Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 23/04/2019 17:17 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 20/04 - 23/04/2019

23/04/2019 17:17 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 20/04 - 23/04/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (16/04/2019) Công văn 1048/BKHCN-PTTTDN năm 2019 hướng dẫn cấp Giấy Chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2. (03/04/2019) Công văn 1183/TCT-CS năm 2019 xử lý vi phạm về thuế đối với doanh nghiệp theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
3. (03/04/2019) Công văn 1191/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
4. (27/03/2019) Công văn 1047/TCT-DNL năm 2019 về chi phí hỗ trợ đối với khoản chi hỗ trợ nhân viên bán hàng do Tổng cục Thuế ban hành
5. (25/03/2019) Công văn 999/TCT-CS năm 2019 hướng dẫn chuyển lỗ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng ngoại tệ do Tổng cục Thuế ban hành
6. (13/03/2019) Công văn 803/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
7. (28/02/2019) Công văn 637/TCT-DNL năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền bồi hoàn do Tổng cục Thuế ban hành
8. (26/02/2019) Công văn 605/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
9. (13/02/2019) Công văn 474/TCT-HTQT năm 2019 về phân loại các khoản phí trong hợp đồng vay của công ty T.H.T do Tổng cục Thuế ban hành
Đầu tư
1. (17/04/2019) Quyết định 17/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định
2. (02/04/2019) Nghị quyết 231/2019/NQ-HĐND về phê duyệt Chương trình hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3. (02/04/2019) Nghị quyết 230/2019/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án đầu tư vào Nghị quyết 204/2018/NQ-HĐND về thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ
Thương mại
1. (17/04/2019) Quyết định 831/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt hỗ trợ Dự án phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất, tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả do tỉnh Lâm Đồng ban hành
2. (16/04/2019) Chỉ thị 07/CT-UBND về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng năm 2019 do thành phố Hà Nội ban hành
3. (12/04/2019) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Công thương tỉnh Ninh Bình
4. (12/04/2019) Quyết định 731/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2019-2020 theo Quyết định 2085/QĐ-TTg
5. (12/04/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 174/2004/QĐ-UB về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (02/04/2019) Nghị quyết 01/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2019 các chỉ tiêu tỷ lệ dân số thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội
7. (18/03/2019) Công văn 903/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế nhà thầu trong quá trình thanh tra thuế do Tổng cục Thuế ban hành
8. (26/02/2019) Quyết định 611/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh
9. (01/02/2019) Chỉ thị 03/CT-UBND về tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2019 do tỉnh Nam Định ban hành
10. (29/01/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND giải thể Ban Quản lý chợ và Trung tâm Thương mại thành phố Hải Dương trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
11. (22/01/2019) Quyết định 112A/QĐ-BCT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
12. (07/12/2018) Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND về danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019
Xuất nhập khẩu
1. (19/04/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (16/04/2019) Công văn 2188/TCHQ-GSQL năm 2019 về tăng cường giải pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu chất thải và chống buôn lậu gian lận thương mại trong nhập khẩu phế liệu do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (16/04/2019) Công văn 5545/QLD-ĐK năm 2019 công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Đợt 164 tiếp theo) do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (16/04/2019) Công văn 5546/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Đợt 164 và Đợt 164 tiếp theo) do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (11/04/2019) Công văn 4315/BTC-CST năm 2019 về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành
6. (05/04/2019) Công văn 4031/BTC-CST năm 2019 về thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục do Bộ Tài chính ban hành
7. (03/04/2019) Công văn 1182/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên môi trường do Tổng cục Thuế ban hành
8. (25/03/2019) Công văn 1017/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
9. (17/01/2019) Công văn 406/TCHQ-GSQL năm 2019 về tăng cường công tác quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (11/02/2019) Quyết định 234a/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2. (01/02/2019) Quyết định 228/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động kho quỹ thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3. (25/01/2019) Quyết định 161a/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
4. (18/01/2019) Quyết định 92/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
5. (18/01/2019) Quyết định 91/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động thông tin tín dụng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (03/04/2019) Công văn 1188/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn dự án công nghệ thông tin do Tổng cục Thuế ban hành
2. (03/04/2019) Công văn 1194/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
3. (03/04/2019) Công văn 1197/TCT-CS năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng dầu cám gạo thô do Tổng cục Thuế ban hành
4. (03/04/2019) Công văn 1202/TCT-DNL năm 2019 về cấp hóa đơn lẻ do Tổng cục Thuế ban hành
5. (25/03/2019) Công văn 1004/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
6. (25/03/2019) Công văn 997/TCT-CS năm 2019 về giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
7. (20/03/2019) Công văn 939/TCT-DNL năm 2019 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
8. (20/03/2019) Công văn 951/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Thuế ban hành
9. (18/03/2019) Công văn 893/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế khoản thu duy tu hạ tầng khu nông nghiệp công nghệ cao do Tổng cục Thuế ban hành
10. (18/03/2019) Công văn 896/TCT-CS năm 2019 về áp dụng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ do Tổng cục Thuế ban hành
11. (13/03/2019) Công văn 798/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
12. (13/03/2019) Công văn 811/TCT-DNL năm 2019 về trích lập dự phòng do Tổng cục Thuế ban hành
13. (13/03/2019) Công văn 812/TCT-DNL năm 2019 về ngày lập và ký duyệt trên hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành
14. (28/02/2019) Công văn 855/TCT-HTQT năm 2019 về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần do Tổng cục Thuế ban hành
15. (28/02/2019) Công văn 636/TCT-DNL năm 2019 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chạy thử của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do Tổng cục Thuế ban hành
16. (27/02/2019) Công văn 634/TCT-CS năm 2019 về chi phí tiền thuê đất do điều chỉnh giá thuế từ 2006-2016 do Tổng cục Thuế ban hành
17. (25/02/2019) Công văn 581/TCT-DNL năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng khi góp vốn đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
18. (22/02/2019) Công văn 566/TCT-DNL năm 2019 chính sách thuế về khấu hao tài sản cố định do Tổng cục Thuế ban hành
19. (18/02/2019) Công văn 510/TCT-CS năm 2019 về chính sách thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
20. (13/02/2019) Công văn 477/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế chi trả hộ tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài đang theo học tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
21. (12/02/2019) Công văn 467/TCT-HTQT năm 2019 hướng dẫn thực hiện hiệp định tránh thuế hai lần do Tổng cục Thuế ban hành
22. (28/01/2019) Công văn 310/TCT-DNL năm 2019 trả lời kiến nghị của các công ty chứng khoán về áp dụng Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
23. (25/01/2019) Công văn 283/TCT-DNL năm 2019 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành
24. (27/12/2018) Quyết định 41/2018/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái
25. (05/03/2018) Công văn 736/TCT-DNL năm 2018 về khai nộp thuế khi bán tài sản đảm bảo do Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (14/01/2019) Quyết định 72/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW và 125/NQ-CP về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (08/04/2019) Quyết định 890/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (02/04/2019) Nghị quyết 237/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tham gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Công nghệ thông tin
1. (11/04/2019) Quyết định 636/QĐ-BTC năm 2019 về sửa đổi Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính kèm theo Quyết định 2131/QĐ-BTC
2. (05/04/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3. (14/03/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (01/03/2019) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Định
5. (27/12/2018) Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2023
Bất động sản
1. (17/04/2019) Quyết định 835/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
2. (17/04/2019) Quyết định 475/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
3. (16/04/2019) Quyết định 470/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
4. (16/04/2019) Quyết định 472/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
5. (05/04/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
6. (03/04/2019) Quyết định 818/QĐ-BTNMT năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7. (02/04/2019) Nghị quyết 235/2019/NQ-HĐND về bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất Tỉnh Đồng Tháp
8. (29/03/2019) Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; danh mục dự án đề nghị điều chỉnh, bổ sung diện tích thực hiện trong năm 2019 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ chấp thuận; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận
9. (28/03/2019) Quyết định 94/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
10. (28/03/2019) Quyết định 95/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
11. (22/03/2019) Quyết định 87/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
12. (22/03/2019) Quyết định 88/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
13. (22/03/2019) Quyết định 89/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
14. (22/03/2019) Quyết định 86/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
15. (22/03/2019) Quyết định 90/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
16. (21/03/2019) Công văn 178/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang
17. (21/03/2019) Quyết định 177/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
18. (13/02/2019) Quyết định 478/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030
19. (22/11/2018) Quyết định 2522/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt đơn giá đối với cây trồng phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện công trình nâng cấp các tuyến đường, cầu thuộc phường Yên Ninh (hạng mục: Đường Tuần Quán; đường Điện Biên - Yên Ninh phía Công ty Cổ phần tư vấn kiến trúc; đường Điện Biên - Yên Ninh phía Sở Y tế) và công trình nâng cấp tuyến đường Lương Yên tại phường Yên Thịnh thuộc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái
Bộ máy hành chính
1. (22/04/2019) Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2019 về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (19/04/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3. (18/04/2019) Quyết định 429/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (17/04/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
5. (16/04/2019) Công văn 3066/VPCP-KTTH thông báo kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 28 tháng 3 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (08/04/2019) Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (08/04/2019) Quyết định 892/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (03/04/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kèm Quyết định 11/2017/QĐ-UBND
9. (02/04/2019) Nghị quyết 239/2019/NQ-HĐND về Quy chế thực hiện phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm để xây dựng kết cấu hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10. (01/04/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 36/2015/QĐ-UBND quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
11. (29/03/2019) Quyết định 287/QĐ-UBND năm 2019 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
12. (29/03/2019) Quyết định 631/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
13. (29/03/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 9 của quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 17/2017/QĐ-UBND
14. (25/03/2019) Quyết định 1268/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế làm việc của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
15. (21/03/2019) Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang
16. (20/03/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
17. (18/03/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 65/2015/QĐ-UBND
18. (05/03/2019) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái
19. (12/02/2019) Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái
20. (30/01/2019) Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2018-2023
21. (18/01/2019) Quyết định 98/QĐ-LĐTBXH về Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
22. (18/01/2019) Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
23. (14/12/2018) Thông báo 09/2019/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận của nước chủ nhà giữa Việt Nam - Liên hợp quốc
24. (14/11/2018) Công văn 353/UBTVQH14-CTĐB hướng dẫn thêm một số vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành
25. (15/03/2018) Kế hoạch 992/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hành động 43-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" do tỉnh Bình Thuận ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (18/04/2019) Quyết định 428/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Tài chính nhà nước
1. (17/04/2019) Quyết định 109/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. (12/04/2019) Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về đối tượng khách được mời cơm áp dụng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Cà Mau
3. (11/04/2019) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (10/04/2019) Quyết định 913/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (08/04/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại Quyết định 08/2018/QĐ-UBND do tỉnh Hà Nam ban hành
6. (08/04/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An
7. (04/04/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND về danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Cà Mau
8. (27/03/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về giá cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 07/2017/QĐ-UBND
9. (27/03/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
10. (11/03/2019) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND quy định về đơn giá tiêu thụ nước sạch nông thôn tại công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
11. (11/03/2019) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2019-2020)
12. (05/03/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2019-2020)
13. (13/12/2018) Nghị quyết 129/2018/NQ-HĐND sửa đổi nội dung về số lượng, mức khoán chi phụ cấp tại Khoản 1, 2 Điều 1 Nghị quyết 165/2015/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
14. (13/12/2018) Nghị quyết 122/2018/NQ-HĐND sửa đổi quy định tại Phụ lục 01, 02 kèm theo Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
15. (15/08/2018) Quyết định 08/2018/QĐ-UBND quy định về lập, giao dự toán chi; lập, xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hậu Giang
Xây dựng - Đô thị
1. (18/04/2019) Công văn 3110/VPCP-CN năm 2019 về lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (16/04/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau
3. (29/03/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND sửa đổi và bãi bỏ một số điều của quy định kèm theo Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
4. (25/03/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 48/2009/QĐ-UBND và 08/2014/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (12/04/2019) Kế hoạch 383/KH-BYT triển khai hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 của ngành y tế do Bộ Y tế ban hành
2. (11/04/2019) Quyết định 634/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (16/01/2019) Thông báo 23/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Giáo dục
1. (01/04/2019) Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
2. (15/03/2019) Quyết định 502/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019-2020 do tỉnh Nam Định ban hành
3. (09/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt tại Quyết định 24/2016/QĐ-UBND và điều chỉnh theo Quyết định 18/2017/QĐ-UBND
4. (05/06/2018) Quyết định 2125/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tài nguyên - Môi trường
1. (18/04/2019) Công văn 3154/VPCP-CN năm 2019 về thông tin báo Nông nghiệp phản ánh về hệ lụy để lại sau khi hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành một số nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/04/2019) Thông báo 151/TB-VPCP năm 2019 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề cung cấp than cho sản xuất điện và các hộ tiêu thụ khác do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (04/04/2019) Quyết định 643/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4. (03/04/2019) Chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
5. (03/04/2019) Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019 do tỉnh Nam Định ban hành
6. (20/03/2019) Thông báo 12/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm ngăn chặn, chống lại khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing do Bộ Ngoại giao ban hành
7. (06/03/2019) Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
8. (11/01/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Thể thao - Y tế
1. (12/04/2019) Công văn 1994/BYT-VPB1 năm 2019 về đảm bảo công tác Y tế trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 do Bộ Y tế ban hành
2. (21/03/2019) Quyết định 427/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sỹ gia đình giai đoạn 2019-2020, lộ trình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
3. (23/11/2018) Công văn 7144/BYT-KH-TC năm 2018 về xây dựng và hoàn thiện kế hoạch năm 2019 Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số do Bộ Y tế ban hành
4. (22/03/2018) Kế hoạch 1109/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP và Chương trình hành động 40-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” do tỉnh Bình Thuận ban hành
Quyền dân sự
1. (03/04/2019) Quyết định 561/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 38 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Kon Tum do Chủ tịch nước ban hành
2. (03/04/2019) Quyết định 562/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 121 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Quảng Trị do Chủ tịch nước ban hành
3. (29/03/2019) Quyết định 520/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 83 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Điện Biên do Chủ tịch nước ban hành
4. (28/03/2019) Quyết định 509/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
5. (28/03/2019) Quyết định 510/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành
6. (28/03/2019) Quyết định 511/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
7. (28/03/2019) Quyết định 512/QĐ-CTN năm 2019 về thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
8. (28/03/2019) Quyết định 514/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo do Chủ tịch nước ban hành
9. (28/03/2019) Quyết định 515/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 114 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành
10. (27/03/2019) Quyết định 493/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Trần Thị Huyền Trân do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (19/04/2019) Quyết định 430/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (29/03/2019) Quyết định 1217/QĐ-BVHTTDL năm 2019 về Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Quyết định 1851/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (25/03/2019) Quyết định 429/QĐ-UBND về Kế hoạch cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2019
4. (25/03/2019) Quyết định 430/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2019
5. (31/01/2019) Quyết định 66/QĐ-UBND năm 2019 quy định về thang điểm áp dụng bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
6. (16/01/2019) Chỉ thị 02/CT-UBND về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2019 do tỉnh Hà Nam ban hành
7. (07/12/2018) Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND về đặt tên và điều chỉnh chiều dài một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Ngã Bảy và huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang
8. (07/12/2018) Công văn 6009/BNV-CTTN năm 2018 về giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam do Bộ Nội vụ ban hành
Lĩnh vực khác
1. (10/04/2019) Quyết định 1186/QĐ-BNN-BVTV năm 2019 về loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Glyphosate ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 911

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn