GỠ RỐI PHÁP LÝ PHÁT SINH DO COVID-19
Bản Tin Văn Bản Mới 21/05/2019 17:19 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 18/05 - 21/05/2019

21/05/2019 17:19 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 18/05 - 21/05/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (09/05/2019) Quyết định 791/QĐ-UBND năm 2019 về ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
2. (07/05/2019) Quyết định 1115/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (02/05/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 40/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang
4. (26/04/2019) Công văn 26978/CT-TTHT năm 2019 về xác định giá trị cổ tức nhận bằng cổ phiếu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (26/04/2019) Công văn 26997/CT-TTHT năm 2019 về khoản chi tiền mặt tặng khách hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (26/04/2019) Công văn 26998/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, chuyển lỗ khi nhận sáp nhập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (22/04/2019) Kế hoạch 1680/KH-UBND về hỗ trợ thí điểm doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và cải tiến mẫu mã sản phẩm đặc thù năm 2019 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
8. (18/04/2019) Kế hoạch 1607/KH-UBND năm 2019 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
9. (03/04/2019) Quyết định 555/QĐ-UBND năm 2019 về Cẩm nang Hướng dẫn thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Yên Bái
10. (03/04/2019) Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bến Tre
11. (11/03/2019) Kế hoạch 872/KH-UBND triển khai dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Ninh Thuận năm 2019
Đầu tư
1. (17/05/2019) Quyết định 579/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo hình thức đối tác công tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (06/05/2019) Quyết định 1108/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (25/04/2019) Thông báo 163/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Quyết định đầu tư dự án sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (19/04/2019) Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Thương mại
1. (08/05/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai
2. (06/05/2019) Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
3. (03/05/2019) Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương Trà Vinh
4. (03/05/2019) Chỉ thị 04/CT-UBND về giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 do tỉnh Quảng Bình ban hành
5. (26/04/2019) Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hòa Bình
6. (23/04/2019) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7. (22/04/2019) Quyết định 755/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre
8. (22/04/2019) Quyết định 554/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
9. (19/04/2019) Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
10. (17/04/2019) Quyết định 521/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tại Một cửa điện tử do tỉnh Đắk Nông ban hành
11. (12/04/2019) Quyết định 850/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Tập tài liệu giảng dạy lập kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội cấp xã do tỉnh Sơn La ban hành
12. (01/04/2019) Kế hoạch 1481/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình hành động 38-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Bến Tre ban hành
13. (19/03/2019) Quyết định 75/QĐ-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình hành động 246-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
14. (18/03/2019) Quyết định 765/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15. (01/03/2019) Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2019 về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
16. (22/02/2019) Kế hoạch 306/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do tỉnh Tây Ninh ban hành
17. (13/12/2018) Quyết định 3838/QĐ-UBND năm 2018 về giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2019
18. (24/05/2018) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về tăng cường thực hiện biện pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long
19. (10/05/2018) Quyết định 1265/QĐ-UBND năm 2018 về Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020
20. (28/11/2017) Quyết định 35/2017/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Xuất nhập khẩu
1. (14/05/2019) Công văn 5438/BTC-CST năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành
2. (14/05/2019) Công văn 2929/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (14/05/2019) Công văn 2936/TCHQ-TXNK năm 2019 về hàng hóa tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (14/05/2019) Công văn 2938/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (07/05/2019) Công văn 1791/TCT-DNL năm 2019 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với việc nhập khẩu than phục vụ chạy thử dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do Tổng cục Thuế ban hành
6. (03/05/2019) Công văn 1744/TCT-KK năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành
7. (24/04/2019) Công văn 2406/TCHQ-PC năm 2019 vướng mắc xử lý vi phạm nhập khẩu phân bón do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (24/04/2019) Công văn 2414/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng “Aluminum Profile” do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (23/04/2019) Công văn 2389/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc thực hiện Thông tư 21/2017/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (23/04/2019) Công văn 2345/TCHQ-GSQL năm 2019 về địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (23/04/2019) Công văn 2351/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng Muối do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (22/04/2019) Công văn 3299/TXNK-TGHQ năm 2019 vướng mắc trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
13. (22/04/2019) Công văn 4693/BTC-TCHQ năm 2019 về trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành
14. (19/04/2019) Công văn 18/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
15. (17/04/2019) Công văn 3106/TXNK-CST năm 2019 về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập sản xuất xuất khẩu thuê gia công lại do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
16. (17/04/2019) Công văn 3100/TXNK-PL năm 2019 về tư vấn chính sách hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
17. (17/04/2019) Công văn 3103/TXNK-TGHQ năm 2019 về xác định trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
18. (16/04/2019) Công văn 1182/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu AI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
19. (16/04/2019) Công văn 1202/GSQL-GQ5 năm 2019 về thay đổi thông tin manifest do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
20. (16/04/2019) Công văn 1203/GSQL-GQ2 năm 2019 về doanh nghiệp chế xuất đưa hàng vào, ra địa điểm thuộc ICD do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
21. (16/04/2019) Công văn 1179/GSQL-GQ2 năm 2019 về thực hiện báo cáo quyết toán do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
22. (16/04/2019) Công văn 1181/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu AI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
23. (12/04/2019) Công văn 1165/GSQL-GQ1 năm 2019 thực hiện Thông tư 13/2018/TT-BTTT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
24. (12/04/2019) Công văn 1166/GSQL-GQ1 năm 2019 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu than do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
25. (12/04/2019) Công văn 3001/TXNK-CST năm 2019 về mua bán theo điều khoản CIF tại cảng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
26. (12/04/2019) Công văn 1176/GSQL-GQ1 năm 2019 vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
27. (11/04/2019) Công văn 2121/TCHQ-PC năm 2019 về trình bày cách ghi tại quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
28. (11/04/2019) Công văn 1155/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
29. (11/04/2019) Công văn 2930/TXNK-TGHQ năm 2019 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
30. (10/04/2019) Công văn 1135/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
31. (10/04/2019) Công văn 1132/GSQL-GQ2 năm 2019 về lưu giữ hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất tại kho thuê ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
32. (10/04/2019) Công văn 2083/TCHQ-GSQL năm 2019 về chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành
33. (10/04/2019) Công văn 2084/TCHQ-GSQL năm 2019 về tạm nhận xe về bảo quản của đối tượng ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành
34. (09/04/2019) Công văn 2071/TCHQ-GSQL năm 2019 về công nhận kho, bãi, địa điểm kiểm tra trong cảng biển, cảng thủy nội địa đã được công bố do Tổng cục Hải quan ban hành
35. (09/04/2019) Công văn 2072/TCHQ-GSQL năm 2019 về khai báo tờ khai tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
36. (09/04/2019) Công văn 1130/GSQL-GQ2 năm 2019 vướng mắc trong kê khai và quản lý nguyên vật liệu gia công, sản xuất xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
37. (08/04/2019) Công văn 1110/GSQL-GQ2 năm 2019 về thu gom, xử lý phế liệu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
38. (08/04/2019) Công văn 1111/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục nhập khẩu hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
39. (08/04/2019) Công văn 1115/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
40. (08/04/2019) Công văn 1109/GSQL-GQ2 năm 2019 về hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
41. (08/04/2019) Công văn 1112/GSQL-GQ5 năm 2019 về hồ sơ đề nghị công nhận kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
42. (04/04/2019) Công văn 1048/GSQL-GQ5 năm 2019 về thủ tục mở rộng và tạm dừng hoạt động kho bãi, địa điểm do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
43. (04/04/2019) Công văn 1039/GSQL-GQ3 năm 2019 về thủ tục hải quan cung cấp hàng hóa cho tàu biển do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
44. (04/04/2019) Công văn 1040/GSQL-GQ2 năm 2019 về thu gom, xử lý phế liệu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
45. (04/04/2019) Công văn 1071/GSQL-GQ2 năm 2019 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu, gia công do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
46. (04/04/2019) Công văn 1072/GSQL-GQ2 năm 2019 về định mức thực tế của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
47. (04/04/2019) Công văn 15/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
48. (03/04/2019) Công văn 284/XNK-XXHH năm 2019 vướng mắc liên quan đến Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
49. (03/04/2019) Công văn 1023/GSQL-GQ1 năm 2019 về thông báo phương thức kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
50. (02/04/2019) Công văn 1011/GSQL-GQ1 năm 2019 về thực hiện phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
51. (02/04/2019) Công văn 1005/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
52. (02/04/2019) Công văn 1006/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
53. (02/04/2019) Công văn 1009/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu EAV do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
54. (27/03/2019) Công văn 904/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
55. (27/03/2019) Công văn 905/GSQL-GQ4 năm 2019 vướng mắc C/O mẫu KV cho lô hàng đã được thông quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
56. (03/01/2019) Công văn 79/TCHQ-TXNK năm 2019 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
57. (25/02/2018) Công văn 156/XNK-TMQT năm 2018 về nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất trong nước qua cửa khẩu phụ do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (17/05/2019) Nghị định 43/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
2. (09/04/2019) Kế hoạch 1461/KH-UBND triển khai hoạt động nhằm bứt phá về nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (13/05/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2009/QĐ-UBND về mức thu học phí và các khoản thu khác đối với học sinh nghèo, cận nghèo thành phố Hà Nội
2. (07/05/2019) Công văn 29932/CT-TTHT năm 2019 phúc đáp ý kiến về hoàn thuế theo Quyết định 57498/QĐ-CT do Cục Thuế Hà Nội ban hành
3. (26/04/2019) Công văn 26976/CT-TTHT năm 2019 về nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (26/04/2019) Công văn 26988/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử tại Chi nhánh và Phòng bán hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (26/04/2019) Công văn 26994/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế với chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (26/04/2019) Công văn 26995/CT-TTHT năm 2019 về thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (26/04/2019) Công văn 26986/CT-TTHT năm 2019 về thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu và thời điểm kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (26/04/2019) Công văn 26989/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với khoản tiền tạm ứng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (26/04/2019) Công văn 26991/CT-TTHT năm 2019 về hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (26/04/2019) Công văn 26993/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế trường hợp cá nhân sử dụng nhà của công ty do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (26/04/2019) Công văn 26996/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị do chủ đầu tư nhập khẩu do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
12. (26/04/2019) Công văn 27003/CT-TTHT năm 2019 về hạch toán đối với nghiệp vụ tặng quà cho khách hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (26/04/2019) Công văn 27002/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn đặt in do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (11/04/2019) Công văn 2931/TXNK-CST năm 2019 về thuế bảo vệ môi trường do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Bảo hiểm
1. (09/04/2019) Kế hoạch 1467/KH-UBND năm 2019 thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Lao động - Tiền lương
1. (05/05/2019) Quyết định 636/QĐ-LĐTBXH năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2. (19/04/2019) Quyết định 1898/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
3. (12/04/2019) Kế hoạch 1528/KH-UBND triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4. (28/03/2019) Quyết định 763/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do thành phố Cần Thơ ban hành
5. (27/03/2019) Quyết định 901/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
6. (26/03/2019) Kế hoạch 1307/KH-UBND triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019
7. (14/03/2019) Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
8. (14/03/2019) Quyết định 363/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
Công nghệ thông tin
1. (15/05/2019) Quyết định 1917/QĐ-BQP năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận một cửa và công khai kết quả giải quyết trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ Quốc phòng
2. (14/05/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về Quy chế Phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương
3. (04/05/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
4. (03/05/2019) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về tăng cường trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Quảng Bình
5. (23/04/2019) Kế hoạch 794/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do tỉnh Tây Ninh ban hành
6. (11/04/2019) Kế hoạch 1258/KH-UBND năm 2019 thực hiện Giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận đến 2020, định hướng 2025
7. (05/04/2019) Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí và Phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
8. (28/12/2018) Quyết định 34/2018/QĐ-UBND về Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
9. (08/09/2011) Quyết định 2464/QĐ-UBND năm 2011 về "Quy chế quản lý và sử dụng chung cột điện để treo đường dây thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"
Bất động sản
1. (14/05/2019) Quyết định 1065/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
2. (08/05/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (08/05/2019) Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (07/05/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, lưu trữ, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chỉnh, cơ sở dữ liệu đất đai và các nội dung quản lý đất đai theo quy định trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5. (06/05/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015-2019)
6. (04/05/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
7. (03/05/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
8. (03/05/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
9. (24/04/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An kèm theo Quyết định 60/2014/QĐ-UBND
10. (22/03/2019) Quyết định 528/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
11. (22/03/2019) Quyết định 645/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
12. (22/03/2019) Quyết định 646/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
13. (22/03/2019) Quyết định 647/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
14. (22/03/2019) Quyết định 648/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
15. (22/03/2019) Quyết định 650/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
16. (21/03/2019) Quyết định 835/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
17. (19/03/2019) Quyết định 662/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
18. (11/03/2019) Quyết định 611/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
19. (11/03/2019) Quyết định 616/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
20. (28/12/2018) Quyết định 2862/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
21. (28/12/2018) Quyết định 4132/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
22. (28/12/2018) Quyết định 4131/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
23. (21/12/2018) Quyết định 39/2018/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định 24/2014/QĐ-UBND, 41/2016/QĐ-UBND và 31/2017/QĐ-UBND do tỉnh Phú Thọ ban hành
24. (12/07/2018) Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND về thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
25. (15/01/2018) Quyết định 01/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Bộ máy hành chính
1. (17/05/2019) Công văn 490/UBDT-HVDT năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (17/05/2019) Công văn 4249/VPCP-QHĐP năm 2019 xử lý kiến nghị của Chủ tịch Quốc hội đối với tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (17/05/2019) Quyết định 587/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2019-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (16/05/2019) Công văn 4140/VPCP-CN năm 2019 về kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (16/05/2019) Thông báo 189/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (15/05/2019) Quyết định 192/QĐ-VKSTC năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân
7. (15/05/2019) Văn bản hợp nhất 1864/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. (15/05/2019) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
9. (14/05/2019) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10. (14/05/2019) Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong cơ sở giáo dục công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
11. (13/05/2019) Kế hoạch 2240/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh Bến Tre ban hành
12. (13/05/2019) Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
13. (13/05/2019) Quyết định 278/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình
14. (13/05/2019) Quyết định 279/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
15. (10/05/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 21/2018/QĐ-UBND
16. (10/05/2019) Quyết định 1201/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
17. (09/05/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 12/2017/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc
18. (09/05/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông từ đơn vị thừa giáo viên đến đơn vị thiếu giáo viên do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
19. (08/05/2019) Quyết định 684/QĐ-BTTTT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 274/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông
20. (08/05/2019) Quyết định 1129/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và các cơ quan cấp huyện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế
21. (06/05/2019) Quyết định 1107/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
22. (06/05/2019) Quyết định 1105/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài chính và thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
23. (06/05/2019) Quyết định 273/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
24. (04/05/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 17/2016/QĐ-UBND
25. (03/05/2019) Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Trà Vinh
26. (02/05/2019) Quyết định 860/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 18 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
27. (02/05/2019) Kế hoạch 854/KH-UBND năm 2019 triển khai Chương trình Phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
28. (26/04/2019) Quyết định 1050/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế
29. (26/04/2019) Quyết định 1063/QĐ-UBND năm 2019 quy định về tổ chức đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
30. (26/04/2019) Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2019 thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên
31. (25/04/2019) Quyết định 1035/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế
32. (25/04/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thôn, Khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
33. (25/04/2019) Quyết định 1032/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
34. (24/04/2019) Quyết định 581/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông
35. (24/04/2019) Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
36. (24/04/2019) Quyết định 968/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Thanh tra thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
37. (23/04/2019) Quyết định 957/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định hành chính do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành
38. (23/04/2019) Quyết định 953/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
39. (23/04/2019) Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND về sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư để thành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương
40. (23/04/2019) Quyết định 575/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đắk Nông
41. (23/04/2019) Quyết định 573/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và Sở Tài chính thực hiện tại Một cửa điện tử
42. (19/04/2019) Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
43. (19/04/2019) Quyết định 537/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trang thiết bị Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
44. (19/04/2019) Quyết định 686/QĐ-BTC năm 2019 quy định về Danh mục vị trí công tác và thời hạn luân phiên, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính
45. (17/04/2019) Quyết định 1110/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
46. (12/04/2019) Quyết định 907/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
47. (12/04/2019) Quyết định 911/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
48. (11/04/2019) Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
49. (11/04/2019) Quyết định 884/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
50. (10/04/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thành phố Cần Thơ
51. (10/04/2019) Quyết định 874/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Dân tộc thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
52. (09/04/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành
53. (08/04/2019) Quyết định 587/QĐ-CTN năm 2019 về ký Hiệp định giữa Việt Nam và Hà Lan về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan do Chủ tịch nước ban hành
54. (08/04/2019) Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2019 về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang
55. (08/04/2019) Quyết định 468/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông lĩnh vực Nội vụ thực hiện tại Một cửa điện tử
56. (08/04/2019) Quyết định 842/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
57. (05/04/2019) Quyết định 1021/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
58. (05/04/2019) Quyết định 1022/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Sóc Trăng và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
59. (04/04/2019) Quyết định 800/QĐ-UBND năm 2019 quy định về tổ chức đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
60. (29/03/2019) Quyết định 467/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thể dục, thể thao và lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
61. (29/03/2019) Quyết định 470/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
62. (29/03/2019) Quyết định 937/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
63. (27/03/2019) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn công trình dầu khí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
64. (27/03/2019) Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
65. (27/03/2019) Quyết định 904/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng
66. (27/03/2019) Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
67. (22/03/2019) Quyết định 523/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
68. (22/03/2019) Quyết định 864/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
69. (21/03/2019) Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Văn hóa áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
70. (21/03/2019) Quyết định 860/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Văn hóa áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
71. (21/03/2019) Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận
72. (20/03/2019) Quyết định 729/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
73. (19/03/2019) Quyết định 838/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
74. (19/03/2019) Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa và thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông
75. (18/03/2019) Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
76. (15/03/2019) Quyết định 465/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
77. (13/03/2019) Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
78. (13/03/2019) Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
79. (11/03/2019) Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
80. (06/03/2019) Quyết định 565/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
81. (06/03/2019) Quyết định 566/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
82. (30/01/2019) Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa kỳ 2014-2018 đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh
83. (25/01/2019) Quyết định 455/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ năm 2018
84. (23/01/2019) Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
85. (31/12/2018) Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2018 về Thông tin đối ngoại tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020
86. (28/12/2018) Quyết định 1605/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 23 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
87. (28/12/2018) Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
88. (28/12/2018) Quyết định 1615/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
89. (07/12/2018) Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Vi phạm hành chính
1. (16/05/2019) Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
2. (15/05/2019) Văn bản hợp nhất 1866/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (20/03/2019) Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Kế hoạch xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Thủ tục Tố tụng
1. (16/05/2019) Kế hoạch 2874/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2. (04/05/2019) Kế hoạch 1543/KH-BTP năm 2019 về kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành
Tài chính nhà nước
1. (10/05/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2. (09/05/2019) Quyết định 1101/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 do tỉnh An Giang ban hành
3. (09/05/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
4. (08/05/2019) Quyết định 542/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh, nghi mắc bệnh bắt buộc phải tiêu hủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
5. (07/05/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô do Công ty cổ phần Quản lý các bến xe khách Hải Dương đang quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương
6. (04/05/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020
7. (24/04/2019) Thông báo 161/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (23/04/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương
9. (22/04/2019) Công văn 2339/TCHQ-TXNK năm 2019 về phối hợp thu Ngân sách Nhà nước với Tổng cục Hải quan
10. (18/04/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên
11. (18/04/2019) Quyết định 1429/QĐ-BVHTTDL về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
12. (19/02/2019) Kế hoạch 680/KH-UBND năm 2019 về hỗ trợ ấp của xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 do tỉnh Bến Tre ban hành
13. (31/01/2019) Quyết định 210/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án hỗ trợ gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân ở các thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã, phường, thị trấn khu vực II, khu vực III tự nguyện bảo vệ rừng tự nhiên trong thời gian chưa tự túc được lương thực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019-2023
14. (12/07/2018) Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình
15. (26/12/2017) Quyết định 34/2017/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể đối với sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá dịch vụ lấy nước từ sau cống đầu kênh đến mặt ruộng do địa phương quản lý áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
16. (19/12/2017) Quyết định 3463/QĐ-UBND năm 2017 công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
17. (26/06/2017) Quyết định 1754/QĐ-UBND năm 2017 quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị tại các phòng để phục vụ hoạt động chung và thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị và tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La
Xây dựng - Đô thị
1. (17/05/2019) Công văn 576/TTg-CN năm 2019 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 463/TTg-CN về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội
2. (17/05/2019) Quyết định 586/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (15/05/2019) Quyết định 557/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (15/05/2019) Quyết định 558/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (29/03/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật liên quan đến quy hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
6. (31/01/2018) Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Giao thông - Vận tải
1. (17/05/2019) Công văn 4242/VPCP-CN năm 2019 về ủy quyền ký Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo Nghị quyết của Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (16/05/2019) Công văn 575/TTg-CN năm 2019 về lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng thay thế kết cấu một phần đê đất bằng đê bê tông cốt thép kết hợp mở rộng mặt đường đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (15/05/2019) Quyết định 937/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (24/04/2019) Kế hoạch 800/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Tây Ninh ban hành
5. (29/03/2019) Kế hoạch 1471/KH-UBND năm 2019 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, trên địa bàn tỉnh Bến Tre
6. (28/04/2010) Quyết định 356/QĐ-CHHVN năm 2010 công bố tiêu chuẩn cơ sở do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
Giáo dục
1. (20/05/2019) Công văn 538/QLCL-QLVBCC năm 2019 thông báo danh sách đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (13/05/2019) Chỉ thị 10/CT-UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019-2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
3. (21/04/2019) Chỉ thị 08/CT-UBND về tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành
4. (19/04/2019) Chỉ thị 03/CT-UBND về tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh các cấp học năm 2019 do tỉnh Bến Tre ban hành
5. (01/04/2019) Quyết định 521/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2019-2025 (điều chỉnh Quyết định số 290/QĐ-UBND)
6. (26/03/2019) Kế hoạch 1356/KH-UBND năm 2019 về kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2019-2020 và đến năm 2025 do tỉnh Bến Tre ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (20/05/2019) Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2019 về phát triển bền vững do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (17/05/2019) Công văn 4184/VPCP-NN năm 2019 về gia hạn nộp tiền sử dụng khu vực biển cho Dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (15/05/2019) Công văn 4115/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu “Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư” năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (10/05/2019) Công văn 3960/VPCP-V.I năm 2019 về Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy luyện kim màu Lào Cai tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (02/05/2019) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2019 thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
6. (17/04/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Cần Thơ ban hành
7. (03/04/2019) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
8. (02/04/2019) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; hạn chế việc sử dụng thuốc trừ cỏ tại các khu vực đầu nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La
9. (01/04/2019) Kế hoạch 1228/KH-UBND thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá về công tác bảo vệ môi trường năm 2019 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
10. (15/03/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
11. (13/02/2019) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2019 về tăng cường hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, khuyến khích đầu tư và sử dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
12. (06/07/2018) Nghị quyết 113/NQ-HĐND năm 2018 điều chỉnh Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
13. (12/12/2017) Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020
Thể thao - Y tế
1. (17/05/2019) Quyết định 321/QĐ-QLD năm 2019 về thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
2. (14/05/2019) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bữa ăn đông người trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
3. (10/05/2019) Quyết định 303/QĐ-QLD năm 2019 về danh mục 141 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 5 năm - Đợt 164 (bổ sung) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
4. (08/05/2019) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2019 về tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018-2030
5. (06/05/2019) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2019 phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2019-2020 do thành phố Hà Nội ban hành
6. (12/04/2019) Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh lây truyền qua thực phẩm từ dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019
7. (08/04/2019) Quyết định 981/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch hoạt động Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
8. (04/04/2019) Kế hoạch 1427/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 do tỉnh Bình Dương ban hành
9. (27/03/2019) Kế hoạch 47/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019
10. (22/03/2019) Công văn 851/ATTP-KN năm 2019 về áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với các sản phẩm do Cục An toàn thực phẩm ban hành
11. (15/03/2019) Quyết định 602/QĐ-UBND năm 2019 về phân công quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
12. (14/06/2018) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong sơ sinh do tỉnh Vĩnh Long ban hành
Quyền dân sự
1. (19/04/2019) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (19/05/2019) Công điện 584/CĐ-TTg năm 2019 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (16/05/2019) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội
3. (14/05/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2020
4. (14/05/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương
5. (13/05/2019) Quyết định 268/QĐ-UBDT năm 2019 về Kế hoạch Đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; đánh giá kết quả 10 năm xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2010-2020 và đề xuất khung Chương 135 giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
6. (10/05/2019) Công văn 129/TANDTC-TĐKT năm 2019 hướng dẫn tổng kết phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân ban hành
7. (10/05/2019) Quyết định 1172/QĐ-BTNMT năm 2019 về Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
8. (07/05/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 31/2012/QĐ-UBND về Quy chế về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
9. (03/05/2019) Kế hoạch 876/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” tỉnh Tây Ninh đến năm 2025
10. (03/05/2019) Kế hoạch 1526/KH-BTP năm 2019 về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Bộ Tư pháp ban hành
11. (26/04/2019) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong tình hình mới do thành phố Cần Thơ ban hành
12. (26/04/2019) Quyết định 1577/QĐ-BVHTTDL năm 2019 về Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025
13. (18/04/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND về Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định
14. (28/03/2019) Kế hoạch 1074/KH-UBND thực hiện Đề án đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch năm 2019 do tỉnh Bình Thuận ban hành
15. (21/03/2019) Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2019 điều chỉnh Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang
16. (20/03/2019) Quyết định 663/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
17. (18/03/2019) Kế hoạch 1185/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre về phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025
18. (18/03/2019) Kế hoạch 979/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
19. (05/03/2019) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác chỉ đạo điều hành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
20. (14/01/2019) Quyết định 93/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 773/QĐ-TTg về Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng do tỉnh Vĩnh Long ban hành
21. (31/12/2018) Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020
Lĩnh vực khác
1. (17/05/2019) Công văn 3438/BNN-TCTS năm 2019 về tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (17/05/2019) Thông báo 192/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (06/05/2019) Quyết định 1098/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục phân loại đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (06/05/2019) Quyết định 1099/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án Đổi mới nâng cao năng lực bưu điện văn hóa xã phục vụ dịch vụ hành chính công do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
5. (03/05/2019) Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
6. (27/03/2019) Kế hoạch 1404/KH-UBND năm 2019 triển khai lắp đặt thiết bị giám sát trên tàu cá tỉnh Bến Tre
7. (21/03/2019) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2019 về phát triển ngành tôm đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
8. (20/03/2019) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống hiện tượng vàng lá thối rễ, chết xanh trên cây có múi tỉnh Đồng Tháp giai đoạn từ năm 2019-2021
9. (06/07/2018) Nghị quyết 112/NQ-HĐND năm 2018 thông qua điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,038

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn