Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 26/04/2019 17:26 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 24/04 - 26/04/2019

26/04/2019 17:26 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 24/04 - 26/04/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (22/04/2019) Công văn 3243/VPCP-ĐMDN năm 2019 về tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu của VNPost và VTC do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (11/04/2019) Thông tư 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (10/04/2019) Quyết định 1406/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020
4. (29/03/2019) Công văn 13718/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (27/03/2019) Công văn 11939/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập doanh nghiệp khi Quỹ đầu tư chứng khoán giải thể do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (17/01/2019) Công văn 210/TCT-KTNB năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
7. (16/04/2018) Quyết định 941/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: thành lập và hoạt động hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của hợp tác xã; đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đầu tư
1. (20/04/2019) Công văn 3210/VPCP-CN năm 2019 về nghiên cứu xây dựng Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (12/04/2019) Công văn 2381/BKHĐT-KTCN năm 2019 về xác nhận khả năng sản xuất trong nước xe ô tô bán tải chuyên dùng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (02/04/2019) Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2019 bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Cà Mau
4. (15/03/2019) Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
5. (15/02/2019) Quyết định 579/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương
Thương mại
1. (19/04/2019) Công văn 3194/VPCP-CN năm 2019 về thông tin kinh tế - xã hội ngày 11 tháng 4 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/04/2019) Thông tư 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3. (19/04/2019) Kế hoạch 2266/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
4. (16/04/2019) Quyết định 940/QĐ-BCT năm 2019 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác có xuất xứ từ Thái Lan và Ma-lai-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
5. (12/04/2019) Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình
6. (11/04/2019) Công văn 5317/QLD-GT năm 2019 về bảo đảm cung ứng thuốc trong đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (10/04/2019) Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi, bổ sung và thay thế 03 thủ tục hành chính về lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp tại Quyết định 306/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành
8. (22/03/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
9. (04/03/2019) Kế hoạch 25/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do tỉnh Thái Bình ban hành
10. (15/02/2019) Quyết định 578/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Công thương thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương
Xuất nhập khẩu
1. (19/04/2019) Công văn 2294/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (19/04/2019) Công văn 2289/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định ngày vận hành thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (18/04/2019) Công văn 2252/TCHQ-TXNK năm 2019 về hàng hóa xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (18/04/2019) Công văn 2272/TCHQ-TXNK năm 2019 về mã số hàng hóa nhập khẩu, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (16/04/2019) Thông tư 22/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 12/2015/TT-BTC hướng dẫn Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (16/04/2019) Công văn 2190/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc trong công tác quản lý trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (12/04/2019) Công văn 2147/TCHQ-TXNK năm 2019 về đăng ký hợp pháp hóa sản phẩm trạm sạc điện cho pin của xe máy điện do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (11/04/2019) Công văn 2139/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (16/04/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2. (16/04/2019) Công văn 4428/BTC-CST năm 2019 về thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành
3. (09/04/2019) Thông tư 19/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 304/2016/TT-BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (09/04/2019) Quyết định 618/QĐ-BTC năm 2019 về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (04/04/2019) Công văn 14386/CT-TTHT năm 2019 về kê khai bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng bị bỏ sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (03/04/2019) Công văn 14091/CT-TTHT năm 2019 về xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (03/04/2019) Công văn 14092/CT-TTHT năm 2019 về quản lý thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (03/04/2019) Công văn 14120/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (03/04/2019) Công văn 14124/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
10. (29/03/2019) Công văn 13409/CT-TTHT năm 2019 về nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (29/03/2019) Công văn 13696/CT-TTHT năm 2019 về trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (29/03/2019) Công văn 13697/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với thu nhập của Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (29/03/2019) Công văn 13703/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (29/03/2019) Công văn 13714/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (29/03/2019) Công văn 13715/CT-TTHT năm 2019 về giao dịch với các bên có mối quan hệ liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (29/03/2019) Quyết định 483/QĐ-UBND về phê duyệt phương án ấn định thuế năm 2019 đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
17. (27/03/2019) Công văn 11949/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng của dịch vụ tìm kiếm và giới thiệu khách hàng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
18. (07/03/2019) Công văn 748/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng sản phẩm thạch anh nhân tạo do Tổng cục Thuế ban hành
19. (05/03/2019) Công văn 718/TCT-DNL năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đầu ra của hàng Note 7 do Tổng cục Thuế ban hành
20. (25/02/2019) Công văn 582/TCT-HTQT năm 2019 về áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam – Thái Lan do Tổng cục Thuế ban hành
21. (21/01/2019) Công văn 250/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thịt ghẹ do Tổng cục Thuế ban hành
22. (17/01/2019) Công văn 224/TCT-CS năm 2019 về chính sách thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
23. (14/01/2019) Công văn 169/TCT-CS năm 2019 về tính tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
24. (11/01/2019) Công văn 147/TCT-KK năm 2019 hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của mặt hàng phân bón do Tổng cục Thuế ban hành
25. (11/01/2019) Công văn 162/TCT-KTNB năm 2019 hướng dẫn sau giải quyết khiếu nại do Tổng cục Thuế ban hành
26. (10/01/2019) Công văn 123/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
27. (10/01/2019) Công văn 129/TCT-CS năm 2019 về ghi nợ tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
28. (09/01/2019) Công văn 108/TCT-QNL năm 2019 về xóa tiền thuế nợ do Tổng cục Thuế ban hành
29. (09/01/2019) Công văn 106/TCT-DNL năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với khoản tiền hỗ trợ, khen thưởng đại lý do Tổng cục Thuế ban hành
30. (07/01/2019) Công văn 85/TCT-QNL năm 2019 về xử lý thu tiền thuế nợ do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ do Tổng cục Thuế ban hành
31. (05/01/2019) Công văn 61/TCT-CS năm 2019 hướng dẫn việc in, phát hành quản lý và sử dụng Biên lai phí, lệ phí điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
32. (05/01/2019) Công văn 73/TCT-DNNCN năm 2019 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp do Tổng cục Thuế ban hành
33. (31/03/2018) Thông báo 11/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
Lao động - Tiền lương
1. (12/04/2019) Quyết định 231/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
2. (04/04/2019) Quyết định 487/QĐ-LĐTBXH năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
3. (15/03/2019) Quyết định 399/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm-an toàn lao động, dạy nghề, bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
4. (01/02/2019) Quyết định 193/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp; Việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
5. (06/11/2018) Quyết định 1862/QĐ-TLĐ năm 2018 quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2019 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
6. (10/08/2018) Quyết định 1051/QĐ-LĐTBXH năm 2018 quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Công nghệ thông tin
1. (04/04/2019) Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do tỉnh Ninh Bình ban hành
2. (29/03/2019) Quyết định 528/QĐ-NHNN năm 2019 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (29/03/2019) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do tỉnh Nam Định ban hành
4. (07/03/2019) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2019 về tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Bất động sản
1. (23/04/2019) Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2019 về giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (02/04/2019) Nghị quyết 234/2019/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung danh mục thu hồi đất dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3. (20/03/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
4. (20/03/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
5. (08/03/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019
6. (13/02/2019) Quyết định 483/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
7. (01/02/2019) Quyết định 435/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Dịch vụ pháp lý
1. (10/04/2019) Quyết định 720/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính về lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp kèm theo Quyết định 306/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành
2. (05/04/2019) Quyết định 683/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính về lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp tại Quyết định 306/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành
3. (04/04/2019) Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật luật sư do tỉnh Tuyên Quang ban hành
4. (21/03/2019) Quyết định 668/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực lý lịch tư pháp, quốc tịch, bồi thường nhà nước, đăng ký biện pháp bảo đảm, trợ giúp pháp lý, chứng thực và hòa giải ở cơ sở do tỉnh Sơn La ban hành
5. (08/03/2019) Kế hoạch 30/KH-UBND về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
6. (07/01/2019) Kế hoạch 48/KH-UBND về công tác pháp chế năm trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019
Bộ máy hành chính
1. (24/04/2019) Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
2. (22/04/2019) Công văn 3221/VPCP-ĐMDN năm 2019 về gặp mặt đầu năm giữa Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam với cộng đồng doanh nhân trong và ngoài nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (22/04/2019) Quyết định 451/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (19/04/2019) Nghị quyết 684/2019/UBTVQH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
5. (18/04/2019) Thông báo 153/TB-VPCP năm 2019 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (17/04/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Cà Mau
7. (17/04/2019) Quyết định 830/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Lâm Đồng
8. (16/04/2019) Quyết định 240/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
9. (16/04/2019) Quyết định 936/QĐ-BNG năm 2019 về phân loại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành
10. (16/04/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam
11. (16/04/2019) Quyết định 353/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
12. (12/04/2019) Quyết định 232/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình
13. (12/04/2019) Kế hoạch 82/KH-UBND thực hiện đề án Tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
14. (12/04/2019) Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
15. (12/04/2019) Quyết định 236/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
16. (10/04/2019) Quyết định 909/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
17. (10/04/2019) Quyết định 911/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết cấp huyện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
18. (09/04/2019) Quyết định 1389/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19. (09/04/2019) Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Nam Định
20. (09/04/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND về ngưng hiệu lực một phần của Quy định kèm theo Quyết định 02/2019/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
21. (09/04/2019) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020
22. (08/04/2019) Quyết định 746/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
23. (08/04/2019) Quyết định 185/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình
24. (08/04/2019) Quyết định 709/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Phước
25. (29/03/2019) Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
26. (28/03/2019) Quyết định 1214/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
27. (21/03/2019) Quyết định 487/QĐ-NHNN năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
28. (19/03/2019) Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở nông thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
29. (19/03/2019) Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án Văn hóa công vụ do tỉnh Nam Định ban hành
30. (15/03/2019) Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
31. (13/03/2019) Quyết định 472/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam
32. (12/03/2019) Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025” do tỉnh Nam Định ban hành
33. (11/03/2019) Kế hoạch 58/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2019
34. (08/03/2019) Kế hoạch 28/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019 do tỉnh Thái Bình ban hành
35. (27/02/2019) Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng kỳ 2014-2018
36. (26/02/2019) Quyết định 59/QĐ-UBND năm 2019 về thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận
37. (15/02/2019) Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương
38. (15/02/2019) Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Tư pháp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương
39. (15/02/2019) Quyết định 580/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương
40. (15/02/2019) Quyết định 581/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Xây dựng thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương
41. (30/01/2019) Quyết định 278/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
42. (30/01/2019) Kế hoạch 25/KH-UBND về Văn hóa đối ngoại năm 2019 của tỉnh Yên Bái
43. (29/01/2019) Quyết định 168/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị thay thế trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
44. (28/01/2019) Quyết định 167/QĐ-NHNN về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
45. (28/01/2019) Quyết định 31/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận
46. (25/01/2019) Quyết định 105/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực năm 2018
47. (25/01/2019) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2018
48. (15/01/2019) Quyết định 163/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên
49. (15/01/2019) Quyết định 165/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục, thể thao; lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
50. (05/01/2019) Quyết định 54/QĐ-UBND năm 2019 thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương
51. (28/12/2018) Quyết định 7867/QĐ-BYT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới/được sửa đổi, bổ sung/thay thế/bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
52. (28/12/2018) Quyết định 3521/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
53. (10/12/2018) Quyết định 2292/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Nam
54. (06/12/2018) Quyết định 2684/QĐ-UBND năm 2018 quy định về đánh giá kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang
55. (23/11/2018) Quyết định 2869/QĐ-BTP năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
56. (05/11/2018) Kế hoạch 357/KH-UBND năm 2018 triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2018-2021 và các năm tiếp theo do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
57. (20/07/2018) Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
58. (22/06/2018) Quyết định 2412/QĐ-BNN-KHCN năm 2018 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
59. (07/03/2018) Quyết định 546/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hoà Bình
60. (09/02/2018) Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
Vi phạm hành chính
1. (25/04/2019) Nghị định 35/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp
Tài chính nhà nước
1. (23/04/2019) Quyết định 229/QĐ-UBDT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Ủy ban Dân tộc
2. (23/04/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định cụ thể về giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020
3. (19/04/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
4. (17/04/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 30/2015/QĐ-UBND quy định về nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa
5. (25/03/2019) Công văn 392/TLĐ năm 2019 thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
6. (15/02/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
Xây dựng - Đô thị
1. (20/04/2019) Công văn 3205/VPCP-V.I năm 2019 báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về vi phạm trật tự xây dựng tại Khu Du lịch Hồ Tuyền Lâm (Thành phố Đà Lạt) do Văn phòng Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (23/04/2019) Nghị định 33/2019/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
2. (17/04/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2007/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại cảng biển và khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa
3. (04/04/2019) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
4. (04/04/2019) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 45-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
5. (02/04/2019) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị Quyết 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Giáo dục
1. (25/04/2019) Quyết định 1130/QĐ-BGDĐT về giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (22/04/2019) Công văn 3241/VPCP-KGVX năm 2019 về xử lý thông tin báo nêu về gian lận điểm thi ở Hòa Bình và Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (16/04/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2015/QĐ-UBND quy định cụ thể về điều kiện học sinh trung học phổ thông không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày đối với trường hợp địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4. (11/04/2019) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2019 về bồi dưỡng giáo viên thực hiện công tác tư vấn tâm lý, hỗ trợ cho học sinh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
5. (30/01/2019) Kế hoạch 358/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Hải Dương ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (19/04/2019) Công văn 3176/VPCP-CN năm 2019 về dự án khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở đất tại khu vực khối 4 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/04/2019) Công văn 1807/BTNMT-TCMT năm 2019 về tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (19/04/2019) Công văn 1797/BTNMT-TCMT năm 2019 về báo cáo hiện trạng công tác bảo vệ môi trường làng nghề do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (04/03/2019) Kế hoạch 26/KH-UBND thực hiện giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định năm 2019 do tỉnh Thái Bình ban hành
Thể thao - Y tế
1. (19/04/2019) Công văn 5854/QLD-CL năm 2019 về xử lý thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (18/04/2019) Công văn 5775/QLD-KD năm 2019 về đảm bảo cung ứng thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (08/04/2019) Kế hoạch 44/KH-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 do tỉnh Ninh Bình ban hành
4. (25/01/2019) Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2019 về thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Văn hóa - Xã hội
1. (25/04/2019) Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (23/04/2019) Công văn 3267/VPCP-CN năm 2019 về hoạt động của tàu du lịch trên các vịnh Hạ Long và Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (19/04/2019) Công văn 2296/UBND-NN năm 2019 về đính chính Quyết định 2103/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành
4. (10/04/2019) Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư do tỉnh Ninh Bình ban hành
5. (27/02/2019) Kế hoạch 22/KH-UBND năm 2019 về chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2019-2025
6. (22/02/2019) Kế hoạch 41/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2019
7. (12/02/2019) Kế hoạch 33/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2025
8. (30/01/2019) Kế hoạch 356/KH-UBND năm 2019 về nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
9. (10/01/2019) Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2019 về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Hưng Yên ban hành
10. (14/12/2018) Quyết định 3040/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Lĩnh vực khác
1. (28/02/2019) Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2019 về hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do tỉnh Nam Định ban hành
2. (20/02/2019) Công điện 01/CĐ-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện đồng bộ giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 767

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn