXNK năm 2019 trả lời công văn 246/TMT-XNK hướng dẫn khai báo hải quan cho bộ linh kiện CKD của xe ô tô đầu kéo do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (17/05/2019) Công văn 4030/TXNK-TGHQ năm 2019 về khai báo trị giá hải quan hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
23. (17/05/2019) Công văn 4092/TXNK-TGHQ năm 2019 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
24. (16/05/2019) Công văn 1566/GSQL-GQ1 năm 2019 về chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
25. (15/05/2019) Công văn 3974/TXNK-CST năm 2019 về chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
26. (15/05/2019) Công văn 3916/TXNK-CST năm 2019 về thủ tục hải quan và chính sách thuế khi xuất khẩu rượu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành.
27. (15/05/2019) Công văn 1544/GSQL-GQ5 năm 2019 về hàng hóa nhập khẩu gửi kho ngoại quan để xuất khẩu của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
28. (14/05/2019) Công văn 1537/GSQL-GQ3 năm 2019 về xác định thời điểm nhập khẩu mặt hàng ô tô tải đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
29. (14/05/2019) Công văn 3871/TXNK-TGHQ năm 2019 về xác định trị giá hải quan đối với các mặt hàng rượu vang, rượu mạnh và bia các loại nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
30. (13/05/2019) Công văn 3860/TXNK-CST 2019 chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu
31. (13/05/2019) Công văn 3861/TXNK-CST năm 2019 về chính sách thuế đối với hàng hóa sử dụng tại doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
32. (13/05/2019) Công văn 3863/TXNK-CST năm 2019 về nhập khẩu hàng hóa theo tổ hợp, dây chuyền do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
33. (13/05/2019) Công văn 3864/TXNK-CST năm 2019 về quản lý, sửa đổi Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACCS do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
34. (13/05/2019) Công văn 1520/GSQL-GQ1 năm 2019 hướng dẫn thủ tục kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
35. (13/05/2019) Công văn 1509/GSQL-GQ1 năm 2019 thực hiện công văn 2188/TCHQ-GSQL về thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
36. (13/05/2019) Công văn 1518/GSQL-GQ2 năm 2019 thực hiện quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC về thực hiện kiểm tra báo cáo quyết toán do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
37. (09/05/2019) Công văn 1500/GSQL-GQ2 năm 2019 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với mặt hàng dầu nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
38. (09/05/2019) Công văn 3738/TXNK-CST năm 2019 về chuyển đổi mục đích sử dụng sản phẩm xuất khẩu bị trả lại do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
39. (08/05/2019) Công văn 3737/TXNK-PL năm 2019 về mã HS của màn hình hiển thị do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
40. (08/05/2019) Công văn 1472/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục hải quan nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
41. (08/05/2019) Công văn 3735/TXNK-PL năm 2019 vướng mắc HS code hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
42. (08/05/2019) Công văn 3736/TXNK-CST năm 2019 về hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
43. (07/05/2019) Công văn 3731/TXNK-CST năm 2019 về xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
44. (07/05/2019) Công văn 3732/TXNK-CST năm 2019 về hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
45. (07/05/2019) Công văn 3662/TXNK-CST năm 2019 về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
46. (06/05/2019) Công văn 3659/TXNK-CST năm 2019 về chứng từ phải nộp trong hồ sơ hải quan và thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành
47. (18/04/2019) Công văn 21836/CT-TTHT năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với dịch vụ xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
48. (03/04/2019) Công văn 1921/TCHQ-TXNK năm 2019 về hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (12/06/2017) Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2017 thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017-2020
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (30/05/2019) Công văn 40562/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng dự án viện trợ không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (30/05/2019) Công văn 3398/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu xử lý, dầu trắng do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (30/05/2019) Công văn 3397/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý thu hồi nợ do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (29/05/2019) Công văn 39721/CT-TTHT năm 2019 về tỷ giá lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (29/05/2019) Công văn 39722/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp trợ cấp 1 lần cho nhân viên nghỉ việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (29/05/2019) Công văn 39723/CT-TTHT năm 2019 về tờ khai hải quan đối với hàng xuất khẩu tại chỗ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (29/05/2019) Công văn 39724/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (29/05/2019) Công văn 39725/CT-TTHT năm 2019 về kê khai điều chỉnh hồ sơ khai thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (29/05/2019) Công văn 39890/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (29/05/2019) Công văn 39953/CT-TTHT năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án sử dụng vốn ODA do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (29/05/2019) Công văn 39727/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản trả tiền trước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (21/05/2019) Công văn 4173/TXNK-CST năm 2019 về thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng dầu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
13. (14/05/2019) Công văn 32731/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (07/05/2019) Công văn 3728/TXNK-CST năm 2019 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng chất xử lý môi trường nước do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
15. (07/05/2019) Công văn 3730/TXNK-CST năm 2019 về thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
16. (03/05/2019) Công văn 28376/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có nhiều nguồn thu nhập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (03/05/2019) Công văn 28507/CT-TTHT năm 2019 về chi phí mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
18. (26/04/2019) Công văn 26985/CT-TTHT năm 2019 về đối tượng, hồ sơ đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (18/04/2019) Công văn 21835/CT-TTHT năm 2019 về hạch toán khoản nợ phải thu khó đòi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
20. (18/04/2019) Công văn 21838/CT-TTHT năm 2019 về giảm trừ đối với khoản đóng bảo hiểm của người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (18/04/2019) Công văn 21845/CT-THTH năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (17/04/2019) Công văn 21382/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với bán hàng hóa, vật tư cho doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện công trình xây dựng tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
23. (11/04/2019) Công văn 19421/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền lương trả cho giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
24. (11/04/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
25. (08/04/2019) Công văn 16277/CT-TTHT năm 2019 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
26. (08/04/2019) Công văn 16278/CT-TTHT năm 2019 về phí bảo vệ môi trường do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
27. (08/04/2019) Công văn 16279/CT-TTHT năm 2019 về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
28. (08/04/2019) Công văn 16281/CT-TTHT năm 2019 về hạch toán chi phí tư vấn chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
29. (05/04/2019) Công văn 15335/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản, cung cấp dịch vụ của cá nhân không kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
30. (05/04/2019) Công văn 15336/CT-TTHT năm 2019 về chi phí tiếp thị và môi giới cho thuê văn phòng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
31. (29/03/2019) Công văn 13705/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn đối với khoản chi hộ khách hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
32. (29/03/2019) Công văn 13713/CT-TTHT năm 2019 về ghi nhận doanh thu, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
33. (29/03/2019) Công văn 13716/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng trường hợp dự án thay đổi chủ đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
34. (28/03/2019) Công văn 12567/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn hoàn trả học phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
35. (27/03/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019
Kế toán - Kiểm toán
1. (24/05/2019) Thông báo 634/TB-KTNN năm 2019 về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán hoạt động do Kiểm toán nhà nước ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (29/05/2019) Quyết định 736/QĐ-LĐTBXH năm 2019 về chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (24/05/2019) Quyết định 462/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
3. (24/05/2019) Thông tư 09/2019/TT-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành
4. (23/05/2019) Quyết định 1076/QĐ-UBND năm 2019 bổ sung danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn do tỉnh Bình Phước ban hành
5. (23/05/2019) Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
6. (23/04/2019) Quyết định 1653/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh
7. (23/04/2019) Công văn 2801/BNN-TCCB năm 2019 về rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách, tiền lương trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (10/04/2019) Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Điện Biên
9. (09/01/2019) Quyết định 26/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Điện Biên
10. (26/12/2018) Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
11. (07/12/2018) Nghị quyết 142/NQ-HĐND năm 2019 sửa đổi Nghị quyết 221/NQ-HĐND về Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020
12. (24/09/2018) Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP và Chương trình hành động 70-CTr/TU do tỉnh Đồng Tháp ban hành
Công nghệ thông tin
1. (14/05/2019) Quyết định 1187/QĐ-BTNMT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1851/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (06/05/2019) Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã do tỉnh Cà Mau ban hành
3. (06/05/2019) Công văn 5138/BTC-QLCS năm 2019 triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ Tài chính ban hành
4. (02/05/2019) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5. (23/04/2019) Công văn 1253/BTTTT-TTĐN năm 2019 về cung cấp thông tin việc quảng bá hình ảnh Việt Nam trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
6. (18/04/2019) Quyết định 1003/QĐ-UBND năm 2019 hủy bỏ 03 mã định danh phục vụ kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
7. (18/04/2019) Kế hoạch 1049/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do tỉnh Điện Biên ban hành
8. (04/04/2019) Kế hoạch 507/KH-UBND năm 2019 triển khai xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2020
9. (08/12/2016) Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2016 về phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
Bất động sản
1. (24/05/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn các quận thành phố Hải Phòng năm 2019
2. (22/05/2019) Quyết định 1056/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
3. (13/05/2019) Quyết định 1289/QĐ-UBND năm 2019 về Đơn giá xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
4. (25/04/2019) Quyết định 366/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên
5. (09/04/2019) Quyết định 68/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
6. (09/04/2019) Quyết định 70/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
7. (14/02/2019) Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2020
8. (01/02/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên
9. (16/11/2018) Quyết định 1270/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch (năm 2016) của huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
10. (31/10/2018) Quyết định 1215/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (năm 2016) huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
11. (01/08/2018) Quyết định 984/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình
Bộ máy hành chính
1. (30/05/2019) Công văn 4631/VPCP-PL năm 2019 về báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (29/05/2019) Công văn 4606/VPCP-QHĐP năm 2019 về phân công tham dự, giải trình tại Phiên họp Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (27/05/2019) Kế hoạch 284/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh An Giang ban hành
4. (24/05/2019) Kế hoạch 1481/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh Điện Biên
5. (24/05/2019) Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2019 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
6. (23/05/2019) Quyết định 1863/QĐ-BVHTTDL năm 2019 quy định về tổ chức đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7. (23/05/2019) Quyết định 1161/QĐ-BTP năm 2019 về Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 của Bộ Tư pháp
8. (23/05/2019) Quyết định 299/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Ninh Bình
9. (21/05/2019) Quyết định 1207/QĐ-UBND về Kế hoạch bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã thực hiện Quyết định 1600/QĐ-TTg năm 2019 do tỉnh An Giang ban hành
10. (20/05/2019) Quyết định 1369/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11. (16/05/2019) Quyết định 828/QĐ-UBND năm 2019 công bố thay thế thành phần hồ sơ và mẫu đơn, mẫu tờ khai của quy trình, hồ sơ hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) kèm theo Quyết định 2046/QĐ-UBND do tỉnh Cà Mau ban hành
12. (16/05/2019) Kế hoạch 503/KH-BYT năm 2019 thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ do Bộ Y tế ban hành
13. (15/05/2019) Quyết định 822/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
14. (14/05/2019) Nghị quyết 696/NQ-UBTVQH14 năm 2019 phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Bến Tre do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
15. (13/05/2019) Kế hoạch 772/KH-UBND năm 2019 hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thực hiện Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025”
16. (04/05/2019) Công văn 1908/BNV-TT năm 2019 về đôn đốc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ do Bộ Nội vụ ban hành
17. (26/04/2019) Quyết định 1830/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao do tỉnh Quảng Ninh ban hành
18. (24/04/2019) Quyết định 1713/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh ban hành
19. (23/04/2019) Quyết định 574/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và Sở Xây dựng thực hiện tại Một cửa điện tử
20. (23/04/2019) Nghị quyết 685/NQ-UBTVQH14 năm 2019 phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam tại Trung Hoa, kiêm nhiệm Liên bang Micronesia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
21. (19/04/2019) Công văn 2669/BNN-TCCB năm 2019 về hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với vị trí viên chức ngành nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
22. (19/04/2019) Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 45-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai
23. (18/04/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 03/2016/QĐ-UBND
24. (11/04/2019) Quyết định 306/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Điện Biên
25. (11/04/2019) Công văn 1615/BNV-CCVC năm 2019 về hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành
26. (09/04/2019) Quyết định 291/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
27. (08/04/2019) Quyết định 1454/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh
28. (04/04/2019) Quyết định 781/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thể dục Thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương
29. (03/04/2019) Quyết định 563/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình thí điểm thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
30. (28/03/2019) Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
31. (28/03/2019) Quyết định 506/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
32. (28/03/2019) Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa, thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
33. (26/03/2019) Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
34. (25/03/2019) Quyết định 239/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
35. (25/03/2019) Quyết định 240/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
36. (18/03/2019) Quyết định 774/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý công sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành từ tháng 01/2011 đến tháng 5/2016 đã hết hiệu lực toàn bộ
37. (11/03/2019) Quyết định 199/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả; thủ tục hành chính không thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
38. (06/03/2019) Quyết định 172/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
39. (01/03/2019) Quyết định 165/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả, thủ tục hành chính không thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
40. (26/02/2019) Quyết định 157/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả, thủ tục hành chính không thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
41. (26/02/2019) Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả, thủ tục hành chính không thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Điện Biên
42. (22/02/2019) Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
43. (22/02/2019) Quyết định 154/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, thủ tục hành chính không thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
44. (21/02/2019) Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
45. (18/02/2019) Quyết định 129/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình một cửa liên thông giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
46. (13/02/2019) Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả; thủ tục hành chính không thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
47. (24/01/2019) Quyết định 67/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
48. (24/01/2019) Quyết định 69/QĐ-UBND năm 2019 thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên
49. (11/01/2019) Quyết định 33/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
50. (11/01/2019) Quyết định 32/QĐ-UBND năm 2019 quy định hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên
51. (10/01/2019) Quyết định 28/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản; in, phát hành; phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
52. (09/01/2019) Quyết định 20/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thể dục thể thao, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
53. (28/12/2018) Quyết định 6038/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh
54. (28/12/2018) Quyết định 1238/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thể dục thể thao, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
55. (26/12/2018) Quyết định 2161/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019
56. (17/12/2018) Quyết định 1178/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
57. (07/12/2018) Quyết định 1162/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
58. (11/10/2018) Công văn 5052/BNV-ĐT năm 2018 thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
59. (29/06/2018) Quyết định 2519/QĐ-BNN-KHCN năm 2018 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
60. (26/12/2017) Quyết định 4805/QĐ-BCT năm 2017 quy định tạm thời thẩm quyền về tổ chức, biên chế, quản lý cán bộ, công chức, viên chức đối với các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Tổng cục, Cục và các Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
61. (28/07/2017) Quyết định 3181/QĐ-BNN-TCCB năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ bưu chính công ích của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
62. (02/03/2017) Quyết định 385/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
63. (31/08/2016) Quyết định 30/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh
64. (30/06/2016) Quyết định 945/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
65. (10/03/2016) Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế Một cửa liên thông tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Tài chính nhà nước
1. (29/05/2019) Công văn 2331/BGDĐT-KHTC năm 2019 về xây dựng kế hoạch đào tạo và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (28/05/2019) Công văn 2068/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo cáo kết quả thực hiện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (21/05/2019) Công văn 1831/BTP-TCCB năm 2019 về lập dự toán kinh phí tinh giản biên chế năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
4. (16/05/2019) Công văn 5610/BTC-NSNN năm 2019 về rà soát các khoản phải nộp trả ngân sách trung ương và tạm ứng từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương do Bộ Tài chính ban hành
5. (08/05/2019) Công văn 5256/BTC-QLN năm 2019 về lập kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 và giai đoạn 2020-2022 do Bộ Tài chính ban hành
6. (23/04/2019) Công văn 1550/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
7. (18/04/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và mức chi hỗ trợ kinh phí cho hoạt động khuyến công tỉnh Cao Bằng
8. (10/04/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án, công trình sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh
9. (28/03/2019) Quyết định 253/QĐ-BNV về Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của bộ, ngành, địa phương và hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
10. (22/03/2019) Công văn 1809/BKHĐT-KTNN năm 2019 hướng dẫn sử dụng vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
11. (07/12/2018) Nghị quyết 136/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (08/05/2019) Công văn 990/BXD-QLN năm 2019 về kiểm tra công tác quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương do Bộ Xây dựng ban hành
2. (30/03/2019) Thông báo 53-TB/TW năm 2019 kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
3. (26/09/2017) Quyết định 2589/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên
4. (31/03/2016) Quyết định 1195/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch khai thác khoáng sản vật liệu thông thường (đất san lấp) phục vụ dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Giao thông - Vận tải
1. (31/05/2019) Công văn 4662/VPCP-CN năm 2019 về giải thể Trạm Kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (31/05/2019) Công văn 4663/VPCP-CN năm 2019 về thí điểm xe bốn bánh có gắn động cơ để chở khách tham quan, du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (30/05/2019) Công văn 4655/VPCP-CN năm 2019 về giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án BT xây dựng đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (20/05/2019) Quyết định 1367/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt và công bố danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh đường bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do tỉnh Lào Cai ban hành
5. (07/12/2018) Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND phê duyệt Đề án Sửa chữa, mở rộng mặt đường tuyến đường tỉnh và tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019-2020
Giáo dục
1. (04/05/2019) Chỉ thị 02/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019
2. (09/04/2019) Quyết định 896/QĐ-UBND phê duyệt phương án tổ chức các kỳ thi, xét tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019
Tài nguyên - Môi trường
1. (30/05/2019) Quyết định 649/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (29/05/2019) Công văn 4588/VPCP-NN năm 2019 về kiến nghị có thư khen trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (28/05/2019) Công văn 2429/BTNMT-TCMT năm 2019 về rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn và kiểm tra, đánh giá cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (16/05/2019) Quyết định 1332/QĐ-UBND năm 2019 về quy đổi số lượng quặng thành phẩm ra số lượng quặng nguyên khai đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
5. (06/05/2019) Quyết định 699/QĐ-UBND về Phương án Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn năm 2019
6. (04/05/2019) Công văn 3640/VPCP-KTTH năm 2019 về vốn thực hiện dự án phòng cháy, chữa cháy rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (23/04/2019) Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giai đoạn 2019-2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
8. (22/04/2019) Công văn 2797/BCT-TKNL năm 2019 về xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Bộ Công thương ban hành
9. (12/04/2019) Kế hoạch 151/KH-UBND triển khai Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn giai đoạn mở rộng năm 2019 do tỉnh Lào Cai ban hành
10. (15/03/2019) Công văn 1388/BYT-MT năm 2019 thực hiện Đề án truyền thông và kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Y tế
11. (12/03/2018) Quyết định 481/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
12. (28/12/2017) Quyết định 1730/QĐ-TCMT năm 2017 về quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thống nhất từ trung ương đến địa phương do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ban hành
Thể thao - Y tế
1. (28/05/2019) Công văn 2925/BYT-TT-KT năm 2019 giải đáp thắc mắc về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú" do Bộ Y tế ban hành
2. (22/05/2019) Công văn 2786/BYT-MT về chỉ đạo triển khai hoạt động hưởng ứng phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2019 do Bộ Y tế ban hành
3. (04/05/2019) Công văn 2401/BYT-KH-TC năm 2019 triển khai Thông tư 37/2018/TT-BYT quy định về mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
4. (23/04/2019) Công văn 1560/LĐTBXH-PCTNXH năm 2019 thực hiện quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở cai nghiện ma túy do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (08/04/2019) Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2019 về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
6. (02/04/2019) Công văn 1741/BYT-KCB năm 2019 về tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe do Bộ Y tế ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (20/05/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” do thành phố Hà Nội ban hành
2. (20/05/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND về Quy chế xét, công nhận công trình chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước do thành phố Hà Nội ban hành
3. (20/05/2019) Công văn 1909/BVHTTDL-DSVH năm 2019 về tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (14/05/2019) Công văn 3099/BKHĐT-KTNN năm 2019 về tình hình thực hiện chính sách về huy động và sử dụng nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (08/05/2019) Công văn 3168/BNN-KTHT năm 2019 về khảo sát tình hình phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (07/05/2019) Kế hoạch 733/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg và Chỉ thị 22-CT/TU về tăng cường công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu
7. (26/04/2019) Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2019 điều chỉnh nội dung tiêu chí 18.3 trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành
8. (23/04/2019) Công văn 2791/BNN-KTHT năm 2019 về đôn đốc lập Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
9. (16/04/2019) Công văn 493/TCDL-LH năm 2019 về báo cáo tình hình phát triển kinh tế du lịch khu vực nông thôn do Tổng cục Du lịch ban hành
10. (05/04/2019) Quyết định 376/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới trên địa bàn địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2020
11. (28/03/2019) Kế hoạch 909/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019
12. (31/01/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định về loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
13. (25/12/2018) Quyết định 46/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
14. (29/10/2018) Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2018 bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020
15. (18/10/2017) Quyết định 1999/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn II (2017-2020)
Lĩnh vực khác
1. (03/05/2019) Công văn 3001/BNN-TCLN năm 2019 về tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (24/04/2019) Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống bệnh cúm gia cầm tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2025
3. (19/04/2019) Công văn 2685/BNN-TT năm 2019 sửa đổi, bổ sung kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, ban hành theo Quyết định 586/QĐ-BNN-TT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (04/04/2019) Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2019-2025
5. (12/10/2018) Quyết định 3986/QĐ-BNN-XD năm 2018 về hướng dẫn sử dụng tro bay trong bê tông công trình thủy lợi và đê điều do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (19/09/2018) Quyết định 1105/QĐ-UBND-HC năm 2018 điều chỉnh nội dung Quyết định 1046/QĐ-UBND.HC do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 

Chia sẻ bài viết lên facebook 910

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn