GỠ RỐI PHÁP LÝ PHÁT SINH DO COVID-19
Bản Tin Văn Bản Mới 28/05/2019 17:14 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 25/05 - 28/05/2019

28/05/2019 17:14 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 25/05 - 28/05/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (23/05/2019) Công văn 37290/CT-TTHT năm 2019 về ngành nghề được phép kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (21/05/2019) Công văn 36452/CT-TTHT năm 2019 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (21/05/2019) Công văn 36453/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Nghi Sơn 1 của Tổng công ty phát điện 1 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (20/05/2019) Công văn 35847/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (20/05/2019) Công văn 35849/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (20/05/2019) Công văn 35853/CT-TTHT năm 2019 áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (20/05/2019) Công văn 35855/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp khi bán, thanh lý tài sản nhà nước do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (06/05/2019) Công văn 29280/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại Bắc Ninh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (06/05/2019) Công văn 29282/CT-TTHT năm 2019 về chi phí hợp lý đối với các khoản tài trợ giáo dục khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (26/04/2019) Công văn 27001/CT-TTHT năm 2019 về chi phí tăng ca cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (25/04/2019) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp theo Nghị quyết 139/NQ-CP do tỉnh Cà Mau ban hành
12. (21/01/2019) Công văn 630/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (17/01/2019) Công văn 554/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (26/11/2018) Công văn 4695/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
15. (20/11/2018) Công văn 4574/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
16. (14/11/2018) Công văn 4459/TCT-DNL năm 2018 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
Đầu tư
1. (17/04/2019) Quyết định 519/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tại Một cửa điện tử
2. (12/04/2019) Quyết định 1317/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
3. (12/03/2019) Quyết định 243/QĐ-BKHĐT năm 2019 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết của từng thủ tục hành chính thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4. (26/11/2018) Hướng dẫn 2914/HD-UBND năm 2018 về quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Thương mại
1. (19/04/2019) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 121/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2. (16/04/2019) Kế hoạch 120/KH-UBND thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2019 và giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
3. (16/04/2019) Quyết định 1347/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
4. (03/04/2019) Quyết định 571/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5. (29/03/2019) Quyết định 525/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu (Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
6. (28/03/2019) Quyết định 510/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
7. (20/03/2019) Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư; lĩnh vực Xây dựng, lĩnh vực Môi trường, lĩnh vực Việc làm và lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện tại Một cửa điện tử do tỉnh Đắk Nông ban hành
8. (08/03/2019) Quy chế phối hợp 600/QCPH-BCT-UBND năm 2019 giữa Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trong chỉ đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh thực hiện công tác quản lý thị trường tại địa phương
9. (18/02/2019) Quyết định 397/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030
10. (18/01/2019) Quyết định 207/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2019
11. (12/06/2018) Quyết định 1166/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020
Xuất nhập khẩu
1. (21/05/2019) Công văn 7509/QLD-ĐK năm 2019 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (20/05/2019) Công văn 3113/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng dàn cày model do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (08/05/2019) Công văn 1815/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành
4. (07/05/2019) Công văn 518/TTg-KTTH năm 2019 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí của Vietsovpetro do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (16/05/2019) Quyết định 1198/QĐ-UBND năm 2019 quy định về khung lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (16/05/2019) Quyết định 1197/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (02/05/2019) Quyết định 360/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp
4. (29/03/2019) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2019 về triển khai giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do tỉnh Sóc Trăng ban hành
5. (11/08/2015) Quyết định 1595/QĐ-NHNN năm 2015 quy định về tỷ giá giao ngay giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (22/05/2019) Công văn 36782/CT-TTHT năm 2019 về ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (20/05/2019) Công văn 35841/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng nhà xưởng cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (20/05/2019) Công văn 35844/CT-TTHT năm 2019 về giá tính thuế Tiêu thụ đặc biệt do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (20/05/2019) Công văn 35845/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với dự án sử dụng vốn ODA do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (20/05/2019) Công văn 35846/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với phí dịch vụ xuất khẩu lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (20/05/2019) Công văn 35851/CT-TTHT năm 2019 về điều chỉnh hóa đơn từ đối tượng không chịu thuế sang thuế suất 10% do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (20/05/2019) Công văn 35857/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn giá trị gia tăng khi tặng hàng mẫu cho khách hàng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
8. (07/05/2019) Công văn 1788/TCT-DNL năm 2019 về thuế giá trị gia tăng hàng bán trả lại do Tổng cục Thuế ban hành
9. (06/05/2019) Công văn 29281/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (06/05/2019) Công văn 1783/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động nhận thầu xây dựng công trình nhà ở xã hội do Tổng cục Thuế ban hành
11. (26/04/2019) Công văn 1712/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng khi thực hiện triển khai hệ thống ứng dụng dịch vụ đỗ xe iParking do Tổng cục Thuế ban hành
12. (17/04/2019) Nghị quyết 174/2019/NQ-HĐND quy định về mức thu, quản lý, sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
13. (21/01/2019) Công văn 624/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (21/01/2019) Công văn 632/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (17/01/2019) Công văn 560/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (02/01/2019) Công văn 34/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
17. (26/12/2018) Công văn 5340/TCT-CS năm 2018 về xác định diện tích miễn giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
18. (24/12/2018) Công văn 5300/TCT-DNNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động do Tổng cục Thuế ban hành
19. (12/12/2018) Công văn 5000/TCT-DNL năm 2018 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho chương trình marketing do Tổng cục Thuế ban hành
20. (05/12/2018) Công văn 4885/TCT-TTKT năm 2018 về xử lý vi phạm sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
21. (03/12/2018) Công văn 4820/TCT-CS năm 2018 về ghi nợ tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
22. (22/11/2018) Công văn 4612/TCT-DNL năm 2018 về kê khai thuế trong quá trình chuyển giao Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 do Tổng cục Thuế ban hành
23. (16/11/2018) Công văn 4493/TCT-DNL năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ do Tổng cục Thuế ban hành
24. (12/11/2018) Công văn 4426/TCT-DNL năm 2018 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất thủy điện do Tổng cục Thuế ban hành
25. (12/11/2018) Công văn 4445/TCT-DNL năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng kinh doanh Ngân hàng Bán lẻ do Tổng cục Thuế ban hành
26. (05/11/2018) Công văn 4299/TCT-DNL năm 2018 hướng dẫn hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
27. (01/11/2018) Công văn 4266/TCT-CS năm 2018 về miễn, giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
28. (17/10/2018) Công văn 4035/TCT-CS năm 2018 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
29. (12/10/2018) Công văn 3930/TCT-DNL năm 2018 về chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế do Tổng cục Thuế ban hành
30. (10/10/2018) Công văn 3846/TCT-DNL năm 2018 về nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Điện lực trách nhiệm hữu hạn BOT Phú Mỹ 3 do Tổng cục Thuế ban hành
31. (10/10/2018) Công văn 3854/TCT-CS năm 2018 về tiền sử dụng đất đối với trường hợp nhận thừa kế tài sản quyền sử dụng đất thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ do Tổng cục Thuế ban hành
32. (17/01/2018) Công văn 286/TCT-CS năm 2018 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (23/05/2019) Công văn 314/BHXH-GĐ1 năm 2019 về áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (17/05/2019) Công văn 1052/BHXH-QLT năm 2019 về cấp mã số bảo hiểm xã hội cho đối tượng hưu trí từ nơi khác chuyển đến, hưu trí quân đội, hưu trí công an theo Quyết định 346/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (17/04/2019) Nghị quyết 170/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
4. (28/02/2019) Nghị quyết 94/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Sơn La quản lý
Kế toán - Kiểm toán
1. (20/05/2019) Công văn 35856/CT-TTHT năm 2019 về lưu trữ sổ sách kế toán trên phương tiện điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (14/05/2019) Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
2. (19/04/2019) Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
3. (19/04/2019) Quyết định 678/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
4. (18/04/2019) Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại Một cửa điện tử do tỉnh Đắk Nông ban hành
5. (17/04/2018) Hướng dẫn 742/HD-TLĐ năm 2018 về tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
6. (07/04/2005) Quyết định 720/QĐ-LĐTBXH năm 2005 về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động – Thương binh và Xã hội” do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (17/05/2019) Quyết định 837/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
2. (15/05/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
3. (06/05/2019) Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
4. (04/05/2019) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2019 triển khai thực hiện Đề án Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Cà Mau ban hành
5. (28/03/2019) Quyết định 676/QĐ-BKHCN năm 2019 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
6. (22/05/2018) Quyết định 989/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
7. (14/05/2018) Quyết định 911/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
8. (14/05/2018) Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế quản lý, vận hành thực hiện ứng dụng hệ thống thông tin Quản lý văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Bất động sản
1. (22/05/2019) Quyết định 1212/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040” trên địa bàn tỉnh An Giang
2. (13/05/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 09/2017/QĐ-UBND
3. (09/05/2019) Công văn 3895/VPCP-V.I năm 2019 kiến nghị về việc thu hồi đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn SEOTRA do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (04/05/2019) Quyết định 1034/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
5. (19/04/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định về Đơn giá bồi thường nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
6. (31/01/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bổ sung khoản 4 vào Điều 2 Quyết định 36/2014/QĐ-UBND về Bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019
Bộ máy hành chính
1. (23/05/2019) Quyết định 1886/QĐ-BNN-TCCB năm 2019 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và người quản lý doanh nghiệp tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. (23/05/2019) Quyết định 1888/QĐ-BNN-TCCB năm 2019 quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. (23/05/2019) Kế hoạch 275/KH-UBND năm 2019 thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh An Giang
4. (23/05/2019) Quyết định 1236/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh An Giang
5. (22/05/2019) Thông báo 196/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (20/05/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
7. (16/05/2019) Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
8. (15/05/2019) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2019 triển khai thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh Cà Mau ban hành
9. (14/05/2019) Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp
10. (13/05/2019) Công văn 2189/BTNMT-PC năm 2019 về rà soát, bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện pháp điển các Đề mục trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
11. (11/05/2019) Quyết định 157/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh Tuyên Quang ban hành
12. (10/05/2019) Quyết định 802/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
13. (09/05/2019) Quyết định 794/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
14. (09/05/2019) Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
15. (09/05/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1522/2005/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng do tỉnh Phú Thọ ban hành
16. (07/05/2019) Quyết định 843/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án “Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác giám định trong Công an tỉnh Hà Giang đến năm 2023"
17. (06/05/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
18. (06/05/2019) Quyết định 1075/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phố Cần Thơ
19. (04/05/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình
20. (04/05/2019) Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2019 về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2020
21. (03/05/2019) Quyết định 1242/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
22. (26/04/2019) Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Hà Giang
23. (26/04/2019) Quyết định 818/QĐ-UBND năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Ban Tiếp công dân tỉnh trực thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
24. (26/04/2019) Quyết định 819/QĐ-UBND năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
25. (22/04/2019) Quyết định 756/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới; 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
26. (22/04/2019) Quyết định 1420/QĐ-UBND năm 2019 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa
27. (22/04/2019) Quyết định 758/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 07 thủ tục hành chính mới ban hành, 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
28. (19/04/2019) Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung/thay thế/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông
29. (19/04/2019) Quyết định 1417/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
30. (19/04/2019) Quyết định 1418/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
31. (19/04/2019) Quyết định 336/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
32. (18/04/2019) Quyết định 661/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
33. (17/04/2019) Quyết định 1111/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
34. (12/04/2019) Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
35. (11/04/2019) Quyết định 623/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xây dựng áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
36. (11/04/2019) Quyết định 624/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
37. (10/04/2019) Quyết định 607/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
38. (10/04/2019) Quyết định 611/QĐ-UBND về Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Cà Mau
39. (09/04/2019) Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
40. (09/04/2019) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2019 thực hiện cơ chế tự chủ tại đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh giai đoạn 2019-2021, mục tiêu đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
41. (05/04/2019) Quyết định 643/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
42. (05/04/2019) Quyết định 644/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu
43. (04/04/2019) Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu
44. (28/03/2019) Quyết định 517/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
45. (27/03/2019) Quyết định 560/QĐ-UBND năm 2019 công bố 05 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực biển thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
46. (28/12/2018) Quyết định 4153/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
47. (27/12/2018) Quyết định 1594/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
48. (27/12/2018) Quyết định 1599/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
49. (26/07/2018) Quyết định 1604/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Vĩnh Long
50. (18/07/2018) Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
51. (17/07/2018) Quyết định 1514/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ do tỉnh Vĩnh Long ban hành
52. (10/03/2017) Quyết định 771/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai
Vi phạm hành chính
1. (27/05/2019) Nghị định 46/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao
2. (05/05/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La
Tài chính nhà nước
1. (21/05/2019) Thông tư 28/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 01/2018/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (20/05/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Bình
3. (16/04/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND bãi bỏ điểm e khoản 1 Điều 3 quy định về nội dung chi, mức chi hỗ trợ; quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định 03/2018/QĐ-UBND
4. (09/04/2019) Quyết định 594/QĐ-UBND năm 2019 quy định tạm thời về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5. (02/04/2019) Quyết định 555/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 do tỉnh Hà Giang ban hành
6. (20/03/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2014/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành
7. (22/02/2019) Quyết định 434/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP do tỉnh Vĩnh Long ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (21/05/2019) Quyết định 393/QĐ-BXD năm 2019 về Chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng thạch cao phospho và thạch cao FGD làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
2. (02/05/2019) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
3. (24/04/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4, Điều 5 của quy định về phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
4. (08/04/2019) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
5. (23/03/2019) Quyết định 1161/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình "Giảm ngập nước" năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (15/05/2019) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2019 về nghiêm cấm xe công nông, xe cơ giới tự chế 3,4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng lưu thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2. (13/05/2019) Công văn 4021/VPCP-CN năm 2019 về tổ chức rà soát, hoàn thiện quy định của pháp luật liên quan đến mua, bán và đăng kiểm, đăng ký tàu biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (08/05/2019) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kế hoạch 100-KH/TU thực hiện Kết luận 45-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông do tỉnh Bạc Liêu ban hành
4. (08/04/2019) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
5. (06/07/2018) Nghị quyết 116/NQ-HĐND năm 2018 thông qua điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
6. (06/07/2018) Nghị quyết 119/NQ-HĐND năm 2018 thông qua Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
7. (06/07/2018) Nghị quyết 117/NQ-HĐND năm 2018 thông qua Quy hoạch phát triển dịch vụ vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Giáo dục
1. (07/05/2019) Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2019 do tỉnh Phú Thọ ban hành
2. (26/02/2019) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2019-2025
3. (01/11/2017) Công văn 5131/BGDĐT-GDTrH năm 2017 hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục và sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (04/05/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 6 của quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 01/2016/QĐ-UBND
2. (26/04/2019) Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 do tỉnh Phú Thọ ban hành
Thể thao - Y tế
1. (19/05/2019) Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2019 về thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế do Chính phủ ban hành
2. (22/04/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
3. (25/09/2018) Quyết định 2059/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới giai đoạn 2018-2020” tỉnh Vĩnh Long
4. (02/07/2018) Quyết định 1371/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch hành động về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018-2020
5. (13/06/2018) Quyết định 1181/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia về dinh dưỡng của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018-2020
Văn hóa - Xã hội
1. (24/05/2019) Công văn 606/TTg-KGVX triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/05/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-2020
3. (22/05/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-2020
4. (22/05/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-2020
5. (22/05/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6. (17/05/2019) Quyết định 1793/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
7. (16/05/2019) Quyết định 1166/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tại các ấp thuộc các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020
8. (10/05/2019) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo” trên địa bàn tỉnh Cà Mau
9. (24/04/2019) Hướng dẫn 748/HD-BTĐKT năm 2019 về tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành
10. (01/04/2019) Kế hoạch 50/KH-UBND thực hiện Đề án: “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019
11. (29/03/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về nội dung về quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 23/2018/QĐ-UBND
12. (28/02/2019) Quyết định 482/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2019-2025
13. (28/02/2019) Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2019-2025
14. (26/02/2019) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
15. (11/06/2018) Quyết định 1148/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án “Chăm sóc bảo vệ trẻ em gái tránh bị xâm hại tình dục và hỗ trợ trẻ em bị tổn thương giai đoạn 2018-2022” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
16. (25/05/2018) Quyết định 1025/QĐ-UBND năm 2018 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 

Chia sẻ bài viết lên facebook 982

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn