GỠ RỐI PHÁP LÝ PHÁT SINH DO COVID-19
Bản Tin Văn Bản Mới 31/05/2019 17:18 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 29/05 - 31/05/2019

31/05/2019 17:18 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 29/05 - 31/05/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (20/05/2019) Công văn 35843/CT-TTHT năm 2019 về thủ tục ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
2. (20/05/2019) Công văn 35837/CT-TTHT năm 2019 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (04/05/2019) Công văn 1752/TCT-DNL năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư của Tổng công ty phát điện 1 do Tổng cục Thuế ban hành
4. (25/04/2019) Công văn 1667/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
5. (18/04/2019) Công văn 21841/CT-TTHT năm 2019 về khấu hao tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (18/04/2019) Công văn 21842/CT-TTHT năm 2019 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (29/03/2019) Quyết định 526/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
8. (09/01/2019) Công văn 310/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (03/01/2019) Công văn 100/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
10. (03/01/2019) Công văn 132/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (24/10/2018) Công văn 4139/TCT-DNL năm 2018 về thuế suất thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh nước sạch do Tổng cục Thuế ban hành
12. (23/10/2018) Công văn 4122/TCT-DNL năm 2018 về xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư của SEVT do Tổng cục Thuế ban hành
Đầu tư
1. (23/05/2019) Thông tư 19/2019/TT-BGTVT hướng dẫn về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (02/05/2019) Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3. (02/04/2019) Quyết định 960/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
4. (28/12/2017) Quyết định 999/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi
Thương mại
1. (29/05/2019) Công văn 4560/VPCP-CN năm 2019 về rút việc xây dựng “Chương trình phát triển hệ thống đô thị gắn khu kinh tế cửa khẩu và khu vực biên giới” do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (16/05/2019) Kế hoạch 806/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 100/QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc do tỉnh Lai Châu ban hành
3. (25/04/2019) Quyết định 1760/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh
4. (01/04/2019) Quyết định 545/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư trong nước tỉnh Cà Mau năm 2019
5. (26/06/2018) Quyết định 2064/QĐ-BTNMT Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (26/12/2017) Quyết định 2511/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030
Xuất nhập khẩu
1. (24/05/2019) Công văn 3239/TCHQ-GSQL năm 2019 về nhập khẩu phế liệu do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (23/05/2019) Công văn 3233/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng “Máy làm đá tự động” do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (21/05/2019) Công văn 3178/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng Đá vôi trắng do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (21/05/2019) Công văn 3164/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc chính sách thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (20/05/2019) Công văn 3111/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (20/05/2019) Công văn 3114/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa là mặt hàng quầy lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (20/05/2019) Công văn 3112/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Closure tape Y4384 do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (20/05/2019) Công văn 3083/TCHQ-GSQL năm 2019 về tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng trên nhãn hàng hóa thể hiện “Made in VietNam” do Tổng Cục Hải quan ban hành
9. (17/05/2019) Công văn 3055/TCHQ-PC năm 2019 về vướng mắc trong xử lý hành vi nhập khẩu hàng giả do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (16/05/2019) Công văn 2996/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (16/05/2019) Công văn 3017/TCHQ-TXNK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (24/05/2019) Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (28/05/2019) Công văn 38941/CT-TTHT năm 2019 về giá tính thuế Tiêu thụ đặc biệt do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (27/05/2019) Công văn 38356/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn giá trị gia tăng lệch dòng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (27/05/2019) Công văn 38357/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dịch vụ kiểm thử phần mềm cho nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (27/05/2019) Công văn 38358/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (27/05/2019) Công văn 38359/CT-TTHT năm 2019 về tỷ lệ % tính thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp thuế nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (27/05/2019) Công văn 38360/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Google, Facebook do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (24/05/2019) Công văn 37788/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (24/05/2019) Công văn 37786/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (24/05/2019) Công văn 37789/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (24/05/2019) Công văn 37790/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (24/05/2019) Công văn 37792/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (24/05/2019) Công văn 37793/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với khoản tiền hỗ trợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (20/05/2019) Công văn 35834/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dự án tài trợ của nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (20/05/2019) Công văn 35839/CT-TTHT năm 2019 về thời gian khấu hao tài sản cố định cho thuê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (20/05/2019) Công văn 35836/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động mua tour du lịch trọn gói của nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (20/05/2019) Công văn 35842/CT-TTHT năm 2019 về xử lý vi phạm chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (20/05/2019) Công văn 3109/TCHQ-TXNK năm 2019 về vướng mắc áp dụng thuế chống bán phá giá do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (15/05/2019) Công văn 2965/TCHQ-TXNK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (14/05/2019) Công văn 32729/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
20. (14/05/2019) Công văn 32732/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (14/05/2019) Công văn 32733/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (14/05/2019) Công văn 32727/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
23. (06/05/2019) Công văn 29276/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
24. (26/04/2019) Công văn 26982/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động giao khoán cho cơ sở trực thuộc thực hiện hợp đồng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
25. (26/04/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
26. (26/04/2019) Công văn 26984/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng tiền đầu tư khuôn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
27. (22/04/2019) Công văn 23471/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn xuất trả hàng của bên nhận ủy thác do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
28. (19/04/2019) Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành
29. (18/04/2019) Công văn 21837/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
30. (17/04/2019) Công văn 21381/CT-TTHT năm 2019 về đăng ký, kê khai nộp thuế đối với cơ sở 2 do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
31. (20/03/2019) Công văn 948/TCT-CS năm 2019 về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
32. (03/01/2019) Công văn 106/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế Giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
33. (03/01/2019) Công văn 133/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
34. (19/12/2018) Công văn 5215/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet của tổ chức nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
35. (30/10/2018) Công văn 4203/TCT-KK năm 2018 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
36. (29/10/2018) Công văn 4185/TCT-CS năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động mua bán hàng hóa mà điểm giao nhận tại cảng Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
37. (24/10/2018) Công văn 4132/TCT-KK năm 2018 về bù trừ nợ thuế, nợ phạt do Tổng cục Thuế ban hành
38. (09/10/2018) Công văn 3841/TCT-TTr năm 2018 về tính thuế thu nhập cá nhân đối với bất động sản hình thành trong tương lai do Tổng cục Thuế ban hành
39. (08/10/2018) Công văn 3813/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
40. (03/10/2018) Công văn 3744/TCT-TNCN năm 2018 về khai thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
41. (02/10/2018) Công văn 3728/TCT-QLN năm 2018 về hướng dẫn hồ sơ xóa nợ do Tổng cục Thuế ban hành
42. (01/10/2018) Công văn 3713/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
43. (01/10/2018) Công văn 3721/TCT-CS năm 2018 về áp dụng phương pháp tính thuế do Tổng cục Thuế ban hành
44. (01/10/2018) Công văn 3724/TCT-CS năm 2018 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
45. (20/12/2016) Quyết định 61/2016/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lao động - Tiền lương
1. (17/05/2019) Quyết định 838/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
2. (17/05/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An
3. (13/05/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 34/2015/QĐ-UBND cho phép áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định 56/2011/NĐ-CP đối với đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội có chức năng, nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần
4. (25/04/2019) Quyết định 369/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Điện Biên
5. (11/03/2019) Quyết định 200/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Công nghệ thông tin
1. (22/05/2019) Quyết định 330/QĐ-QLD năm 2019 về "Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở phân phối thuốc" Phiên bản 1.0 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
2. (17/05/2019) Công văn 1541/BTTTT-VNNIC năm 2019 về tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (18/04/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
4. (01/04/2019) Kế hoạch 958/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
5. (29/03/2019) Quyết định 521/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
6. (28/12/2017) Quyết định 2944/QĐ-BNV năm 2017 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2018
Bất động sản
1. (29/05/2019) Công văn 4577/VPCP-NN năm 2019 đề nghị miễn tiền thuê đất đối với Dự án Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành của Giáo sư Trần Thanh Vân do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (23/05/2019) Công văn 4424/VPCP-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để xây dựng công trình do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (14/05/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4. (22/04/2019) Quyết định 685/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
5. (09/04/2019) Quyết định 66/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
6. (09/04/2019) Quyết định 67/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
7. (09/04/2019) Quyết định 69/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
8. (08/04/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số vị trí giá đất trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019 kèm theo Quyết định 3238/QĐ-UBND
9. (14/12/2018) Quyết định 2772/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
10. (26/04/2016) Nghị quyết 203/2016/NQ-HĐND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Bộ máy hành chính
1. (23/05/2019) Kế hoạch 276/KH-UBND năm 2019 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh An Giang
2. (23/05/2019) Công văn 2262/BNV-CQĐP năm 2019 thực hiện các quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ Nội vụ ban hành
3. (22/05/2019) Quyết định 453/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kiến trúc - Quy hoạch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
4. (21/05/2019) Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2019 triển khai thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg về Đề án văn hóa công vụ do tỉnh Cà Mau ban hành
5. (21/05/2019) Quyết định 856/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông thực hiện các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau
6. (20/05/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 56/2016/QĐ-UBND về thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre và Quyết định 07/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh
7. (17/05/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Điện Biên
8. (16/05/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trên địa bàn tỉnh Điện Biên
9. (15/05/2019) Quyết định 1920/QĐ-BQP năm 2019 công bố thủ tục hành chính biên phòng điện tử mới về lĩnh vực quản lý biên giới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
10. (15/05/2019) Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên
11. (15/05/2019) Quyết định 392/QĐ-VPCP năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước tại Văn phòng Chính phủ
12. (14/05/2019) Quyết định 426/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
13. (10/05/2019) Quyết định 420/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
14. (10/05/2019) Quyết định 421/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
15. (09/05/2019) Quyết định 416/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên
16. (08/05/2019) Quyết định 413/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực triển lãm, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
17. (08/05/2019) Quyết định 771/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Trồng trọt, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
18. (08/05/2019) Quyết định 787/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
19. (08/05/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về mẫu hiện vật khen thưởng cấp tỉnh và việc quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
20. (07/05/2019) Quyết định 768/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thủy sản áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
21. (06/05/2019) Quyết định 761/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
22. (06/05/2019) Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018
23. (06/05/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
24. (06/05/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí cho công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
25. (26/04/2019) Quyết định 731/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục quy trình thực hiện thí điểm đối với nhóm thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
26. (25/04/2019) Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2019 quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
27. (25/04/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
28. (22/04/2019) Quyết định 684/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
29. (19/04/2019) Quyết định 680/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
30. (18/04/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 15/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
31. (18/04/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 45/2015/QĐ-UBND
32. (18/04/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cao Bằng kèm Quyết định 02/2016/QĐ-UBND
33. (18/04/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 33/2018/QĐ-UBND
34. (12/04/2019) Kế hoạch 153/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai năm 2019
35. (11/04/2019) Kế hoạch 119/KH-UBND về tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, huyện) và viên chức tỉnh Hà Giang năm 2019
36. (29/03/2019) Quyết định 528/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau
37. (28/03/2019) Quyết định 516/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
38. (28/02/2019) Quyết định 380/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Giao thông Vận tải kỳ 2014-2018
39. (21/02/2019) Quyết định 151/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
40. (18/02/2019) Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành
41. (10/01/2019) Quyết định 56/QĐ-UBND năm 2019 về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức cơ cấu của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre
42. (28/12/2018) Quyết định 7866/QĐ-BYT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
43. (26/12/2018) Quyết định 1230/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
44. (19/12/2018) Quyết định 3809/QĐ-BTNMT năm 2018 phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
45. (13/12/2018) Quyết định 1789/QĐ-LĐTBXH năm 2018 công bố phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
46. (07/12/2018) Nghị quyết 134/NQ-HĐND về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021
47. (18/10/2018) Công văn 344/CNV-VP năm 2018 về định hướng hành động sau Hội nghị Ngoại vụ 19 do Cục Ngoại vụ ban hành
48. (07/11/2017) Quyết định 6327/QĐ-UBND năm 2017 về thay thế Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính kèm theo Quyết định 7544/QĐ-UBND do thành phố Đà Nẵng ban hành
49. (03/04/2017) Quyết định 1091/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Thủ tục Tố tụng
1. (20/05/2019) Quyết định 201/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định về quy trình tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý và giải quyết đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (23/05/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND quy định về thời gian lập và gửi báo cáo dự toán, thời gian phân bổ, giao dự toán ngân sách hàng năm; kế hoạch tài chính 05 năm; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm và quyết toán ngân sách các cấp chính quyền địa phương hàng năm do tỉnh Khánh Hòa ban hành
2. (21/05/2019) Quyết định 972/QĐ-BGTVT công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải
3. (17/05/2019) Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (15/05/2019) Quyết định 823/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau năm 2019
5. (08/05/2019) Quyết định 1047/QĐ-UBND năm 2019 công bố định mức công tác vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La
6. (06/05/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2018/QĐ-UBND Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La
7. (26/04/2019) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 39/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số do Bộ Y tế ban hành
8. (24/04/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Điện Biên
9. (16/04/2019) Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10. (08/04/2019) Quyết định 64/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu năm 2019
11. (08/04/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 25/2015/QĐ-UBND quy định về mức chi phí phụ cấp đặc thù vào giá dịch vụ y tế thực hiện cho các cơ sở khám, chữa bệnh nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
12. (14/03/2019) Quyết định 602/QĐ-UBND năm 2019 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Lào Cai
13. (07/03/2019) Quyết định 539/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Lào Cai
14. (28/12/2018) Quyết định 2939/QĐ-BGTVT năm 2018 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải
15. (21/12/2018) Quyết định 1804/QĐ-TTg năm 2018 về hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành
16. (29/12/2017) Quyết định 936/QĐ-UBND về phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2017 do tỉnh Gia Lai ban hành
17. (11/12/2017) Nghị quyết 65/NQ-HĐND năm 2017 sửa đổi, bổ sung về phân cấp nguồn thu các cấp ngân sách địa phương, giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
18. (25/07/2017) Quyết định 34/2017/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (22/05/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2. (25/01/2019) Quyết định 126/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt đề án phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo năm 2025 do Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành
3. (06/09/2017) Quyết định 2455/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Giao thông - Vận tải
1. (27/05/2019) Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 45-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông do tỉnh Tuyên Quang ban hành
2. (22/05/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, vạt góc giao lộ các tuyến đường trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một và đường Mỹ Phước - Tân Vạn, tỉnh Bình Dương
3. (21/05/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý, khai thác dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bến Tre
4. (20/05/2019) Thông tư 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (28/05/2019) Quyết định 1461/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. (24/05/2019) Công văn 2245/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2019 về báo cáo công tác triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (24/05/2019) Công văn 2867/BYT-KCB về bảo đảm y tế tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm năm 2019 do Bộ Y tế ban hành
4. (13/05/2019) Quyết định 1783/QĐ-BYT năm 2019 phê duyệt logo cho sản phẩm sữa phục vụ chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (07/05/2019) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2019 hợp nhất Thông tư về Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (17/04/2019) Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7. (04/04/2019) Kế hoạch 497/KH-UBND năm 2019 về tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Tài nguyên - Môi trường
1. (28/05/2019) Công văn 4517/VPCP-NN năm 2019 về cá chết trên sông La Ngà do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (23/05/2019) Công văn 4413/VPCP-V.I năm 2019 về kết quả kiểm tra, xử lý phản ánh của báo chí về khai thác, buôn bán than trái pháp luật tại tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (22/05/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4. (17/05/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
5. (25/03/2019) Chỉ thị 04/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2019 do tỉnh Bình Phước ban hành
6. (22/03/2019) Quyết định 694/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
7. (03/12/2018) Quyết định 6569/QĐ-UBND năm 2018 quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thể thao - Y tế
1. (30/05/2019) Công văn 579/KCB-PHCN&GĐ năm 2019 về quản lý dịch vụ xoa bóp (massage) do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
2. (28/05/2019) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn giai đoạn 2019-2020” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. (24/05/2019) Công văn 7837/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (23/05/2019) Công văn 7787/QLD-CL năm 2019 hướng dẫn việc thu hồi, tiêu hủy vắc xin do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (22/05/2019) Quyết định 1941/QĐ-BYT năm 2019 về Mẫu bệnh án y học cổ truyền sử dụng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (09/05/2019) Quyết định 736/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Tàu Ứng Héng do Chủ tịch nước ban hành
2. (07/05/2019) Quyết định 728/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Lâm Bích Linh do Chủ tịch nước ban hành
3. (07/05/2019) Quyết định 729/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 36 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
4. (07/05/2019) Quyết định 730/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Yang Thiên Bảo do Chủ tịch nước ban hành
5. (07/05/2019) Quyết định 731/QĐ-CTN năm 2019 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Chen Shih, Yu-Tsao do Chủ tịch nước ban hành
6. (07/05/2019) Quyết định 732/QĐ-CTN năm 2019 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Juan Shih, Tsun do Chủ tịch nước ban hành
7. (07/05/2019) Quyết định 733/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Ou Mei Yao (Ou Mỹ Dao) do Chủ tịch nước ban hành
8. (07/05/2019) Quyết định 734/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Lai Chong Shien do Chủ tịch nước ban hành
9. (07/05/2019) Quyết định 735/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Hong Srun do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (28/05/2019) Quyết định 1463/QĐ-BGDĐT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện “Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (25/05/2019) Quyết định 1271/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế xét tặng Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế
3. (24/05/2019) Quyết định 629/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch triển khai sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (23/05/2019) Công văn 58/BXD-QHKT năm 2019 về báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Bộ Xây dựng
5. (23/05/2019) Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí “Ấp nông thôn mới” trên địa bàn các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020
6. (21/05/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
7. (21/05/2019) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2019 về bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
8. (21/05/2019) Quyết định 940/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Sinh vật cảnh tỉnh Hà Giang khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023
9. (14/05/2019) Công văn 1700/BTP-PBGDPL năm 2019 thực hiện Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
10. (04/04/2019) Quyết định 371/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2020
11. (18/09/2018) Quyết định 1467/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí vườn mẫu - rẫy mẫu trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
12. (10/05/2018) Quyết định 545/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
13. (04/08/2017) Quyết định 2832/QĐ-UBND năm 2017 về điều chỉnh nội dung trong Bộ tiêu chí "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" kèm theo Quyết định 2663/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành
14. (21/07/2017) Quyết định 565/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2025
15. (24/04/2017) Hướng dẫn 78/HD-MTTW-BTT năm 2017 về nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
Lĩnh vực khác
1. (16/05/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
2. (16/05/2019) Chỉ thị 3402/CT-BNN-TY năm 2019 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh dại ở động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (23/04/2019) Quyết định 624/QĐ-UBND năm 2019 về "Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019-2025"
4. (16/11/2018) Công văn 179/TWPCTT năm 2018 thực hiện giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2018-2019 do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành
5. (04/01/2017) Quyết định 23/QĐ-BNN-TCLN năm 2017 phê duyệt "Quy hoạch chuyển đổi loài cây trồng rừng phục vụ Đề án Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
6. (28/12/2016) Quyết định 5448/QĐ-BNN-TT năm 2016 về phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất ngô toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,000

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn