GỠ RỐI PHÁP LÝ PHÁT SINH DO COVID-19
Bản Tin Văn Bản Mới 07/05/2019 17:18 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 04/05 - 07/05/2019

07/05/2019 17:18 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 04/05 - 07/05/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (03/05/2019) Thông báo 173/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (VRG) về những vấn đề sau cổ phần hóa và tình hình sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (09/04/2019) Kế hoạch 93/KH-UBND thực hiện Quy chế “Hỗ trợ các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu” năm 2019
3. (04/04/2019) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
4. (12/03/2019) Kế hoạch 532/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg về tổ chức triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do tỉnh Kon Tum ban hành
5. (12/03/2019) Công văn 786/TCT-KK năm 2019 hướng dẫn chuyển hộ lên doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
6. (06/03/2019) Kế hoạch 482/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
Đầu tư
1. (03/05/2019) Công văn 3590/VPCP-NN năm 2019 về xin chấp thuận thời gian hoạt động của dự án đối với nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất tại khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (02/05/2019) Công văn 487/TTg-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thương mại
1. (25/04/2019) Quyết định 703/QĐ-BGTVT năm 2019 về phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (23/04/2019) Chỉ thị 02/CT-BXD về giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 của ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
3. (23/04/2019) Quyết định 1208/QĐ-UBND năm 2019 quy định về phân công quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4. (23/04/2019) Quyết định 564/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi
5. (12/04/2019) Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025
6. (04/04/2019) Quyết định 287/QĐ-BNV năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Bộ Nội vụ
7. (04/04/2019) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
8. (25/03/2019) Kế hoạch 893/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02-2019/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do tỉnh Hải Dương ban hành
9. (12/03/2019) Kế hoạch 1475/KH-UBND năm 2019 triển khai Quyết định 121/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương(CPTPP) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
10. (08/03/2019) Kế hoạch 499/KH-UBND năm 2019 thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) do tỉnh Kon Tum ban hành
11. (05/03/2019) Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới, 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai
12. (04/03/2019) Kế hoạch 253/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 121/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do tỉnh Quảng Bình ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (26/04/2019) Quyết định 1288/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về quản lý kỹ thuật và quản lý, sử dụng phương tiện thủy ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (28/12/2018) Công văn 5423/TCT-CS năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng tôm luộc do Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (23/04/2019) Quyết định 454/QĐ-BHXH năm 2019 về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (02/11/2018) Kế hoạch 355/KH-UBND năm 2018 về đảm bảo kinh phí mua thẻ Bảo hiểm Y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc kháng HIV (ARV) cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế giai đoạn 2019-2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (19/04/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
2. (08/04/2019) Quyết định 891/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
Công nghệ thông tin
1. (10/04/2019) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 của tỉnh Quảng Ngãi
2. (05/04/2019) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. (29/03/2019) Kế hoạch 57/KH-UBND thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2019
4. (07/03/2019) Kế hoạch 486/KH-UBND năm 2019 triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại trạm y tế xã, phường, thị trấn tỉnh Kon Tum giai đoạn đến năm 2020
Bất động sản
1. (19/04/2019) Kế hoạch 917/KH-UBND thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2. (12/04/2019) Quyết định 1120/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
3. (12/04/2019) Quyết định 1121/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
4. (11/04/2019) Quyết định 810/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
5. (11/04/2019) Quyết định 1262/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
6. (08/04/2019) Quyết định 307/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
7. (05/04/2019) Kế hoạch 739/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (04/04/2019) Quyết định 438/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
9. (03/04/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND
10. (29/03/2019) Thông tư 02/2019/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
11. (26/03/2019) Quyết định 928/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
12. (26/03/2019) Quyết định 930/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
13. (14/03/2019) Quyết định 805/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và xử lý vi phạm về đất đai trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội do tỉnh Bình Định ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (22/03/2019) Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật luật sư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Bộ máy hành chính
1. (04/05/2019) Chỉ thị 03/CT-VKSTC năm 2019 về nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (03/05/2019) Công văn 3621/VPCP-QHĐP năm 2019 về thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 33 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (03/05/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
4. (02/05/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2 Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 02/2017/QĐ-UBND
5. (02/05/2019) Công văn 3564/VPCP-QHĐP năm 2019 về phân công các Bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (02/05/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 45/2015/QĐ-UBND
7. (26/04/2019) Quyết định 77/QĐ-BCĐ896 về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019 do Trưởng Ban Chỉ đạo 896 ban hành
8. (25/04/2019) Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2019 về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành
9. (24/04/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2008/QĐ-UBND về quy chế phối hợp thực hiện hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giữa các sở, ban, ngành với Liên hiệp Hội và các hội thành viên do tỉnh Đồng Nai ban hành
10. (19/04/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
11. (19/04/2019) Quyết định 678/QĐ-BTC năm 2019 về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
12. (19/04/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
13. (18/04/2019) Quyết định 319/QĐ-BNV năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg về Đề án Văn hóa công vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
14. (16/04/2019) Quyết định 476/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
15. (16/04/2019) Quyết định 1316/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
16. (12/04/2019) Quyết định 1282/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
17. (12/04/2019) Thông báo 141/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
18. (11/04/2019) Quyết định 1272/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch phát triển, nâng cao năng lực hệ thống các tổ chức dịch vụ Khoa học và công nghệ, phát triển mạnh mẽ thị trường Khoa học và công nghệ phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tỉnh Bình Định đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
19. (10/04/2019) Kế hoạch 480/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Quảng Bình ban hành
20. (03/04/2019) Quyết định 1197/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Bình
21. (03/04/2019) Quyết định 1617/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều lệ Hội Dù lượn thành phố Hà Nội
22. (01/04/2019) Quyết định 534/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
23. (29/03/2019) Kế hoạch 54/KH-UBND thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
24. (28/03/2019) Kế hoạch 673/KH-UBND năm 2019 thực hiện đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Kon Tum ban hành
25. (28/03/2019) Quyết định 971/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
26. (27/03/2019) Quyết định 146/QĐ-UBDT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc quý I/2019
27. (26/03/2019) Kế hoạch 660/KH-UBND năm 2019 thực hiện văn bản điện tử trong điều hành, xử lý công việc giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
28. (22/03/2019) Kế hoạch 645/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 104/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Kon Tum ban hành
29. (21/03/2019) Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
30. (21/03/2019) Quyết định 1001/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
31. (20/03/2019) Quyết định 435/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; mới; bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Quản lý giá, Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
32. (20/03/2019) Quyết định 418/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, tỉnh Gia Lai
33. (20/03/2019) Quyết định 415/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
34. (20/03/2019) Quyết định 417/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 19 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
35. (18/03/2019) Quyết định 732/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình
36. (15/03/2019) Kế hoạch 328/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1497/QĐ-TTg “phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
37. (12/03/2019) Quyết định 864/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
38. (08/03/2019) Thông tư 08/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
39. (07/03/2019) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước
40. (01/03/2019) Quyết định 644/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
41. (28/02/2019) Quyết định 342/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
42. (25/02/2019) Quyết định 309/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
43. (25/02/2019) Quyết định 310/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, tỉnh Gia Lai
44. (25/02/2019) Quyết định 312/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
45. (25/02/2019) Kế hoạch 700/KH-UBND năm 2019 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
46. (22/02/2019) Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
47. (15/02/2019) Quyết định 575/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương
48. (14/12/2018) Kế hoạch 5717/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do tỉnh Quảng Trị ban hành
49. (10/12/2018) Quyết định 4866/QĐ-BNN-TCTS năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
50. (21/11/2018) Kế hoạch 3265/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tài chính nhà nước
1. (03/05/2019) Thông tư 17/2019/TT-BGTVT về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (02/05/2019) Quyết định 1114/QĐ-BCT năm 2019 về kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định 648/QĐ-BCT về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3. (22/04/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho hoạt động khuyến công, phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
4. (16/04/2019) Công văn 366/UBDT-CSDT năm 2019 về chính sách trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành
5. (12/04/2019) Kế hoạch 2121/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
6. (25/03/2019) Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2019 thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc tỉnh Thanh Hóa quản lý
7. (29/01/2019) Kế hoạch 725/KH-BKHĐT về hành động phòng, chống tham nhũng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019
Xây dựng - Đô thị
1. (02/05/2019) Công văn 3560/VPCP-CN năm 2019 về lập quy hoạch và ủy quyền phê duyệt quy hoạch chung thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (04/05/2019) Thông báo 174/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (04/05/2019) Quyết định 506/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79) theo Quyết định 06/2009/QĐ-TTg giai đoạn 2019-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (03/05/2019) Công văn 3599/VPCP-CN năm 2019 về quy hoạch và đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Chu Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (03/05/2019) Thông tư 16/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (02/05/2019) Công văn 3567/VPCP-CN năm 2019 về dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1, tuyến số 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (02/05/2019) Công văn 3568/VPCP-CN năm 2019 về cơ chế đặc thù để triển khai thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường xung quanh trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (27/04/2019) Thông báo 169/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (26/04/2019) Thông tư 15/2019/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
9. (24/04/2019) Thông tư 14/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
10. (20/03/2019) Kế hoạch 352/KH-UBND năm 2019 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
11. (25/01/2019) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2019 về ứng phó tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Giáo dục
1. (03/05/2019) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2019 hợp nhất Thông tư về Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (02/05/2019) Thông tư 07/2019/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (02/05/2019) Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường học và trường chuyên biệt công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (24/04/2019) Công văn 1736/BGDĐT-QLCL về tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (23/04/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Phước
6. (04/04/2019) Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2019 về sắp xếp, điều chỉnh quy mô lớp học, số học sinh/lớp cấp trung học phổ thông giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
7. (12/03/2019) Kế hoạch 535/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2019-2025
8. (21/01/2019) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2025
9. (29/11/2018) Kế hoạch 381/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
10. (17/10/2018) Kế hoạch 333/KH-UBND năm 2018 về triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các mầm non, phổ thông Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2025
Tài nguyên - Môi trường
1. (25/04/2019) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2019 về hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Hòa Bình ban hành
2. (05/04/2019) Kế hoạch 1914/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
3. (18/03/2019) Kế hoạch 579/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4. (04/03/2019) Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2019 về nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
5. (11/02/2019) Kế hoạch 530/KH-UBND năm 2019 thực hiện chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
6. (09/02/2018) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025
Thể thao - Y tế
1. (03/05/2019) Quyết định 288/QĐ-QLD năm 2019 về thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
2. (26/04/2019) Kế hoạch 59/KH-UBND về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2019 và 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
3. (04/04/2019) Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành
4. (26/03/2019) Kế hoạch 659/KH-UBND năm 2019 triển khai và nhân rộng mô hình Trạm Y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5. (19/03/2019) Kế hoạch 39/KH-UBND về đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6. (07/11/2018) Kế hoạch 361/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Văn hóa - Xã hội
1. (27/04/2019) Công văn 3465/VPCP-NN năm 2019 về kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu việc lấp hàng nghìn khối đá xuống dòng sông Mã để làm nhà xưởng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (27/04/2019) Công văn 3466/VPCP-NN năm 2019 về kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu việc lấn sông Hàn làm các dự án do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (19/04/2019) Kế hoạch 892/KH-UBND về xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4. (05/04/2019) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2019 thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn" do tỉnh Hòa Bình ban hành
5. (01/04/2019) Kế hoạch 690/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (20/03/2019) Kế hoạch 602/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
7. (14/03/2019) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
8. (13/03/2019) Kế hoạch 1504/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg “Về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới” do thành phố Đà Nẵng ban hành
9. (11/03/2019) Kế hoạch 288/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2025
10. (11/03/2019) Kế hoạch 290/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2025
11. (26/02/2019) Quyết định 915/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho Hội viên nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về nông nghiệp hữu cơ theo Nghị định 109/2018/NĐ-CP, giai đoạn 2019-2023
12. (25/02/2019) Kế hoạch 495/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Hải Dương ban hành
13. (23/03/2018) Kế hoạch 1117/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 137/NQ-CP và Chương trình hành động 41-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về Công tác dân số trong tình hình mới do tỉnh Bình Thuận ban hành
Lĩnh vực khác
1. (02/05/2019) Công văn 3556/VPCP-NN năm 2019 về tiếp tục triển khai kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (25/04/2019) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 do tỉnh An Giang ban hành
3. (12/04/2019) Kế hoạch 485/KH-UBND năm 2019 về phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2019-2023 tỉnh Quảng Bình
4. (12/04/2019) Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025
5. (02/04/2019) Kế hoạch 713/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống và diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (04/03/2019) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2019 về triển khai đồng bộ giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi do tỉnh Bình Phước ban hành
 

Chia sẻ bài viết lên facebook 777

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn